Päästa ennast ise

Meie olukord planeedil Maa

Olukord Maal on järgmine:

 • Meie hinged loodi juhttorudeks Jumala armastuse juhtimiseks sellesse maailma.
 • Kuna me oleme laskunud ehk langenud madalamasse teadvuse seisundisse, siis oleme me sulgenud armastuse voolu läbi oma meelte.
 • Me oleme loonud tõkked oma alateadlikku meelde, oma psüühikasse ja need tõkked takistavad armastuse voolu.
 • See paneb meid elule negatiivsete emotsioonidega reageerima ja kuna universum on peegel, siis ta lihtsalt peegeldab meile tagasi selle, mille meie välja saatsime.
 • See paneb meid tundma, et saatus või Jumal kohtleb meid ebaõiglaselt, nii et me loome veel rohkem toksilist energiat ja selle tulemuseks on see, et oleme  loonud allamineva spiraali, mis on sõna otsese mõttes maapealne põrgu.
 • Me ootame – või ehk palvetame – et Jumal muudaks meie välise olukorra ära enne, kui me oleme valmis armastavad olema. Me keeldume ennast muutmast ja sellepärast ei saa Jumal meie heaks midagi teha.
 • Ainus viis selle allamineva spiraali purustamiseks on end uuesti armastuse voolule avada.
 • Et seda teha, peame me elule armastusega reageerima, nii et universum saaks meile seda tagasi peegeldada.
 • Aga selleks, et ära õppida, kuidas armastusega reageerida, peame me lahendama takistused meie enda psüühikas, mis on pannud meid armastuse loomulikku voolu blokeerima.
 • Nende takistuste eemaldamise protsess on tõeline lunastusprotsess, mida Jeesus demonstreeris.
 • Kui me selle protsessi edukalt lõpetame, siis saavutame me Kristus-teadvuse, mida Jeesus demonstreeris ja selle abil saame me teha neid töid, mida tema tegi.
 

Missugused tegevused aeglustavad vaimset kasvu

Millised tegevused aeglustavad meie vaimset progressi?

Jeesuse vastus:
On mitmeid faktoreid, mida tuleks arvesse võtta selle hindamisel, kas mingi tegevus takistab sinu kasvu:

 • Kas see tegevus toodab ebatäiuslikku või toksilist energiat? Kui ta toodab, siis see energia moodustab mingi koormava raskuse, mis aeglustab sinu progressi. Sul tuleb lõpuks see energia ümber muuta. Selgeks näiteks on tegevused, mis genereerivad negatiivseid emotsioone, nagu hirm, viha või süütunne. Ka iga tegevus, mis rikub teiste inimeste vaba tahet. Põhiliselt iga tegevus, mille tulemuseks on reageering, mis on armastusest allpool,  genereerib toksilist energiat.
 • Kas see tegevus tuleneb valest või seob sind ühe vale külge, mis on mõeldud  sinu vaimse kasvu peatamiseks? Ilmseks näiteks on materialismi filosoofia, aga ka paljud jäigad religioonid, mis eitavad sinu vaimset potentsiaali.
 • Iga tegevus, mis rikub Armastuse Seadust. Kui sa teed teisele midagi sellist, mida sa ei taha, et sulle tehtaks, siis sa aeglustad oma progressi.
 • Vaimne tee on tõusmine enese-kesksusest Jumala-kesksusse. Iga tegevus,  mis sind rohkem enese-keskseks muudab,  on sinu kasvu vastu. On olemas palju selliseid tegevusi, mida tänapäeva maailmas peetakse normaalseteks ja täiesti vastuvõetavateks. Ilmseks näiteks on kultused, mis keskenduvad jõu, valitsemise, edu, raha või lõbu kummardamisele.
 • Füüsiline keha on mõeldud olema teenriks, vahendiks sinu vaimsel teel. Vaimse otsijana ei saa sa lubada kehalistel soovidel ennast teest eemale  tõmmata. See ei tähenda seda, et sa pead loobuma kõikidest kehalistest naudingutest, nagu seda on näiteks seks. See tähendab seda, et sa pead neid tegevusi valitsema, selle asemel, et lasta neil oma elu valitseda. Teatud staadiumis teel  võid sa tõepoolest nendest kehalistest naudingutest üldse loobuda.
 • Kõike seda, mis nõrgendab või hävitab sinu vaimset kaitset, tuleb vältida. See kehtib iga sõltuvust tekitava aine kohta, nagu tubakas, alkohol või narkootikumid. Kui sa oled nende ainete mõju all, siis sinu energiaväli ja alateadvus on avatud madalamatele energiatele, mida sa ei saa teadlikult eemale tõrjuda.

 Põhijoon on siin see, et sa ei saa kahte isandat teenida. Sa ei saa olla maistes tegevustes  ja elada „normaalset“ elu ning samal ajal saavutada maksimaalset edu teel. Sul tuleb valida, keda sa teenid, ja vaimsel otsijal on vaja arvestada Kümne Käsu esimest käsku, nimelt: „Sul ei tohi olla muid jumalaid minust eespool“(2. Moos.20:3). Massiteadvus on loonud arvukalt „jumalaid“, keda inimolendid kummardavad ühe tõelise Jumala ees. Mõned nendest jumalatest on maskeeritud religioossete kujude või doktriinide vormi ja mõnedel on ilmalik maskeering. Vaimse otsijana pead sa pikkamööda sellest teadvusest välja tulema, mis kummardab vale-jumalat. Sul on vaja peatada tantsimine kuldvasika ümber ja hakata Jumala mäele üles ronima.

Kui sa õpid teele armastusega lähenema, siis leiad sa, et kerge on eristada seda,  millised tegevused pead sa maha jätma  ja sa leiad, et kerge on neid lihtsalt maha   jätta. Inimesed saaksid kasu, kui nad mõtiskleksid järgmise tsitaadi üle: „Kui ma olin  laps, siis rääkisin ma nagu  laps, aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale lapselikud  kombed“(1.Kor.13:11).

Kui sa kinnitad ennast vaimsele teele, siis ei ole sa enam laps, nii et sa loomulikult  loobud lapselikest asjadest. Sa saavutad selge nägemise, mis võimaldab sul võita  massiteadvuse negatiivset survet ligimesearmastuse suurema jõu läbi, mis tõeliselt  on armastus. Armastus on siis tegelik võti vaimse kasvu jaoks. Armastus on see, mis võimaldab sul lahku lüüa ja kuuluda eraldioleva ja valitud rahva hulka, mis tähendab inimesi, kes on Jumala väljavalitud, sest nad on valinud  kõige selle mahajätmise, mis neid Kristus-teadvusele lähenemisest ja oma vaimse allikaga ühtsuse saavutamisest eemale kisub.

 

Missugust abi ei ole mõtet oodata

Ma arvan, et paljud inimesed ütlevad, et nad on sageli  kisendanud küsimise vastuste järele ilma, et ükski vaimne õpetaja oleks nende juurde tulnud. Ma tean paljusid inimesi, kes tunnevad, et nende palvetele ei ole vastatud.

Jeesuse vastus:
Ma mõistan, et paljud inimesed tunnevad seda ja ma tunnen neile kaasa. Aga minu ülesanne vaimse õpetajana on aidata neil tõusta nende valust kõrgemale ja siduda ennast oma vaimsete õpetajatega. Põhjus, miks paljud inimesed tunnevad, et nende palvetele ei ole vastatud, on selles, et nad ei ole võimelised õpetajat nägema, ega ole valmis teda ka otsima. Võti õpetaja äratundmiseks on mõistmine, et ta ilmub sageli maskeeringus.  Seda saab lihtsalt  seletada.

Kujuta ette, et sa leiad, et oled kriisis ja pöördud minu poole abi saamiseks. Sa võid tunda, et  oled sattunud olukorda, mida sa ei suuda kontrollida ja et sinul ei ole selle viletsuse loomises mingit osa. Aga mina tean, et universum on peegel ja sellepärast on sinu käesolev olukord sinu teadvuse seisundi  peegeldus. Ainus viis aidata sul alatiseks sinu käesolevatest piirangutest pääseda, on aidata sul tõusta kõrgemale teadvuse tasemele, kõrgemale tasemele vaimsel teel.

Kuidas saan ma aidata sul kõrgemale tasemele tõusta? Ma saan teha seda ainult  siis, kui ma annan sulle mingi idee, mis on sinu praegustest uskumustest ja teadmistest kõrgemal. Kui ma annan sulle ainult seda, mida sa juba tead, kuidas  saan ma siis aidata sul oma olukorda parandada – eeldades, et sinu olukord loodi  sinu käesolevale teadvuse tasemele toetudes. Kas sa saad  mu mõttest aru? Paljud inimesed on lõksus-22. Nad on ennast sellega  sulgenud kasti, et on loonud piiratud olukorrad. Need olukorrad on nende enda käesoleva teadvuse seisundi peegeldus, aga inimesed ei taha oma käesolevatest uskumustest kaugemale vaadata,  et leida seda kõrgemat arusaamist, mis võimaldaks neil oma olukorda parandada.

Vaimse õpetajana austan ma absoluutselt Vaba Tahte Seadust. Ma ei saa sind sundida kõrgemat arusaamist elust vastu võtma. Ma saan ainult oodata, kuni sa seda küsid.  Kui sa seda küsid, siis ei saa ma kindlasti  ilmuda sinu juurde pimestava sähvatusena ja rääkida  otse, sest sa ei ole võimeline mind kuulma. Nii pean ma püüdma sind suunata  ja aitama sul leida mingit välist õpetust, mis võib sind aidata. Ma võin sulle kinnitada, et kui isik küsib juhendamist, siis leiab Ülestõusnud Vägi alati võimaluse anda sellele isikule õpetust, mis selle isiku käesoleva arusaamise  tasemega sobib, mis on sellest natuke kõrgem, aga mitte liiga palju. Probleem on selles, et paljud inimesed ei ole valmis seda õpetust otsima. On mitmeid faktoreid, mis takistavad inimestel vaimset õpetajat ära tunda, kui ta nende juurde tuleb:

 • Ära oota, et õpetaja teeb sinu eest kogu töö ära. Ma olen siin selleks, et aidata  sul ära õppida, kuidas vaimselt iseseisvaks  saada. Ma näitan sulle, kuidas sinu probleeme lahendada; ma ei lahenda neid sinu eest ära. Maa on hingede  kool. Sa  oled siin selleks, et õppida ja ma ei saa sinu õppetükke sinu eest õppida. Ma saan ainult aidata sul neid õppetükke õppida.
 • Ma ei anna sinu probleemidele täielikku lahendust. Ma annan sulle idee, mis on esimeseks sammuks trepil, mis viib järgmisele korrusele. Selle esimese sammu astumine oleneb sinust. Kui sa selle astud, siis näitan ma sulle  järgmist sammu. Kui sa seda esimest sammu ei astu, siis ei saa ma sind  sundida. Ma saan ainult oodata, kuni sa otsustad liikuma hakata. Nagu ma oma talentide tähendamissõnas (Matt.25:14-30) seletasin, sinu asi on paljundada seda, mida sulle antakse. Kui sa oled minu juhtnööridele ustav, siis annan ma sulle edasisi juhtnööre.
 • Õpetus, mida ma sulle annan, on alati sinu käesolevast teadmisest ja uskumustest kõrgemal – muidu ei aitaks ta sind. Konks on selles, et kui sa ei ole nõus oma praegusest ususüsteemist kaugemale vaatama, siis  ei tunne sa minu õpetust ära ja  võid arvata, et ma ei ole sinu palvele vastanud.
 • Ma ei saa rääkida inimestega otse. Paljud inimesed ei ole otsesele õpetusele avatud, vaid saavad kuulata ainult kaudset õpetust. Aga kui sa palud abi, siis saadan ma sulle alati ühe isiku, kes saab sulle anda selle idee, mida sa vajad. Paljudel juhtudel kasutan ma inimlikku saadikut või raamatut, mis annab sulle selle idee, mida sa vajad. Õpi saadikut otsima, ka siis kui ta ilmub alandlikus maskeeringus. Ja ära aja minu saadikut välja!
 • Ma ei saa sulle anda õpetust, mis on sinu praegustest uskumustest, sinu praegusest mentaalsest kastist liiga palju kõrgemal. Sinu meele sirutamine, kasti laiendamine sõltub sinust.
   

Mis on elu saladus

Mis elu saladus täpselt on?

Selleks, et elu saladust seletada, tahaksin ma alustada sellest, et palun sul peegli tuua.

Peegli?

Jaa, palun too peegel.

Ok, ma tõin peegli.

Hoia seda enda ees ja vaata seda kuju, mis peeglisse ilmub. Kujutagem nüüd, et sa tahad, et kuju peeglis naerataks. Kuidas see saab juhtuda?

No, selleks, et panna peeglikuju naeratama, tuleb mul endal naeratada. Endastmõistetavalt on kuju minu enda peegeldus, nii et see ei saa muutuda, kui mina oma ilmet ei muuda.

See on õige. Nüüd kujutle, et sa oled isik, kes tahab näha, et tema peegel-kuju naerataks. Aga ta lihtsalt istub peegli ees sirge näoga ja ootab, et kuju peeglis talle naerataks. Tema suhtumine on selline, et kui kuju peeglis talle naeratab, siis tema naeratab kujule vastu. Mida sa sellisest isikust arvaksid?

Endastmõistetavalt arvaksin, et see isik on elu põhifaktide osas harimatu. Ma mõtlen, et igaüks teab, et peegel saab talle tagasi peegeldada ainult seda, mida ta ise teeb. Kui sa tahad, et nägu peeglis sulle naerataks, siis pead sa kõigepealt ise peeglisse naeratama. Mis on sellel elu saladusega tegemist?

See illustreerib elu saladust. Lihtne fakt on see, et Jumal on loonud universumi, mis tegutseb peeglina. Sa  elad oma isikliku peeglite maja keskel. Sa oled otseses mõttes oma isikliku universumi keskus ja see peegeldab sulle tagasi seda, mida iganes sa välja saadad.

Kui sa tahad, et universum sulle naerataks, siis pead  sa kõigepealt universumile naeratama. Kahjuks enamus inimesi läheneb elule samamoodi nagu kujutletav inimene peeglile. Nad istuvad oma isikliku peeglite maja keskel ja ootavad, et universum neile naerataks. Nad on võtnud omaks sellise suhtumise, et nad kas ei taha või ei saa universumile naeratada enne, kui universum neile naeratab.

Teiste sõnadega, nad on lubanud endal sellesse teadvuse seisundisse lõksu jääda, milles nad usuvad, et neil ei ole võimu oma olukorra ja oma saatuse üle. Nad usuvad, et nende õnn ja heaolu sõltuvad välistest faktoritest, mille üle on neil vähe kontrolli või see üldse puudub. Nad usuvad, et universum on liiga suur ja võimas, et  nende mõtted, maailmavaade, nende suhtumine ja nende teadvuse seisund saaks teda  mõjutada.

Tegelikult on universum tehtud Jumala energiast. Energia on passiivne substants, mis võib igasugust kuju võtta. Aga energia ei saa ise seda kuju võtta. Selleks, et ta saaks mingit kuju võtta, peab enese-teadliku meele aktiivne jõud selle energia peal tegutsema. Seepärast, kui sa ootad, et universum sulle naerataks enne, kui sa temale naeratanud oled,  siis oled  sa täiesti valesti mõistnud kõige põhilisemat fakti  elu kohta selles maailmas.

Põhiline fakt on see, et inimolenditel on teadvuse võime Jumala energiat mõjutada. Selle võimekuse tõttu oled  sa oma saatuse autor ja lõpuleviija. Sa lood omaenda  olukorra; sa teed ise oma voodi ja paratamatult pead sa seal ka lamama.

Lihtne fakt on see, et enamus inimesi ei ole oma elu üle õnnelik  ja nad mõtlevad, et nad on õnnetud sellepärast, et nende välised olukorrad ei vasta nende ootustele elu kohta. Seepärast mõtlevad nad, et ei saa olla õnnelikud enne, kui väline olukord muutub. Nad mõtlevad, et kui ainult teatud olukorrad oleksid erinevad, oleksid nad  automaatselt õnnelikud. Aga selletõttu, nagu ma äsja seletasin,  on see tagurpidine lähenemine.

Kui sa tahad, et sinu väline olukord muutuks, pead sa kõigepealt alustama oma sisemise olukorra muutmisest, sest universum saab sulle tagasi peegeldada ainult seda, mida sa välja saadad. Kui sa tahad, et universaalne universum näitaks sulle naeratavat nägu, siis peaksid  sa kõigepealt universumile naeratama.

   
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine