Muudatused maailmas

Kas on sul olnud tihtipeale sisemine tunne, et oled siin mingi suurema eesmärgi nimel, mis puudutab planeet Maaga seonduvat? 

Võib-olla kõik see, mida on sulle räägitud planeet Maa kohta, põhineb aegunud teaduslikel ja usulistel oletustel? 

Kas oled kordagi tähele pannud, et nii traditsiooniline usk kui ka materialistlik teadus edendab üht ja sedasama seisukohta, nimelt seda, et me olema lahus sellest planeedist, mille peal me elame ning et meil pole mingit mõju loodusjõudude üle? Kas oled kunagi mõelnud selle peale, kui jõuetuks muudab niisugune maailmanägemine ja ehk on saabunud  aeg alternatiivi otsimiseks? 

 Kõige edasijõudnumad kvantfüüsika ja rakubioloogia valdkonnad on juba tõestanud teadvuse ja mateeriavahelist põhiolemuslikku seost. See on  vaieldamatu kõigi jaoks. Siit järeldub, et me pole lihtsalt jõuetud  asukad sel tõrksal planeedil, mis hävitaks meid, kui me mitte ei hoiaks teda jõuga tagasi.  Tegelikult oleme me suurema teadvusesüsteemi osa, mis Maa moodustab, süsteemi osa, mis kujundati  meie teadvuse kasvamise abistamiseks. 

See tähendab, et planeet Maa reageerib  inimkonna kollektiivsele teadvusele ja paneb meile ette niisugused tingimused, mis vastavad meie teadvuse seisundile. Praegune loodusvarade puudus, loodusõnnetused ja jõulpõhinev tehnoloogia on meie praeguse teadvuseseisundi tagajärg. Kuid kui me tahame muuta oma teadvuse seisundit, suudame me lahendada oma põhiprobleemid ja aidata kaas-luua  paremaid olukordi. See pole utoopiline unenägu, vaid küsimus arenenud teaduse avastuste rakendamisest (ja seda isegi juhul, kui need pole veel  jõudnud kõrgkooli õpperaamatuisse). 

Sellest sektsioonist leiad sa edumeelseid õpetusi selle kohta, kuidas muuta maailma tasakaalustatumaks elukandjaks. Sa leiad praktilisi  abivahendeid kõrgsagedusliku valguse kohalekutsumiseks ja õpetusi selle kohta, miks on niisugune tegevus vajalik. Sulle antakse  võimalus täielikult ületada jõuetukstegev nägemus Maast, mille lapsepõlves said. Sa saad luua uue maailmavaate, mis innustab sind leidma oma eksisteerimise sügavamat tähendust ja teostama oma sisemist igatsust selle planeedi tulevikumuutustele kaasa aidates. 

Sa õpid ka seda, et inimolendid pole üksi selle planeedi teadvusesüsteemis. On olemas vaimsed olevused, kes on määratud meid abistama ja nemad on kõrgemal sellest teadvuse seisundist, mis on loonud praegused olukorrad planeedil Maa. 

Neil olevustel on hiiglaslik jõud aidata kaasa muutustele, kuid neil puudub õigus teha seda omast vabast tahtest, sest kõik see, mis Maa peal juhtub, sõltub siinolevate inimolendite vabast tahtest. Seega on meil õigus muuta, kuid meil puudub jõud, kuid meie vaimsel õpetajal on jõud, kuid tal puudub õigus. Kuid kui meie – isegi väike hulk kehastuses olevaid inimesi - kasutame oma õigust kutsuda abi vaimsest valdkonnast,  siis vabaneb tohutu jõud ja seepärast võib isegi väikesearvulisel inimgrupil olla väga suur mõju selle planeedi tulevikule.

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine