Häälestuge tõelisele Vaimu rõõmule, mis Mina Olen

Jeesuse poolt 13. juuni 2010 Saint Peterburgi konverentsil antud diktaat.

Mina, Jeesus, tulen teile avama mõnevõrra teistsugust vaatenurka  selle kohta, kuidas meie Ülestõusnud Väest näeme inimesi Maa peal. Te olete näinud ja kogenud teiste meistrite jõudu, sest muidugi on meil jõud ja me kasutame seda selleks, et läbi tungida  inimteadvuse tihkusest. Tõepoolest on vajalik koguda seda läbimurdejõudu selleks, et  läbistada seda tihedat pilve, seda tihedat struktuuri, mis on Venemaa inimesi tagasi hoidnud  juba pikki aastakümneid.

Kuid ma tulen andma teile Omega-nägemust, Omaga aspekti sellest armastusest, mis meil on kõigi inimolendite vastu, sealhulgas ka vene rahva ja nende rahvuste vastu, kes olid Nõukogude Liidu osad. Me vaatame teid – paljusid teie hulgast – kui  julgemaid inimkonna seas, sest te olete tahtnud tulla füüsilisse kehastusse ühe kõige repressiivsema süsteemi alluvuses, mille eales on  välja mõelnud langenud olevused. Te olete julgenud tulla kehastusse sel ajal, kui see süsteem sureb ja kus sellele võib järgneda suur segadus ja kaos, suur  ebakindlus toimetulekus, sest inimesed järsku enam polegi rõhuva süsteemi ikkes.

Küsimus võiks siis olla selles, kas inimesed laskuvad mitmesugustesse äärmustesse, igasugusesse niinimetatud vabaduse väärkasutamistesse, sest nüüd on neil vabadused, mille ikestav süsteem oli varem ära keelanud. Kas nad lähevad nüüd niisugustesse äärmustesse, nagu te olete näinud tegemas lääne inimesi, kui nad ei tule oma vabadusega toime, nad ei tea, kuidas tasakaalustada  oma eneseväljendamist ja oma elu ning seepärast lähevad nad äärmusse nagu te olete  näinud näiteks 60-ndate aastate lääne ühiskonda koos narkootikumide, muusika ja hipi-elustiiliga. Ja nagu te olete näinud äärmuslikku materialismi, materiaalse omandi tagaajamisega.  Samuti on olemas usufanaatilised äärmused, mida te näete fundamentaalsete või fanaatiliste religioonide puhul, kus püütakse saada väga pühaks, pühamaks kui keegi teine ja muututakse seejuures fanaatiliseks.

Me näeme, et need inimesed, kes, asudes endise Nõukogude Liidu piires ja olles vaimse kallakuga – kas nad on siis üldse kuulnud Ülestõusnud Meistritest või mitte – on inimesed  julgemate seast Maa peal, sest nad on valinud kehastuda  ühte maapealsesse raskeimasse olukorda, selleks, et hoolitseda tasakaalu eest. Ja ma võrdlen teie situatsiooni suuresti oma maapealse kogemusega, kui tulin kehastusse  Lähis-Idas 2000 tagasi, kus valitses samuti väga raske situatsioon  ja ma kohtasin  väga suletud inimesi, kes olid  selles suletuses väga enesekindlad. 

Ma tean, mis tähendab olla vaimne inimene ja hoida visiooni sellest, et on olemas suurem  potentsiaal, kuid tunda, et iga kord, kui sa väljendad iseennast ja oma potentsiaali, oled sa silmitsi müüriga, mida ei saa liigutada. Sa tunned, et  teised on nii suletud meelega ja  ühiskond on niivõrd suletud, et pole midagi, mis võiks vastupanust läbi tungida. Mu armsad, minu kolmeaastase missiooni vältel Palestiinas oli aegu, kus ma olin meeleheite äärel. Need olukorrad ei ole kõik kirja pandud pühakirjas, seal on vaid öö Gethsemani aias. Kuid mul on olnud veel hetki ja olukordi, kus ma kisendasin, tundes seda teadmisefrustratsiooni, mis inimesed vabastaks, kui nad oma meelt muudaksid. Ma tundsin , kui tahtetud nad olid isegi mõeldes selle peale, et nemad peavad muutuma oma meelt.

Ma võin tunda seda ülekoormatuse tunnet, miks mitte. Ja ma tulen teile andma seda tunnet oma elust. Te võite vaadata minu elu Jeesusena ja te võite teatud perspektiivis vaadata väliseid sündmusi ja vaadata seda elu kui läbikukkumist. Peale kõige muu hukati mind tavalise kurjategijana, ilma, et ma oleksin saavutanud midagi käegakatsutavat. Seal polnud tegelikult ei organisatsiooni ega inimgruppi, kes oleksid mind järginud ja kui ma lahkusin, siis valitses  teadmatus, mida teha edasi.

Siis võite te näha, kuidas nad siiski lõid liikumise, mis lõpuks kasvas, kuid kui see liikumine muutus ametlikuks, Rooma impeeriumi riigireligiooniks, siis algsed õpetused ja see eeskuju, mida ma andsin, rikuti ja pöörati  pahupidi.  Teilgi on tänapäeval nii-öelda  kristlik usk, millel on üle miljardi järgija, kuid nad tegelikult ei järgi tõelist Jeesust, vaid vale-Kristuse kuju.  Te võite vaadata ja mõelda, mis on siis nende  2000 aasta jooksul toimunud ajast, mil mina Maa peal olin? See on küll välise silmaga, inimsilmaga vaadatuna. Tee vaatate väliseid sündmusi ja arvate, et siin peavad olema füüsilise tasandi muutused.

Kuid kui te vaatate sügavamalt, siis näete te tegelikult, et siin on toimunud palju muutusi, mille on välja kutsunud kristlus või pigem meeleseisund, millele vähemalt  mõni on end häälestanud. Kuid see,  milles ma siin teid valgustada tahan, on muutus sisemistel tasanditel. Vaadake, mu armsad, kui te oleksite suutelised koos minuga vaatama maailmale Ülestõusnud Väe pilgu läbi, siis oleksite te suutelised nägema seda, mis on juhtunud  puhta energia tasandil, teadvuse tasandil. Ja siis te näeksite, et tuhat aastat ja veel aastasadu tagasi enne minu sündi maisesse maailma, oli tõepoolest pime pilv Maa kohal rippumas. See oli lausa koorik, millest inimesed  ei suutnud läbi murda. Inimestel oli  väga keerukas sellest koorikust läbi murda ja taastada  ühendus oma Mina Olen Kohalolekuga või ülestõusnud teadvusetasandiga.

Kuid selle tulemusena, et ma siia kehastusin, hakkas see koorik  mõranema  ja murenema. Ja viimase 2000 aasta vältel on seda impulssi suurendanud paljud  vaimsed inimesed, kes on Maa peale kehastusse tulnud. Vaatamata sellele, kas nad on kristlased või mitte, on nad andnud oma panuse ainuüksi oma viibimisega siin planeedil ja kaasa aidanud selle kooriku purunemisele. Enamus teie seast on olnud kehastuses  korduvalt nende 2000 aasta vältel ja seepärast olete te selles protsessis osaline.

Kui te vaatate sügavamatele tasanditele, siis te näete,  isegi juhul, kui te vaatate läbi väliste sündmuste, et Maa on Kuldsest ajastust  ikka veel kaugel. Kuid ometi on sisemistel tasanditel peaaegu ära tehtud  see töö, mis pidi tehtud saama Kalade ajastu jooksul. Ja seepärast on nüüd võimalik kriitilisel osal inimmassist tegelikult luua ühendus vaimse sfääriga. Seega on  olemas potentsiaal  nihkeks Kuldse ajastu  teadvusse.  See nihe saab toimuda nüüd palju rutem,  kui ta oleks toimuda saanud  siis, kui seda 2000-aastast protsessi poleks olnud.

Kui mina poleks kehastusse tulnud, siis poleks seda üldse juhtunud. Kui teie ja paljud teised poleks kehastusse tulnud, siis oleks maakera praegu seisus, kus enamiku inimkonna jaoks oleks võimatu luua tõelist vaimset ühendust. Te võite vaadata iseenda elule tagasi ja imestada: „Kas minu olemasolu muutis midagi, kas minu olemasolu muudab midagi?“ Kuid teie olemasolu on tähtsis

Me pole siin selleks, et rääkida füüsilistest muutustest või loomas organisatsiooni, mis toob kokku palju liikmeid. Millest ma siis tegelikult räägin? Ma räägin sellest, millest on rääkinud teised meistrid, valmistades inimesi ette selleks, et  nad demonstreeriksid seda, et  teie olete niisuguses teadvuse seisundis, mis on kõrgem kui tavatase. Seepärast annate teie näite  selle kohta, et elu on enamat kui see, mida teised oma praeguses teadvuse seisundis kogevad. Ja seeläbi annate teie neile valiku, tõelise valiku.

Meie Ülestõusnud Väest ei  otsi tegelikult eelkõige füüsilisi muutusi.  – me tahame näha eelkõige muutust teadvuses. Me ei püüa inimestele Kuldset ajastut peale suruda. Me üritame neile anda parima võimaliku võimaluse  valida siseneda Kuldse ajastu teadvusse  ja siis ilmub Kuldne ajastu  läbi selle teadvuse muutumise. Kuid me teame, et see saab juhtuda vaid vaba tahte seaduse tulemusena. Seda ei saa  survega, sest sundimine on vastuolus kogu loomise eesmärgiga.

Kui te käite vaimsel teel, siis iga kord kui te astute sammukese teadvuses kõrgemale,  annate te osakese Maa edasiviiva progressi heaks, Kuldse ajastu ja Ülestõusnud Väe heaks. Iga sammuke, mis teid kõrgemale viib, on panus. Te võite öelda, et teie individuaalne panus pole midagi olulist tervikut arvestades, kuid kui kõik teised vaimsed inimesed ütleksid sama ja mitte keegi ei annaks neid individuaalseid panuseid, siis kuidas saaks üldse kunagi tervikut tõsta?

Igaüks teie hulgast on inimkonna edasiviiva impulsi osa. Igaüks teie hulgast annab oma panuse juba üksnes selle fakti läbi, et te olete kehastunud Venemaale või ühte endise NL vabariiki. Te olete seeläbi andnud oma panuse kommunismi kokkuvarisemisele ja te olete andnud oma osa uuele eluvormile üleminekuks. Te näete küll seda segadust, mis siin on, kuid kui teid poleks siin, siis oleks ka segadus palju suurem. Ja oleks kulunud palju rohkem aega selle ületamiseks ja ülesminevasse spiraali liikumiseks, mis on ilmselge suund kõigi jaoks.

Venemaal ja endistes NL liiduvabariikides on ülesminev spiraal. Ülesminev spiraal on planetaarsel tasandil. Ja see on vaid aja küsimus, millal toimub läbimurre ja see muutub nähtavaks kõigile ja nad kõik tunnistavad seda.Seda ülesminevat spiraali ei saa te tuvastada, kui vaatate välist, üksteisest eraldiseisvaid sündmusi. Kuid kui te tahate otsida neid sündmusi, mis tõestavad seda, et Maa on hukatusele mõistetud ja läheb põrgusse, siis neid sündmusi te ka leiate. Kuid me ei vaata niisugustele sündmustele ühel ja samal moel. Kas te mõistate seda, mida me oleme läbi selle konverentsi öelnud: vanad struktuurid peavad langema enne, kui uus saab sündida? Kui mõned neist vanadest struktuuridest  on hakanud purunema, kas on see siis märk sellest, et Maa läheb põrgusse või on see tegelikult hoopis märk sellest, et Maa läheneb ümbersünni hetkele?

Maised finantsturud ei saa siseneda Kuldsesse ajastusse. Vanad struktuurid peavad lagunema enne, kui Kuldse ajastu majandus saab sündida ja järelikult on ainsaks küsimuseks: „Kuidas toimub üleminek?“ Kas küllaldane hulk inimesi ärkab ja mõistab, kuidas võimueliit on manipuleerinud majanduses ja nõuab muutust sel viisil, mida kirjeldas Ema Maria: mitte jõuga, vaid abipalvega inimeste südamete poole.  Või jäävad nad pimedaiks ja vanad struktuurid peavad termodünaamika teise seaduse järgselt võimsalt ja füüsiliselt purunema nii, et inimesed on sunnitud  otsima uut lähenemisviisi majanduses.

Seda te näete üle kogu maa, seda me olemegi nimetanud tugevate koputuste kooliks, sest inimesed ise loovad koputusi. Ja siis saabub punkt, kus koputused saavad nii tugevaks, et inimesed ei saa neid enam ignoreerida, nad ei saa enam ignoreerida vajadust muutuda. Kuid teie olete siin selleks, et anda inimestele tugevate koputuste koolile alternatiiv ja te teete seda lihtsalt oma kohalolekuga, oma vaimsusega.

See pole mitte teema väljaminemisest ja mõne õpetuse propageerimisest, tahtes panna kõik järgima AskRealJesus´e veebilehte või tegema neist mingi organisatsiooni liikmeid. See on teema teadvuse tõstmisest nii, et kui te midagi välja ütlete, siis ei tee te seda mitte välise meelega, te ei sunni inimesi, vaid te räägite, lähtudes kõrgemast teadlikkusest ja mitte vaid teie sõnad, vaid vibratsioon, kohalolek sõnade taga tungib läbi inimeste välise meele ja läbi nende kaitse; jõuab südamesse ja süütab selle sisemise teadmise, et :“Jah, on olemas parem lähenemine, on olemas parem elu.“

Kui ma olin Maa peal ja tegutsesin Palestiinas, siis ma panin tihtipeale tähele, et kui inimesed kuulsid mind rääkimas, siis nad tajusid mu Kohalolekut, mu vibratsiooni. Seepärast olid nad tõstetud ja taasühenduses oma kõrgema olemusega. Seda pole pühakirjas kirja pandud, sest kuidas on võimalik seda üldse sõnadega kirjeldada. Paljudest neist inimestest ei saanud kristliku liikumise liikmeid. Paljud neist lahkusid pärast kõnelust, kuid nende elu võttis uue kursi vaid selle pärast, et nad kohtasid mind ühel päeval. Nad läksid ja kuigi neist ei saanud kristliku liikumise liikmeid välises mõttes, said neist kristliku liikumise osad sisemisel tasandil. Kristlik liikumine pole välise organisatsiooni liikmete kogunemine, vaid ülesmineva impulsi loomine inimeste teadvuse tõstmisel, need on impulsid, mis levivad kui ringid kollektiivse teadvuse vees.

See on see, mida te teinud olete ja mida te teha saate  isegi veel suuremas mahus, saades teadlikumaks vajadusest oma Kohalolekut jagada kõige selle juures, mida te teete. Iga kord kui te puutute kokku inimestega, jagage oma Kohalolekut. Leidke alternatiiv jõul või hirmul põhinevale meeleseisundile. Näidake inimestele, et teie pole niisuguse meeleseisundi lõksus. Ja siis saate te sekundiga muuta teise elu, vaid selle läbi, et ta tunnetab teie vibratsiooni. Ja see kohtumine äratab midagi nende sees, nad hakkavad nüüd tajuma omaenda olemuse kõrgemat vibratsiooni, seda, et nad on vormitud olevused, nad ei ole vormi poolt piiratud, sest nad on näinud teid ilma, et teid oleks piirid ahistanud. Siis süttivad nad teadmisse, et neil samuti on potentsiaal tõusta kõrgemale neist kitsendavatest vormidest, milles nad on elanud juba nii kaua aega.

See on teie kõrgeim potentsiaal, teie kõrgeim teenimine. Saage sellest rohkem teadlikeks! Julgege tunnistada, et teilgi on  teatud saavutused  vaimsel teel, et teilgi on mõningane ühendus oma kõrgema olemusega, et teilgi on  Vaimu kingitus, mida saab Jumal anda läbi teie. Siis olete te teadlik sellest, et te olete avatud ukseks, kui te tunnistate, et te seda olete.

Ärgu teil olgu inimeste suhtes mingeid niisuguseid kavatsusi, et te peaksite justkui nende meeleseisundit muutma või neid panema uskuma teatud õpetust. Kohake neid vaid kavatsuses jagada oma Kohalolekut nendega ja edasine jätke Vaimu hooleks. Tahtke olla avatud ukseks, teadmata isegi seda, mida teie Mina Olen Kohalolek teie läbi väljendada tahab. Ärge pange piiranguid peale oma Mina Olen Kohalolekule vastavalt sellele, mida teie arvate, et on kohane ja vaimne väljendada või mis on teie arvates nende poolt aktsepteeritav. Julgege olla Kohalolek tegudes, ükskõik mida siis see Kohalolek ka väljendada tahaks läbi teie. See on kristlikkuse märk, teil pole ettekavatsetud, etteloodud kavatsust ega arvamust. Te olete avatud ukseks. Te olete puhta klaasiga aknaruut, läbi mille teie Kohaloleku Päike paista saab. See on ülim teenimine.

Ma ei ütle seda, et te ei pea rääkima ega ideid jagama. Ma ütlen, et te ei pea formuleerima ega planeerima midagi välise meelega. Loobuge neist struktuuridest oma meeles. Kasutage Kuan Yini  kosmilist purustavat palli nende struktuuride purustamiseks ja siis laske lihtsalt vaimul lennata. See on vaid teie ego, mis struktuuri vajab, sest struktuur loob järjepidevuse illusiooni. Ja see omakorda  loob turvalisuse ja kaitstuse illusiooni. Teie vormitu vaim, teie teadlik mina struktuuri ei vaja. Kui ta tunneb ära iseenda vormitu olevusena, siis tahab ta koos Vaimuga lennata,  koos Elu Jõega voolata kuhu iganes ta teid siis ka viia võib.

Olge rõõmsad, sest te olete leidnud  Jumala heakskiidu. Tõepoolest, isal on hea meel anda teile kuningriiki, kui te vaid loobute struktuuridest, mis takistavad sellel kuningriigil ilmutada end teie elus. Ja seega tulen ma ütlema teile, kes on olnud selle konverentsil osaleja, AskRealJesus veebilehe lugeja  ja neile paljudele, kes on andnud oma osa ülesmineva impulsi loomiseks, tegeledes õpetustega, lugedes rosaariume ja invokatsioone - ma olen tulnud ütlema teile, et  te olete paljundanud neid talente, mis on teile antud ja ma võin öelda suure rõõmu ja  tänumeelega: „Hästi tehtud, sa hea ja ustav teener. See, kes on olnud ustav vähese üle, tule nüüd osa saama Looja rõõmust ja me näeme seda, kui palju veel saab anda sinu läbi  eelseisval ajal.“

Ma tulin  rõõmu  tooma maailma. Teie tulite rõõmu tooma maailma. Mina Olen rõõmu leek planeet Maa jaoks. Julgege tulla üksolemisse selle rõõmuleegiga, kui te kuulete kutset maailma rõõmu tuua. Ja siis mina Üleval ja teie all toome tõepoolest rõõmu, mis hajutab hukulemääramise ja sünguse ja juhatab Kuldse ajastu vabadusse.

Sest kui te olete vabad, siis kuidas te saaksite rõõmu mitte tunda? Ja kui te tunnete rõõmu, siis kuidas te saaksite mitte olla vabad.? Sest ainult vabaduses on rõõm, kuid te võidate vabaduse vaid läbi rõõmu, sest kuues kiir tuleb enne seitsmendat ja seega ei saa te saavutada rõõmu, arvates, et te peate enne olema vabad, kui te saate olla rõõmsad. Te peate mõistma, et enne tuleb rõõm ja rõõmu saab tunda siis, kui te mõistate, et teie rõõm ei sõltu välistest tingimustest, siis olete te välistest tingimustest vaba. Kui teie meel on muutunud, siis te mõistate, et ükski vorm ei saa mõjutada vormitut.

Ja see on tõeline Jumala rõõm, tõeline Vaimu rõõm, mis Mina Olen..

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine