Ainus ukseava Jumala juurde

Ma ei tulnud Iisraelile rahu tooma. Ma tulin mõõka tooma, mis lõikaks katki selle illusiooni loorid, mis inimeste meeli ümbritsesid. Ma tulin inimesi vabaks lõikama nendest ahelatest, millega selle religiooni esindajad olid neid sidunud, mis oli algselt mõeldud selleks, et inimesi kogu rõhumisest vabastada.

Mina, Jeesus, olin vaimne revolutsionäär ja tänapäeval olen ma jälle see sama vaimne revolutsionäär. Ma olen siin nüüd ja  peaaegu ja läbi nende õpetuste ütlen ma teile, et teil ei ole vaja vastu võtta ühtegi inimlikku organisatsiooni ega isikut Jumala juurde viiva ukseavana.

Jumala juurde viib üksainus ukseava ja see on teadvuse seisund, mida mina tulin eeskujuks tooma ja demonstreerima, nimelt Kristus-teadvus. Kui ma ütlesin: „Mina olen uks, mida ükski inimene ei saa sulgeda“, siis ei viidanud ma isikule nimega Jeesus, vaid viitasin universaalsele teadvuse seisundile, universaalsele Kristus-meelele, millega ma olin sellisel määral ühinenud, et ma võisin tõesti öelda: „Mina ja mu Isa oleme üks.“

Aga ma ütlesin ka: „Mina iseenesest ei saa teha midagi; Isa minu sees on see, kes teeb töö ära.“ Ma mõtlesin sellega, et minu sees olev universaalne

Kristus-teadvus on ainuke tõeline tegija.

Paljud inimesed mõtlesid, et mina olin uus Iisraeli kuningas ja et ma hakkan juhtima iisraellasi vägivaldses mässus roomlaste rõhumise vastu. Ma ei läinud relvadega roomlaste vastu, kuigi ma kinnitasin palju kordi, et ma tulin rahvast vabastama.  Kui ma ei tulnud iisraeli rahvast roomlastest vabastama, keda ma siis teie arvates pidasin rahva tõelisteks rõhujateks?  Ma tahtsin neid vabastada inimestest, madudest nende keskel, kes olid okupeerinud koha inimeste ja nende Jumala vahel.

Ütlemine: „Ärge laske kellelgi ära võtta oma krooni“ viitab sellele faktile, et te ei pea mingil inimolendil ega organisatsioonil laskma ära võtta teie Jumalaga isikliku, otsese, seesmise kontakti krooni.

Teid loodi Jumala kujus ja sarnasuses. Teil on teadvuse võime suhelda Jumalaga otse enda südame sees. Kui Jumal ütles: „Teil ei pea olema teisi jumalaid minu ees“, mida Ta teie arvates sellega tegelikult mõtles?

Jaa, ta mõtles, et te ei peaks kummardama välist iidolit. Aga miks te ei peaks välist iidolit kummardama? Sellepärast, et kui te identifitseerite välist kuju Jumalana, siis te ei saa kunagi tundma tõelist Jumalat, kes on kõikidest kujudest kõrgemal.

Jumal on kõikidest kujudest ja kõikidest inimolendite poolt loodud kontseptsioonidest  kõrgemal. Te lihtsalt ei suuda Jumalat oma füüsiliste meeltega kogeda ja te ei suuda Jumalat sellest teadvuse seisundist mõista, mida ma olen lihalikuks meeleks nimetanud. Aga te saate kogeda Jumalat otseselt siis, kui te avate oma südame müstilisele kogemusele, mille kaudu Jumal saab ilmutada oma Olemust, oma tuuma teile.

See võime suhelda Jumalaga vahetult on kõige väärtuslikum kingitus, mida iga inimolend on kunagi saanud. See kingitus on ka ülim isiklik vastutus. Te ei tohi kunagi lasta kellelgi või millelgi selles maailmas seda kingitust endalt ära võtta. Te ei tohi kunagi  millelgi siin maailmas lasta seista teie ja teie otsese seesmise Jumalaga suhtlemise vahel.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine