Ärge lubage millelgi teie ja Jumala vahele tulla

Mind hämmastab täielikult see, et keegi saab uurida minu õpetusi, ka mittetäiuslikke uues testamendis olevaid õpetusi ja järeldada, et ainus tee lunastusele läheb läbi mingi välise organisatsiooni ja välise doktriini. Kuidas teil ei õnnestu näha, et ma ei tulnud totalitaarset organisatsiooni looma või andma  suletud ja suletusele kalduvat välist doktriini?

Miks ma teie arvates korduvalt omaaegseid religioosseid võime noomisin? Miks teie arvates need religioossed võimud pidasid mind nii suureks ähvarduseks, et nad sepitsesid korduvalt minu tapmist ja lõpuks see neil õnnestus? Juudi religiooni võimud tahtsid minust vabaneda sellepärast, et ma olin nende  jõustruktuurile ülim ähvardus.

Ma noomisin neid, kes seadsid ennast üles ainsaks ukseavaks inimolendite ja Jumala vahele. Nad lõid ususüsteemi, mis väitis, et ükski inimene ei saa Jumala juurde muidu, kui  ortodoksse religiooni ja tema inimliku hierarhia kaudu. Nad lõid ususüsteemi, mis väitis, et kui isik ei usu välist doktriini, siis see isik ei saa oma lunastust.

Ma tulin seda suletud süsteemi kukutama. Ma tulin avalikult hukka mõistma neid inimesi, kes olid ennast seadnud lüliks Jumala ja inimeste vahele. Ma tulin kukutama neid jõustruktuure ja paljastama võimumänge. Ma tulin taastama teadmise võtit, mille need inimesed olid ära võtnud, püüdluses elanikkonda kontrollida.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine