Planeet Maa vanus

Võtkem lihtsalt kokku, mida ütleb teadus Maa vanuse ja inimolendite ilmumise kohta. Universumi vanuseks hinnatakse 15 miljardit aastat, koos Maa ilmumisega 4,5 miljardit aastat tagasi. Elu alguseks loetakse 3,8 miljardit aastat tagasi – see on 3 800 miljonit  aastat. Kaasaegsed inimesed olevat ilmunud 45 000 aastat tagasi koos kaasaegse tsivilisatsiooniga ja ajaloolise aja epohh algas 5 500 aastat tagasi.

Teaduse järgi kulus evolutsioonil 3 800 miljonit aastat, et luua kaasaegsed inimesed. Aga ainult 5 500 aastat on need inimolendid arenenud tööriistu tarvitavatest ahvidest olevusteks, kes on võimelised hävitama enamikku elu Maa peal tuumakatastroofis. Seda ei saa eitada, et evolutsiooniline hüpe eelajaloolistest inimestest moodsa tsivilisatsioonini on tohutu. Aga teadus väidab, et evolutsioonilisel protsessil kulus 3 800 miljonit aastat, et jõuda üherakulistest organismidest inimolenditeni, protsess eelajaloolisest inimolenditest kaasaegsete inimolenditeni võttis aga 5 500 aastat.

Endastmõistetavalt saab seda seletada, öeldes, et bioloogiline evolutsioon on erinev sotsiaalsest, kultuurilisest ja tehnoloogilisest evolutsioonist. Kui bioloogilise evolutsiooni aeglane protsess lõi liigi, kes oli võimeline teadlikult muutma oma ümbrust, siis võis see liik kiiresti teha tohutu evolutsioonilise hüppe. Aga kas näib loogilisena, et minek üherakulistelt organismidelt kaasaegsete inimolenditeni võttis 3 800 miljonit aastat? Või kas on võimalik, et kaasaegsed inimolendid ei olnud esimene liik, kes oli võimeline teadlikult oma ümbrust muutma? Kas võisid olla teised tsivilisatsioonid, kes olid selle võimega, tsivilisatsioonid, keda teadus praegu ei tunne või ei tunnista?

Endastmõistetavalt on sellised tsivilisatsioonid nüüd kadunud, nii et , mida ma siin pakun, on see, et evolutsioon ei ole – vastupidiselt teadlaste väidetele – sujuv ühesuunaline protsess, mis läheb väga primitiivsetest eluvormidest keerukamateni – ja kui teatud tase on saavutatud, siis ei saa evolutsioon tagasipidi minna. Mina pakun selle asemel mõtte, et evolutsioon on tsükliline protsess,  mis sarnaneb pigem siinusjoonega  koos haripunktide ja madalseisudega. Tsivilisatsioon võib areneda kõrgele elutarkuse tasemele, siis siseneda ennast-hävitavasse protsessi, mis viib tema kadumisele. Ma pakun isegi seda, et see võis juhtuda nii kaua aega tagasi, et aeglane geoloogiline protsess võis mängida teatud rolli paljude eelmiste tsivilisatsioonide tõendusmaterjalide kustutamises. Teiste sõnadega, esimene teadlik tsivilisatsioon võis ilmuda miljoneid aastaid tagasi, võimalik, et palju miljoneid aastaid tagasi.

Endastmõistetavalt ei ole sellise protsessi teaduslikult aktsepteeritud tõendusmaterjali. Aga teadus on näidanud, et väga lühikese ajaloolise perioodi jooksul, sekundiga bioloogilise evolutsiooni ajas, on mitmed tsivilisatsioonid tõusnud ainult selleks, et erinevatel põhjustel kaduda. Nii peaks näima võimalikuna, et see võis juhtuda palju kordi palju pikema aja jooksul elu algusest ajaloolise ajani. Veel enam, kaasaegsed inimolendid arendasid ühe sajandi jooksul välja võime muuta planeedi kliimat, muuta oma geneetilist loomust ja luua tuumarelv, keemiline ja bioloogiline relva, mis kõik võivad viia kaasaegse tsivilisatsiooni hinguseleminekuni või isegi kaotsiminekuni.

Ma tahan siin lihtsalt panna sind mõtlema, et sa võid olla üles kasvatatud mõnevõrra ebatäieliku vaatega inimtsivilisatsiooni potentsiaalsele vanusele. Kui piibli fundamentalistid väidavad, et kogu Maa on ainult 6000 aastat vana, siis ka teadlaste poolt tehtud väited intelligentse elu vanuse kohta planeedil Maa on liiga lühinägelikud.

Luba mul anda sulle nüüd lühike kirjeldus, kuidas materiaalne universum ja füüsiline Maa loodi. Luba mul teha selgeks, et see kirjeldus on kohandatud sellele lineaarsele mõtlemise vormile, mis on Maa peal nii tavaline. Tegelikult ei ole loomisprotsess lineaarne, sest väljaspool füüsilist valdkonda ei ole ajal ja ruumil samad omadused nagu on Maal. Looming on jätkuv protsess, millel ei ole selgelt määratletud algust ega lõppu ega ka lineaarset ajapikkkust. Ma tean, et see seletus on mõnevõrra abstraktne, aga me peame rajama vundamendi, et saaks sellest lähtudes edasi rääkida.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine