Ema Maria ime-rosaarium

Selle rosaariumi on Ema Maria andnud eesmärgiga esile kutsuda inimkonna teadvuse tõusmise imet ja toetada inimesi nende isiklike probleemide lahendamisel. teemakohast detailsemat selgitust võite lugeda Ema Maria sõnumist.

  

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Imelise Ema tingimusteta armastuse nimel, Aamen.

(siia võid lisada isikliku palve)

Palve 
Meie Isa-Ema Jumal, kes on kogu elu sees, me austame sinu Kohalolekut, MINA OLEN, meie sees. Me aktsepteerime sinu kuningriigi ilmumist Maa peal meie läbi. Me aktsepteerime oma vastutust ilmutada sinu tahet Maa peal, nii nagu ta on ilmunud Taevas.

Me aktsepteerime, et sina annad meile igapäevast võimalust olla kõik see, mis sina oled. Me tunnistame, et sina andestad meile meie ebatäiused, kui meie üksteisele andestame ja allutame oma tahte kõrgemale tahtele meie sees. Sellepärast aktsepteerime me seda tõde, et universum tagastab meile selle, mille me välja saadame.

Me võtame vastutuse oma elu ja planeedi eest. Me tõotame tõusta kõrgemale madalama mina kiusatustest nii et sina saaksid vabastada meid  kõikidest ebatäiuslikest energiatest. Me kinnitame, et sinu kuningriik, jõud ja hiilgus on ilmunud Maa peal, nüüd ja igavesti. Aamen.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud  nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Kinnitused Sisemisele Kristusele
Jeesuse Kristuse nimel,
ma kutsun armastatud Ema Mariat, Imelist Ema.
Õpeta mulle rikkumatu kontseptsiooni hoidmise imet
oma mina, kogu elu ja planeedi Maa kohta.
Õpeta mulle Jumalale täieliku andumise imet,
et minagi võiksin hüüda oma hingepõhjast:
 „Oo Issand, saagu mulle sinu tahtmist mööda”.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud  nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Siinjuures allutan ma kõik, mis seisab mu tee peal ees,
et Jumala imet väljendada oma elus.
Oo, Jumal, annan end täielikult snule.
Oo, Jumal, ma ei varja midagi sinu eest.
Oo, Jumal, annan  sulle kõik, mis mul on.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud  nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

 Ma loovutan oma inimliku ego ja vale identsustunde
ja aktsepteerin, et Jumal hävitab selle  nüüd.
Oo, Jumal, ma olen valmis maha jätma oma sureliku identsuse,
et võita Kristus-teadvuse surematu elu.
Ma kutsun oma Kristus-mina alla laskuma,
et kogu minu elu ja teadvuse valitsemine üle võtta
ja võtan vastu teadmise, et olen Kristuse Valgusega täidetud
nüüd ja igavesti.
Ma võtan vastu teadmise, et mu Kristus-mina on Tee, Tõde ja Elu
ja minu elu on üles ehitatud Kristuse kaljule.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud  nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

 Oo, Jumal, ma tunnistan, et iseenese jõus ei suuda ma teha midagi;
see on MINA OLEN kohalolek minu sees, kes on tõeline tegija.
Ma aktsepteerin, et olen loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi.
Ma aktsepteerin, et olen Jumala poeg/tütar.
Ma aktsepteerin, et sel hetkel sünnib minus Kristus
ja MINA OLEN  Kristuse teine tulemine minus.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud  nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

 Ma aktsepteerin, et olen Elav Kristus Maa peal
ja seepärast kinnitan, et Jumal saab tegutseda
minu läbi nii, nagu ta töötas Jeesuse läbi.
Ma aktsepteerin ja kinnitan, et koos Jumalaga on kõik asjad võimalikud.
Seepärast  kinnitan ma jumalike imede ilmsikssaamist
kõigis mu elu ja teadvuse aspektides.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud  nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Ma aktsepteerin nende laudade ümberlükkamise imet,
kes on vale-õpetajad ja  nende vale-õpilased,
need, kes eitavad Kristust iseendas ja teistes,
need, kes ei asu sisemisele teele ja kes püüavad takistada neid,
kes on valmis astuma tõeteele.
Ma aktsepteerin, et nende tund on tulnud
ja nende võimutsitadell kirikus ja riigis on lõppenud.
Ma aktsepteerin, et neil pole enam võimu Emal Maa.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud  nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Ma aktsepteerin Jumala
poegade ja tütarde tõstmise imet,
et avastada ja vastu võtta isikliku
Kristsuse tõelist sisemist teed.
Ma võtan vastu teadmise massilise äratamise imest
ja näen inimesi vastu võtmas sisemist teed
ja esile kutsumas Kristuse teist tulemist
 ja  tõelist suurt Kristuse Missat.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud  nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Ma aktsepteerin Jumalariigi ilmumise imet planeedil Maa.
Ma kinnitan ja tunnistan
ülestõusnud Jeesuse Kristuse
tulekut vaimse kuningana Maa valitsejaks nüüd ja igavesti.
Ma näen seda teostatuna ja ma hoian planeedi Maa
ja kogu selle peal oleva elu jaoks puhast rikkumatut kontseptsiooni.

Austatud Maria, armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu imelise armu läbi
ja sinu poja, Jeesuse, imelise armastuse läbi.

Püha Maria, Imede Ema,
me allutame oma hirmud  nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse
ja näeme imede kuningriiki Maa peal ilmumas.

Jumala oma on Maa ja kogu tema täius (Korda 3 korda)

Aamen.

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Ime-Ema tingimusteta armastuse nimel. Aamen.

Pitseerimine

Ma võtan vastu Jumaliku Ema lõputu rahu.

Ma valin alati rahusse jäämise ja ma võtan vastu Jumaliku Ema täiusliku armastuse. Ma aktsepteerin, et tema armastus hävitab kõik mu hirmud. Ma aktsepteerin, et olen kehastuses olev Elav Kristus ja ma tõotan olla  kõik see, kes ma olen Jumalas ja veelgi enam.

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Ime - Ema nimel, ma pitseerin planeet Maa Jumaliku Ema lõputusse armastusse ja valgusesse. See on tehtud, see on lõpetatud, see on pitseritud mateeriasse, Jumaliku Ema suu on seda lausunud.

Aamen.

 

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine