Sinu tõeline identiteet

Kas oled sa inimolend, kes üritab saada vaimset kogemust või oled sa vaimne olevus, kes on oma inimeseks-olemise katsetuste lõksus, kuid kes igatseb tagasi vaimse kogemist oma tõelises toimimisvõimes?

 

Energeetilised mõjud ja kõrvalmõjud dikriide/invokatsioonide lugemisel

Küsimus: Pärast invokatsiooni lugemist, kui ma kutsun valgust teiste inimeste aitamiseks, tunnen ma end rusutuna. Kas võib olla, et ülestõusnud meistrid kasutavad meid energiatöö tegemiseks teiste inimeste ja maailma/sootsiumi hüvanguks?

Ema Maria 05.05.2017, Korea

On teatud dünaamika, millega peaksite olema kursis mistahes vaimset tööd tehes. Elu vaimse poole suhtes olevad inimesed on tavainimestest rohkem avatumad ja tundlikumad. Sellepärast peab teie poolt vahendatav valgus olema seotud teie avatuse astmega.

Kui te loete invokatsiooni või dikriid, kasutame meie teie energiakeskusi ehk tšakraid valguse saatmiseks teatud valgust vajavasse situatsiooni. Iga kord, kui te loete dikriid mitte isikliku kasvamise eesmärgil, vaid mingi olukorra lahendamiseks oma sootsiumis, teeme meie selleks energeetilist tööd. Me kohandame alati teie tšakratesse suunatud energiakogust vastavalt sellele, kui palju lugeja suudab seda kanda.

Aga kui me valgust suuname, põhjustab teie sensitiivsus niinimetatud tagurpidiliikumise. Valgus, mis tuleb meilt, voolab läbi teie tšakrate kollektiivteadvusse, aga tänu teie tundlikkusele tekib mõnikord vastassuunaline vool, mille puhul teie lasete mingi koguse energiat massiteadvusest oma tšakratesse.

Kui see nii juhtub, siis tuleb teil midagi ette võtta, sest sellise olukorra tekkimine pole meie soov. Kui pärast invokatsiooni lugemist tekkinud energia on teie jaoks väga koormav, siis te ei peaks enam seda invokatsiooni lugema või ei peaks lugema enam ühtki invokatsiooni sootsiumi/ühiskonna heaks enne, kui olete teinud tööd oma isiklikuks kaitseks ja oma tšakrate ning nelja madalama keha puhastumiseks. Kõik see, mis saab teisse tulla massiteadvusest, peab mingis teatud koguses juba olemas olema teie enda energiaväljas, ja selle kaudu olete te massiteadvusega seotud.

Seepärast tekibki nn tagasivool, osutades millelegi, mis teis endis läbitöötamist vajab enne, kui te saate jälle lugeda neidsamu invokatsioone, mis varem põhjustasid halva enesetunde. Samuti võib kutsuda endale vaimset ja isiklikku kaitset peaingel Miikaelilt või Astrealt enne, kui te hakkate invokatsiooni lugema.

Enamikul seda probleemi pole, sest te olete harjunud tagasivoolu tõkestama. Te suudate kõik õppida invokatsiooni lugemise ajal seda tagasivoolu peatama. Invokatsiooni lugemise eesmärk on kiirata valgust massiteadvusse, aga teil pole mingit kohustust võtta massiteadvusest midagi enda energiavälja. Me ei kasuta kunagi teie tšakraid selleks, et tõmmata madalamat energiat läbi teie tšakrate meie oktaavi.

Kui te tunnete tagasivoolu, siis on alati tegemist sellega, et teie teadvuses on midagi sellist, mis teeb teid haavatavaks massiteadvuses oleva energia suhtes. Võib ka olla, et te tunnete mingit kohustust. Näiteks, te loete invokatsiooni kellegi toetamiseks ja tunnete empaatiat või sümpaatiat teise suhtes ning tahate tema koormat kergendada. Aga teil ei pea olema selliseid tundeid, mis teise inimese koorma teie kanda kallutab. Teie ei ole kohustatud võtma enda kanda teiste koormaid. Me pole seda teilt kunagi palunud. Meie palume teil kutsuda valgust meie oktaavist, mis suudab transformeerida need energeetilised koormad.

Me oleme tihti rääkinud, et mõned inimesed hoiavad vaimset tasakaalu. Sel puhul on tegemist hoopis millegi muuga. Mõned inimesed on tõotanud võtta enda kanda mingi energeetilise koorma, mis võib väljenduda äärmisel juhul mingi haigusena, kuid võib ka eksisteerida mingil teisel kujul selleks, et hoida tasakaalu. Nad transformeerivad seda koormat tasapisi kogu oma elu jooksul.

Kui te aga loete invokatsiooni ja tunnete pärast end halvasti, siis soovitan kasutada ülalnimetatud abinõusid. Kui teist pikemas perspektiivis saab tasakaalu hoidja, siis ei teki teis pärast invokatsiooni lugemist raskustunnet.

                                                                                    ***

Küsimus: Kas kerget trenni tehes, jalgrattaga sõites või kõndides võib dikriid/invokatsiooni lugeda? Ma sooviksin teada, kas sellel on mingi vahe, kui lugeda neid keskendunult ja vaikselt istudes või kerge kehalise liikumise ajal.

Ema Maria 05.03.2017, Korea

Kujutan ette, kuidas te jalgrattaga sõites loete oma iPadist invokatsiooni. Ma soovin, et te oleksite absoluutses turvalisuses. Kui aga dikrii või invokatsioon on teil peas, siis võite seda muidugi lugeda jalutades või jalgrattaga sõites.

Tegelikult on nii, et invokatsiooni lugemise efektiivsus on väga oluliselt seotud teie keskendumisega, sellega, kui tugevasti te olete häälestunud meistrile oma südames ja kui palju te tunnete valgust endast läbi voolamas. Kui te olete selle tunde saavutanud ja kehalised harjutused ei sega, siis pole mingit probleemi.

Võib ka öelda, et dikrii mingi füüsilise tegevuse käigus on parem kui üldse mitte lugemine. Kui teil pole piisavalt aega, siis on seegi võimalus. Aga ma tahan siiski rõhutada, et alati on meie õpilastel olnud kalduvus otsustada välise meelega , et nüüd ma pean lugema teatud hulga dikriisid või invokatsioone iga päev. Oma entusiasmis seavad nad tihtipeale endale üsna kõrge eesmärgi. Aga oma igapäeva praktilises elus põrkuvad nad kokku ajapuudusega ega suuda oma otsust ellu viia.

Sel juhul muutub dikriide ja invokatsioonide lugemine neile koormavaks, sellest tekkib kohustus ning te hakkate endaga võidu jooksma, püüdes välise meelega saavutada olukorda, kus teil on 'see tehtud'. Pigem ärge võtke omaks sellist lähenemist. Selle asemel lugege üks invokatsioon või dikrii, mille jooksul on teil aega keskenduda oma südames ja lugeda seda tundega, selle asemel, et lugeda kolm invokatsiooni, aga teha seda mehhaaniliselt.

Minevikus on mõnes organisatsioonis keskendutud dikriide väga kiirele lugemisele. Mõned õpilased otsustasid lugeda teatud hulga dikriisid iga päev. Sealjuures on väga kiiresti lugedes raske häälestuda ja kerge minna autopiloodile. Ma ei taha öelda, et sellisel lugemisel pole mõju. Kuid kolme invokatsiooni mehhaanilisel lugemisel puudub nii suur efekt, kui 9-kordsel dikrii või ainult üht invokatsiooni lugemisel koos tõelise häälestumisega meistrile oma südames.

 

Kas ülestõusnud meistrid testivad meid?

Küsimus: Kui ma olen invokatsioone lugedes pöördunud abi saamiseks ülestõusnud meistrite poole, on mul elus tekkinud  segaseid situatsioone ning suhteprobleeme teiste inimestega. Kas see on seotud  karma kustutamise või  sisemise puhastumisega või on need häirivad olukorrad antud mulle testina ülestõusnud meistrite poolt.

Vastus Ema Marialt 5.05.2017:

Ükskõik, missugusesse olukorda te oma vaimsel teel juhtute sattuma, pole kunagi tegemist ülestõusnud meistrite poolse testimisega. Mõnele võib see küll üllatusena tunduda, aga me ei testi oma õpilasi, manipuleerides neid mingisse raskesse situatsiooni. Meil pole sellist võimu ja me ei tahagi seda. Meie ei anna teie elule mingit teatud suunda läbi manipulatsiooni. Aga me aitame alati teil teha paremat valikut nii, et teie ise saaksite oma elule teistsuguse suuna anda. Meie näol pole tegemist varjatud käega, mis lükkab teid teatud teste läbima.

Kes teid siis ebameeldivatesse olukordadesse saadab? See olete teie ise ehk need on teile omased senini märkamatuks jäänud reaktsioonilised mustrid. Tõsi on aga see, et kui te pöördute meie poole, saame me teid aidata kahel moel. Me saame suunata teisse teatud hulga valgust, mis aktiviseerib need tingimused/mustrid, mis on teie alateadvuses, ja mida te ei teadvusta. Selle valguse suunamisega ei kaasne automaatselt teid häiriva välise situatsiooni tekkimist.

Teiste sõnadega, kui teie palute meil näidata teile teie alateadvuses peituvat mustrit, siis meie saadame valgust teie aleteadlikku meelde, mis aktiviseerib selle mustri teie alateadvuses. Teie tajute seda nii, et välised sündmused või teised inimesed loovad teie jaoks mingi häiriva olukorra. Tegelikult on tegemist teie enda reaktsioonilise mustriga, mille aktiviseerib valgus, ja teie reaktsiooniline muster projitseerib selle välistele oludele ja teistele inimestele.

Teile aga tundub, et teie rahu hakkab rikkuma või edasiminekut takistama just välises olev faktor. Tegemist on aga hoopis teie enda  alateadvuses oleva mustri kogemisega. Teis võib olla ka teistsuguseid psühholoogilisi mustreid, mida te kogete enesekohaselt ja seepärast pole kahel meilt abi paluval inimesel täpselt ühesugust mustrit.

Nagu öeldud, on valguse suunamine vaid üks võimalustest. Eelistatum moodus on anda teile intuitiivne kaemus, mis aitab teil näha oma alateadvuses asuvat mustrit. Paljudel juhtudel pole õpilased selle tabamiseks piisavalt avatud. Aga meie ei taha seda teile ette heita. Kui te palute meie abi, siis on ilmselge, et te ei ole miskit endas suutnud märgata, sest kui te oleksite juba kõik lahendanud, ei vajaks te meie abi. See on loomulik, et te ei märka seda, mille nägemiseks te meilt abi vajate või ei näe te seda piisava selgusega.

Seepärast saamegi me teid mõnikord aidata ainult teie alateadvuses oleva mustri aktiviseerimisega ja mingi teid häiriv olukord kerib tuure juurde enne, kui te oma reaktsioonilist mustrit märkama ja jälgima suudate hakata, küsides eneselt: „Miks mina niimoodi reageerin?“  Aga muidugi, kui te olete piisavalt avatud, siis saame me teid aidata selliste häirivate olukordade tekketa. Meie ei ole huvitatud sellest, et te sattuksite probleemsetesse olukordadesse.

Me eelistame anda teile intuitiivse taipamise, mis eeldab tahtlikku tööd oma avatusega, et olla suutlik tabama neid peeneid kaemusi. Meie ei räägi teiega kui müstiline hääl taevast, kes ütleb, milles teie probleem seisneb. Me saame teiega rääkida vaikse häälena teie sees, kuid selle kuulmine sõltub teiepoolsest vastuvõtlikkusest. Paljudel juhtudel pole see, mida teie näete välise meelega, veel mitte alusprobleem.

Kui teie väline meel on fikseeritud teie senise arusaama meiepoolse kinnituse ootamisele, siis puudub avatus intuitiivsele kaemusele. Kui te olete valmis nägema asju järjest erinevamate nurkade alt, järjest erinevamas perspektiivis, siis me saame teid seesmise kaemuse kaudu abistada teie mustrite valgustamisel, ja välist segadust pole vaja. Meie paljud õpilased, kes on aastaid vaimsel teel olnud ja arendanud välja seesmise kuulmise, on pidevas kuulatamise seisundis.

Paljud paluvad meilt abi, olles oma abipalumise otsuse teinud välise meelega, kuid neis on alateadlik vastuseis kuulda meie vastust. Aga nii mõnedki on selle alateadliku vastuseisu ületanud. Neil on kergem , sest nad kuulavad pidevalt ühe kõrvaga ülestõusnud meistreid ja teise kõrvaga maailma. Te võite alati arendada tahet kuulata, et kuulda seda, mida ego tingimata kuulda ei tahaks.

Enese hukka mõistmine või halvasti tundmine oma mustrit märgates  on samuti teie mustri osa ega tule meilt, sest meie ei mõista teid kunagi hukka. Ka meil olid omad mustrid enne, kui me ülestõusmise saavutasime. Meie sooviks on teid aidata vabaks saada igast egomustrist.    

 

Armastuse voolus (Leedi Meister Veenus)

(vastu võetud 2013)


Leedi Meister Veenus olen mina ja nagu mõned teie hulgast teavad, tulen ma planeet Veenuselt. Ma olen tulnud siia hoidma armastuse tasakaalu planeet Maa evolutsioonide jaoks, kuni piisav hulk kehastuses olevaid inimesi suudavad hoida tingimusteta armastuse tasakaalu niisuguses astmes, et minu kohalolemine siin pole enam vajalik.

Miljonid on tulnud päästmismissioonile
Enne minu saabumist sellele planeedile oli minu kaksikleek ja kaaslane Sanat Kumara olnud siin juba pikka aega. Mõned teie hulgast teavad, et Sanat Kumara tuli sellele planeedile kauges minevikus, kui Maa oli vajunud nii madalale tasandile, kus ükski inimhing ei suutnud enam lõpetada maist õppimistsüklit. Kõik olid langenud olevuste poolt loodud allamineva spiraali lõksus ja see planeet ei täitnud oma kooliruumiks olemise eesmärki. Maa oli justkui must auk. Sanat Kumara tuli vabatahtlikuna planeet Maa jaoks tasakaalu hoidma. Ta tuli kosmilise eksperimendi korras, et näha, kas musta auku on võimalik pöörata tagasi tõusuteele. Vastasel korral oleks allaminev spiraal viinud Maa kaasa, kuni Maa oleks lõpetanud eksisteerimise.

Siiani on see eksperiment edukas olnud. Maa on võtnud positiivse kursi. Selle planeedi elanikud ei ela enam kui loomad. Siin on elutarkust ja teadmisi, ka enesetunnetust ja igal aastal tõuseb siit planeedilt inimesi jäävalt vaimsesse sfääri. Neid pole palju, kuid neid on vähemalt üks ja see on Sanat Kumara dispensatsiooni jätkumise eelduseks.

Ma tulen teile meenutama, et paljud, paljud miljonid inimesed on planeet Maale tulnud erinevatest kosmilistest paikadest. Kui Sanat Kumara algselt sellele planeedile laskus, tulid temaga Veenuselt kaasa 144 000 eluvoolu. Kuid pärast seda, kui nad olid edukad oma missioonil planeedil Maa, pöörates Maa ülesminevasse spiraali, on siia kehastunud miljoneid erinevaid eluvoole teistest planetaarsetest süsteemidest, ka teistest tähesüsteemidest ja galaktikatest. Need paljud inimesed on tulnud siia, sest nad tahtsid osaleda eksperimendis, kus pime täht pööratakse Vabaduse Täheks.

Paljud sellele planeedile vabatahtlikult tulnud eluvoolud jõudsid teatud teadvuse tasandile juba oma algses kasvamise kohas. Kuid nad polnud vaimsesse sfääri jäävalt üles tõusnud, nagu ka need 144 000, kes planeet Veenuselt tulid. Kui nad oleksid kehastunud ülestõusnud meistrid, mis oleks olnud siis selle eksperimendi mõte?

Kuidas planeet valguse teele aidata
Meil, kes me oleme ülestõusnud, on vägi laskuda kehastusse ja silmapilkselt planeet tõusuteele pöörata. Aga kuidas saaks see aidata inimesi, eluvoole, kes sellel planeedil kehastuvad? Niisugune tegu vaid kinnitaks valekujutlust, mille on omaks võtnud paljud religioonid, sealhulgas ka kristlus, arvates, et on vaid üks, kes on suuteline olema Jumalaks Maa peal. Sellest pole abi. Kasu on sellest, kui paljud inimesed mõistavad, et nendes on Jumal ja nemad on avatud ukseks Jumalale, kes ennast nende kaudu Maa peal väljendab. Niisugune äratundmine pöörab planeedi tõusuteele.

Niisiis, need 144 000 Veenuselt ei ole üles tõusnud ja nemad on tulnud eeskuju näitama selles, et isegi niisugusel pimedal planeedil on võimalik alustada positiivset spiraali, mis ülestõusmiseni viib. Miljonid teised, kes on tulnud teistest süsteemidest, on samuti ülestõusmata seisundis ja nemad on tulnud siia demonstreerima, et siin on võimalik kehastuda ja olles mõjutatud surmateadvusest, siiski säilitada seesmine impulss, seesmine mälu, seesmine teadmine, et elu on enamat, kui see, mida Maa peal parasjagu eluks peetakse ja edasi pürgides on võimalik tõsta oma teadvuse tasandit ja muutuda avatud ukseks selle enama jaoks.

Seega pole lugu Sanat Kumarast tähtis vaid 144 000 jaoks, vaid see on oluline ka miljonitele teistele, kes sellele planeedile on laskunud. Need, kes laskusid Maa peale pärast Sanat Kumara tulekut, laskusid siia läbi tema ametkonna. Seepärast on nad oma seesmistel tasanditel tuttavad Sanat Kumaraga. Nad teavad tema nime. Nad teavad, et Veenus on Armastuse Täht.

Armastuse tähtsus
Muide, mu armsad, mis te arvate, miks nii paljud kultuurid üle kogu maailma seostavad planeet Veenust armastusega? Muidugi on see nähtav planeet taevas ja ta paistab tähena, aga miks peaks seda armastusega seostama? Peaaegu iga kultuur teeb seda.Põhjus on selles, et paljud on tulnud siia läbi Armastuse Tähe ametkonna ja kehastunud siia aitama tõusta sellel planeedil ja neis on säilinud seesmine mälestus sellest, et Veenus hoiab armastuse vaimset tasakaalu ja fookust planeet Maa jaoks. Armastus on võti, sest Veenuse armastus pööras Maa tõusuteele. Ja vaid armastus saab kanda Maa ülestõusmispunktini.

On veel palju teisi Jumala omadusi, mis on samuti ülesmineva spiraali osaks, kuid vaid armastus saab kanda planeedi ülima eesmärgini. Ma tulen teid äratama äratundmisele, et armastus on vool, avarustesse suunduv vool. Armastus pole midagi staatilist, kuigi paljud planeedil Maa peavad armastust millekski püsivaks ja staatiliseks, sest nad usuvad tingimuslikku armastusse.

Nad arvavad, et peavad vastama mingitele tingimustele ja siis pretendeerivad nad Jumala armastusele.Vormimaailmas pole milleski paigalseisu, sest vormimaailm, nagu ütles Maha Chohan, on Püha Vaimu voolu, Elu Jõe ülesminev spiraal. Elu Jõgi on Armastuse Jõgi, sest läbi armastuse häälestud sa kogu universumi Elu Jõega. Kogu universumi Elu Jõgi on jumalike omaduste koosmõju. Nagu ma ütlesin, aitas Veenuse armastus Maal ülesminevasse spiraali lülituda ja armastus on siiani võtmeks elu vooluga liitumisel ja see jääb nii, kuni planeet Maa vaimsesse sfääri tõuseb.

Kolm eluvoolu tüüpi
Ma tulen andma teile kingitust invokatsiooni näol, mille läbi te saate end häälestada Armastuse Vooluga, mida kannan mina, mida kannab Sanat Kumara, mida kannavad Veenuselt tulnud ja mida me hoiame planeet Maa jaoks. Me hoiame Armastuse Voolu tasakaalu, igavestivoolava, igavesti ennastületava armastuse, mis ei tunnista ühtki tingimust jäävana, ühtki tingimust muutumatuna, sest me oleme aru saanud, et kõigest on võimalik üle saada mitte kunagi peatuva armastuse voolu abil.

Mitte miski ei saa armastuse voolu peatada peale vaba tahte. Kui planeedil Maa pole piisavalt inimesi, kes oleksid avatud ukseks armastuse voolule, siis armastus seiskub. Ja kerkib küsimus: kas kõik Maa eluvoolud on võimelised saama armastuse avatud ukseks nii, et nad ise suudavad hoida ja isegi suurendada ülesminevat impulssi, ülesminevat spiraali sellel planeedil? Nagu öeldud, on selle ülesmineva spiraali loonud need, kes laskusid siia, kes võtsid enda kanda selle planeedi tiheduse ja on sellele vaatamata suutelised vaimsesse sfääri üles tõusma. Kuid sellel planeedil on esindatud kolm põhilist eluvoolude kategooriat:

1. Need, kes on laskunud vabatahtlikult erinevatest kosmilistest paikadest. Nemad tulid siia mitte sellepärast, et nende karma oleks neid siia toonud, vaid vabatahtlikuna.
2. Need, kes langesid siia, sest nad väärkasutasid oma võimalust mingil teisel planeedil. Kui nende planeet vaimsesse sfääri üles tõusis, ei saanud nemad sinna enam jääda ja nad langesid pimedale planeedile Maa, sest Maa vibratsioon vastas nende teadvuse vibratsioonile.
3. Aga kolmas ja olulisim kategooria koosneb nendest eluvooludest, kes kehastusid siia uute puhaste eluvooludena, et alustada siit oma vaimse kasvamise teekonda.

Võib-olla te teate, et enne planeet Maa langemist, kehastus siin mitmeid eluvoolu laineid. Nad kehastusid ja seejärel tõusid üles vaimsesse sfääri ning lõid seeläbi ülesmineva spiraali. Kuid siis toimus langemine ja pärast seda sündmust lubati Maa peal kehastuda teistelt planeetidelt tulnud madalatel eluvooludel ja need lõid tasapisi allamineva spiraali, mis, nagu ma juba ütlesin, ähvardas hävitada Maa. Kui Maa oli oma madalaimas punktis, siis algselt laskunud eluvoolud [kategooria 3] – kes olid osalised ka selle planeedi allaminevasse spiraali viimisel – olid veel enamuses sellel planeedil kehastuses [nad polnud veel ülestõusmiseks valmis].

Kui Maa oleks hävinud, siis need algsed puhtad Maale laskujad poleks teises surmas hävinud. Aga enamus langenud olevustest, kes Maa allaminevasse spiraali olid viinud, oleksid läbinud teise surma rituaali. Algsed puhtad eluvoolud aga oleksid pidanud kehastuma mõnele teisele planeedile, et saada edasisi võimalusi oma teadvuse tasandi tõstmise protsessis.

Võimaluse andmine langenud olevustele oli ette nähtud. Aga meie, kes me oleme tulnud siia teistest paikadest, kas Veenuselt või mõnelt teiselt planeedilt, ei saa viia planeet Maad ülestõusmispunktini. Meie saame ümber pöörata allamineva tõmbe, mille lõid langenud olevused, sest meil on lubatud hoida tasakaalu vastukaaluks langenud olevuste tegevusele. Meie võime eeskuju näidata, kuid me ei saa viia Maad ülestõusmisele, sest Maa ülestõusmine või mittetõusmine ei sõltu langenud olevustest ega ka nendest, kes on siia tulnud vabatahtlikena. See sõltub ainult algselt Maale kehastunud puhastest eluvooludest [kategooria 3], neist, kelle tarvis planeet Maa oli esimeseks võimaluseks kehastuda materiaalsesse universumisse.

Tekib küsimus: kas need, kes on algsed eluvoolud planeedil Maa, suudavad tõusta oma teadvuses nii, et neist saavad avatud uksed elu vaimsele voolule? Ja see sõltub muidugi eeskujust, mida pakuvad vabatahtlikult siia kehastunud. Ja ma pöördun nende poole, kes on siia laskunud.

Võti ülestõusmiseks

Oma seesmistel tasanditel teate te, et võti teie ülestõusmiseks ja missiooni täitmiseks Maal ei ole midagi muud kui armastus. See kujutab endast delikaatset väljakutset, sest paljud teie hulgast, kes on tulnud planeedile Maa vabatahtlikuna, tunnevad, et midagi on Maa peal valesti, et siin on midagi, mis tuleks korda seda ja et teil oli tarvis tulla siia midagi tegema, parandama, heastama. Kuigi see ei ole vale, peate te aru saama, et niisugune meeleseisund tõi teid Maa peale, kuid niisugune meeleseisund ei vii teid ülestõusmisele planeedilt Maa.

Te ei suuda siit üles tõusta samas meeleseisundis, milles te siia laskusite. Samuti kehtib see langenud olevuste kohta. On neid, kes on siia vabatahtlikuna tulnud ja neist on saanud langenud inglite illusiooni ohvrid, arvates, et Maa on praeguses olukorras sellepärast, et Jumala plaanis oli viga, mis puudutab vaba tahte andmist inimestele. Sellest illusioonist tuleb enne ülestõusmist välja saada. Ja need, kes on siin vabatahtlikena, peaksid vabanema illusioonist, et nad on siin selleks, et midagi ära teha või selleks, et päästa Maa.

Te pole siin selleks, et päästa Maa – see on algsete laskunute ülesanne. Kõik, mida teie teha saate, on näidata eeskuju selles, kuidas olla avatud ukseks igavesti voolavale, igavesti ennastületavale armastuse voolule. See on teie ainus võimalus oma missiooni täitmiseks. Te polnud üles tõusnud, kui Maale tulite. Miks? Te olite säilitanud mõne illusiooni, mis tärkab lahusolemise teadvusest. Mis on ülestõusmise võtmeks? See on lahti lasta vaimudest, neist tontidest, mis pärinevad lahusolemise teadvusest ja kui te lasete lahti viimasest pettekujutlusest, siis suudate te üles tõusta.

Osa neist vaimudest, kellest te lahti laskma peaksite, panevadki teid uskuma, et te olete siin selleks, et midagi ära teha, et te peaksite oma jõud suunama Maa vaimseks tõstmiseks. Vaid need, kes on algsed puhtad planeedile Maa laskunud eluvoolud, saavad viia Maa ülestõusmispunkti. Nad suudavad teha seda siis, kui neist saavad avatud uksed Jumala jõule, mis läbi nende voolab. Teie saate samuti olla avatud ukseks Jumala jõule, mis läbi teie voolab kehastuses olles, kuid sellest ei piisa Maa toomiseks ülestõusmispunktini. Sellest on piisanud, et tuua Maa positiivsesse spiraali, aga see spiraal sai loodud tänu sellele, et mõned algsete eluvoolude hulgast vastasid Sanat Kumara, Gautama, Maitrya ja teiste ülestõusnud meistrite poolt loodud eeskujule.

Täitu armastuse voolust
Kas algsete eluvoolude hulgas on vaimsesse sfääri jäädavalt ülestõusnuid? On. Mitte küll palju, aga mõned. Ent enamus, kes on planeedilt Maa üles tõusnud, on mujalt tulnud eluvoolud. Kuid me oleme ajajärgus – me oleme kosmilises tsüklis – kus aeg on küps paljudele nende hulgast, kes kehastusid siia vabatahtlikuna, sest nad on jõudnud oma ülestõusmispunki lähedale. Te saate üles tõusta vaid siis, kui te lasete lahti mistahes kujutlusest, mis oli teil siia laskudes ja sukeldute armastuse voolu.

Te pole siin selleks, et saavutada spetsiifilist välist või füüsilist tulemust. Te olete siin avatud ukseks armastusele nii, et te suurendate valgust sellel planeedil, et algselt siia õppima laskunud eluvoolud näeksid teha valgustatumaid otsuseid. Maa saatuse määravad just nende valikud. Teie valikud toimivad eeskujuna, kuid vaid siis, kui te loobute meelelaadist, et teie tegevusel peab olema füüsiline, nähtav väljund.

Anduge armastuse voolule, kus te näete end vaid avatud uksena armastusele ja te mõistate, et siinolemiseks on vaid üks põhjus, ja see on olla avatud ukseks enamale, mis kasvab igavesti enamaks ja ei peatu kunagi eneseületamise teel. Seega igast kujutlusest, mis teil enese kohta on, tuleb lahti lasta enne, kui te kasvate sellest kujutlusest enamaks. Vastasel korral hoiab see kujutlus teid kinni ja te ei saa olla armastusele avatud ukseks ega täita oma ülesannet.

On ka neid, kes oma puhtaimas soovis on tulnud siia vabatahtlikuna appi, aga on sulgenud oma olemuse – oma tšakrad – ja nad pole enam avatud ukseks ja nad aitavad kaasa Maa allaminevasse spiraali tõmbamisse. Seda me mingil juhul ei sooviks. See on ka üks põhjus, miks meie, jumaliku poole naisesindajad otsustasime tuua teile kingituseks Elu Laulu Tervendava Maatriksi. Et need, kes on vabatahtlikena tulnud, saaksid tervendatud mistahes haavadest ja illusioonidest, mille nad on Maa peal endasse võtnud, et nad suudaksid üles tõusta. Loomulikult on Elu Laul võrdselt vabastav ka algsetele eluvooludele, kes saavad samuti tervendatud ja saavutavad oma ülestõusmise. Täpselt samuti võivad seda kasutada langenud olevused, kui see on nende soov, kuigi on prognoositav, et suur osa neist ei taha tõusta ja seepärast peavad nad minema teistele planeetidele või läbima teise surma pärast sellel planeedil kehastumise lõppu.

Lõika läbi side langenud olevustega
Maa süütute eluvoolude ja siia vabatahtlikult appitulnute ründamine, kritiseerimine ja pilkamine kestab. Siia vabatahtlikena tulnud on andnud langenud eluvooludele võimaluse jääda kehastusse ja jääda illusiooni, kus nemad on kontrolli saavutanud planeet Maa üle. Kuid kas te arvate, et langenud eluvooludes on mingigi tänutunne neile antud võimaluste eest? Ei. Nemad näevad end vabatahtlikult tulnutega võistluses olevat.

Paljud teie hulgast, kes te olete vabatahtlikena tulnud, on näinud seda oma elus. Oma tahtest teenida, olete te kehastunud lähedastes isiklikes suhetes nendega, kes on siia langenud, nendega kes on langenud teadvuse lõksus. Te olete andnud neile võimaluse, et nad näeksid teie eeskuju, et nad näeksid, et teie teed juhib armastus, et teie suhe Jumalaga põhineb armastusel ja mitte hirmul, et teil pole vajadust teisi kontrolli alla saada, et teil pole tarvidust teisi inimesi omada ega alandada, kritiseerida, tüssata ega kohta kätte näidata.

Paljudel juhtudel olete te võtnud niisugused inimesed oma partneriteks, lasteks, elukaaslaseks, ülemuseks või kaastöötajaks. Te olete andnud neile võimaluse võimaluse järel. Aga praegusest ütlen ma teile, et te peate lahti laskma kõigest, millesse te olete kinni jäänud, et päästa langenud teadvuses olijaid. Mõnda neist ei saagi päästa, vähemalt mitte siin, maistes tingimustes. Nad peab viima kusagile mujale või Püha Tule Kohtu ette. See otsus ei ole teie teha. See on nende endi otsus.

Kuid teie peate lahti laskma soovist päästa niisugused eluvoolud, sest kui te ennast nendega seote, siis ei saa te oma isikliku ülestõusmise spiraali siseneda ega saa planeet Maal aidata tõusta kõrgemale tasandile. Paljude jaoks 144 000 hulgast, kes tulid Veenuselt ja ka nende jaoks, kes tulid mujalt planeetidelt, on aeg lasta lahti teatud eluvoolude, eriti langenud teadvuses olijate külge klammerdumisest.

Rubiinkiire fookus sinu südames
Kui te neile häälestuste, siis saate te üsna kergesti aru, kellega on tegemist, sest teil on see võime. Igale üksikule eluvoolule, kes kehastus siia vabatahtlikuna ja kes tuli läbi Sanat Kumara ametkonna, on antud enne Maale laskumist kaasa kingitus. Sanat Kumara ise pani teie südamesse Rubiinkiire fookuse. See fookus on hõõguv leek, mis põleb tingimusteta armastuse tules. Läbi abivahendi, mida me nimetame Tervendavaks Maatriksiks, on teil võimalus tulla tagasi teadlikku kontakti ja teadlikult häälestuda selle armastuse leegiga.

Te ärkate teadmisele, et armastus on kõrgemal maistest tingimustest ja olukordadest. Armastus on tingimusteta.Kui te seda teate, kui teil on see taustsüsteem oma südames olemas, siis olete te silmapilkselt võimelised ära tundma need, kes pilkavad tingimusteta armastust, kes tahavad selle jalge alla tallata, kes tahavad sellega vaielda, kes tahavad selle tagasi lükata ja panna teid tundma end tagasilükatuna, kui te neile tingimusteta armastuses lähenete.

Kui häälestute Rubiinkiire fookusele oma südames, siis teate te, et tõeline armastus ületab kõik maised tingimused. Veenuslase armastus on kõrgemal kõigist langenud teadvuse poolt loodud tingimustest Maal. Te olete suuteline ära tundma need teile lähedased inimesed, kellel puudub see fookus südames, sest need, kes on siia langenud, ja nende seas on ka algseid puhtaid eluvoole, ei oma seda fookust, sest nad ei ole läbinud Sanat Kumara ametkonda enne, kui nad tulid kehastusse planeedile Maa.

Kui te tunnete ära need, kellel puudub tingimusteta armastuse fookus, siis ei ole teie töö neid päästa. Teie asi on paljudel juhtudel olnud anda neile vabatahtlikult võimalus võimaluse järel kogeda tingimusteta armastust, mis on teie südames. Kuid saabub hetk, kus tuleb öelda: „Nüüd aitab. Mina liigun edasi Elu Jõe, Armastuse Jõe edasiviivas voolus, mis pidevalt ennast ületab ja rohkem ma ei kohanda ennast nende inimestega ega ole nendega ühendatud ega jäägi andma neile võimalusi. Ma voolan kaasa armastuse vooluga ja ületan ennast selle määrani, et ei vaeva ennast niisuguste inimeste järgi kohandamisega. Kui nad on minu mõjusfäärist lahkunud, siis las nii ollagi, sest see, mis neid eemalduma pani, on nende enda otsus. Mina lihtsalt soovin edasi liikuda koos Armastuse Jõega ja see on minu seesmine soov siin ilmas, sest seda leeki ma sellel planeedil kehastan.

Ja mina olen truu Sanat Kumara leegile, sest mina olen ustav Sanat Kumarale ja ma tahan näha Sanat Kumara võitu Maal. Ma pühendan ennast selle võidu saavutamisele nii, kuidas ma suudan, võimendades rubiinkiire fookust oma südames, mis annab mulle tugevuse ja väe voolata igavesti ennastületavas armastuse voolus maise lõksu jäämata. Ma ei jää ennast kohandama nende inimeste järgi, kes armastust pilkavad ja alandavad. Ma ületan ennast ja eemaldun neist, kes ei järgne mulle eneseületamise teel.

Olgu minu otsuseks olla see, kes mina olen ja nemad las otsustavad, kes nemad olla tahavad: kas tahavad nad olla seal, kus nad on või tõusta kõrgemale. Selle otsuse jätan ma neile. Ma tahan olla ustav ja seepärast ei toimi ma ka kellegi teise suhtes valesti. Ma olen truu oma tõelisele olemusele ja ma ütlen: „Mina liigun edasi. Sinu otsus edasi liikuda on sinu. Mina olen oma otsuse teinud. Ma jään truuks oma otsusele.“ Ja ma kasutan Tervendavat Maatriksit, et tervendada end kõigist klammerdumistest, haavadest, mis panid mind arvama, et ma pean tähelepanu pöörama neile, kes pilkavad kõige väärtuslikumat leeki, mida mina sellele planeedile tooma tulin, tingimusteta armastuse leeki – Rubiinkiire tingimusteta armastust.“

Rubiinkiire laserkiir
Kas olete tähele pannud, et rubiinkiire värvi on tihti seostatud laserkiirega? Mis on laserkiir? See on selge kiir, sest valgus pole killustatud. Miks on see nii? Seepärast, et puuduvad tingimused. Killustavad, jagavad, segmenteerivad üksnes tingimused, mille te loote, kui te laskute duaalsuse meeleseisundisse, pidades end jumalaks, kes hakkab tingimusi seadma.

Nii käitub langenud teadvus. Sellest meeleseisundist suudate te välja kasvada, häälestades end Rubiinkiirele ja selle abil suudate te üle kasvada hukkamõistust, dualistlikust õige ja vale, hea ja halva mõõdupuust, mida teiste peal rakendada. Ole vaid avatud ukseks armastusele. Pole tarvis arutada, kes on väärt seda armastust saama, sest sa lased sel voolata nagu armastus voolata tahab.

Sa lased Pühal Vaimul voolata sinna, kuhu ta tahab ja lased tingimusteta armastusel vabastada inimesed, esitades nende tingimustele väljakutse või olla tingimusetuse eeskujuks. See on sinu võimalus. Ja Tervendav Maatriks on suureks abiks Maa peal olevatele eluvooludele, kes tahavad liikuda kaasa igavese ennastületava vooluga, tingimuseta armastusega, Sanat Kumara vooluga, vooluga, mille meie oleme avanud planeedile Maa ja mille me hoiame avatuna. Ühinege meiega selles voolus ja olge see, kelleks te siia sündisite!

 

 Märkus: Elu Laulu Tervendav Maatriks on kaheksast invokatsioonist ja kaheksast dikriist koosnev abivahend, mis on mõeldud füüsiliste, emotsionaalsete, mentaalsete ja hingehaiguste ning traumade tervendamiseks (eesti keelde pole tõlgitud).

 

 

 

 

 

   

Teekond tagasi

Endast - oma minast -  sügavama arusaamise aluseks on selle mõistmine, et sa elad maailmas, kus on kaks vastastikku seotud reaalsust. Sa elad materiaalses universumis, aga sellest kõrgemal on vaimne valdkond. Kõik materiaalses universumis pärineb vaimsest valdkonnast. Vaimse valdkonna energiat madaldati vibratsioonis ja kasutati siis intelligentsete Olevuste poolselleks, et luua struktuure, nagu galaktikad ja päikesesüsteemid, mis on inimlikest jõududest kõrgemal. Ka sina oled loodud ühe Olevuse poolt vaimses valdkonnas. Seega pärined sa kõrgemast valdkonnast ja sinu totaalse olemuse üks osa laskus füüsilisse kehasse Maa peal.

Materiaalne universum on tehtud samast põhilisest „ainest” kui vaimne valdkond. Ma-ter Valgus lihtsalt madaldati erinevasse vibratsiooni spektrisse ja füüsilised meeled, ka väline meel, näeb seda tahke ainena vibreeriva energia asemel. See tekitab lahusoleku illusiooni Vaimu ja mateeria vahel. Tegelikult seguneb vaimne valdkond materiaalse universumiga. Vaimne valdkond on otse siin sinu juures, nii nagu erinevate sagedustega raadiolained läbistavad seda ruumi, kus sa seda raamatut loete. Sa ei näe vaimset valdkonda, sest sinu meele raadio on häälestatud jaamale, mida kutsutakse materiaalseks universumiks. Aga sinu meelel on võime häälestuda vaimsele valdkonnale ja oma kõrgemale Olemusele.

Pärast inimolendite laskumist Maa peale füüsilistesse kehadesse, kaotasid nad  mälestuse oma vaimsest päritolust. Nad kaotasid ka teadlikkuse oma tõelistest loovatest jõududest ja eesmärgist, miks nad Maale tulid. Nad hakkasid siis tegema ebateadlikke valikuid ja inimkond on kollektiivselt loonud allamineva spiraali,  mis viib piirangutele ja kannatusele.

 

Kui sa astud sammu tagasi oma olukorra spetsiifilisusest, ka spetsiifilisusest erinevate religiooniharude vahel, siis näed sa, et üldine probleem inimlikes asjatalitustes on  inimeste teadlikkuse kaotsiminek  oma tõelisest päritolust, oma loovast potentsiaalist ja olemise põhjusest. Seega võib elu maa peal vaadelda kui rännakut ja selle esimene samm on  tulla tagasi selle teadlikkuse, selle teadvuse seisundi juurde, milles te algselt Maale laskusite. Kui te olete juba stardipunktini tagasi jõudnud, siis saate te luua positiivse spiraali, mis viib teie algse eesmärgi täitumisele.

See kontseptsioon räägib vastu traditsioonilisele kristlikule doktriinile, mis väidab, et  inimolendid loodi ebatäiuslike olenditena, kel on kalduvus patustamisele. Aga see doktriin ei saa kunagi ära seletada, kuidas – või miks – oletatavalt hea ja täiuslik Jumal looks ebatäiuslikke olevusi, kes on määratud elama kannatusrikast elu. Tegelikult ei ole te loodud ebatäiuslike olevustena. Teid loodi vaimse olevusena ja teid saadeti Maale kahesugusel eesmärgil:

  •  Te olete siin selleks, et eneseteadvuses kasvada ja õppida ära, kuidas kasutada oma loovaid omadusi ja muutuda enese-teadlikuks Jumala kaas-loojaks.
  • Kui te olete juba saavutanud ülevõimu oma loovate omaduste üle –oma meele üle – siis saate te seda kasutada valitsemise võtmiseks Maa üle ja  parema maailm kaas-loomiseks sellel planeedil – meele ülevõim mateeria üle.

Teid ei loodud ebatäiuslike olevustena, kuid teid loodi kogenematu olevusena. Seega oli teil vaja kõigepealt ära õppida, kuidas kasutada oma loovaid võimeid viisil, mis ei kahjustaks teid ennast ega teisi elu osi. Teid ei loodud kalduvusega patustada, aga teid loodi vaba tahtega, mis tähendab seda, et teil on olemas potentsiaal selleks, et kasutada oma loovaid jõude viisil, mis läheb Jumala seaduste vastu ja kahjustab seega teid ennast ja teisi elu osi. See oli mittetarkade – ja sageli ebateadlike – valikute tulemus, et te pikkamööda kaotasite teadlikkuse oma vaimsest päritolust. Te hakkasite lõpuks uskuma, et te olete inimolend, kes on oma loomult patustaja või kõrgelt arenenud loom.

Tegelikult  ei ole te inimolendid, vaid vaimsed olendid. Kuna universumil on kaks tasandit, siis on teie tervikolemusel ka kaks tasandit. Osa teist viibib püsivalt vaimses valdkonnas ja seega saab teda teie vaimseks minaks kutsuda. Vaimne mina saatis osa endast materiaalsesse universumisse ja see on teie madalam olemus. Järgmine sektsioon kirjeldab teie kõrgema ja madalama mina komponente.

Selle raamatu eesmärk on aidata teil lõpetada elu rännak ja saada tagasi täielik teadlikkus selle kohta, kes te tegelikult olete ja miks teie olemuse kõrgem osa valis laskumise planeedile Maa. Te saate teada, miks elul on üldine tähendus ja miks teie elul on spetsiaalne eesmärk ja missioon.

 

 

Vähim, mida sa peaksid teadma oma mina koostisosade kohta

Avasta oma tõeline identiteet 

Selles sektsioonis olevad õpetused annavad sulle uue perspektiivi selle kohta, kes sa tõeliselt oled ja miks oled sa sellel planeedil. 

Kas oled sa inimolend, kes üritab saada vaimset kogemust või oled sa vaimne olevus, kes on oma inimeseks-olemise katsetuste lõksus, kuid kes igatseb tagasi vaimse kogemist oma tõelises toimimisvõimes?

   
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine