Kristus-teadvuse saavutamine

 Ma  olen olnud selle planeediga väga pikka aega. Ma olen näinud kõike, mis seal näha on. Ma olen näinud iga madalama teadvuse aspekti, mida ma lihalikuks meeleks nimetan. Kui te soovite minu tõeline õpilane olla, siis peate te mõistma, et keskne, teatud mõttes ainus, võti minu õpilaseks olemisele on see, et te peate lihaliku meele, madalama teadvuse seisundi ületama.

See on kahekordne protsess. Te peate ületama madalama teadvuse ja samal ajal peate te ühinema kõrgema teadvusega. Minu armastatud Paulus ütles: „Ma suren iga päev!“ Ta mõtles sellega, et  tema lihaliku meele osa, tema madalam teadvus, suri iga päev. Paulus ütles ka seda, et te peate seljast võtma vana inimese ja uue inimesega riietuma. Ta mõtles sellega, et te peate lihaliku meele seljast võtma ja kõrgema meelega riietuma.

See protsess nõuab aega ja see peab järk-järgult juhtuma. Kui teilt kistaks kogu lihalik meel ühekorraga maha, siis visataks teie hing identiteedi kriisi. Te ei tea enam, kes te olete; te kaotate kogu jätkuvuse ja identsuse tunde. Te lähete sõna otseses mõttes hulluks. See on tegelikult juhtunud inimestega, kes on vaimse tee avastanud ja on püüdnud vaimse kasvu protsessi tagant sundida. Nad püüdsid Taevast jõuga võtta ja seda tehes kutsusid nad nii palju Valgust ülevalt välja, et ei olnud võimelised seda kinni hoidma. Enda tõstmise asemel kahjustasid nad oma identsustunnet.

Minu sõnumi olemuseks on juhtida tähelepanu sellele, et on olemas alternatiiv sellele elule, mida enamus inimesi sellel planeedil praktiseerivad. Mõned religioossed inimesed väidavad, et kõik allub Jumala tahtele ja sellepärast ei saa me midagi teha selleks, et muuta seda, kes me oleme. Jumal lõi teid ja see on kõik. Mõned teadlased väidavad, et teie isiksus, teie identsus on keskkonna ja pärilike faktorite produkt, mille üle teil kontroll puudub. Mõlemad uskumused on ebatäiuslikud.

Endastmõistetavalt on mõned selle universumi tunnusjooned  Jumala tahte produktid. Seepärast on teie isiksus ja individuaalsus  mingil määral Jumala tahtest mõjutatud. Teie isiksust ja individuaalsust mõjutavad ka teie pärilikkus ja keskkond, milles te kasvasite. Aga oluline punkt, millega ma tahan ühele poole jõuda on see, et te ei pea oma ülejäänud elu elama väljaspool teie kontrolli olevate olukordade orjana. Teil on olemas potentsiaal oma saatuse üle valitsemiseks ja oma identsuse ümberehitamiseks.

Teil on see potentsiaal ja see potentsiaal on teile antud Jumala enda poolt selleks, et te saaksite ümber kujundada oma saatust, muuta oma psühholoogiat  ja muuta oma identsustunnet Jumala kuju ja sarnasuse järgi.

Jumal lõi teid alguses omaenda kuju ja sarnasuse järgi. Selle alguse vahel, mis leidis aset väga kaua aega tagasi, ja käesoleva aja vahel olete te loonud inimolendi, kes ei sarnane enam Jumala kujule ja sarnasusele. Aga teil on olemas potentsiaal selleks, et alustada astmelist protsessi, mille abil saate te ennast Jumala kuju ja sarnasuse järgi ümber muuta. Selles protsessis saate te kujundada oma isiksuse sellisel viisil, mida Jumal kunagi ei ole kujutlenud, aga mis on Jumala tahtega täiuslikus kooskõlas.

See vaimse kasvu protsess on alati inimolenditele kättesaadav olnud. Läbi ajastute on see olnud  tuntud igas kultuuris ja tsivilisatsioonis. Seda on esitatud paljudes erinevates versioonides, üritades erinevates inimeste gruppides huvi äratada. Selle protsessi universaalne nimi on „vaimne tee.“


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine