Teadvuse skaala

On olemas veel palju muud peale füüsilise keha ja lihaliku meele. Te võiksite mõelda oma teadvusest kui raadiovastuvõtja skaalast. Te saate raadio skaalat pöörata ja erinevate jaamadele häälestuda. Mida te erinevate jaamadena kogete, on lihtsalt raadiolained, mis erinevatel sagedustel levivad.

Teie teadvusel on võime häälestuda nii materiaalsele universumile kui kõrgematele universumitele vaimses maailmas. Läbi ajastute on arvukatel inimestel olnud kõrgemate maailmade müstilisi nägemusi. Sellised nägemused on olnud peaaegu iga religiooni või vaimse filosoofia aluseks, mida inimkond tunneb.

Iga inimolend on loodud Jumala kujus ja sarnasuses. Sellepärast on igal inimolendil teadvuse võime  häälestuda vaimsetele maailmadele ja omada nende maailmade ja nende maailmade reaalsuse otsest seesmist kogemust.

Ainus põhjus, miks  teil ei ole vaimsete maailmade otsest taju on see, et te ei ole õppinud oma teadvuse skaalat keerama.

Hilisemas vestluses õpetan ma teile, kuidas teadvuse skaalat keerata. Praegu ma tahan, et te mõtleksite selle üle, miks seda skaalat on vaja keerata ja otsest vaimse reaalsuse kogemust saada.

Kujutage ette, et te kohtate kedagi turuplatsil, kes hakkab teile rääkima suurepärasest uuest puuviljast, mis hiljuti avastati. Pärast seda, kui te olete nendest üllatavatest omadustest ja väga nauditavast maitsest kuulnud, siis on teie esimeseks reaktsiooniks küsimus: „Kust seda uut puuvilja saab?“

See on inimmeele loomulik kalduvus, et kui ta kuuleb millestki ihaldusväärsest, siis tahab ta seda ise kogeda. Te ei ole lihtsalt rahul välise allika poolt antud kuju või kirjeldusega.

Ma tean, et lapsena olid paljud inimesed läbi immutatud niisugusest ütlusest, et uudishimu tappis kassi. Ma tahan, et te mõistaksite, et  soovis kogeda midagi otse, selle asemel, et toetuda vaid kirjeldusele, ei ole absoluutselt midagi valet. Tegelikult sisestas Jumal teie hinge uudishimu ja igatsuse tunde, mis  ei saa kunagi rahuldatud millegagi, mis selle Maa pealt leida on.

Jumal lõi teid oma kuju ja sarnasuse järgi.

Jumal on ülim rõõm, armastus ja õndsus.

Jumal soovis, et te söandaksite sellesse vormimaailma minna, mille Ta lõi. Ta soovis, et te kogeksite ja hindaksite seda vormimaailma, aga Ta ei soovinud kunagi seda, et te selles vormimaailmas ära eksiksite. Sellepärast igatseb teie hing midagi põhilist, midagi kõrgemat. See igatsus on igatsus Taevase Isa järele. See on igatsus kogeda Jumala Olemuse täiust, mälestus millest on sisestatud sügavale teie hinge (Jumal kirjutas oma seaduse teie seesmistesse osadesse). Te ei ole kunagi täiesti rahul, te ei ole kunagi täielikult rahus, kuni te saate selle Jumala piiramatu Olemuse otsese kogemuse.

Miski muu ei rahulda teid.

Kuna Jumal on ülim rõõm ja armastus, miks siis Jumal tahaks, et tema lapsed määraksid ennast millegi vähema jaoks kui tema Olemuse täius? Miks Jumal looks  teid  siis sellisel viisil, et teid rahuldaksid selle maailma asjad?  Kui teie hinge rahuldavad sellel planeedil leiduvad olukorrad, siis ei igatseks te kunagi midagi enamat. Te võite jääda kinni igale selle vormimaailma tasandile. Enesestmõistetavalt ei taha piiramatu armastuse ja õndsuse Jumal, et see juhtuks. Isal on hea meel teile kuningriiki anda. Sellepärast ei ole teie hing kunagi rahul enne, kui ta on kogenud Jumala Olemuse otsest kogemust.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine