Vennasüüdistamise ületamine

Kosmilise Kristuse nimel, ma kutsun Jumalikku Isa ja Jumalikku Ema, ma kutsun armastatud Puhtust (Purity) ja Astread ja ma ütlen: „Kallis Astrea, ma võtan omaks sinu lõputu puhtuse ja ma tahan saavutada tunde selles, mis tõeliselt on Elohiimi vibratsioon.“ Üksolemises Astrea vibratsiooniga, pühendan ma selle rosaariumi vennasüüdistamise teadvuse paljastamisele ja selle paljastamisele, kuidas see hoiab kaas-loojaid eepiliste draamade lõksus. Ma kutsun üles paljastama seda eriti…..

Kirjeldage põgusalt neid tingimusi, mis oleks vaja paljastada.)

Jumal on Alfa ja Omega
Jumal on Isa, Jumal on Ema,

läbi Poja on nad teineteisega üks.
Oo eraldatus on vale,
ego on nähtamatu side.
Tingimused on delikaatsed vahendid
pahaaimamatute [usaldavate] rumalukeste lõksupüüdmiseks.
Kogu omamine on vanglamüür
ja nii me tõuseme, et järgneda kutsele.
Ületamine on Meistervõti,
ENAMAKSsaamine on vabadus. 
Loovutamine on külluslik elu,
kogu võitlus on ületatav loovutamise läbi.
Me sukeldume voolamisse,
täites Taeva kõrgeima unistuse.
Kristuse visioon hoiab meid meie kursil,
meenutades meile  meie ühist Allikat.
Tasakaalus olles kasvame me alati,
jäädes Pühasse Voolu.
Me näeme ÜHT kõrgemal kõigist vormidest,
nii on üksolemine  ainus norm.
asudes Pühas Avaruses
mis on mähitud Igavesse Armu. 

Jumal on Isa, Jumal on Ema,
me näeme Jumalat üksteises.

ELOHIIM (poollauldes lugeda 3x või rohkem)

Esimene kiir – Jõud
1. MINA OLEN ÜKS, MINA OLEN Alfa ja Omega, algus ja ots. Ma annan neile, kel on janu elava vee allikast vabalt.

Korduv salm 1:
Kallis Astrea, sinu süda on tõene,
valgest ja sinisest Ringi ja Mõõgaga
lõika rumalatest draamadest vabaks kogu elu,
puhtuse tiivul tahame me tõusta. 

Kiirenemine Puhtusse teeb meid tõeliseks,
Kiirenemine Puhtusse tervendab kogu elu,
Kiirenemine Puhtusse teeb meid ENAMAKS,
Kiirenemine Puhtusse aitab meil üles [kõrgele] lennata.

2. Kallis Hercules, ma tahan teada vahet „sõnade „ ja „Sõna“ vahel. Ma tahan teadmist jagamatust Sõnast kui duaalsuse kohal oleva lõputu reaalsuse tõestust.

Korda korduvat salmi 1

3. Kallis Hercules, ma ei püüa enam inimeste hulgas oma sõnaga peale jääda, sest mul on küllalt sõnatasandi lõpututest vaidlustest, kus igal väitel on vastasväide ja seega on võimatu  tõestada, mis on ülimalt tõene ja mis mitte.

Korda korduvat salmi 1

4. Kallis Hercules, mul on küllalt õige ja vale tõestamisest, sest kus ma püüan tõestada „õigsust“, osutub see vaid mingi vastaspolaarsuse „vale“  kaudu tõestatuks. Ma tahan teada Ülimat õigsust, igavest õigsust.

Korda korduvat salmi 1

5. Kallis Hercules, ma aktsepteerin, et ülim viis olla ülimalt tõene Jumalas, on jõuda Sõnani. Ma tahan saavutada Kristus-teadvust, mis on algselt kavandatud saavutamaks Üksolemist Looja ja tema poolt loodu vahel. 

Korda korduvat salmi 1

6. Kallis Hercules, ma jõuan Sõnani, sest ma tahan tundma õppida Jumalat, seda, et Jumal on kõrgemal piiratust, et mina olen Jumala pikendus. Ja seega  tean ma, et minu Olemise tuum on kõrgemal lõplikust maailmast. 

Korda korduvat salmi 1

7. Kallis Hercules, ma tahan üles tõusta. Ma tahan olla avatud ukseks Sõna jaoks, mis tõeliselt lõikab läbi tõese ebatõesest – mitte läbi lausutud sõnade, vaid selle vibratsiooni kaudu, mida sõnad kannavad.

Korda korduvat salmi 1

8. Kallis Hercules, ma tahan olla avatud ukseks, et need inimesed, kes tahavad, saaksid tajuda vibratsiooni, minna kõrgemale sõnadest – ja seeläbi saada ühenduse Sõnaga, elava Sõnaga, mis on voolav Elav Vaim, alati piireületav, alati kiirenev Jumala omaduste suuremale ja suuremale väljendamisele.

Korda korduvat salmi 1

 

Teine kiir – Tarkus
1.  Kallis Apollo, ma tahan olla kui Jeesus ja viia inimesed kokku kõrgema vibratsiooniga kui on seda dualistlik vastaspingestus ning nende tahte korral saavad nad elustatud; mitte minu sõnade läbi, vaid Sõna enda poolt. 

Korduv salm 2:
Kallis Astrea Puhtuse Kiirelt,
saada vabastamine müüd kogu elule,
kiirenemine Puhtusse teeb meid vabaks
kõigest sellest, mis on vähem kui armastuse Puhtus.  

Kallis Astrea Jumala Puhtuses,
kiirenda kogu mu eluenergiat,
tõstes mu meele tõelisse ühendusse
armastuse Meistritega lõpmatuses.

2. MINA OLEN ÜKS, saades paljudeks vormideks, mis on määratud Ühte tagasi pöörduma Jumaliku Armastaja ja Armastatu vahelises kosmilises tantsus.

Korda korduvat salmi 2

3. Kallis Apollo, ma tahan kõigi traditsioonide või uskumusesüsteemide doktriinide  piirid ületada, mis teevad Jumala Sõna mittemõjusaks, asendades need inimeste väljamõeldistega.

Korda korduvat salmi 2

4. Kallis Apollo, olles ületanud vajaduse kasutada sõnu teiste süüdistamiseks või nende arusaamade ebaõigsuse tõestamiseks, tahan ma olla avatud ukseks vennasüüdistuse teadvuse ja selle energia viimse kohtu jaoks.

Korda korduvat salmi 2

5. Kallis Apollo, ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtumõistmisel, kes tunnistasid eelmises sfääris Jumala plaani vigaseks ja vaba tahte veaks.

Korda korduvat salmi 2

6. Kallis Apollo, ma tahan olla avatud ukseks kogu selle teadvuse üle kohtumõistmisel, et eluvoolude võimalus eksida tõestab seda, et Looja on loonud sfääride ülestõusmiseks  vigase plaani ja et vaba tahe on liialt suur risk.

Korda korduvat salmi 2

7. Kallis Apollo, ma tahan olla avatud ukseks  nende eluvoolude üle kohtumõistmisel, kes ei taha olla alandlikud ja ei taha kõrgete olenditena, võimuesindajatena panna maha oma elu, saades kõigi teenijaiks.

Korda korduvat salmi 2

8. Kallis Apollo, ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtumõistmisel, kes armastasid oma elu üle surma. Nad armastasid oma positsiooni, mis oli neil ülestõusmata sfääris ja nad tundsid, et astumine kõrgemale tasandile kõigi teenijana, oleks nende alandamine, ametialane aukraadi ja positsiooni äravõtmine.

Korda korduvat salmi 2

 

Kolmas kiir  - Armastus
 1. Kallis Heros, ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtumõistmisel, kes ei tahtnud maha panna oma elu Kõigi heaks. Ja selle ettekäändeks, et mitte oma elu maha panna, kasutasid nad tõsiasja, et mõned eluvoolud jäetakse maha, tulles sellega järeldusele, et see oli viga Jumala plaanis ning nende osa oleks tõestada, et Jumal eksis. 

Korduv salm 3:
Kallis Astrea, kiirenda meid kõiki,
sest vabastamist me sinult palavalt kutsume,
vabasta elu ebapuhastest visioonidest
kõrgemale hirmust ja kahtlusest me tõuseme kindlasti. 

Kiirenemine Puhtusse teeb meid tõeliseks,
Kiirenemine Puhtusse tervendab kogu elu,
Kiirenemine Puhtusse teeb meid ENAMAKS,
Kiirenemine Puhtusse aitab meil üles [kõrgele] lennata. 

2. Kallis Heros, ma tahan olla avatud ukseks kogu eraldatuse teadvuse, kogu duaalsusetadvuse üle kohtumõistmisel, mis andis eluvooludele võimaluse uskuda, et nad suudavad tõestada, et Jumal eksis, et nad seadsid endid üles Jumalale opositsiooniks.

Korda korduvat salmi 3

3. MINA OLEN ÜKS, Alfa ja Omega kolmainsuse ilming, täielikus loovas pinevuses ainusündinud Poja kaudu, Kristus-teadvuse Sõna kaudu.

Korda korduvat salmi 3

4. Kallis Heros, ma tahan olla avatud ukseks inimeste äratamisel tõele, et sel hetkel, kui nad duaalsusse sisenevad, on nad duaalsuse poolt tüssatud. Nüüd vaatavad nad universumi duaalse polaarsuse seest ja seepärast näib see neile täiesti tõene, täiesti loogiline, et siin peab olema nendele vastuvõetav opositsiooniline polaarsus.

Korda korduvat salmi 3

5. Kallis Heros, ma tahan olla avatud ukseks kogu selle teadvuse üle kohtumõistmisel, mis teeb eluvooludele võimalikuks uskuda, et Jumal on nende vastasolev opositsiooniline polaarsus – ja seepärast on võimalik tõestada, et Jumal eksib, et Jumala plaan on vale.

Korda korduvat salmi 3

6. Kallis Heros, ma tahan olla avatud ukseks kogu sõnadeteadvuse, kahestunud sõnade üle kohtu mõistmisel, kus sõnu pole kasutatud  lõpmatu vibratsiooni edasiandmiseks, vaid sõnad on kistud alla duaalsusetasandile.

Korda korduvat salmi 3

 7. Kallis Heros, ma tahan olla avatud ukseks inimkonna tõstmisel tasandile, kus saab võimalikuks suhelda vaid mõtte läbi nii, et inimesed saaksid suhelda otse mõistete ja ideede tasandil.

Korda korduvat salmi 3

8. Kallis Heros, ma tahan saada avatud ukseks Meistritele nende kontseptsioonide ja ideede väljatoomisel, mis on puhtad, kõrgendatud ja suunatud teiste eluvoolude tõstmiseks, kogu sfääri ülestõstmiseks.

Korda korduvat salmi 3

 

Neljas kiir – Puhtus
1. Kallis Puhtus, ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtu mõistmisel, kes otsustasid mässata Jumala plaani vastu, otsustasid, et nemad ei pane maha oma elu sõprade eest – nad ei pane maha oma positsiooni isegi mitte selleks, et tõusta  teiste teenimise kõrgemale positsioonile 

Korduv salm 4:
Kallis Astrea, kiirenda elu
kõrgemale duaalsuse kogu võitlusest ja heitlusest,
Hävita kogu lahknevus Jumala ja inimese vahel,
Kiirenda Jumala täiusliku plaani täitumist. 

Kallis Astrea Jumala Puhtuses,
kiirenda kogu mu eluenergiat,
tõstes mu meele tõelisse ühendusse
armastuse Meistritega lõpmatuses. 

2. Kallis Puhtus, ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtumõistmisel, kes otsustasid, et nad tahtsid tõmmata koos endaga kaasa eraldatuse ja duaalsuse allaminevasse spiraali nii palju eluvoolusid kui võimalik.

Korda korduvat salmi 4

3. Kallis Puhtus, ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtu mõistmisel, kes otsustasid süüdistada teisi eluvoolusid nende poolt valitsetud Jumala omaduste väärkasutamises.

Korda korduvat salmi 4

4. MINA OLEN ÜKS, loov läte, igavese voolu väljendus, mis moodustav Elu Jõe, haarates Püha Vaimu tiivul kõik selle, mis ON.

Korda korduvat salmi 4

5. Kallis Puhtus, ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtu mõistmisel, kes süüdistavad teisi nende Jumala omaduste väljendamisel ebapuhtuses selleks, et ahvatleda neid süüdistuse energiaga reageerimisse.

Korda korduvat salmi 4

6. Kallis Puhtus,  ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtu mõistmisel, kellest sai kurat ja saatan mitte olevusena, vaid olevuste grupina, kes kujundasid endas allamineva spiraali, ülestõusmise spiraali täpse vastandi, luues musta augu ülestõusmise spiraali valge augu sisse.

Korda korduvat salmi 4

7. Kallis Puhtus, ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtu mõistmisel, kes väärkasutasid omaenda valgust ja muutsid selle pimeduse impulsiks, mida nad kasutasid väga tugeva süüdistusenergias suunamiseks teiste eluvoolude pihta.

Korda korduvat salmi 4

Kallis Puhtus, ma tahan olla avatud ukseks nende eluvoolude üle kohtu mõistmisel, kes süüdistavad süütuid ja tahavad valetada selleks, et süüdistada teisi selles, mida nad teinud pole.

Korda korduvat salmi 4

 

Viies kiir  - Tõde
1. Kallis Cyclopea, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle paljastamisel, kuidas süüdistav energia võib inimesed viia shokiseisundisse, mis põhjustab  nende ülestõusmisspiraalist lahkumise.

Kallis Astrea, sinu süda on tõene,
valgest ja sinisest Ringi ja Mõõgaga
lõika rumalatest draamadest vabaks kogu elu,
puhtuse tiivul tahame me tõusta. 

Kiirenemine Puhtusse teeb meid tõeliseks,
Kiirenemine Puhtusse tervendab kogu elu,
Kiirenemine Puhtusse teeb meid ENAMAKS,
Kiirenemine Puhtusse aitab meil üles [kõrgele] lennata. 

2.  Kallis Cyclopea, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle paljastamisel, kuidas see ahvatleb inimesi minema süüdistusenergiasse ja omakorda süüdistama süüdistajaid.

Korda korduvat salmi 5

3. Kallis Cyclopea, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle paljastamisel, kuidas see ahvatleb inimesi minema süüdistava energia teise äärmusesse, tahtes end kaitsta või hävitada süüdistaja väited või hävitada süüdistajat ennast.

Korda korduvat salmi 5

4. Kallis Cyclopea, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle paljastamisel, kuidas see ahvatleb neid, kes on saavutanud meisterlikkuse ühel seitsmest kiirest, väärkasutama  selle kiire energiat, et süüdistaja tagasi lükata.

Korda korduvat salmi 5

5. MINA OLEN ÜKS, väljendades ennast kui eneseteadlikud olendid võimalusega suuta väljendada kõiki neid omadusi, mida MINA OLEN läbi ENAMAKS saamise teadlikult valitud protsessi.

Korda korduvat salmi 5

6. Kallis Cyclopea, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle tõe  paljastamisel, et ainus tee hoidumaks negatiivsesse spiraali tõmmatud saada, on jääda täiesti klammerdumatuks süüdistustesse ja nendega kaasasolevasse energiasse.

Korda korduvat salmi 5

7. Kallis Cyclopea, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle tõe  paljastamisel, et hetkel, mil te reageerite – püüdes kaitsta end, vaieldes süüdistusega või heites tagasi teie peale suunatud energia – olete te püütud negatiivsesse spiraali.

Korda korduvat salmi 5

8. Kallis Cyclopea, mina tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle tõe  paljastamisel, et mida rohkem te reageerite, seda valemini te kasutate omeenda valgust kuni te loote negatiivse spiraali, mis võib vallutada  teie teadliku meele ja tahte, mistõttu saab kogu teie valgusest pimedus.

Korda korduvat salmi 5

 

Kuues kiir – Teenimine
1. Kallis Rahu, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle paljastamisel, et ainus viis dualistliku energia tagasilükkamiseks  on kaitsta oma valgust, andmata sellele madalamat vibratsiooni, seda vibratsiooni, mis on vähem armastusest, mis on vähem kui puhtus.

Korduv salm 6:
Kallis Astrea Puhtuse Kiirelt,
saada vabastamine nüüd kogu elule,
kiirenemine Puhtusse teeb meid vabaks
kõigest sellest, mis on vähem kui armastuse Puhtus. 

Kallis Astrea Jumala Puhtuses,
kiirenda kogu mu eluenergiat,
tõstes mu meele tõelisse ühendusse
armastuse Meistritega lõpmatuses 

2. Kallis Rahu, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle paljastamisel, kuidas seda kasutati paljude vaimsete olevuste allaminevasse spiraali kukutamiseks, kuhu paljud on tänini selle lõksu jäänud.

Korda korduvat salmi 6:

3. Kallis Rahu, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja uskumuse paljastamisel, et Armagedoni võitlus selle täielikkuses toimus siin Maa peal  ja et Maa on võitlustanner, mis otsustab universumi saatuse.

Korda korduvat salmi 6:

4. Kallis Rahu, ma tahan olla avatud ukseks langenud teadvuse paljastamisel, mis põhjustab inimesi arvama, et nemad on nii tähtsad, et võivad määtata universumi saatust ja seepärast esitada väljakutse ka Jumalale endale. Või suudavad korrigeerida Jumala kavandis olevat viga, sundides inimesi üles tõusma.  

Korda korduvat salmi 6

5. Kallis Rahu, ma tahan olla avatud ukseks, aidates Ülestõusnud Väele võimalust anda piisava  arvu inimeste näol kümnes ülemises protsendis, et tõmmata Maa ülestõusmise spiraali, et tõmmata ta välja langusest, allaminevast spiraalist, mille lõid langenud olevused, kellel on lubatud läbi aegade siia kehastuda.

Korda korduvat salmi 6

6. MINA OLEN ÜKS, mina, kes hõlmab kogu elu ja mida enamaks saab minu enese-teadlik pikendus, seda ENAMAKS muutun mina.

Korda korduvat salmi 6

7. Kallis Rahu, ma tahan olla avatud ukseks langenud olendite üle kohtu mõistmisel, kes on heidetud alla Maa peale, kelles on suur raev ja kes püüavad  teisi suunata allaminevasse spiraali, süüdistades neid kõiges, mida need langenud olevused välja võivad mõelda.

Korda korduvat salmi 6

8. Kallis Rahu, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel ja selle tõsiasja paljastamisel, et pole olemas piire süüdistustel, mida langenud teadvus võiks suunata süütu vastu, sest langenud teadvus ei tunne tõde ja see, mis tuleb, tuleb vahendeid valimata.

Korda korduvat salmi 6

 

Seitsmes kiir – Vabadus
1. Kallis Arcturus, ma tahan olla avatud ukseks, paljastades langenud teadvuse lõksus olevale inimesele  et, asi pole selles, mis on õige ja mis vale. Küsimus pole isegi sellest, mis on loogiline või mis on vasturääkivusteta. 

Korduv salm 7:
Kallis Astrea, kiirenda meid kõiki,
sest vabastamist me sinult palavalt kutsume,
vabasta elu ebapuhastest visioonidest,
kõrgemale hirmust ja kahtlusest me tõuseme kindlasti.

Kiirenemine Puhtusse teeb meid tõeliseks,
Kiirenemine Puhtusse tervendab kogu elu,
Kiirenemine Puhtusse teeb meid ENAMAKS,
Kiirenemine Puhtusse aitab meil üles [kõrgele] lennata.

2. Kallis Arcturus, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse paljastamisel  ja selle paljastamisel, kuidas see paneb inimesi kaotama kogu vajadust olla järjekindel, olla tõemeelne, olla loogiline. Nende esmärk on süüdistada teisi, põhjustades kahtlust nende olemises, üle koormates neid süüdistatavate energiate impulsiga, moodustades väga kõrge intensiivsusega musta augu 

Korda korduvat salmi 7

3. Kallis Arcturus, ma tahan olla avatud ukseks keskse, aluspõhilise dünaamika paljastamisel  ja selle paljastamisel, mis määrab, kas Maa tõmmatakse välja negatiivsest spiraalist ja ta siseneb ülestõusmisspiraali, mis tõstab ta kõrgemale neist süüdistusenergiatest.

Korda korduvat salmi 7

4. Kallis Arcturus, ma tahan olla avatud ukseks inimkonna teadvuse tõstmisel punktini, kus vennasüüdistajad Maa pealt maha heidetakse ja nad peavad laskuma  isegi  veel madalamasse kohta, kus nad saavad jätkata end ümbritsejate süüdistamist või üksteise süüdistamist.

Korda korduvat salmi 7

5. Kallis Arcturus, ma tahan olla avatud ukseks süüdistusteadvuse ja selle paljastamisele, kuidas see suunab vaenulike fraktsioonide tekkimisele – nagu kindlakskujunenud võimueliit, üks või rohkem võimulepüüdlevat võimueliiti – ja nad mitte ainult ei süüdista süütut, vaid süüdistavad üksteist ja seeläbi lõhustavad oma tugevust ja oma jõudu.

Korda korduvat salmi 7

6. Kallis Arcturus, ma tahan olla avatud ukseks kümne tipusoleva protsendi eluvoolude äratamisel initsiatsioonile sellel planeedil, et nad oleksid valmis üles tõusma kõrgemale arusaamisele ja rakendusele korrektselt kasutada Isa laiendavat jõudu.

Korda korduvat salmi 7

7. MINA OLEN ÜKS ja iga olevus, kes tuli minu Olemisest, saab saada kõigeks selleks, mis MINA OLEN, ületades mina-tunde piire kosmilises tantsus, kus Armastatust saab Jumalik Armastaja, armastades kogu elu.

Korda korduvat salmi 7

8. Kallis Arcturus, ma tahan olla avatud ukseks, aidates kümnel tipusoleval protsendil siseneda ülestõusmise spiraali ja tugevdada seda ülestõusmisspiraali.

Korda korduvat salmi 7

 

Kaheksas kiir – Tervikuks liitmine
Kallis Uzziel, ma tahan olla avatud ukseks, aidates tipus oleval kümnel protsendil läbi näha kiusatus lahkuda ülestõusmise spiraalist selleks, et võidelda mõni lahing vennasüüdistajaga 

Korduv salm 8:
Kallis Astrea, kiirenda elu
kõrgemale duaalsuse kogu võitlusest ja heitlusest,
Hävita kogu lahknevus Jumala ja inimese vahel,
Kiirenda Jumala täiusliku plaani täitumist.

Kallis Astrea, Jumala Puhtuses,
kiirenda kogu mu eluenergiat,
tõstes mu meele tõelisse ühendusse
armastuse Meistritega lõpmatuses. 

2. Kallis Uzziel, ma tahan ära tunda süüdistaja-energiat, ära tunda seda iseendas. Ma tahan olla aus, vaadates ennast, vaadates oma elu iga tendentsi pärast süüdistada teisi.

Korda korduvat salmi 8

3. Kallis Uzziel, ma tahan tõmmata end välja  igast negatiivsest spiraalist, et peatada keskendumine teiste muutmiseks. Ma tahan peatada nende süüdistamise, sest need pinnud, mida ma näen nende silmis, panevad mind vaatama palki minu enda silmas. Sest ma ei luba endal olla selle energia tööriist, kes vendi süüdistab.

Korda korduvat salmi 8

4. Kallis Uzziel, ma tahan ületada kogu kalduvuse end süüdistuste vastu  kaitsta. Ma tahan üle tõusta suunitlusest olla ebaõiglaselt süüdistatud ja siseneda enese kaitsmise ja õigustamise spiraali.

Korda korduvat salmi 8

5. Kallis Uzziel, ma tahan tõusta kõrgemale kogu märtrikompleksist, kus ma tunnen, et olen ebaõiglaselt süüdi mõistetud, kuid ma unistan, et ühel päeval olen ma kõrgendatud ja maailm näeb, et mind mõisteti ebaõiglaselt hukka.

Korda korduvat salmi 8

6. Kallis Uzziel, ma tahan tõusta kõrgemale kalduvusest tunda, et ma ei suuda väljendada oma talente; ma ei suuda särada oma valgust selle või tolle ebapuhta või ebaõiglase maailmasoleva tingimuse pärast.

Korda korduvat salmi 8

7. Kallis Uzziel, ma tahan tõusta kõrgemale enesesüüdistamise tendentsist, tendentsist maha suruda  iseennast või tendentsist ette prognoosida, kuidas vennasüüdistajaenergia mind süüdistama hakkab, kui ma seisan tõe eest või kui ma rahvahulga seest välja paistan.

Korda korduvat salmi 8

8. MINA OLEN ÜKS, Alfa ja Omega, algus ja ots, kes oli, on ja jääb Kõikvõimsaks. Ja MA SAAN OLEMA SEE, KES MA SAAN OLEMA, sest kuigi ma olen ÜKS, olen ma igavesti ENAMAT.

Korda korduvat salmi 8

 

Seitsme Elohimi invokatsioon
1. kiir: Kallis Hercules, ma tahan paljastada  ja ületada paljud  rafineeritud mängud, mis on tärganud sellest süüdistamise teadvusest ning kaitsnud, süüdistanud ja vastu süüdistanud, tundnud ebaõiglast süüdimõistmist, püüdnud end õigustada, oodanud hetke, kus oled lõpuks ära tuntud õiglasena või talente omavana. Alati oodates midagi väljaspoolt, selle asemel et lihtsalt julgeda astuda samm ettepoole ja olla avatud ukseks Sõna jaoks.

Kallis Amazonia, ma tahan tõusta  kõrgemale kogu kiusatustest siseneda selle maailma tasemel olevasse vaidlemise ja vastuvaidlemise spiraali. Ma tahan tõusta ka kõrgemale kiusatusest tunda end süüdi, vaadata enda peale alla, et ma seda teinud olen.

Elohiim (poollauldes 3X) 

2. kiir: Kallis Apollo, ma tahan tõusta sinu puhtasse visiooni ja tundma õppida tõelust Maa peal  - et ühelgi olevusel pole võimalik kehastuda Maa peale ilma ebapuhtusi enda peale võtmata. Ma ei karista  ennast sellepärast, et olen sisenenud negatiivsesse spiraali, et olen enda peale võtnud ebapuhtused, isegi ebapuhtad motiivid.

Kallis Lumina, ma tahan mõista seda tõelust, et pole olemas ebapuhtusi Maa peal, mida pole võimalik puhastada Elohiimi lõputu impulsi poolt, ma tahan kiirendada, teadlikuks saada, teada alternatiivi, mis Elohiimil on iga ebapuhtuse suhtes, mis minul mu olemuses olla võib.

Elohiim (poollauldes 3X) 

3. kiir: Kallis Heros, ma tunnen ära, et Elohiimil on impulss, lõpmatu impulss, mis suudab liikuma panna mind siin all, mis suudab kiirendada mind üles, kiirendada iga ebapuhtuse Maa peal – kui ma tahan vaadata endasse ausalt ja ära tunda, missugused ebapuhtused ma olen üle võtnud.

Kallis Amora, ma tahan kasutada Elohiimi kingitust, sest ma tahan tõusta kõrgemale ebapuhtustest, mida on põhjustanud kogu vennasüüdistuste spiraal, süüdistusenergiad, süüdistusargumendid, süüdistussõnad 

Elohiim (poollauldes 3X)

4. kiir: Kallis Puhtus, ma tahan vaadata endasse ausalt ja realistlikult ja hinnata, kui palju olen ma võtnud enda sisse seda süüdistavat energiat, kui palju olen ma tahtnud vaielda sõnadetasandil, tahtes, et minu sõna peale jääks Maa peal selle asemel, et olla üks Taevase Sõnaga.

Kallis Astrea, ma tahan saada kasu sinupoolsest minu jõupingutuste paljundamisest, et eristada selle vahel, mis on Kristus-teadvuse„Sõna“ ja „sõnad“, mis tulenevad anti-kristuse teadvusest, kahestunud duaalsuseteadvusest. 

Elohiim (poollauldes 3X)

5. kiir: Kallis Cyclopea, ma tahan tõusta kogu soovi kohale kogeda lõputut väheolulist teistega vaidlemistsüklit, ajades juuksekarva lõhki mingistes teatud  tõlgendustes, läbi käies klassikalise tsükli sellest, mida „see ütles või teine ütles.“ Mul on küllalt sellest kogemusest.

Kallis Virginia, ma soovin kogeda sinu puhast visiooni, sinu puhast armastust. Ma soovin kogeda, et sa võtad mind vastu Elohiimi avatud südamega. 

Elohiim (poollauldes 3X)

6. kiir: Kallis Rahu, ma ütlen koos sinuga: ma hoidun vimmast, ma ei mõista hukka kedagi. Mul pole vajadust kedagi süüdistada Maa peal. Mind ei ähvarda keegi Maa peal, mitte ükski jõud Maa peal, mitte ükski sõnades formuleeritud idee, kontseptsioon ega argument ja seepärast pole mul vajadust süüdistada ja pole vajadust kaitsta. Mul pole vajadust teatud indiviidile sõrmega osutada, sest olen kiirendanud  oma olemuse kõrgemale langenud olevuste süüdistavast energiast.

Kallis Aloha, ma tahan tundma õppida vibratsioonivahet süüdistaja energia  ja Ülestõusnud Meistrite vahel. Ma tahan kiireneda valgusse, kiireneda valgusse, kiireneda valgusse! 

Elohiim (poollauldes 3X)

7. kiir: Kallis Arcturus, ma tahan märgata oma reaktsioon Elohiimi energiatele, mille olen appi hüüdnud ja ma loovutan oma pimeduse või segunenud energia.

Kallis Victoria, ma tahan näha, mis on see, mis takistab mind allaminevast spiraalist välja saamast ja puhtuse ülestõusmise spiraali sisenemast.

Elohiim (poollauldes 3X)

Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Kallis Elohim Astrea.

Kiirenda puhtusesse! (3x)
Kallis Gabriel ja Lootus.

Kiirenda Puhtusesse! (3X)´
Kallis Serapis Bey.

Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Kallis MINA OLEN.

 Pitseriga kinnitamine:
Alfa ja Omega nimel, ma aktsepteerin oma elu teenimisele pühendatud veatut visiooni, mis on antud minu Kõrgema Mina poolt. Ma loovutan kõik soovid, tahtmised ja lahusoleva mina ootused ja sukeldun Elu Jõkke. Ma lasen Pühal Vaimul viia end sinna, kus saan voolata koos Elu Jõega ja sundimatult täita oma Jumalikku plaani.

Ma aktsepteerin Kristuse ühtenägevat visiooni, mis paljastab palgid mu omas silmas, et ma saaksin näha ja teadlikult loovutada kogu süüdistav teadvus oma olemuses. Ma seisan alasti Kristuse ees, sest mul pole midagi varjata kõikenägeva Jumala silma eest. Ma loovutan teadlikult ego illusioonid sellest, et mis on inimese eest peidetud, on peidetud ka Jumala eest. Ma ei  hoia millestki kinni ja ma tahan näha ning loovutada mistahes ja kõik illusioonid.

Selles tingimusteta loovutamises näen ma, et millelgi siin ilmas pole jõudu minu Vaimu üle ja seega ei võta ma omaks ebapuhtaid tingimusi kui alatisi või ülimat reaalsust. Seega muutun ma transparentseks selle maailma süüdistavate energiate suhtes. Mu silm on üks ja seega ei saa selle maailma vürst minust midagi. Kui ma loovutan kõik ebapuhtused oma olemisest, siis tean, et minu nelja keha rikkumatu kontseptsioon saab vabalt ilmneda ja ma aktsepteerin, et olen pitseriga kinnitatud Jumala veatusse visiooni.

Ma tean, et see, mis on ebatõene, ei saa mõjutada tõelist. Ma aktsepteerin, et MINA OLEN  tõeline ja vaid rikkumatu kontseptsioon minu elu jaoks on tõeline. Ma aktsepteerin, et  Jumal lõi  mind ja ta nägi, et „see oli hea.“ Selle visiooni puhtuses jään ma pitseriga kinnitatuks nüüd ikka ja igavesti, sest ma olen ENAMAT.

  


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine