Planeet Maa loomisprotsess

Luba mul nüüd anda rohkem detaile selle kohta, kuidas Maa loodi, mis juhtus pärast seda, kui materiaalne universum oli üldiselt loodud. See planeet loodi seitsme vaimse olevuse poolt, keda sageli kutsutakse Seitsmeks Elohiimiks. Sõna Elohiim kasutatakse üldiselt vanas testamendis ja tavaliselt tõlgitakse seda „Jumalana” ja sellega eeldatakse viidata kõrgeimale Jumalale. See on ebaõige, mida võib näha ka selle fakti järgi, et algne heebrea sõna on mitmuslik. Teiste sõnadega, peab olema rohkem kui üks Elohiim ja kuna on ainult üks Looja, siis Elohiim peab viitama madalamale vaimsete olevuste tasandile kui Looja. Tegelikult on Elohiimid olevused vaimses valdkonnas, kes on saavutanud meisterlikkuse väga suurte struktuuride loomise kunstis, nagu planeedid ja päikesesüsteemid, ka galaktikad.

Esimeses loomisprotsessi faasis kogunesid seitse Elohiimi vaimsesse valdkonda ja lõid koos kavandi või valguskoopia päikesesüsteemi ja Maa jaoks. Füüsilse valdkonna jaoks sisaldas see ruumi, aega,  keemilisi elemente ja loodusseadusi. Nii võtsid Elohiimid need ehitusplokid ja kombineerisid need oma kavandisse.

Kavandil oli neli elementi, mis olid kavandatud vastavalt tingimustele selle sfääri igal neljal tasandil. Kui kavand oli valmis, siis kasutasid Elohiimid oma meelte jõudu selleks, et panna see valguskoopia Ma-ter Valguse peale, mis moodustab identsusvaldkonna, luues nii päikesesüsteemi eetrliku versiooni. Ma tahan öelda, et on olemas Maa identsuse ehk eeterlik versioon.

Järgmise astmena pandi mentaalne valguskoopia Ema Valguse peale mentaalses spektris. Sama tehti emotsionaalvaldkonnas. Füüsiline valdkond tänu oma unikaalsetele omadustele vajas kergelt erinevat lähenemist. Kõrgemates valdkondades oli päikesesüsteemi ilmumine peaaegu silmapilkne, mis tähendab seda, et kavand ilmus antud valdkonnas lõpetatud loominguna. Füüsilise valdkonna tiheduse tõttu, kaasa arvatud horisontaalne ruum ja lineaarne aeg, toodi füüsiline kavand ilmumisse seitsmes kindlas faasis. Seda tehti ka selleks, et anda illusioon, et Maa võis areneda mittemillestki – mis, muidugi, oli üks kesksetest eesmärkidest füüsilise valdkonna loomise taga.

Seepärast on õige, kui 1.Moosese Raamat ütleb, et Maa loomine leidis aset seitsmes kindlas faasis, aga need ei olnud 24-tunnised perioodid. Seda  seitset faasi saab interpreteerida kahel täiesti erineval, kuid võrdselt kehtival viisil. Üks on see, et iga faas esindab kindlaid valguse kiiri või vibratsiooni tasandeid. Seega alustasid Elohiimid ilmutamise protsessi, pannes esimese kiire omadused Ma-ter Valguse peale ja siis ehitasid selle vundamendi peale, mille nad esimese sammuga olid rajanud. Aga see seitse faasi saab esindada ka seda fakti, et Maa läks läbi füüsiliste staadiumide, mis kõigepealt lõid mateeria enda, siis jahutasid nad ta selleks, et moodustuks planeet atmosfääriga, kontinentide ja ookeanidega, siis lõid nad elu ja seejärel  järgnevalt keerukamaid elu vorme, mis viis inimeseni. See on protsess, mida 1. Moosese Raamat kirjeldab toorelt ja ebatäielikult kui seitset päeva.

Kuna minu esmane teema on inimese ja religiooni ajalugu, siis ei kirjelda ma iga faasi detailselt. Aga mida ma ütlen, on see, et kaasaegsed vaimsed inimesed peavad arendama maailmavaate, et mõnede 1. Moosese Raamatu ideede ja teaduse ideede vahel on süntees. Teiste sõnadega, Maa ja elu loodi intelligentsete olevuste poolt kõrgemast sfäärist, aga see juhtus astmelise protsessina. Nagu me hiljem näeme, on tõepoolest olemas evolutsiooniline protsess,  mis ei ole korraldatud intelligentsele kavandile vastavalt, vaid võib saada mõjutatud jõudude poolt, mis on väljaspool Jumala (otsest) kontrolli. Evolutsiooniprotsess saab tõepoolest toimuda ilma ülevalt sekkumiseta.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine