Tõusmine teadvuses

Kui te aktsepteerite seda, et elul on ka vaimne külg, siis teatavasti te ka mõistate, et on olemas erinevus selle maailma ja vaimse maailma vahel. Inimesed kõikidest religioonidest jagavad peaaegu universaalset uskumust, et materiaalse maailma ja vaimse maailma vahel on erinevus. Nad jagavad ka seda uskumust, et maa ei ole inimolendite püsiv kodu. Elu eesmärk on tõusta materiaalsest maailmast kõrgemale ja siseneda vaimsesse maailma. Enamus inimesi mõistavad ka seda, et enne kui te vaimsesse maailma siseneda saate, peate te teatud nõudmised täitma.

Heitke pilk planeedi peale, nagu te teda tänapäeval näete. Ma mõtlen, et igaüks nõustub, et selliseid julmusi, mis sellel planeedil juhtuvad, vaimses maailmas lihtsalt juhtuda ei saa. Enamus inimesi mõistavad, et need olevused, kes vaimses maailmas elavad, ei kohtle üksteist sellisel viisil nagu inimolendid üksteist kohtlevad.

Ma olen püüdnud aidata teil aru saada, et vaimse maailma  ja materiaalse maailma vahel ei ole  fundamentaalset erinevust. Ainuke erinevus on vibratsiooni erinevus. Seepärast on teil olemas võime vaimsesse maailma üles tõusta. Aga enne kui te Isa kuningriiki siseneda saate, peate te teatud nõudmised täitma.

Võtmenõue on see, et te peate tõusma lihaliku meele madalamast teadvusest kõrgemale. Need julmused, mida te näete sellel planeedil aset leidmas ja paljud teised tegevused, mida inimesed ei pea tingimata halvaks, on madalama teadvuse seisundi tulemus.

Liha ja veri, madalama teadvuse liha ja veri ei saa lihtsalt kuningriiki pärida. Seepärast, ainus viis selleks, et meie Isa kuningriiki üles tõusta, on madalama teadvuse seisundi, lihaliku meele mahajätmise abil.

Lubage mul selgeks teha, et ei ole absoluutselt mingit kompromissi võimalust. Lihaliku meele vibratsioonid ei saa kunagi läve ületada ja siseneda sirgesse ja kitsasse väravasse, mis meie Isa kuningriiki viib. Isegi kui need vibratsioonid on maskeeritud selle poolt, mida inimene võiks headuseks nimetada, ei saa te ikka meie Isa kuningriiki siseneda. Te ei saa kuningriiki siseneda selle abil, et olete hea inimene,  Jumala silmis ei ole sellist asja nagu hea või täiuslik inimolend.

Te saate kuningriiki siseneda ainult siis, kui te ületate selle identsustunde, mis paneb teid uskuma, et te olete surelik inimolend, kes on Jumalast lahus. Te saate siseneda kuningriiki ainult siis, kui te võtate seljast vana sureliku inimese ja riietute uue inimesega, vaimse olevusega, vaimse identsustundega. Te saate siseneda ainult siis, kui te panete selga Kristus-teadvuse ja ühinete selle Kristus-teadvusega täielikult, nii et te näete ennast vaimse olevusena. Teie identsustunne peab olema ehitatud Kristuse kaljule, mitte madalama teadvuse tuiskliivadele. On absoluutselt oluline, et te jõuaksite selle tõe teadlikule seesmisele mõistmisele, mis nende sõnade taga on. Te peate mõistma ja aktsepteerima, et  te ei saa lihaliku meele ümmargust naela sellesse nurgelisse avasse panna, mis Nelinurksesse Linna viib.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine