Osi arusaamist!

Miks peaksid sa otsima õiget arusaamist? Sellepärast, et õige arusaamine on edasijõudmise võti nii individuaalsel tasemel kui ka inimkonna kui terviku jaoks. Läbi ajaloo on inimesed imestanud, miks teevad nad seda, mida nad ei taha teha ja miks näib raske teha seda, mida nad peavad õigeks. Faktiliselt võiks  seda küsimust pidada üheks inimese eksistentsi suurimaks saladuseks

Tegelikult on vastus lihtne. Kui inimestel oleks sügavam arusaamine, siis teeksid nad seda, mis on nende parimates huvides. Normaalsed inimesed ei tee midagi, mis neid kahjustab. Kui inimesed ei tee seda, mis on parim, siis ei mõista nad täielikult seda, mis on valgustatud enesehuvi. Kuna välise teadmise ja seesmise arusaamise vahel on vahe, siis võid sa midagi teada oma välises meeles ilma, et sa oleksid selle teadmise endasse võtnud.

Selleks, et sildu ehitada peavad insenerid kasutama teaduslikke seadusi ja matemaatilisi valemeid. Kujutagem ette, et me õpetame silla ehitamist grupile üliõpilastele. Mõned üliõpilased saavutavad välise ehk intellektuaalse teadmise vastavate seaduste ja valemite osas. See teadmine võimaldab neil ehitada silda, mis rajaneb olemasolevatel kavanditel. Kui üliõpilased lähevad intellektuaalsest teadmisest kaugemale, siis saavad nad sügavama arusaamise nendest printsiipiderst, mis on  sillaehituse seaduste taga. Need üliõpilased saavad kasutada oma arusaamist selleks, et minna olemasolevatest kavanditest kaugemale ja seetõttu viia sillaehituse teadust täiesti uuele tasemele. Need üliõpilased on selle teadmise omandanud, nii et see on muutunud nende teadvuse osaks.

Kui sa tõesti tahad teada enamat, siis on oluline, et sa otsiksid sügavamat arusaamist endast ja elust ja mõistaksid, et see saab tulla ainult sinu seest. Kujuta ette, et sul on üks väide, mille suhtes sa tead, et see sisaldab tõde. Sa annad selle väite tosinale inimestele ja palud neid seda seletada. Kui sa vaatad nende inimeste meeltesse, siis mõistad sa, et kellelgi nendest ei ole ühesugust arusaamist sellest väitest. Põhjus on selles, et sõnadel on erinevate inimeste jaoks erinev tähendus. Kui sa tahad täielikult mingit ideed mõista, siis ei saa sa lihtsalt selle idee kohta lugeda. Näiteks ei ole sul mingit garantiid, et selles raamatus kasutatud sõnad annavad sulle õige seesmise arusaamise mingist ideest. Aga sa võid selle arusaamise omaenda meele seest saada, sest sinu meel kasutab sõnu ja kujundeid, millel on sinu jaoks kindel tähendus. Lühidalt, me vaatame, kuidas saad sa arendada seda seesmist lähenemist teadmisele. Praegu aga mõelgem sellest, miks on sul vaja saada arusaamist enda seest.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine