Lõpetage minu kingituse tagasilükkamine!

 MÄRKUS: See sõnum edastati 24.dets.2004.

Mina Olen tõepoolest elav Jeesus Kristus ja ma edastan selle sõnumi Elava Sõna kaudu, mis Mina Olen. Ma tean, et paljud kahtlevad, kas see ikka on tõeline Jeesus Kristus, kes räägib. Ma tean, et paljud otsivad mingit pisikest asja, mida nad saaksid kasutada selleks, et minu sõnumit tagasi lükata. Ma tean, et paljud on juba otsustanud, et see ei ole võimalik, et Jeesus räägib inimestega  sellel ajastul,

või et mul ei saa olla öelda  midagi rohkemat kui ma Pühakirjas ütlesin – selles Pühakirjas, mis on juba peaaegu 2000 aastat vana ja ei käsitle paljusid neid probleeme, millega inimesed tänapäeval silmitsi seisavad.

Aga kui te usute, et pühakiri oli jumalikult inspireeritud, siis peaksite te mõistma, et see pühakiri pandi kirja inimlike saadikute läbi. Mis peaks mind peatama rääkimast inimliku saadiku läbi sellel ajastul? Arvestades seda, et mul on kogu jõud Taevas ja Maa peal, siis ei ole midagi, mis mind peatada saaks. Ainus küsimus on selles, kas te olete valmis kuulama – kas teil on kõrvad, et kuulda?

Te võiksite selle üle mõtlema, miks ma inimliku saadiku läbi räägin. Ma ütlen teile, et sellepärast, et paljud nendest, kes ennast kristlasteks nimetavad, ei ole valmis kuulma minu Elavat Sõna, mida ma räägin otse nende südametesse. Kas te arvate, et ma olen selle üle õnnelik, et ma ei suuda nende miljoniteni jõuda, kes võiksid minu järgijad olla, aga kes on oma kõrvad minu elava Sõna suhtes sulgenud? Ma võin teile kinnitada, et ma ei ole sellise asjade seisukorra üle õnnelik ja sellepärast olen ma otsustanud inimliku saadiku läbi rääkida, katses jõuda nendeni, kes ei suuda mind oma südames kuulda, vaid suudavad vähemalt minu sõnu lugeda. See tähendab siis, kui nad on nõus minu sõnu lugema ja ei ole oma südameid minu suhtes kõvaks teinud.

Ma tulin selleks, et kutsuda neid, kes väidavad end minu järgijad olema, lõpetama selle kõige väärtuslikuma kingituse tagasilükkamise, mille ma inimkonnale andnud olen. See kingitus on Elav Sõna, mis ma olen, sõna, mida te saate kuulda otse oma südametes. Miks on siis nii paljud neist, kes ennast kristlasteks nimetavad, muutunud nii kiindunuteks väliste doktriinide külge  - millest paljud on nagu surnud inimeste luid täis valgeks lubjatud hauakambrid – et nad ei ole võimelised minu Elavat Sõna kuulma?

Miks te ignoreerite minu Elavat Sõna?

Mõelge mõne järgneva põhjuse peale, miks inimesed minu Elavat Sõna ignoreerivad  ja kui see käib teie kohta, siis olge enda suhtes ausad. Julgege vaadata näkku palgile omaenda silmas, kuni te näete, kuidas seda oleks võimalik eemaldada? Aga kui te seda ei eemalda, kuidas saate te siis Isa kuningriiki siseneda? Siin on enamus üldisi  Elava Sõna tagasilükkamise põhjuseid:

  • Kas te ignoreerite minu Elavat Sõna sellepärast,  et mõni põrgutule ja väävli jutlustaja on pannud teid kartma, nii et te ei julge mõelda millestki, mis on väljaspool väliseid doktriine ja nende doktriinide sõna-sõnalist tõlgendamist? Kui see nii on, miks ei õnnestu teil siis näha, et mina ei olnud põrgutule ja väävli jutlustaja, vaid ma jutlustasin armastusel, mitte hirmul rajanevat evangeeliumi? Miks ma teie arvates ütlesin:

 Ja armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. See on esimene käsk (Mark.12:30).

 Ma teadsin väga hästi, et hirm ei vii teid Taevasse. Ja kuidas saate te armastada Jumalat, kui te Jumalat kardate või mõtlete, et ta teid iga väikese vea eest karistab? Sellepärast tulin ma andma inimestele täiuslikku armastust, mis viskab välja kogu hirmu (1.Joh.4:18).

  • Kas te ignoreerite minu Elavat Sõna sellepärast, et te olete lubanud mõnel põrgutule ja väävli jutlustajal hirmutada teid uskumisse, et kõik, mida teil on lubatud minu kohta teada, on piiblis  ja et ei ole võimalik, et ma tänapäeval ütleksin midagi, mis piiblist puudub? Kui nii, siis mõelge selle väite üle, mida need jutlustajad tahtlikult ignoreerisid:

 Mul on teile veel palju öelda, aga te ei suuda seda praegu taluda (Joh.16:12).

 Igaühele peaks olema selge, et ma tulin inimeste teadlikkust elu vaimse külje kohta tõstma. Ja peaks olema võrdselt selge, et viimase 2000 aasta jooksul on inimkonna teadlikkust iga elu aspekti kohta tõepoolest tõstetud. Seepärast saan ma teile nüüd tänapäeval rääkida paljudest nendest asjadest, mida inimesed lihtsalt ei suutnud mõista, ei suutnud taluda, 2000 aastat tagasi. Mida ma teie arvates sellega mõtlesin, kui ma ütlesin:

 Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni (Matt.28:20).

 Ja mõtlesin sellega, et minu Vaim on alati teiega ja et ma jätkan Elava Sõna, progressiivse ilmutuse, andmist, nendele, kellel on kõrvad, et kuulda. Ja sellel ajastul on paljudel kõrvad, et kuulda, kuigi mõned nendest ei ole veel Kristuse saladuste kõrgema mõistmise jaoks valmis. Aga kunagi ei ole teil hilja minu Elavale Sõnale ärgata!

  • Kas te ignoreerite minu Elavat Sõna sellepärast, et te olete lubanud mõnel intellektuaalsel teoloogil ennast veenda, et nende inimese-poolsed seaduse täht-tähelised interpretatsioonid on kõik, mida te vajate selleks, et päästetud saada? Kui see nii on, miks ei suuda te siis näha seda, et mina esitasin pidevalt väljakutset oma aja intellektuaalsetele teoloogidele, kirjatundjatele ja variseridele? Miks ma teie arvates ütlesin:

 Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki (Matt. 5:20).

 Ma teadsin väga hästi, et te ei saa intellektualiseerida oma teed Taevasse. Te saate Jumala kuningriiki sisse ainult siis, kui te võtate endasse minu ihu ja vere, minu Elava Sõna ja lubate sellel tõsta kogu oma teadvuse leivapätsi (Matt.13:33). Ma tulin andma inimestele Tõe Vaimu kingitust, mida ei saa kunagi välistest doktriinidest leida.  Ma ütlesin:

Jumal on Vaim, ja kes teda kummardavad, peavad teda vaimus ja tões kummardama (Joh.4:24).


  • Kas te ignoreerite minu Elavat Sõna sellepärast, et teil on väga mugav teatud interpretatsioonide või rituaalidega või teatud kirikuga? Kas te mõtlete, et te teate kõike, mida teil minu kohta vaja teada on või et teie lunastus on garanteeritud – ja sellepärast  ei taha te, et ma teid kõrgema arusaamisega segaksin? Kas te ei taha maha jätta oma maiste püüdluste võrke, nii et te ei ole nõus minuga otseselt kohtuma sellepärast, et teil on hirm, et ma võin sundida teid ennast muutma? Või olete te lubanud mõnel tänapäeva seadusetundjal endale öelda, et teil ei ole vaja minu Elavat Tõde otsida, sest te saate päästetud lihtsalt sellega, et kinnitate, et Jeesus Kristus on teie Issand ja Päästja? Kas te arvate, et ma saan päästa kõiki neid, kes minu nime hõikavad, aga minu käske ignoreerivad?  Milleks ma teie arvates ütlesin:

 Keegi ei saa teenida kahte isandat, ikka on nii, et ta vihkab üht ja armastab teist või et ta pooldab üht ja põlgab teist. Te ei saa teenida Jumalat ja mammonat. (Matt.6:24).

 Vastupidiselt paljude uskumusele ei tähenda „mammon” lihtsalt raha, vaid pigem „selle maailma asju” ja selle maailma uskumusi. Väga paljud kutsuvad ennast kristlasteks, aga nad arvavad, et sellest  piisab, kui nad mind pühapäeval silmakirjalikult kiidavad ja pärast seda võivad  ülejäänud nädala jooksul teha, mida tahavad. Mis te arvate, miks ma sageli kirjatundjaid ja varisere silmakirjateenriteks nimetasin? Miks ma ütlesin, et ennem läheb kaamel läbi nõelasilma kui rikas mees Taevasse saab (Matt.19:24)?

 „Rikas mees” on selle inimese sümbol, kes ei ole nõus maailma asjadest loobuma selle kasuks, et Kristusele järgneda. Ja siia kuuluvad ka inimesepoolsed interpretatsioonid, mis panevad inimesi mõtlema, et nad saavad päästetud lihtsalt minu nime nimetamisega, ilma et neil oleks soovi ennast muuta. Te lihtsalt ei saa Taeva kuningriiki sisse nii kaua, kui te selle maailma asjadest ja uskumustest kinni hoiate. Sellepärast ma ütlesin:

 Mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidab terve maailma, aga kaotab omaenda hinge? (Mark.8:36).

 Ma ei tulnud inimesi nende omandi ja illusioonide juures mugavateks tegema. Ma  tulin neid ebamugavust tundma panema  selle maailma asjade ja uskumuste juures, nii et nad selle ebamugavuse läbi suudaksid Tõe Vaimu juurde jõuda ja päästetud saada. Sellepärast ma ütlesin:

Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu maa peale tooma. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka.(Matt.10:34).

Minu mõõk on tõe sõna, mis reaalse ebareaalsest lahutab. Nii et need, kes on valmis kaugemale vaatama oma hirmudest, oma intellektuaalsest uhkusest – mis ütleb neile, et nad teavad kõike – ja nende mugavuspiirkonnast, lubagu mul nüüd  seletada, mis on see tõeline kingitus, mille ma inimkonnale olen andnud

  Ma saadan teile Lohutaja

Ühena  viimastest instruktsioonidest oma jüngritele andsin ma järgmise õpetuse:

15 Kui te armastate mind, siis pidage mu käske.
16 Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti.
17 Tõe Vaimu, keda maailm ei suuda vastu võtta, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta elab teie sees ja jääb teie juurde.
18 Ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen teie juurde. (Joh.14).

Oh kui ainult kõik kristlased tõesti suudaksid selle õpetuse tähendust mõista, siis suudaksid nad  tõesti mõista ka seda, kes ja mis Lohutaja on. Lubage mul siis nüüd seletada nendele, kellel on kõrvad, et kuulda, selle Lohutaja tõelist tähendust, kes teiega ka tänapäeval on.

Selleks, et Lohutajat mõista, on teil vaja astuda samm tagasi ja heita üldine pilk selle planeedi religioossele elule. Te näete, et religioonile lähenemises on kaks viisi. Üks on see, mida ma väliseks lähenemiseks nimetan. Selliselt lähenesid religioonile kirjatundjad, variserid ja saduserid, seadusetundjad ja templi preestrid, just need inimesed, kes minu surma mõistsid.

Oo jaa, ma tean, et kõik kristlased mõtlevad, et nemad ei oleks kunagi Elavat Sõna süüdi mõistnud nagu need inimesed tegid. Aga ma ütlen teile, et te peaksite otsima palki oma silmast enne, kui teise silmas oleva pinnu üle kohut mõistate. See väline lähenemine ei puuduta ainult teatud ajal elanud teatud tüüpi inimesi. Väline lähenemine religioonile tuleneb inimliku psüühika ühest aspektist, ja kõigil inimestel on olemas potentsiaal selleks, et sellisesse lähenemisse langeda.

Milline on väline lähenemine? See rajaneb uskumusel, et  te saate Taevasse, kui te teatud reegleid siin Maa peal täidate. Te mõtlete, et nii kaua kui te teatud doktriini usute, mis on õige pühakirja või õigete juhtfiguuride poolt määratletud, saate te päästetud. Nii kaua kui te järgite neid reegleid, mis on teie religiooni poolt määratletud ja ei ütle või ei tee valesid asju, siis saate te päästetud. Nii kaua kui te õigesse religiooni kuulute ja täidate selle rituaale (vähemalt pühapäeval), saate te päästetud. Teiste sõnadega, te saate päästetud, kui te teete teatud väliseid asju ja te ei pea enda peale võtma palju raskemat -  enda, oma uskumuste, oma suhtumiste ja psühholoogiliste haavade uurimise ülesannet. Te arvate, et saate päästetud siis, kui te muudate oma tegusid ilma, et te muudaksite ennast ja oma teadvuse seisundit.

Mu armastatud sõbrad, kuidas te ei suuda näha seda, et miljonid kristlased on langenud sellesse välisesse religioonile lähenemisse, mõeldes, et kuna nad kuuluvad ühte õigesse religiooni – kristlusse – ja kuna nad on väitnud, et Jeesus Kristus on nende Issand ja päästja, siis saavad nad automaatselt päästetud? Kas te mõistate, et miljonid kristlased ootavad, et ühel päeval ilmun ma taevasse ja pühin ära kõik inimkonna probleemid, tõstan kõik head kristlased – see tähendab „head” välise standardi järgi – Taevasse ja kõik mitteusklikud saadan põrgusse?

Kuidas te ei suuda näha, et see on täpselt sama lähenemine religioonile, kui oli neil, kes minu süüdi mõistsid, kui mina 2000 aastat tagasi Maa peal kõndisin? Oo jaa, ma tunnen väga hästi nende südameid, kes mõtlevad, et nad on head kristlased ja kes mõistavad kohut kõikide teiste üle oma standardi järgi. Oo jaa, ma tean, et erinevad kristlaste grupid mõtlevad, et nemad  on need, kes oleksid mind silmapilkselt ära tundnud ja mulle järgnenud, kui nad oleksid mind 2000 aastat tagasi füüsiliselt kohanud. Aga ma ütlen teile, et see on asjast kaugel ja see on tegelikult väga ohtlik illusioon, mis võib teile lunastuse maksma minna.

Vaadake, mu armastatud, lunastust ei saa kätte võita religioonile välise lähenemise abil. Sellepärast ma ütlesin, et kirjatundjate ja variseride õigus ei olnud piisav Taevasse pääsemiseks. Miks mitte?  Kuulake ühte minu kõige sügavamõttelisemat väidet, seda väidet, mida kristlikud jutlustajad on kas kahe silma vahele jätnud või valesti tõlgendanud:

20 Aga kui variserid Jeesuselt küsisid, millal tuleb Jumala riik, siis vastas ta neile: Jumala riik ei tule millegi järgimisega;
21 Ega öelda, Ennäe siin! Või Seal !,  sest Jumala riik on teie sees. (Luuk.pt.17).

Kas ma ei kinnitanud selgelt, et te ei saa Jumala kuningriiki siseneda väliste reeglite ja doktriinide täitmise abil? Kas ei ole selgelt kinnitatud, et Jumala kuningriik ei saa tulla nii kaua, kui te väljastpoolt otsite? Kuningriik ei tule teie jaoks  enne seda hetke, kui te ta enda seest leiate.

Mida see tegelikult tähendab, et Jumala kuningriik on teie sees? See tähendab seda, et Jumala kuningriigi uks  asub teie sees või õigemini teie meele sees. See tähendab seda, et te ei saa Jumala kuningriiki sissepääsu saavutada väliste tegemiste abil, olgu see siis pühakirja ja usutunnistuse peastlugemine või rituaalide täitmine. Te saavutate kuningriiki sissepääsu ainult ühel viisil ja see on  enda muutmine, oma teadvuse seisundi muutmine.

Kuidas saate te oma teadvuse seisundit muuta? Te peate järgima sedasama viisi, mida järgis Paulus, kes ütles: „Ma suren iga päev“ (1.Kor.15:31). Milline osa Paulusest suri iga päev? See, mida ta nimetas oma lihalikuks meeleks. Seesama meel paneb inimesi pattu tegema, üksteise üle kohut mõistma ja uskuma, et väliste rituaalide täitmine võib neid Taevasse viia. Sellepärast Paulus ütles:

22 Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes;
23 Ning saada uueks oma mõtte vaimult;
24 ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses ja tõelises pühaduses. (Efes, pt.4).

Paulus oli valmis minema läbi raske ja vaevanõudva enda uurimise protsessi ja maha viskama selle, mille ta leidis vastuvõetamatuna  Kristuse Tõe kõikepaljastavas valguses. Ta oli valmis laskma lihalikul meelel surra, sest ta mõistis, et ta ei saa oma vana inimest endaga Taevasse kaasa võtta. Ta teadis, et selleks, et pulmapeole pääseda, on tal vaja selga panna uue inimese pulmarüü (Matt.22:12), uus teadvuse seisund. Selliselt kirjeldas Paulus seda uut inimest:

Ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tundmises oma Looja näo kohaselt (Kol.3:10).

Kes oli see, kes selle uue inimese lõi? See ei olnud keegi muu kui mina, Jeesus Kristus, kes lõi selle uue inimese selleks, et kõigil inimestel oleks potentsiaal sellega rõivastumiseks, mille abil saab enda sees olevasse Taeva  kuningriiki siseneda. Seda uut inimest saab lihtsalt kirjeldada kui meele seisundit, nimelt Kristuse meelt, aga see on veelgi enemat. Kuidas te selle uue inimesega riietute? Te ei saa seda teha mingi välise järgimisega. Te saate seda teha ainult siis, kui te lubate Tõe Vaimul enda sees elada, kuni te selle Vaimuga üheks saate. Paulus teadis seda ja sellepärast ta ütles:

Olgu teil seesama meel, mis oli ka Kristuses Jeesuses (Fil.2:5).

Kui te lubate vanal teadvuseseisundil, lihalikul meelel, surra ja lubate uuel teadvuseseisundil, Kristuse meelel, teie sees sündida, siis mõistate te  uuestisünni tõelist tähendust. Oh kui palju kristlasi mõtlevad, et uuestisünd tähendab lihtsalt seda, et tuleb kuulutada mind oma Issandaks ja päästjaks. Ei, ütlen ma teile, ükski väline väitmine ei saa panna teid Kristuses uuesti sündima! Tõeliselt Kristuses uuestisündimine tähendab, et te lubate Kristuse meelel enda sees sündida. Sellepärast ma ütlesin:

3 Jeesus vastas ja ütles talle, Tõesti, tõesti ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni ülalt, ei või ta Jumala kuningriiki näha.
4 Nikodeemos ütles temale: Kuidas võib inimene sündida, kui ta on vana? Ega ta või teist korda minna oma ema ihusse ja sündida?
5 Jeesus vastas: Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja Vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda!
6 Mis lihast on sündinud, on liha, ja mis vaimust on sündinud, on Vaim (Joh.pt.2)

See, mis on „lihast sündinud“, ei ole lihtsalt teie füüsiline keha. See on inimlik teadvuseseisund, lihalik meel, mis ei suuda Elavat Kristust ära tunda, kui ta tema ees füüsiliselt seisab. Need inimesed, kes ei tundnud mind 2000 aastat tagasi ära, olid oma lihalike meelte poolt  pimestatud. Seepärast ma ütlesin:

Ja nende kohta läheb täide prohvet Jesaja ennustus, mis ütleb: Kuuldes te kuulete ega mõista, ja nähes te näete ega taipa. (Matt.13:14).

Samamoodi, kui te ei tunne ära minu Kohalolekut  enda sees – või selles sõnumis – siis olete te lihaliku meele poolt pimestatud. See lihalik teadvuse seisund ei võimalda teil näha seda, et Taeva kuningriigi uks asub teie sees. Ja sellepärast ootate te välist päästjat, kes teeks teie eest ära kogu töö, selle asemel, et mõista, et tõeline päästja, ainus päästja tuleb omaenda meele seest leida. Kes on see seesmine päästja?

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine