Lunastuse tee

Lunastus on protsess, mitte silmapilkne ime. Lunastusprotsessil on mitu astet.

Ma väitsin varem, et Moosese seadus anti inimestele, kes olid väga madalas ja ebaküpses teadvuse seisundis. Nad vajasid ka ergutust selleks, et neid reegleid järgida  ja nende teadvuseseisundi tõttu oli ainus praktiline ergutus karistuse hirm.

Jumal ei ole vihane Jumal. Tegelikult Jumal ei karista inimolendeid; inimolendid karistavad ennast ise, nagu ma hiljem seletan. Aga teatud teadvuse tasemel on karistuse hirm ainus viis panna inimesi loobuma ennast-hävitavatest toimingutest. Sellepärast oli Moosese seadus fokuseeritud inimeste tegude muutmisele, nende välisele käitumisele.

Kui aeg minu Galilea missiooni jaoks tuli, siis olid asjad muutunud.  Inimkond oli tõusnud kõrgemale teadvuse tasemele. Seepärast oli mul võimalik esitada kõrgemat seadust, nimelt Mäejutlust ja mõningaid teisi oma õpetusi. See seadus oli ikka veel fokuseeritud sellele, et panna inimesi ennast-hävitavatest tegevustest loobuma, aga ma läksin ühe sammu võrra kaugemale. Minu uus seadus identifitseeris ennast-hävitavate tegude allikat teadvuse seisundina. Võiks öelda, et kuna Moosese seadus oli fokuseeritud inimeste välise käitumise muutmise peale, siis minu õpetused fokuseerusid inimeste seesmise käitumise muutmise peale.

Minu õpetuste eesmärk oli aidata inimestel mõista, et kõige efektiivsem viis välise käitumise muutmiseks on selle teadvuse seisundi muutmine, mis on selle käitumise põhjuseks. Minu õpetused olid kohandatud sellele teadvuse tasemele, mis inimestel 2000 aastat tagasi oli. Sellepärast kirjeldasin ma otsest suhet välise teo ja teatud teadvuse seisundi vahel. Teiste sõnadega, ma väitsin, et on vale magada teise mehe naisega. Aga selleks, et selle teo sooritamist vältida, tuleb vabaneda seesmisest soovist teise mehe naise järele.

Möödunud 2000 aasta jooksul tegid paljud tõsised kristlased suuri vaimseid edusamme, mõtiskledes minu õpetuste üle ja neid omaks võttes, omaks võttes  ka neid killustatud ja mittetäielikke õpetusi, mida pühakirjast leida saab.

Selle progressi tõttu on inimkonna teadvus uuele tasemele tõusnud. Sellel uuel tasemel peate te saavutama sügavama arusaamise suhtest  välise tegevuse ja teie teadvuse seisundi vahel. Ei ole piisav öelda, et tapmine on vale ja et selleks, et tappa, peate te vältima soovi tappa. Te peate mõistma, et soov tappa on ainult üks suurema terviku, suurema teadvuse seisundi väike tahk. See teadvuse seisund on see, mida ma madalamaks teadvuseks ehk lihalikuks meeleks nimetasin. Teiste sõnadega, soov tappa on lihtsalt tagajärg ja selle põhjuseks on lihalik meel, madalam teadvus.

Ei piisa tapmise soovi, hooraelu soovi, varastamise soovi, mammona soovi ja piiramatu arvu teiste käitumiste või suhtumiste ületamisest. Sellistest ebatäiuslikest suhtumistest ja uskumustest ülesaamine on üks samm õiges suunas, aga see on ainult üks samm. Et kogu teed käia, peate te probleemi juureni minema, mis on madalam teadvus ise. Te peate tõusma kõrgemale sellest teadvusest, mis paneb teid tegusid sooritama, mõtteid mõtlema ja tundmusi tundma, mis on ebapuhtad, see tähendab, et need ei ole vastuvõetav ohverdus.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine