Uus lähenemine teadmisele

  • Arenda õiget motivatsiooni, mis saab tulla ainult sinu seest.
  • Võta omaks aktiivne lähenemine teele, hakates valitsema oma seesmise olukorra üle.
  • Kasuta elu võrrandit selleks, et fokuseeruda  seesmisele olukorrale, mitte välisele olukorrale.
  • Aktsepteeri seda, et sinu elukogemus on sinu seesmise olukorra produkt.
  • Arenda õiget arusaamist, mis saab tulla ainult sinu seest.
  • Otsi lahendust oma seesmistele konfliktidele läbi otsese seesmise kogemuse.
  • Ava oma meel uutele ideedele, mis tulevad sinu seest. 

Kui sa seisad silmitsi isiklike probleemidega, siis on sul arvatavasti kalduvus fokuseerida oma tähelepanu olukorra välistele aspektidele. Aga kui sa oled keset kriisi, siis moodustab olukorra emotsionaalne pinge seina või kuppelkatte sinu meele ümber. See pinge kuppelkate takistab sul probleemi lahendamist, sest ta paneb sind oma meelt sulgema olukorrast sügavama arusaamise jaoks. Põhjus, miks sulle tundub, et teiste inimeste probleeme on kergem lahendada, on see, et sa ei ole nende kuppelkatte sees. Seepärast jääb  su meel selgeks ja lahendus on endastmõistetav. Aga kui sa oled pinge all, siis oled sa omaenda kuppelkatte sees ja sellepärast ei õnnestu sul sageli lahendust leida, mis hiljem on enesestmõistetav.

Siit tuleneb loogiline järeldus, et sul on vaja sirutuda kaugemale oma praegusest arusaamisest, praegusest teadvuse tasemest, praegusest pinge kuppelkattest. Koht sügavamama arusaamise otsimise jaoks on sinu enda sees. Teeme ühe mõtte-eksperimendi, et seletada, miks on see tähtis.

Gordioni sõlme katkiraiumine

Kujuta ette, et me siseneme ajamasinasse, pöörame skaala tagasi aega 800 e.K. ja seame eesmärgiks Väike-Aasia, mis on kusagil Türgis. Kui kogu vurin ja surin lõpeb, siis avame me ukse ja astume masinast välja. Me leiame end linna keskelt, mis on või oli provintsi pealinn, mida kutsuti Phrygiaks. Kogu elanikkond oli joondunud piki peatänavat, et olla tunnistajaks Gordiuse nimelise kuninga ametissepühitsemise tseremoonial. Gordius sündis alandliku talupojana, aga oraakli sekkumise tagajärjel valiti ta Früügia uueks kuningaks. Äkki kostab suur mürin rahvahulgast ja Gordius sõidab läbi linnavärava oma suurepärases tõllas.

Kuna Gordius valiti ülalt vahelesegamise tõttu, siis otsustab ta avaldada erilist austust jumalatele. Ta  viib oma tõlla templisse ja  pühendab selle jumal Zeusile. Selleks, et kindlustada seda, et ükski surelik ei saaks tõlda kasutada, võtab Gordius mitu nööri ja seob kaks tõlla osa sellise keerulise sõlmega kokku, mis peidab nööri otsad. Varsti pärast seda läheb üks oraakel mööda ja kui ta näeb tõlda, läheb ta transsi ja lausub ennustuse: „See, kes suudab lahti teha Gordoni sõlme, saab kogu Aasia valitsejaks.” Varsti hakkavad kõige  ambitsioonikamad mehed parves templi juurde kogunema. Nad püüavad sõlme lahti päästa, kuid edutult.

Lõpuks, aastal 334 e.K.  läheb sealt mööda. noor Makedoonia kuningas Alexander III ja otsustab proovida. Ta vaatab sõlme lähemalt, sügab habet ja hüüatab. „Eureka” („aha” või „ma mõistan” kreeka k.), tõmbab mõõga välja ja raiub sõlme ühe hoobiga katki. Pärast seda vallutab ta kogu Aasia, milletõttu saab ta tuntuks Alexander Suurena.

Mõned inimesed usuvad, et Alexander pettis, kuid tegelikult mõistis ta ennustust. Oraakel kasutas sõna „lahti tegema” mitte „lahti sõlmima.” Alexander mõistis vahet, nii et selle asemel, et püüda lahendada probleemi samal viisil kui see loodi, leidis ta ainsa praktilise lahenduse. Tänapäeval viitab väljend „Gordioni  sõlme katkiraiumine” probleemi lahendamisele julgete meetmetega. Enamus inimesi näevad seda vana loona, mis ei puuduta igapäeva probleeme. Aga tegelikult illustreerib Gordioni sõlme jutt universaalset printsiipi, mida saab rakendada iga probleemi suhtes. Printsiip, mille me saame välja tuua sellest jutust on: selleks, et probleemi lahendada, pead sa vabastama oma meele sellest teadvuse seisundist, mis lõi probleemi!

See lihtne väide on aluseks igale edukale enese-parandamisele suunatud lähenemisele.  Gordioni sõlme probleem ei olnud sõlmes endas, vaid viisis, kuidas inimesed sellele probleemile lähenesid.  Sõlm loodi nööride kokkusidumise abil ja inimesed arvasid, et „lahti teha” tähendas nööride lahtisidumist. Kuna inimesed olid mõjutatud sama teadvuseseisundi poolt, mis probleemi lõi,  siis arvasid nad, et ainus lahendus oli sõlme sidumise protsess tagasi pöörata.

See jutustus illustreerib olukorda, kuidas ettekujutus saab luua mentaalse ja emotsionaalse seina meele ümber ja sellest võib olla raske kaugemale näha. Nii kaua kui  sa olukorrale seestpoolt seinu vaatad, saad sa vältimatult mässituks sellesse teadvuseseisundisse, mis lõi probleemi, isegi kui sina isiklikult seda probleemi ei loonud. Seetõttu ei suuda sa näha lahendust ja tunned, et oled kinni jäänud. Mõne aja pärast võisid sa hakata uskuma, et sul ei ole sellest olukorrast  väljapääsu, aga see on ainult illusioon, mille lõi see, et sul puudus visioon.

See osutab teisele fundamentaalsele enese-abi printsiibile: ükskõik millise probleemiga sa silmitsi seisad, see viis, kuidas sa probleemile vaatad, on alati selle probleemi osa. Võiks öelda, et see, mis takistab lahendust, ei ole tegelik probleem, vaid sellesse probleemi suhtumine, vaatenurk selle probleemi peale. Seepärast on esimene samm probleemi lahendamise suunas muuta viisi, kuidas sa olukorra peale vaatad. See ei tähenda seda, et sinu meeleolu muutmine lahendaks kõik sinu probleemid. Aga selle viisi muutmine, kuidas sa probleemile vaatad, on kõige olulisem samm olukorra lahendamise suunas.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine