Oma vaimsete õpetajate äratundmine

Katkend raamatust

Kim Michaelsilt on ilmunud uus raamat oma Mina-väe avastamisest:
THE POWER OF SELF

Enesemeisterlikkuse tee on protsess, mille käigus me järk-järgult puhastame oma meele illusioonidest, senistest uskumustest, tõekspidamistest, aga ka ootustest, mille kujunemisel maine maailm on kaasa aidanud. Tõeline võti oma Mina-väe avastamisel ja kasutamisel pole mitte maagilise valemi otsimine, vaid enese vabastamine kõigest sellest nähtamatust pagasist, mida me oleme oma pikal maisel rännakuteel läbi elude enesele kaasa kogunud.

Katkend raamatust: 

KÖIEVEDU ISEENDAGA

    Vältimatuks väljakutseks enesemuutmise teel on eneseületamine. Sügaval sinu sees põleb igatsus millegi enama järele. Sul on eelaimdus, et sa suudad leida parema lähenemise elule. Selle seesmise igatsuse lahendamise võtmeks on oma minatundes kasvamine. Aga sinu praegune mina tühipaljalt sellest teadmisest või ainuüksi raamatu lugemisest veel ei muutu ega sure. Ma olen rääkinud kõrgemale seisundile jõudmisest, kus inimene ei pööra oma tähelepanu enesest väljapoole, vaid keskendub oma minatunde muutmisele. Kuid fakt on see, et sinu praegune mina osutab niisugusele muutusele vastupanu. Ta tahab sinu tähelepanu tõmmata kõigele muule sel põhjusel, et ta omab tugevat ellujäämisinstinkti.   

  Enesemuutmise protsess meenutab kahe võistkonna vahelist köievedu. Selles protsessis võib esineda küllaltki turbulentne faas, sest sa muudad küsitavaks oma harjumuspärase minatunde ja juba paikapandud tõdede adekvaatsuse. Sa pole enam päris kindel selles, mis on tõde või kes oled sa ise ning mingi hääl sinus võib kisendades teavitada tekkinud olukorra ohtlikkusest ning suunata sind tagasi vana turvalise minatunde rööbastesse eelseisva tõenäolise õnnetuse ennetamise eesmärgil.

    See raamat näitab sulle järk-järgulist teed niisuguste staadiumite läbimisel ja vana minatunde ületamise läbi uude  minatundesse jõudmisel. Kuid raamat ei saa sinu eest tööd ära teha. Raamat aitab sul mõista läbitavate astmete vajalikkust, selgitades vajadust muuta küsitavaks oma praegune tajumisadekvaatsus ja lemmiktõekspidamistele väljakutsete esitamise asjakohasus. Sa teed selle protsessi enese jaoks hoopis kergemaks siis, kui hoiad silma peal enese reaktsioonidel. Raamatu lugemise käigus võiksid jälgida oma reaktsioone väljapakutavate ideede suhtes. Kui sa täheldad, et mõne idee suhtes tunned sa tavapäratult tugevat reaktsiooni, siis oled sa paljastanud oma vaimset kasvamist blokeeriva läbitunnetamata uskumuse. Sinu praegune mina näitab sulle elu läbi omaloodud filtri, uskudes ise, et see ongi reaalsus. Sel juhul tuleb kasuks oma tajumisfiltri jätkuv küsitavaks muutmine, kuni sa hakkad nägema selle filtri piiratust. Kui sa kord näed, kuidas mingi konkreetne uskumus seiskab sinu kõrgemast Minast sinu läbi voolava väe, siis oled sa sellest uskumusest silmapilkselt nõus loobuma ja kõrgema, puhtama minatunde omaks võtma. Loodetavasti saab sul raamatu lugemise ja abivahendite kasutamise käigus olema mitmeid läbimurdva iseloomuga kogemusi. See raamat pakub praktilist teed, mis saab aidata sul muuta oma minatunnet üllatavalt lühikese ajaga. Kui sa läbid selle protsessi, olles teadlik kahest häälest, millest üks tahab lahti lasta ja teine kinni hoida praegusest minatundest, siis ühel päeval tagasi vaadates imestad sa, kui suures ulatuses on sinu maailmapilt muutunud ja kui palju vabam ja jõulisem sa oled.

                                                    ***

KES ON ÜLESTÕUSNUD MEISTRID JA KUIDAS NAD SAAVAD MEID AIDATA?

   Esitagem nüüd loogiline küsimus: kui väljapool materiaalset universumi asuvad olevused on loonud universumi ja saatnud meid siia maailma kaas-looma, kas on siis võimalik, et nad jätaksid meid siia omapäi tegutsema? Ja kui nad ei ole meid üksi jätnud, kas on siis võimalik, et nad jagavad meile õpetusi, mis sisaldavad midagi niisugust, mida meie oma piiratud maailmanägemises ise näha ei suuda? Kas need õpetused võiksid avada meile meie Minas oleva väe ja tõsta meid omaloodud mõttemaailma mullist ja ka materiaalsest universumist kõrgemale? Teiste sõnadega: sinu isiklikul vaimsel teekonnal saabub hetk, kus sul on tarvis mõelda selle peale, missugust õpetajat sa vajad: kas niisugust, kes on veel ise inimkujutluste küüsis või neist juba välja kasvanud?

MISSUGUST ÕPETAJAD SOOVID SINA?

    Sa näed elu läbi oma praeguse minatunde. See minatunne loob mentaalse raamistiku, mis piirab adekvaatset maailmanägemist, värvides kogu sinu poolt nähtu, sealhulgas ka viisi, kuidas sa näed ennast ja oma käitumist. Väga oluline oma elunägemise ja elukogemise muutmiseks on sellest omaloodud mõtte- ja arvamusraamistikust välja saada. Kuid sa ei saa seda teha ühegi hetkel sinu mõttemullis leiduvat ideed, tõekspidamist, kogemust ega tajumistulemust kasutades. Miks mitte? Sest kõik, mida sa oma arusaamade raamistikust välja vaadates näed, kinnitab selle raamistiku paikapidavust ja õigsust. Sellest lummusest väljamurdmiseks on tarvis kogeda midagi niisugust, mis sinu mõttemaailma mullile väljakutse esitab, mis annab võrdluseks teistsuguse taustsüsteemi, asudes sisseharjunud arusaamadest väljaspool. Kust sa võiksid niisuguse kogemuse saada? Kõige lihtsam viis selleks on leida õpetaja, kes näeb elu ja maailma teistmoodi, sinu mõtteraamistikust erinevalt. Luba mul illustreerida seda näitega.

    Sa oled lapsena tõenäoliselt kokku puutunud mänguga, kus labürinti läbides tuleb leida selle keskele paigutatud aare. Võib-olla oled sa näinud ka tõelist keerdkäikudega labürinti, mille seinu moodustavad keeruka mustri järgi istutatud pikad hekipõõsad. Niisuguses labürindis viibides on nägemisulatus üsna piiratud. Sa näed vaid rohelisi seinu, mis moodustavad kitsaid koridore. Mööda kitsast koridori minnes jõuad sa lõpuks tupikusse, aga teine koridori ots on avatud. Üks koridor viib teise. Mingi aja pärast jõuad sa kohta, kus on kaks või rohkem avaust. Sa valid neist ühe, kuid seegi viib tupikusse. Nüüd oled sa sunnitud sama rada pidi tagasi minema ja valima teise avause lootuses, et see soovitud kohta välja viiks.

    Kas pole see sobiv metafoor meie elu keerdkäikude iseloomustamiseks? Meil on üsna piiratud arusaam elust. Me suudame näha vaid oma vahetut keskkonda. Meil pole aimugi, kuidas me sellesse segadusse sattusime ja kuhu see meid välja viib. Labürindis viibides puudub meil kaart ja me ei tea, kus me täpselt asume ja kuidas jõuame väljapääsuni.     

    Kujuta nüüd ette, et selles umbmäärasuses teed leides kohtad sa kedagi, kes on leidnud labürindis asuva suurepärase platsi, kus on värskendava veega purskkaev. Ta võib sind juhendada ja pärast teatud keerdude ja käänakute läbimist leiad sa juhatatud koha. Koht on tõesti tore ja vesi suurepärane, kuid mingi aja pärast mõistad sa, et oled endiselt keerdkäikude keskel ja sul puudub kõigele vaatamata teadmine sellest, kus asub väljapääs või kas sellest labürindist üldse välja saabki.

    Inimene, keda sa kohtasid, on nende teekaaslaste sümboliks, kes on leidnud midagi niisugust, mida sina leidnud pole ja nad võivad anda sulle õigeid soovitusi. Kuid nad on labürindi lõksus täpselt samamoodi kui sa isegi. Nüüd jõuad sa arusaamisele, et sul on küllalt pimesi ringikõndimisest. Nüüd tahad sa kuidagi teisiti tegutseda. Sa tahaksid nõuannet kelleltki, kes on koodi lahti murdnud ja leidnud raja labürindirägastikust välja. Sa tahaksid nüüd juhendust kelleltki, kes on leidnud skeemi ja saab aidata sul õige kursi paika panna.

     Nüüd leiad sa avause, kus on iste. Sa istud ja puhkad jalga, suunates oma pilgu üles ... ja sa näed kõrget torni keerdkäikude vahel kõrgumas. Selle tipus on ümmargune platvorm ja sellel platvormil hulk tegelasi, kes annavad juhtnööre labürindis viibijatele. Sa taipad, et need juhendajad näevad labürinti pealtpoolt ja seepärast oskavad nad täpselt öelda, kus asub väljapääs. Sa hüppad pingilt püsti ja hakkad nende tähelepanu äratamiseks kätega vehkima. Varsti märkab sind keegi tornisviibijatest ja küsib, mida sa soovid. Sa vastad, et tahad labürindist välja ja tema ütleb: „Hakka minema!“      

     Kui sa oma kõrgemaloleva juhendaja juhiseid järgid, siis mõistad sa, et tal on täiesti unikaalne viis õpetamiseks. Tema ei tee sinu eest valikut, kuid ta annab sulle piisavalt näpunäiteid, et suudad valiku teha ise. Mõne aja pärast juhatab ta su väljapääsu poole, kuid mitte kõige otsemat teed pidi. See on nii, sest sinu juhendaja mõistab, et sa pead omandama teatud kogemused enne, kui sa oled valmis labürindi selja taha jätma. Ta juhatab sind oskuslikult sinna, kuhu on sul tarvis jõuda selleks, et sa suudaksid järgmisele astmele astuda.

MEIE UNIVERSAALSED ÕPETAJAD 

    See raamat visandab tee, mis saab sind aidata arendada isiklikku suhet oma vaimsete või ülestõusnud õpetajatega ja sinu enda kõrgema Minaga. Väljamõeldud labürindi tornis olevad kõrgemad juhendajad sümboliseerivad niisuguseid õpetajaid. Kunagi on nad olnud kehastuses nagu meiegi praegu ja seetõttu tunnevad nad meie teekonda. Nemad on lahendanud inimese eksisteerimise mõistatuse ja leidnud oma tee labürindist välja. Nemad saavad anda meile perspektiivi, mida meie labürindis viibides ise ei näe.

    Meil kõigil on niisugused õpetajad ja nad on juhendanud meid meie isiklikul teel läbi maise maailma sel määra, mil määral me oleme olnud suutelised neid kuulama ja tahtlikud nende juhenduse järgi käia. Selle raamatu eesmärk on pakkuda sulle võimalus teadvustada oma vaimsete õpetajate olemasolu nii, et sa oleksid suuteline järgnema nende juhatusele teadlikumalt ja sinus kasvaks tahe neid kuulata. See kiirendab oluliselt sinu vaimse teekonna läbimist.  

    Kui sa kasutad selles raamatus olevaid õpetusi ja praktilisi abivahendeid, siis varsti ei tunne sa end ekslemas vaenulikus keskkonnas eikusagile jõudes. Selle asemel hakkad sa tundma, et käid – ja oled alati käinud – just sedasama teed, mida just sina pead läbima selleks, et jõuda oma eesmärgile. See hõlmab nende kohtade läbimist, mida just sina pead väljapääsu suunas liikudes läbima. Väljapääs, aga, on uks palju avaramasse reaalsusse.

SA OLED VALMIS KÕRGEMAKS ÕPETUSEKS

    Nagu juba öeldud, leiab õpilane õpetaja siis, kui ta on valmis. Sa leidsid selle raamatu, mis näitab, et oma seesmistel tasanditel oled sa valmis õpetusteks ja abivahendite kasutamiseks, mida ülestõusnud õpetajad pakuvad. Tegelikult kanname me kõik endas oma sisemist labürinti, milles me peame oskuslikult liikuma, et leida tee Ellu.

Oma tõelise Mina leidmise eelduseks on valmisolek teadlikult jälgida iseennast.

    Sinu isiklik labürint koosneb sulle omastest tõekspidamistest ja uskumustest ning läbitud kogemustest oma terve elutee jooksul materiaalses universumis. Enne, kui sa oled täielikult valmis seesmistel tasanditel raamatus kirjeldatava omandamiseks, peaksid sa võib-olla ületama mõned sisemised tõkked. Ehk oled sa omaks võtnud mõned uskumused või eelarvamused, mis blokeerivad selle omaksvõtmist, mida see raamat õpetab. Samuti võivad omaksvõetud tõekspidamised takistada vaimsete abivahendite kasutamist.

    Väga oluline võti oma Mina-väe lukust lahti keeramiseks on saada oma minast rohkem teadlikumaks. Teadlikkuse avardamise võtmeks on valmisolek iseenese teadlikuks jälgimiseks. Ütleme seda nüüd teiste sõnadega. Minas oleva jõu lahtipäästmine on kui tee leidmine keskpunkti – oma isikliku labürindi aaretekambrisse. Ent labürint on kavalate keerdkäikudega ja selles puudub niisugune tee, mis otsejoones keskossa viiks.

    Labürindi seinad koosnevad sinu piiratud uskumustest ja eelarvamustest, mis on kui tihe hekk. Tõkestamata jalgrada, mis otse soovitud kohta viiks, on seal võimatu leida, sest seda lihtsalt pole. Kõiki teid blokeerivad sinu lemmiktõekspidamised.

    Kuidas sa mõistatuse lahendad? Kuidas sa jõuad oma Mina keskpunkti? Tupikusse jõudes tuleb valida mingi teine lähenemistee. Tupik on blokeeritud nende uskumuste või arvamustega, mida sa ei ole kunagi lähemalt vaadanud, sest sa oled neid alati võtnud iseenesestmõistetavatena. Sa peaksid nüüd vaatama oma uskumusi kriitilise pilguga ja mõtlema, miks sa oled alati arvanud just niimoodi ja sul on tarvis näha, kui piiravalt mõjutab mingi konkreetne uskumus sinu edasiminekut. Seejärel otsustad sa, kas sa tahad välja astuda sellest uskumusest ja leida tee, mis on peidus siiani läbitunnetamata uskumuse taga.

Tupikkäik sinu vaimse kasvamise teel on arvamus või uskumus,
millele sa pole kunagi tähelepanu pööranud,
sest sa oled seda alati võtnud
iseenesestmõistetavana.

     Kujutle, et oled tõelises labürindis ja pärast pikka käimist mööda käike mõistad sa, et väljapääsu, mis labürindi keskossa viiks, polegi olemas. Kuid olukorra üle kriitiliselt järele mõeldes, laiad sa, et hekki moodustavate põõsaste vahel on siiski kitsukesed avaused. Labürindis ringijalutamise asemel saad sa võtta radikaalselt teistsuguse lähenemise ja minna kahe põõsa vahelt läbi heki. See viib sind isiklikule aaretekambrile lähemale.

KES ON ÜLESTÕUSNUD MEISTER?

    Me teame nüüd, et materiaalne maailma koosneb samast ainest nagu vaimnegi maailm. Materiaalses maailmas on energia vaid muundatud väiksemale võnkesagedusele, kui seda on vaimse maailma vibratsioon. See tähendab, et vaimne maailm ei ole meie maailmast mingi läbimatu barjääriga eraldatud. Materiaalne maailm eksisteerib vaimse maailma osana, vaimse maailma energiavälja sees. Vaimne maailm on meie ümber, sellel on vaid kõrgem vibratsioon ja seepärast meie ei näe seda. Aga me võime seda tunnetada oma intuitiivsete omaduste kaasabil.
   
    Me teame ka seda, et meie teadvus on suuteline kvantmaailmaga koos toimima sel põhjusel, et ka kvantmaailmas valitseb teadvus. Selle teadvuse moodustavad materiaalse sfääri loonud eneseteadlikud olevused. Neid võib nimetada loovateks olevusteks, kvantolevusteks või ülestõusnud ehk vaimseteks õpetajateks. Mulle meeldib mõiste „ülestõusnud meistrid“. Ülestõusnud meistrid elasid kunagi tihedamas sfääris, kus elame praegu meie, aga nad tõusid kõrgemasse sfääri. Nad suutsid vaimsesse sfääri tõusta seepärast, et saavutasid meisterlikkuse oma meele üle, suutes leida ja endas lahti päästa oma loova potentsiaali ja saada oma meele ja  olukordade valitsejaks. Niisugune meisterlikkus tagas neile ülestõusmise ja tegi neist ülestõusnud meistrid.

    Mitte kõik ülestõusnud meistrid pole tõusnud vaimsesse sfääri planeedilt Maa, aga nad läbisid sama protsessi, kui meiegi läbima peame. Sisuliselt oleme me kõik end ülestõusmiseks ettevalmistavad meistrid. See tähendab kõigepealt, et ülestõusnud meistrid omavad kogemust selles protsessis, mida meie praegu läbimas oleme. Ka nemad alustasid piiratud teadvuse tasandilt nagu meiegi. Siis liikusid nad suurema meisterlikkuse suunas, kuni saavutasid täie meisterlikkuse, mis on ka meie reaalne potentsiaal. See tähendab, et ülestõusnud meistrid on meile head õpetajad.

    Nad pole mingid kõikvõimsa jumala sarnased, kes istuvad üleval roosa pilve serval ega taha oma käsi määrida. Nad teavad suurepäraselt, mida tähendab olla makrotasandi lõksus, kuid nad teavad ka seda, kuidas liikuda meele meisterlikkust harjutades vabanemise suunas.

    Ülestõusnud meistritel puudub füüsiline keha ja nad ei taju maailma läbi füüsilise keha piiratud tajumisvõime. Nad näevad kõike teises valguses kui meie. Neil on tunduvalt täiuslikum maailmanägemus. See on teine põhjus, miks nad saavad meid kõrgema tasandi poole juhatada.

MIKS ME POLE VAREM MIDAGI ÜLESTÕUSNUD MEISTRITEST KUULNUD?   

    Miks pole sulle varem räägitud ülestõusnud õpetajatest? Osaliselt seepärast, et see termin on kasutuses olnud vaid veidi rohkem kui sajand, kuid me oleme universaalsete vaimsete õpetajate mõjust kuulnud läbi ajaloo.

    Meie vaimsetel õpetajatel on vaid üks eesmärk, nimelt aidata meil tõusta teadvuse tasandis. Nad EI püüa täita oma eesmärki mingi religioosse liikumise või mõne muu omaette mõttesüsteemi loomise kaudu. Nad töötavad inimestega vaatamata sellele, mis tasandil need inimesed parasjagu viibivad, püüdes aidata nad järgmisele tasandile. Ülestõusnud meistrid töötavad tsivilisatsiooniga ja aitavad inimesi seeläbi, et edastavad neile ideid inimeste vastuvõtuvõime piires, aidates neid seeläbi üle kasvada sellest teadvuse tasandist, millel nad parasjagu on. Seega töötavad ülestõusnud meistrid tihtipeale ilma, et inimene teaks, kellega meistritest on tegemist. Nad püüavad inspireerida kehastuses olevaid inimesi, aga inimesed ei tea, kust pärinevad neile päheturgatanud ideed.  

    Universaalsed vaimsed õpetajad jagavad oma juhendamist neile, kes nende juhendamisele on avatud. Aegade jooksul on nad töötanud läbi paljude erinevate inimeste, tutvustades uusi ideid, mis abistavad inimestel nende kultuuri ja teadvuse tasandit arvestades elu edasi viia. Ülestõusnud meistrid on inspiratsiooni pakkunud enamuse maailma tuntuimate religioonide ja paljude vähemtuntud religioonide alal. Nad on inspireerinud paljusid filosoofilisi ideid, pakkunud inspiratsiooni kirjanduse, muusika, mängude alal ja muudel kultuurilistel teemadel. Nad on inspiratsiooni pakkunud teaduse ja tehnoloogia arendamise alal, sest teaduse ja tehnoloogia areng soodustab ka inimeste isiklikku vaimset kasvamist rohkem kui palehigis töötamine.

    Meistrid püüavad anda avatumaile inimestele universaalseid ideid ja nende poolt antud mõtted on kirja pandud ka selles raamatus. Iga inimene võib ise hinnata, kas need ideed saavad teda aidata elu puudutavate küsimuste lahendamisel.

MIKS POLE TÕENDEID MEISTRITE EKSISTEERIMISE KOHTA?

    Kui ülestõusnud meistrid on koos meiega olnud terve inimajaloo jooksul, siis miks pole inimkond nende olemasolu iseenesestmõistetavana omaks võetud?  Kõige olulisem põhjus on siin asjaolu, et planeet Maal valitseb vaba tahte seadus. See tähendab, et ülestõusnud meistrite olemasolu on inimkond aktiivselt eitatud ja nii ei saa meistrid anda ümberlükkamatuid tõendeid oma olemasolu kohta.

    Ülestõusnud meistrid on öelnud, et universumis on arvukalt planeete, mida asustavad meietaolised eneseteadlikud olevused. Planeet on nagu klassiruum selle planeedi asukaile ja planeedi taset saab hinnata selle järgi, kui kõrgele selle elanikud on oma loovates võimetes arenenud – kas planeedi kollektiivteadvus on lasteaia tasandil või on jõutud kõrgkooli tasemele.

    Planeet Maa on üsnagi madalal arengutasandil, mis tähendab, et enamus maiseid elanikke on allpool teatud teadlikkuse tasandit. See on tasand, kus inimesed soovivad tunda end isoleeritud olevustena, kes elavad isoleeritud maailmas. Ainuke võimalus niisuguse olukorra kogemiseks on asjaolu, et maine mateeria on nii tihe, et „tihedus“ tundub tõeline ja fakt, et see koosneb tegelikult hoopis kergemast substantsist, jääb varjatuks. Meie meeled registreerivad mateeriat tahke ja tihedana ja see näib eksisteerivat täiesti omaette üksusena. Mateeria ei paista olevat vaimsest energiast ja seepärast me arvame, et materiaalne maailm on kas Jumalast lahus või omaette eraldiseisev üksus.

    Maa on jätkuvalt üleminekufaasis, milles me tõuseme kollektiivse teadlikkuse kõrgemale tasandile. Kuid vaba tahte seadus ütleb, et inimestel peab ühe valikuna olema võimalus eitada Jumala või ülestõusnud meistrite olemasolu. Inimesed peavad soovi korral saama võimaluse säilitada illusiooni isoleeritud maailmas olemisest. Ja nii ei saagi olla lähitulevikus ümberlükkamatut tõestust Jumala või ülestõusnud meistrite olemasolu kohta. See tähendab, et igaüks saab endale individuaalsel tasandil tõestada Jumala ja jumalike olevuste olemasolu. Räägime sellest järgmises peatükis.

    Nüüd ka selgub, kuidas selles raamatus olevad teadmised on vastu võetud. Inimeste eitamisvajaduse tõttu ei saa need õpetused „taevast alla langeda“. Meistrid edastavad oma õpetusi läbi nende inimeste, kes on tõstnud oma teadvuse selle tasemeni, kus nad saavad otseühenduse meistritega ja meistrite ideede ning sõnumitega. Inimestel aga on võimalus meistrite õpetust moonutada, kohandades ja sobitades seda oma uskumuste süsteemi.

    See ongi teine põhjus, miks inimesed ei ole varem kuulnud ülestõusnud meistritest. Kui õpilane on valmis, siis ilmub ülestõusnud meister. Inimene ei ole meistrite eksisteerimist suuteline enne tõsiselt omaks võtma, kui ta on nende õpetusteks valmis. Kui sa seda raamatut loed, oled sa tõenäoliselt valmis heitma lähema pilgu ülestõusnud meistrite õpetusele.

MIKS ÜLESTÕUSNUD MEISTRID MEIE EEST HOOLITSEVAD?

    Kui Ülestõusnud meistrid eksisteerivad materiaalse maailma piirangutega võrreldes kõrgemas sfääris, miks peaksid nad siis meist hoolima? Kui vaimne maailm on nii palju parem kui maine, miks nad siis ei naudi oma tubli tulemuse vilju ega jäta meid siia ise hakkama saama?

    Meistrid ütlevad, et teadvus, mille läbi enamus meie hulgast maailma näeb, on tervikust lahusoleku teadvus, sest me oleme oma tähelepanu koondanud materiaalse maailma pinnapealsetele erinevustele ja erisustele. Selle tulemusena me tajume iseennast teistest inimestest, keskkonnast ja ka planeedist lahusolevana. Meid pimestab illusioonideloor, nimelt lahusoleku illusioon. 

    Enamus meie hulgast näeb maailma läbi lahusoleku teadvuse, sest me oleme oma tähelepanu koondanud pinnapealsetele erinevustele.

    Ülestõusnud meistreid niisugune illusioonideloor ei pimesta. Nad näevad maailma nii, nagu peaksime nägema meie, kui me vaatame seda relatiivsusteooria ja kvantfüüsika seisukohast. Meistrid mõistavad, et eraldusjoon ei tähenda veel läbimatu barjääri olemasolu.

     Kõik koosneb samast substantsist, mis võtab vaid erinevaid vorme. Meistrid on ka öelnud, et nii vaimne kui ka maine sfäär koosneb ühest ja samast substantsist, mida nad nimetavad Ma-ter Valguseks või Ema Valguseks. See substants ei oma iseenesest vormi ja seepäraste ei saa seda ka ühegi teadusliku instrumendiga tuvastada. Aga Ma-ter Valgusel on potentsiaal võtta mistahes vorm ja hiljem me vaatame, kuidas Ma-ter Valgus vormi võtab. 

    Ülestõusnud meistrid teavad, et tervikust lahusolemine on illusioon, mis paistab usutavana vaid siis, kui näha maailma läbi teadvuse teatud tasandi filtri. Dualistliku teadvuse filter ei võimalda näha, et kõik koosneb ühest ja samast substantsist ja tuleneb samast allikast. Ülestõusnud meistrid ei näe ennast meist lahusolevana. Meistrid näevad endid neist kõrgemal asuvate olevuste pikendusena ja nad teavad, et see „olemisahel“ läheb Loojani välja.

    Meistrid näevad meid olemisahela lõpus olevate olevustena ja nad peavad meid oma vendadeks ja õdedeks. Nad näevad, et me oleme lihtsalt duaalsuse loori ehk energialoori taga lõksus. Duaalsuseloori ja energialoori on ka lühidalt kuradiks nimetatud. Meistrid näevad tervikust lahusoleku illusiooni kõigi nende konfliktide ja kannatuste põhjustajana, mida sel planeedil leida võib ja neil pole mingit muud soovi ega kavatsust, kui pakkuda meile abivahendeid oma teadvuse tõstmiseks nii, et me hakkame loori taha nägema ja jõuame äratundmisele, kes me tõeliselt oleme.

 VORMIMAAILMA EESMÄRK

     Meistrid ütlevad, et vormimaailma eesmärgiks on teenida klassitoana, kus eneseteadlikud olevused alustavad õpinguid teatud eneseteadlikkuse astmelt. Meistrite õpetustest selgub, et Jumal on Olevus, kes pole meist põhimõtteliselt erinev. Looja on ülimal eneseteadlikkuse astmel olev Olevus. Kuna me oleme loodud Looja enda olemusest, siis on meil potentsiaal avardada oma eneseteadlikkust meie Loojaga samale tasemele. Ülestõusnud meistrid ei võta meid enesest erinevate või madalamatena. Nad näevad meid olevustena, kes pole veel saavutanud vajalikku eneseteadlikkuse astete ja nad on vabatahtlikult pakkunud end teenima meie juhendajate ja õpetajatena. Nende üldeesmärgiks on aidata tõusta meid eneseteadlikkuses, kuni meie eneseteadlikkus tõuseb niisuguse astmeni, et me oleme täielikult vabad lahusoleku illusioonist.

    Kui me sellest illusioonist vabaks saame, näeme me, et kogu elu on üks. Siis oleme me edukalt läbinud koolitusprogrammi ning sooritanud lõpueksami „koolis nimega Terra“. See tähendab, et me suudame nüüd kestvalt liikuda kõrgemate energiasfääride poole. Seda nimetavadki ülestõusnud meistrid ülestõusmiseks. Ka kristlus räägib Jeesuse ülestõusmisest, kuid see on pisut erinev mõiste. Kristlus ütleb, et Jeesus oli ainuke, kes tõusis üles ja tema ema võeti taevasse vaid sellepärast, et tal oli Jeesuse ema roll. Kristlus kujutab ülestõusmist füüsilise keha tõusmisena taevasse.

    Ülestõusnud meistrite õpetuse järgi on meil kõigil potentsiaal üles tõusta vaimsesse sfääri. Aga see pole füüsiline protsess. See on protsess, mille käigus me tõstame oma teadvuse taset, kuni me jätame füüsilise keha maha ja liigume eneseteadlikkuse kõrgemale tasandile, kus meil enam füüsilist keha tarvis pole. Siis oleme me vaimses kehas. See keha koosneb kõrgemast energiasagedusest, nagu vaimne sfäärgi. Kuna ka ülestõusnud meistrid on puutunud kokku samade olukordadega, millega meie siin kokku puutume, siis oskavad nad meile vajalikku abi pakkuda meisterlikkuse saavutamisel enese üle.

______ 

Raamat on tõlkimisel ja ilmub suve alguses.

 

Kaks põhilist evolutsiooni

Vaimses valdkonnas on kaks põhilist evolutsiooni:

 Kaas-loojad. Kui uus sfäär on loodud, ei vibreeri see veel vaimse valdkonna tasandil. Metafoorselt võiks öelda, et see sfäär on pimedusega täidetud tühjus, kus pole  vaimsele valdkonnale iseloomulikku valguse heledust. Selle sfääri peab tõstma heleduse tasemele ja seda saab teha nende olevuste läbi, kes laskuvad uude sfääri. Need olevused võtavad „keha“ mis on selle sfääri energiast, mis võimaldab neil vaimset valgust kiirata ja suurendavad niimoodi valguse intensiivsust selles sfääris. Kui on jõutud valguse intensiivsuse kriitilise piirini, võib see sfäär „üles tõusta“, saades vaimse valdkonna osaks. Kaas-loojad on eneseteadlikud olevused, kes on kavandatud laskuma justloodud sfääri. Valguse kiirgamisele lisaks aitavad ka üles ehitada selles sfääris oleva struktuuri. Nad suurendavad oma kaas-loovaid võimeid ja tõstavad oma teadlikkust, mille abil saavutavad nad meisterlikkuse vormimaailma põhilises kunstis, valitsedes „mateeriat“. See on võime vormida mentaalseid kujutisi ja panna need põhisubstantsile, mis vormimaailma moodustab, nimelt Ma-ter valgusele.

Kui kaas-looja keeldub kasvamast eneseteadvuses, viib see eraldatuse illusioonini, et ollakse eraldatud oma allikast ja teistest sfääri olevustest.  Kuna aga enamus olevusi antud sfääris on ülesmineval teel oma teadlikkuse suurendamises, laiendades oma enesetaju (kuni see hõlmab Looja ja kõik eneseteadlikud olevused), võib vähemus asuda allaminevale eneseteadlikkuse vähendamise teele. Nad teevad seda, luues algillusiooni eraldatusest ja kasutavad siis duaalsuseteadvust lahusoleva mina ja identsuse loomiseks, mis näeb end lahusolevana oma allikast ja teistest olevustest.

See on sama, kui olevus siseneb maa-aluste koobaste süsteemi, mis juhib teda järjest kaugemale valgusest, kus iga pööre esindab järgmise dualistliku illusiooni omaksvõttu. Vaba tahte tõttu saab olevus langeda väga sügavale sellesse illusioonidedzunglisse (mida tihti kutsutakse Mayaks). Olevus jätkab sellel teel käimist kuni tal tekib käbimurde kogemus, mis paneb ta otsusele jõudma, et ta enam rohkem ei taha kogeda eraldatust, vaid tahab tagasi üksolemisse. Sellest punktist pakuvad talle abi vaimsed õpetajad, et järk-järgult pääseda välja sellest illusioonidedzunglist tagasi eneseteadvuse laiendamise algsele teele. Duaalsuses olev olevus ei  saa enne üles tõusta, kui ta on eraldatuse illusiooni ületanud. On võimalik, et niisugune olevus pole valmis tõusma, kuigi see sfäär, milles ta elab, on tõusuks valmis. Sel puhul langeb olevus värskelt loodud sfääri ja peab oma teed jätkama sealt alates.

Inglid.  Kui uus sfäär on loodud, on sellel suurem „tihedus“ kui vaimsel valdkonnal, mis tähendab, et selle sfääri asunikud esmalt otseühendusse astuda vaimse valdkonnaga ei suuda. On vaja olevusi, kes suudavad tegutseda vaimse valdkonna olevuste sõnumitoojatena ja tuua sõnumi või vaimse valguse ülestõusmata olevusteni.

Inglid tegutsevad sõnumitoojatena vaimse valdkonna erinevate tasandite vahel.  Vormimaailm säilib läbi energiavoolu, mis tuleb otse Loojalt. Kuid Looja energia või vibratsioon on nii kõrge, et madalamatel tasanditel olevad olevused ei suuda häälestuda valgusele otse. Et  madalama tasandi olevus saaks valgust, peab see minema vibratsioonitasemele, mida olevus saab kätte. Siit tuleneb inglite üks funktsioon. Teiseks saab tuua otseseid sõnumeid madalal tasemel olevatele olevustele nagu näiteks Neitsi Maarjale ilmus ingel, et aidata tal aktsepteerida tulevast  Jeesuse sünnitamist. Inglid saavad tuua ka abi kannatustes, nagu on tunnistanud paljud inimesed, kes on inglitega kohtunud.

Inglid ei olnud kavandatud kehastuma madalamas sfääris, vaid teenima seda sfääri ülevalt. Inglitel on samuti vaba tahe ja nad kasvavad, aidates kaas-loojatel kasvada, sest see aitab nende enese-teadlikkusel areneda, kuid inglid võivad valida vastuhaku. See põhjustab nende „langemise“ duaalsuse teadvusesse, mille tõttu saavad neist langenud inglid. Paljud võimueliidi gruppide liikmeid Maa peal on just nimelt langenud inglid ja nad langevad seetõttu, et on hakanud uskuma illusiooni, et nad olid ülimad nendest, keda nad teenima pidid. See selgitab ka suhtumise, miks paljud võimueliidi liikmed usuvad siiralt, et on põhimõtteliselt üle enamikust elanikkonnast ja seepärast on neil õigus valitseda ja võimu tarvitada. See selgitab ka miks neil pole nii tihti kaastunnet kannatuste suhtes, mille nad ise tekitavad inimestele, kui nad teiste võimueliidi gruppidega rivaalitsevad.

Kui ingel langeb, muutub ta sisuliselt kaas-loojaks, käies sama, duaalsuseillusioonide tasapisi maharaputamise teed,  kuni ta on vaba omaks võtma algset eneseteadlikkuse kasvatamise teed.

 

Arusaamine materiaalse valdkonna neljast tasandist

Isiklikule tervenemisele kõrgemal tasemel lähenemiseks ja selleks, et mõista, kuidas ülestõusnud meistrid oma õpetusi annavad, tuleb läheneda teistmoodi tõsiasjale, et kõik on energia ja et energia on vibratsioonivorm. On teada, et inimsilm on suuteline tabama vaid valgust, mis vibreerib teatud sagedusespektris, mida kutsutakse nähtavaks valguseks. Ka see on tavateadmine, et on olemas nähtavast valgusest madalamaid ja kõrgemaid sagedusi. Näiteks on ultravioletvalgusel kõrgem sagedus kui nähtaval violetsel valgusel.

Nagu varem sai selgitatud, saab erineva sagedusega valgus toimida vastastikku ja moodustada segunevaid mustreid ja seitse vaimset kiirt on kombineeritud, moodustades interferentsmustri, millest tuleneb materiaalne universum. Samuti on juba selgitatud, et vaimne valgus järk-järgult madaldub vibratsioonis kuni ta vibreerib füüsilise mateeria moodustamise sageduses. Kuna füüsiline mateeria on kaunikesti tihe, on materiaalse tasandi madalaima vaimse tasandi vahel vahemik. Selles vahemikus asub kolm teist valdkonda või võnkesagedust, mis esindavad jadamisi madalamat vibratsiooni vaimsest füüsilisse reaalsusse. Selle kolme reaalsuse energialained tegelikult kombineeruvad, moodustades füüsilise mateeria. Materiaalse maailma kõrgemad tasandid vastavad ka inimmeele kolmele tasandile:

 Eeter- ehk identiteedivaldkond. See on materiaalse maailma kõrgeim võnkesagedus ja see on esimene valdkond, kuhu vaimne valgus „siseneb“, kui ta on vibratsioonis madaldunud. See ongi koht, kus valgus hakkab võtma kõige selle vormi, mida galaktikas leida võib kuni sinu füüsilise kahani välja. Sellel tasandil on salvestatud kõigi materiaalsete ilmingute kavand. Näiteks on planeet Maa puhas originaalplaan siiani muutumatult sellel tasandil salvestatud. Sinu füüsilise keha puhas kavand on salvestatud sinu isiklikus identsuskehas.

Eetertasand vastab meele kõrgeimale tasandile. Nagu nimi ka vihjab, on see koht, kuhu on sinu identsustaju  kinnitatud. Kuna see on meele kõrgeim tasand, siis mõjutab ta mõistagi kõike, mis tuleb pärast seda. Kui sa ennast identifitseerid patusena, siis seesama identsustaju paratamatult mõjutab sinu mõtteid ja tundeid iseenda kohta ja samuti mõjub su tegudesse.

Mentaalne valdkond. See on mõtete tasand, kus eeterkavand võtab juba konkreetsemaid vorme. See tasand on tihedam kui identiteeditasand, see tähendab, et vormid, mis seal eksisteerivad on vähem voolavamad ja seega raskemad muuta kui need, mis on kõrgemal. Näiteks sinu mõtteid sinu enda kohta on raskem muuta kui sinu identsustaju. Mentaaltasand on tihedam, seega on mõtted rohkem tardunud ja neid on raskem muuta sellel tasandil. Tunduvalt tõhusam on minna identiteeditasandile ja ümber lülitada oma identsustaju, mis mõjutab automaatselt sellest lähtuvaid mõtteid. Lõks on selles, et kuigi sa tead meeletasandite olemasolust, on raske häälestada oma teadvust identsusmeele kõrgematele vibratsioonidele. Õpetused selle kohta, kuidas seda teha on avaldatud järgnevates osades.

 Emotsionaalne valdkond. Muidugi on see tundetasand, kuid emotsioone võib näha ka kui energiat liikumises. See tasand on vahetult pärast füüsilist ja see on tasand, kus mentaalse valdkonna konkreetsed mõtted imbuvad läbi Ma-ter valguse kohal oleva energiaga ja see liitub füüsiliseks vormiks. Kuigi emotsioonid tunduvad olevat voolavad ja ebapüsivad, on tegelikult täiesti raske muuta oma emotsioone emotsionaalse meele tasandilt lähtuvalt. Emotsioonid on mõtetele järgnevad, seega suudad sa teatud emotsioonid tõeliselt ületada vaid mõtteid muutes ja vaid oma identsustunnet muutes saad sa valitsemise võtta oma mõtete üle.

Madalaimas meeletasandis olles teed sa teadlikke otsuseid füüsilise teo kohta. Kuigi paljudel juhtudel pole su teod tõeline teadlik valik, sest su otsused põhinevad sellel, mida etendavad teadlikule minale kolm madalamat meeletasandit. Selle illustreerimiseks võrdle seda filmiprojektoriga.

Sinu mentaalset tegevust juhib energiavool, mis tulvab sinu vaimsest minast (selgitatakse hiljem). See energia on kui valge valgus, mille tekitab lambipirn filmiprojektoris. Kui valgus siseneb sinu meelde, siis kõigepealt läbib ta sinu identiteedimeele, mida võiks võrrelda filmilindiga projektoris. Muidugi võtab valgus mistahes nende kujundite vormi, mille sa oled oma identsusmeelde salvestanud.

Kui valgus on üle võtnud identiteedikujundid, siseneb ta sinu mentaalsesse kehasse. Sa nagu lisaksid teise filmilindi filmiprojektorisse. Valgus võtab nüüd kombineeritud pildi – segamustri – sinu identiteedi ja mentaalse meele kujutistest. Sul võivad olla mõtted, mis tugevdavad su identsustunnet või mõtted, mis seda blokeerivad. Kombineeritud muster siseneb sinu emotsionaalkehasse, mis on kui kolmas filmilint. Emotsionaalne keha on kui emotsionaalse energia hoidla. Paljud inimesed on oma emotsionaalsesse kehasse loonud näiteks viha ja hirmu energiate mahutid. Kui valgus läbistab selle akumuleerituse, loob ta uue segumustri, mis siseneb siis teadlikku meelde. Ent kuni sinnani, kuni valgus on  üle võtnud kujundid ja tunded, mis on salvestatud meele kõrgemasse tasandisse, võib see sisenemine avalduda teadlikule minale niivõrd võimsa impulsina, et inimesed rakendavad selle kohe tegevusse. Nad ei mõtle ei alistada seda (impulssi), ega tunne ka, et neil oleks jõudu seda alistada oma teadliku meelega. Võiks öelda, et üks vaimse tee peamisi eesmärke on võtta valitsemine oma mentaalsete protsesside üle, et elu poleks juhitav alateadlike impulsside poolt, vaid saaks teha teadlikke valikuid tegevusi valides ja seda teadliku meele tasandil.

Mis juhtub meele kolmel madalamal tasandil, millel on sügav mõju füüsisesse, mis on tegelikult loodudki identiteedi, mentaalse ja emotsionaalse „keha“ poolt kui vaadelda seda isikliku tervenemise perspektiivis. Täiuslikult terve keha detailne plaan on salvestatud identiteedi valdkonna kõrgeimasse tasandisse, kuid kui valgus läbib madalamad tasandid, võib detailne plaan ”määrduda” või teiseneda sureliku identsustunde, duaalsete mõtete ja ebapuhaste tunnete poolt. Seega kui  valgus moodustab füüsilise keha, siis ei vasta see puhtale eeterplaanis olevale vaid segumustrile, mis on identiteedi, mentaalse ja emotsionaalse meeletasandi kombinatsioon. Nüüd saab ilmsiks, miks kolme madalama meeletasandi sisul on sügav mõju tervisele ja miks on vaja neid meeletasandeid teadlikult juhtida ja puhastada neid mistahes defektsusest.

   

Vaimse olemisahela mõistmine

Teadmiste edasiandmiset vaimsetest õpetajatest võib kahel viisil teha. Võib alustada asja inimeste poolt vaadatuna ja võib vaadelda asju vormimaailma algest lähtuvalt. Me teeme mõlemat.

On olemas inimesi, kes on rahul oma eluga niisugusel moel, nagu nende elu olekski nii programmeritud, see tähendab, nad eitavad oma jõudu olla enamat kui inimolend, võttes omaks ühiskonnas valitseva võimueliidi (-eliitide) poolt nende jaoks määratud seisukohad. Kuid on ka inimesi, kellel on sügavam sisemine taju sellest, et elu peab olema midagi enamat. See „enamat“ on võimalus tõsta oma teadlikkust, laiendada oma teadvust ja enesetajumist. kuni tõustakse kõrgemale sellest, mida nimetatakse enamike poolt tavateadvuseks. See on potentsiaal pääseda välja mõlemast, nii sisemistest psühholoogilistest kui välistest füüsilistest piirangutest, mida enamus peab möödapääsmatuteks.

Läbi ajaloo on paljud inimesed jõudnud suuremasse teadlikkuse seisundisse, väiksemasse enesekesksuse ja isekuse teadvuse seisundisse, kui seda on tavamäär. Kuid mis juhtub nendega, kui nad Maa pealt pääsevad? Mis on siis teadlikkuse tõstmise point, kui sellel pole tagajärgi pärast lühiajalist sellel planeedil elatud aega?

Kui võetakse omaks, et meel on sõltumatu füüsilisest kehast, saab ilmsiks, et meel elab üle keha surma. Lisaks veel avab see võimaluse  meele  taaskehastumisele Maa peal erinevatesse kehadesse, et niimoodi järk-järgult kasvatada oma eneseteadlikkust. Teiste sõnadega, ajaloo suurkujud pole põhimõtteliselt teistsugused kõigist teistest, nagu võimueliit väidab. Need ajaloolised suurkujud on kasutanud  võimet tõsta oma teadlikkust ja läbi mitme kehastuse on nad jõudnud suuremale eneseteadlikkuse tasandile kui keskmised inimesed. Kuid see tee on avatud kõigile ja need, kes teavad, et elu on midagi enamat, on juba järginud seda teed kehastuste jooksul. On aeg teadlikult ära tunda see tee ja seeläbi  jõuda arengus kiiremini edasi.

Mis on siis tee lõplik eesmärk? Kui nähakse seda, et meel elab üle keha, siis hakatakse nägema ka materiaalse universumi kõrgemat eesmärki. Meel on tõesti vaimne olevus ja füüsiline keha on vaid vahend, mida meel kasutab eesmärgiga kogeda materiaalset universumi ja ennast selles väljendada. Mis eesmärk on vaimsel olevusel, kui ta laskub materiaalse maailma tihedamasse sfääri? Üks põhjus selleks on vaimsel olevusel kasvada eneseteadlikkuses. Teine põhjus  on tuua siia materiaalsesse maailma oma unikaalne kingitus – oma vaimne tuli ja individuaalne loovus ja aidata tõsta materiaalset maailma vaimse valdkonna tasandile.

Materiaalne universum on kui klassituba, nagu teatud laboratoorium, kus vaimsed olevused saavad õppida väljendama oma kaas-loovaid võimeid. Siit järeldub, et olles käinud seda kaas-loomise rada piisavalt kaua, võib-olla paljude maiste kehastuste jooksul,  jõuab olevus teadvuse seisundisse, mis lubab tal maise kooli lõpetada eeldusel, et ta on läbinud viimase eksami. Siis võib olevus üles tõusta materiaalsest universumist ja temast võib saada püsiv vaimse valdkonna elanik, olles ühinenud vaimsete õpetajate ja Ülestõusnud Meistrite grupiga.

See, kes on selle tee läbinud, saab ka teisi aidata teha sama. Näiteks ütles Jeesus: „Kui mind üles tõstetakse Maa pealt, siis ma tõmban kõik enda juurde“. See tähendab, et  käies seda teed ja tõustes kõrgemale maisest vibratsioonist, kujundas ta raja läbi kollektiivteadvuse dzungli, tehes sellega sama tee läbimise teiste jaoks kergemaks ja mida rohkem ja rohkem inimesed seda teed järgivad, muutub ka läbi dzungli viiv rada laiemaks, kuni põhihulk elanikest tunneb ära, et „tava“-teadvusele on olemas alternatiiv.

Inimteadvuse tõstmise tee on ainus lootus inimrassi ellujäämiseks. Samuti hakatakse ka aru saama duaalsuseteadvuse olemusest, saab selgeks, et duaalsuses on alati kaks opositsioonisolevat polaarsust. Need polaarsused on lukustatud igavestikestvasse võitlusse ja Maa peal esindavad neid kaht  poolt ametisolev ja valitsejaks pürgiv võimueliit. See duaalne võitlus seletab ära kogu sõjapidamise, konfliktid ja metsikuse, mida siin planeedil on nähtud ajaloo jooksul. Arusaajad mõistavad, et suurenenud destruktiivse jõuga tänapäeva relvadega on inimrassil end võimalik hävitada. Ainus lootus on see, et kriitiline mass inimesi avastab, et duaalsuse illusioonile on olemas alternatiiv. Kui transformatsiooniteed järgib piisavalt inimesi, saab luua impulsi, mis tõstab kollektiivteadvuse kõrgemale võimueliidi ja inimego poolt loodud „sõjaudust“. See on ainukene tõeline reaalne lootus paremaks tulevikuks ja ka Kuldse Ajastu saabumiseks sellele planeedile.

 

 

 

 

Hierarhia mõistmine

Kui keegi kogeb Elavat Jumalat, teab ta, et Elav Jumal on kõikide vormide allikas, kuid ta on täielikult vormist kõrgemal. Looja on üks, on terviklik, on mittejagatav. Seega on Jumal kõikjalolev. Tegelikult ei saa Looja luua mitte midagi, mis oleks temast endast lahus. Tegelikkus on see, et pole midagi peale Jumala ja järelikult on isegi materiaalne universum loodud Jumala substantsist ja Olemusest, mis tähendab, et kõik on Maskeeritud Jumal.

Lahusolek on tegelikkuses võimatu. See on võimalik üksnes vaba tahet omavate eneseteadlike olevuste meeles, kuid ka siis on lahusolek võimalik vaid valdkonnas, kus vibratsioon on ikka veel nii madal, et mateeria on piisavalt nii tihe varjamaks fakti, et ta on kõrgema energia väljendus. Teiste sõnadega, eraldatuse (lahusoleku) illusiooni vaimses valdkonnas ei eksisteeri. See saab eksisteerida ainult materiaalses valdkonnas, milles mateeria  tundub eksisteerivat omaette. Vaimses valdkonnas paistab kõik transparentsena ja seega on ka vahetult tajutav, et kõik antud valdkonnas olev on kõrgema energia väljendus. Vaimse valdkonna madalamal tasemel olev olevus võib vahetult kogeda, et antud valdkonna kohal on midagi veel ja olevus saab järgida ülima allika valgust. Kuid miks on siis mateeria nii paks ikka veel materiaalses valdkonnas?

Elav Jumal – Looja on üks, jagamatu. Selleks, et luua maailma, kus on selgepiiriliselt eristatavad vormid, väljendas Üks Looja end kahe vastandjõuna. Neid on käsitletud kui laienevat ja kokkutõmbavat jõudu, kui maskuliinset ja feminiinset jõudu või kui Jumala Isa/Ema aspekti. Siis väljendas Looja end substantsina, millel iseeneses vorm puudub, kuid mis omab potentsiaali võtta üle mistahes vorm. See ongi teadlaste poolt nimetatud energiaks, kuigi nii kõrgevibratsioonilist energiat kui see, ei saa tuvastada teaduslike instrumentidega. Seda võib nimetada ka Ema Valguseks või Ma-ter Valguseks. Siis kujutles Looja vormimaailma esimest tasandit ja projekteeris selle Ma-ter Valguse peale, mis võttis koheselt kujutletud vormi. Seejärel saatis Looja oma eneseteadlikud pikendused sellesse sfääri. Neil esimestel olevustel polnud täielikku eneseteadlikkust, kuid nad alustasid lokaliseeritud enesetajuga. Nende osa oli seda enesetaju laiendada, mis lõpuks jõuaks Looja eneseteadlikkusega samale tasandile, et neist võiks saada Loojad oma maailmas. 

Esimesed olevused saadeti vormimaailma esimesse sfääri käsuga „ paljunege ja võtke valitsemine“, mis tähendas, et nad pidid paljundama oma loovaid võimeid ja valitsema oma sfääri, tõstes selle kõrgemale väljendustasandile. Kui see eesmärk oli saavutatud, siis see esimene sfäär tõusis alalisse üksolemisse oma allikaga.

Sellest alates oli uus sfäär loodud nende olevuste poolt, kes olid nüüd tõusnud eneseteadlikkuse kõrgemale tasandile ja neist olid saanud meistrid. Nad kasutasid oma kaas-loovaid võimeid, kujutledes seda sfääri ja pannes selle kujutluse Ma-ter Valguse peale. Kuid nii, nagu Looja enne neid, pidid nad looma selle omaenda  substantsist ja olemusest. Järgmiseks saatsid esimese sfääri kaas-loojad oma eneseteadlikud pikendused teise sfääri ja neile anti samuti käsk paljuneda ja võtta valitsemine. Mõne aja pärast tõusis teine sfäär ja need olevused, kes oma sfääri üles tõstsid ja selle käigus teenisid ära iseenda ülestõusmise, nendest said nüüd järgmise sfääri kaas-loojad.

Kõigil neil olevustel, kes saadeti uude sfääri, oli eneseteadlikkus ja vaba tahe, kuid kuna esimesed sfäärid olid loodud väga kõrgest vibratsioonist, ei hakanud mitte ükski neist olevustest uskuma lahusoleku illusiooni. Kuid iga järgnev sfäär oli loodud energiast, mis oli üha rohkem tihedam ja lõpuks jõuti punktini, kus osad viimase sfääri asunikest kasutasid oma vaba tahet, et luua illusioon lahusolekust oma allikaga. Siis lõid nad mentaalse kujutelma kaugelolevast jumalast kõrgemas sfääris ja osad neist isegi hakkasid vastu sellele, mida nad nägid kui kaugeloleva vale-jumala plaani. Duaalsuseteadvuse loomuse tõttu, olid need olevused täiesti veendunud, et nende mentaalne kujutelm ongi tõde ja seeläbi muutusid nad ligipääsmatuteks Kõrgematele Olevustele, kes olid neist sfääri võrra kõrgemal. Need Kõrgemad Olevused olid nende mitteülestõusnute allikaks ja teenisid nende vaimsete õpetajatena. Olevused, kes laskusid duaalsuseteadvusse kaotasid kontakti oma vaimsete õpetajatega ja seda protsessi sümboliseeribki müüt Aadamast ja Eevast, kes visati välja paradiisist.

Siis saabus punkt, kus väike vähemus uue sfääri olevuste seast polnud valmis ega tahtnud üles tõusta, kusjuures enamus selle sfääri olevusi olid tõstnud selle sfääri ülestõusmise punktini. Nagu vaba tahte seadus volitab, ei saa vähemus hoida tagasi enamust; sfäär tõusis ja need olevused, kes olid end eraldanud, „langesid“ uude sfääri, mis oli loodud vastülestõusnud olevuste poolt.

Järgmine sfäär oli neist “langenud” olevustest ja vastloodud olevustest. Langenud olevustel oli suurem elutarkus ja kogemused ja seoses sellega nad olid suutelised end liidriks seadma nende vastloodute üle. Vastloodud hakkasid järgima langenud olevusi oma tõeliste õpetajate asemel ja see illustreeribki, miks paljud inimkonnast siiani pimedalt järgivad erinevaid võimueliidi gruppe oma tõeliste õpetajate asemel, kes on alati valmis aitama neid, kes oma vaba tahet kasutades juhatust paluvad.

Oluline on see, et on olemas õige hierarhia olevustest, kes on üks oma allikaga ja üksteisega. See üksolemise hierarhia teab, et kõik eneseteadlikud olevused on Looja pikendused ja nad on pühendunud igaühe aitamisele ülestõusmise tee leidmisel. Kuid nende jaoks ekisteerib vaba tahe ja nad ei suru end peale ega manipuleeri kellegagi.

Erinevalt nendest, on langenud olevused lõksus lahusolekuillusioonis ja seepärast nad mitte ainult ei lükka tagasi vaimseid õpetajaid ja nende juhendamist, vaid püüavad kallutada ka teisi seda tegema. Nad tahavad olla inimkonna juhid ja inimesed oma orjadeks muuta. Nad moodustavad vale-hierarhia, väites, et nemad ongi inimkonna tõelised juhid.

 

Kuna vale-õpetajatel pole respekti inimeste vaba tahte suhtes, on neil olnud edu inimkonna manipuleerimisel inimeste tõelise identiteedi ja meele tõeliste jõudude eitamisse. Kuid nende kontroll inimeste üle on baseerunud väga ebapüsivatel tingimusel, nimelt sellel, et hoida inimesi teadmatuses. Inimeste teadmatuses hoidmine on  muutunud järjest raskemaks ja järjest rohkem inimesi on muutunud küpsemaks ja intuitiivselt tajunud, et elu on enamat. Kuid maa peal valitsevad võimueliidi grupid on järjest meeleheitlikumad oma katsetes takistada inimesi ära tundmast selle planeedi elu tõelist dünaamikat.

 

Sellel ajastul on tegelikult suur potentsiaal massiliseks ärkamiseks, mis rebib puruks võhiklikkuse loori nii, et maapealne võimueliit kaotab oma haarde inimmeelet üle. Selleks on paljud küpsed vaimsed olevused tulnud praegusel ajal vabatahtlikult kehastusse Maa peale, et just nimelt kaasa aidata sellele ärkamisele. Need olevused on tulnud teenima eeskujudena sellest, kuidas tõusta inimpiirangutest kõrgemale, sealhulgas nii füüsilistest kui mentaalsetest haigustest. Kuid niisuguste eeskujudena teenides peavad nad kõigepealt järgima iidset kutset: „Arst, tervenda end ise!“

Nad peavad välja kasvama inimidentiteedi tundest ja julgema väljendada end sellena, kes nad on tõeliselt, inspireerides tegema teisi sedasama.

Kuigi see on individuaalne ülesanne, pole keegi üksi selle eesmärgi poole püüeldes. Ülestõusnud meistrid on valmis aitama igatüht täitma seda kutset ja oma olemise mõtet. Seda seletab ka mõte, et ülestõusnud meistrid  teavad, et kõik ülestõusmata  olevused on vaimsete olevuste pikendused. Mõned ülestõusnud meistrid on  saatnud iseenda pikendused kehastusse. Kuid paljud maapealsed olevused  on tulnud kõrgema sfääri olevustest kui seda on sfäär, mis on vahetult maise sfääri kohal. Ülestõusnud meistrid ei taha, et inimesed näeksid neid nii „kõrgete ja vägevatena“, tavainimese haardeulatusest väljasolevana. Igal inimolendil on potentsiaal otsese kontakti loomiseks oma vaimsete õpetajatega, minnes iseenda sisse. Tõesti on Jumala kuningriik teie sees.

   

Lehekülg 1 / 2

<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine