Söendage suhelda südame kaudu

Meister MORE´i diktaat, kes on esimese, Jumala Tahte ja Jõu kiire esindaja.
31. detsember  2008.

Ma tervitan teid ENAMA leegis, mis Mina Olen. Miks olen ma üks selle leegiga, mu armsad? Sellepärast, et ma tegin valiku selle leegiga üks olla, ma tegin valiku tunnistada, kes Mina Olen. Teie tehke samuti valik, sest elu on valikute seeria.

Maa peal on neid, kes eitavad, et neil on vaba tahe, kuid see pole vaim, kes seda eitab, see saab olla vaid ego, sest ego ei taha, et teadlik mina – vaim – valiku teeks. Ta tahab omada kontrolli ja ta ei lase teadlikul minal tunnistada, et tal valikud olemas on. Ego ei lase minal tunnistada näiteks seda, et tal on valik keha piirid ületada või valik ennast mitte samastada kehaga, mille lõksus paljud on – arvates, et nad pole enamat kui mateeria. Siit tuleneb vahe nende vahel, kes on veel uinuvas olekus ja nende vahel, kes on ärkama hakanud.  Kuidas te ärkate? Te ärkate, ära tundes, et teil on valik – selle asemel, et kukkuda sellesse mustrisse, mida olete kuulnud paljude puhul: „Mul polnud valikut,“ või „mul polnud teist valikut kui teha seda, mida ma tegin.“

Alati on valik olemas
Mu armsad, kui te kuulete inimest niimoodi rääkimas, siis teate te, et see inimene pole tahtnud võtta vastutust oma elu  või oma olukorra eest enda peale, sest kui te võtate vastutuse enda peale, siis tunnete te ära niisuguse tõsiasja, et missugune iganes võib olla väline olukord, on teil alati valik korrigeerida oma meeleseisundit ja valida teistsugune reaktsioon nendes olukordades, kui on seda 99% maapeal elavate inimeste standardreaktsioon, kuigi standardreaktsioon võib olla programmeeritud teie meelde juba lapsepõlvest peale.

On olemas neid, mu armsad, kes on väärastanud Kristuse õpetusi niisuguse astmeni, et pole võimalik aru saada, et tegelikult oli Jeesuse õpetuse sisu  valikute olemasolemine. Ega Kristus muidu ei öelnud, et ärge pange vastu kurjale, pöörake teine põsk.

Kas pole see nii, et sellel planeedil on paljud inimesed programmeeritud kurjale vastu tegutsema ja samaga vastu panema? Kas te ei näe, et Kristuse õpetuse sisuks on potentsiaali olemasolu teis, võime valida, pöörata teine põsk isegi siis, kui keegi lööb teid vastu üht põske?

Kuidas alustada suhtlemist südame kaudu
See puudutab vägagi selle konverentsi teemat – suhtlemist südame kaudu. Miks mina selle konverentsi avan? Sest ma olen esimese kiire õpetaja ja see on Jumala Tahte kiir. Kuidas te alustate südamesttulenevat suhtlemist? Te peate otsustama, et te seda teha tahate. Te peate valima, te peate tegema otsuse, et te tahate suhelda südame kaudu.

Paljud teie hulgast ütlevad kohe, et nad tahavad südame kaudu suhelda, kuid te alati ei mõista te olete programmeeritud läbi oma elude mittesuhtlema südame kaudu ja seepärast ei mõista te mitte alati, kui raske on sellest programmeeringust eemalduda ja just nimelt suhelda sügavamal tasandil.

See on reaalsus, millega me füüsilises kehastuses olles silmitsi seisame. Missugune on see tasand, millest lähtudes me valime suhelda? Kas on see reaktsioon, mis tuleneb programmeerimisele eelnevast, kus me reageerime andes vastu samaga või surume läbi seda valikut, mille me eelnevalt tegime – võib-olla lapsepõlves, võib-olla eelmistes eludes? Sel juhul ei tee me tegelikult teadlikku valikut, vaid laseme oma minevikuvalikutel korrata ennast ja tegelikult me ei esinda seda, kes me oleme.

Teie ees on valik, kas suhelda välise isiku läbi või sisemise isiku läbi. Südamesttulenev suhtlemine käib vaid sisemise isiku läbi. Te ei saa sisemisest isikust tuleneva suhtlemise korral suhelda ainult läbi mõistuse. Te saate lasta mõistusel olla südame pikendus, kuid te ei saa – vaid meele ja mõistuse abil – suhelda sisemise isiku kaudu.

Üksolemise reaalsus
Te ei saa analüüsida südamesttulenevat suhtlemist, seda komponentideks lahata ja püüda siis neid komponente imiteerida välise lineaarse analüütilise meele abil. Mu armsad, seda ei ole võimalik teha: Südamesttulenev suhtlemine baseerub üksolemise tõelusel. Pole olemas muud viisi südame kaudu suhelda kui on seda üksolemises olemine, loovutamine üksolemisele, Kõigiga üksolemise heaks töötamine, mille abil te tõstate Kõiki. Te ei saa suhelda südame kaudu muidu, kui te olete teinud otsuse, et üksolemine on tähtsam kui eraldatuses olek.

Kui te vaatate maailma – kui te vaatate, kuidas inimesed suhtlevad – siis näete te, et väga suuresti ei põhine see suhtlemine üksolemise äratundmisel. See põhineb kellegi tahtel ennast upitada võrreldes teistega, püüdel teisi kontrollida, püüdel mitte haiget saada, teistele koha kättenäitamisel, teiste kritiseerimisel, hukka mõistmisel või teisele valeuskumusele põhineva standardi pealesurumisel, uskumusel, et Maa peal mingit välist standardit püsti hoides, on Maa kohal asuvasse Jumala kuningriiki pääsemine garanteeritud. Seda muidugi juhtuda ei saa, sest kuidas saaksite valida selle, mis teid Jumala kuningriigist lahutas Jumala kuningriiki uuesti sisenemise vahendiks? See pole tegelikkuses võimalik, mu armsad.

Südamesttuleneva suhtlemise alusmüüriks on mõista, et niisugusel alusel suhtlemine peab rajanema äratundmisel, et kogu elu on üks, mis tähendab, et kui te teise inimesega suhtlete, siis teie kavatsus, teie eesmärk, teie soov on selle inimese tõstmine.

Enese-teadlikkuse mõistmine
Kuidas te siis hoidute hukka mõistmisest, kuidas te hoidute kritiseerimisest, kuidas te hoidute süüdistamisest, kuidas te hoidute seda inimest võrdlemast standardiga, mis asub teie meeles ja on seotud teie arvamusega selle kohta, mis on teisele parem? Mu armsad, mõelge selle üle, et esimene kiir on Jumala Tahe ja Jumala Jõud. Kui te mõtisklete selle üle, mis on Jumala Tahe, siis te mõistate, et Jumala ülim tahe on luua iseenda enese-teadlikke pikendusi. Kuid mis on enese-teadlikkus? Nagu on viimase rosaariumi ridade vahel kirjas, ei saa teil, mu armsad, olla enese-teadlikkust, kui teil pole vaba tahet.

Kui minal pole võimalust valida, siis pole ta mina – tal pole identiteeti, ta ei saa valid, kes ta on. Te märkate, et kui Mooses küsis mäe peal Jumalalt tema nime, ütles Jumal: „Ma Olen See Kes Ma Olen Igas Hetkes Uus“, mitte aga:  „Ma Olen Kes Ma Olen.“, nagu on seda sageli tõlgitud/tõlgendatud. Kuid Jumal ei öelnud tegelikult Moosesele oma nime, sest Jumal on igavesti ennastületav Olevus ja seepärast ütles Jumal: „Mul on õigus igas hetkeks saada selleks, kelleks ma saan.“

See on vaba tahte sisu – et te valite igal hetkel, kes te olete ja siin ongi see koht, kust alustada suhtlemist südame kaudu – valida, kes teie olete  selle inimese või nende inimeste suhtes, kellega te suhtlete. Kas te valite olla lahusoleva mina lõksus  - et te oleksite neist eraldi, et peaksite olema nendega opositsioonis, sest nad võivad teile haiget teha, nad võivad teid ohustada või peate te neid kontrolli all hoidma, sest teie teate paremini, mis neile hea on?

Kui te teete valiku lahusoleva mina kasuks, siis ei suuda te teiste inimeste vaba tahet austada ja kui te ei austa vaba tahet – kui ma ütlen „austa“, siis mõtlen ma täielikku tingimusteta aktsepteerimist – siis ei saa te tegelikult kogeda üksolemist teistega.

Üksolemist ei saa sundida. Üksolemissse ei saa sunni või kontrolli tagajärjel. Üksolemine peab põhinema Looja selle otsuse täielikul tingimusteta aktsepteerimisel, et ta lõi iseenda pikendused, andis neile individuaalsuse ja andis neile vaba tahte, mille tõttu on neil potentsiaal valida, kas olla enamat, olla vähemat, kas olla seda või olla toda.

Teie kõrgeim potentsiaal
See on teie Looja ülim otsus. Kui te seda täielikult ja päriselt aktsepteerite, siis saate te olla üksolemises Loojaga  - Looja kavatsusega, Looja eesmärgiga mitte survestada või programmeerida inimesi nende tõusmisel, vaid selle asemel lubada olevustele vaba tahe ja vabadus valida Olla ENAMAT, valida tulla üksolemisse üksteisega, valida tulla üksolemisse oma allikaga. See on teie elava Jumala, teie elava Looja lunastuse plaan. Juhtus aga nii, et ülestõusmata sfääris olevad teatud olevused otsustasid mässata selle plaani ja selle osuse vastu. Nad valisid kasutada oma vaba tahet, et selle vastu võidelda. Nad läksid oma potentsiaaliga lahusolemise teadvusse, kasutades nii oma vaba tahet. Nad võtsid siis üle nende olevuste kollektiivse meele, kes sellele planeedile ja teatud planeetidele selles galaktikas kehastusid (kuid teie tähelepanu peaks olema suunatud sellele siin, sest te olete siin lõksus, kuni te oma õppetükid ära õpite ja otsustate oma vaba tahte tagasi võtta ning selleks, et oma vaba tahe tagasi võtta ja tegelikult vabu valikuid tegema hakata, peate te hakkama austama Looja otsust, Looja valikut anda teile ja kõigile teistele enese-teadlikele olevustele vaba tahe. Vaid siis, kui te teiste vaba tahet, suudate te tõeliselt aktsepteerida oma vaba tahet ja omaenada õigust valida Olla ENAMAT ja seda isegi juhul, kui te eile  võisite valinud olla vähemat 

Te näete, nagu on ka mainitud viimases rosaariumis, on vale-õpetajate ülim vale see, et kui te juba kord olete madalama identiteedi valinud, siis te lihtsalt ei saa sellest lahti, te ei saas seda maha jätta, te ei saa sellest kõrgemale tõusta. Kuid kui te mõistate, mis on vaba tahe, siis te saate  arru – te aktsepteerite, te kogete - et teil on õigus öelda koos oma Jumalaga: „Ma Olen Kes Ma Olen Igas Hetkes Uuena“ ja seepärast saate te valida minna lasta minna sellel vanal identiteedil, valite lasta sellel surra, kaduda sellesse leeki, mis olete teie – nii nagu juhatati teid meditatsioonis rosaariumi lugemise käigus.

See on teie kõrgeim potentsiaal, mu armasad – valida olla ENAMAT, kui te olite sekund tagasi. See on ainus viis ületada blokid üksolemisele rajatud suhtlemises ja mille eesmärk on kogu elu tõstmine selle asemel, et seda alla rebida 

Teiste vaba tahte austamine on võti teie endi vabadusele
Te näete, mu armsad, kui te tõeliselt aktsepteerite Looja vaba tahte ja tarkuse valikut, siis te mõistate, et ta andis igale indiviidile õiguse valida, missugused nad olla tahavad. Ja kui te kohtate teist, kellega teil on olnud konfliktid minevikus ja kui te aktsepteerite  vaba tahet, siis te aktsepteerite, et sellel inimesel on absoluutne Jumala poolt antud õigus olla selles teadvuse seisundis, milles tema parasjagu püsib. See on teiste õigus, mu armasad. Jumal on neile selle õiguse andnud.

Ja kui te pole langenud olevuste lõksu langenud – kui te ei arva, et teie teate paremini kui Jumal – siis te aktsepteerite, et Jumal on neile selle õiguse andnud. Siis aktsepteerite te seda, et mistahes teadvuses nemad ka on, nad eksperimenteerivad Jumala poolt antud vaba tahtega, mis annab neile õiguse valida olla kõike, mida nad olla tahavad. Kuna Jumal on loonud materiaalse universumi, mis  niiöelda neile nende teadvust vastu peegeldab, milles nad on valinud olla ja seda ka füüsilisel tasandil, sest kõik on teadvuse väljendus.

Kui te seda mõistate ja aktsepteerite, siis ei pea te neid hukka mõistma. Teie pea ei pea mõtlema seda, missugune on teie arvamus selle kohta, kuidas keegi teine olema peab. Te jätate teised vabaks ja lasete neil igas hetkes olla, kes nad on.

Kuidas te annate neile vabaduse? Aktsepteerides võrdselt nii iseenda kui ka nende vaba tahet, sest kui te aktsepteerite, et neil on õigus olla teatud teadvuse seisundis, siis aktsepteerite te ühtlasi, et teilgi on õigus olla ükskõik millises teadvuse seisundis, mille teie valite ja teil on täielik vabadus  oma teadvuse seisund valida sõltumatult nendest valikutest, mida on teinud ükskõik missugune inimolend ja isegi teha niisugune valik, mida teised keegi teinud pole.

Seda demonstreeris Jeesus ja ta tegi seda hoolimata faktist, et kõik need inimesed, keda ta oma kehastuse jooksul kohtas, olid valinud mitte olla Kristusteadvuses, siiski oli temal õigus valida Kristusteadvuses olla, olla Kristus ja seda demonstreerida. Kui te mõistate, et teil pole vaja lasta teistel inimestel oma vaba valikut mõjutada, siis teil on Alfa ja Omega koosmõju, kus te jätate teised vabaks ja jätate enese vabaks samal ajal. See tähendab, et kui te toimite vastastikku teisega, siis te teate, et hoolimata nende teadvuse seisundist, võite teie valida oma seisundi ja teie võite suhelda selle inimesega oma teadvuse seisundile toetudes, mille teie olete oma vaba tahte läbi valinud ja seda ilma tundeta, et nende teadvuse seisund, nende sõnad sunnivad  teid teatud viisil reageerima.

Konfliktide tavapõhjus
Kas te ei näe, mu armsad, et enamus inimolendite vahelistest konfliktidest tekib nimelt tänu sellele faktile, et paljud usuvad, et kui nad teist inimest kohtavad, kes ei käitu ega räägi nii, nagu nad arvavad, et teine nendega käituma või rääkima peaks, siis on nende ainus valik minna nagatiivsse meeleseisundisse – on see siis hirm või mingi teine  negatiivne emotsioon. Siis tunneb hing end negatiivsele reaktsioonile üle minnes kohe lõksusolevana ja kui te ei aksepteeri täielikult vaba tahet või ei võta enese eest täit vastutust, siis hing süüdistab teist selle eest, et teine sundis teda negatiivsesse meeleseisundisse minema - selle asemel, et tunnistada tõde, et ta ise tegi valiku negatiivsesse meeleseisundisse minekuks ja selle asemel, et valida teistsugune reaktsioon, kõrgem reaktsioon, mis põhineb armastusel, mitte mõnel paljudest hirmu variantidest. Tegelikult tulenevad kõik negatiivsete reaktsioonid ja emotsioonid hirmust, mis omakorda tuleneb eraldatusest 

Te näete, et võti kõigi nende negatiivsete emotsioonide ületamiseks on – kõigist neist negatiivsetest emotsioonidest hoidumise võti – on just nimelt astuda samm tagasi ja öelda iseendale: „Mina saan valida üksolemise isegi siis, kui see inimene on valinud eraldatuse!“

See fakt, et teine inimene on valinud ennast näha eraldatuna minust – valinud näha mind vaenlasena, oponendina, ohuallikana – ei pea tähendama seda, et mina sama valiku teen. Mina võin üksolemise valida! Ja ma võin esiteks valida üksolemise oma sisemise olemusega, mille abil ma saan minna enda sisse, oma sisemisse pühapaika.“

Teie sisemine pühapaik
Sellest sisemisest pühapaigast, mu armsad, peate te kõik olema teadlikud, sest kallihinnaline pärl on teiste sõnadega teie südame salajane kamber, mis on teie südame süda, südame tuum. Muidugi, kui me ütleme: süda, siis te muidugi mõistate, et me ei räägi füüsilisest organist, mis verd pumpab, vaid jutt on südame chakrast ja sellesolevast tuumast – sellest punktist, mis on nii lõputult väike, et teda ei saa kunagi leida mingisuguse maise instrumendiga, isegi mitte teadlaste poolt konstrueeritud parima mikroskoobiga 

Te mõistate, et teie sees on punkt, mis on materiaalse ja vaimse valdkonna kohtumispaik ja see on teie olemise tuum, kuhu te võite alati eemalduda ja taastada oma üksolemise oma Kõrgema Olemisega. Te ei pea seda nägema vaid punktina, vaid töötama sellega kui sfääriga, mis aina laieneb ja laieneb ja laieneb – kuni see laieneb kaugemale teie füüsilisest kehast ja teie energiaväljast ja te oleksite alati ümbritsetud selles sfääris ja miski ei saa tegelikult tulla kehasse ja puudutada teie meelt, isegi mitte analüütiline meel.

Kui te eemaldute sellesse pühapaika, ühendate ennast oma Kõrgema Olemusega ja mõistate, kes te olete, siis suudate te valida teistsuguse, standardist erineva reaktsiooni, üleskasvamistingimustest tingitud programmeeringust erineva vastuse ja võib-olla on siin taga ka eelnevate elude mustrid, mis on kujundanud teis ikka ja jälle sama mustri mingis olukorras reageerida teatud viisil.

Te pole robotid
Mu armsad, mõelge, mida ma alguses ütlesin nende inimeste kohta, kes eitavad, et nendel on vaba tahe ja mis see siia puutub? Kui teil puudub vaba tahe, olete te automaat, olete robot, mehhanism, mu armsad. Mis on masin? Kui te vajutate teatud nuppu, siis on teile garanteeritud saada teatud reaktsioon sellelt masinalt. Kui te seda reaktsiooni ei saa, siis järelikult ei tööta masin korrektselt, midagi on viga.

Te näete, mu armsad, te olete loov olevus. See fakt, et keegi teie nuppe vajutab, ei tähenda seda, et teie peate negatiivselt reageerima, sest te võite valida mitte olla kompuuter. Te võite valida olla kaas-looja ja te võite kaas-luua parema reaktsiooni, ühendades end omaenda Kõrgema Olemusega ja mõista, et teie Mina Olen Kohalolek, kes on kõrgemal kõigest, mis on materiaalses maailmas – teda ei saa mõjutada mitte keegi, kes on halvas tujus. Tema ei reageeri kunagi negatiivsel moel teisele inimesele, olenemata sellest, mida te talle teete 

Kui te taastate  selle üksolemise, siis on teil alus kaas-loomiseks koos oma kõrgema minaga ja reageerida positiivselt, reageerida kõrgendavalt, moel, mis püüab teist tõsta selle asemel, et ennast kaitsta või vastu lüüa või teine maha rebida, teda vaikima sundida või see võib olla ka mõni teine reaktsioon, mida te aina ja aina kordate.

Olla ENAMAT või mitte olla ENAMAT
Tõeliselt on küsimus selles, et igas situatsioonis te seisate vastamisi küsimusega: kas tahad olla selles situatsioonis ENAMAT või tahad olla vähemat  ja seda olenemata sellest, mida teised mõtlevad või ütlevad. Te lubate teisel inimesel või omaenda egol või massiteadvusel kontrollida ennast  ja sundida ennast olema vähemat, kui te tegelikult olete lõputult loova kaas-loojana, kelleks te loodud olete. See on valik – valige, keda te teenite. Kas teenite vähimat? Kas teenite ENAMAT 

Kui te ENAMAT teenite, siis austage seda, et Jumal on andnud teile selle vaba tahte valida olla ENAMAT igas olukorras. Kas te ei näe, mu armsad, et kui enamus inimesi valivad olla vähemat, siis moodustavad nad  selle ennastkindlustava  allamineva spiraali, mis põhjustab inimkonnas sügava depressiooni, nagu seda nimetati 1930-ndatel aastatel.

Mõelge sellele, mu armsad, et psühholoogiliselt, emotsionaalselt, spirituaalselt on inimkond lülitunud millessegi, mida me võiksime nimetada suureks depressiooniks vaimse poole pealt vaadates ja nad on lülitunud sellesse väga pikaks ajaks, arvates, et nad on jõuetud, et on olemas teatud piirangud, millest nad üle ei saa, sest nad ei tunne ära seda tõde, et kõik on teadvuse väljendus ja kõik teadvuse elemendid on nende valikute tagajärjed, mida teie olete teinud, kas te siis aktsepteerite seda kui oma teadvuse osa, kui identiteedi osa või mitte. Kui te aktsepteerite, et see olete teie tänasel päeval ja sealjuures arvate, et te pole enamat, kui see identiteet, kes tundub materiaalse universumi lõksus olevat.

Madal ja kõrge potentsiaal 
Kuhu ma nüüd sihin? Mu armsad, ma tahan teid saada punktini, kus te mõistaksite, et sellel raamatul ja selle lugemise protsessil on kõrge ja madal potentsiaal. See võib olla lihtsalt järjekordne vaimne raamat, mida lugedes te end hästi tunnete või tunnete end lõpuks valgustajana ja ütlete: „Oo, see oli suurepärane“ Siis lähete te tagasi oma vanade impulsside juurde ja oma vanade sisseharjunud mustrite juurde või te võite valida teha sellest absoluutse elumuutva kogemuse, kusjuures te tõusete kõrgemale tasandile ja selt pole teed tagasi, sest te olete nii kindlalt oma jalgupidi sisse kasvanud Kristuse kaljusse iseenda sees, et te teate, et te ei saa, te ei lähe tagasi neisse vanadesse mustritesse ja inpulssidesse.

See on valik, mis on teil iga kord, kui te vaimset raamatut loete, kuid ma ütlen teile, et praegusel ajal on rohkem tähtsam kui miskil muul ajal minevikus tõsiselt kaaluda selle valiku üle, kaaluda seda potentsiaali. Nüüd olen mina muidugi ülestõusnud olevus. Mind ei ähvarda ükski valik, mida teie teete ja mul pole ka soovi teid kontrollida.

Mu armsad, meie Ülestõusnud Väest – vastandina  paljudele olenditele, kes kanaldavad läbi paljude kanaldajate – ei taha teie käest midagi. Meil ei ole vaja teie raha, meil ei ole vaja tähelepanu, meil ei ole vaja teie energiat, meil ei ole vaja teie kuulekust, meil ei ole vaja, et teie meid jumaldaksite. Me oleme Jumalavabad Olevused, mu armsad, ja seda olles annan ma teid vabaks olema see, kes te valite ennast olema. Seega ei ole mul soovi teie valikut mõjutada, kuid mul on õigus – Jumala poolt antud õigus – aidata teil teadlikumaks saada, et teil oleks potentsiaal teha teistsugune valik. Ja see on just nimelt see õigus, mida saate ka teie rakendada teiste suhtes.

Murdke läbi vanade mustrite
Muidugi pole ma siin rääkimas tolerantsusest ega selle aktsepteerimisest, et las inimesed olla madalamal meeletasandil. Kui te mõistate, et teil pole vaja laskuda nende meeletasandile, siis olete teie automaatselt nii-öelda vastandunud nendele selle fakti valguses, et on olemas kõrgem valik. Nemad loodavad, et teie reageerite negatiivselt, mis siis tugevdab mingit nende uskumust – mis uskumus see ka poleks sellel teemal, et teie olete kontrollitav hirmu poolt või millegi muu poolt, et provotseerida teid vihastama 

Mis see ka poleks, kui te teete valiku, mille te alati olete teinud ja lähete vanadesse mustritesse, siis kindlustate teie nende kujutlust iseendast ja teie enda kujutlust teie enda kohta kui vähema valija. Kuid kui te valite teistsuguse reaktsiooni – kõrgema reaktsiooni – siis šokeerite te teist ja ta mõistab, et juhtus midagi, mida varem pole juhtunud, midagi on uut ja erinevat.

Ja see muidugi on meie esmane eesmärk sõnumitooja läbi rääkimisel. See on lihtsalt  teadvustamine inimestele, et on olemas kõrgem teadvuse seisund, et on olemas võimalus tõusta kõrgemale teadvuse seisundisse, et on võimalik tõusta duaalsuse, inimego ja paljude nende mustrite kohale, mis ennast ikka ja jälle kordavad.

On võimalik teha teistsugune valik. Te võite valida olla enamat kui seda on inimolend, olla enamat kui programmeeritud bioloogiline robot – bioloogiline kompuuter, kes võib vaid teatud viisil reageerida, kui teatud nupud sisse vajutada. Te võite valida  süstemaatiliselt lahendada need nupud – need kinnijäämised, need haavad, need klammerdumised selle astmeni, kus teil puuduvad nupud, millele selle maaulma vürst vajutada saaks. Ja siis pole teis enam mitte midagi,. Mille läbi tema teid kontrollida saaks.

Ja see on vabadus, mu armsad – ainus viis olla vaba planeedil Maa ja see on ainus viis vabastada planeet Maa ja tõusta kõrgemale valdkonda.

Valeõpilased
On olemas neid, isegi, neid, kes nimetavad end ülestõusnud meistrite õpilasteks, olles järginud  seda või teist eelnevat dispensatsiooni, kes on õppinud neid õpetusi, mille meie oleme andnud – õpetusi ENAMaksolemise kohta, õpetusi parema valiku tegemisest ja nad on pööranud need väga rafineeritud uskumuseks ja uskumuste süsteemiks, et kui te vaid täidate neid väliseid nõudeid, lugedes dikriisid, teenides või käies konverentsidel või lugedes raamatuid või rääkides teatud viisil ja mitte kasutades punast autot ja teha neid ja neid asju, mu armsad – siis on teie ühel heal päeval garanteeritud ülestõusmine. Nad arvavad, et ühel päeval kuidagimoodi maagiliselt – pauhti – on nad üles tõusnud, ilma et neil oleks olnud vajadust  oma egoga tegeleda, ega valida olla ENAMAT, näha läbi oma ego illusioone ja neid ümber teha, valides Kristuse tõelus duaalsuseillusiooni asemel. Pole olemas automaatset teed üles tõusta, mu armsad, sest ülestõusmine on valik! See on ülim valik, kuid enne, kui te tõusete sellele tasandile, kus te saate teha valiku  üles tõusta, peate te tegema palju, palju valikuid. Kas mitte mu armas vend Saint Germain pole öelnud, et tema ülestõusmine oli rohkema kui miljoni õige valiku tulemus, kus ta valis olla enamat? Mu armsad, see ei tähenda, et Saint Germain tegi läbi Maa peal mingi viktoriini või testi. Pole olemas mingit korduvvalikutega testi, mis kindlustab teie ületõusmise. See on loov valik, millest me räägime. Ja mis on loovus? See on ENAMAT olemine. See on loovuse lihtsaim definitsioon. See, mis on ENAMAT – see ongi loovus 

Tõeline loovus
Loov on valik siis, kui te valite olla ENAMAT – ja kui te valite olla ENAMAT siis, kui teine tahab, et te kukuksite tagasi vähemaksolemise mustritesse. Kuid teie valite seda mitte-aktspteerida ja ollagi ENAMAT ja seda ka väljendada, tänu millele te tõusete sellest kõrgemale ning demonstreerite, et elu on enamat kui mingite vanade mustrite kordamine, millest räägitakse. Mille üle pureldakse ja vaieldakse. On imestamisväärt, kuidas inimesed suudavad leida mingit rahulolu või rahuldust elades niisugust elu, kus nad nii meeletult neid vanu mustreid kordad kui vanad katkiläinud heliplaadid. Mõelge sellel, mu armsad! Mõelge katkiläinud heliplaadi mängule, mida paljud teie hulgast lapsepõlves kuulnud on ja kus koguti heliplaadid riiulile tolmu koguma. Mõelge selle peale, et te teate, et laul peab edasi minema, kuid ta hakkab üht kohta kordama, siis kui kaua aega võtab see, kui te hakkate aru saama, et midagi pole siin õige? Kui kaua võtab aega teie meelel stressi tundma hakata sellest, et asjad ei liigu Kas te ei näe, et teie meel on loovaks loodud ja teie meeles on üks aspekt, mis ei jää rahule niisuguse eluga, mis on muutunud katkiseks heliplaadiks – välja arvatud nende puhul, kes on püütud valeõpetajate poolt kujundatud erinevatesse lõks-22 variantidesse. On olemas neid inimesi, kes pole suutelised häälestuda soovile edasi liikuda ja seepärast ei suuda nad vabastada end sellest lõputust mustrikordamisest. Kuid teie suudate, te lihtsalt poleks siin ja te poleks üldse suutelised kuulma seda sõnumit, mu armsad. Ja te teate seda. 

Teie pöördepunkt ja teie valik olla
Seepärast ma ütlen uuesti, te olete jõudnud punktini – sest me oleme süstemaatiliselt, järk-järgult viinud seda liikumist punktini – kus teis on potentsiaal tõeliselt tõusta täiesti teistsugusele tasandile ja teha selle raamatu lugemisest endale pöördepunkt oma isiklikes eludes ja oma vaimse  liikumise elus. Kõik on olemas, mu armsad. Kõik on siin olemas. Kõik, mis veel vaja, on teie valiku tegemine ja kindlustada seda valikut tulevastel aegadel nii, et mis iganes ka ei juhtuks sel aastal [aastal 2009], ei lange teie allapoole isegi siis kui terve inimkond langeks hirmuspiraali, on see siis majanduse, sõja või mille iganes pärast, mis tulla võib. 

Te näete,. mu armsad, see on võimalik siis, kui te olete ennast toonud punktini, kus teil on potentsiaal jätkuvalt jääda massiteadvuse allaminevast tõmbest kõrvale. Mis ka välises ei juhtuks, pole teil isegi mitte kiusatust siseneda allaminevasse spiraali, vaid te jätkate liikumist üles ja üles, valides alati olla ENAMAT ja seda nii isiklikus elus kui ka planetaarsel mastaabis.

Selle juures te olete. Te olete selles punktis, kus olid inimesed siis, kui tuli Jeesus ja ütles: „Jätke oma võrgud ja järgnege mulle ja ma teen teist inimesepüüdjad.“ Te olete valmis oma võrgud jätma ja meie teeme teist inimesepüüdjad, kes näitavad inimestele, et on tõesti olemas midagi ENAMAT.

Valige, mu armsad, vabalt. Ärge tehke kiirustades valikut välise meelega. Kasutage selle raamatu lugemise protsessi – kogu seda valgust, mida vabastatakse, kõiki teisi meistritepoolset valguse vabastamist, mis on muidugi ette planeeritud ja ette programmeeritud seda lisada ja luua vundamendile, mille ma oleme rajanud – kasutage seda selleks, et minna endasse, saada ühendus oma olemuse sisemise tuumaga, sest kui te teete valiku välise meelega, siis tuleb teil võidelda selle maailma jõududega, kes on teie valiku vastu.

Võtke aega. Võtke aega minna endasse kuni tee taasühendate, nagu on seda ka rosaariumis öeldud, selle momendini, kus teie sügavam olemus valis laskuda sellesse maailma , et tuua siia valgust ja Jumala tingimusteta armastust. See on valik – spontaanne, ühinenud, tingimusteta valik, millele ei saa mitte miski siin maailmas vastanduda. Ainult siis, kui te valite sellest oma  tasandit lähtuvalt, siis on see jätkusuutlik valik, jääv valik ja vaid siis te Olete, te olete tõusnud kõrgemale anti-olemisest.

Mu armsad, mõistke, et kui meie, Ülestõusnud Vägi, pakume õpetusele või liikumisele oma sponsoreeringut, siis pole see automaatne viis, nagu mõned meie endistest õpilastest uskunud on, vaid see on loov viis, mus armsad. Me ei sponsoreeri valikuid, mida on tehtud välise meelega. Me ei toeta teie püüdlusi pöörduda mehhaaniliselt selle isiku poole, kes tundub olema vaimne seepärast, et järgib väliseid reegleid, Kuid me kindlustame teie loovaid valikuid, neid valikuid, mis on tehtud üksolemisest lähtudes.

See on mu tõotus, see on mu pakkumine teile sellel päeval ja ma annan teile oma tingimusteta armastuse täieliku vabaduse valida. Missuguse valiku te iganes teete, saadab teid minu tingimusteta armastus, kui see nii poleks, siis poleks mu armastus tingimusteta ja siis ei oleks poleks ma Ülestõusnud Meister. Te tõusete üles, kui  te saate vabaks ja te vabastate ennast, vabastades kogu elu, et kõik saaksid valida, sest see on nendele Jumala poolt antud õigus.

Minu tänu teile tähelepanu eest, minu tänu teile tahtmise eest olla avatud ukseks selle vabastamise tarvis, mis on läinud sügavale selle planeedi massiteadvusse. See on tänu selle väga võimsa rosaariumile, mida te lugesite ja läbi selle on paljundatud neid talente, mida teie paljundasite. See on saatnud šokilaineid valikute eitamisse, tahtmatusse valida, tahtmatusse teha tõene valik, mitte programmeeritult reageerida. See on teadvus, mida purustada on mu eesmärk 2009 aastal ja sellest edasi, nagu te olete kuulnud tsükli kohta, mis viib aastasse 2012.

Veelkord, minu tänu ja kinnitan teid pitseriga, mu armsad Jumala Tahte leeki – mis on Jumala tahe teie sees, selle Jumala, kes olete teie.

  


[11] Maailma hirmu ületamise rosaarium

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine