Miks lugeda rosaariume

Negatiivse energia ümbermuutmine

Sõnum Ema Marialt:
Rosaariumid saavad teha teie jaoks paljusid asju. Üks asi on, et nad sõna otseses mõttes muudavad ära negatiivse energia, mis on teie isiklikku energiavälja kogunenud. Lubage mul seletada detailsemalt. Teadlased on teile öelnud, et energia on vibratsiooni vorm, laine. Kui te sisenete hirmutundesse, siis loote te energialaineid. mis vibreerivad teatud tasemel. Füüsika seadused ütlevad teile seda. et  kui energia on mingi vibratsiooniga kvalifitseeritud, siis jääb ta sellesse vibratsiooni määramatuks ajaks. Sellepärast energia teie energiavälja kuhjubki.

Teadlased võivad teile rääkida ka seda, et võimatu on ühe energia laine vibratsiooni muuta. Tegelikult, kui kaks energia lainet kohtuvad, siis nad mõjutavad teineteist vastastikku  ja see võib mõlema laine vibratsiooni muuta. Järelikult, kui teie energiaväljas on  suur hulk madala sagedusega energiat , siis ainus viis seda energiat eemaldada on välja kutsuda kõrgsagedusega energiat ja suunata seda energiat madala sagedusega energiasse. Kui need kaks energiat kohtuvad, siis kõrgsagedusega energia tõstab madala  sagedusega energia vibratsiooni. Kui positiivse energia vibratsioon on piisavalt kõrge, siis saab ta tõsta negatiivse energia vibratsiooni kriitilisest tasemest kõrgemale. Madala sagedusega energia on siis vabastatud vaimsesse valdkonda tõusmiseks ja saama positiivse energiavoolu osaks teie vaimse mina ja teie hinge vahel.

Tõepoolest, mis takistab enamusel inimestel vaimselt kasvamast ja ennast õnnelikuna ja endaga rahus olemast, on see, et loomulik energia vool vaimse mina ja hinge vahel on valestikvalifitseeritud energia keeriste poolt takistatud. See energia, mis vaimselt minalt voolab, läheb keeristesse isiklikus energiaväljas ja jääb sinna kinni selle asemel, et voolata vaimsele minale tagasi paljundamise jaoks.

Mu armastatud südamed, põhivõti vaimse kasvu jaoks on õige energiavoolu taastamine teie hinge ja vaimse mina vahel. Põhivõti selle voolu taastamiseks on süstemaatiliselt eemaldada madala sagedusega  energia keeriseid oma isiklikust energiaväljast. Ja ainus efektiivne viis seda teha on välja kutsuda kõrgsagedusega energiat vaimsest sfäärist ja suunata seda keeristesse. Selle abil keeriseidmoodustav madala sagedusega energia vibratsioonis tõstetud.

Mu armastatud südamed, need rosaariumid, mis ma teile annan, on spetsiaalselt kavandatud selle ülesande täitmiseks. Iga rosaariumi unikaalne matriits kutsub välja spetsiaalset vaimse energia liiki, mis muudab ära teatud negatiivse energialiigi. Kasutades kõiki rosaariume,   transformeerite te vähehaaval kogu negatiivse energia oma isiklikus energiaväljas ja ehitate ülesmineva energia spiraali oma väljas.

Kui te usinasti neid rosaariume kasutate  ja usinuse all mõtlen ühe rosaariumi tegemist päevas, siis hakkate te järk-järgult tundma suurt muutust oma teadvuses. See kiirendab suuresti teie vaimset kasvu. Te hakkate tundma rahunemist oma isiklikus energiaväljas  ja te kogete suuremat rahutunnet, suuremat õnnetunnet ja suuremat rõõmutunnet. Mu armsad, ma usun, et see on jõuline isiklik motivatsioon rosaariumide kasutamiseks, aga on veel suuremaidki motivatsioone.

Potentsiaal planetaarse muudatuse jaoks

Minu rosaariumid on kavandatud ka selleks, et olla vastumõjuks nendele energiakeeristele, mida inimkond on loonud paljude eoonide jooksul. Tõepoolest need energiakeerised tõmbavad inimkonda alla käitumise negatiivsetesse mustritesse, nagu seda on sõda. Need keerised tõmbavad ka inimeste emotsioone, mõtteid ja identsustunnet vana ajastu teadvuse poole, mis siis takistab neid seda teadvust maha jätmast ja uue vaimse tsükli teadvuse omaksvõtmist.

See fakt, et inimkond hoiab kinni vanast teadvuseseisundist, loob põhilise pinge, vägikaikaveo planeedil Maa. Ja see kaikavedu põhjustab seda, et füüsilise planeedi kudet saab tõmmata kahes erinevas suunas. See tõepoolest põhjustab erinevat liiki looduskatastroofe ja kui inimkond ei tõuse kõrgemale teadvuse tasemele, võib pinge   lõpuks muutuda nii suureks, et looduskatastroofid võivad jõuda planetaarse ulatuseni ja ilmuda erinevat vormi kataklüsmiliste sündmustena, mis mõjutavad kogu elu Maa peal.

Mu armsad, ma tahan veel kord öelda, et ma ei räägi seda selleks, et põhjustada hirmu. Ma räägin seda selleks, et panna teid mõistma, et minu rosaariumid on antud spetsiaalselt selleks, et olla vastukaaluks niisugusele potentsiaalile ja kindlustada seda, et Maa teeb ülemineku uude ajastusse  minimaalse murranguga indiviidide eludes, füüsilise plannei tasandil ja inimühiskonnas. Aga selleks, et see üleminek saaks edukalt toimuda, peavad mõned  olema eelkäijateks. Mõned inimesed peavad olema löögirühmadeks, kes on valmis omaks võtma uue ajastu teadvuse ja kindlustama hädaabinõu, kuni ülejäänud inimkond hakkab loobuma vanadest mõtteviisidest.

Võiks öelda, et Maa on jõudnud punkti, kus pole tagasipöördumist. Uue tsükli energiaid ei saa peatada, nii et kui inimesed ei võta neid omaks, siis surve jätkab suurenemist. Ja kui see tõusev surve muutub liiga suureks, siis Ema Maa ei ole  nendele vastandlikele jõududele võimeline vastu seisma, mis tõmbavad isegi mateeriat ennast vastassuunda.

Mu armastatud südamed, ma soovin, et kõigil inimestel oleks võimalus olla insener vanal auruveduril. Aurumasina printsiip on see, et surve luuakse katlas ja siis kantakse üle ratastele, mis liigutavad rongi edasi. Aga kui see surve läheb liiga suureks, siis katel võib plahvatada ja veduri hävitada. Kui surve läheb üle kriitilise taseme, siis insener peab avama kaitseventiili ja laskma natuke auru välja. Mu armsad, ma vajan neid, kes on valmis avama kaitseventiili ja vabastama seda survet, mis koguneb sellel planeedil ja tõepoolest minu rosaariumid on kavandatud selleks, et anda teile võimalus seda ülesannet täita. Rosaariumid  saavad vabastada survet planetaarsel tasemel, nii et katel ei plahvataks. Aga rosaariumid saavad aidata teil ka kasvada Kristuse teadvuse suunas  ja seda tehes te lubate uue tsükli energiatel saada suunatud rongi ratastesse. Sellega saate te aidata alustada positiivset tsüklit, mis võimaldab inimkonnal ja planeedil edasi liikuda teel parema tuleviku poole.

Alguses saab olema vähe inimesi, kes suudavad mõista vajadust seda teha. Aga ma ütlen teile, et minu rosaariumid on nii võimsad, et isegi suhteliselt piiratud hulk inimesi saavad aeglustada selle ohtliku surve kogunemist. See võimaldab meil aega võita, nii et rohkem ja rohkem inimesi saab äratatud ja nad võtavad omaks uue ajastu teadvuse.

Vaadake, rosaariumi energiad vähendavad süstemaatiliselt ebatäiuslike energiate planetaarsete keeriste intensiivsust. Need energiad takistavad inimestel, vähemalt tasakaalust väljasolevatel inimestel, vanadest mõtlemise  viisidest kaugemale vaatamist. Inimesed on nende keeriste poolt nii maha surutud, et nad ei suuda näha vajadust lasta sellel teadvuse seisundil minna, mis nende keeriste loomisele viis.

Kui üha rohkem inimesi saab vabastatud, siis saavad nad oma pingutused teie omadele lisada. Seega saab keeriste magnetiline surve üha rohkem vähendatud, ja lõpuks saab ta peatatud. Kui allaviiv surve on peatatud, siis enamus inimesi on võimelised järgnema ülesviivale tõmbele ja tugevdama ülesminevat spiraali kogu planeedi jaoks. Ma

Ülestõusnud Väe tõeline eesmärk on tugevdada seda ülesminevat spiraali, mis lõpuks toob Jumala kuningriigi -  mis tähendab tasakaalu nii looduses kui inimühiskonnas – täide ilmumisse Maa peal.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine