Maa elanikud oma mitmekesisuses

Ma tahan öelda, et kui sa mõistad materiaalse universumi loomise tõelist eesmärki  - nagu ma äsja kirjeldasin – siis saad sa minna lasta sellel müüdil, et kuna Jumal on täiuslik, siis pidi ta looma universumi korraga ja täiuslikus vormis. Kui sa mõistad, mida ma olen seletanud, siis peaksid sa olema võimeline nägema, et Jumal - või pigem Elohiimid – ei loonud täiuslikku planeeti, vaid nägid ette, et olevused, kes sellel planeedil kehastuvad, loovad põhikavandi peale vastavalt oma teadvuse seisundile. Kuna oluline osa olevusi, kellel lubati Maa peal kehastuda, olid teadvuses langenud, siis on täius väga ebarealistlik ootus. Aga ka see on täielikult Maa reaalses eesmärgis.

Selles punktis tahaksin ma, et sa vaataksid mentaalselt inimolenditele Maa peal – kaasa arvatud nende füüsiline välimus, nende käitumine ja uskumused – ja siis valiksid välja ühe sõna, mis iseloomustab seda, mida sa näed. Ma arvan, et mitmeid sõnu võib kasutada, aga üks peaks olema „mitmekesisus.” Inimolendid on uskumatult erinevad. Isegi nende füüsiline välimus näitab suuremat erinevust kui loomaliikidel.

Ma olen siiani andnud suhteliselt lihtsa seletuse selle kohta, kust on tulnud olevused, kes praegu inimkehades kehastuvad. Vaatame detailsemat seletust:

  • Pärast seda, kui Maa loodi ja inimkehad arenesid kriitilise tasemeni – mõeldes seda, et neil oli füüsiline osavus, närvisüsteem ja aju, mis oli võimeline toetama intelligentset elu, projitseeris hulk olevusi madalaimas valdkonnas enda pikendusi kehadesse füüsilise Maa peal. Need pikendused olid uued kaas-loojad ja nad alustasid piiratud eneseteadlikkusega, omades seega võimalust kasvamiseks sellelt tasandilt. See on paljus sarnane uute kaas-loojatega Eedeni Aias, mida ma varem kirjeldasin, ainult nende ümbrus oli erinev. Aga ka nendele anti võimalus kasvada vaimse õpetaja juhatuse all. On tähtis mõista, et enne kui vaimsed olevused saatsid enda pikendusi Maale, teadsid nad täpselt, millist tüüpi ümbruskond Maa oli, kaasa arvatud olevuste kohalolek, keda ma allpool kirjeldan. Aga need vaimsed olevused tegid valiku saata individualiseeritusi Maale. Selgelt rääkides, individuaalsed olevusesd ei teinud valikuid, nende kõrgemad olemused, nende vaimsed minad tegid. valikuid. Valik tehti sellepärast, et need olevused nägid, et Maa annab unikaalse kasvuvõimaluse.
  • Uute kaas-loojate õpetajad olid vaimsed olevused kõrgemast valdkonnast, kes olid juba teel Kristsuseni tõusnud. Selle asemel, et jätkata oma kasvu kõrgemates valdkondades, valisid nad vabatahtlikult kehastumise füüsilise Maa palju tihedamas valdkonnas selleks, et aidata uusi kaas-loojaid. Seega olid need olevused selgelt meisterlikumad ja teadlikumad kui uued kaas-loojad. Aga tänu füüsilise valdkonna tihedusele, kaotab iga olevus, kes kehastub, enamuse oma vaimse valdkonna mälestusest. See tuleb tagasi võita, mis nõuab pingutust. Aga uued kaas-loojad ei saa endastmõistetavalt tagasi võita seda, mida nad ei ole veel saavutanud.
  • Oli veel grupp olevusi, kes langesid vaimses valdkonnas ja kellel lubati kehastuda Maa peal koos teiste olevustega. Nendel olevustel oli väga madal teadvuse tase võrreldes teiste langenud olevustega ja sellepärast  langesid nad materiaalse universumi kõige tihedamale tasandile. See tähendab seda, et nad olid väga enesekesksed ja väga tahtsid Jumala eksisteerimist eitada. Endastmõistetavalt kaotasid ka nemad mälestuse oma eelnevast eksisteerimisest, aga neil oli võimalus see tagasi võita. Kuna mõned nendest olevustest olid üsna elutargad enne langust, siis olid nad edasijõudnumad kui uued kaas-loojad. ja isegi mõned nende õpetajad. Sellepärast hakkasid mõned nendest olevustest end juhtidena üles seadma, kes püüdsid agressiivselt panna igaüht, kaasa arvatud uued kaas-loojad, neile järgnema.
  • Lõpuks oli grupp olevusi, kes olid saavutanud isegi suurema meisterlikkuse kui ülalmainitud vaimsed õpetajad. Nad olid ka vabatahtlikult nõus Maal kehastuma, aga nende mure ei olnud uued kaas-loojad, vaid langenud olevused. Põhjus oli selles, et kuna langenud olevused olid targemad teatud mõttes kui uued kaas-loojad, siis võisid nad kergesti ehitada üleoleku tunde. Kui kellelgi Maa peal ei olnud sellist saavutust, et sellele üleolekule väljakutset esitada, siis oleks olnud vähe võimalust selleks, et langenud olevused seda kunagi ületavad – mis muidugi on eesmärk neile teise võimaluse andmiseks. Veel enam, kui langenud olevustele ei astutaks vastu, siis võiksid nad kiiresti tõmmata Maa teadvuses alla, nii et keegi pidi Maal kehastuma selleks, et pakkuda vastukaalu. Seega olid need olevused samal vaimse saavutuse tasemel kui langenud olevused enne langemist. Nad said nii-öelda hoida vaimset tasakaalu Maa jaoks. Seega langenud olevused ise ei saanud Maad alla tõmmata, aga planeedi saatus pidi määratama sellega, kas uued kaas- loojad järgivad langenud olevusi või oma tõelisi õpetajaid.

Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine