Jätke valed jutlustajad maha

Nüüd tulen ma uuesti, aga mitte lihas ja veres, vaid Elava Sõna kaudu, mida lausutakse kellegi kaudu, kes lihas ja veres on. Aga ma tulen uuesti sama sõnumiga. Ja kurb on, et sel ajal pean ma väljakutse esitama selle religiooni juhtidele, kes väidavad, et esindavad mind Maa peal. Aga see religioon on pööranud minu õpetused pahupidi, nii et keegi ei julge enam minu eeskujule järgneda. Sellepärast pean ma teile ütlema, et need isikud kristlikus religioonis, kes eitavad Kristuse Vaimu neis endis ja nende järgijates, ei ole minu tõelised esindajad Maa peal. Nad on inimesed, kelle kohta ma ütlesin:

24 Võidelge, et te läheksite sisse kitsast uksest, sest paljud, ütlen ma teile, püüavad sisse minna, aga ei jaksa mitte.

25 Sellest ajast, kui  maja peremees on üles tõusnud ja ukse lukku pannud, hakkate te seisma õues ja koputama uksele, öeldes: Issand, ava meile; Ja tema vastab teile, öeldes: Mina ei tunne teid, kust te olete!

26 Siis te hakkate ütlema: Me oleme sinu ees söönud ja joonud ja meie uulitsais sa õpetasid.

27 Aga tema ütleb teile, ma ei tunne teid, kust te olete; jääge minust eemal, kõik ülekohtu tegijad. (Luuk.pt.13).

Need, kes ei ole võimelised sisenema, on need, kes võtavad omaks välise religioonile lähenemise  ja need, kes jutlustavad seda oma kantslitest, pettes oma järgijaid uskumusse, et nendest väljaspool asuva uksele koputamisega  lubatakse neid kuningriiki. Need on need, kes ei suuda seesmisse kuningriiki siseneda, kuna nad keelduvad minu õpetusi endasse võtmast. Nad teevad ülekohut sellega, et põhjustavad oma järgijate sattumist välise religiooni lõksu, oodates välist päästjat, kes kunagi ei tule  ja sulevad oma kõrvad seesmisele Päästjale, minu enda vaimule, kes kutsub neid  nende südamete vaikuses. Sellepärast ütlen ma nüüd nendele vale-jutlustajatele: „Ma ei tunne teid!“

Tõepoolest saate te kuningriiki siseneda ainult siis, kui te leiate selle avatud ukse, mis on teie südame sees, sest see on seesama uks, millest ma rääkisin:

Ma tean sinu tegusid. Vaata ma olen seadnud sinu ette avatud ukse ja ükski ei suuda seda sulgeda (Ilm.3:8).

Vaata, ma seisan ukse taga ja koputan: kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juurde lähen ma sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema ühes minuga. (Ilm.3:20).

Kuidas te ei suuda näha seda, et see ainuke uks, mida ükski inimene ega inimese poolt loodud institutsioon ei saa sulgeda,  on uks teie südames, minu Vaimu teie sees viibimise uks? Ja kui te ei kutsu minu Vaimu teie isikliku Kristus-mina kujul, sisenema, kuidas saab siis Elav Kristus teiega õhtust süüa? Kas te mõistate, et selle maailma vürst püüab pidevalt sulgeda teie meelt selle ukse kohaloleku jaoks, nii et te ei saaks seesmisse kuningriiki siseneda? Ja kas te mõistate, et selle maailma vürst kasutab kõiki vahendeid – ka väites välist religiooni Kristuse tõeliseks esindajaks olema – et takistada teid minu avatud uksest sisse astumast?

Kas te nüüd  näete, et see igas inimolendis oleva Kristuse eitamine, selle eitamine, et igal inimolendil on potentsiaal selleks, et Kristus- meelega riietuda, saab tulla ainult ühest kohast, nimelt anti-kristuse teadvusest? Kõigepealt, mis on anti-kristus muud kui Kristuse eitamine? Nii et kui te eitate Kristuse Kohalolekut enda sees või teiste sees, siis olete te anti-kristuse teadvuse poolt pimestatud.

Mingit kompromissi ei ole; te kas aktsepteerite minu Kohalolekut enda sees või lükkate selle tagasi. Te kas teenite anti-kristuse vale-meistrit, anti-kristuse teadvust, või teenite te oma Kristus-mina tõelist Meistrit. Ja kui te eitate minu Kohalolekut enda sees, siis ei saa te olla minu tõelised järgijad  ja seega ei saa te ennast kristlasteks kutsuda.

Kui te minu Vaimu enda seest ei leia, siis ei ole teil võimalik minu õpetusi mõista ega pühakirja interpreteerida. Ja see seletab ära, miks paljud kristlikud grupid võitlevad omavahel selle või teise pühakirja interpretatsiooni pärast. Nad võitlevad sellepärast, et nad eitavad Kristuse Kohalolekut enda sees.  Nii et nad on jäetud pühakirja lihaliku meelega interpreteerima selle asemel, et saada õiget interpretatsiooni  otse läbi minu Elava Sõna. Kristlaste vahel ei saa olema kunagi rahu enne, kui nad tõusevad anti-kristuse teadvusest kõrgemale ja leiavad tõelise ühtsuse seesmise Kristuse läbi. Ja kui kristlaste vahel ei ole rahu, kuidas saab siis rahu Maa peal olla?


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine