Ema Maria Jumala Tahte rosaarium

 Isa, Poja, Püha Vaimu ja Imeväärse Ema tingimusteta armastuse nimel. Aamen.

(lisa siia isiklik palve)

Palve
Meie Isa-Ema Jumal, kes on kogu elu sees, meie austame sinu Kohalolekut, Mina Olen meie sees. Me aktsepteerime sinu kuningriigi ilmumist Maa peal meie läbi. Me aktsepteerime oma vastutust ilmutada sinu tahet Maa peal nii, nagu see on ilmunud Taevas. Me mõistame ja aktsepteerime sinu tahet, mis ei ole lahus meie enda tahtest, sest sinu tahe on meie hingede kõrgem tahe. Seepärast sinu tahe on meie tahe ja meie tahe sinu tahe. Me liitume armastavalt meie igaühe sees oleva Mina Olen Kohaloleku tahtega.

Me aktsepteerime, et sa annad meile igapäevase võimaluse väljendada Jumalat järjest enam selles maailmas. Me kinnitame, et sa andestad meile meie ebatäiused kui meie andestame üksteisele ja allutame oma tahte kõrgemale tahtele meie sees. Seepärast aktsepteerime me seda tõde, et universum tagastab meile selle, mille me välja saadame.

Me võtame vastutuse oma elu eest ja oma planeedi eest. Me tõotame tõusta kõrgemale oma ego anti-tahtest, nii et sa saad vabastada meid kõikidest pimedusejõududest, kes manipuleerivad meid selle anti-tahte jõu kaudu. Me tõotame väljendada Jumalat järjest enam iga päev, nii et Maa saaks olla  iga päev rohkem Jumala kuningriigi sarnane. Me kinnitame, et sinu kuningriik, jõud ja hiilgus ilmutab end Maa peal nüüd ja igavesti. Aamen.

Ma allutan kõik ego illusioonid, mis lahutavad mind Jumalast
1. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et mina olen Jumalast lahus ja et Jumalat ei ole seal, kus mina olen. Mina Olen üks selle tõega, et minu tõeline mina on minu Mina Olen Kohalolek, kes on Jumala individualisatsioon. Seepärast taotlen ma oma tõelist identsust Jumala pojana/tütrena. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan väljendada Jumalat järjest enam seal, kus Mina Olen!

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik

2. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et Jumala tahe on minu enda tahtest lahus. Mina Olen üks selle tõega, et Jumala tahe on minu Mina Olen Kohaloleku tahe ja seega on ta lahus minu ego isekast tahtest. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan väljendada Jumalat järjest enam seal, kus Mina Olen!!

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik.

3. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et Jumal on vihane ja kohutmõistev olevus taevas, kes püüab sundida oma tahet mulle peale. Mina Olen üks selle tõega, et Jumal on tingimusteta armastuse Jumal ja et minu Mina Olen Kohaloleku kõrgema tahte järgimine on minu hinge sügavaim soov. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan väljendada Jumalat järjest enam seal, kus Mina Olen!

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

4. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusioonid, et Jumal on ebaõiglane, et Jumal on  süüdi ja et Jumal ei oleks pidanud andma mulle vaba tahet. Mina Olen üks selle tõega, et mina olen vastutav oma ego anti-tahte loomise eest ja et minust sõltub ego alistamine. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan väljendada Jumalat järjest enam seal, kus Mina Olen!!

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik.  

5. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego need illusioonid, et Jumal süüdistab mind tehtud valikute pärast või et Jumal ei võta mind vastu, kui ma pöördun tema juurde tagasi. Mina Olen üks selle tõega, et Jumal armastab mind tingimusteta ja et ma saan silmapilkselt andeks, kui allutan oma  anti-tahte ja ego illusioonid. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan väljendada Jumalat järjest enam seal, kus Mina Olen!

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

6. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et ainus viis vabu valikuid teha on minna Jumala Tahte vastu. Mina Olen üks selle tõega, et Jumala Tahe kaitseb mind duaalsuse eest ja annab mulle piiramatu loovuse Jumala seaduse sees. Ma aktsepteerin seda, et Jumala Tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan väljendada Jumalat järjest enam seal, kus Mina Olen! 

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

7. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et ma olen väljaspool enda kontrolli olevate jõudude ohver ja vajan seega välist päästjat. Mina Olen üks tõega, et ükski jõud ei saa minu vaba tahet jalge alla tallata ja et ma saan igal hetkel valida Jumalale lähemale liikumise, kui ma allutan  ego illusioonid. Ma aktsepteerin, et Jumala Tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan väljendada Jumalat järjest enam seal, kus Mina Olen!

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik.  

8. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et minu ja Jumala vahel on läbistamatu vahesein. Mina Olen üks selle tõega, et ma olen Jumalast lahutatud ainult ego loodud illusioonide looriga. Seega saan ma olla Jumalaga üks selles maailmas. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan väljendada Jumalat järjest enam seal, kus Mina Olen.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik.  

9. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et Jumalaga üksolemine tähendab individuaalsuse kaotust. Mina Olen üks selle tõega, et üksolemine Jumalaga tähendab minu jumaliku individuaalsuse vabastamist, mida on minu ego vangis hoidnud. Ma aktsepteerin seda, et Jumala Tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan väljendada Jumalat järjest enam seal, kus Mina Olen!

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

Ma allutan oma ego illusioonid
Armas Ema Maria, ma mõistan nüüd, et minu ego sündis siis, kui ma valisin eksperimenteerimise duaalsuse teadvusega, hea ja kurja tundmise viljaga. Ma näen, et see duaalsus pani mind uskuma, et ma olen Jumalast lahus ja ma pole vääriline Jumalaga üks olema. See oli mitte-väärt-olemise tunne, mis pani mind Jumalale selja pöörama ja mõtlema, et ma ei saanud või ei tahtnud koju, Jumala Kuningriiki, tagasi pöörduda. See duaalsus pani mind arvama, et Jumala Kuningriik on minust väljapool.

Armas Ema Maria, ma võtan sind vastu oma Vaimseks Emaks ja ulatan sulle oma käe. Ma palun, et sa juhataksid minu hinge tagasi sellesse algsesse oma Mina Olen Kohalolekuga üksolemisest lahkumineku punkti  . Ma palun, et sa aitaksid mul läbistada mu ego hirmu ja uhkuse loori, nii et mul oleks julgust vaadata selle algse otsuse peale  ja mõista, miks ma otsustasin ära pöörduda oma Mina Olen Kohalolekust ja oma vaimsest õpetajast.

Armas Ema Maria, aita mul paljastada seda mao valet, mis pani mind Jumalast lahku lööma ja aita mul näha, miks mu hing oli haavatav seda valet uskuma. Aita mul vaadata selle vale peale ilma hirmuta, ilma häbitundeta ja soovita kaitsta oma otsust või jätta mulje, et see polnud minu süü. Aita mul täies selguses ja ilma emotsioonideta vaadata selle otsuse peale, mida minu ego on kasutanud minu hinge kontrollimiseks nii pikka aega. Aita mul aktsepteerida seda, et mina tegin algse otsuse ja aita mul mõista, et selle fakti aktsepteerimisega saan ma silmapilkselt jõu selle otsuse ümbermuutmiseks, tehes parema valiku. 

Armas Ema Maria, aita mul avastada ja endasse võtta  Kristuse tõde, mis asendab selle vale, mis on mu ego sünnitanud. Aita mul armastavalt allutada see mao vale ja kõik sellest tulenevad illusioonid. Hoia mu käest kinni,  kui ma teen kannapöörde ja seisan silmitsi oma Mina Olen Kohaloleku särava reaaalsusega ja aktsepteerin seda, et minu hing on selle Kohaloleku individualisatsioon ja et minu Kohalolek on Jumala individualisatsioon. Aita mul aktsepteerida seda, et ma olen Jumala poeg/tütar ja et ma olen vääriline olema üks oma Kohalolekuga ja seega olema üks ka Jumalaga. Oo Ema Maria, aita mu hingel jõuda täieliku ja lõpliku loovutamise momendini, kus ma olen valmis laskma egol surra, nii et ma saan kätte võita Kristus-teadvuse surematu elu.

Ma allutan kõik ego illusioonid, mis panevad mind Kristust eitama
1. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et ma ei ole suuteline teadma Jumala tahet. Mina Olen üks selle tõega, et ma suudan tunnetada  Jumala tahet läbi Kristus-meele. Ma saan riietuda Kristus- meelega, kui alistan ego illusioonid ja paljastan tema anti-tahte.. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan olla Kristus  Maa peal. 

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

2. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et ma ei ole suuteline teadma Jumala tahet siin, Maa peal sest tõde defineeritakse kahe suhtelise vastandi kaudu. Mina Olen üks selle tõega, et Jumala tahe on jäädvustatud minu Mina Olen Kohalolekusse ja ma suudan seda teadvustada siis, kui allutan oma dualistlikud illusioonid. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan olla Kristus Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

3. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et mul ei ole õigust väljendada ja tegutseda Jumala tahetes Maa peal. Mina Olen üks selle tõega, et Jumal on andnud mulle õiguse häälestada end ühte oma Mina Olen Kohaloleku tahtega ja ilmutada Jumala kuningriiki Maa peal. Ma aktsepteerin, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan olla Kristus Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik.  

4. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et Jumal on andnud Maa kuradile ja seega ei ole mul õigust sekkuda Jumala plaanidesse. Mina Olen üks selle tõega, et inimolendid olid need, kes andsid Maa kuradile, sest nende ego illusioonid pimestasid neid. Seega on mul täielik õigus lahutada ennast nendest illusioonidest ja Maa Jumalale tagasi nõuda. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan olla Kristus Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

5. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et kui ma ilmutan ja väljendan oma Kristsust, siis sekkun ma teiste inimeste vabasse tahtesse. Mina Olen üks selle tõega, et kõik inimesed on osad Jumala Kehast Maa peal. Seepärast on mul õigus kaitsta tõde ja tõsta tervikut, mille osa ma olen. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan olla Kristus Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

6. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et ma pean jätma teised rahule  ilma nende uskumustele väljakutset esitamata. Mina Olen üks selle tõega, et mul on õigus olla Kristus Maa peal ja Kristusega ühinenud  olevuse roll on kehastada inimestele tõde, mis vabastab nad ego illusioonidest. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan olla Kristus Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik.  

7. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et üks isik ei saa midagi muuta ja et ei ole mingit mõtet püüda esitada väljakutset inimkonna ego- illusioonidele. Mina Olen üks selle tõega, et seesama Jumal on nii minus kui kogu elu sees. Seepärast, kui ma valin Jumala tahtega üksolemise, siis häälestan ma end ühte Ülestõusnud Väega ja tõstan kollektiivset teadvust. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan olla Kristus Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

8. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et mustadel jõududel on nii tugev kontroll selle maailma üle, et ükski isik ei saa neile väljakutset esitada. Mina Olen üks selle tõega, et koos Jumalaga on kõik võimalik. Seega mina ei ole tegija, minu sees olev Mina Olen Kohalolek on see, kes teeb töö. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan olla Kristus maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik.  

9. Armas Jumala Tahte Kohalolek, ma allutan armastavalt ego selle illusiooni, et kuri on Jumala vastand. Mina Olen üks selle tõega, et kuri ei ole Jumala ega Jumala kavandi osa. Ma mõistan, et kurjal ei ole muud  kestvust ega jõudu kui see, mille inimolendid talle oma ego illusioonide kaudu annavad. Kristuse minaga üksolemises kinnitan ma, et kuri ei ole reaalne ja et tema ilmingutel ei ole jõudu. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe asendab kogu anti-tahte minu olemuses ja kollektiivses teadvuses. Ma tahan olla Kristus Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

Ma allutan surma teadvuse
Armas Jeesus, ma näen nüüd, et duaalsuse teadvus on surma teadvus, mis viib mu hinge krahhini. Ma mõistan, et mind on püütud ego illusioonide võrku, millest ei näi väljapääsu olevat. Kuid ma aktsepteerin seda, et väljapääs on olemas, kui ma võtan kinni oma Kristus-mina käest nii, et ma saan kõndida koos Kristusega minu ego-teadvuse raevutsevatel vetel.

Armas Jeesus, ma näen nüüd, et ego illusioonid olid need, mis tegid sinust iidoli ja asetasid sind pjedestaalile mulle küündimatusse kaugusse. Ma mõistan nüüd, et sa tulid näitama eeskuju, mida ma saan järgida, et pääseda ego illusioonide dzunglist. Armas Jeesus, ma võtan sind nüüd vastu oma vanema vennana ja palun, et sa aitaksid mul silmitsi seista kõikide nende hirmudega, millega seisab silmitsi  Maa peal tegutsev Kristus.

Armas Jeesus, aita mul ületada kogu pimedusejõududega kohtumise hirm, kui ma tõe eest seisan. Aita mul aktsepteerida seda, et saatan saab kiusata ja manipuleerida mind ego illusioonide kaudu. Ja kui ma allutan kõik illusioonid, siis selle maailma vürst tuleb ja ei saa minust midagi.

Armas Jeesus, aita mul mõista ja endasse võtta see tõde, et ma ei sekku teiste inimeste vabasse tahtesse, kui ma esitan nende ego illusioonidele väljakutse. Vastupidi, ma olen üks, kes saadeti Jumala poolt päästma neid vaimsest surmast neile tükikese Kristuse tõe andmisega. Kuigi nad võivad kiruda mind ja süüdistada mind valelikult sinu pärast, olen ma Jumala tingimusteta armastuse saadik, kes ei jäta  hinge tingimusliku armastuse illusiooni lõksu.

Armas Jeesus, aita mul hoiduda klammerdumisest, mis hoiab mu pilgu kõrgemal dualistlikest äärmustest, et mitte sattuda dualistlike vaidluste lõksu. Aita mul suhetes teistega  püsida kõrgemal dualistliku meele tasemest ja sealt mitte alla langeda. Aita mul olla duaalsusest kõrgemal ja tuua Kristus-meele ühtset visiooni igasse olukorda Armas Jeesus, ole koos minuga, kui me anname inimestele tõde, mis nad  vabaks teeb.

Ma löön lahku kõikidest ego illusioonidest
1. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego illusioonidest, mis panevad inimesi eitama Jumala Kohalolekut neis endis ja üksteises, nähes seega üksteist vaenlastena. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe kõikide inimeste jaoks on olla üks Jumala Kehana Maa peal. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planeedi anti-kristuse jõu. Jumal tõstab Maa säravasse uude päeva.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

2. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego illusioonidest, mis panevad inimesi eitama iseenda sees olevat Jumala kuningriiki, pannes nad uskuma, et nad võivad saada päästetud ainult välise religiooni kaudu. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe kõikide inimeste jaoks on olla sõltumatu kogu vaimsest türanniast. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planeedi anti-kristuse jõu. Jumal tõstab Maa säravasse uude päeva.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

3. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego illusioonidest, mis panevad inimesi eitama Kristust nende enda sees, uskudes seega dualistlikku valet selle kohta, et on ainult üks õige religioon. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe kõigi suhtes on kõigi inimeste ühendatus Kristus-meele kaudu. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planeedi anti-kristuse jõu. Jumal tõstab Maa säravasse uude päeva.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

4. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise nendest ego illusioonidest, mis panevad inimesi eitama kurja eksisteerimist, takistades neid andmast Jumalale volitust kurja eemaldamiseks Maa pealt. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe on see, et kogu Maa oleks pimedusest vaba. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planeedi anti-kristuse jõu. Jumal tõstab Maa säravasse uude päeva.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

5. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego illusioonidest, mis paneb inimesi ignoreerima pimedusejõude, kes püüavad kontrollida ja hävitada nende hingi. Ma kutsun Jumalat asendama neid jõude Valgusega. Ma aktsepteerin, et Jumala tahe on pimedusejõudude, kaasa arvatud meie ego asendamine tema Valgusega. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planeedi anti-kristuse jõu. Jumal tõstab Maa säravasse uude päeva.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

6.Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego illusioonidest, mis panevad inimesi eitama vajadust kaitsta Ema Valgust, olles Jumala tahte eest väljas. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe on, et Emake Maa oleks täiuslikus harmoonias, sest inimolendid valivad Valguse pimeduse asemel. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planeedi anti-kristuse jõu. Jumal tõstab Maa säravasse uude päeva.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

7. Armas Ema Maria,  Ma valin lahkulöömise ego illusioonidest, mis panevad inimesi selle jaga-ja-valitse strateegia lõksu langema, mis kasutab religiooni inimkonna kontrollimiseks. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe on asendada tõe ja armastusega kõiki religioosseid konflikte. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planeedi  anti-kristuse jõu. Jumal tõstab Maa säravasse uude päeva.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

8. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego illusioonidest, mis põhjustavad inimeste  langemise materialistliku filosoofia ohvriks, mis eitab Jumala eksisteerimist ja paneb nad eitama omaenda vaimsust. Ma aktsepteerin, et Jumala tahe on see, et kõik inimesed tunnistaksid end tema poegadeks ja tütardeks. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planeedi anti-kristuse jõu. Jumal tõstab Jumal tõstab Maa säravasse uude päeva. 

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

9. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego illusioonidest ja anti-tahtest, mis põhjustavad hea tahtega inimeste mitte-midagi-tegemise., lastes seeläbi kurjal võidutseda. Ma aktsepteerin seda, et Jumala tahe on, et kõik inimesed lööksid lahku kurjast, nii et selle saaks Valgusega asendada. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planeedi anti-kristuse jõu. Jumal tõstab Maa säravasse uude päeva.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

Ma tõotan kaitsta Jumalikku Ema ja tema lapsi
Armas Ema Maria, ma aktsepteerin oma potentsiaali saada kehastunud Kristuseks ja saavutada jõud Emakese Maa ja kogu elu kaitsmiseks pimedusejõudude eest. Siinjuures kinnitan ma, et ma ei pööra selga oma kohustusele. Ma seisan tõe eest, saades üheks oma Mina Olen Kohaloleku tahtega. Ma tõotan täita jumaliku plaani, mille minu hing tegi enne kehastusse tulekut.. Ma kinnitan, et läbi Jumala armu ON minu kehastus Valguse võit.

Armas Jeesus, aita mul vältida niisugust mõttelõksu, et ma pean kurja vastu võitlema. Aita mul aktsepteerida ja endasse võtta see tõde, et mina iseenese jõus, mis tähendab minu hing ja ego ei saa teha midagi. Kristus minu sees on see, kes on tõeline tegija, sest ainult Kristus saab olla avatud ukseks minu Mina Olen Kohaloleku Valguse jaoks. Ja ainult minu Kohaloleku Valgus saab ilmutada Jumala tahet ja Jumala kuningriiki Maa peal.

Armas Jeesus, võta kinni mu käest  ja aita mul ära tunda ja allutada kõik ego illusioonid, kuni ma jõuan tõetuumani, kus ma suudan täielikult aktsepteerida ja kuulutada:  „Mina ja minu Mina Olen Kohalolek on üks.” Aita mul tunnistada, et „Minu Mina Olen Kohalolek töötab tänini ja mina töötan” ja  et seetõttu saab Jumal minus hävitada anti-kristuse valed, kus iganes neid leidub.

Armas Jeesus, ole koos minuga, kui me anname inimestele tõde, mis teeb nad vabaks ja aitab neil läbistada ego illusioonide loori, mis lahutab neid nende sees olevast Jumala kuningriigist. Aita mul anda inimestele sinu Elavat Sõna, nii et nad suudaksid aktsepteerida Kristus-teadvuse elu, võttes endasse Kristuse tõe ja armastuse. Aita inimestel näha, et me oleme kaas-loojad ja et me oleme siin selleks, et tuua Jumala kuningriiki Maa peale.

Ma löön lahku planetaarsest kurjuse jõust
1. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego nendest illusioonidest, mis panevad inimesi aktsepteerima selle planetaarse jõu jätkuvat eksisteerimist, mis mõnitab, hävitab ja tapab inimolendeid, austamata  elu väärtust.. Ma kutsun välja Jumala tahte ilmumist ühiskonnana, mis rajaneb vankumatul austusel elu vastu. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planetaarse anti-kristuse jõu ja tema Ma-ter Valguse valestikasutamise. Jumala kuningriik ilmutab end Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

2. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego sellest illusioonist, mis paneb inimesi aktsepteerima selle planetaarse jõu jätkuvat eksisteerimist, mis kontrollib majandust ja loob vaesust, nälga ja ebavõrdsust. Ma kutsun välja Jumala tahte ilmumist ühiskonnana, milles kõikidel inimestel on külluslik elu. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planetaarse anti-kristuse jõu ja tema Ma-ter valguse valestikasutamise. Jumala kuningriik ilmutab end Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

3. Armas Ema Maria, ma valin ego sellest illusioonist lahkulöömise, mis paneb inimesi aktsepteerima selle planetaarse jõu jätkuvat eksisteerimist, mis loob sõdu selleks, et saada kasu või saavutada võimu. Ma kutsun välja Jumala tahte ilmumist ühiskonnana, kus kõik inimesed elavad igavestikestvas rahus. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planetaaarse anti-kristuse jõu ja tema Ma-ter valguse valestikasutamise. Jumala kuningriik ilmutab end Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

4. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego nendest illusioonidest, mis panevad inimesi aktsepteerima totalitaarsete valitsuste ja filosoofiate planetaarse jõu jätkuvat eksisteerimist. Ma kutsun välja Jumala tahte ilmumist ühiskonnana, kus kõigil inimestel on vabadus valida oma saatust. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planetaarse anti-kristuse jõu ja tema Ma-ter valguse valestikasutamise. Jumala kuningriik ilmutab end Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

5. Armas Ema Maria, ma valin ego nendest illusioonidest lahkulöömise, mis panevad inimesi aktsepteerima planetaarse võimueliidi jätkuvat eksisteerimist, kes püüab kasutada kõiki valitsusvorme selleks, et elanikkonda kontrollida. Ma kutsun välja Jumala tahte ilmumist ühiskonnana, kus inimestel on võrdsed õigused ja võimalused Jumala valitsuse all. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planetaarse anti-kristue jõu ja tema Ma-ter Valguse valestikasutamise. Jumala kuningriik ilmutab end Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

6. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego nendest illusioonidest, mis panevad inimesi aktsepteerima selle planetaarse jõu jätkuvat eksisteerimist, mis püüab kontrollida inimeste meeli vale informatsiooni, sõltuvuste ja kontrollimise kaudu. Ma kutsun välja Jumala tahte ilmumist ühiskonnana, kus kõikide inimeste meel on vaba tundma ära Kristuse tõde. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planetaarse anti-kristuse jõu ja tema Ma-ter valguse valestikasutamise. Jumala kuningriik on nüüd Jumala kuningriik ilmutab end Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

7. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego nendest illusioonidest, mis panevad inimesi aktsepteerima neid allakiskuvaid ja nende emotsionaalkehasid kontrollivaid planetaarset negatiivsete energiatekeeriste jätkuvat eksisteerimist,. Ma kutsun välja Jumala tahte ilmumist ühiskonnana, kus kõik inimesed tunnevad Kristuse rahu ja on vabad depressioonist ja emotsionaalsest kontrollist. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planetaarse anti-kristuse jõu ja tema Ma-ter Valguse valestikasutamise. Jumala kuningriik ilmutab end Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

8. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego nendest illusioonidest, mis panevad inimesi aktsepteerima selle planetaarse jõu eksisteerimist, mis kasutab näljutamist, alatoitlust ja haigust selleks, et elanikkonda kontrollida. Ma kutsun välja Jumala tahte ilmumist ühiskonnana, kus kõigil inimestel on täiuslik tervis ja pikk eluiga. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planetaarse anti-kristuse jõu ja tema Ma-ter Valguse valestikasutamise. Jumala kuningriik ilmutab end Maa peal.

Austatud Maria, Jumala Tahte Ema
Ma tunnistan sind oma Vaimseks Emaks.
Sinu Olemusega üksolemises
allutan ma kogu  anti-tahte ja ego.

Püha Maria, Jumala Tahtega üks,
ma aktsepteerin Jumala tahet kui oma kõrgemat tahet.
Üksolemises oma Mina Olen Kohalolekuga
Mina Olen Maa peal olev Jumala kuningriik. 

9. Armas Ema Maria, ma valin lahkulöömise ego nendest illusioonidest, mis panevad inimesi aktsepteerima selle planetaarse jõu jätkuvat eksisteerimist, mis röövib Emakese Maa ressursid, saastab keskkonda ja loob tasakaalutust, mis viib looduskatastroofideni. Ma kutsun välja Jumala tahte ilmumist täiuslikult tasakaalustatud planeedina, mis annab inimestele kindla platvormi vaimse kasvu jaoks. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad selle planetaarse anti-kristuse jõu ja tema Ma-ter Valguse  valestikasutamise. Jumala kuningriik ilmutab end Maa peal.

Ma kutsun välja Jumala tahet Maa peale
Jumala tahte Kohaloleku nimel, Jeesus Kristuse nimel, Ema Maria nimel ma ütlen: „Mitte enam!” Ma löön lahku anti-tahtest ja kogu pimedusest Ja ma OLEN Maa peal ilmunud Jumala tahe.” Ma nõuan Jumala tahte ilmumist nii, et kõikidele inimestele antaks võimalus teha vaba ja valgustatud valik, kas nad teenivad  Kristust või ego, Jumalat või kurja.

Ma aktsepteerin Jumala tahet, et kõik inimesed valiksid armastuse kõrgema tahte, kuid nad ei suuda teha vaba valikut senikaua, kui nad on  dualistlike ego illusioonide poolt pimestatud. Seepärast kutsun ma Universaalset Kristus-Meelt ja iga inimese individuaalset Kristus-mina andma neile kristall-selget tõde, mis teeb nad kõikidest ego illusioonidest vabaks. Ma pöördun ka kõikide inimeste poole ja  ütlen: „Valige elu! Valige Kristuse elu ego surma asemel!” Seepärast hüüan ma Maa nelja nurga poole:

MA VALIN KRISTUSE ELU! (4x)

Jumala tahte Kohaloleku nimel kinnitan ma, et mina kaitsen Jumala tahet. Minu südames oleva Kristuse Leegi mõjuvõimu abil nõuan ma Jumala kuningriigi ilmumist Maa peal. Ma ei jää pealtvaatajaks ja ei hakka vaatama, kuidas pimedusejõud hävitavad seda planeeti ja minu vaimseid vendi ja õdesid. Seepärast Mina Olen avatud ukseks, et Jumala tahe saaks hävitada minu enda ego anti-tahte, kõikide inimeste egod ja kõik pimedusejõud. Ma alistan oma ego ja kui mind üles tõstetakse, siis tõmban ma kõik inimesed Jumalale lähemale. Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema leegionid hävitavad kogu pimeduse Maa peal, tõstes Maa Jumala tahte uude  säravasse  päeva iga hinge jaoks. Maa peal ON Valgus ja ainult Valgus.

Jumala oma on Maa ja kogu tema täius. (3x) Aamen.

Rosaariumi pitseerimine
Armas Jumala Tahte Kohalolek, pitseeri meid nüüd ja praegu tahtmisse väljendada Jumalat järjest enamat.

Armas Peaingel Miikael, pitseeri meid nüüd ja praegu oma sinise leegi läbistamatusse kaitsesse.

 ArmasJeesus, pitseeri meid nüüd ja praegu Kristuse tõe kristalsesse selgusse.

 Armas Ema Maria, pitseeri meid nüüd ja praegu Jumala Ema tingimusteta armastusse.

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Jumala Ema nimel, ma aktsepteerin seda, et ma olen üks oma Mina Olen Kohalolekuga ja et selle üksolemise kaudu olen ma eraldatud kõikidest ego illusioonidest ja näivustest, mida nad projitseerivad elu lavale. Ma kinnitan nüüd, et kuri ei ole reaalne Kristuse tõe valguses ja tema illusioonidel ei ole jõudu. Seepärast on Jumala kuningriik Maa peal ilmunud, nüüd ja igavesti.
Aamen.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine