Karm armastus

Ma olen täielikult teadlik sellest, et mõned inimesed on omaks võtnud minu sellise kuju, mis paneb neid tundma, et ei ole võimalik, et tõeline Jeesus oleks nii otsekohene ja avameelne. Nad on vastu võtnud minu õrnutseva kuju, millel on tõelise Jeesusega vähe ühist. Mul on mitmed kommentaarid selle vale kuju kohta.

2000 aastat tagasi andsin ma oma elu selleks, et neid samu õpetusi tuua, mida ma teile praegu andnud olen. Neid õpetusi on süstemaatiliselt moonutatud ja hävitatud. Isegi siis, kui väike arv inimesi oleks minu algseid õpetusi kuulda  võtnud, oleks see planeet praegu teistsugune koht. Pärast seda, kui ma 2000 aastat oodanud olen, ei ole mul lihtsalt armastusväärsuste jaoks aega. Mul ei ole aega nagu kass ümber palava pudru käia. Aeg on reaalsusele näkku vaadata ja sellepärast pean ma andma inimestele tõese ülevaate nende olukorra kohta.

Ma olen tõepoolest Armastuse Meister. Ma olen omandanud kõik armastuse omadused, ka karmi armastuse. Kas see oleks tõesti armastamine, kui ma lubaksin inimestel harimatusse jääda ja seeläbi oma hinged kaotada?

Ma arvan, et ei oleks! Ma võiksin meenutada teile, et 2000 aastat tagasi ütlesin ma: „Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka.“ See mõõk, mida ma  tulin  tooma siis, ja  olen tulnud uuesti tooma  praegu, on Tõe Mõõk, mis lõikab reaalse ebareaalsest lahti. Põhiline vale, mis sellel planeedil leidub, on uskumine sellesse, et inimolendid ei ole oma olukorda loonud. Põhiline tõde on see, et sellel planeedil leiduvad olukorrad on täielikult inimolendite looming. Sellepärast ainus viis, kuidas olukorrad saaksid kuidagi paraneda, on see, kui inimolendid võtavad vastutuse oma tegude eest ja otsustavad, et nad hakkavad täiust looma selle asemel, et ebatäiuse loomist jätkata.

Jumal ei ole kunagi soovinud sellel planeedil olevat viletsust ja kannatust näha. Jumal ei soovi näha, et see praegune olukord määramatult jätkuks. Jumal soovib drastilisi ja positiivseid muutusi sellel planeedil näha. Aga Jumal on andnud teile ja igaühele teisele vaba tahte  ja sellepärast ei saa Jumal positiivset muudatust esile kutsuda, kui te ei otsusta, et olete valmis olema muudatuse toomise instrumendiks sellega, et fokuseerite oma tähelepanu Jumala täiusele, selle asemel, et jätkate oma tähelepanu fokuseerimist inimlikule ebatäiusele.

Te ei saa kahte isandat teenida. Te ei saa teenida Jumalat ja mammonat. Te ei saa teenida Jumalat ja selle maailma Vürsti. Jumal on täius ja ta ei ole midagi peale selle täiuse. Midagi ebatäiuslikku ei ole kunagi Jumalalt pärinenud.

Sellepärast ei pärinenud praegune ebatäiuse seisund Maa peal  Jumalalt. Jumal ei loonud teie viletsust ja seepärast ei saa te oodata, et Jumal kuidagi pühiks selle  ära mingi ime või armuks nimetatud salapärase asja kaudu. Teie isikliku viletsuse ja kõik sellel planeedil leiduvad ebatäiused saavad eemaldada ainult need, kes need loonud on. Seda  saab eemaldada ainult siis, kui teie ja kriitiline hulk teisi inimesi otsustavad oma tähelepanu ebatäiuse pealt ära suunata ja suunata see Jumala täiuse peale.

Kuidas saate te Jumala täiuse peale fokuseeruda? Te peate tõusma sellele teadvuse tasemele, mis on sellest relatiivsest, surelikust, piiratud lihalikust teadvusest kõrgemal, kuhu enamus inimesi on lubanud endal laskuda.

Ma olen siin selleks, et teid kõrgemale kutsuda. See sõnum, mille ma tänapäeval annan, on sama sõnum, mille ma 2000 aastat tagasi andsin. Põhjus, miks ma tänapäeval sama sõnumi annan, on see, et teie ja enamus teisi inimesi ei ole minu algset sõnumit kuulda võtnud. See on suuresti tänu sellele faktile, et minu algset sõnumit ei tehtud üldisele elanikkonnale kättesaadavaks. Aga ajad on muutunud  ja minu algne sõnum ei saa kauemaks peitu jääda.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine