Hinge ehitus ja haigused

Sa mainisid, et meie hinged võivad olla haavatud ja et meil on vaja oma hingi ravida, selleks et vaimselt edasi jõuda. Kas on olemas niisugune asi nagu hinge haigus?  Näiteks, kas skisofreenia on hinge, meele või keha  haigus?

Jeesuse vastus:
Hinge haigused, nagu skisofreenia, on keeruline teema, sellepärast, et arstiteadusel ei ole väga selget definitsiooni enamuse hingehaiguste kohta. Skisofreenia on hea näide, sest sellel haigusel on palju erinevaid  sümptomeid. Kui  sa vaatad nende sümptomite laia hulka, siis  näed sa, et enamusel inimestest on  selle üks või teine sümptom mõõdukamas vormis olemas.

Selle tähelepaneku tähtsus on selles, et need inimesed, kellel on diagnoositud skisofreenia, ei ole kuidagi eri kategooria inimesed. Tegelikult suuremal hulgal inimestel on skisofreenia seemned sees. On lihtsalt  mõned inimesed, kellel need sümptomid on nii rasked, et nad ei saa normaalselt funktsioneerida. Või on nendel inimestel see haigus diagnoositud ja teistel ei ole. On palju inimesi, kes suudavad elada mõne või kõikide sümptomitega ilma,  et neid oleks diagnoositud või ravitud.

Kui sa seda laiemalt vaatad ja erinevate sümptomite detailide juurest sammu tagasi astud, teiste sõnadega, kui sa vaatad metsa puude asemel, siis näed sa, et ühine nimetaja sümptomite paljususe taga on piiri küsimus. Inimestel, kellel on need sümptomid, on raskusi piiri määratlemisega selle vahel, mis on reaalne ja mis ei ole reaalne, selle vahel, mis on nende osa ja mis ei ole nende osa. Nendel inimestel on  raske määratleda, kes nad on ja sellepärast mõjutavad nende mõtteid, tundeid ja tegusid  sageli  väljastpoolt tulevad impulsid.

Igat liiki haiguste puhul on alati kolm haiguse komponenti. Nagu ma varem olen öelnud, materiaalne universum on tõepoolest materiaalsete ja mitte-matriaalsete olevuste teadvuse peegeldus. Nii et kui  sa neid sümptomeid vaatad, siis võid sa näha, et kindlasti on olemas haiguse füüsiline komponent. Paljud faktorid kehas mõjutavad skisofreeniat, nagu aju keemia, hormoonid või viirused. Aga peamine psühholoogiliste haiguste füüsiline komponent on häire aju elektromagnetilistes funktsioonides. Teadus alles hakkab aru saama  aju tõelistest funktsioonidest kui elektromagnetilisest seadeldisest. Ma ennustan, et tulevaste aastakümnete jooksul hakatakse seda palju paremini mõistma ja teadlased tõepoolest arendavad välja viisid, kuidas menetleda elektromagnetilisi häireid ajus.

Ma tahan öelda siin seda, et need füüsilised komponendid ei ole haiguse põhjuseks; nad lihtsalt võimendavad sümptomeid. Sellepärast need inimesed, kellel need füüsilised probleemid on, võivad tõepoolest neid psühholoogilisi  sümptomeid suuremal  määral väljendada kui keskmine inimolend ja sellepärast neil diagnoositakse skisofreenia. Sellistel juhtudel võib õige olla füüsiliste vahendite kasutamine, nagu ravimid, et sümptomeid vähendada. Aga seda sümptomitega tegelemist ei tohi kunagi ekslikult tervistamiseks pidada.

Peale füüsilise komponendi on olemas see, mida me võiksime psühholoogiliseks komponendiks nimetada. Seda  peab enamus psühholooge kõikide psühholoogiliste probleemide peamiseks põhjuseks. Ja sellepärast nad usuvad, et need probleemid tulenevad pärilikest ja keskkondlikest faktoritest. Tegelikkus on aga see, et  tõepoolest on olemas üks meel, mis on teatud füüsilise keha külge kinnitatud. See  meel, mida me võiksime keha arvutiks nimetada, on suurel määral mõjutatud isiku vanemate geneetilisest koostisest ja nendest keskkondlikest faktoritest, millele isik on  oma kasvamise jooksul avatud.

Aga veel kord, see väline meel ei ole sümptomite põhjuseks – ta lihtsalt võimendab sümptomeid.  Hing on sinu olemuse kestev  aspekt. Ta elab füüsilise keha surma üle ja kui füüsiline keha sureb, siis sureb ka väline meel. Hing saab ennast materiaalses maailmas väljendada ainult läbi välise meele filtri ja füüsilise keha. Nii et keha ja väline meel võimendavad neid tingimusi, mis hinges juba leiduvad. Võiks isegi öelda, et väline meel ja keha on hinges leiduvate tingimuste peegeldused. Hinge tõmbab selle konkreetse keha juurde just sellepärast, et välise meele ja keha tingimused saavad aidata hingel teatud asju lahendada. Teiste sõnadega, kui hing tuleb kehastusse mingi spetsiaalse eesmärgiga mingist hinge haigusest,  nagu on seda skisofreenia, üle saada, siis valib ta välja sellise keha ja meele, mis aitavad tal selle haiguse sümptomeid suurendada ja seetõttu aidata – isegi sundida – hinge nendega tegelema. Ma tahan öelda siin seda, et skisofreenia tõelist põhjust tuleb otsida hingest. Hea uudis on see, et kõik hinge seisundid on arstitavad ja ravitavad. Aga halb uudis on see, et see nõuab tööd ja on olemas teatud tingimused, mis teevad selle töö läbiviimise hinge jaoks väga raskeks. Üks selline olukord on rasked skisofreenia juhtumid. Selleks, et seda mõista, luba mul anda sulle sügavam ülevaade hingest.

Sinu Mina Olen Kohalolek sisaldab sinu unikaalse individuaalsuse valguskoopiat. Hinge võiks kujutleda kui kristalset struktuuri, mis on tehtud kõrgsagedusega energiast ehk valguseenergiast. Kui hing moodustatakse, siis moodustatakse ta täieliku iseseisva valguse energia kristallilise struktuurina.

Enne inimese langemist ei olnud Maal ühtegi sellist negatiivset olukorda, mida võib leida tänapäeva maailmast. Sellepärast said hinged materiaalsesse maailma laskuda ja omale füüsilise keha võtta ilma, et neil oleks olnud võimalik selliseid  traumaatilisi kogemusi saada, nagu on tänapäeva maailmas tavaline. See tähendab, et hingel ei olnud mingit sellist riski, et tema algne matriits ja valguskoopia võiksid killustatud või hävitatud saada.

Pärast inimese langemist hakkas sellel planeedil ilmuma hulk ebatäiuslikke olukordi. See tähendab seda, et paljud  hinged on nüüd selliste traumaatiliste kogemuste kätte jäetud, mis kunagi ei ole olnud Jumala plaani osa. Selle situatsiooni reaalsuseks on see, et hing on vahend materiaalse maailma kogemiseks ja selles maailmas kaas- loomiseks. Sellepärast on hingel soov kogeda materiaalse maailma positiivseid aspekte, aga tal ei ole soovi kogeda ebatäiuslikke olukordi, mida praegusel ajal võib sellel planeedil leida. Kui hing on füüsilises kehas ja on jäetud väga traumaatilisse olukorda, siis hing võib tõepoolest otsustada, et ta ei taha seda situatsiooni kogeda. Aga kuna hing on kehasse suletud, siis ei saa ta seda olukorda vältida. Sellises olukorras hing killustub; ta killustub kaheks või rohkemaks osaks.

Luba ma annan sulle ühe visuaalse illustratsiooni, aga las ma teen sulle selgeks, et ükski lineaarne illustratsioon ei saa anda täpset hinge vaadet – sellepärast, et hing ei ole lineaarne nagu kehagi. Hinge algsel valguskoopial on kaks komponenti. Üks on väline kontuur, kristalliline struktuur ja teine on see aine, mis kontuuri täidab. Sa võiksid kujutleda, et hinge kristalliline struktuur on tehtud metallist vitstest, mis moodustavad puuri. Puuri sees on pehmem aine, mida võib kujutleda kui vahtplasti palle. Puur on hingele Jumala poolt antud individuaalsus, tema Jumala potentsiaal. Kui hing küpseb, siis saab puuri laiendada ja tema  kuju täiustada. Puuri sees olev hinge substants on teadvuse kandja, see tähendab, et ta kannab hinge mälestusi ja identsusetunnet.

Kui hing kogeb traumaatilist olukorda, siis osa temast võib otsustada, et ta ei taha  seda kogemust omada. Seepärast võib üks osa hingest ennast sellest kogemusest eemaldada ja sõna otseses mõttes ennast lahti murda ja hinge põhiosast eralduda. Eriti traumaatilistes olukordades võivad osa puurist ja puuri sees olevatest pallidest ennast lahti murda. Struktuuri kontuur jääb, aga osa sellest on nõrgenenud ja tema sees  on nüüd tühimik. Vähem traumaatilistes olukordades surutakse osa hinge sees olevaid palle puurist välja ja  nad on hingest lahutatud.

Sa võib-olla oled kuulnud ütlemist, et loodus ei armasta tühja kohta. Kui osa hinge substantsi on eemaldunud, siis hinge kristallilise struktuuri sees on vaakum ja miski hakkab seda vaakumit täitma. Sellel planeedil leiduvate ebatäiuslike olukordade tõttu on väga tõenäoline, et seda vaakumit hakkavad ründama mustad jõud ja/või toksilised energiad. Need võivad olla õelad entiteedid nagu deemonid. Need võivad olla kehatud hinged, kelle kehad on surnud ja kes ei ole vaimsesse valdkonda edasi liikunud. Need võivad olla ka teiste hingede tükid.

Kui hinge kristallilist struktuuri ründavad sellised välised mõjud, siis hingel on raske leida piiri enda – oma algse valguskoopia – ja välise maailma vahel. Hing ei suuda enam eristada, mis on tema ise ja mis on väline mõju; ta ei suuda enam eristada, mis on reaalne ja mis on ebareaalne.

Ma võin sulle öelda, et tänu planeet Maa vägivaldsele minevikule on olemas väga vähe hingi, kes on täielikud ja terviklikud. Suurel  osal inimolenditest on mingit liiki lõhe või murd hinges ja sellepärast ründavad neid välised jõudud. Enamuse inimeste puhul ei ole see sissetung sellise kriitilise massini jõudnud, mis saaks takistada neid sellisel tasemel funktsioneerimast, mida käesoleval ajal peetakse normaalseks – aga mis tegelikult on allpool hinge tõelist potentsiaali.

Mõnede hingede jaoks on see murdumine olnud nii tõsine, et neil ei ole jäänud enam piisavalt hinge substantsi selleks, et selget identsustunnet omada. Sellepärast hakkab nende identsustunne katki minema, ja neil  on raskusi õigete piiride tõmbamisega  oma identsuste ümber. See võib viia skisofreeniani, lõhestatud isiku sündroomini ja hulga teiste sümptomiteni. Tegelikult igat inimesele tuntud  psühholoogilist sümptomit  saab hinge killustumise juurde tagasi viia.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine