Tema kujus ja sarnasuses

Paljud  inimesed on lugenud seda väidet pühakirjast, et inimolendid loodi Jumala kuju ja sarnasuse järgi. Vähestel inimestel on olnud julgust mõtiskleda selle üle, mida see väide tegelikult tähendab.

Takistuseks selle väite sügavamale mõistmisele on see, et  inimesed kalduvad tagurpidi mõtlema. Nad on enese-keskseteks muutunud selle asemel, et Jumala -kesksed olla. Nad kujutavad ette, et kui Jumal neid oma kujus lõi, siis Jumal peab sarnanema nende inimolenditega, keda nad praegu tunnevad. Enamus inimesi ei suuda mõista, et see ei ole nii.

Teid loodi algselt Jumala kuju ja sarnasuse järgi, aga praegu  te seda kuju ei väljenda. Oma vaba tahet sellisel viisil kasutades, nagu Jumala poolt ei olnud ette nähtud, olete te loonud inimolendi, kes on erinev sellest vaimsest olevusest, kelle Jumal lõi.

Mida siis tegelikult tähendab see, et te olite algselt Jumala kuju ja sarnasuse järgi loodud? Jumal on looja. Selleks, et luua, peab teil olema kaks omadust:

  • Teil peab olema võime ette näha või kujutleda seda, mida te loote. Te peate olema võimelised vaimusilmas oma valikuid ette nägema.
  • Teil peab olema võime valida, millist varianti te tahate ilmuma panna.

Jumal loob nii, et ta võtab omaenda vormitu Olemuse ja annab sellele kuju. Jumal saab kujutleda paljusid erinevaid vorme, aga selleks, et midagi luua, peab Jumal tegema konkreetse valiku. Jumal saab luua sellise universumi, kus planeedid on lamedad ja Jumal saab luua sellise universumi, kus planeedid on ümmargused. Aga ka Jumal ei saa luua sellist universumi, milles planeedid on lamedad ja ümmargused samal ajal, sest üks vorm välistab teise.

Kui Jumal teid oma kuju ja sarnasuse järgi lõi, siis andis Ta teile omaenda omadused. Ta andis teile kujutlusvõime ja vaba tahte. Pärast seda, kui Jumal oli teid nende omadustega varustanud, saatis ta teid sellesse konkreetsesse universumisse iseenda pikendusena.

Teie jaoks on äärmiselt tähtis mõista, et teid ei ole siia saadetud teie vaba tahte vastaselt. Te olete siin sellepärast, et te valisite siiatuleku. Te olete siin sellepärast, et teie hing otsustas olla Jumala loomingu osa ja väljendada Jumala omadusi siin sellel planeedil.

Kahjuks on paljud inimesed selle algse soovi ära unustanud. See mälukaotus on ainuke tõeline probleem planeedil Maa!

Kui te tahate sellest vanglast välja pääseda, mida selle maailma piirangud esindavad, siis peate te taastama oma algse mälestuse sellest, kes te olete. Kui te selle mälestuse tagasi saate, siis peate te otsustama oma tõelist identsust väljendada. Aga te ei saa väljendada seda, mida te ei tea, sest mitte keegi, ei Jumal ega Jumala poeg või tütar ei saa luua seda, mida ta kujutleda ei saa.

Ma olen vaimne õpetaja ja ma olen valinud selle planeediga jäämise  armastusest teie ja teie Vaimus olevate vendade ja õdede vastu. Minu sügavaim soov on näha seda, et te tunneksite täielikult ära, kes te olete – vaimne olevus piiratud, sureliku olevuse asemel, kelle te praegu arvate enese olevat.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine