Praktilised abivahendid

Rosaariumi lugemine toetab nii isiklikku arengut kui ka puhastab planeedi energiavälja, aktiviseerides vaimset energiat või vaimset valgust, mis voolab läbi sinu teadvuse, kui sa sõnu loed. Sa saad suunata valgusenergiat  teatud olukorra muutmiseks/parandamiseks oma isiklikus psühholoogias või muutmistvajavas olukorras, kuid rosaariumi lugedes saab vaimest valgust suunata ka kollektiivsesse teadvusse ja maailmas toimuvatesse sündmustesse.
Selle toimimist pole raske põhjendada, kui  mõistate, et kõik on energia ja seda viimast on teaduski tõestanud.
Rosaariumi loetakse valjusti, sest sõna toomine kuuldavasse sfääri aitab suunata valgusenergiat materiaalsele tasandile.

 

Peaingli valguse kutsumine

Peaingel Miikael; Novosibirski konverents; 16.06.2013.

Mina olen Miikael, mina olen peaingel. Mina olen peaingel Miikael.
„Peaingel Miikael, su sinine leek, hajutab öö, nüüd oled vaid sina.“
Mõtisklege selle üle, selle pealtnäha lihtsa väidete üle, millega algab minu dikrii, mõelge selle peale, sest ma tahan rääkida teile vaimse tee etappidest, kui te kutsute peaingli valgust. Kui olete vaimse tee alguses, siis näete te mind kui olendit, kes asub teist kõrgemal. Teatud mõttes on see tõsi, sest ma olengi teist kõrgemas vibratsioonis, kuid kuidas on teil võimalik tuua endasse peaingli vibratsioone, olles ise madalas teadvuse seisundis, oma välise meel kaudu. See ei ole teil võimalik, mitte keegi ei ole selleks võimeline ja seda ei eeldata ka kelleltki. Ja seepärast on täiesti vastuvõetav, et te loete meie dikriisid, visualiseerides, et ma olen teie kohal ja kasutate neid dikriisid selleks, et jõuda siia üles ja kutsuda valgust, mis laskub ülevalt alla.

Kuid see on lihtsalt üks staadium. Kas panite tähele, kuidas Ema Maria rääkis eile sügavamast arusaamisest, sellest, et mõned teist on lähenenud sellisele olukorrale, kus isegi dikriide lugemine viib teid kõrvale sisemisest ühendusest oma südames. Palun teadvustage, kas teie olete selles staadiumis. Laske lahti, ärge lugege nii palju kutsungeid ja dikriisid, kuid samal ajal ärge loobuge neist täielikult. Leidke aega enda sisse vaatamiseks, mediteerige oma südames, kuid ärge laske egost tuleneval uhkustundel ennast veenda, mu kallid, et teie olete nüüd kõrgemal sellest, et teil oleks vaja lugeda dikriisid ja rosaariume. Nagu rääkis eile Saint Germain, saabub teel selline aeg, kus te olete valmis minema Buddha teadvusse, kus te ei reageeri enam millelegi selles maailmas olevale. Ja siis saate te tegutseda enese sees olevas vaikuse seisundis. Ja sama seisundit on võimalik saavutada läbi dikriide ja rosaariumide lugemise..

Te võite mõelda, et kutsungite ja rosaariumide lugemine on väljaspoole suunatud tegevus ja see juhib teie tähelepanu kõrvale vaikuse seisundist teie südames, kuid te võite õppida seesmist vaikust väljendama ka läbi väljaspoole suunatud tegutsemise. Ja siis muutuvad teie kutsungid ja rosaariumid veel võimsamaks, sest tegelikult saab dikriide ja rosaariumide kaudu kutsuda vaimset valgust ülalt, kuid neid saab kasutada ka sisemise valguse saavutamisel. Kui te ei näe mind endast kõrgemalasuvana, siis te ei näe ka, et kutsutav valgus tuleb ülevalt, vaid te näete mind enda sees ja enda ümber. Te tunnete, et mina, peaingel Miikael, seisan teie kohal ja et minu tiivad ulatuvad kõrgele ja te ühinete minuga oma südames ning siis lasete te sellel kutsungil voolata läbi oma südame vaikuse ja nii on see palju võimsam viis võrreldes sellega, kui te kujutate mind olevat kõrgustes.

Mõned teist on valmis astuma sellist sammu, kuid mõned pole veel pärsi valmis, kuid nad saavad selleks küpseda, kui tunnetavad läbi nimetatud erinevuse ja võimalik, et peavad veidi lugemisel pausi. Ja suudavad seejärel minna dikriisid ja rosaariume lugedes enese sisse ja keskenduda seal.

See on tegelikult minu sõnumi üks osa. Ma kinnitan teile, et niisugust konverentsi läbi viies, toimub teie eneste elus ka tõeline edasiminek ja puhastumine teie enda energiaväljas ja ka kollektiivses energiaväljas. Sõna otsese mõttes te tekitate lõhe läbi hangunud kooriku, mis sarnaneb laavakoorikule emotsionaalses, mentaalses ja identiteedi tasandis. Te tekitate lõhe nii, et valgus saab palju vabamalt läbi tungida füüsilisse ja teistesse sfääridesse, kuid seejuures ei tasu teil oodata, et nendel tasandil valguse vastu tegutsevad jõud oleksid sellest vaimustuses. Kui te saaksite näha seda olukorda peaingli positsioonilt, siis te näeksite, kuidas põrgudeemonid uluvad kui kinniseotud hundid või isegi hullemini. Nad on ärritunud üle igasuguse piiri. Nad on nii tigedad, et ma julgeksin öelda, et Emakesed Venemaad orjastanud pimedusejõud ei ole varem kunagi nii õelad olnud kui praegu. Ma ei räägi teile seda teis hirmu õhutamiseks, vaid nii, nagu me oleme öelnud, ei ole neil teie üle võimu peale selle voli, mis te ise neile annate. Ma räägin teile seda selleks, et te teadvustaksite vaimse kaitse kutsumise vajalikkust ja vajadust ühendada ennast minu südamega ning paluda minu kohalolekul ennast ümbritseda.

„Peaingel Miikael, su sinine leek, hajutab öö, nüüd oled vaid sina.“

Kui te suudate keskenduda sellele, et teie auras olen ainult mina, siis on see teile tõeline kaitse ja ma palun, et te teeksite seda iga päev, kui saabute tagasi sellelt konverentsilt. Ma palun teil meeles pidada, et teie tagasipöördumisel oma igapäevaelu juurde võib leiduda teie ümber inimese, kes on pimedusejõudude tööriistaks, et teid tasakaalust välja viia ja manipuleerida teil oma valgust ära andma. Hoiduge viha, hirmu, kahtluse seisundist ja isegi ärritusest. Püüdke säilitada harmooniat ja rahu ja ma meenutaksin teile, mu kallid, et on palju olukordi, kus keegi võib teid milleski süüdistada, kuid Jumala seadustes pole kusagil öeldud, et teie peaksite neile vastama. On täiest normaalne olla vait. Kui te tunnete, et energiad teie päikespõimikus või teistes tšakrates on ärrituvas olekus, siis jälgige oma energiaid ja kujutage endale ette, kuidas üks minu ingleist seisab teie kõrval, et hoida teie suu lukus, kui te ise seda tahate. Kasutage seda ja jääge lihtsalt vaikseks. Ärge öelge mitte midagi. Siis distantseeruge, võtke ennast kokku ja mingi aja pärast pöörduge selle inimese poole ilma igasuguse erutuseta, täiseti siiras maneeris, nagu midagi poleks juhtunud, nagu kõik oleks hästi. Ärge kaitske ennast, ärge süüdistage, ärge laskuge tavapärastesse suhtlemise mudelitesse, mida kasutate ümbritsetavate inimestega. Ja lihtsalt suhelge nii, nagu kõik oleks parimas korras.

Mu kallid, meie ülestõusnud meistrid, inglid ja peainglid, oleme ülimalt rõõmsad selle konverentsi üle ja selle üle, kuidas te kõik olete tahtnud ennast ületada. Te ilmselt arvate et, taevas on varem maha märgitud, kui mitu diktaati tuleb. Ei, mu kallid, kõik oleneb teie valmisolekust olla Jumala valgusele avatud ukseks sellel planeedil, valmisolekust hoida oma tasakaalu ja keskendumist. Oleks võinud olla kaks korda vähem diktaate, kuid teie olete avatud ukseks just nii paljudele diktaatidele, kui oli edastatud. Tegelikult ei ole asi kunagi arvukuses. Meie ei mängi kvantiteedi peale, kuid me tahame, et te teaksite, et iga meie läbiviidava konverentsi jaoks on olemas kõrgem ja madalam potentsiaal ja selle konverentsil saavutasite te kõrgema potentsiaali. Te peaksite seda teadma ja seejärel kohtuma oma isiklike uhkuse deemonitega ning vaatama, mida nad teile selle kohta ütlevad. Kuid see ei ole muidugi enam minu asi. Vaid minu kui peaingli asi on anda teile test. Testi läbimisel aitavad teid aga chohanid (kiiremeistrid). Mina, peaingel, lihtsalt vabastasin valguse, andsin testi ja seejärel ma eemaldun ja edasi on teie asi, kuidas te sellega toimetate. Selle noodiga ma lahkun. Ma tõusen kõrgustesse ja suundun edasi lõputusse valgusse.

Valgusesse, valgusesse, valgusesse

 

Herkulese loomingulises voolus (RINV05)

Jaanuaris on meistrid palunud lugeda kolme invokatsiooni, mille leiate siit. Palun lugege võimalusel neid inglise keeles.

Võib ka lugeda dikriid Maha Chohanile või mõnd teist diktiid. 

Iga järgnev aasta on fokusseeritud ühele seitsmest kiirest. Meistrid edastavad inimkonnale õpetlikke teadmisi ja samas ka konkreetse aastaga seonduvat energiat.  See saab olema konkreetne initsiatsioon meie planeedi jaoks ja samuti unikaalne kogemus neile, kes tahavad enesega vaimses mõttes tegeleda. Algav aasta 2013 on pühendatud esimesele kiirele.

Eesti keelde on tõlgitud Elohimide invokatsioon:

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja võimendama nende dikriide lugemist täies jumalikus väes. Ma palun, et Herkules ja Amazonia koos teiste Elohimidega aitaksid mul luua täiusliku Alfa ja Omega tasakaalu esimese kiire väljendamisel. Aidake mul ületada kõik minus olevad tõkked loova vabaduse väljendamisel, sealhulgas ...... 

 [Tee isiklikud abikutsed]
 
Jumal on Isa ja Ema
Jumal on Isa ja Jumal on Ema,
kunagi pole üks ilma teiseta. 
Teie tasakaalustatud ühendus on meie allikas,
teie armastus hoiab meid rajal.
Te pakute meile külluslikku elu,
et vabastada meid võitlusvaimust.
Saades üheks Elu vooluga
ärkame me kui halvast unenäost.
Nähes elu ühtse tervikuna,
oleme me oma võidu saavutanud.
Me oleme tagasi pöördunud Jumala juurde
käies teed, mida mööda pühad on astunud.
Me moodustame Jumala Keha Maa peal,
ja aitame oma planeedil uuesti sündida
armastuse Kuldsesse ajastusse
tundes taevast küllusliku õnnistust.
Me aitame kõigil näha,
et Üksolemine on tegelikkus,
ja Üksolemises saame me olema
terviklikud igavesti.
Maa on tervendatud,
ja kogu elu püsib Jumala täiuses.  
Jumal on Isa, Jumal on Ema,
meie näeme Jumalat üksteises.
 
 
Esimene osa
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga täidab mind tänulikkus selle eest, et ma olen Looja individuaalne, eneseteadlik pikendus.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma, et minu Mina Olen Kohalolek sündis Looja igavesest suundumusest olla ENAM.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma, et minu Teadlik Mina on sündinud minu Mina Olen Kohaloleku soovist väljendada mulle Jumala poolt antud individuaalsust materiaalses maailmas.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma oma seesmist soovi kogeda, kuidas seda maailma muudab minu Mina Olen Kohaloleku valgus ja individuaalsus, millele ma olen avatud ukseks.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma, et tahan tõepoolest väljendada end selles maailmas. Ma tahan eksperimenteerida oma kaas-loovate võimetega.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
Teine osa
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga täidab mind tänulikkus selle eest, et sina ja teised Elohimid on loonud tugistruktuuri, mis annab mulle võimaluse oma kaas-loovate võimetega eksperimenteerimiseks.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga kinnitan ma oma tahet väljendada oma kaas-loovaid võimeid.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma oma eneseületamise soovi, hinnates teadlikult oma kaas-loovate võimete tagajärgi.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma oma valmisolekut õppida oma tegude tagajärgedest.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga kinnitan ma, et ei mõista ennast hukka oma  tegude tagajärgede pärast, vaid neist tagajärgedest õppides jätkan ma koos Elu Jõega liikumist pideva eneseületamise suunas.  
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
  
Kolmas osa 
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga ma tunnistan , et mulle meeldib kasutada oma loovaid võimeid eesmärgiga aidata kaasa muutusele,  mis tõstab kogu elu.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga täidab mind armastuse siiras rõõmsameelsus, sest mulle on osaks saanud võimalus eksperimenteerida oma loovate võimetega. 
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga armastan ma oma praeguse teadvuse seisundi ületamise protsessi.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga püüdlen ma armastavalt oma meele meisterlikkuse poole mateeria üle.
  
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga püüdlen ma armastavalt oma loovuse tasakaalustatud, kogu elu ülendava väljendamise poole.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
 Neljas osa 
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma kiirendatud siira ausameelsuse leeki.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnistan ma oma tahet võtta täielik vastutus omaenda teadvuse seisundi eest.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga täidab mind täielik austus minu enda ja ka teiste vaba tahte suhtes.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga püüan ma inspireerida ka teisi iseennast ületama nende vabal valikul.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga tegutsen ma uute ideede väljatoomise nimel, mis aitaksid inimestel ja ühiskonnal liikuda eneseületamise suunas.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
Viies osa 
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma alati avatud kõrgematele ideedele, kõrgemale visioonile ja arusaamisele, kõrgemale väljendamisvõimele.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga jään ma eneseväljendamisel tasakaalu, otsides keskteed ja vältides äärmusi.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga ei lasku ma kunagi konflikti teistega, vaid töötan alati positiivse, agressiivsusest vaba lähenemise suunas.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma täidetud soovist luua positiivne, kasutoov muutus.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
  
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma täis tahtet öelda välja oma arvamus ja paljastada võimu kuritarvitamised.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
Kuues osa 

1. Oo Herkules, üksolemises sinuga teen ma õigeid tegusid, aga ma ei ole kinni oma tegude viljades.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga pole ma klammerdunud tulemuse külge, vaid otsin võimalust tõsta kogu elu.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga püüan ma tõsta inimeste teadlikkust, ega oota füüsiliselt nähtavaid tulemusi.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga otsin ma lahendusi, mis ei tulene jõulpõhinevast meeleseisundist, vaid Jumala lõpmatust loovusest.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga on mu jõuaspektiga eksperimenteerimine alati rahuloova eesmärgiga.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 
Seitsmes osa
 
1. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma alati valmis ületama oma praeguse teadvuse seisundi, et olla avatud ukseks neile ideedele, mida ma praegu veel näha ei suuda.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
2. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma sulandunud sinu tegutsemistahtega, väljendades vabalt oma loovaid jõude.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
3. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma vaba tegutsema survet avaldamata, leides duaalsusest kõrgemalasuva kesktee, kus olen avatud ukseks jumalikule jõule.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
4. Oo Herkules, üksolemises sinuga olen ma tõeliselt avatud ukseks oma Mina Olen Kohaloleku tahtele ja jõule, andes vabaduse väljendada end selles maailmas.          
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
5. Oo Herkules, üksolemises sinuga tunnen ma end täielikult vabana, olles avatud ukseks, ja sellest piisab.
       
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE. 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
Kasvan kõigis seitsmes kiires 
 
 1. Jumala Tahe on minu kasvamine,
mu tulevik on õnnelik,
kui ma kogen Jumala kuningriiki,
ja mu elu saab olema hoopis rikkalikum.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
2. Jumalikus Tarkuses saab kristallselgeks see,
et tulevikku ma kartma ei pea,
ma austan Jumala seadust
igavesti tema pühas sfääris.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

3. Jumala Armastus on täiuslik ja ma tean,
et olen tema igaveses voolus.
Mu süda on kui kumav latern,
kui kõik saavad osa minu armastusest.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

4. Jumala Puhtus on kui tuli,
milles hävivad kõik petlikud soovid.
Ma pürgin isetu teenimise poole,
aidates inimestel vaimus kõrgemale tõusta.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
5. Jumala tervendav Tõde tõstab iga vaimus hinge kõrgemale,
ja lohutab väsinud hingi.
See valgustab kõigi kõrgemaid eesmärke,
ja loob terviklikkust igaühes.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
6. Jumala Rahu saab osaks meile kõigile,
värskendades meid kui voolava veega,
vabastades meid väiklusest nii,
et me suudaksime järgneda vabaduse kutsele.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
7. Jumala Vabadus saavad kõik vabaks,
pimeduse varjud taanduvad valguse ees,
Seesmine silm näitab kõike uues valguses,
kui me oleme tõstetud uude kõrgusse.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

8. Olles meisterlik kõigi seitsme kiire vallas,
saab mu tulevik olema kui uus kirgas päev,
sest ma olen leidnud kesktee,
 tundes ennast muretu lapsena.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
9. Teades oma tõelist sisemist väärtust,
tunnen end uutmoodi pühas rõõmus,
vaimus olen ümber sündinud,
ja näen Jumala kuningriiki Maa peal.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
Lõpposa:
Violetne leek, las tulvab see,
küllastab me elu siin,
aina voolav, üha kasvav,
pühas voolus elu rõkkab.

Violetne tuli, läbista,
Violetne tuli, küllasta,
Violetne tuli, puhasta,
Violetne tuli, pühitse,

me puhtad ja me tervenenud,
su valgusega ümbritsetud,
nii me vabad igavest.
Üksolemises Jumalas.
 
(Lugeda 1, 3, 9 või rohkem arv korda, nii nagu soovite).
 
Kinnitamine
Herkulese, Amazonia ja teiste Elohimide nimel olen ma avatud ukseks esimese kiire loovale voolule, mis väljendab end läbi minu olemuse täielikus tasakaalus. Ma olen tasakaalus ja ma püsin tasakaalus nüüd ja igavesti ning kasvan enamaks, hoidmata kinni mistahes maisest. Igavestikestvas eneseületamises olen ma kaitstud Elu Jõe loovas voolus. Aamen.

 

 

4.01 Dikrii Astreale ja Purity´le

MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja võimendama minu palveid ja Valguse kutset täies jumalikus väes. Elohim Astrea ja Purity, palun lõigake mind vabaks kõigist ebatäiuslikest energiatest, kogu seostest pimedusejõududega,sealhulgas... 

 [Tee isiklikud abikutsed]
 
1. Armas Astrea, su süda nii tõeline,
su ring ja mõõk on valge ja sinine, 
lõika meid vabaks valede käest,
et puhtuse tiivul tõuseks planeet.
 
Armas Astrea, puhtuseväes,
ülenda kogu mu elujõud jääv,
tõstes mind tõelisse ühendusse,
vaimsete meistrite osadusse
  
2. Armas Astrea, las puhtuse kiir
vabastab koormast me elu nüüd siin,
kiirenda puhtusse – olen siis vaba
kõigest, mis valguse puhtusest madalam.
 
Armas Astrea, üks olen ma
su ringi ja sinise mõõga,
põleta puhastustules kõik muu,
ja ülenda minus olev tõetruu.
 
3. Armas Astrea, anna meil hoog,
palve, mis siiras, las vabastust toob,
valed visioonid kõik kõrvale heida,
hirmust ja kahtlusest tee aita leida.
 
Armas Astrea, näha ma tahan
kõikide valede mustrite taha,
Puhtuse Leegis, mis minus saab jäävaks
üle saan kõigest, mis puhtusel võõras. 
 
4. Armas Astrea, ülenda elu,
duaalsusevõitlustest, heitlustest üle,                 
kustuta langenud teadvuse vale,
Jumala tervik on siin elu alus.
 
Armas Astrea, palun sind ma,
siin maine petteloor purusta,
mind valedevõrgust sa vabasta
ja tõelise Eluga ühenda!
 
Kiirenda Puhtusse mu tõeline MINA,
kiirenda Puhtusse,  tervenda elu,
kiirenda Puhtusse, ületan end,
kiirenda Puhtusse, vii valgusse kõik.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Elohim Astrea.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3x)
Peaingel Gabriel ja Hope.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Meister Serapis Bey.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
MINA OLEN.
 
Kinnitamine:
Jumaliku Ema nimel kinnitan ma, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter Valguse vabastamiseks nii, et ta suudaks väljendada Kristus-täiuslikku visiooni minu enda, kõigi inimeste ja meie planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.
 
   

Invokatsioon: Seitsme kiire tasakaalustamine (RINV02)

Detsembrikuus on meistrid palunud lugeda kolme dikriid, mille leiate siit. Palun lugege võimalusel neid inglise keeles.
Võib ka lugeda dikriid Astreale või Maha Chohanile või mõnd teist diktiid, mis seonduvad seitsme kiirega.
Eesti keelde on tõlgitud Elohimide invokatsioon:
MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja võimendama nende dikriide lugemist täies jumalikus väes. Ma palun abi seitsmelt Elohimilt, et nad aitaksid mul luua täiusliku Alfa ja Omega tasakaalu seitsme kiire integreerimisel. Aidake mul näha ja välja kasvada tasakaalutusest ...... 
 [Tee isiklikud abikutsed]
 
Jumal on Isa ja Ema
Jumal on Isa ja Jumal on Ema,
kunagi pole üks teiseta. 
Teie tasakaalustatud ühendus on meie allikas,
teie armastus hoiab meid rajal.
Te pakute meile külluslikku elu,
et vabastada meid võitlusvaimust
Saades üheks Elu vooluga
ärkame me kui halvast unenäost.
Nähes elu ühtse tervikuna,
oleme me oma võidu saavutanud.
Me oleme tagasi pöördunud Jumala juurde
käies teed, mida mööda pühad on astunud.
Me moodustame Jumala Keha Maa peal,
ja aitame oma planeedil uuesti sündida
armastuse Kuldsesse ajastusse
tundes taevast küllusliku õnnistust.
Me aitame kõigil näha,
et Üksolemine on tegelikkus,
ja Üksolemises saame me olema
terviklikud igavesti.
Maa on tervendatud,
ja kogu elu püsib Jumala täiuses.  
Jumal on Isa, Jumal on Ema,
meie näeme Jumalat üksteises.
 
1. kiir
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
Oo Herkules, sinise kiirguse leek
on Jumala lõputu hiilgus ja jõud,
ses peidus on puhta loovuse võti
ja tahe, mis juhatab valguseriiki.
 
Oo Herkules, üks sinu kiirega olles
ma südame avan su valguse jõule,
su leegis nii selgesti tunnetan ma:
tõus vaimsesse tõesti alkeemia.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
Oo Herkules, ülistab minugi süda
nüüd Jumalat tänu ja austusega,
ma tänan, et minul ka osa on selles
ta üllas ja ülevas loomistöö vallas.
 
Oo Herkules, tervenda elu me Maal,
loo maakera ümber sinine vöönd,
et südames sini-leek särama lööks
ja igatsus tõe järel saatjaks meil jääks.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
 Oo Herkules, tõotan, et abistan ma,
et aidata võitlusööst välja me Maa,
valguses valed kõik kustuvad nad,
mu seesmine silm taas nägijaks saab.
 
Oo Herkules, üks kui su tahtega ma,
ma sinavast kiirgusest täituda saan.
see ajendab edasi liikuma mind,
nii kõrguste tippu näen ronimas end.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
Oo Herkules, sinise valguse tempel
meid südame kaudu valgustab helgelt,
kui tuletorn, kiirates valgust Maa teel,
elule uuele tõusmas planeet.
 
Oo Herkules, elu sa kaitsed me Maal,
su jõud paneb vaimus kõik kasvama,
su hingus me juurde lõputult voolab,
nii tõususpiraalis kasvan ma jäävalt.
 
OM VAIROCHANA OM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel esimese kiire igavesti ennastületavas loovas voolus.
 
Kiirenda Loovusse mu tõeline Mina,
kiirenda Loovusse, tervenda elu,
kiirenda Loovusse, ületan end,
kiirenda Loovusse, vii valgusse kõik.  
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Elohim Herkules ja Amazonia
 
Kiirenda Loovusse! (3x)
Peaingel Miikael ja Faith.
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
Meister MORE.
 
Kiirenda Loovusse! (3X)
MINA OLEN.
 
2. kiir
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Võimas Apollo, su tarkuse kiires
mu silmad sa avad valguses uues,
ma näen läbi maised valed ja petted,
teadvuses ületan valet varjavad katted.
 
Võimas Apollo, su kullane vaim
kiirgab mu ees, ja mu seesmine silm
näeb tarkusepärleid külluseilmas,
nii tühine tundub kõik vana, mis armas.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Võimas Apollo, su leeki ma tunnen
kui elava tarkuse voolavat tunnet,
su valguses tahet ma kõrgemat näen,
saatmas Elava vool, mis seisma ei jää.
 
Võimas Apollo, su valgus toob tõe,
miks tahe meid siia planeedile tõi –
et aidata luua uueks planeet
ja teadlikuks ärgata vaimsel me teel.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Võimas Apollo, paljasta ego,
ta kavalad püünised näen ma siis läbi,
on tunnetuspuhtus tõesti see võti,
mis aitab meil näha kõik madala läbi.
 
Võimas Apollo, mul kõrvus su hüüd
mis Tarkusetempli me ees avab nüüd,
näidates kätte meil languselätte,
ja aidates tagasi Terviku rüppe.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Võimas Apollo, su tarkus nii selge,
see valgustab läbi kõik valede alged,
valed mus endas on leida mul soov,
duaalsusetõkkeist nii puhtaks ma saan.
 
Võimas Apollo, vaimusilmas ma näen,
me maakera  tõusmisekullases rüüs,
mind saatmas su läbistav valgusekiir
duaalsusevaledest välja mind vii.
 
OM RATNASAMBHAVA TRAM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel teise kiire igavesti ennastületavas suundumuses valgustatuse poole.
 
Kiirenda Teadlikkusse, mu tõeline MINA,
kiirenda Teadlikkusse,  tervenda elu,
kiirenda Teadlikkusse, ületan end,
kiirenda Teadlikkusse, vii valgusse kõik.
 
Kiirenda Teadlikkusse! (3X)
Elohim Apollo ja Lumina.
 
Kiirenda Teadlikkusse! (3x)
Peaingel Jophiel ja Christine.
 
Kiirenda Teadlikkusse! (3X)
Meister Lanto.
 
Kiirenda Teadlikkusse! (3X)
MINA OLEN.
 
3. kiir
 
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
Oo Heros-Amora su armastuses
ei hooli ma teiste arvamustest.
Ma sinuga koos uue päeva tõusus,
süütu lapsemeelsuse siiras rõõmus.
 
Oo Heros-Amora, uus päev on nüüd aland,
naerus kaob süngus ja kurjus ja hala.
Rubiin-roosa päikesekiirguse säras
saan tunda, et rõõm on Elu värav.
             
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
Oo Heros-Amora, elu on lust
ja maailm kui mängukann -  nii on see just.
Mu meel saadab mõtte ja eluekraan
selle tagasi minuni peegeldab.
 
Oo Heros-Amora, ma külvatut  lõikan,
kuid veel ma üht õppimisvõimalust märkan,
tähtsam kõigest on suuta meil üheks saada
Ülalt tuleva lõputu armastusevooga.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
 Oo Heros-Amora saavad piirangud tuhaks,
ma uuele ringile astumaks puhas.
Ülev armastus südames voolamas,
oma Vaimuga ühendust püüdlemas.
 
Oo Heros-Amora teadlikkus ärkab.
Tõeline armastus - seda ma märkan,
ühtki tingimust endas ei sisalda,
Tõde valedest Elu vabastab.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
Oo Heros-Amora, tunnen, et viimaks ma
üle kasvanud olen möödunu piiranguist,
tõeline Armastus toidab mind teel
üks Eluga olen, mind läbib su vool.
 
Oo Heros-Amora maine aheldab,
valede võrku kinni kahandab,
ei tõeline armastus kunagi tingi,
vaid tõstab ja kannab ja elustab hingi.
 
OM AMITABHA HRIH (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kolmanda kiire igavesti ennastületavas suundumuses tingimusteta armastuse poole.
 
Kiirenda Üksolemisse, mu tõeline MINA, 
kiirenda Üksolemisse,  tervenda elu, 
kiirenda Üksolemisse, ületan end, 
kiirenda Üksolemisse, vii valgusse kõik. 
 
Kiirenda Üksolemisse! (3X)
Elohim Heros ja Amora
 
Kiirenda Üksolemisse! (3x)
Peaingel Chamuel ja Charity.
 
Kiirenda Üksolemisse! (3X)
Meister Paul Veneetslane.
 
Kiirenda Üksolemisse! (3X)
MINA OLEN.
 
 4. kiir
 
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
 Armas Astrea, su süda nii tõeline,
su ring ja mõõk on valge ja sinine, 
lõika meid vabaks valede käest,
et puhtuse tiivul tõuseks planeet.
 
Armas Astrea, puhtuseväes,
ülenda kogu mu elujõud jääv,
tõstes mind tõelisse ühendusse,
vaimsete meistrite lähedusse.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
 Armas Astrea, las puhtuse kiir
vabastab koormast me elu nüüd siin,
kiirenda puhtusse – olen siis vaba
kõigest, mis valguse puhtusest madalam.
 
Armas Astrea, ma sinuga koos,
ringi ja sinise mõõga väes,
põleta puhastustules kõik muu,
ja ülenda minus olev tõetruu.
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
Armas Astrea, anna meil hoog,
palve, mis siiras, las vabastust toob,
valed visioonid kõik kõrvale heida,
hirmust ja kahtlusest tee aita leida.
 
Armas Astrea, näha ma tahan
kõikide valede mustrite taha,
Puhtuse Leegis, mis minus saab jäävaks
üle saan kõigest, mis puhtusel võõras. 
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
Armas Astrea, ülenda elu,
duaalsusevõitlustest, heitlustest üle,                 
kustuta langenud teadvuse vale,
Jumala tervik on siin elu alus.
 
Armas Astrea, palun sind ma,
siin maine petteloor purusta,
mind valedevõrgust sa vabasta,
ja tõelise Eluga ühenda!
 
OM VAJRASATTVA HUM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel neljanda kiire igavesti ennastületavas kiirenduses puhtuse poole.
 
Kiirenda Puhtusse mu tõeline MINA,
kiirenda Puhtusse,  tervenda elu,
kiirenda Puhtusse, ületan end,
kiirenda Puhtusse, vii valgusse kõik.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Elohim Astrea.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3x)
Peaingel Gabriel ja Hope.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Meister Serapis Bey.
 
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
MINA OLEN.
 
5. kiir
 
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Cyclopea, nii ülev, sa Tõe meil tood
duaalsusevaevadest tervendust lood,
sügavrohev su leek toob meelele rahu,
on tundekehale taevaseks rohuks.
 
Cyclopea, nii ülev, su tervendav sfäär,
selgesse, ühtsesse visiooni ma jään,
tajumispuhtuse tõstval teel
su tõde mu südamevalguseks saab.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Cyclopea, su kaasabil lahti ma hingest
lasen pahura, madala tundepilve,
teadvus, mis puhas, on minu tuum
ses avatuks muutub mu südameruum.
 
Cyclopea,  sa ava mu seesmine silm,
et rahu võiks leida mu vaevades hing,
duaalsuseloorid mind kinni ei püüa
kui suplen su rohevas valguseküllas.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Cyclopea, on elu siin peegeldus vaid,
mille välja ma saatsin, selle tagasi sain,
tajumispuhtusse võti on see,
mis toob pinnale ego kavalad teed.
 
Cyclopea, mu eemärk on kõrgele tõusta,
su tervendav rahutoov tasakaal leida,
oma elu ma näen läbi kõrgema silma,
välja haigustest, hädadest, vaevadest lendan.
  
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Cyclopea, sinu sügav ja rohev leek
toob esile võimude  kavalad teed,
ka mängu, kus võimukad tahavad väita,
et tõde saab üheselt panna paika.
 
Cyclopea, sinu voolavat hingust ma tunnen,
kui Elavat Tõde, mis kõrgustest tuleb,
Tõde, mis elav saab tõusule kanda,
kõik seesmises valguses kasvama panna.
 
OM AMOGASIDDHI AH (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel viienda kiire igavesti ennastületavas liikumises loova visiooni poole.
 
Kiirenda Tervikusse mu tõeline MINA,
kiirenda Tervikusse,  tervenda elu,
kiirenda Tervikusse, ületan end,
kiirenda Tervikusse, vii valgusse kõik.

Kiirenda Tervikusse! (3X)
Elohim Cyclopea ja Virginia.
 
Kiirenda Tervikusse! (3x)
Peaingel Rafael ja Mary.
 
Kiirenda Tervikusse! (3X)
Meister Hiarion.
 
Kiirenda Tervikusse! (3X)
MINA OLEN.
 
6. kiir

1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Oo Elohim Rahu, on ühtsuse leek,
mis pakub meil kaitset duaalsuseteest,
allikast ainsast on pärit kõik elav,
see innustab tõusuteel liikuma jäävalt.
 
Oo Elohim Rahu, su kella õrn hääl
aatomid maised vibreerima viib,
ei tervikutäiuses lahkheli ole
ja madalam mina mu peremees pole.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Oo Elohim Rahu, ka Jeesus on see
su leegis, kes tuli meil näitama teed,
et neid, kelles ammendund lahkheli, riid
tee Kristuse valguse valda siis viib.
 
Oo Elohim Rahu, su leegi väes näen
et olemistervikus vabaks ma jään,
ei näe ma end teenimas madalat mind,
nii katkeb mu sündide-surmade ring.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Oo Elohim Rahu, sa näita mul teed,
sest olemispuhtuse poole mu püüd,
valgusta läbi sel maisel mu retkel
aja ja ruumi kõik kavalad katted.
 
Oo Elohim Rahu, su kullane vaim
duaalsusevaled mu seest neelab kõik,
ka Kristuski kuldses su kiirguseväes
end vabastas surmaillusioonide käest.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Oo Elohim Rahu, sa Maa peale too
ümbersündide tõstev harmooniavoog,
las omanditunne nüüd lakkab mu sees,
ja valgus mu läbi saab särada siis.
 
Oo Elohim Rahu, läbi seesmise rahu
ka lakkab siin maine kaos ja lagu,
mu Mina on Jumala terviku jagu
ja Maa tõusmas vaimse täiuse radu.
 
OM AKSHOBYA HUM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel kuuenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises kooskõla poole.
 
Kiirenda Ühtsusse mu tõeline Mina,
kiirenda Ühtsusse,  tervenda elu,
kiirenda Ühtsusse, ületan end,
kiirenda Ühtsusse, vii valgusse kõik.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Elohim Rahu ja Aloha.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Peaingel Uriel ja Aurora.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
Meister Jeesus ja Nada.
 
Kiirenda Ühtsusse! (3X)
MINA OLEN.
 
7. kiir
 
1. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Võimas Arcturus, Violetne tulevoog,
me elule anna nüüd uuendav kasvuhoog,
on valguse sfäärid paisuvas voos,
elav sära on tukslemas aatomi sees.
 
Võimas Arcturus, suur vabadustunne  
viib südame uuele avatusele, 
lõputuks avaneb südameruum,
nii valguse võitu ma pühitsen suurt.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
2. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Võimas Arcturus, hoia mul käest,
uue alguse sündi koos sinuga näen,
ei miski, mis maine, mind kinni ei pea,
saan sündida uueks su leegis, ma tean.
 
Võimas Arcturus, su puhastav leek,
kõik vaevused tervendab tõeliselt see
ja pimedusjõud teel minema paiskab
mu priiusel tõeliseks kasvada aitab.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
3. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Võimas Arcturus, su säravas leegis
ka aatomid valguse kergusse teel on,
su valgusest kiirgamas aatomiruum -
on nõnda mateerial valgusse suund.
 
Võimas Arcturus, ümbersündimisime
julgustab töötama valguse nimel,
violetne ja vabastav on sinu leek
ses vaimsesse tõusta on minu tee.
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
 4. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Võimas Arcturus, uus ajastu too,
et valguse valda me suunduks ses koos.
su kirgastav valgus mus kindluse loob,
ja ajastu kuldse planeedile toob.
 
Võimas Arcturus, on kadund siis hirm,
su lähedalolu kui tajub mu hing,
su vabadussõnumi tabab mu kõrv,
mind Jumala lapsena saatmas ta arm. 
 
OM HUM TRAM HRIH AH HUM OM (3X or 9X)
 
5. Mina olen Kristus-tasakaal Alfa ja Omega vahel seitsmenda kiire igavesti ennastületavas kiirenevas liikumises üksolemise poole.
 
Kiirenda Vabadusse mu tõeline Mina,
kiirenda Vabadusse,  tervenda elu,
kiirenda Vabadusse, ületan end,
kiirenda Vabadusse, vii valgusse kõik. 
 
Kiirenda Vabadusse! (3X)
Elohim Arcturus ja Victoria.
 
Kiirenda Vabadusse! (3x)
Peaingel Zadkiel ja Amethyst.
 
Kiirenda Vabadusse! (3X)
Meister Saint Germain.
 
Kiirenda Vabadusse! (3X)
MINA OLEN.
 
 1. Jumala Tahe on minu kasvamine,
mu tulevik on õnnelik,
kui ma kogen Jumala kuningriiki,
ja mu elu saab olema hoopis rikkalikum.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
2. Jumalikus Tarkuses saab kristallselgeks see,
et tulevikku ma kartma ei pea,
ma austan Jumala seadust
igavesti tema pühas sfääris.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

3. Jumala Armastus on täiuslik ja ma tean,
et olen tema igaveses voolus.
Mu süda on kui kumav latern,
kui kõik saavad osa minu armastusest.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

4. Jumala Puhtus on kui tuli,
milles hävivad kõik petlikud soovid.
Ma pürgin isetu teenimise poole,
aidates inimestel vaimus kõrgemale tõusta.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
5. Jumala tervendav Tõde tõstab iga vaimus hinge kõrgemale,
ja lohutab väsinud hingi.
See valgustab kõigi kõrgemaid eesmärke,
ja loob terviklikkust igaühes.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
6. Jumala Rahu saab osaks meile kõigile,
värskendades meid kui voolava veega,
vabastades meid väiklusest nii,
et me suudaksime järgneda vabaduse kutsele.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
7. Jumala Vabadus saavad kõik vabaks,
pimeduse varjud taanduvad valguse ees,
Seesmine silm näitab kõike uues valguses,
kui me oleme tõstetud uude kõrgusse.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.

8. Olles meisterlik kõigi seitsme kiire vallas,
saab mu tulevik olema kui uus kirgas päev,
sest ma olen leidnud kesktee,
 tundes ennast muretu lapsena.
 
Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
9. Teades oma tõelist sisemist väärtust,
tunnen end uutmoodi pühas rõõmus,
vaimus olen ümber sündinud,
ja näen Jumala kuningriiki Maa peal.

Kõik, mille ma saadan kosmilisse peeglisse,
peegeldab kosmiline peegel mulle tagasi,
ja kui minu poolt saadetu on täiuslik,
võin ma loota kuldset tulevikku.
 
Violetne leek mind vabastab
kõigist madalatest visioonidest,
kui ma näen elu läbi Kristuse silmade,
elan ma Jumala täiuslikkuses.
 
Lõpposa:
Violetne leek, las tulvab see,
küllastab me elu siin,
aina voolav, üha kasvav,
pühas voolus elu rõkkab.

Violetne tuli, läbista,
Violetne tuli, küllasta,
Violetne tuli, puhasta,
Violetne tuli, pühitse,

me puhtad ja me tervenenud,
su valgusega ümbritsetud,
nii me vabad igavest.
Üksolemises Jumalas.
 
Kinnitamine
Seitsme Elohimi nimel olen ma avatud ukseks kõigi seitsme kiire loovale voolule, mis väljenduvad täiuslikus tasakaalus läbi minu. Ma olen tasakaalus ja ma jään tasakaalu nüüd ja igavesti ning kasvan enamaks, hoidmata kinni mistahes maisest. Igavestikestvas eneseületamises olen ma kaitstud Elu Jõe loovas voolus. Aamen.
 

 

 

7.01 Dikrii Arcturusele ja Victoriale

 

Novembrikuus on meistrid palunud lugeda 7-nda kiire dikriisid, et äratada selle kiire energiaid. 
Traditsiooniliselt peetakse seitsmenda kiire omadusteks vabadust, andeksandmist ja õiglust. Kuid seitsmenda kiire omaduste hulka kuulub ka mängulisus ja elule lähenemine selles võtmes, mida Jeesus kirjeldas süütu, puhta lapsemeelsuse seisundina, sest niisuguses seisundis olijate päralt on taevariik.

Seitsmenda kiire puhul on peamine möödalaskmine võtta elu liiga tõsiselt.

Kui vähegi suudate, lugege dikriisid inglise keeles, siit leiate te tekstid.
Inglise keeles saate dikriid lugeda helifaili saatel, mille saate osta siit.

Eesti keelde tõlgitud dikrii leiate altpoolt.

Dikrii oma olemuselt on vaimne tehnika kõrgsagedusliku energia kohalekutsumiseks vaimsest maailmast ja selle suunamiseks teatud olukorda isiklikul või planetaarsel tasandil. Dikrii on sõnaline, tavaliselt rütmis olev ja seda loetakse valjusti ja jõuliselt.

*** 
Dikriid on ülestõusnud meistrite poolt antud võimalusena aktiviseerida vaimset energiat. Kõik materiaalses maailmas allub vaba tahte seadusele ja ükski Ülestõusnud Väe liikmetest ei saa sekkuda meie ellu ilma, et selleks on talle luba antud. Dikrii lugemine annab võimaluse vastavale vaimse sfääri meistrile meie aitamiseks. Kui me aktiviseerime või kutsume kohale vaimset valgust läbi dikrii lugemise, siis saavad vaimsed meistrid vaimsest sfäärist suunata seda energiat oma kõrgemast visioonist nähtuna. Dikriide lugemise kaudu vaimse energia äratamine on vaimse alkeemia vorm, mille käigus me õpime kasutama oma kaas-loovaid võimeid nende energiate transformeerimiseks, mis on madalamad Kristus-visioonist. Dikriide lugemine aitab puhastada oma isiklikku energiavälja, õppida valitsema oma meelt ja pikemas perspektiivis aitab see järk-järgult hakata nägema ja kogema oma kaas-loovat osa.
***
Lugege alguseosa (1 X), seejärel 9, 24 või 36 korda rütmilist osa ja pärast viimast rütmilise osa lugemist järgneb kinnituse osa (1 X).
***

7.01 DIKRII ARCTURUSELE JA VICTORIALE

MINA OLEN, KES MA OLEN, Jeesuse Kristuse nimel, ma kutsun oma Mina Olen Kohalolekut voolama läbi minu olemuse ja võimendama nende dikriide lugemist täies jumalikus väes. Ma palun kõikvõimsal Elohim Arcturusel ja Victorial vabasta Violetse Leegi igavestivoolav transformeeriv voog, mis muundab kõik selle, mis ei pärine valgusest minu teadvuses ja kogu maailmas, sealhulgas...
 
 [Tee isiklikud abikutsed]
 
1. Võimas Arcturus, Violetne tulevoog,
me elule anna nüüd uuendav kasvuhoog,
on valguse sfäärid paisuvas voos,
elav sära on tukslemas aatomi sees.
 
Võimas Arcturus, suur vabadustunne
viib südame uuele avatusele,
lõputuks avaneb südameruum,
nii valguse võitu ma pühitsen suurt.
 
2. Võimas Arcturus, hoia mul käest,
uue alguse sündi koos sinuga näen,
ei miski, mis maine, mind kinni ei pea,
saan sündida uueks su leegis, ma tean.
 
Võimas Arcturus, su puhastav leek,
kõik vaevused tervendab tõeliselt see
ja pimedusjõud teel minema paiskab
mu priiusel tõeliseks kasvada aitab.
 
3. Võimas Arcturus, su säravas leegis
ka aatomid valguse kergusse teel on,
su valgusest kiirgamas aatomiruum -
on nõnda mateerial valgusse suund.
 
Võimas Arcturus, ümbersündimisime
julgustab töötama valguse nimel,
violetne ja vabastav on sinu leek
ses vaimsesse tõusta on minu tee.
 
4. Võimas Arcturus, uus ajastu too,
et valguse valda me suunduks ses koos.
su kirgastav valgus mus kindluse loob,
ja ajastu kuldse planeedile toob.
 
Võimas Arcturus, on kadund siis hirm,
su lähedalolu kui tajub mu hing,
su vabadussõnumi tabab mu kõrv,
mind Jumala lapsena saatmas ta arm. 
 
Lõpposa:
Kiirenda Vabadusse mu tõeline Mina,
kiirenda Vabadusse,  tervenda elu,
kiirenda Vabadusse, ületan end,
kiirenda Vabadusse, vii valgusse kõik. 
 
Kiirenda vabadusse! (3X)
Võimas Arcturus ja Victoria.
 
Kiirenda vabadusse! (3x)
Võimas Zadkiel ja Amethyst.
 
Kiirenda vabadusse! (3X)
Võimas Saint Germain.
 
Kiirenda vabadusse! (3X)
Võimas MINA OLEN.
 
Kinnitamine:
Jumaliku Ema nimel kinnitan ma, et nende abikutsete  jõudu kasutatakse Ma-ter Valguse vabastamiseks nii, et ta suudaks väljendada Kristus-täiuslikku visiooni minu enda, kõigi inimeste ja meie planeedi jaoks. MINA OLEN, KES MA OLEN nimel, see on tehtud! Aamen.
   

Lehekülg 1 / 6

<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 Järgmine > Lõpp >>
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine