Kosmiline klassituba

Kui hing soovib materiaalsesse maailma laskuda, siis on vajalik, et hing läheks läbi ettevalmistuse ja õppimise protsessi. Hing peab ära õppima, kuidas füüsilise kehaga töötada ja kuidas materiaalset maailma läbi selle keha meelte tajuda. Füüsilised meeled ei ole võimelised vaimse valdkonna kõrgemaid vibratsioone tajuma; nad saavad tajuda ainult materiaalse universumi vibratsioone.

Et asju veel keerulisemaks teha, on füüsiline keha väga keerukas looming. Kui hingel  tuleks teha teadlik otsus selleks, et säilitada füüsilise keha elutähtsad funktsioonid, nagu hingamine ja südame tuksumine, siis oleks hing kiiresti maha surutud. Tal ei jääks üldse tähelepanu üle selleks, et füüsilise kehaga tegelikult midagi teha ega tunda rõõmu elu üle materiaalses maailmas. Endastmõistetavalt see nurjaks hinge materiaalsesse maailma laskumise eesmärgi.

Seepärast oli inimkeha algselt varustatud omaenda meelega. Me võiksime võrrelda seda meelt arvutiga ja öelda, et lihalik meel on lihtsalt üks arvuti, mis valitseb füüsilist keha.

Füüsiline keha on loodud materiaalse universumi energiatest. Sellepärast ei saa füüsiline keha  nendest energiatest kaugemale näha. Samamoodi on keha arvuti loodud materiaalse maailma energiatest. Sellepärast ei saa keha arvuti mõista vaimsete maailmade kontseptsioone ega Jumala ja Jumala seaduste ideed. Sellepärast ei ole lihaliku meele jaoks sellist asja nagu absoluutne tõde. Ei ole sellist asja nagu absoluutne seadus. Teiste sõnadega ei ole lihalikul meelel endal absoluutse õige ja vale kontseptsiooni; tal ei ole valgustatud enesehuvi kontseptsiooni. Ta näeb ainult oma vahetut enesehuvi ja määratleb seda enesehuvi relatiivse standardi alusel.

Lihalik meel on teadvuse seisund, mis on suhtelisuse ja lahusoleku poolt valitsetud. Lihalik meel ei näe ennast sügavama vaimse reaalsuse pikendusena. Kuigi ta on Jumala energiast loodud, ei näe ta ennast Jumala poja või tütrena (ja ta ei ole poeg ega tütar, nagu hing on ). Lihalik meel ei suuda teha vahet nende ideede vahel, mis on Jumalast ja ideede vahel, mis ei ole Jumalast. Ta ei suuda mõista, et midagi võib olla väljaspool Jumala  seadust ja visiooni, sest ta ei suuda mõista Jumala seadust ja visiooni.

Lihalikule meelele on kõik suhteline. Hea on kontseptsioon, millel on tähendus ainult kurja vastandina. Õigusel on tähendus ainult vale vastandina.  Tegelikult on Jumal hea. Jumala headusel ei ole vastandit. Kurjal, nii nagu inimolendid teda tajuvad, ei ole ülimat reaalsust. Kuri ei ole Jumala vastand. Kuri on lihtsalt suhtelise hea vastand, selle hea kontseptsiooni vastand, mis eksisteerib ainult materiaalses maailmas.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine