Teadusest

 

 Teaduslik materialism?
See on huvitav religioon.
                              Jeesus 

  

Mõned teadlased lähevad Taevasse.
Kuid kui  nad keelduvad uskumast,
et nad tõesti siin on,
peame me saatma nad kusagile mujale.
                              Jeesus 

 

Kui ma  ütlen, et Jumal on olemas,
sõnavad teadlased: „Tõesta seda!” Kui nemad ütlevad,
et Jumalat pole, ütlen mina: „Tõestage seda!”
Kuni nemad seda teevad, jään mina  oma asja juurde.
                              Jeesus 

  

Kas Darwin läks Taevasse?
Ei, ta ikka veel otsib puuduvat lüli.
                              Jeesus 

 

 Sobivaima ellujäämine?
Muidugi, kuid kes otsustab,  mis on sobiv?
                              Jeesus

 

 Mis on sarnast
Einsteini relatiivsusteooria
ja minu Mäejutluse vahel?
Meid mõlemaid aidati Ülevalt.
                              Jeesus 

 

 Miks juhuslik evolutsiooniprotsess
tõi esile teadlased,
kes kõiges korrapära näevad?
                              Jeesus

 

 Muidugi on olemas looduslik valik.
Kuid kes ütles loodusele, et peab valima sobivaima?
                              Jeesus 

         

 Kui universum oli tõesti
täieliku juhusliku protsessi tulemus, miks siis
teadlased pidevalt püüavad prognoosida seda,
mis edasi juhtub?
Las tuleb see, mis tuleb!
                              Jeesus 

  

Niisiis, ühel päeval kaos otsustas luua korra?
Kes tellis selle?
                              Jeesus 

  

Missugused  on sarnasused ja erinevused
teaduslike materialistide
ja ortodokssete kristlaste vahel.
Sama lähenemine, erinevad järeldused.
                              Jeesus

  

Sobivaima ellujäämine. Sobivamad on need
kes kuulavad Jumala Elavat Sõna.
Mäletate Noad?
                              Jeesus 

 

 Missugune on sarnasus
piiblipõhise loomisloo
ja Darwini evolutsiooniteooria vahel?
Need mõlemad meeldivad  vaid
neile inimestele, kes pole kogenud
Jumala tõelust.
                              Jeesus 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine