Tõuse oma psühholoogiast kõrgemale

On aeg kiirendada ennast kõrgemale psüühilistest projektsioonidest

Ema Maria, 15. oktoober 2010

Mu armastatud südamed, Maria olen mina, Jumalik Ema planeet Maa jaoks, see, kes hoiab Jumaliku Ema ametikohta Maa jaoks. Täna tulen ma andma teile õpetust, mis paljude jaoks võib olla hädavajalik võti tõusmaks järgmisele tasandile spiraalitrepil, mis viib teid teie isikliku Kristsuse suunas. See on õpetus, mis puudutab teemat, mida eelnevates dispensatsioonides nimetati psüühiliseks valdkonnaks, psüühilisteks energiateks, psüühilisteks projektsioonideks ja psüühilisteks jõududeks.

See on õpetus, millega peavad kursis olema kõik need, kes pürgivad Kristsuse poole, sest alates  teatud punktist seisate te silmitsi testiga, kus tuleb õppida eristama psüühiliste projektsioonide, psüühiliste jõudude ja Ülestõusnud Väe reaalsuse ning ülestõusnud valdkonna vahelist erinevust. Kui te ei suuda näha erinevust tõeliste Ülestõusnud Meistrite ja psüühilises valdkonnas olevate petiste vahel, siis ei suuda te tõusta oma vaimsel teel teatud punktist kõrgemale.

Mis on see, mis valmistab inimestele raskusi selle eristamisel? See on just nimelt põhjus, et inimesed pole suutnud vabastada ennast psüühilistest energiatest ja psüühilistest projektsioonidest omaenda olemuses. Kui psüühilisest valdkonnast on teie peale projekteeritud psüühilisi energiaid ja ideid, siis see moodustab filtri, mis takistab teid tõeliselt ära tundmast olulist vibratsioonivahet Ülestõusnud Väe ja psüühilise petturi vahel.

Kui teis  on psüühilisi ideid, mida te pole küsitavaks muutnud, kui teis on psüühilisi energiaid, mida te pole tuvastanud ja mis on armastuse tasandist madalamal, siis kuidas olete te suutelised küsitavaks muutma psüühilisi pettureid, kes teie juurde ilmuvad ja ütlevad, et tehke seda või teist või jätke see või teine asi tegemata. Kuidas te tunnete ära need jõud, kellel on agressiivsed kavatsused teie vaba tahte kontrollimiseks või on neil vaid soov anda teile taustsüsteem, mis võimaldab teil seda vaba tahet kasutada viisil, mis on tõeliselt vaba.

Psüühiliste projektsioonide algallikas
Mida ma mõtlen selle all, kui räägin millestki psüühilisest? Muidugi puudutab selle sõna  ülddefinitsioon meele ja psüühika võimeid. See võib olla seotud mõtete ja tunnetega ja see võib olla seotud sügavamate võimetega tajuda midagi materiaalsest maailmast kõrgemal, nagu juhtudel, kui inimesed, kes on tundlikud, suudavad olla vahendajad suhtlemisel kellegi surnud sugulastega, kehatute vaimudega või teiste ilmingutega, mida peetakse psüühika valdkonda kuuluvaiks. 

Siiski pole see viis, kuidas meie Ülestõusnud Väest eelistaksime kasutada neid termineid. Kui meie räägime psüühilisest, siis räägime me psüühiliste võimete konkreetsest väärkasutamisest. Ma püüan selgitada vahet.

Nagu Maitreya oma raamatus selgitab, saabus kõrgemas sfääris hetk, kus teatud grupp eluvoole otsustas, et nemad ei taha ületada oma teadvuse tasandit ja jätta oma elu, et teisi teenida. Nad mässasid Jumala plaani vastu saada lunastatud läbi vaba tahte, mis polnud tegelikult Jumala silmis üldse lunastusplaan, vaid kõigi enese-teadlike olevuste tõusmine Looja enese-teadlikkuse tasandile, kust nad väljunud olid. Jumala algses plaanis polnud vaja lunastamist, sest seal polnud langemist, polnud kosmilist õnnetust, mis oleks põhjustanud enese-teadlike olevuste laskumist lahusolevasse identsustundesse.

Jumal muidugi teadis selle võimalikkust, vaba tahte tagajärge, kuid Jumal oli kujundanud universumi ja selle universumi seadused  niimoodi, et ükski olevus poleks saanud langeda nii sügavale lahusoleku illusiooni, et ta poleks saanud tagasi üksolemisse, jõudes Kristus-meelde, mis on kõikide vormide taga ja kõikide vormide sees olev ühendav vahendaja ja seega on see ligipääsetav kõikjal vormimaailmas.

Sügavam tõde on see, et Jumala plaanis polnud viga. Vaba tahte andmine eneseteadlikele inimestele pole viga; vastupidi, vaba tahe on eneseteadlikkuse laiendamise vahend, sest kuidas saaks laiendada eneseteadlikkust pealesunnitud väliste tingimuste olukorras? Kasvamine eneseteadlikkuses peab alguse saama seestpoolt, mina läbitunnetamisest ja mina poolt tehtud otsustest.

Kui need olevused mässasid Jumala plaani vastu, siis nad eraldasid  end Elu Jõe voolust. Selle asemel, et tõusta koos oma sfääriga, jäid nad madalamasse sfääri, mis  nüüd loodud sai. Nad tajusid, et neid on jõuga välja visatud  ja, et seda on teinud olevused Taevasest valdkonnast. Isegi ilmutuste raamatus on seda kirjeldatud vigaselt, mis kujutab langust ja suurt sõda Taevas, kus Miikael võitles draakoniga. See polnud nii ja seda on selgitanud ka Peaingel Miikael ise, et ta ei võidelnud kuradiga. Peaingel Miikael on kõigutamatu ja see oli kurat, kes võitles ja võideldes end üksolemisest eraldas ja seeläbi end madalamasse sfääri vangistas, kui seda oli ülestõusev sfäär ja ta osutus olevaks väljaspool seda sfääri ja selle elanikke, kes tahtsid kõrgemale tõusta.

Mis juhtus langemise protsessis  ja  miks me nimetame neid, kes Jumala vastu mässu tõstsid, „langenud“ olevusteks? Nad said aru, et saada võimalus oma õigsust tõestada ja tõestada, et Jumal eksis – ja sellest tegid nad oma elu eesmärgi – pidid nad tõmbama  endaga kaasa madalamasse sfääri nii palju eluvoole kui võimalik. Nad teadsid, et nad langevad ja tahtsid endaga kaasa vedada nii palju olevusi, kui võimalik, arvates, et kui nad suudavad piisavalt paljusid endaga kaasa tõmmata, siis peab Jumal midagi ette võtma, et muuta universumi kujundust ja plaani.

Ja kuidas nad siis korraldasid suure arvu ülestõusmissfääris olevate olevuste langusesse tõmbamise? Nad kasutasid selleks oma meele niisuguseid jõude, mida ülestõusmissfääri enamus inimesi polnud kunagi kasutanud ega ka kohanud. Kui te olete ülestõusmisspiraalis ja teate, et te tõusete, siis on teil vaid üks soov ja seda võib väljendada Jeesuse sõnadega, kui ta ütles: „Kui mind üles tõstetakse Maa pealt, siis tõmban ma kõik endaga kaasa.“

Te ei püüa tõsta ennast teistest eraldi isekatel põhjustel, teil puudub üleolek teiste suhtes. Te ei püüa miskil moel asetada ennast teistest eraldi või kõrgemale. Vastupidi, te püüate tõsta Kõiki, te püüate tõsta ennast selleks, et olla tööriistaks Kõigi tõstmisel. Ja juba sellest puhtast motiivist olete te ülendatud ja seepärast ütles Jeesus, et alandlikud pärivad Maa.

Enamus ülestõusva sfääri olevustest olid kokku puutunud vaid olevustega, kellel olid puhtad kavatsused. Kuid need, kes ennast selle sfääri  kõrgeteks ja vägevamateks pidasid, mõistsid, et nemad küll ei taha jätta oma elu selleks, et Kõiki teenida ja siis muutus nende meeleseisund teistsuguseks, kui see oli neil varem, sest kuni selle pöördepunktini üritasid nemadki teisi tõsta, kuigi nad tegid seda varjatud motiiviga, lootes, et see neid endid lõpptulemuseks ülendab. Kuid kui nad mõistsid seda, et ainus viis edasiliikumiseks ja koos oma sfääriga ülestõusmiseks on maha jätta oma elu ja sealjuures ette teadmata, mis saab edasi, siis hakkasid nad mässama. Selles mässumeelsuse seisundis otsustasid nad endaga kaasa tõmmata nii palju teisi olevusi, kui vähegi võimalik. 

Nad  viisid  selle   täide oma meelevõimeid kasutades. Need on väga kaas-loovad võimed, kuid seda väärastunud vormis. Me oleme selgitanud paljudel erinevatel viisidel, et teil on võime moodustada mentaalne kujutis ja panna see kujutis Ma-ter Valguse peale. Nagu me hiljuti inspireerisime seda sõnumitoojat kirjutama, on teil nimelt õigus eksperimenteerida loovate võimetega. Teil on õigus moodustada mistahes mentaalne kujutis, mida te soovite ja projekteerida see Ma-ter Valguse peale, sest Ma-ter valgus võtab tänulikult vastu tema peale projekteeritud kuju, võimaldades teil kogeda seda, mida te loonud olete. Ja kogedes neid tagajärgi, saate te ise hinnata, kas teie mentaalne kujund oli niisugune, mida te tahaksite korrata või tahaksite selle hoopis ületada.

Loomulikult, omades võimet moodustada mentaalseid kujundeid ja neid projekteerida mitte ainult endast väljapoole, on teil ka võimalik see projekteerida teiste vaba tahtega olevuste sisemisse pühamusse.

Kuidas luua maksimum kogus karmat
Planeedil Maa  on teil võimalus läbi psüühiliste jõudude mõjutada teist tegema seda, mida teie tahate, et ta teeks. See on muidugi vaba tahte vägivaldne rikkumine, kuid see pole veel kõige karmim võimalik vaba tahte rikkumine. Isegi teise inimese tapmine pole maksimaalse karma loomine Maa peal. 

Kõige tõsisem vaba tahte vägivaldne rikkumine on psüühiliste võimete kasutamine, et projekteerida mõttekujundeid, uskumusi, emotsioone ja energiaid teise inimese sisemisse pühamusse, sekkudes seega teise meeleseisundisse ja tema võimesse teha vabu valikuid. Seega saab peenel viisil, mis sageli pole vastuvõtjale märgatav, mõjutada teist inimest  tegema seda otsust, mida teie tahate, et tema teeks. Kui te füüsiliselt tapate teise inimolevuse, loote te raske karma, kuid kui psüühiliste projektsioonide projekteerimine teise inimese meelde mõjub nii, et teine ennast ise ära tapab, loote te veelgi raskema karma.

Kas näete, mida ma öelda tahan? Üks asi on psüühiliselt vägistada teiste vaba tahet, sundides neid  välise jõuga ja nad tunnevad selle ära. Kuid täiesti teine asi on projekteerida psüühilisi projektsioone nende peale nii, et nemad ei saa aru, et neid mõjutatakse, kuid vaatamata sellele on teise tahe teie kontrolli all või te vähemalt segate tema suutlikkust  teha valik vabalt. See viimane on just see, mida kasutasid langenud olevused sfääris, mis oli ülestõusmispunktile lähedal.

Nagu me oleme varem selgitanud, kasutasid nemad  vennasüüdistamise energiaid ja seda  eesmärgiga luua mentaalseid kujutisi, mis piiraksid ülestõusmisprotsessi. Siis kasutasid nad väga tugevaid hirmul põhinevaid emotsioone, nagu on seda viha, hirm , rahulolematus ja muud seesugust, et projekteerida need kujutised teiste olevuste meelde. Paljud olevused oma süütuses olid selle eest kaitseta. Nad olid haavatavad kui tuvid, aga nad polnud targad kui maod, sest nad polnud kunagi madudele, mao valedele ega mao energiatele  avatud olnud. Paljud neist reageerisid neile projektsioonidele erineval moel, mis tõi kaasa nende laskumise madalamasse teadvuse seisundisse – kus nad püüdsid kas süüdistusi ümber lükata või süüdistajaid omakorda  rünnata. Ja nad sattusid, nagu langenud olevused ka ette nägid, dualistlikku võitlusse.

Ja muidugi, kui te olete duaalse võitluse meeleseisundis, ei saa te üles tõusta. Ja kui sfäär tõusis, siis need olevused osutusid tõusnud sfääris mitteolevaiks ja nad olid langenud uude loodud sfääri, et taasalustada ülestõusmise poole liikumist sealt. See polnud nii, nagu Ilmutuste raamat väidab, et kolmandik tähti taevast langes, see oli tunduvalt väiksem number. See oli kolmandik tähti teatud tähesüsteemist, kus Lutsifer ja algsed langenud inglid elutsesid.

Erinevus psüühiliste jõudude ja Ülestõusnud Meistrite vahel
Planeedil Maa jätkub tänapäevani  see protsess ja on palju jõude, kes püüavad neid psüühilisi projektsioone suunata inimolendite meeltesse eesmärgiga hoida neid dualistliku võitluse lõksus, mis takistab inimolendeid sisenemast ülestõusmise spiraali. Niisugused jõud eksisteerivad mitte ainult füüsilises valdkonnas, vaid emotsionaalses valdkonnas ja ka eetervaldkonna madalamatel tasanditel. Need on vaimsed olevused, võiks öelda mustad vaimud, kuid paljud nende hulgast on suutelised ennast maskeerima ja ilmuma healoomuliste vaimudena või isegi teatud valgust omavate vaimudena, sest nad on õppinud peegeldama tagasi teile teie oma valgust ja kui te seda valgust näete, siis peate te seda nende valguseks. Need olevused ei tööta ainult materiaalse valdkonna kohal, sest Maa peal on palju inimesi, kellest on saanud nende psüühiliste, pahatahtlike jõudude tööriistad ilma, et neil endil sellest aimu oleks, kuid mõnel juhul nad on sellest ka teadlikud. 

Mis on siis oluline erinevus psüühiliste jõudude ja ülestõusnud valdkonnas olevate olevuste  vahel? Ma olen juba selle lahti seletanud, öeldes, et kui te sisenete ülestõusmisspiraali, siis ületate te  kogu soovi tõsta ennast võrreldes teistega, vaid te püüate tõsta Kõiki. Kuid kuidas te selle punktini jõuate? Te jõuate sinna, puhastades oma kavatsused, oma motiivid, oma olemuse, oma chakrad, oma aura, oma sisemise pühamu madalamatest energiatest.

See on oluline vahetegemine ja seda peavad teadma kõik vaimsed õpilased, kes asja tõsiselt võtavad ja ülestõusmisele püüdlevad. See on võime tajuda erinevust teatud kriitilisest tasandist kõrgemal ja selle vahel, mis vibreerib allpool seda tasandit.

Seda vibratsiooni, mis asub kõrgemal teatud tasandist, ei ole kerge kirjeldada sõnadega, mida te tavapäraselt Maa peal kasutate, sest peaaegu iga sõna, mida te kasutate, võib vääriti tõlgendada ja tõlgendada mitmel erineval viisil ja erinevate inimeste poolt. Sõnade piiratuse tõttu oleme me kasutanud sõna „tingimusteta“, et neid vibratsioone kirjeldada. Siin on tegemist vibratsiooniga, mis pürgib kõrgemale ja püüab tõsta elu, ega püüa elu alla suruda ega piirata.

Võtkem näiteks vibratsiooni, mida inimesed tavatsevad nimetada „armastuseks“ ja püüdkem teadlikud olla sellest, et ülestõusnud valdkonnas kogeme ja väljendame me armastust, mis on täielikult kõrgemal sellest, mida tavaliselt inimesed armastuseks nimetavad. See on armastuse vorm, mis on täielikult kitsendustevaba, tingimusteta ja mis ainult tahab kogu elu tõsta. See ei tähenda sugugi mitte kõikelubavust ja kõigele kaasanoogutamist ja teistele meele järele olemist. Tingimusteta armastus ei tunnista piire oma teel. Ta tahab voolata, ta tahab end väljendada ja kui ta kohtab inimest, kellel on tingimused tema voolamise suhtes, siis muudab tingimusteta armastuse vool neid tingimusi sel moel, mis kõige paremini teenib selle inimese äratamise eesmärki nende  tingimuste suhtes.

Mis juhtub siis, kui armastus  on madaldatud madalamale teatud  kriitilisest lävest ja selle tulemusena saanud niisuguseks energialiigiks, mida enamus inimesi nimetab armastuseks, kuid see on  tingimuslik armastus, omav armastus, mis püüab teisi kontrolli all hoida, et ennast hästi tunda. Paljud teie hulgast on kogenud niisugust vanematepoolset armastust, niisugust abikaasa ja teiste inimeste poolset armastust. Need inimesed armastavad teid ainult siis, kui teie vastate nende tingimustele nii, et nad tunnevad end turvaliselt või tunnevad, et nendel pole vaja muutuda või et teie ei muutuks ja seepärast nende plaane segi ei paiskaks. Siin on selgelt tegemist armastuse vormiga, mis pole kõrgem armastus. See on omav, kontrolliv armastus, mis püüab sekkuda teie vabasse tahtesse ja panna teid tegema otsuseid, mis paneb teise inimese ennast mugavalt tundma või püüab asja kontrolli all hoida või tunda üleolekut või mistahes muud vajadust.

See pole see armastus, mis püüaks üles tõsta ja teid kiirendada; see püüab hoida teid teatud maatriksis, teatud piirides, teatud mentaalses kastis. Seda me võiksime nimetada psüühiliseks armastuseks, ehkki see muutub tõeliselt psüühiliseks vaid siis, kui see on projekteeritud kellegi meelde koos tahtliku ja agressiivse kavatsusega hoida teise inimese vaba tahet kontrolli all. Võiks isegi öelda, et siin on tegemist inimarmastuse vormiga, olgugi, et see on isekas ja enesekeskne, pole see agressiivne armastus, mis väljendub psüühilise projektsioonina.

Veelkord, tuleb vahet teha  madalamate energiate ja nende energiate vahel, mis on suunatud teiste inimeste meelde spetsiaalse eesmärgiga sekkuda nende vabasse tahtesse. Kui te mõtlete tagasi oma elule ja oma teele, siis te üsna tõenäoliselt näete, et te olete kohanud nii mõndagi inimest, kellel on olnud agressiivsed kavatsused. Ja kuigi need inimesed polnud suutelised ja võib olla nad ei tahtnudki sundida teid millekski  füüsilise jõu abil, olid nad valmis üritama teid mõjutada läbi psüühiliste vahendite, pannes teid ennast halvasti tundma, kui teie nende ootustele ei vastanud, pannes teid tundma, et te olete kohustatud nende ootustele vastama  või tekitades teis hirmu või kiskudes teid vaidlustesse, et seeläbi ise  teie valgust varastada.

Mu armsad, kas te olete kunagi kohanud inimest, kes püüab teid vaidlusse kiskuda ja kui vaidlus on mõne aja kestnud, siis äkitselt, isegi juhul, kui pole jõutud mingi välise lahenduseni, lõpetab inimene vaidlemise ja muutub kenaks ning lepitavaks. Mis te arvate, millest niisugune äkiline nihe on tingitud? See on nii, sest seda inimest on juhitud suunama  psüühilisi projektsioone  teie meelde, teie mentaalsesse ja emotsionaalsesse kehasse, et te läheksite närvi ja kaotaksite energiat, mille siis neelab ära see vaidluspartner või deemonid, kehatud olevused või entiteedid, kes seda inimest oma kontrolli all hoiavad. Ja kui teine inimene või entiteedid on saanud piisavalt valgust, siis pole mõtet vaidlust jätkata ja vaidlus lõppebki kuni järgmise korrani, kui neid jälle nälg vaevama hakkab ja nad jälle sama stsenaariumiga alustavad.

Kas näete, et maises ühiskonnas elades kohtate te peaaegu lõpmatut kogust psüühilisi projektsioone? Mõelge nüüd selle üle, kuidas te olete emaüsast kuni hauani reklaamirahe all, mis püüab teid suunata mingeid kaupu ostma või teid pommitatakse teatud poliitiliste ideede ja ideoloogiatega, püüdes saada teie häält teatud parteile või inimesele. Kõigil niisugustel juhtudel, kui sinna on segatud agressiivne kavatsus, on tegu psüühilise projektsiooniga. Kõik see, mis  tahab agressiivselt tungida sinu meelde ja olemusse, sinu sisemisse pühapaika ja üritab mõjutada sinu vaba tahet, on psüühiline projektsioon. Sinna on alati segatud psüühilised jõud, kuid tavaliselt tuleb see läbi  teiste inimeste – läbi nende inimeste, kes ei ole teadlikud sellest, mida nad teevad ja seepärast võivad nad arvata, et neil on  parimad kavatsused. Kuid võhiklikkus ja seaduse mittetundmine  ei ole vabandus, nagu nemad seda  arvavad.

Kuidas ennast psüühilistest projektsioonidest vabastada
Need, kes on avatud ukseks niisugustele psüühilistele projektsioonidele, peavad olema ülimalt vastutavad selle eest, mida nemad lasevad pimedusejõududel läbi enda teha ja loomulikult pead sa ise olema vastutav nende psüühiliste projektsioonide eest, mida sa oled teiste peale suunanud. Kui sa ausalt vaatad oma elu, siis võid sa näha endas kalduvust või tahet suunata teisi inimesi nõustuma oma ootustega ja sa võid seda sealjuures teha väga peenelt ja „kenasti“. Ma ei räägi seda selleks, et leida sinul mingit süüd, ma ei räägi seda selleks, et sulle etteheiteid teha ega ka selleks, et sulle hirmu peale ajada.

Ma räägin seda selleks, et sind äratada tahtmisele tunnistada psüühiliste projektsioonide fenomeni olemasolu ja tahtmisele otsustada, et sa tõuseksid niisugustest asjadest kõrgemale, et sa lõpetaksid psüühiliste projektsioonide teiste peale suunamise. Kui sa lõpetad niisuguse käitumise teiste suhtes, siis teed sa ühtlasi ka ennast haavamatuks selle suhtes, mida teised sulle teevad. Sest  kui sinu olemuses on mistahes uskumusi  või energiaid, mis on allpool psüühilise lävendit, siis see teeb sind haavatavaks psüühiliste projektsioonide suhtes, mis tulevad teiste inimeste või pimedusejõudude poolt. 

Kui selle maailma vürst leiab sinus mingi psüühilise energia või uskumuse, siis  on ta suuteline  sind mõjutama, suunates sinu peale psüühilised energiad või uskumused. See on tõde ja ma tahan, et kõik oleksid sellele õpetusele avatud, mida me anname, et kõik suudaksid seda näha ja tunnistada. Ja on hädavajalik, et sa astud peegli ette ja vaatad palki oma silmas ja vaatad seda, kuidas oled sina kasutanud oma psüühilisi võimeid, kas oled projekteerinud midagi teiste inimeste meelde. Kui sa näed seda ausalt, siis ei pea sa ennast süüdi tundma, sest kas ma mitte ei öelnud, et maailma on väga põhjalikult mõjutanud langenud teadvus ja et niisugused psüühilised jõud on olnud selle maailma ümber juba väga pikka aega.

Pole vajadust ennast süüdi tunda sellepärast, et su keha määrdub ja hakkab haisema. Siis lihtsalt mine duši alla. Kiirenda oma füüsiline keha puhtusse. Pole mingit põhjust süüd tunda, kui sa pärast mingit aega  maiste füüsiliste projektsioonide  tiheduses  elamist leiad, et ka sinu sisemine pühamu on määrdunud. Ära tunne end süüdi, ära tunne hirmu, vaid tunneta endas tahet  kiirendada oma olemus puhtusse, minnes kosmilise duši alla, mis tähendab kutsuda appi kõrgemad energiad, mis puhastavad  su olemuse neist psüühilistest energiatest ja projektsioonidest.

Sellel otstarbel olen ma andnud  viimase invokatsiooni, mis on spetsiaalselt kujundatud aitama teid vabaks saada psüühilistest projektsioonidest. Loomulikult on olemas lõpmatu kogus niisuguseid projektsioone ja me ei lülita kõike neid invokatsiooni, kuid invokatsioonis on ära märgitud neist piisav hulk, et te saaksite  lülituda kiirendavasse spiraali, mis lõpuks  vabastab teid niisuguste jõudude haardest. Eriti on kasulik kombineerida seda teiste rosaariumide ja invokatsioonidega, nagu on näiteks südame puhastamise rosaarium ja enese armastamise rosaarium ja ka paljud teised. Sellel on põhjus, miks ma avaldan selle invokatsiooni ja õpetuse selle kohta just praegusel ajal. Kas pole aasta 2010 mitte Poja aasta, nagu on öelnud seda ka Gautama Buddha. Kas pole mitte õige aeg tegeleda tõsiselt Poja aasta initsiatsioonide  läbimisega. Kuidas te muidu, nagu Jeesus hoiatas,  sisenete Ema aastasse, kui te olete psüühiliste jõudude meelevalla all.

Langenud inglid usuvad, et Jumala plaanis on viga
Mu armsad, las ma annan teile veel ühe võtme selleks, et mõista  psüühiliste jõudude olemust ja seda, miks need on nii kahjulikud ülestõusmisspiraalile. Ma olen juba öelnud, et Jumala plaanis ei olnud viga. Kuid pärast seda, kui algselt olevused langesid, on nad sellest ajast peale pika aja jooksul jätkanud selle kujundi projekteerimist, et Jumala plaanis ikkagi on viga, et miski läks valesti, et juhtus mingi kosmiline õnnetus. Isegi juudi kabbalas näete te niisugust kontseptsiooni, kus valguse laskumise teatud punktis juhtus kosmiline õnnetus, kus purunes miski ja killud läksid kaotsi valdkonnas, mis asus sellest madalamal. Isegi kabbalast nähtub, et Jumala plaanis peab viga sees olema, kuidas muidu oleks niisugune õnnetus juhtuda saanud? 

See on psüühilise projektsiooni tuum. Psüühiline projektsioon põhineb väga lihtsal dünaamikal: miski on valesti läinud ja see tuleb parandada. Sa oled teinud midagi valesti ja see tuleb korda teha.

Kuid kas te näete peent ridadevahelist mehhanismi? Kui sa suudad määratleda seda, mis oletatavasti valesti läks, siis need, kes tunnistavad seda määratlust, omavad omi valikuid, mis on tingimuste kontrolli all. Kui sa arvad, et tõesti on Taevas vihane ja kohutmõistev Jumal, kes saadab sind igavesse põrgusse, kui sa ei vasta teatud tingimustele, mis on määratletud maise välise religiooni põhjal, siis sa sunnid enda vaba tahet, et püüda vastata neile tingimustele, et vihane ja kohutmõistev Jumal Taevas  lubaks sind oma kuningriiki, mis oletatavasti on imelisem, kui seda on ainsaks alternatiiviks olev tuline põrgu.

Kuid kui imeline, mu armsad, saab olla see igavik, mis tuleb veeta koos vihase ja kohutmõistva Jumalaga? Kas see on tõesti tulevik, mida teie igatsete endale eneseteadliku olevuse potentsiaali kõrgema väljendusena?  Ma võin teile öelda, et see poleks küll minu igaviku veetmise parim eelistus, sest ma tahan seda veeta üksolemises oma armastava Loojaga, kes on kõrgemal kõigist tingimustest, mida suudab  määratleda mistahes ülestõusmata sfäär, mida suudab määratleda anti-kristuse meel.

Kas ta näete, mu armsad, et ma ei ütle siin, et te võite teha, mida tahate ja et sellel pole tagajärgi. Loomulikult olete te vastutavad selle eest, mida teie oma vaba tahtega ja Jumala energiaga  teete. Kuid Jumala seadus, Jumala kujundus oli täiuslik algusest peale ja on täiuslik siiani. See fakt, et arvukas hulk olevusi on langenud lahusolekusse ja duaalsusesse, ei ole Jumala plaani viga. Selle kõige juhtumist oli Jumala kujunduses võimalik ette näha ja Jumal kavandas täiuslikult funktsioneerivaks mehhanismiks selle, et iga eneseteadliku olevuseni jõuab tagasi see, mille ta endast väljapoole projekteerib. See toimimine põhjustab lõpuks enamike enese-teadlike olevuste jaoks otsuse tegemise, sest nad on juba piisavalt peaga vastu seina jooksnud, et nüüd peavad NEMAD tahtma muutuda selle asemel, et projekteerida niisuguste muutumiste vajadust väljapoole ennast.

Kas te näete, mu armsad, et algsed langenud olevused ei tahtnud muuta iseennast ja sellest ajast saadik on nad tahtnud teisi olevusi mõtlema panna järgmiselt: „Viga ei saa olla minus, see peab olema kusagil mujal, teistes inimestes, pimedusejõududes, isegi Jumala kujunduses universumi kohta. Mina ei saa eksida, mina ei pea muutuma. See on nende probleem!“ Ja siin on tegemist klassikalise mehhanismiga, mida Jeesus kirjeldas, kui ta käskis lõpetada venna silmas oleva pinnu vaatamise ja selle asemel vaadata palki oma silmas.

Kas te näete, et kosmiline peegel, tagastades teile selle, mida teie endast väljapoole projekteerite, on täiesti võimeline andma teile küllaldase võimaluse lõpuks jõuda punktini, kus te tahate vaadata palki oma silmas, ilma  et te selle endast väljapoole projekteeriksite ja see teile jälle tagastataks ja nii ikka  jälle ja jälle ja jälle ja jälle saate te tagasi, mille te välja olete projekteerinud. 

Jumala plaanis ei ole viga. Teil pole vaja seda viga püüda parandada, projekteerides psüühilisi projektsioone teiste inimeste peale, et nemad peaksid täitma teie ootuste standardeid. Selleks, et tegelda olemasoleva ebatäiuslikkusega Maa peal, tuleb teil lõpetada pinnu otsimine oma venna silmast, tuleb lõpetada igasugused projekteeringud teiste inimeste meeltesse, vaid selle asemel vaadata palki oma silmas ja see palk ületada. Ja kui te jätkate selle palgi ületamist, siis te sisenete ülestõusmisspiraali ja kui teid üles tõstetakse, siis te tõmbate teised kaasa koos endaga, nagu seda Jeesus on teinud, nagu on teinud seda iga Ülestõusnud Meister. Siis olete te Maa jaoks ülestõusmisspiraali osa ja see kergendab järjest inimeste jaoks lahusoleku ja duaalsuseillusiooni ületamist.

See on teie panus, see on teie panus nii-öelda Maa jooksva probleemi korrigeerimisse. Sest see probleem pole Jumala plaani veast tulenev, see on arvukate olevuste valikute tulemus, kes ei taha võtta vastutust enda eest ja seepärast selle teiste peale projekteerivad või Jumala süüks panevad.

Psüühiliselt mitte-vägivaldseks saamine
Kui sa tahad siseneda ülestõusmise spiraali, siis pead sa saama psüühiliselt mitte-vägivaldseks. Sa pead saama süütuks lapseks, sa pead saama üheks alandlike seas. Sa pead saama täiustatud armastuses nii, et sa ei  tunneks ennast ohustatuna selle poolt, mida teised inimesed teevad ja seepärast ei pea sa püüdma  sundida ega mõjutada  neid ei füüsiliste ega ka psüühiliste vahenditega. See on võti SINU ületõusmiseks ja see on ka võti planeet Maa ülestõusmiseks ja kogu sfääri ülestõusmiseks, kus te elate ja toimetate. 

Mitte kunagi pole mitte üheski vormimaailmas olnud ühtki olevust, ei selles sfääris ega eelmistes sfäärides, kes oleks üles tõusnud, püüdes teisi inimesi muuta. Sa saad üles tõusta ainult siis, kui sa keskendad oma tähelepanu enesemuutmisele ja lood sellega näite, mida teised saaksid järgida, kui nad seda teha valivad. Kuid teie ei pea muretsema selle pärast, mida nemad valivad, teie peate hoolt kandma vaid iseenda kiirendamise eest ülestõusmisspiraali puhtusse.

Siis kaob ka soov ja vajadus muuta teisi nende mõjutamise mõttes. Siis saate te puhastada omaenda olemust psüühilistest kujunditest, kavatsustest ja energiatest. Siis saate te puutumatuks psüühiliste projektsioonide suhtes, te saate läbipaistvaks psüühiliste projektsioonide suhtes nii, et need lähevad teist läbi ja ei kohta vastasseisu, ei kohta vastupanu, mis tekitab rahutust ja hõõrdumist teie olemuses.

Miks te tunnete end erutatuna, kui tunnete teiste inimeste psüühilisi projektsioone? Sellepärast, et teis on midagi, millest te pole lahti lasknud või mida te pole märganud. Selleks, et saada vabaks, peate te tähelepanu suunama iseendale, mitte teistele. Me koostasime  selle viimase invokatsiooni kahel eesmärgil. Üks eesmärk on see, et te saaksite vabastada end psüühilistest projektsioonidest, et te oleksite kaitstud. Ja samuti võtta see kasutusele eesmärgiga vabastada oma olemus psüühilistest energiatest, uskumustest ja kavatsustest nii, et te lõpuks muutute läbipaistvaks ja ei vaja enam kaitset, sest teis ei ole enam kaitsetvajavat haavatavust.

Miks me andsime selle invokatsiooni ja selle õpetuse just praegusel ajal? Osaliselt seepärast, et kriitiline mass veebilehe lugejaist on selleks õpetuseks valmis, kuid ka veel seepärast, et Poja aasta hakkab lõppema ja on selgeks saanud, et inimkond tervikuna pole läbinud neid initsiatsioone, mis lubaksid neid siseneda Ema aastasse ilma raske eepilise meeleseisundi pagasita. Meie lootus on, et piisav hulk võtab ette selle invokatsiooni ja loeb seda mingi ajavahemiku jooksul iga päev ja et soodne projektsioon jõuab kollektiivsesse teadvusse, mis ei piira ega suru maha,  vaid püüab ülendada – kiirendada inimesi eepilise meeleseisundi ebatäiuslikkusest kõrgemale, mis on tegelikult põhjustanud kõik konfliktid, mida te selle planeedil näinud olete.

Ja kui inimkond kui tervik ei taha liikuda kõrgemale, siis vähemalt teie, teenides sel moel, saate ennast kiirendada sellest kõrgemale, ega ole kistud alla selle eepilise meeleseisundi poolt, ega ka seotud mõne konfliktiga, mis tõenäoliselt võib tekkida  Ema aastal ja Püha Vaimu aastal, mis on tulemas üsna varsti sel planeedil. See ei ole hirmutamiseks öeldud.

Mina ei taha mingil moel teie vaba tahet mõjutada, ega ka mõjutada teie tahet seda invokatsiooni  lugeda. Mina olen teie tingimusteta ema, kellel pole muud soovi kui näha teid kasvamas läbi oma vaba tahte valikute. Ent mul on alati soov ja õigus anda õpetus ja abivahend, mis kiirendab teid kõrgemale teie praegusest teadvuse tasandist – juhul, kui te tahate olla kiirendatud. Ma lõpetan selle edastuse, öeldes:

Kiirenege puhtusse

kiirenege puhtusse

kiirenege puhtusse

-Ema, puhtusse, mis Mina Olen!

Me õpetasime läbi Summit Lighthouse´i, et Veevalaja ajastu algab aastal 2010. Nagu Gautama Buddha on selgitanud, on see ka Poja aasta. Kuid kes on Poeg? Poeg esindab Kristus-eristamisvõimet, võimet eristada Jumala reaalsust anti-kristuse teadvuse ebareaalsusest, duaalsuse ja lahusolekuteadvusest, sellest teadvusest, millest on tärganud eepiline meeleseisund ja tekkinud eepilised draamad. Kui te ei kasuta seda võimalust, siis saab märksa raskem olema teie jaoks  ületada neid draamasid, mis tulevad järgmisel aastal. Kui saabub aasta 2011, Ema aasta, siis need, kes pole loobunud eepilisest meeleseisundist, hakkavad arvama, et füüsilised sündmused kinnitavad seda meeleseisundit. Ja see tähendaks, et nad lähevad aastasse 2012  uskumusega, et neid juhib Püha Vaim võitluses pimedusejõududega ja nende hävitamises, kusjuures  juhivad neid tegelikult  needsamad jõud, kes on eepilise meeleseisundi loonud ja kellele meeldib  tuua kokku kaks inimgruppi üksteist hävitama.
Need, kel on kõrvad, need kuulgu.

 

 

 

Miks see minuga juhtus?

Mida sa ütleksid inimestele, kes küsivad: „Miks see minuga juhtus?“

Jeesuse vastus:
Ma paluksin neil mõtiskleda selle üle, miks inimesed üldse esitavad niisugust küsimust.  Miks on see nii, et peaaegu iga isik, kes mingit tragöödiat kogeb, küsib instinktiivselt, miks see juhtus? Üks suurimaid takistusi vaimsel teel on see tunne, et  oled nende  olukordade ohver, mida sa ei saa kontrollida. Üks suur pöördepunktiks teel on hinge mõistmine, et ta on oma olukorra ise loonud ja  peab selle lahendama. See fakt, et inimesed alati küsivad, miks nendega juhtuvad teatud asjad, näitab seda, et  hingel  on sisemine tundmine, et ta ei ole oma kontrollist väljaspool olevate olukordade  ohver. Hing teab, et universum ei ole juhuslik ega meelevaldne. Hing teab, et universumi juhivad seadused ja et on olemas põhjus, miks teatud asjad juhtuvad. Hing teab ka seda, et kui ta kord need põhjused avastab, siis saab ta jõu oma olukordade muutmiseks.

Nii et minu reageering oleks julgustada inimesi kasutama seda küsimust kui stardirampi reisi jaoks  elu ja enda sügavama mõistmise suunas. Oma arusaamist suurendades saavad nad jõu oma olukordade parandamiseks ja neile soovimatute asjade juhtumise takistamiseks. Luba mul esitada lühike kokkuvõte selle kohta, miks teatud asjad inimestega juhtuvad.

  • Sündmus võis olla õppimise võimalus. Sinu  hing võis valida teatud olukorra selleks, et  sundida ennast teatud õppetükki õppima. Parim viis olukordade muutmiseks on õppetükk ära õppida ja psühholoogilised haavad lahendada.
  • Sündmus võis olla möödunud elude tagasipöörduva karma tagajärg. Tervita karma tasakaalustamise võimalust ja kasuta vaimseid abivahendeid karma nii kiireks tasakaalustamiseks kui võimalik.
  • Sündmus võis olla selles elus tehtud valikute tagajärg. Sellel ei ole midagi tegemist karma või eelmise valikuga. Aga see kerkib üles otsusest, mis on sinu praeguse psühholoogia tagajärg. Kasuta seda olukorda kui võimalust oma psühholoogiliste küsimuste lahendamiseks, nii et sa saaksid teha paremaid valikuid.
  • Sündmus võis olla selle tulemus, et teine isik kasutas oma vaba tahet valesti. Kasuta seda olukorda kui võimalust tugevdada oma võimet reageerida kõikidele olukordadele armastusega. Palveta selle teise isiku eest, et ta saaks kaitstud ja valgustatud.
  • Sündmus võis olla otsene rünnak sinu hingele, mis oli esile kutsutud mustade jõudude poolt. Paljudel juhtudel kasutavad sellised jõud nõrgamõistuslikke inimesi nende rünnakute läbiviimiseks. Kasuta vaimset kaitset, kutsu välja  mustade jõudude kohtumõistmist ja võta tarvitusele vastavad abinõud enda kaitsmiseks.

 

Endastmõistetavalt ei valinud sina otseseltvneid olukordi, mis on põhjustatud teiste inimeste või mustade jõudude poolt. Mingis mõttes valisid sa kaudselt need olukorrad, sest sa otsustasid kehastuda planeedil Maa. Sellel planeedil on enamus inimesi madalamas teadvuse seisundis ja on olemas mustad jõud, kes selles maailmas uitavad. Sinu hing teadis, et ta võttis siiatulekuga  teadliku riski. Ka siis, kui mingi sündmus ei ole sinu enda valitud, saad sa seda ikka vaadelda kui võimalust. Sul on võimalus pöörata teine põsk ja reageerida armastusega ka siis, kui teised inimesed sind valesti kohtlevad.

Ma tahaksin osutada sellele, et väga ilusat tasakaalu saab leida, mõtiskleda selle üle, miks teatud asjad sinuga juhtuvad. Nagu varem arutatud, on mõned ida religioonid välja arendanud väga fatalistliku ellusuhtumise, väites, et kõik, mis juhtub, on sinu mineviku karma tagajärg. Samuti usuvad lääne inimesed, et kõik on Jumala tahte või mingi masinavärgi töö tulemus. Aga, nagu ma olen seletanud, pole paljud sinu elu aspektid ette määratud.

Paljud sinu elu aspektid on ära määratud sinu või teiste inimeste valikutega. Kui sa arendad välja vankumatu austuse vaba tahte vastu, siis lubad sa teistel inimestel valikuid teha ja aktsepteerida seda, et Jumal on andnud nendele õiguse valikuid teha. Sa aktsepteerid seda, et kui sa tegid otsuse Maal kehastuda, siis võtsid sa vastu teadliku riski ja sinu suhtes on väärkohtlemine võimalik. Sa mõistad ka seda, et austuse säilitamiseks oma enda vaba tahte vastu, võid sa olla see, kes sa oled, vaatamata sellele, kuidas teised inimesed sind kohtlevad. Kuna see on oluline katsumus igaühe jaoks, kes vaimset teed käib, siis võiks öelda, et ka siis, kui teised inimesed kasutavad oma vaba tahet valesti, annavad nad sulle võimaluse kasvada.

Kui olukord on mõeldud sulle õppetunni andmiseks, siis saad sa seda olukorda õppetüki äraõppimisega muuta. Kui olukord on möödunud karma tagajärg, siis saad sa seda  olukorda karma tasakaalustamise abil muuta. Aga kui olukord on teiste inimeste valikute tagajärg, siis ei pruugi sa olla võimeline neid valikuid muutma ja sellega välist olukorda muutma. Aga sa saad ikkagi kasutada seda olukorda selleks, et edendada oma isiklikku edasiminekut selle abil, et muudad  viisi, kuidas sa sellele  olukorrale reageerid. Sa  saad kiiresti aru, et kui sa välise situatsiooni külge  ei klammerdu ja jääd truuks sellele, kes sa oled, siis saad sa end sellest kriisist nagu võlujõu abil välja tuua. Sa  hakkad selliseid  situatsioone ka üha vähem kohtama.

Võiks öelda, et vaimne tee on enese-meisterlikkuse saavutamise protsess. Selle  meisterlikkuse üks tähtis osa on see, et sa saavutad kontrolli teiste inimeste tegudele reageerimise üle ja elus kohatud olukordade üle. Enamusel inimestel puudub selline kontroll, sest neil on olemas alateadlikud arvutiprogrammid, emotsionaalsed haavad, toksilise energia keerised või kurjad vaimud, kes takistavad neid enamusele situatsioonidest oma reaktsiooni valimast. Antud situatsioonile reageerimise on ette määranud alateadlikud piirangud  ja isik ei suuda nendest teadliku meelega ohjata. Vaimset teed käies eemaldad sa pikkamööda  need piirangud ja saavutad kontrolli oma nelja madalama keha üle. Selle abil suurendad sa oma võimet valida teadlikult olukordadele reageerimine. Sa  saavutad sisemise rahu ja olukorra külge mitte-klammerdumise, mis võimaldab sul teha vaba teadliku valiku - reageerida kõikidele olukordadele armastusega. Aga see on tõeline enese-meisterlikkus.

 

Miks me kogeme niisuguseid olukordi, mis näivad mitte kunagi muutuvat?

Miks me kogeme niisuguseid olukordi, mis näivad mitte kunagi muutuvat?

Jeesuse vastus:
Selleks on kaks põhjust. Üks on see, et see olukord annab võimaluse mingi elu õppetunni äraõppimiseks. Nii kaua kui hing õpib, olukord ei muutu. See ei ole mingit liiki maagia tulemus. Paljudel juhtudel ei muutu olukord enne, kui isik võtab ette teatud toimingud. Isiku psühholoogiliste piirangute tõttu ei ole ta võimeline neid toiminguid ette võtma seni, kuni hing ei ole ära õppinud selles olukorras peidus olevat õppetükki.

Teine põhjus on see, et olukord on hinge möödunud elude karma tagajärg. Paljudel juhtudel võib selline spetsiaalne olukord  nagu on seda haigus, olla tõhusaks viisiks karma tagasimaksmisel ja sellega  tuleviku jaoks  suurema vabaduse saavutamisel. Hing võis olla valinud need olukorrad selleks, et kiirendada karma tagasimaksmist.  Olukord ei muutu enne, kui karma on täielikult tasakaalustatud ehk karmavõlg tagasi makstud. Aga ma võin sulle kinnitada, et on kaugelt paremaid viise karma tasakaalustamiseks,  kui kogeda haigust või ebameeldivaid olukordi.

Kui sa seisad raskete olukordadega silmitsi ja tahad neid muuta, siis soovitan ma sul rakendada ranget karma tasakaalustamise vaimset tehnikat, eriti violetset tuld ja Ema Maria rosaariume. Samal ajal tee kõik võimalik selleks, et minna oma psühholoogiast läbi ja leida, millise õppetüki pead sa sellest olukorrast ära õppima. Peaaegu iga olukord, mida sa elus kohtad, on nii karma produkt kui vajadus mingi õppetükk ära õppida. Kui sa siis tegeled selle probleemiga mõlemast küljest,  lühendad sa seda aega, mis sul sellele otsusele jõudmiseks kulub, mille abil saab situatsiooni muuta.

Miljonid inimesed on kogenud, et pärast seda, kui nad on mõnda aega vaimset teed käinud, on nad äkki nendest olukordadest vabaks saanud, mis neile tervete dekaadide jooksul näisid järgnevat. Tegelikult võisid need olukorrad järgneda hingele kogu eluaja. Pärast seda, kui sa koged, et need näivalt lõppematud olukorrad  on äkki läinud, tuleb sul arvatavasti uuendada oma pühendumist vaimsele teele.

   

Abivahendid raskest kriisist väljatulemiseks

Ütleme, et isik on läinud läbi väga raske isikliku kriisi ja  tunneb,  et ta on energiast tühjaks tõmmatud ja ära kulunud. See isik püüab palvetada, kuid ei suuda leida sisemist rahu või sidet Jumalaga. Mida peaks selline isik tegema, et positiivsele elurajale tagasi saada?

Jeesuse vastus:
Sa alustad sellest, et tunnistad olukorra reaalsust ja reaalsus on see, et sa oled haavatud ja vajad ravi. Ma näen, et paljudel inimestel, kes on emotsionaalselt haiget saanud, ei ole aimu sellest, kuidas ennast ravida. See on üks suur puudus Lääne kultuuris, et inimesi ei ole kasvatatud arusaamises, kuidas ravida oma energiavälja ja psühholoogiat. See kõik muutub tulevaste aastakümnete jooksul, aga sellest on sulle praegu vähe abi. Nii et sul on vaja tunnistada seda, et nii nagu sinu keha võib haiget saada, nii võib haiget saada ka sinu energiaväli, see tähendab, sinu emotsionaal-, mentaal- ja identsuskeha.

Kui sa oled jala ära murdnud, siis ei ole haiglasse mineku suhtes küsimust. Sa pead veetma mõne aeja, lastes jalal paraneda enne kui saad oma normaalse rutiiniga edasi minna. Probleem on  selles, et enamus inimesi ei tunnista seda, et    nende energiaväljad võivad samamoodi viga saada  nagu nende keha.  Kui sinu energiaväli on viga saanud, siis on sul vaja igapäevasest rutiinist väljuda,   hoolitseda enese eest, ravida oma mentaal- ja emotsionaalkeha nii, nagu sa raviksid oma füüsilist keha. Aga enamus inimesi mõtlevad, et kui sa saad emotsionaalselt haiget, siis peaksid sa olema võimeline oma igapäevasid kohustusi jätkama nii, nagu poleks midagi  oleks. Kui sa murrad jala, siis sa ei arva, et  saad maratoni joosta enne, kui jalg  terveks saab. Samamoodi, kui sa oled oma energiavälja traumeeriva kogemuse läbi raskelt vigastanud, siis ei peaks  sa arvama, et  saad oma  igapäevaseid tegemisi jätkata ilma pingutuseta ennast ravida.

Kui sa leiad, et sul on raske palvetada ja mediteerida või mingil muul viisil Jumalaga  ühendust saada, siis on see nii sellepärast, et sinu energiaväli on vigastatud. Sinu väli on seetõttu avatud toksilistele energiatele või mustadele jõududele ja need voolavad sinu välja sisse. Nad võivad vallutada sinu mõtted ja tunded ja teha sul mediteerimise või isegi palvetamise raskeks. Nii et sa pead olema väga teadlik sellest, et sul on vaja võtta aega oma energiavälja ravimiseks nii, nagu sa ravid oma keha.

Sul on vaja puhata, et oma energiavälja ravida, aga puhkus ei tähenda tingimata tegevusetust. Kui sa murrad jala, siis pead sa teda paigal hoidma, aga selle olukorra vältimatu külg on see, et musklid muutuvad nõrgaks. Selleks, et oma energiavälja  ravida, pead sa lõpetama need tegevused, mis põhjustavad pingutust, nagu osa sinu igapäeva rutiinist, aga sa ei peaks muutuma lihtsalt loiuks ja passiivseks. Ma soovitan sul kõrvale lükata palju oma normaalsetest tegevustest kui  saad  ja siis teha mõned rituaalid iga päev. Kui sa oled haige ja pead  rohtu võtma, siis sinu meeles ei ole kahtlust selles suhtes, et sa pead rohtu võtma kaks korda päevas, nagu arsti poolt ette kirjutatud. Mis puutub energiavälja ravimisse, siis on sul vaja otsustada, et  hakkad teatud vaimset rituaali tegema ja et sa sooritad seda rituaali iga päev. Sa lihtsalt teed kindla otsuse, et sooritad seda  rituaali ja teed seda kindla perioodi jooksul, näiteks kaks või kolm nädalat.

Ma mõistan, et inimesed tunnevad end  pärast traumaatilist kogemust kurnatutena ja rituaali sooritamise mõte võib tunduda suruvana. Aga tegelikult tervitab sinu emotsionaalkehaseda rituaali, sest see aitab taastada sinu energiavälja korrapärasust ja  terviklikkust. Nii et võti ravimiseks ei ole lihtsalt aktiivsusest hoidumine. Võtmeks on korra taastamine ja rituaal on parim viis selleks.

Mõte otsuse tegemisest ja igapäevasest rituaali sooritamisest võib näida suruvana. Sellepärast soovitan ma läheneda sellele nii, nagu  oleks arst rohu füüsilise haiguse jaoks kirjutanud. Sel juhul on otsus tehtud vajadusest ja kui kindel otsus on tehtud, siis ehitad sa positiivse spiraali, mis lõpuks ravib sinu energiavälja terveks ja sulgeb sind nende toksiliste energiate suhtes, mis ei lase sul palvetada ega mediteerida.

Kui ma räägin rituaalist, siis ei mõtle ma sellist rituaali, mis nõuab mõtlemist või kontsentreerumist. Ma räägin rituaalist, mida sa saad sooritada peaaegu mehaanilisel viisil, kuni sa oled ravitud ja suudad panna rohkem südant selle rituaali sisse. Ma soovitan sulle Peaingel Miikaeli Rosaariumi oma energiavälja kaitseks igasuguste toksiliste energiate ja mustade jõudude vastu. Ma soovitan teha seda rosaariumi üks kord päevas kindlal ajal, soovitavalt hommikul. Ma soovitan ka Ema Maria rosaariume igapäevaselt, võib-olla õhtul. Määra lihtsalt igaks päevaks aeg, millal sa tead, et sa saad seda rituaali teha  ja siis korda seda igapäevaselt. Sa võid  lugeda  erinevaid rosaariume iga päev ja siis pühapäeval võtta Ida-Lääne Rosaariumi, nii et iga sinu hingefragment saaks tagasi toodud.

 Kui sa sooritad niisugust rituaali sellesse uskudes, siis hakkad sa märkama paranemist ja sa oled jälle võimeline tundma sidet Jumalaga. Luba mul öelda ka seda, et sel ajal, kui sa oled selles ravimise protsessis, ei peaks sa muretsema Jumalaga ühenduse tundmise pärast. Kui sinu energiaväli on haavatud või vigastatud, siis on väga raske  seda ühendust tunda. Hoolitse ainult rituaali sooritamise eest, kuni sa spontaanselt  tunned, et  side tuleb tagasi. Aga kui sa lähed stressi sellepärast, et sa ei tunne sidet Jumalaga, siis teed sa olukorra ainult hullemaks. Sellepärast soovitan ma sellist rituaali, mida sa saad mehaaniliselt teha, kuni sinu energiaväli saab terviklikkuse tagasi selleks, et taastada side Jumalaga.

 

Emotsioonidest ja emotsionaalsest valust

Ma olen nõus, et kui inimene suudab aktsepteerida seda, et ta ise on oma elu olukorrad valinud, siis on tal neid olukordi kergem ka vastu võtta ja neist parimat võtta. Aga ma ikka ei arva, et see oleks piisav selleks, et aidata inimestel isikliku tragöödiaga tegeleda. Ma mõtlen seda, et kui sa tragöödiat koged, siis on  väga kerge lasta emotsioonidel ennast vallutada. Kuidas saaks sellega kõige paremini tegeleda?

Jeesuse vastus:
Veel kord, ma tahan, et inimesed võtaksid arvesse seda, et ma tunnen suuresti kaasa inimeste kannatustele. Kogu minu teenimine tärkas sellest kaastundest.  Sellepärast ravisin ma sageli haigeid ja püüdsin lohutada neid, kes kannatasid emotsionaalset valu. Ma tahaksin, et inimesed mõistaksid, et minu teenimine ei olnud mingi tundke-ennast-hästi teenimine. Kasutades kaasaegset väljendit, ma ei püüdnud võimaldada inimestel jääda oma käesolevasse teadvuse seisundisse. Ma  püüdsin anda neile võimaluse tulla kõrgemale ja kogeda külluslikku elu. On väga tähtis vahe selle inimliku kaastundmuse - mis püüab panna inimesi ennast hästi tundma, jäädes halba olukorda -  ja tõelise empaatia (osalustunde) vahel, mis püüab aidata inimestel oma piirangutest kõrgemale tõusta. Tõeline vaimne õpetaja püüab alati võimaldada õpilastel teadvuses kõrgemale tõusta. Ma räägin seda  sellepärast, et ma tõesti tunnen sügavat kaastunnet nende miljonite inimeste suhtes, kes jätkuvaid hädasid ja ajutisi tragöödiaid kannatavad. Ma ei taha, et sellised inimesed tunneksid, et ma olen nende kannatuste vastu tundetu.  Minu  sihiks on näidata inimestele, kuidas nad saavad vältida negatiivsetesse tunnetesse kinnijäämist, kasutades tragöödiat astumiskivina oma teel.

Sul on üsna õigus selles, et kui sa koged isiklikku tragöödiat, siis on kerge saada  emotsionaalse energia poolt vallutatuks. Selles suhtes on tähtis, et inimesed mõistaksid, et kui sa oled planeedil Maa, siis ujud sa sõna otseses mõttes toksilise emotsionaalse energia ookeanis. Sinu isiklik energiaväli on nagu tilk selles energiaookeanis. Kui sa ei võta tarvitusele abinõusid oma isikliku energiavälja kaitsmiseks, siis  võib sind ümbritsev energia sinu kergesti vallutada.  Kui sa koged isiklikku tragöödiat, siis on kerge oma  energiavälja  sellele emotsionaalsele energiavoolule avada, mis sõna otseses mõttes pühib sind ära. Näiteks juhul, kui inimest vallutab kurbus  armsa inimese kautamise pärast või ta vajub  püsivasse depressiooniseisundisse, millest ei näi pääsu olevat. Neid inimesi vallutab sel juhul  massiteadvuse emotsionaalne energia. Mõnedel juhtudel võivad  sellise emotsionaalse energia  sulle  peale suunata need mustad jõud,  kes  püüavad sinu vaimset progressi rööpaist välja juhtida. Sellepärast pean ma veel kord rõhutama vaimse kaitse tähtsust selle emotsionaalse energia vastu.

Kasulik  on mõista ka seda, et mustad jõud on alati kasutanud emotsioone selleks, et  inimesi kontrollida. Emotsioonid on oma loomuse poolt voolavad (ebapüsivad) ja kergesti manipuleeritavad. Sul on vaja olla valvas, et oma emotsionaalset keha maailma rünnakute eest kaitsta. Sa pead endasse võtma ja rakendama neid õpetusi, mida ma varem  emotsioonide, mõtete ja identsustunde vahel  oleva sideme kohta andsin. Kui sa hakkad oma identsustunnet muutma ja  seda aktsepteerima, et sa oled vaimne olevus, kes on ise valinud oma olukorrad, siis hakkab sinu vaade elule muutuma.

Enamikel inimestest on mingi salajane ootus, et elu peaks olema kerge ja muredest vaba. Selle ootuse programmeerisid  nende meeltesse need  mustad jõudud, kes lõid materialistliku kultuuri. See hoiab üleval rikkuse, ilu,  nooruse, ilusa ja muredest vaba isiku ideaali ja ütleb inimestele, et selline peaks elu olema. Siis püüavad mustad jõud inimesi manipuleerida rasketesse situatsioonidesse, mis rikuvad nende poolt loodud ootused. Eesmärgiks on – peale selle, et nad  müüvad sulle asju või teenistust, mida sa ei vaja – sinu kasvu rööpaist välja juhtida ja panna sind valestikvalifitseeritud energiat looma. Selle vale kuju asemel  peaksid  inimesed nägema elu kui võimalust selleks, et kasvada ja raskustest õppida, selle asemel, et püüda nendelt oma teed osta.

 Kui  inimesed kohtavad raskeid olukordi, siis paljude esimene mõte on niisugune, et see olukord on vale, et see on kuidagi ebaõiglane ja et nad on selle olukorra ohvrid. Teine mõte on niisugune, et kuidas nad saaksid sellest olukorrast pääseda ilma, et nad oma ellusuhtumist muudaksid. Kui sa aktsepteerid seda, et  oled vaimne olevus ja et  oled ise oma olukorrad valinud, siis need mõtted asenduvad konstruktiivsemate mõtetega. Sul ei pea olema seda üldist ootust, et elu peaks olema kerge ja muredest vaba. Sa  näed katsumusi kasvuvõimalustena ja  otsid varjatud õppetükke. Sa  püüad  õppetüki ära õppida, selle asemel, et püüda vältida olukorra ebamugavust. Sa oled valmis muutma ennast, oma suhtumist ja suurendama oma arusaamist elust. Sa oled valmis taluma ajutisi ebamugavusi selleks, et õppetükk ära õppida  ja alaline võit saavutada.

 Sa peaksid mõistma ka seda, et kui olukord paneb  sind emotsionaalset valu tundma, siis selle valu on põhjustatud nimelt mingi klammerdumine. Mida tugevam on klammerdumine, seda tugevam on emotsionaalne valu. Emotsionaalset valu võib kasutada abivahendina klammerdumiste paljastamiseks. Kui sa oled klammerdumisest üle saanud, siis on ka emotsionaalne valu läinud. Emotsionaalne valu ei ole siis alla surutud; see klammerdumine, mis selle valu lõi, on alatiseks lahendatud ja eemaldatud. Ma tahan öelda seda, et kui sa arendad välja konstruktiivse ellusuhtumise, siis väldid sa negatiivseid mõtteid ja neid valulikke emotsioone, mida inimesed isikliku tragöödia tulemusena kogevad. Sinu teod muutuvad tasakaalukamateks ja sa suudad vältida reageerimist isiklikule kriisile sellisel viisil, mis seab lava järgmiseks kriisiks valmis.

   

Lehekülg 1 / 3

<< Algus < Eelmine 1 2 3 Järgmine > Lõpp >>
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine