Seesmine valguse tee

Teadmisele seesmise lähenemise rakendamine

Kuna sa loed enese-abi raamatut, siis oled sa arvatavasti juba võtnud omaks seesmise lähenemise ja  kasutad mingil määral oma intuitsiooni. Sa võid nüüd alustada oma intuitsiooni kasutamist teadlikumal ja süstemaatilisemal viisil. Kui see seesmine lähenemine näib sulle uue ja abstraktsena, siis alusta järgmiste sammude kasutamisest:

 • Küllasta oma välist meelt selle ideega, mida sa püüad mõista. Uuri seda ideed, kuni sa ehitad selle, mida kutsutakse „loovaks pingeks.”
 • Pärast seda, kui loov pinge jõuab teatud intensiivsuseni, lase ideel minna. Lõdvesta lihtsalt oma meel ja lase idee või probleem lahti.
 • Pärast seda, kui sa oled selle lahti lasknud, hoia osa oma tähelepanust enda sees ja kuula vastust.

 Selleks, et intuitsiooni edukalt kasutada, on sul vaja rakendada kõiki kolme elementi ja mõnede inimeste jaoks nõuab see teatud praktikat. Kui seistakse silmitsi raske küsimusega, siis leiavad paljud inimesed, et pinge loomine on kerge, aga sageli loovad nad pinge asemel stressi.

Paljud inimesed leiavad, et pärast seda kui loov või mitte nii loov pinge on saavutatud, on raske küsimusel minna lasta. Aga see lahtilaskmine on protsessi kõige tähtsam osa ja põhjus on lihtne. Kui sa ehitad loova pinge, siis küllastad sa oma meelt küsimusega sellisel määral, et vastusel ei ole sisenemiseks ruumi. Selleks, et vastust saada, on sul vaja lasta küsimusel minna ja lubada oma välisel meelel vaikseks jääda, nii et vastus, mis juba eksisteerib sinu kõrgemas meele, võiks tulla pinnale sinu teadlikus teadlikkuses. Nii kaua kui sa säilitad pinge, ei ole vastusel ruumi pinnale tulekuks.

Võti parema intuitsiooni saamiseks on teadlik kõigi kolme sammu rakendamine. Sa alustad sellest, et lased oma kõrgemal meelel teada saada ideest, mida sa tahad mõista. Sa ehitad intensiivsuse, et teha kindlaks, et küsimus jõudis sinu kõrgema meeleni. Siis lased sa küsimusel oma välise meelega minna, nii et sinu kõrgem meel saaks formuleerida vastuse. Lõpuks kuulad sa vastust, mis tuleb sinu kõrgemalt meelelt. Sammud on lihtsad: mõtle, lase minna ja kuula.

Samm-sammult lähenemine

Alguses võid sa samm-sammult lähenemisest  kasu saada. Kui sa kohtad uut ideed kas selles raamatus või mujal, siis tee järgmist:

 1. Peata oma väline meel idee üle otsustamise suhtes. Intellekt on alati valmis kõige ja kõigi üle otsustama. Kui otsustus on juba tehtud, tühista see oma teadliku meelega. Tee otsus, et sa ei aktsepteeri seda hinnangut, vaid otsid vastust oma kõrgemalt meelelt. Neutraliseeri oma meele otsust tegev osa, mõeldes sellest, kuidas avatud meel on edasijõudmise võti.
 2. Otsusta avatud meelega vaadata seda ideed. Rakenda tehnikat, mida on paljud teadlased kasutanud, ja küsi endalt „Kui see idee on õige, kas ta saab seletada midagi, mida minu praegune teadmine ja uskumused ei suuda seletada. Sa ei püüa määratleda, kas idee on õige, sa kaalud idee seletavat jõudu.
 3. Otsusta mõelda ideest mitme nurga all. Fokuseeru ideele, kuni sa tunned, et sa oled jõudnud teatud kontsentratsiooni intensiivsuseni.
 4. Kui sa tunned, et oled saavutanud loova pinge, siis lase ideel minna ja saada see oma kõrgemale meelele.
 5. Fokuseeri oma tähelepanu oma rinna keskele südame kõrgusel See on koht, kus paljud inimesed lülituvad oma intuitsiooni.
 6. Visualiseeri, et sa rajad ühenduse nagu telefoniliini oma kõrgema meelega. Nüüd saada idee oma kõrgemale meelele koos küsimusega: „Milline on parem arusaamine sellest ideest?” Ära küsi, kas see idee on õige või vale ja ära küsi, mida teha konkreetseses olukorras. Sinu kõrgem meel ei ole psüühiline hotline. Selle asemel küsi sügavamat arusaamist, nii et sinu teadlik meel saaks teha paremaid valikuid.
 7. Lase minna ja lõõgastu. Võib-olla kasutada mõnda lõdvestustehnikat. Kui sa seda tehnikat ei tea, siis visualiseeri stseeni, mida sa pead rahulikuks ja kirkaks. See võib olla päikeseloojang rannas, kus lained loksuvad vaikselt vastu kallast. See võib olla varane hommik metsas, kus linnud tervitavad rõõmsalt uut päeva. See võib olla mingi muu koht, kus sul oli vaimne kogemus minevikus.

Kui sa ei saa vastust, siis tee kindel otsus liikuda edasi ilma idee kohta välist otsust langetamata. Jää lihtsalt avatuks võimalusele, et sinu kõrgem meel võib anda vastuse hiljem. Kui inimeste jaoks on see tehnika uus, siis paljud leiavad, et nad ei saa kohest vastust. Vastus tuleb hiljem, sageli siis, kui sa seda kõige vähem ootad.

Tee otsus, et sa lubad sel protsessil omasoodu minna ja et sa jätkad praktiseerimist. Pikkamööda hakkad sa tundma end selle tehnikaga mugavalt. Ja see on vastuste saamise võti. Selleks, et vastuseid saada, on sul vaja teha oma teadlikus meeles ruumi vastusele sisenemiseks. Vastus on alati sinu alateadlikus meeles ja sul on vaja kutsuda see oma teadlikku meelde.

Tänapäeva maailmas on paljud inimesed  igapäevase pingelise rutiiniga nii hõivatud, et nad ei ole uutele ideedele avatud. Võta aeg maha ja kuula vaikust enda sees.
Vaikus saab anda sulle palju kuldseid vastuseid.

 

Uus lähenemine teadmisele

 • Arenda õiget motivatsiooni, mis saab tulla ainult sinu seest.
 • Võta omaks aktiivne lähenemine teele, hakates valitsema oma seesmise olukorra üle.
 • Kasuta elu võrrandit selleks, et fokuseeruda  seesmisele olukorrale, mitte välisele olukorrale.
 • Aktsepteeri seda, et sinu elukogemus on sinu seesmise olukorra produkt.
 • Arenda õiget arusaamist, mis saab tulla ainult sinu seest.
 • Otsi lahendust oma seesmistele konfliktidele läbi otsese seesmise kogemuse.
 • Ava oma meel uutele ideedele, mis tulevad sinu seest. 

Kui sa seisad silmitsi isiklike probleemidega, siis on sul arvatavasti kalduvus fokuseerida oma tähelepanu olukorra välistele aspektidele. Aga kui sa oled keset kriisi, siis moodustab olukorra emotsionaalne pinge seina või kuppelkatte sinu meele ümber. See pinge kuppelkate takistab sul probleemi lahendamist, sest ta paneb sind oma meelt sulgema olukorrast sügavama arusaamise jaoks. Põhjus, miks sulle tundub, et teiste inimeste probleeme on kergem lahendada, on see, et sa ei ole nende kuppelkatte sees. Seepärast jääb  su meel selgeks ja lahendus on endastmõistetav. Aga kui sa oled pinge all, siis oled sa omaenda kuppelkatte sees ja sellepärast ei õnnestu sul sageli lahendust leida, mis hiljem on enesestmõistetav.

Siit tuleneb loogiline järeldus, et sul on vaja sirutuda kaugemale oma praegusest arusaamisest, praegusest teadvuse tasemest, praegusest pinge kuppelkattest. Koht sügavamama arusaamise otsimise jaoks on sinu enda sees. Teeme ühe mõtte-eksperimendi, et seletada, miks on see tähtis.

Gordioni sõlme katkiraiumine

Kujuta ette, et me siseneme ajamasinasse, pöörame skaala tagasi aega 800 e.K. ja seame eesmärgiks Väike-Aasia, mis on kusagil Türgis. Kui kogu vurin ja surin lõpeb, siis avame me ukse ja astume masinast välja. Me leiame end linna keskelt, mis on või oli provintsi pealinn, mida kutsuti Phrygiaks. Kogu elanikkond oli joondunud piki peatänavat, et olla tunnistajaks Gordiuse nimelise kuninga ametissepühitsemise tseremoonial. Gordius sündis alandliku talupojana, aga oraakli sekkumise tagajärjel valiti ta Früügia uueks kuningaks. Äkki kostab suur mürin rahvahulgast ja Gordius sõidab läbi linnavärava oma suurepärases tõllas.

Kuna Gordius valiti ülalt vahelesegamise tõttu, siis otsustab ta avaldada erilist austust jumalatele. Ta  viib oma tõlla templisse ja  pühendab selle jumal Zeusile. Selleks, et kindlustada seda, et ükski surelik ei saaks tõlda kasutada, võtab Gordius mitu nööri ja seob kaks tõlla osa sellise keerulise sõlmega kokku, mis peidab nööri otsad. Varsti pärast seda läheb üks oraakel mööda ja kui ta näeb tõlda, läheb ta transsi ja lausub ennustuse: „See, kes suudab lahti teha Gordoni sõlme, saab kogu Aasia valitsejaks.” Varsti hakkavad kõige  ambitsioonikamad mehed parves templi juurde kogunema. Nad püüavad sõlme lahti päästa, kuid edutult.

Lõpuks, aastal 334 e.K.  läheb sealt mööda. noor Makedoonia kuningas Alexander III ja otsustab proovida. Ta vaatab sõlme lähemalt, sügab habet ja hüüatab. „Eureka” („aha” või „ma mõistan” kreeka k.), tõmbab mõõga välja ja raiub sõlme ühe hoobiga katki. Pärast seda vallutab ta kogu Aasia, milletõttu saab ta tuntuks Alexander Suurena.

Mõned inimesed usuvad, et Alexander pettis, kuid tegelikult mõistis ta ennustust. Oraakel kasutas sõna „lahti tegema” mitte „lahti sõlmima.” Alexander mõistis vahet, nii et selle asemel, et püüda lahendada probleemi samal viisil kui see loodi, leidis ta ainsa praktilise lahenduse. Tänapäeval viitab väljend „Gordioni  sõlme katkiraiumine” probleemi lahendamisele julgete meetmetega. Enamus inimesi näevad seda vana loona, mis ei puuduta igapäeva probleeme. Aga tegelikult illustreerib Gordioni sõlme jutt universaalset printsiipi, mida saab rakendada iga probleemi suhtes. Printsiip, mille me saame välja tuua sellest jutust on: selleks, et probleemi lahendada, pead sa vabastama oma meele sellest teadvuse seisundist, mis lõi probleemi!

See lihtne väide on aluseks igale edukale enese-parandamisele suunatud lähenemisele.  Gordioni sõlme probleem ei olnud sõlmes endas, vaid viisis, kuidas inimesed sellele probleemile lähenesid.  Sõlm loodi nööride kokkusidumise abil ja inimesed arvasid, et „lahti teha” tähendas nööride lahtisidumist. Kuna inimesed olid mõjutatud sama teadvuseseisundi poolt, mis probleemi lõi,  siis arvasid nad, et ainus lahendus oli sõlme sidumise protsess tagasi pöörata.

See jutustus illustreerib olukorda, kuidas ettekujutus saab luua mentaalse ja emotsionaalse seina meele ümber ja sellest võib olla raske kaugemale näha. Nii kaua kui  sa olukorrale seestpoolt seinu vaatad, saad sa vältimatult mässituks sellesse teadvuseseisundisse, mis lõi probleemi, isegi kui sina isiklikult seda probleemi ei loonud. Seetõttu ei suuda sa näha lahendust ja tunned, et oled kinni jäänud. Mõne aja pärast võisid sa hakata uskuma, et sul ei ole sellest olukorrast  väljapääsu, aga see on ainult illusioon, mille lõi see, et sul puudus visioon.

See osutab teisele fundamentaalsele enese-abi printsiibile: ükskõik millise probleemiga sa silmitsi seisad, see viis, kuidas sa probleemile vaatad, on alati selle probleemi osa. Võiks öelda, et see, mis takistab lahendust, ei ole tegelik probleem, vaid sellesse probleemi suhtumine, vaatenurk selle probleemi peale. Seepärast on esimene samm probleemi lahendamise suunas muuta viisi, kuidas sa olukorra peale vaatad. See ei tähenda seda, et sinu meeleolu muutmine lahendaks kõik sinu probleemid. Aga selle viisi muutmine, kuidas sa probleemile vaatad, on kõige olulisem samm olukorra lahendamise suunas.

 

 

Avatud meel on progressi võti

Kuidas leida uut arusaamist endast ja oma elust? Vastus on lihtne, aga läbi ajaloo on miljonid inimesed keeldunud seda aktsepteerimast. Et leida uut arusaamist iga elu aspekti kohta, tuleb vaadata kaugemale olemasolevast teadmisest ja uskumustest.

Eeldagem, et sa seisad silmitsi ühe probleemiga ja mõistad, et  võti probleemi lahendamiseks on sügavama arusaamise leidmine. Kust on sul võimalik seda arusaamist leida?  Kas on tõenäoline, et sa leiad selle uue arusaamise olemasolevate teadmise ja uskumuste raamistikust? Ilmselt mitte, sest kui see arusaamine oleks selles raamistikus eksisteerinud, oleksid sa selle leidnud ja probleemi lahendanud. Juba see fakt, et sa ei suuda probleemi lahendada, näitab, et seda arusaamist, mida sa vajad, ei ole võimalik leida sinu praeguse teadmise ja uskumuste kontekstist.

See mõtlemisviis on põhiloogika, aga inimesed klammerduvad oma olemasoleva teadmise ja uskumuste külge  ja keelduvad avama oma meeli ühelegi ideele, mis läheb väljapoole seda raamistikku, milles neil on mugav. Rohkem kui 500 aastat tagasi uskusid eurooplased, et Maa on lapik. Tänapäeva inimesed teavad, et Maa on ümmargune, aga see fakt ei olnud endastmõistetav keskajal.  Seletus on see, et selle aja inimesed olid aktsepteerinud seda ususüsteemi, mis väitis, et Maa on lapik. Selleks, et kaalutleda, kas Maa ei võiks olla ümmargune, oleksid inimesed pidanud mõtlema väljaspool oma käesolevat ususüsteemi. Kuna nad ei olnud valmis seda tegema, siis jätkasid inimesed selle uskumist, et Maa on lapik.

Kui sa tahad teha paremini, siis alusta paremini teadmise saamist. Kui sa tahad teada paremini, siis otsi sügavamat arusaamist endast ja oma olukorrast. Et sellist arusaamist saada, otsi oma praeguse teadmise ja uskumuste raamidest kaugemalt.

Kui sul on teel edasiminekuga tõsi taga, siis on tähtis avada oma meel uuele ja sügavamale arusaamisele teatud elu aspektidest. Kui sa klammerdud mugavate uskumuste külge, siis võib see arusaamine sinust mööda minna ja sa võid jääda kinni oma praegustesse olukordadesse. Paljud inimesed jäävad kinni terveks eluks ja ainus põhjus on see, et nad keelduvad avamast oma meele ust ja lubamast uue arusaamise valgusel hajutada pika pimeda talve sumbunud õhku. 

See ei tähenda, et sa pead maha jätma oma olemasoleva ususüsteemi. Sa ei pea pöörama oma elu pea peale ja heitma ennast identiteedi kriisi. Sul on ainult vaja avada oma meel sellele arusaamisele, mis on veidi kaugemal sinu praegusest teadmisest ja uskumustest. Siis hoia oma meele uksed lahti ja luba oma meele kõrgemal osal pikkamööda anda sulle uut vaadet endale ja oma elule.

Kui sa tunned, et oled mõnevõrra kartlik uute ideede suhtes, siis võiks aidata mõtlemine sellest, et teatud asjad on teineteist välistavad. Mõtle vanale ütlemisele:  „Sa ei saa kooki alles hoida ja samal ajal seda süüa.” Samuti ei saa sa teel edasi liikuda ja oma mugavust säilitada. Selleks, et teel edasi jõuda, on sul vaja saavutada uus arusaamine ja sa ei saa seda uut arusaamist, kui sa klammerdud olemasoleva teadmise ja uskumuste külge. Sul on vaja valida mugavuse ja kasvu vahel, sest sa ei saa mõlemaid. Vali elu! Vali elust kõrgem arusaamine!

 

   

Osi arusaamist!

Miks peaksid sa otsima õiget arusaamist? Sellepärast, et õige arusaamine on edasijõudmise võti nii individuaalsel tasemel kui ka inimkonna kui terviku jaoks. Läbi ajaloo on inimesed imestanud, miks teevad nad seda, mida nad ei taha teha ja miks näib raske teha seda, mida nad peavad õigeks. Faktiliselt võiks  seda küsimust pidada üheks inimese eksistentsi suurimaks saladuseks

Tegelikult on vastus lihtne. Kui inimestel oleks sügavam arusaamine, siis teeksid nad seda, mis on nende parimates huvides. Normaalsed inimesed ei tee midagi, mis neid kahjustab. Kui inimesed ei tee seda, mis on parim, siis ei mõista nad täielikult seda, mis on valgustatud enesehuvi. Kuna välise teadmise ja seesmise arusaamise vahel on vahe, siis võid sa midagi teada oma välises meeles ilma, et sa oleksid selle teadmise endasse võtnud.

Selleks, et sildu ehitada peavad insenerid kasutama teaduslikke seadusi ja matemaatilisi valemeid. Kujutagem ette, et me õpetame silla ehitamist grupile üliõpilastele. Mõned üliõpilased saavutavad välise ehk intellektuaalse teadmise vastavate seaduste ja valemite osas. See teadmine võimaldab neil ehitada silda, mis rajaneb olemasolevatel kavanditel. Kui üliõpilased lähevad intellektuaalsest teadmisest kaugemale, siis saavad nad sügavama arusaamise nendest printsiipiderst, mis on  sillaehituse seaduste taga. Need üliõpilased saavad kasutada oma arusaamist selleks, et minna olemasolevatest kavanditest kaugemale ja seetõttu viia sillaehituse teadust täiesti uuele tasemele. Need üliõpilased on selle teadmise omandanud, nii et see on muutunud nende teadvuse osaks.

Kui sa tõesti tahad teada enamat, siis on oluline, et sa otsiksid sügavamat arusaamist endast ja elust ja mõistaksid, et see saab tulla ainult sinu seest. Kujuta ette, et sul on üks väide, mille suhtes sa tead, et see sisaldab tõde. Sa annad selle väite tosinale inimestele ja palud neid seda seletada. Kui sa vaatad nende inimeste meeltesse, siis mõistad sa, et kellelgi nendest ei ole ühesugust arusaamist sellest väitest. Põhjus on selles, et sõnadel on erinevate inimeste jaoks erinev tähendus. Kui sa tahad täielikult mingit ideed mõista, siis ei saa sa lihtsalt selle idee kohta lugeda. Näiteks ei ole sul mingit garantiid, et selles raamatus kasutatud sõnad annavad sulle õige seesmise arusaamise mingist ideest. Aga sa võid selle arusaamise omaenda meele seest saada, sest sinu meel kasutab sõnu ja kujundeid, millel on sinu jaoks kindel tähendus. Lühidalt, me vaatame, kuidas saad sa arendada seda seesmist lähenemist teadmisele. Praegu aga mõelgem sellest, miks on sul vaja saada arusaamist enda seest.

 

Kuidas sinu seesmine olukord mõjutab sinu elukogemust

Kui sa oled valmis aktsepteerima enda muutmise väärtust, siis saad sa süstemaatiliselt parandada oma elukogemust. Sul on lihtsalt vaja suurendada oma arusaamist sellest, mis toimub sinu enda meeles või psüühikas. Püüame illustreerida, miks on see tähtis.

Kujuta ette, et sa istud pargis ja jälgid sind ümbritsevaid inimesi. Sellel situatsioonil on kolm elementi. Sinust väljapool on maastikupilt, selle maastikupildi kujund, mis on projitseeritud sinu meeles, ja instrument, mille läbi sa seda maastikupilti jälgid (sinu silmad). Normaalses olukorras näitavad sinu silmad sulle tegeliku maastikupildi kujundit. Aga sa tead, et teatud faktorid saavad mõjutada või moonutada sinu visiooni. Kui sa paned ette kollased prillid, siis  annavad sinu silmad edasi moonutatud kujundit ja taevas näib nüüd rohelisena. Kui sa tavaliselt ei kanna kollaseid prille, siis ei aktsepteeri sinu meel tingimata seda kujundit, mida sinu silmad projitseerivad. Kuigi sa koged, et taevas on roheline,  tead sa, et tegelikult on ta sinine. Aga mis siis,  kui sa oleksid kandnud  kollaseid prille kogu elu ja ei oleks näinud taevast ilma prillideta? Sul ei oleks olnud kahtlust, et taevas ongi roheline.

Sinu elukogemust määravad kolm faktorit. Sul on välised olukorrad, sinu nende olukordade tajumus ja kuidas sa otsustad lasta nendel olukordadel ennast mõjutada. Sa ei pruugi olla võimeline teatud väliseid olukordi muutma, aga sa saad muuta seda, kuidas sa nendele olukordadele vaatad ja kuidas sa lubad neil ennast mõjutada.

Kujuta ette, näiteks,  poissi, kelle isa läheb raevu ja karjub tema peale. Poiss vaatab selle olukorra peale lapse silmadega ja mõtleb, et ta on vastutav isa raevu ajamise eest. Poiss reageerib olukorrale ka nagu laps ja mõtleb, et tema ainus valikuvõimalus on alluda sellele  sõimule. Aastate jooksul ehitab poiss harjumuse, mis määrab ära, kuidas ta taolistele olukordadele reageerib. See harjumus eluneb teadliku teadlikkuse tasemest allpool, selles, mida psühholoogid kutsuvad  alateadvuseks ehk alateadlikuks meeleks. Probleem on selles, et lapsepõlves moodustunud harjumused mõjutavad inimesi täiskasvanutena. Seepärast reageerib see mees sõimule nüüd lapse emotsionaalse küpsusega.

Sa saad parandada oma seesmist olukorda, tuues sellised alateadvuslikud harjumused teadlikku teadlikkusesse ja asendada nad küpsemate harjumustega. Ülaltoodud näites võiks mees mõista, et ta ei olnud vastutav oma isa viha pärast. Viha põhjustasid teised faktorid, nagu tema isa emotsionaalse ebaküpsuse väline probleem. Mees võiks mõelda, et ta ei pea sõimule alluma. Seepärast saab ta hakata leidma konstruktiivsemaid reageeringuid, mis parandavad tema  elukogemust.

Erivevad inimesed reageerivad samadele olukordadele väga erinevalt. Sa võid leida inimesi, kes on kogenud suurt ebaõnne, aga nad on tõeliselt õnnelikud ja endaga rahul. Sa võid leida inimesi, kellele on kõik hõbekandikul serveeritud, aga miski ei ole piisavalt hea, et neid õnnelikeks teha. Kuidas saame me neid erinevusi seletada? Ainus vastus on, et sinu õnne ei määra sinu välised olukorrad.

Lõppude lõpuks, õnn on seesmine olukord, meele seisund. Õnn ei ole väliste olukordade produkt. Õnn on selle produkt, kuidas sa oma väliseid olukordi koged.

Kujuta ette, et kui sa sündisid, siis anti sulle puhtad prillid. Lapselikus süütuses ei moonutanud miski sinu maailma visiooni ja seepärast kogesid sa lapselikku õndsust, mida paljud täiskasvanud kadestavad. Kui sa suuremaks kasvasid, siis jäi pori  väliste olukordade tõttu sinu prilliklaasidele ja sinu maailmavaade muutus ähmaseks ja moonutatuks. Kui sa tahad oma elukogemust parandada,  siis pead sa mustuse nendelt läätsedelt eemaldama, mille läbi sa ennast ja elu näed.

Tänapäeva maailmas on paljud inimesed saavutanud materiaalse jõukuse, edu ja tunnustuse. Aga kuna nad ei ole mõistnud vajadust parandada oma seesmist olukorda, siis ei ole nende elukogemus tegelikult muutunud. Nad on ikka rahulolematud enda ja eluga ja tunnevad pidevalt, et miski puudub. Kuidas saad sa leida, mis sinu elus puudub?

Kui sa suudad aktsepteerida selle viisi muutmise väärtust, kuidas sa enda ja elu peale vaatad, siis leiad sa kiiresti, et sinu elu võtab uue pöörde. Selle asemel, et pidevalt sattuda suletud uste peale, leiad sa, et uued võimalused avanevad iga nurga taga. Selle asemel, et tunda, et sa oled mudas kinni ja ei jõua kusagile, tunned sa, et liigud pidevalt edasi. Kui sa lood impulsi sellele edasiviivale rajale, siis hakkad sa pikkamööda uskuma, et ainsad piirangud sinu isiklikule progressile on need piirangud, mida sa sead üles omaenda meeles.

Kuidas eemaldad sa takistusi omaenda meelest? Sa saad alustada õige arusaamise otsimisest.


   

Lehekülg 1 / 2

<< Algus < Eelmine 1 2 Järgmine > Lõpp >>
E-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine