Tõuske surelikkusest kõrgemale

Kuidas oleks mul võimalik aidata teil vabaneda piiratud surelikust teadvuse seisundist, mis praegu teie meelt lõksu püüab? Ma pean kuidagi inspireerima teid sellest  teadvuse seisundist kaugemale vaatama. Võib-olla see aitaks teil mõista, miks te ennast sellest teadvuse seisundist leiate.

Mõelgem nüüd, kuidas ühel vaimsel olevusel, kes on Jumala kuju ja sarnasuse järgi loodud, oli võimalik laskuda sellisesse teadvuse seisundisse, mis praegu on Maa peal valitsev.

Et seda saladuste saladust mõista, on teil vaja ainult tõdeda, et Jumal andis teile kujutlusvõime ja vaba tahte ja et Jumal ei piiranud oma kingitusi. Jumal andis teile võime kujutleda ükskõik mida, ka neid asju, mis on erinevad või vastuseisus Jumala algse visiooniga selle universumi jaoks. Jumal andis teile ka  selle võime, et te võite valida uskuda ja luua kõike, mida te tahate, ka neid asju, mis erinevad või on vastuolus Jumala algse nägemuse  ja tahtega selle universumi jaoks.  Teiste sõnadega, Jumal andis teile võime luua omaenda reaalsust, ka seda reaalsust, mis on sellest reaalsusest erinev, mida Jumal teie jaoks kavandas.

Paljud tõsiusklikud inimesed, olgu nad kristlased või mitte-kristlased, vaatavad nende metsikuste peale, mis kogu planeedil praegu juhtuvad ja leiavad, et neil on raske mõista, kuidas Jumal võis luua niisuguse maailma nagu see, milles nad praegu elavad. Aga kuna nad kardavad  teatud välistest doktriinidest kaugemale vaadata, siis nende ainuke valikuvõimalus on mõelda, et Jumal pidi seda tahtma. Mõned inimesed aktsepteerivad Jumala tahet, teised lükkavad tagasi kõik, mis Jumalasse puutub. Mu armastatud südamed, need mõlemad reageeringud baseeruvad reaalsuse mittetäielikul mõistmisel. See on teine näide selle kohta, kuidas inimolendid kasutavad oma praegust teadvuse seisundit selleks, et  tagurpidi mõelda ja sellega projitseerida inimlikke omadusi Jumala peale.

Ma olen piiramatu kosmiline olevus. Ma elan oma Isa kuningriigis. Ma tunnen oma Isa ja olen tuttav tema algse visiooniga selle loomingu jaoks. Jumal ei soovinud, et te kogeksite viletsuse, piitsutuste ja kannatuse poolt vallutatud elu. Kui Jumal planeet Maa lõi, siis kavandas te täiusliku planeedi, kus hinged saaksid kasvada arusaamises oma individuaalsusest ja kus nad saaksid väljendada oma loovaid võimeid ilma ennast piiramata ja teisi kahjustamata.

Aga te peate mõistma seda, et Jumal austab oma seadusi. Ta andis teile piiramatu kujutlusvõime ja piiramatu vaba  tahte. Teil on võime kujutleda seda, mis on piiratud, seda mis ei rajane armastusel, ka seda, mis on must või kuri. Teil on võime valida oma tähelepanu fokuseerimine ebatäiuse peale. Aga see on Jumala Seadus, et te loote seda, mille peal te oma tähelepanul viibida lasete. Kui te fokuseerite oma tähelepanu ebatäiuslike kujude peale, siis hakkate te tingimata neid ebatäiuslikke kujusid looma. Põhjus on selles, et te loote oma kujutlusvõime ja tähelepanu jõu läbi.

Kui Jumal selle universumi lõi, siis esimene loomingu akt oli väide: „Saagu Valgus!“ Valgus on see põhisubstants, millest kõik selles universumis loodud on. Jumala valgus on nagu üks savikamakas. Jumal loob selle abil, et kujundab selle vormitu savi mingisse kindlasse vormi. Jumal loob kindla kuju kujutlemise  abil ja laseb siis oma valgusel sellesse kujusse voolata, kuni valgus materiaalse vormina ilmub. Te olete loodud Jumala kuju ja sarnasuse järgi.  Teil ei ole veel Jumala täielikke loovaid võimeid, aga te loote samal viisil nagu Jumal loob. Te loote selle abil, et lubate oma tähelepanul mingi konkreetse kuju peal fokuseeruda. Jumala valgus voolab pidevalt läbi teie teadvuse (muidu te ei elaks). Jumala valgus võtab kuulekalt igasuguse kuju, millel teie meel fokuseeritud on. Kui te hoiate oma tähelepanu mingi vormi peal piisava aja jooksul, siis panete te selle vormi oma välises maailmas ilmuma. Kui te hoiate oma tähelepanu surelikkuse, piirangu ja kannatuse kuju peal, siis kogete te neid asju oma elus. Kui te hoiate oma tähelepanu mingi ebatäiusliku kuju peal, siis see ebatäius ilmub teie ellu.

Hamleti dilemma on mõeldud illustreerima seda põhilist fakti, et te ei saa kunagi loomist lõpetada. Hamlet ei tahtnud tegutseda, aga mittetegutsemise abil kutsus ta esile oma surma. Paljud inimesed ei taha oma praeguses teadvuse seisundis luua. Aga kas te loote teadlikult või ebateadlikult, te ikkagi loote. Jumal andis teile vaba tahte ja te ei saa seda tahet välja lülitada; te ei saa valikute tegemist lõpetada. Kui te ignoreerite või eitate oma võimet täiust luua, siis te ikkagi teete valiku.

Seepärast, valige elu! Valige Jumala täius madalama teadvuse ebatäiuse asemel. Te ei saa loomist lõpetada, aga te saate valida, mida te loote.

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine