Ema Maria jagab selgitusi tulekahjude kohta Venemaal ja kommenteerib üleujutust Pakistanis

Küsimus 1 (Tadzikistanist):
Kallis Kim ja Jeesus:
Mul on küsimus, mis puudutab suuri metsatulekahjusid, mis on põhjustatud ebanormaalsest kuumusest Venemaal. Meenutades sinu suurepäraseid diktaate Venemaa konverentsil sel aastal, on mul alust eeldada, et tulekahjud Venemaal on Jumalike jõudude katse äratada enamikke Venemaa inimesi üles tuimusest elu suhtes. Kas on see nii? 

Mida saaksid vaimsed inimesed teha selleks, et leevendada loodusõnnetuste tagajärgi. Väga valus on vaadata inimesi kannatamas ja näha võimueliidi jäiku püüdlusi ja saamatuid reageeringuid.

Pealegi on tösine oht, et tulekahju jõuab tuumaobjektideni ja põhjustab massilisi kahjustusi.

Ma püüan lugeda Ema Maria Ida-Lääne rosaariumit. Mäletan, et Ema Maria on õelnud, et rosaariumid mõjuvad tasakaalustavalt loodusele ning hoiavad ära või leevendavad loodusõnnetusi. Kas sa soovitad veel midagi, mida teha võiks?

Tänan juhtnööride ja selguse toomise eest.

Küsimus 2. (Suurbritanniast):  Gautama Buddha viitab sellele, et kommunism blokeerib kaheksa-kujulist energiavoolu ida ja lääne vahel. Kas metsatulekahjud on selle negatiivse energia puhastamine, mis on püsinud siin kommunismiaja langemisest saadik?

 Vastus Ema Marialt
12. august 2010

Mu armsad, see on selge, et meie Ülestõusnud Väest ei  pane loodusõnnetusi ega muid õnnetusi juhtuma. Mis puutub Venemaa tulekahjudesse või Pakistani üleujutustesse, siis ei istu meie siin üleval ega korralda teatud spetsiifilisi sündmusi selleks, et inimolendeid kas äratada või karistada. Meie tunneme vaid armastust ja kaastunnet Maa peal olevate inimeste suhtes ja me näeksime hea meelega seda, et nad suudaksid vältida kõiki katastroofe ja ilmutaksid Kuldset ajastut Maa peal nii kiiresti kui see on võimalik. Me pigem eelistaksime kasutada oma kingitust inimkonnale, õpetades inimesi vahetult, selle asemel, et jätta nad õppima valusate hoopide kooli, kuid sellel vaatamata austame me Vaba Tahte Seadust, mis annab igale ühele õiguse kogeda mistahes olukorda, mida keegi tahab selleks, et oma õppetükk ära õppida ja teha seda sel viisil, mille õppija ise valib.

See, mida meie saame teha vastavalt seadusele - on vaimse energia vabastamine kollektiivsesse teadvusse. See on Vaba Tahte Seaduse toimimine, sest inimestel on küll lubatud kogeda kõike, mida nad kogeda tahavad, kuid neil pole lubatud jääda ühessegi kogemusse määramatuks ajaks. Vastavalt teatud tsüklitele, mille määrab ära kogu materiaalse universumi teadvuse kasvamine ja kogu selle sfääri teadvuse kasvamine, milles see universum eksisteerib,  saabub aeg, kus planetaarse üksuse elanikud peavad liikuma edasi, peavad ületama vana teadvuse taseme. 

Kui planeedi elanikud ei taha seda teha, siis tehakse meile ülesandeks vabastada teatud doos vaimseid energiaid. Need energiad on selle puhta teadvuse vorm, mida selle planeedi asunikud on valesti kasutanud ja see pole mitte karistus, vaid selle asemel hoopis võimalus omandada ja paljundada neid energiaid, mille abil nad saaksid kiiresti tõsta ennast kõrgemale vanast väärastatud teadvusest. Need uued energiad on väga erinevad nendest valestikasutatud energiatest, millega inimesed on harjunud ja seepärast esitavad need uued vabastatud  energiad inimestele väljakutsed selleks, et inimesed hakkaksid tähelepanu pöörama oma praegusele teadvuse seisundile, vaataksid kriitiliselt nii oma praegust teadvuse seisundit kui ka oma praegust käitumist. Kui nad ei taha ennast kriitilise pilguda vaadata, siis hakkavad meie poolt vabastatud energiad looma pinget ja kui see pinge intensiivistub, siis hakkab see lõpuks sadestama füüsilisi sündmusi.

On kaks peamist põhjust, miks õnnetused juhtuvad, leiavad nad siis aset indiviidi elus või juhtub see grupi või rahvaga või planeediga tervikuna:

  • Kollektiivne teadvus on  vastastikuses toimes nende energiatega, mida me vabastame või pigem võiks öelda, et inimesed keelduvad uusi vabastatavaid energiaid omandamast ja paljundamast.
  • Kollektiivne teadvus on muutunud suletud ringiks ja seega loob see allamineva spiraali, mis sadestab õnnetusi.

Teiste sõnadega, lisaks energiate sadestamisele, võivad õnnetused olla inimolendite endi poolt loodud allamineva spiraali tulemus. Kui negatiivsed mentaalsed ja emotsionaalsed  energiad jõuavad teatud intensiivsuse tasemele, siis koormab see tohutult elementaalide elu, et need  loodusjõududest vormiehitajad ei suuda enam tavatasakaalu seisundit looduses hoida ja toimubki jõuline energia vabastamine. See olukord on mõnes mõttes võrreldav sellega, kui inimolend loob järk-järgult viha, siis viib see vihakogumine mingi suure plahvatuseni, kus siis isik pärast seda vihaplahvatust tunneb end mingiks ajaks vabanenuna. 

Kui inimtegevus loob negatiivseid spiraale, siis pole meil muidugi kontrolli nende üle ega ka nende sündmuste üle, mida niisugune tegevus sadestab. Kuid kui hakatakse vabastama vaimseid energiaid, siis on loomulikult meil selle üle kontroll, mida meie vabastame, kuid meil puudub kontroll  inimeste reaktsioonide üle selle suhtes, mida meie vabastame. Tegelikult vabastame me tihtipeale energiat, sest näeme, et mõni inimgrupp on loonud niisuguse negatiivse spiraali mingis punktis, kus see hakkab sadestuma füüsiliseks sündmuseks. Siis vabastame me vaimseid energiaid selleks, et anda neile inimestele võimalus kiirendada end teadvuses kõrgemale läbi nende uute energiate omandamise ja paljundamise, mida meie siis vabastame. Kuid kui inimesed seda võimalust ei kasuta, siis nendepoolne positiivste energiate tagasilükkamine (ka nende energiate väärkasutamine) suurendab survet ja tegelikult kiirendab see siis  hoopis negatiivse spiraali efekti. Nagu te näete, on hindamine, mida ja millal vabastada, meie jaoks delikaatse tasakaalu küsimus.

Kui teatud kogus vaimset energiat  on vabastatud – näiteks kogus, mis vabastati Saint Peterburgi konverentsi ajal ja selle tulemusena, et paljud inimesed Venemaal on aastaid lootusrikkalt rosaariume lugenud – siis saame meie vaadata selle rahvuse teadvust, selle füüsilisi iseloomustajaid ja järeldada, mis võiks juhtuda. Me võime seda näha, kus asuvad need probleemsed kohad, kus selle rahvuse liikmed ei taha edasi liikuda ja määrates pingepunktid, näha, kus on tõenäolised läbimurdekohad. Ja siis me määrame, missugune on vaimse valguse vabastamisel kõrgeim potentsiaal, et äratada teatud inimgruppi vajadusele muutuda.

Siiski ma ütlesin, et on teatud tsüklid ja seega ei saa me alati hoida energiaid tagasi, millel on potentsiaal luua õnnetusi. Ja pole kindlat viisi täpselt prognoosida, mis juhtuma hakkab, sest see sõltub väga palju  sellest, kuidas inimolendid reageerivad neile energiatele, mida meie vabastame. Kui inimesed reageerivad positiivselt, siis saame meie vabastada ettenähtud koguse valgust ilma, et tekiks õnnetusi. Kuid kui inimesed keelduvad muutumast, siis sama energiakogus võib põhjustada ulatusliku katastroofi.

Kui kollektiivne teadvus on juba mingi sündmuse sadestanud, siis see, mida meie Ülestõusnud Väest teha saame, on kasutada seda sündmust õppevahendina, püüdes õpetada neid, kes on avatud kuulama meie õpetusi. Muidugi on põhiline fakt see, et need inimesed, kes selle sündmuse sadestasid, pole paljudel juhtudel avatud kuulama meie õpetust selle kohta, mis sündmuse põhjustas.

Mitteavatuse põhjuseks on asjaolu, et meie õpetused nõuavad alati inimestel vastutuse võtmist oma teadvuse seisundi eest. Ja kui teatud inimgrupp on tahtnud võtta vastutuse oma teadvuse seisund eest, siis pole nemad olnud need, kes selle sündmuse on sadestanud. Meie fokusseerime õpetuse kõrgemale 10%-le inimestest rahvuse seas, et nemad saaksid üles tõmmata 80% keskele jääva rahvaosa teadvuse.

Lubage mul kommenteerida kujunenud olukorda Venemaal. Nagu ma olen varem selgitanud, on tuli seotud niisuguse vaimse mürgiga, nagu on seda ahnus (kasuahnus, saamaimu). Nii nagu kõigel muulgi, on ahnusel Alfa ja Omega aspekt. Alfa aspekt on see, et sa järjest tahad ikka veel ja veel, mis võib viia mitte-kunagi-lõppevasse spiraali ja mis hävitab su elu, nagu tuli hävitab metsa. Kuid Omega aspekt on kinnihoidmine sellest, mis sul on, kaasa arvatud ka teadvus, milles sa oled olnud pikka aega.

Te näete Venemaal mõlemat ilmingut selles mõttes, et paljud madalama 10% inimeste hulgas on asunud lakkamatule otsingule suurema ja suurema materiaalse omandi ja materiaalse tasandi võimu järele. Ja paljud 80%-i keskmise grupi seas hoiavad ikka veel kinni  kommunismi ajal loodud teadvusest. Kesktee Venemaa rahva jaoks on meetmete rakendamine selle suhtes, et nende maal ei hakkaks vohama lõputu matertialistlik ahnus. Kuid see nõuab, et nad loobuksid ka võimu- ja kontrollisoovist, mis kommunismi ajal rahvaid hävitas.

Mis on ülim ahnuse tagajärg? See on olukord, kui üks entiteet omaks ja kontrolliks kõike – see on seis, mida taheti üritada saavutada kommunismi ajal.  Kommunismi ajal valitses teadvus, kus arvati, et Nõukogude Liit on nii kõikvõimas, et võis kontrollima isegi  loodust läbi ilmatu tehnikaprojekti, nagu on seda  näiteks jõgede voolu tagurpidipööramine. Seega oleks üheks õppetunniks ka selle mõistmine, et riiki ei saa loodust kontrollida. Kui juba loodusjõud amokki jooksma hakkavad, siis inimjõust selle peatamiseks ei piisa. Te peate palvega pöörduma kõrgema jõu poole, mis on kõrgemal loodusjõududest, nimelt Jumala ja Ülestõusnud Väe poole – kellel on jõud ja mõjuvõim elementaalide üle. Te võite siit oletada, et paljud need sündmused, mis on juhtunud Venemaal pärast kommunismi langust, on kui põhiõppetunnid selleks, et vene inimesi äratada sellest uskumusest, et riik on kõikvõimas, eksimatu ja kõigutamatu.

Meie poole pöördumine ei tähenda palvetamist, paastu ega ohvri toomist, nagu enamus seda arvab. Te peate nimelt ilmutama tahet ületada teadvus, mis sadestab õnnetust. Kui te selle teadvuse ületate, siis olete te oma õppetüki selgeks õppinud ja siis teil pole enam pinget kollektiivse teadvuse ja meie poolt vabastatava vaimse energia vahel. Kui inimesed ilmutavad tahet ületada, siis meie saame vähendada vaimse energia pinget nii, et nemad ei sadesta raskeid füüsilisi sündmusi. See annab siis üleminekuperioodi selleks, et inimesed saaksid tõusta kõrgemale teadvuse seisundisse ilma, et juhtuksid suureulatuslikud katastroofid. Kui niisugused katastroofid tekkivad, siis on see alati märk sellest, et inimesed ei taha ületada teatud teadvuse seisundit.

Teine õppetükk, mille vene inimesed peavad selgeks õppima, on see, et teil on vaja paluda rahvusvahelist abi. Te pealte nimelt nägema ennast rahvusvahelise ühenduse osana ja mitte mängima seda mängu, et shantazeerite loodusliku gaasi tarnimisel teisi rahvaid. On palju rahvaid, kes on valmis aitama Venamaad ületada oma minevik, kuid neil on vaja ja nad on ära teeninud selle nägemise, et Venemaa ise tahab oma minevikust välja kasvada, kaasa arvatud soovist olla tähtis rahvas ja tahtest kasutada kõiki meetmeid võimu demonstreerimiseks, mis on samuti ahnuse ja kontrollisoovi väljendus.

Ma palun teil vaadata vaimsete mürkide listi ja nende seost katastroofidega:

  • Võhiklikkuse mürk põhjustab maavärinaid.
  • Vihamürk põhjustab vulkaanipurskeid.
  • Uhkusemürk põhjustab tormi.
  • Ahnusemürk põhjustab tulekahjusid, millele annavad põhjuse inimolendid läbi äikese või teiste looduslike põhjuste. Ahnus on ka põua põhjus.
  • Kadeduse- ja armukadeduse mürk põhjustab üleujutust, on see siis põhjustatud vihmast või ookeanilainest.
  • Tahtetuse, mitte-olemise ja mitte-uskumise  mürk põhjustab äärmuslikku külma, isegi jää-aega.

Sellele listile põhinedes võib näha, et vene inimesed, vähemalt Venemaa südames, ei seisa silmitsi viha, võhiklikkuse ega uhkusega seotud initsiatsioonidega ja Venamaal on ka vähe vulkaanipurskeid, maavärinaid või torme. Seda võib seletada ka Venamaa geograafilise asupaigaga, kuid ärge vaadake mööda sügavamast reaalsusest selle kohta, et inimesed on ligi tõmmatud ühte või teise geograafilisse piirkonda vastavalt oma teadvuse seisundile.

Näiteks Pakistani elanikud on tõmmatud niisugusesse piirkonda, kus nad kogesid hiljuti üleujutusi – sest nemad peavad ületama kadeduse ja armukadeduse ning see probleem on silmapaistev araablaste hulgas ja samuti isalmi religiooni praeguses vormis. Muidugi on neilgi probleeme ahnusega ja seepärast nad läbivad lõputuna näivat tsüklit, kus kord sajab liiga paju ja kord liiga vähe.

Tagasi pöördudes Venemaa juurde, näete te, et tavaliselt on seal väga külmad talved ja see osutab tahtmatuse ja mitte-olemisega seonduvatele probleemidele. See on tahtmatus tunnistada, arendada ja väljendada oma vaimset potentsiaali ning see tegi vene inimesed kommunismi suhtes kaitsetuks. Kommunism püüab asendada individuaalse vastutuse kollektiivse vastutusega, mis on individuaalse vaimse kasvu täielik eitamine. Nagu Serapis Bey on selgitanud, on ülestõusmine aga individuaalne protsess.

Siiski ärgu need märkused teid araks tehku. Me vabastame just nimelt Venemaale teatud koguse vaimset energiat, sest me oleme hinnanud, et vene inimestel ja inimestel endistes Nõukogude Liidu liiduvabariikides on suur potentsiaal ületada kommunistlik meeleseisund ja tõusta kiiresti Kuldse ajastu teadvuse poole. Vana ütlemine väidab, et keda Jumal armastab, seda ta ka nuhtleb ja see tähendab, et kui me näeme suure ületamispotentsiaaliga inimesi, siis vabastame me energiaid, mis hakkavad pinget suurendama ja kaudselt sadestavad sündmusi, mis näitab muutust tähtsana ja raskemini ignoreeritavana. Teiste sõnadega võib  loodusõnnetuste perioodi vaadata alati kui võimalust kasvamiseks.

Mida saavad inimesed teha et aidata leevendada olukorda? Kõigepealt saate te hoida visiooni selle kohta, et vaimsed inimesed Venemaal – 10% kõige vaimseimatest – ja nii paljud tervest elanikkonnast, kui vähegi võimalik - saavad äratatud ja nad loobuksid kommunistlikust meeleseisundist. Parimad vahendid on hiljutised kaks invokatsiooni Venemaa jaoks, Ida-lääne või Kuldse ajastu ida-lääne rosaarium. Katastroofide rosaaruim on samuti sobiv igasugust tüüpi inimese poolt loodud looduskatastroofide puhul.

Lubage mul selgitada veel, et teie, kes te olete kõige vaimsemad inimesed, ei saa alati pehmendada teatud sündmusi, sest see takistab võimalust õppida  neil inimestel, kes on sündmuste keskel. See ei pea soodustama rosaariumide lugemata jätmist: see julgustab teid lugema  rosaariume ka siis, kui sellel pole spetsiifilist füüsilist efekti. Rosaariumidel on ALATI efekt negatiivsete energiate puhatsmisel ja kollektiivse ning individuaalse teadvuse tõstmise seisukohast. Isegi siis, kui te püüate leevendada rosaariumi lugedes teatud sündmust ja see sündmus jätkub, on teie rosaariumilugemisel muu efekt. Lihtsalt seda sündmust ei saa leevendada, sest inimesed ei reageeri vastavalt ja nad kogevad oma teadvuseseisundi  füüsilist väljendust. Kuid rosaariumil või appikutsel, mida te loete, võib olla sügav mõju kõrgematel tasanditel. Õnnistatud olgu need, kes pole näinud, kuid ikka teevad appikutse – appikutse, mis nõuab vastust.

Olge teadlikud sellest, et elu eesmärk on õppimine ja kasvamine. Vaba Tahte Seadus annab inimestele õiguse õppida sel moel, nagu nemad ise õppida valivad, mis tähendab, et nad võivad võtta omaks vaimse õpetuse või lasevad nad kosmilisel peeglil tagasi peegeldada füüsilised olukorrad, mis väljendavad neid mentaalseid kujutisi, mille nad ise välja saadavad. Järelikult POLE elu eesmärk püsida mugavuses,  mis tähendab, et Ülestõusnud Väe ülesanne pole mistahes tasakaalutuse ärahoidmine Maa peal. Me ei oota, et vaimsed inimesed loeksid rosaariume või viiksid läbi muid rituaale selleks, et ära hoida õnnetusi ja seeläbi võimaldaksid enamikul inimkonnast elada mugavalt edasi ilma, et nad tunneksid mingitki vajadust oma teadvuse muutmise järele. Teiste sõnadega, hoolimata meie armastusest ja kaastundest inimeste vastu või pigem armastusest ja kaastundest inimeste vastu, lubame me füüsiliste sündmuste ilmumist, mis annavad inimestele võimaluse õppida.

Olge ettevaatlikud, et te ei satuks teadvusse, kus te hakkate inimesi sundima. Meie, Ülestõusnud Väe,  eesmärk pole kellegi sundimine mingi spetsiifilise valiku tegemiseks. Eesmärk on õppimisvõimaluse andmine. Ja kui õppimisvõimalus on antud, siis jätame me inimesed tema valikutes täiesti vabaks. Vaatamata sellele, mida inimesed valivad, oleme me valmis neid alati aitama kasvada kõrgemale nende olemasolevast tasandist. Siis anname me neile uued võimalused õppimiseks ja jätame nad vabalt omi valikuid tegema.

Muidugi on paljud inimesed Maa peal lõiganud end ära otseühendusest meiega, mis annaks otseõpetamise võimaluse otse meilt ja seepärast tuleb nende ainus õppimisvõimalus siis, kui nad satuvad füüsilistesse olukordadesse, mis neile nende enda teadvuse seisundit tagasi peegeldavad. Me oleme muidugi teadlikud sellest, et paljud nendest inimestest keelduvad neid olukordi nägemast kui nende  endi teadvuse tagajärg ja seepärast projekteerivad vastutuse endast väljaspoole – kas siis Jumalale, saatusele, muutusele, teisele inimestele või loodusseadustele. Siiski on see ajastutepikku  läbi  proovitud, et kui inimesed korduvalt satuvad samasse olukorda, siis lõpuks ometi saabub punkt, kus nad hakkavad endilt küsima, kas äkki  NEMAD ISE peavad muutuma. See on raske tee õppimiseks, kuid pikapeale on edukurss  see-eest kõrge. Kui eluvool nii raske vaevaga õppetüki on ära õppinud, siis pole kuigi tõenäoline, et ta selle jälle unustab.

Lubage mul veel öelda, et  neid, kes on huvitatud põhjuste sügavamast mõistmisest, miks teatud asjad juhtuvad ja seda just Venemaal, julgustan ma uurima  - mitte ainult lugema, vaid uurima – Saint Peterburgi konverentsi materjale. Nende ridadele ja ridade vahele on peidetud palju pärleid.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine