Lahendus inimlikele probleemidele

Armastatud südamed, selleks, et seletada,  miks ma palun teid teha otsus taotleda Kristuse teadvust, lubage mul tehe kokkuvõte sellest, mida me oleme senini vaadelnud.

Me oleme näinud, et Jumal ei ole loonud kannatuse, piiratuse ja viletsuse seisundit, mis praegu planeedil Maa leidub. Inimesed on omaenda olukorra loonud.

Me oleme näinud, et on ainult üks lahendus selle planeedi probleemide lahendamiseks. Lahendus on KRISTUSE TEADVUS.

Ma olen teile universaalsest Kristus-teadvusest rääkinud. Aga planeet Maa probleemide lahenduseks ei ole universaalne Kristus-teadvus. Seda sel põhjusel, et universaalne Kristus-teadvus ei saa lihtsalt sellesse maailma siseneda.

Jumal on loonud Vaba Tahte Seaduse  ja ükski olevus Taevas ei riku kunagi inimolendite vaba tahet. Sellepärast ei saa kosmilise Kristus-teadvus ise selles maailmas tegutseda.

Selletõttu ei ole planeet Maa käesoleva olukorra muutmiseks mitte universaalne Kristus-teadvus, vaid on individualiseeritud Kristus-teadvus. Kui mina Maa peal kõndisin, siis mina väljendasin  selles maailmas oma individualiseeritud Kristus-teadvust. Mina olin üsna otseses mõttes Maailma Valgus. See on tõsi, et ma olin täielikult universaalse Kristus-teadvusega ühinenud. Aga ma ikkagi ei väljendanud universaalset Kristuse meelt. Ma väljendasin oma individualiseeritud Kristus-meelt. Oluline punkt on see, et te ei saa oodata mingit jõudu taevast, kes äkki laskuks alla ja lahendaks kõik planeet maa probleemid. Te ei saa oodata, et Jumal või mina ilmuksime äkki taevasse ja pühiksime ära kõik inimkonna probleemid.

Seda lihtsalt ei juhtu.

Jumal saab tõepoolest ära lahendada kõik Maa peal olevad probleemid, aga Jumal saab seda teha ainult oma poegade ja tütarde kaudu. Jumal saab esile kutsuda muudatuse ainult siis, kui teie otsustate olla selle muudatuse toomise instrumendiks oma isikliku Kristus-teadvusega riietumise abil.

Kui te mõtlete sellest mõjust, mida minu lühike missioon sellele planeedile andis,      arvan ma, et  siis   peaksite te olema suutelised nägema seda mõju, mida avaldavad tuhanded inimesed, kes kõnnivad Kristusega ühinenud olevustena Maa peal.

Ma hoian väga kõrget ja ilusat visiooni selle planeedi jaoks.

Ma hoian 10 000  füüsilises kehastuses oleva Kristusega ühinenud olevuse  visiooni. Ma soovin anda teile   põgusa pilguheidu sellele visioonile.

Ma näen laiaulatuslikku ja dramaatilist muudatust inimeste teadvuses. Ma näen laialdast ärkamist, mille tõttu miljonid ja miljonid inimesed tulevad vaimsest küljest, oma vaimsest identsusest ja vaimsest potentsiaalist arusaamisele ja aktsepteerivad seda.

Ma näen sellist visiooni, et miljonid inimesed tunnistavad oma potentsiaali Kristus-teadvusega riietumise jaoks. Ma näen, et nad teevad teadliku otsuse Kristuse teadvusega riietuda ja vaimset teed alustada, mis neid sellele eesmärgile viib.

Ma näen potentsiaali  progressi, rahu ja kasvu kuldse ajastu jaoks, mis muudab selle planeedi eredaks täheks, vastandina sellele pimedale tähele, mis ta tänapäeval on.

Aga ma näen ka seda, et selleks, et see saaks juhtuda, peab inimestel olema eeskujusid, keda järgida. Mina olin eeskujuks liiga kaua aega tagasi. Veel enam, see intensiivne jumaldava austuse kultus, mis Jeesus Kristuse välise isiku ümber loodi, teeb inimeste jaoks väga raskeks enda minuga identifitseerimise ja minu võtmise eeskujuna. Sellepärast vajan ma teid


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine