Langus

Eedeni Aed oli kosmiline klassituba. Ta oli kavandatud selleks, et õpetada teie hingele, kuidas  füüsilise kehaga töötada ilma, et hing kaotaks ära oma identsuse vaimse olendina. Nii nagu kõikides koolides, oli ka Eedeni Aias astmeline õpetamine. Noorematel üliõpilastel olid kergemad tunnid ja ainult kooli lõpetavatel üliõpilastel, kes olid peaaegu valmis materiaalsesse maailma laskuma, oli lubatud saada kõige raskemaid õppeülesandeid. Kõige raskemaks õppeaineks oli ära õppida, kuidas kasutada keha arvutit ilma vaimse olevuse identsustunnet kaotamata. Sellepärast oli noorematele õpilastele see õppeaine keelatud. Põhjus oli selles, et kui ettevalmistamata õpilane võtab sellest tunnist osa, siis saab õpilane peaaegu kindlasti füüsilise keha tiheduse ja lihaliku meele suhtelisuse poolt alla kistud. Teiste sõnadega, ettevalmistamata õpilane võis peeaegu kindlalt kaotada oma identsuse vaimse olendina.

Täpselt see juhtuski. Grupp õpilasi otsustas keelatud vilja maitsta enne, kui nad selleks initsiatsiooniks valmis olid. Selletõttu langesid nad madalamasse teadvuse seisundisse, milles nende hing hakkas ennast füüsilise keha ja lihaliku meelega identifitseerima. Selle asemel, et näha ennast Jumala poegade ja tütardena, nägid nad ennast surelike olevustena, kes olid Jumalast lahus.

Tegelikult ei aetud neid õpilasi, kes olid sellesse madalamasse teadvuse seisundisse langenud, jõuga Eedeni Aiast välja. Eedeni Aed eksisteeris vaimses valdkonnas, mis on otse materiaalse maailma kohal. Tegelikult on see valdkond materiaalse maailmaga peaaegu ühilduv. Kui nüüd õpilased langesid madalamasse teadvuse seisundisse, ei saanud nad enam Eedeni Aeda näha; nad said näha ainult materiaalset maailma.

Alguses oli enamusel hingedel ikka veel mingi mälestus oma vaimsest päritolust. Aga aja möödudes see mälestus pikkamööda kadus. Sellepärast on teil nüüd planeedil Maa olukord, kus miljardid inimesed on kaotanud teadliku mälestuse oma vaimsest päritolust ja oma tõelisest identsusest Jumala poegade ja tütardena. Selle asemel, et näha ennast surematute vaimsete olenditena, identifitseerivad nad ennast surelike inimolenditena.

Te peate mõistma, et te ei ole siin Maa peal sellepärast, et Jumal karistas teid pattude eest. Teid ei sunnitud siia kunagi tulema. Jumal ei loonud teid patustena, ja Jumal  ei saatnud teid siia karistuse aktina.

Te olete siin sellepärast, et te tegite kaks valikut. Esimene valik oli keelatud vilja maitsmine, eksperimenteerimine relatiivsuse ja duaalsuse madalama teadvusega. Teine valik oli enda vaimse õpetaja eest enda peitmine.

Te võiksite meelde tuletada piiblist, et pärast seda, kui Aadam ja Eeva (kes esindavad iga hinge maskuliinset ja feminiinset aspekti, mitte meest ja naist) olid maitsnud keelatud vilja, peitsid nad ennast Jumala eest. Aia „Jumal“ oli tegelikult üks vaimne õpetaja, Jumala esindaja. Eedeni Aias oli palju hingi, kes keelatud vilja maitsesid. Mõned nendest läksid õpetaja juurde tagasi, tunnistasid oma viga ja palusid andeks. Nad said selle andestuse ja said ka edasist õpetust selle kohta, kuidas lihaliku meele relatiivsust ületada.

Mõelge nüüd, mis juhtus nendega, kes ei tulnud tagasi ja ei palunud andestust. Jumal on andnud kõikidele vaba tahte. Kui te otsustate ennast vaimse õpetaja eest peita, siis õpetaja ei saa teiega silm silma vastu seista ilma et ta teie vaba tahet ei rikuks. Jumal ei riku omaenda seadusi. Kui te otsustate õpetajale selja pöörata ja otsustate, et te ei taha Jumala juurde tagasi minna või et te ei ole väärilised Jumala juurde tagasi minema, siis õpetaja saab ainult oodata, kuni te parema otsuse teete.

Oluline punkt, mida ma tahan edasi anda  on see, et te olete siin sellepärast, et te tegite otsuse Jumalast või pigem vaimsest õpetajast ära pöörduda. Ainus viis, kuidas oleks  võimalik see lunastada, on algsest otsusest lahtiütlemine. Kuidas te ütlete halvast otsusest lahti?

Te lihtsalt teete parema otsuse!


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine