Elu võrrandi mõistmine

Miks nii paljudel inimestel ei õnnestu isikliku muudatuse loomine? Sellepärast, et nad lubavad endal jääda kinni sellesse teadvusse, et nad on väljaspool nende kontrolli olevate olukordade ohvrid. Kui inimesed võtavad omaks sellise passiivse lähenemise, siis usuvad nad, et elu võrrand on niisugune:

 Välised olukorrad+teised inimesed=sinu elukogemus

Need inimesed mõtlevad sageli, et ainus viis oma elukogemust muuta on saavutada kontroll oma väliste olukordade ja teiste inimeste üle.

Läbi ajaloo on paljud rikkad ja võimukad inimesed püüdnud sellist kontrolli saavutada. Mõnedel on see suures osas õnnestunud, aga ainult selleks, et leida, et ükski võim ega kontroll ei saa luua õnne ja meelerahu. Sa võid veeta terve oma elu, püüdes tõestada, et sa suudad teha seda, mis teistel on nurjunud  või sa võid ka võtta omaks sellest erineva lähenemise. Sa suudad mõista, et ülaltoodud võrrand on puudulik. Tegelikult näeb elu võrrand välja nii:

Välised olukorrad+teised inimesed+sinu seesmine olukord=sinu elukogemus

Tegelikult sõltub sinu elukogemus kolmest  faktorist ja sul on võime võtta enda kätte kontroll ühe faktori üle. See faktor on muidugi sinu seesmine olukord. Sinu seesmine olukord sisaldab sinu suhtumisi ja uskumisi enda ja elu suhtes pluss sinu teadmised enda ja elu kohta ja selle mõistmine. Suurepärane asi matemaatilise võrrandi juures on see, et sa saad parandada tulemust (seda, mis on paremal pool võrdlusmärki) ilma, et sa võrrandi tegurit (seda, mis on vasakul pool võrdlusmärki)  muudaksid. Muutes ühte faktorit vasakul pool võrdlusmärki, muudad sa ära võrrandi tulemuse. 

Kuidas saad sa oma elukogemust parandada? Isegi kui sa ei tee midagi oma välise olukorra parandamiseks või  selles suhtes, kuidas  teised inimesed sind  kohtlevad, saad sa suuresti parandada oma elukogemust, parandades oma seesmist olukorda. Möödaminnes leiad sa, et sul on palju kergem saavutada kontrolli oma seesmise olukorra üle kui maailma ja sind ümbritsevate inimeste üle.

Kui sa oled valmis omaks võtma aktiivset lähenemist enese-abile, siis saad sa kergelt alustada. Sa saad alustada, mõistes ja aktsepteerides seda lihtsat, kuid fundamentaalset printsiipi:  sinu välise olukorra parandamise võti on alustada oma seesmise olukorra muutmisega. Sa ei saa oma maailma muuta ennast muutmata. Tegelikult võib sinu  seesmise olukorra muutmisel olla dramaatiline mõju sinu välisele olukorrale. Hiljem räägime sellest, miks see nii on.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine