Peaingel Miikaeli rosaarium

See rosaarium aitab kutsuda vaimset kaitset iseendale ja teistele, See on võimas selleks, et inimesed lahti lõigata pimedusejõududest ja samuti maailmas valitsevate olukordade muutmiseks.

Kui teil pole aega terve rosaariumi lugemiseks, siis võite lugeda sektsioonid 1, 2 ja 5.

PEAINGEL MIIKAELI ROSAARIUM

SEKTSIOON 1

 Isa, Poja, Püha Vaimu ja Ime-Ema nimel, Aamen.

Kallis Peaingel Miikael, ma pühendan selle rosaariumi Jumala tahte ja Jumala kuningriigi ilmumiseks.......(kirjelda situatsioone ja olukordi, mida sa tahad, et Peaingel Miikael ja tema inglid lahendaksid).

Palve
Meie Isa-Ema Jumal, kes on kogu elu sees.
Me austame sinu Kohalolekut, Mina Olen, meie sees.
Me aktsepteerime sinu kuningriigi ilmumist Maa peal meie läbi.
Me aktsepteerime oma vastutust ilmutada sinu tahet Maa peal,
nii nagu ta on ilmunud Taevas. 

Me aktsepteerime, et sina annad meile igapäevast võimalust
olla kõik see, mis sina oled.
Me tunnistame, et sina andestad meile meie ebatäiused,
kui meie üksteisele andestame ja allutame oma tahte
kõrgemale tahtele meie sees.
Sellepärast me aktsepteerime seda tõde,
et universum tagastab meile selle, mille me välja saadame.

Me võtame vastutuse oma elude ja planeedi eest.
Me tõotame tõusta kõrgemale madalama mina kiusatustest,
nii et sina saaksid vabastada meid ebatäiuslikest energiatest.
Me kinnitame, et sinu kuningriik, jõud ja hiilgus
on ilmunud Maal nüüd ja igavesti. Aamen.

Peaingel Miikael, võta enda kätte valitsemine kõikide mustade vaimude üle
1. Minu sees oleva Kristuse tule mõjuvõimu abil kutsun ma Peaingel Miikaeli ilmutama mulle oma Leegitsevat Kohalolekut ja moodustama läbistamatut kaitsekilpi minu energiavälja ümber. Kaitse mind kõikide ebatäiuslike energiate, mustade vaimude, kehatute hingede ja kõikide anti-kristuse jõudude eest, ja valgusta mind nii, et ma saaksin identifitseerida kõiki musti vibratsioone. Siinjuures teen ma valiku peatada kogu pimeduse sisenemine minu olemusse. Peaingel Miikael, kaitse kõiki inimesi ebatäiuslike energiate ja mustade vaimude eest.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

2. Peaingel Miikael, ilmuta oma Leegitsevat Kohalolekut minu energiaväljas. Seo ja hävita kõik ebatäiuslike energiate keerised, mis ähvardavad vallutada mu meelt ja emotsioone. Lõika mind vabaks kogu ühendusest negatiivsete energiate planetaarsete keeristega. Valgusta mind, et ma saaksin ära tunda kõik ebatäiuslikud energiad oma olemuses. Aita mul näha, et nad ei ole minu olemuse osa ja et ma ei vaja neid. Ma valin nüüd loobuda kõigist pimeduseenergiatest. Peaingel Miikael, hävita kõik toksilised energiad kõikide inimeste energiaväljades. 

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

3. Peaingel Miikael, seo ja hävita kõik mustad vaimud, kõik kehatud hinged ja kõik anti-kristuse jõud, kes on saanud sissepääsu minu olemusse   ja püüavad mind seestpoolt kontrollida. Valgusta mind, et ma suudaksin ära tunda need  vaenlased oma sees. Aita mul näha, et nad ei ole minu tõelise identsuse osa ja et ma ei vaja neid. Ma valin nüüd loobuda kõigist mustadest vaimudest. Peaingel Miikael, lõika kõik inimesed mustadest vaimudest vabaks.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

 4. Peaingel Miikael,  seo ja hävita kõik vaimsed mürgid minu olemuses. Lõika mind vabaks võhiklikkuse, viha, uhkuse, ahnuse, kadeduse ja tahtetuse/mitte-olemise mürkidest. Valgusta mind, et ma saaksin ära tunda kõik vaimsed mürgid oma olemuses. Aita mul näha, et nad ei ole minu olemuse osa ja et ma ei vaja neid. Ma teen nüüd valiku lasta kõikidel vaimsetel mürkidel minna. Peaingel Miikael, lõika kõik inimesed vaimsetest mürkidest vabaks.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal. 

5. Peaingel Miikael, seo ja hävita minu lihalik meel ja minu inimlik ego, kes moodustavad anti-mina, mis püüavab takistada mul minu tõelist identsust aktsepteerimast. Valgusta mind, et ma saaksin ära tunda neid valesid, mida minu anti-mina kasutab selleks, et kontrollida minu tegemisi, tundeid, mõtteid ja identsustunnet. Aita mul näha, et see anti-mina ei ole minu tõelise identsuse osa ja et ma ei vaja teda. Ma valin nüüd loobuda oma anti-minast. Peaingel Miikael, vabasta mind minu anti-minast ja seo kõikide nende inimeste anti-minad, kes tahavad vabaks saada.  

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

6. Peaingel Miikael, lõika mind vabaks massiteadvuse gravitatsioonilisest jõust, mis kisub mind järgmisse käitumisnormi: et ma  kunagi ei tõuseks tavapärasest ühisnimetajast kõrgemale ja et ma eitaksin oma Kristusega riietumise potentsiaali. Vabasta mind kogu vaimsest pimedusest, et ma saaksin näha, et on olemas parem viis elamiseks kui see viis, mis näib õige inimesele. Anna mulle julgust sellest lahku lüüa ja olla valituste hulgas. Nüüd ma otsustsn järgida Elu Teed, Kristuse teadvuse teed. Peaingel Miikael, lõika kõik need inimesed vabaks, kes tahavad massiteadvusest kõrgemale tõusta.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

7. Peaingel Miikael, lõika mind vabaks materialismi teadvusest, mis paneb mind selle maailma asjade vastu kiindumust tundma. Aita mul näha, et minu Kristuse potentsiaal on küllusliku elu tõeline võti. Ma teen nüüd valiku taotleda kõigepealt Jumala kuningriiki ja ma tean, et kui ma saavutan Kristus-teadvuse, siis kõik asjad lisatakse mulle. Peaingel Miikael, lõika vabaks kõik inimesed, kes tahavad tõusta materialismi teadvusest, surma teadvusest kõrgemale.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

8. Peaingel Miikael,  lõika mind vabaks kõikidest minu käesolevate uskumuste külge klammerdumistest  ja kogu hirmust, et kui ma loobun oma piiratud uskumustest, siis võin ma oma identsustunde kaotada. Valgusta mind, et ma saaksin läbi  näha kõik dualistlikud uskumused, mis on  programmeeritud minu meelde kiriku ja riigi poolt. Aita mul näha, et nendest dualistlikest uskumustest, nendest inimese-loodud iidolitest loobumise abil võidan ma oma tõelise identsuse Kristuses. Ma valin lõpetada  nende lihalike uskumuste kuldvasika ümber tantsimine. Peaingel Miikael, lõika vabaks kõik need inimesed, kes tahavad  tõusta duaalsuse teadvusest, surma teadvusest kõrgemale.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

9. Peaingel Miikael, lõika mind vabaks kõikidest minu sureliku identsustunde külge klammerdumistest ja kogu hirmust, et kui ma sellest lihalikust meelest loobun,  siis ei jää mulle identsust. Valgusta mind, et ma saaksin läbi näha oma anti-mina ebareaalsust ja näha, et selle taga on minu tõeline surematu vaimse olevuse identsus. Ma valin nüüd elu ja ma aktsepteerin oma tõelist identsust Kristuses. Peaingel Miikael, lõika vabaks kõik need inimesed, kes tahavad kogu vale identsustundest kõrgemale tõusma.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

SEKTSIOON 2

Mina valin Elu!

Kallis Peaingel Miikael, päästa mind või ma hukkun! (3x).

Peaingel Miikael, päästa mind surma teadvusest, mis paneb mind ennast selle sureliku olevusena identifitseerima, kes on oma Jumalast lahus.

Kallis Peaingel Miikael, sina, minu Usu Kaitsja, kui inimesed teaksid paremini, siis teeksid nad paremini ja minu Jumala poolt antud vaba tahte mõjuvõimu abil kinnitan ma siinjuures, et ma olen valmis rohkem teada saama. Ma tahan saada lahti lõigatud anti-kristuse valedest, mis on mu hinge nii sisse mässinud, et ma olen valede ämblikuvõrku püütud, millest ei näi olevat väljapääsu.

Peaingel Miikael, ma tahan tõusta surma teadvusest kõrgemale ja olla vaba selleks, et näha Kristuse tõde ja Jumala hiilgavat reaalsust. Ma olen valmis nägema oma Jumalat ja enam mitte elama inimolendina, vaid elama selle vaimse olevusena, kes ma tõeliselt olen.

Peaingel Miikael, ma tahan muuta oma elu. Ma tahan kaotada oma sureliku elu tunde, oma sureliku identsustunde, mis põhineb selle maailma piirangutel ja lihaliku meele duaalsusel. Ma tahan  lasta oma silmal olla üks, nii et ma saan näha mao meele kavalatest valedest kaugemale ja saan täidetud Kristuse Valgusega. Ma tahan allutada oma emotsionaalsed selle maailma asjade külge klammerdumised ja need piirangud, mis nii reaalsetena näivad. Ma tahan  kaotada selle elu tunde, et võita Kristuse teadvuse surematu elu ja aktsepteerida oma tõelist identsust Jumalaga kaas-loojana.

Seepärast lausun ma nüüd oma vaba tahte täie mõjuvõimuga ja Kristuse Tule jõuga minus:

MINA VALIN ELU! (4x).

Ma valin elu teadvuse, Kristus-teadvuse ja ma aktsepteerin, et ma  elan igavesti Kristuse Valguses. Ma aktsepteerin, et kõikide selle maailma ilmumiste taga on minu Jumala reaalsus ja seepärast tõotan ma mitte kunagi enam anda kestvust ühelegi maisele näivusele. Ma kinnitan, et Jumal on kõikjal ja seega ka minus.

Ma valin oma Jumalaga üksolemise ja seepärast mina olen Peaingel Miikaeli Kohalolek selles maailmas.

Peaingel Miikael, võta valitsemine anti-kristuse valede üle
1. Minu sees oleva Kristuse tule mõjuvõimu abil ma kutsun Peaingel Miikaeli meid kõiki vabaks lõikama sellest valest, et inimolendid on patused loomu poolest, et me oleme sigitatud patus ja et kõik, mida me teeme, on patt. Lõika meid vabaks enesesüüdistamisest, süüdistamisest ja süütundest, mis sellest valest tuleneb. Peaingel Miikael, seo kõik indiviidid, institutsioonid ja mustad jõud, kes seda valet levitavad. Paljasta see vale ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et meid loodi Isa-Ema Jumala armastuse abil, kes kavandasid meid omaenda täiusliku kuju järgi.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

2. Peaingel Miikael, lõika meid vabaks sellest valest, et Isa laiendav jõud on vastasseisus Ema kokkutõmbava jõuga ja et Isa on hea ja Ema on halb. Lõika meid vabaks Jumaliku Ema vihkamisest, naiste vihkamisest ja iga hinge feminiinse aspekti eitamisest, mis sellest valest tuleneb. Peaingel Miikael, seo kõik indiviidid, institutsioonid ja mustad jõud, kes seda valet levitavad. Paljasta see vale ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et Jumalal on nii maskuliinne kui feminiinne aspekt ja et nad on täiuslikus harmoonias.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

3. Peaingel Miikael, lõika meid vabaks sellest valest, et Jumal on vihane ja kohutmõistev ja sellest, et kui me kord vea teeme, siis oleme me igaveseks hukka mõistetud ja ei ole enam Jumala armastuse väärilised. Lõika meid vabaks igavese needuse hirmust ja Jumalale näkku vaatamise hirmust, mis sellest valest tuleneb. Paljasta see vale ja lõika vabaks inimesed, kes aktsepteerivad seda tõde, et Jumala palge ees olles jätame me maha surma teadvuse ja siiralt andestust paludes, annab Jumala tingimusteta armastus meile silmapilkselt andeks.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal. 

4. Peaingel Miikael, lõika meid vabaks sellest valest, et kui me sooritame patu, et siis ei saa seda enam muuta ja et materiaalne universum on vangla, millest ei ole pääsemist. Lõika meid vabaks lootusetusest, meeleheitest ja vaimsest halvatusest, mis tuleneb sellest valest. Peaingel Miikael, seo kõik indiviidid, institutsioonid ja mustad jõud, kes seda valet levitavad. Paljasta see vale ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima  seda tõde, et kõik on energia ja et seepärast iga vea, mille me teinud oleme, saab ära muuta Jumala valguse väljakutsumise abil, mis hävitab ära kõik selle, mis ei ole tema sarnane.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

5. Peaingel Miikael, lõika meid vabaks sellest valest, et me oleme väljaspool meie  kontrolli olevate olukordade ohvrid ja et meil ei ole vaja võtta vastutust oma elu eest ja et me ei saa teha midagi oma lunastuse saavutamiseks. Lõika meid vabaks vastutustundetusest ja ükskõiksusest, mis sellest valest tuleneb. Peaingel Miikael, seo kõik indiviidid, institutsioonid ja mustad jõud, kes seda valet levitavad. Paljasta see vale ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et universum on peegel, mis peegeldab meile tagasi selle, mida meie välja saadame. Seepärast saame me muuta maailma, kui me muudame oma teadvust ja riietume Kristus-meelega.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

6. Peaingel Miikael, lõika meid vabaks sellest valest, et  materiaalne universum on Jumalast lahus ja et Jumal on kaugel eemal, aga mitte meie sees. Lõika meid vabaks mahajäetuse  ja üksinduse tundest, mis sellest valest tuleneb. Peaingel Miikael, seo kõik indiviidid, institutsioonid ja mustad jõud, kes seda valet levitavad. Paljasta see vale ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima  seda tõde, et ilma Jumalata ei ole tehtud midagi, mis tehtud on. Seepärast, Jumala kuningriik on meie sees ja ka kõige ebatäiuslikumad olukorrad lihtsalt varjutavad Jumala hiilgavat reaalsust ja täiust.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

7. Peaingel Miikael, lõika meid vabaks sellest valest, et me oleme Jumalast lahus, et me ei saa omal käel Jumalani jõuda ja et me ei ole väärilised Jumala pojad ja tütred olema. Lõika meid vabaks lihalikust meelest, valest identsustundest, mis sellest valest tuleneb. Peaingel Miikael, seo kõik indiviidid, institutsioonid ja mustad jõud, kes seda valet levitavad. Paljasta see vale ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima  meie tõelist identsust vaimsete olenditena, Jumala poegade ja tütardena, kes saavad Jumalani jõuda, kui sisenevad enda sees olevasse Jumala kuningriiki.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

8. Peaingel Miikael, lõika meid vabaks sellest valest, et me peame valima suhtelise hea ja suhtelise kurja vahel ja et ei ole alternativi, keskteed. Lõika meid vabaks tasakaalutusest, ekstremismist ja fanatismist, mis sellest valest tuleneb. Peaingel Miikael, seo kõik indiviidid, institutsioonid ja mustad jõud, kes seda valet levitavad. Paljasta see vale ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et Kristuse reaalsus on kõrgemal hea ja kurja suhtelistest vastanditest. Seepärast saame me leida harmoonia ja seesmise rahu ainult siis, kui me järgime Kristus-teadvuse keskteed. 

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

9. Peaingel Miikael, lõika meid vabaks sellest valest, et Jeesus oli ainus Jumala Poeg ja et seepärast on Jumala teotamine tema jälgedes käimine  ja nende tegude tegemine, mida tema tegi. Lõika meid vabaks meie sees oleva Kristuse eitamisest, anti-kristuse teadvusest, mis sellest valest tuleneb. Peaingel Miikael, seo kõik indiviidid, institutsioonid ja mustad jõud, kes seda valet levitavad. Paljasta see vale ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima tõde, et meil kõigil on olemas potentsiaal selle meele  sisselaskmiseks, mis oli ka Kristuses Jeesuses. Seepärast Jumal saab teha neid tegusid meie läbi, mida ta tegi Jeesuse läbi.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

SEKTSIOON 3

Ma nõuan planeet Maa Jumalale
Minu sees oleva Kristuse tule mõjuvõimu abil nõuan ma planeeti Jumalale ja Ülestõusnud Väele. Ma ei luba anti-kristuse jõududel seda planeeti hävitada nende katses tõestada, et Jumal eksis, kui ta meile vaba tahte andis. Ma ei luba neil hävitada hingi uhkes Jumala-vastase kättemaksu otsingus. Seepärast kasutan ma oma vaba tahet selleks, et valida Kristuse tõde anti-kristuse valede asemel.

Kallis Peaingel Miikael, saada miljardid Sinise Leegi inglid hingi vabaks lõikama anti-kristuse valedest, surma teadvusest ja lahusoleku loorist. Kallis Jeesus, saada oma kohtumõistmise inglid kõikide hingede juurde ja aita neil lihaliku meele duaalsusest kaugemale näha, et nad saaksid vabalt valida, keda nad teenivad. Kallis Ema Maria, saada oma tingimusteta armastuse inglid hingi hirmust vabastama. Ma kutsun üles, et  kõik hinged saaksid võimaluse täielikult vabalt valida surma teadvuse ja elu teadvuse vahel. Minu sees oleva Kristuse tule mõjuvõimu abil hüüan ma Maa nelja nurga poole:

VALIGE ELU! (4x).

Peaingel Miikael, seo kõik hinged, kes valivad surma ja eemalda nad Maalt, et nad ei saaks vedada inimkonda nende enda-loodud põrgusse. Peaingel Miikael, kaitse neid, kes valivad elu, nii et nad saaksid Kristus-teadvust ilmutada ja muutuda avatud ukseks Jumala kuningriigi Maale toomise jaoks.

Ma nõuan planeet Maa Jumalale ja ma aktsepteerin Jeesus Kristust Maa vaimse kuningana, nüüd ja igavesti. Aamen.

Peaingel Miikael, võta valitsemine anti-kristuse jõudude üle
1. Minus oleva Kristuse Tule mõjuvõimu abil kutsun ma Peaingel Miikaeli siduma neid anti-kristuse jõude, kes püüavad inimesi kontrolli all hoida selle vale abil, et ülimat vabadust saab leida vaid Jumala seaduste vastu minnes ja sellepärast peaksime me järgima neid Jumala vastu mässamises. Paljasta need jõud ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et lõplikku vabadust on võimalik leida vaid siis, kui me kasutame Armastuse Seadust  Jumala kuningriigi kaas-loomisel Maa peal.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

2. Peaingel Miikael, seo need anti-kristuse jõud, kes  püüavad inimesi kontrolli all hoida selle vale abil, et meie tegudel ei ole tagajärgi ja et kui miski tundub heana, siis ei saa see olla vale. Paljasta need jõud ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et Jumala seadus on õiglane, sest ta tagastab meile kogu selle energia, mille meie välja saadame. Seepärast saab lõpliku vabaduse leida vaid siis, kui me teeme teistele seda, mida me tahaksime, et teised meile teeksid. 

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

3. Peaingel Miikael, seo need anti-kristuse jõud, kes püüavad inimesi kontrolli all hoida selle vale kaudu, et vaba tahe on ohtlik ja seepärast peaksime me järgima eliidi väidet, et nende maine kuningriik on parem kui Jumala kuningriik. Paljasta need jõud ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et ükski maine võim ei saa meid Taevasse viia ja sellepärast võime me päästetud saada vaid siis, kui me järgime meie sees oleva Elava Kristuse õigust.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal. 

4. Peaingel Miikael, seo need anti- kristuse jõud, kes püüavad inimesi kontrolli all hoida selle vale kaudu, et me ei saa ennast valitseda ja seepärast peaksime me järgnema eliidile ja kummardama neid nagu jumalaid Maa peal. Paljasta need jõud ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et need, kes mässasid Jumala seaduse vastu, püüavad meid orjastada, sest nad tahavad varastada meie vaimset valgust ja tõestada, et Jumal eksis. Aita inimestel aktsepteerida seda, et Kristus-meelega riietumise abil oleme me täiesti võimelised ennast valitsema. Sellepärast Jumal meie sees ilmutab oma kuningriigi Maa peal. 

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

5. Peaingel Miikael, seo need anti-kristuse jõud, kes püüavad inimesi kontrolli all hoida selle vale kaudu, et eesmärgid saavad õigustada vahendeid ja et on vaja teha kurja selleks, et hea saaks tulla. Paljasta need jõud ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et Jumala seaduste rikkumisest ei saa tulla head. Järelikult, saame me eemaldada kurja sellelt planeedilt ainult siis, kui loobume lihaliku meele ekstremismist ja fanatismist, käies Kristus-meele keskteed ja reageerides kõikidele olukordadele armastusega.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

6. Peaingel Miikael, seo need anti-kristuse jõud, kes püüavad inimesi kontrolli all hoida selle vale kaudu, et kättemaks on vajalik ja õigustatud ja et sellepärast peaksime me järgnema nendele, kes kutsuvad üles vägivallale ja sõjale. Paljasta need jõud ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda ülimat vabadust, mida saab leida vaid oma vaenlasi armastades ja neile andestades, kes meid kunagi on kahjustanud. Ainult siis, kui me loobume kõigist  negatiivsetest tunnetest, saame me olla kui väikesed lapsed ja siseneda Jumala kuningriiki.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

7. Peaingel Miikael, seo need anti-kristuse jõud, kes püüavad inimesi kontrolli all hoida selle vale abil, et me ei pea järgima Jumala pideva kasvu ja enese-ületamise seadust, vaid et kõik saab jääda ja peaks jääma samaks. Paljasta need jõud ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et ülimat stabiilsust ja kindlustunnet ei saa kunagi leida, ehitades materiaalse universumi liikuvatele liivadele. Püsivuse tagab vaid Kristuse kalju,, mis võimaldab meil koos Elu Jõega voolata ja pidevalt muutuda enamaks Jumalas.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal. 

8. Peaingel Miikael, seo need anti-kristuse jõud, kes püüavad inimesi kontrolli all hoida selle vale abil, et me vajame välist religiooni selleks, et Jumalani jõuda ja et ainult väike eliit saab Jumalaga suhelda. Paljasta need jõud ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et igal inimesel on Kristus-mina, mis on selleks avatud ukseks, mida ükski inimlik võim ei saa sulgeda. Seepärast saame me suhelda Jumalaga siis, kui riietume Kristus-teadvuse pulmarüüga.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

9. Peaingel Miikael, seo need anti-kristuse jõud, kes kes püüavad inimesi kontrolli all hoida selle vale abil, et me võime päästetud saada vaid välise organisatsiooni läbi ja et väikesel eliidil on jõud meie päästmiseks või süüdimõistmiseks. Paljasta need jõud ja lõika inimesed vabaks aktsepteerima seda tõde, et kuna Jumala kuningriik on meie   sees, siis ühelgi maisel võimul ei ole võimalik meid Taevast eemal hoida. Sellepärast ei tulnud Jeesus kogu tööd meie eest ära tegema, vaid ta tuli aitama meil leida lunastust meie sees oleva Kristuse kaudu. Me saame päästetud siis, kui me käime Jeesuse jälgedes ja aktsepteerime seda, et „Mina ja mu Jumal oleme üks!“ 

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

 

SEKTSIOON 4

Ärata kõik inimesed elu kaitsmisele
Peaingel Miikael, ilmuta oma Leegitsevat Kohalolekut Maa peal ja saada miljardid Sinise Leegi inglid äratama kõiki inimesi  vajadusele kaitsta elu kõikjal, kus seda kuritarvitatakse või hävitatakse. Lõika kõik inimesed vabaks loidusest, ükskõiksusest ja vaimsest pimedusest, mis takistab neil nägemast seda, et inimesi kuritarvitatakse emaüsas olemisest kuni hauani. Lõika inimesed vabaks emotsionaalsetest haavadest, tuimusest ja endassetõmbumisest, mis takistab neid ütlemast: „Siitmaalt ja mitte enam,  ma ei luba enam kuritarvitada elu sellel planeedil!“

Peaingel Miikael, ärata inimesi, et nad saaksid võimueliidist lahku lüüa, kes kuritarvitab elu ja kohtleb inimesi  nagu tarbeesemeid või malenuppe oma igaveses võimu – ja kontrollimise mängus. Aita neid lahku lüüa ja valida Jumal, sest nad on valinud elu, nad on valinud elu kaitsmise nende mustade jõudude vastu, kes sellel planeedil uitavad, otsides neid, keda saaks neelata.

Peaingel Miikael, valgusta inimesi vaba tahte jõu osas, nii et nad saaksid mõista, et sina oled valmis eemaldama pimeduse sellelt planeedilt, aga et sa ei saa tegutseda enne, kui me valime pimedusest lahkulöömise, lubades sellel meelel meis olla, mis oli ka Kristuses Jeesuses. Ma kasutan nüüd oma vaba tahet selleks, et hõigata kõikidele inimestele Maa peal:

ÄRGAKE JA KAITSKE ELU! (4x)

Ärgake ja kaitske elu üsas abordi, vägivalla ja narkootikumide  eest. Kaitske kõiki lapsi  seksuaalse ja emotsionaalse kuritarvitamise, laste prostitutsiooni ja orjatöö eest. Kaitske teismelisi narkootikumide, kaaslaste surve ja „kui tundub heana, siis tee seda!“- kultuuri eest. Kaitske täiskasvanuid tarbeesemetena kohtlemise eest ja võimueliidi poolt etturitena kasutamise eest. Kaitske eakaid selle eest, et neid kasututena kõrvale ei heidetaks selle asemel, et nende tarkust konstruktiivselt kasutada. Kaitske kogu elu selle vale hoiaku eest, et miski ei ole kunagi piisav või piisavalt hea.

Ärgake ja võtke tagasi oma vaba tahte jõud ja siis andke Peaingel Miikaelile ja Ülestõusnud Väele võim eemaldada kogu pimedus ja tuua Jumala kuningriik ilmumisse Maa peal! Ma nõuan planeet Maad Jumalale ja ma aktsepteerin Jeesus Kristust Maa vaimse kuningana, nüüd ja igavesti. Aamen.

Peaingel Miikael, võta valitsemine võimueliidi üle
1. Minu sees oleva Kristuse tule mõjuvõimu abil kutsun ma Peaingel Miikaeli siduma võimueliiti, kes usub, et teab paremini kui Jumal, kuidas kõik peaks tehtud olema. Paljasta ja hävita kogu võimu kuritarvitamine, kogu korruptsioon ja kõik anti-kristuse valed, mida võmueliit kasutab selleks, et ennast jumalatena Maa peal üles seada, ihaldades absoluutset võimu, millele ei saaks vastu rääkida. Lõika inimesed vabaks võimueliidist lahku lööma, et nad saaksid olla lahkulööv ja valitud rahvas. Aita neil näha, et  võimueliit on see laastamise jälkus, mis seisab Võimu Pühas Kohas, kus ta ei peaks olema. Aita neil teenida ainult ühte tõelist Jumalat, kes on igast maisest võimust kõrgemal.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

2. Peaingel Miikael, seo võimueliit, kes kasutab religiooni inimeste orjastamiseks hirmu kaudu, mis takistab neil Jumalaga üheks saamast. Ma kutsun eriti siduma  neid, kes püüavad takistada Jeesuse taastulemist läbi tema tõeliste järgiajate südame. Paljasta ja hävita kogu võimu kuritarvitamine ja korruptsioon maailma religioonides. Lõika inimesed vabaks valedest religioonidest lahkulöömiseks, et nad saaksid olla lahkulöönud ja valitud rahvas. Aita neil kummardada ainult ühte tõelist Jumalat, kes on valede religioonide poolt loodud iidolitest, ebajumala kujudest ja kuldvasikast kõrgemal.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

3. Peaingel Miikael, seo võimueliit, kes kasutab valitsusi rahva orjastamiseks ebaõigete seaduste abil, mis annavad eliidile spetsiaalsed privileegid.  Ma kutsun eriti siduma neid, kes püüavad hävitada demokraatiat demokraatiaprotsessiga manipuleerides. Paljasta ja hävita kogu võimu kuritarvitamine ja korruptsioon maailma valitsustes. Lõika inimesed vabaks kõikidest ebaõiglastest valitsustest, et nad saaksid olla lahkulöönud ja valitud rahvas. Aita neil vastu seista ebaõiglastele ja manipuleeritavatele seadustele, et Jumal saaks tegutseda nende läbi ja tuua Jumala-valitsus Maa peale.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

4. Peaingel Miikael, seo võimueliit, kes kasutab rahasüsteemi inimeste orjastamiseks ja kes kontsentreerib kogu rikkuse väikese eliidi kätte. Ma kutsun eriti siduma neid, kes püüavad hävitada majanduse vabaturgu, edendades monopoolset kapitalismi läbi valitsuste regulatsioonide. Paljasta ja hävita kogu  võimu kuritarvitamine ja korruptsioon maailma majandustes. Lõika inimesed vabaks kõikidest ebaõiglastest majandussüsteemidest lahkuöömiseks, et nad saaksid olla lahkulöönud ja valitud rahvas. Aita neil endilt heita  individuaalse ja rahvusliku võla ike nii, et  Jumal saaks nende läbi tegutseda ja tuua küllusliku elu Maa peale.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal. 

5. Peaingel Miikael, seo võimueliit, kes kasutab sõjamasinaid inimeste orjastamiseks, luues lahendamatuid konflikte, mis viivad vägivalla, terrorismi ja sõjani. Ma kutsun eriti siduma neid, kes püüavad luua ühtset maailmavalitsust kolmanda maailmasõja alustamise abil. Paljasta ja hävita kogu võimu kuritarvitamine ja korruptsioon sõjalise ja vaatlustehnoloogia kasutamises. Lõika inimesed vabaks sõjamasinatest lahkulöömiseks, et nad saaksid olla lahkulöönud ja valitud rahvas. Aita neil sõjaõhutajatele vastu seista nii, et Jumal saaks nende läbi tegutseda ja rahu Maa peale tuua.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

6. Peaingel Miikael, seo võimueliit, kes kasutab meediat ja haridussüsteeme inimeste orjastamiseks, takistades neil tõde teada saada ja ajaloo vigadest õppida. Ma kutsun eriti siduma neid, kes püüavad takistada inimestel võimueliidi olemasolust teada saada, kes on inimesi aastatuhande jooksul orjastanud. Paljasta ja hävita kogu võimu kuritarvitamine ja korruptsioon meedias ja maailma haridussüsteemides. Lõika inimesed vabaks informatsiooni-tehnoloogia manipulatiivsest kasutamisest, et nad saaksid olla lahkulöönud ja valitud rahvas. Aita neil seista vastu kõikidele valedele, et Jumal saaks nende läbi tegutseda ja kukutada võimueliidi.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

7. Peaingel Miikael, seo võimueliit, kes kasutab oma võimupositsioone inimeste vaimse kasvu nurjamiseks lõputu positsiooni, raha ja võimuotsingute kaudu või materialismi, narkootikumide, alkoholi, seksi, pornograafia ja teiste sõltuvuste kaudu. Ma kutsun eriti siduma neid, kes püüavad orjastada keha ja meelt, levitades seda kultuuri, et “kui tundub heana, siis tee seda!“ Paljasta ja hävita kogu võimu kuritarvitamine ja korruptsioon nendes institutsioonides, kes kujundavad kultuuri. Lõika inimesed vabaks leplikest kultuuridest, et nad saaksid lahkulöönud ja valitud rahvaks. Aita neil vastu seista materialismile, et Jumal saaks nende läbi tegutseda ja muuta Maa paremaks platvormiks hingede ülestõusmise jaoks.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

8. Peaingel Miikael,  seo võimueliit, kes kasutab oma positsioone inimeste vaimsete missioonide nurjamiseks individuaalsest vabadusest ning inimõigustest täieliku lugupidamatuse abil. Ma kutsun eriti siduma neid, kes orjastavad inimesi ebaõiglase vangistamise, võlgade, orjatöö, prostitutsiooni, rakendussotsioloogia või poliitilise, religioosse ja kultuurilise ajupesu abil. Paljasta ja hävita kogu võimu kuritarvitamine ja korruptsioon institutsioonides, kes on määratud inimõigusi kaitsma. Lõika inimesed vabaks lahkulöömiseks kõigist nende Jumalast antud õiguste äravõtmise katsetsest, et nad saaksid olla lahkulöönud ja valitud rahvas. Aita neil vastu seista kõigile vabaduse hävitamise katsetele, et Jumal saaks tegutseda nende läbi ja kindlustada vaba ja õiglase ühiskonna võrdsete võimalustega kõigile.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

9. Peaingel Miikael, seo võimueliit, kes kasutab oma positsioone inimeste orjastamiseks inimelu pühaduse  täieliku mitteaustamise abil. Ma kutsun eriti siduma neid, kes püüavad takistada hingi kehastusse tulemast sünnikontrolli, abordi, äärmise vaesuse, ebaõiglaste seaduste, haiguste ja nälja kaalutletud kasutamise kaudu. Paljasta ja hävita kõik võimu kuritarvitamised ja korruptsioon institutsioonides, mis on määratud inimelu kaitsma. Lõika inimesed vabaks, et nad saaksid lahku lüüa kõigist rahvaarvu kontrollimise katsetest, et  saada lahkulöönud ja valitud rahvaks. Aita neil vastu seista kõigile elu hävitamise katsetele, et Jumal saaks nende läbi tegutseda ja tuua õige arvu hingi kehastusse.

Austatud Miikael, Inglite Valitseja,
Sinu Kohalolek on alati meiega.
Kaitse meid kõikide pimedusejõudude eest
ja seo meie sees olev vaenlane.
Me võtame valitsuse oma elude üle
ja ilmutame Jumala kuningriiki Maa peal.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Me kutsume välja su Sini-leegi mõõka.
Lõika meid vabaks anti-kristuse valedest,
et me saaks läbistada eraldatuse loori.
Me kinnitame oma üksolemist Jumalaga
ja moodustame Jumala Keha Maa peal.

 

SEKTSIOON 5

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid Sinise Leegi inglid lõikavad kõik inimesed  mustadest vaimudest ja mustadest energiatest vabaks.

Ma kinnitan, et Peaingel ja tema miljardid Sinise Leegi Inglid lõikavad kõik inimesed anti-kristuse valedest vabaks.

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid Sinise Leegi inglid lõikavad kõik inimesed anti-kristuse jõudude all olemise vaimsest orjusest vabaks.

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid Sinise Leegi inglid lõikavad kõik inimesed võimueliidi all olemise materiaalsest orjusest vabaks.

Ma valin oma Jumalaga üksolemise ja seepärast mina olen Peaingel Miikaeli Kohalolek, kes seob võimueliiti planeedil Maa. 

Austatud Maria, Armuga üks,
Issand on meiega sinu läbi.
Õnnistatud oleme me sinu Imelise armu abil,
ja  sinu poja, Jeesuse Imelise armastuse abil.

Püha Maria, Imede Ema,
Me allutame oma hirmud nüüd ja alatiseks.
Me võtame vastu Jumala  tingimusteta armastuse,
ja näeme Imede Kuningriiki Maa peal ilmumas (9x).

Ma aktsepteerin, et Ema Maria mähib mind Jumaliku Ema  lõpmatusse ja tingimusteta armastusse. Ma aktsepteerin, et ma olen vääriline vastu võtma seda armastust ja ma haaran selle oma olemusse. Ma luban sellel täiuslikul armastusel välja visata oma hirmud ja teised ebatäiuslikud tunded. Ma aktsepteerin seda, et minu hing on lõpuks vaba reageerima kõikidele olukordadele armastusega. Ma aktsepteerin, et ma olen päike, kes kiirgab jumalikku armastust kõigile, keda ta kohtab. Ma aktsepteerin, et kui Jumala valgus minust läbi voolab, siis ta hävitab ära kõik, mis ei ole tema sarnane, ta hävitab ära kõik anti-kristuse jõud sellel planeedil.

Jumala oma on Maa ja kogu tema täius. (3x) Aamen.

Isa, Poja ja Püha Vaimu ja Imelise Ema tingimusteta armastuse nimel, Aamen.

Pitseerimine
Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema Sinise Leegi inglid ümbritsevad mind, minu perekonda ja kõiki inimesi Sinise Leegi energia läbistamatu kilbiga. Ma kinnitan, et me oleme pitseeritud kõikide toksiliste energiate eest, mida selle maailma jõudud meie vastu saadavad. Ma kinnitan, et me oleme pitseeritud nende anti-kristuse jõudude kogu vihkamise, vastureaktsiooni ja kättemaksu eest, kes on vihased, kui me seda rosaariumi loeme Ma aktsepteerin, et Peaingel Miikael seob minu sees olevad vaenlased, minu inimliku ego nii, et kui selle maailma prints tuleb, siis ei saa ta minust midagi. Ma allutan oma anti-mina ja aktsepteerin, et see on ära hävitatud Violetse Tule  ja Ema Maria tingimusteta armastuse poolt. Ma aktsepteerin, et minu anti-mina on asendatud minu Kristus-minaga nüüd ja alatiseks.

Minus oleva Kristuse Tule jõu abil ma kinnitan, et Jumala kuningriik on Maa peal ilmunud. Ta on ilmunud Jumala lõpmatu jõu läbi, kes tegutseb minu Mina Olen Kohaloleku ja Peaingel Miikaeli MINA OLEN, KES MA OLEN kaudu. Aamen.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine