Teie vaimne potentsiaal

Väga paljud inimesed mõtlevad, et mina olin nendest nii palju kõrgemal, et neil ei ole võimalik minu eeskujust õppida ega minu jälgedes käia. Selline intensiivne jumaldava austuse kultus on Jeesuse Kristuse ümber loodud, et see on minu tõelise sõnumi peaaegu hävitanud.

Ma mõistan täiesti, miks ma 2000 aastat tagasi Maale tulin. Ma tulin demonstreerima, et igal inimolendil on võimalik saavutada otsene seesmine kontakti Jumalaga; saavutada gnosis. See oli minu missiooni põhiolemus. Võiks isegi öelda, et see oli ainuke sõnum, mida ma tulin edasi andma. Ma tulin demonstreerima, et tee Jumala juurde ei lähe läbi millegi, mis on teist väljaspool. Tee Jumala juurde on seesmine tee, mille abil te kontakteerute Jumalaga otse oma südames.

Mõelge selle peale, mis on juhtunud selle sõnumiga nende möödunud 2000 aasta vältel. Kustkohast praeguses pühakirjas saate te selle sõnumi leida? Kas te arvate, et ma ei lausunud oma sõnumit selgelt ja avalikult? Kas te arvate, et ma tahtsin seda sõnumit kuidagi inimkonna või tulevaste põlvede eest peita?

Ei, Mina, Jeesus, tahtsin, et seda sõnumit kuulutataks avalikult ja seda käskisin ma oma jüngritel teha.

Mis on selle sõnumiga 2000 aasta jooksul juhtunud? Ta on vale sõnumiga asendatud!

Selle vale sõnumi olemus on see, et Jeesus Kristus – kuna ta oli Jumala Poeg, ei, kuna ta oli ainus Jumala Poeg – oli nii palju kaugemal ja kõrgemal normaalsest inimolendist, et kellelgi ei ole tema jälgedes võimalik käia.

See minu ümber olev jumaldava austuse kultus on nii intensiivne, et enamus neid inimesi, kes ennast kristlasteks nimetavad, ei julge kunagi minu nende sõnade tõelisest tähendusest mõelda  - „See, kes minusse usub, teeb ka  neid töid, mida mina tegin“. Väga paljud inimesed mõtlevad, et minu jälgedes käimine ja kõrgema teadvuse seisundi, jah – Kristus-teadvuse seisundi saavutamine - on jumalateotus.

Suurim tragöödia
Ma pean teile ütlema väga otseselt ja avalikult, et minu isiklikust vaatevinklist on see selline tragöödia, et ma vaevalt suudan leida sõnu selle kirjeldamiseks. See sõnum, nii sõnas kui eeskujus, mille toomiseks andsin ma oma elu, on täielikult vale sõnumi poolt varjutatud.

Kõikidele järgimiseks oleva eeskuju asemel on mind ülendatud selliseks iidoliks, kellele keegi ei julge järgneda, ilma et teda jumalateotuses ei süüdistataks. Möödunud 2000 aasta jooksul on väga paljud kristlased tantsinud selle kuldvasika ümber, selle minu vale kuju ümber.

Ma tulin inimesi vabastama. See minu vale-kuju pigem erandina kui eeskujuna aitab inimesi isegi rohkem vangistada kui nad enne minu tulekut olid. Seepärast võiks välisest vaatevinklist öelda, et minu tulek avaldas kavandatule vastupidist mõju. Selle  asemel, et olla inimeste vabastamise instrumendiks, olen ma muutunud nende sellesse mentaalsesse vanglasse vangistamise abivahendiks, mis  on kindlam kui ükski füüsiline vangla saaks olla.

Kõigepealt, kui te tõesti tahate inimesi orjastada, siis rauast ketid ei ole kõige efektiivsem viis, sest inimesed teavad, et nad on orjastatud ja nad igatsevad vabaduse järele. Palju efektiivsem on orjastada inimesi kavalate vahendite abil, nii et nad isegi ei mõista, et nad lõksus on.

Ma olen piiramatu kosmiline olevus.

Mind kutsutakse Rahu Printsiks  ja ma olen tõepoolest Jumala tingimusteta armastuses rahus. Aga ka minul on raske mõista, kuidas inimolendid saavad jätkata selliste minu kohta käivate uskumatute valede vastuvõtmist.

Kuidas saab see olla, et pärast 2000 aastat on nii vähe inimesi julgenud sellest kujust kaugemale vaadata? Kuidas saab see olla, et isegi väikesed lapsed ei ole vaadanud kuninga uute riiete peale ja ei ole öelnud: „Kuningal ei ole midagi seljas?“

Millal küll need, kes ennast kristlasteks kutsuvad  ja kes siiralt usuvad, et minu järel käivad, mõistavad, et nad peavad sellest valest kujust kaugemale vaatama? Millal sina, mu armas, mõistad, et sina isiklikult pead julgema minu sellisest kujust kaugemale vaadata, minna sügavale oma südamesse ja paluda, et ma ilmutaksin sulle tõelise Jeesus Kristuse Olemuse?

Küsige ja te saate.

Otsige ja te leiate.

Julgege vaadata kaugemale sellest välisest surnud inimeste luid täis olevast doktriinist. Julgege otsida tõelist Jeesus Kristust. Ma luban teile, et kui te oma meele avate ja mind oma südame vaikuses otsite, siis te tõepoolest minu leiate. Ma olen teiega alati olnud ja ma olen teiega tänapäeval. Ma lihtsalt ootan, et te teeksite valiku minu Kohalolek enda sees ära tunda.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine