Naiste allasurumine peab lõppema nii kirikus kui kodus

Ema Maria diktaat 13.02.2010.
Diktaadi vastuvõtmise ajal seisis saadik väljakul Püha Peetruse basiilika ees.

Mu armsad, nad tulevad siia tuhandete kaupa. paljud nendest puhta südamega, puhta pühendumisega Jeesusele, minu pojale, ja minule. Aga mina, Maria, pean  tõe huvides ütlema, tervendamise huvides ütlema: „Te ei austa mind, kui te tulete siia täis arusaamist, mis on kogu elu üksolemises ja üksolemisena Looja ja tema loomingu vahel nägeva Kristus-meele vastand.”

Mis on Looja looming? Kas Jeesus ei öelnud Ilmutusraamatus:„Mina olen Alfa  ja Omega, algus ja lõpp?” Kas ei tähenda see, et Looja jagas end kaheks polaarsuseks - laienevaks ja kokkutõmbavaks, maskuliinseks ja feminiinseks? Nii tuleb aru saada tõe huvides, et algne langenud inglite ärapööramine – langenud inglite algne plaan luua allaminev spiraal Maa peal, oli täielik algse loomingu akti moonutamine nende meeles, kes olid avatud lahusoleku ja duaalsuse valele.

Plaan lahutada meessugu ja naissugu
Kui Looja jaotas ennast kaheks polaarsuseks, siis need polaarsused ei olnud  vastandlikud. Nad ei tühista teineteist, nad täiendavad teineteist. Nad moodustavad uue terviku, millest luuakse uus elu. See on reaalsus, mida peavad teadma kõik, kes väidavad, et austavad Jeesust ja mind, sest te ei saa austada mind ja minu ametikohta, mida ma pean -  Jumaliku Ema ametikohta  Maa jaoks  -  kui te ei austa mehe ja naise ühendust. Mitte seda, milles tavaliselt nähakse seksuaalset ühendust – millel on füüsilise soojätkamise eesmärk või mis on madalamate meeleliste soovide rahuldamine – vaid ühenduse kõrgemat vormi, kus mees ja naine tulevad kokku ja ületavad selle teadvuse, et nad on vastandid, et nad on teineteisele vastandid, et üks peab saama alla surutud ja teine peab olema perekonna pea.

See on teadvus, Jumala algsete polaarsuste lahutamine, mis loodi langenud inglite ja langenud teadvuse poolt.  Nad teadsid, et see on vältimatu, et mehed ja naised Maa peal on erinevast soost, et siis kui nad suudavad sisse lüüa ebatõe kiilu, mis lahutaks sood, saaksid nad luua kahtluse, vaenulikkuse ja vastuseisu erisooliste vahele ja siis oleks  vähem võimalusi selleks, et Maa tõuseks niisugusesse kõrgesse teadvuse seisundisse, mis võtaks neilt võimaluse siia kehastuda. Nende plaan, kogu nende eesmärk on tõepoolest asetada mehed ja   naised lahku – et nad ei saaks koos tulla sellesse ühendusse, mis ületab seksuaalsuse ja soo jätkamise, mis ületab traditsioonilised rollid, kus mees on perekonna pea ja naine on alluv, vaid nad leiavad kõrgema ühenduse, kus nad tulevad kokku täielikus võrdsuses. Sest nad on ületanud väärtushinnangud, kahe äärmusega relatiivse skaala ja kompromissi duaalsuse vahel, mis ei ole tõeline tasakaal.

Mehe ja naise suhted ilma relatiivsete väärtushinnanguteta
Vaadake, mu armasad, see reaalsus, mida me oleme püüdnud teile õpetada – nii paljudel erinevatel viisidel selle saadiku kaudu nendel viimastel aastatel – on see, et kõik, mis on dualistlikul skaalal, on väljaspool Kristus-meele ühtsust. Seega ei ole küsimus mitte  ühe skaala otsa tõstmises või teise madalassesurumises. Küsimus on skaala ületamises, mille abil te moodustate sellise ülesmineva magnetilise tõmbe, et te tõmbate kogu inimkonna teadvust üles.

Nagu ma sellele saadikule hiljuti näitasin, ei saa te tõsta ühte elu osa, püüdes teist alla suruda ja samal ajal olla Kristus-meeles. Te ei saa soovida olla õiged inimeste hulgas, teisi inimesi maha surudes või mõistes nende üle kohut mingi standardi järgi, mille  olete loonud või omaks võtnud ja samal ajal olla Kristus-meele üksolemises, mis üksnes püüab tõsta kogu elu. „Ärge mõistke kohut, et teie üle kohut ei mõistetaks” tähendab tegelikult: „Ületage dualistlik skaala, et te ei mõistaks enda üle kohut selle dualistliku teadvuse läbi, kui te lahkute elu lavalt.”

Tõepoolest, kui te vaatate  seda tohutu suurt basiilikat – oletatavasti ehitatud Kristuse austamiseks,  siis näete te, et see on täielikult duaalsuse teadvuse väljendus, soov tõsta ühte elu osa ja defineerida see kõigist teistest ülemaks.

See, mu armsad, algas väga ammu, pärast algset langust Eedeni Aias, kus olid need – ka Eedeni Aias – kes ei tahtnud järgneda Maitreyale selle teadvuse seisundi ületamises, dualistliku skaala ületamises. Sest nad soovisid olla paremad kui teised müsteeriumikoolis, olla edasijõudnumad õpilased, saada spetsiaalseid initsiatsioone ja spetsiaalseid privileege., isegi saada õpetajateks uutele õpilastele, kes ei olnud veel jõudnud teatud tasemele. Nii mõtlesid need, kes armastavad kohut mõista standardi järgi, mille nad olid ise loonud või vastu võtnud langenud inglitelt endilt.

Valik naisi alla suruda
Ja nii näete te, kuidas seda lahutamise tendetsi, mis rajaneb inimese tehtud ehk  suhtelisel standardil, saab jälgida läbi kultuuride ja religioonide Maa peal.  Te näete seda Eedeni Aias, kus tõepoolest oli keelatud vili, sest kui te kord juba maitsete seda duaalsuse teadvust – ja olete selles meelelseisundis lõksus, mis on loodud dualistliku arusaamise poolt, siis ei suuda te näha sellest arusaamast kaugemale. Te ei suuda näha, et sellel arusaamal oleks mingit viga, te ei näe vajadust selle ületamiseks, sest kõik näib täielikult loogilise ja ratsionaalsena, vastavalt dualistlikule filtrile, mille läbi te kõike näete. 

Te olete pimestatud, aga te ei tea, et olete pimestatud – te arvate, et näete ülimat tõde. Ja nii näete te seda piibli Kainis ja Aabelis, te näete seda iisraeli suguharudes, egiptlastes ja juutides ja näete seda ka Jeesuse enda jüngrites, kui nad pidid võistlema selle pärast, kes võiks olla kõige tähtsam nende hulgast pärast Jeesuse lahkumist. Minnes sellisesse vaidlusse, demonstreerisid nad seda, et nad ei olnud mõistnud, ei olnud läinud sellesse Kristus-teadvusse, mida Jeesus demonstreeris neile nii paljudel juhtudel – ja mida ta demonstreeris neile hiljem, lubades ennast risti lüüa selle dualistliku kohtuõistmise teadvuse poolt.

Kas te  näete siis, mu armsad, kuidas langenud inglid tegid valiku? Nad tegid valiku, et kuna naised ei ole füüsiliselt tugevam pool, siis tõenäoliselt  mitte  ka need,  kes lähevad  välja ja  hakkavad sõdima, siis suruvad  nad naised alla kui nõrgema soo. Ja mitte ainult kui nõrgema soo, vaid nad panevad nende peale selle koorma, et nemad olidki need, kes sõid keelatud vilja, et Eeva oli see, kes patustas ja sellepärast on Eeva vastutav inimkonna languse eest.

See on selline osav moonutamine, millel on nii palju hargnemisi, see on selline peen teadvuse seisund, mis läbistab kahe soo vahelisi suhteid iidsetest päevadest siiamaani. Aga selle, mida  Jeesus ise ütles basiilika sees, ütlen nüüd mina välja väljaspool basiilikat. See vaenulikkuse teadvus või võistlemine või süü ja süüdistamine meeste ja naiste vahel peab saama Veevalaja ajastul ületatud – kui Veevalaja ajastu tõesti saab Saint Germaini Kuldseks ajastuks.

Minu suhe püha Joosepiga
Kas see on kokkusattumus, et Saint Germain oli see olevus, kes kehastus Joosepina ja et Joosep ja mina olime elava Kristuse vanemateks Jeesusele? Loomulikult polnud see juhus, sest läbi selle kogemuse rajati vundament, mille abil oli Saint Germain võimeline ületama traditsioonilise eraldatuse – mis ei ole just eraldatus mehe ja naise vahel, vaid eraldatus iga  inimolendi, iga hinge, iga eluvoolu mees-ja naisaspekti vahel. Nii näete te, et kogedes minuga koosolemist, sai Saint Germain tõstetud ja rajale seatud, mis viis ta ülestõusmiseni -  ja seetõttu on ta nüüd Veevalaja hierarh. Tol ajal, 2000 aastat tagasi, olin tõepoolest mina  see, kes oli ülestõusmise sooritamise lävel.  Saint Germain oli   sellest kaugemal ja tema sai  tõstetud ja  tasakaalu viidud läbi meie füüsilise ja vaimse suhte.

Mu armsad, ma olen varem rääkinud sellest faktist, et Jeesust ei  eostatud vastavalt  rikkumatu kontseptsiooni katoliiklikule määratlusele. On olemas sügavam arusaamine –  Saint Germain püha Joosepina ja mina, ühinesime tõepoolest füüsilises ühenduses ja seetõttu toimus eostamine füüsiliste vahendite läbi, aga meid viidi sellesse ühtekuuluvusse Püha Vaimu poolt. Aga veel sügavam arusaamine sellest on see, et kui me ühinesime füüsilises suhtes, siis ületasime me kogu duaalsuse teadvuse.  Sellepärast võib vaimsest perspektiivist öelda küll, et Jeesus olin puhtaimalt eostatud. Sest teda ei eostatud traditsioonilisel viisil, kus mees ja naine ühinevad, olles mõlemad duaalsuse teadvuses lõksus, kusjuures nende suhe on füüsilisel tasandil ja seda ei saa viia   kõrgemale tasemele, ei toimuks mitte seksuaalsuhe traditsioonilises mõttes, nagu seda mõistavad enamus inimesi, vaid nad  tuleksid kokku  ühenduses, mis on nii puhas, sellisel kõrgel tasemel, et seda ei saa võrrelda sellega, mida enamik inimesi oma suhetes kogevad.

Ma ei räägi seda selleks, et tekitada järjekordset väärtushinnangut, sest need, kes suudavad saavutada kõrgemat ühendust, on need, kes suudavad ületada kõik väärtushinnanagud.  Need, kes ei suuda või ei taha seda ületada, jätkavad tavalisi suhteid. Aga tõsi on see, et tänasel Veevalaja ajastu päeval, Veevalaja koidikul, on vaja, et suur hulk mehi ja naisi suudaksid ühineda suhtes, mis ei rajane traditsioonilistel soovidel – traditsioonilisel „lihahimul” või kuidas te ka seda ei sooviks nimetada – vaid see suhe ületab need inimlikud soovid ja seetõttu ühinevad nad puhtuses, puhtas ühenduses, mida ei saa võrrelda tavalise ühenduse seisundiga meeste ja naiste vahel, mis on nii tavaline tänapäeva ühiskonnas  - ja see tõepoolest väljendub enamikus perversustes, mida te näete, olgu see siis pornograafia või perversne seksuaalsus.

Vajadus kõrgema seksuaalsuse visiooni jaoks
Kindlasti on mõistetav, et vaimsed inimesed läbi aegade on vaadanud mõningate perversuste või inimliku seksuaalsuse madalamate aspektide peale ja teinud  järelduse, et see ei saa olla kooskõlas vaimse tee ega vaimse elustiiliga. Aga see ei tähenda, et teil tuleb hüpata vastasäärmusse ja öelda, et ainus alternatiiv madalale seksuaalsusele on seksuaalsusele üldse ei ütlemine. Sest nagu Jeesus ise ütles, kuidas saab olla tasakaalu, kuidas saab taastada tasakaalu, kui te hüppate ühest äärmusest teise.

Seega kordan minagi seda, mida Jeesus juba ütles. Tsölibaat  ei ole mandaat Jumalalt. See ei olnud inspiratsioon Jumalalt ega   Pühalt Vaimult,  mis pani katoliku kiriku tsölibaati sisse seadma. See toimus sellepärast, et katoliku kirik oli  algusest peale rajatud langenud teadvusele, Peetruse teadvusele, soovile tõsta ühte struktuuri Maa peal sellisesse suurusse, mis hakkab elama sellises standardis Maa peal, et te võite luua illusiooni – ja inimesed usuvad illusioone – et see struktuur tagab teie juurdepääsu Taevasse.

Sest kuidas saaks Jumal tagasi lükata midagi, mida inimesed nii väga austavad? Aga ma ütlen teile seda,  mida Jeesus ütles saatanale, kui teda kiusati? „Mis kasu on sellest, kui inimene võidab kogu maailma, aga kaotab oma hinge.” Või mis kasu saab kirik, kui ta võidab kogu maailma ja kogu maailma liikmelisuse, aga kaotab algse Kristuse hinge.  Seega pole neil muud kui tühi kest – mitte midagi muud kui tühi kest, mu armsad.

Suhtes olemine on suurem väljakutse
Kindlasti võite te vaadata selle monumendi peale ja imetleda teatud kunstilisi omadusi, te võite imetleda selle mastaapi. Aga ma ütlen teile  - meie, Ülestõusnud Vägi, näeme ilu inimeste südametes, eriti siis, kui nad ühinevad ja ületavad need iidsed eraldatuse mustrid mehe ja naise vahel, abikaasade vahel. Seda me tõepoolest ootame Veevalaja ajastul. On vaja, et vaimsed inimesed selle Maa peal täielikult ja lõplikult ületaksid selle teadvuse, mis on  tsölibaadi taga kirikutes,  vaimsetes liikumistes ja ületavad ka selle teadvuse, mis tahab sulgeda, välja lülitada elu jõudu, elu jõu voolu läbi meeste ja naiste. Kõigepealt naiste süüdistamisega languse eest, aga pannes ka mehi uskuma, et nad peavad – selleks, et olla puhtad – jääma naistest, kindlasti füüsilisest suhtest, eemale.

Tõeline väljakutse aga ei ole mitte füüsilisest suhtest hoidumine,  see oleks liiga kerge lahendus. Väljakutse on minna füüsilisse suhtesse nii nagu Joosep ja mina läksime ja siis ületada füüsilise suhte füüsilised aspektid, vaimsustades igat selle aspekti. See on palju suurem väljakutse kui jääda tsölibaati. Põhimõtteliselt võib igaüks, kel on tugev tahtejõud, olla tsölibaadis. Aga mis mõte on omada tahtejõudu, kui see ei ole tasakaalustatud armastuse ja tarkusega, nii et ei ole kolmekordse tule tasakaalu? Te näete paljusid inimesi vaimsetes liikumistes, ka sellises organisatsioonis nagu katoliku kirik, kes on loonud seda tahtejõudu paljude eluaegade jooksul, kus kolmekordse tule sinine kiir on tunduvalt laienenud ja näiliselt on kõik kontrolli all – või nii arvavad nemad.

Aga reaalsus on see, et neil on puudu kas tarkusest või armastusest või mõlemast. Aga väga palju neid, kellel on suur tarkus ja nad on ka veetnud palju kehastusi, uurides vaimseid õpetusi ja omandanud vähemalt välist tarkust. Nad  kasutavad seda tarkust selleks, et kinnitada oma asja väga veenval intellektuaalsel viisil. Aga  neil pole armastust. Sest kuigi ma räägin inimeste ja inglite häälega, aga mul puudub armastus, siis ei ole ma midagi.

Ja nii, heitkem siis valele väljakutse,  väljakutse sellele valele, et tsölibaat on ainus viis vaimse kasvu jaoks või kiireim viis vaimse kasvu jaoks. Kiireim viis vaimse kasvu jaoks on teie olemuse maskuliinse ja feminiinse polaarsuse tasakaal. Ja kõige kiirem viis selle saavutamiseks, on minna suhtesse isikuga vastassoost, kusjuures te olete sunnitud, nii-öelda silmitsi seisma nende probleemidega endas ja oma suhtes.

Aga muidugi ei taha ma sellega öelda, et iga vaimne isik peaks heitma ennast, pea ees üksteisele järgnevatesse suhetesse, vaid et te peaksite kõigepealt töötama endaga, püüdes saavutada suurimat tasakaalu ja  mitte-klammerdumist endas. Nii et te saaksite magnetiseerida endale selle partneri, kellega teil ei ole suurt karmat, vaid kellega on teil suur potentsiaal – või mida te võite kutsuda positiivseks karmaks -  selle tasakaalu väljendamiseks. Või ka, kui on vajalik, siis omada häälestatust  minna ühte või enamasse karmilisse suhtesse, et saada neist kiiresti üle, et võiksite siis liikuda mitte nii karmilistesse suhetesse, mis võivad teid niisugusesse tasakaalu viia.

Jumaliku Ema tsölibaadi kohtumõistmine
Mu armsad, kõikides suhetes on alati peen vahetegemine. Ja veel kord, ma ei rõhuta kahte äärmust ega sobingut nende vahel. Ma kutsun teid ületama dualistlikku skaalat ja minema sellest kõrgemale, et te võiksite näha suuremat reaalsust, Kristuse tõe suuremat reaalsust, mis on kõrgem dualistlikest äärmustest või sobingust nende vahel – ja seepärast saab see teid tervendada. Kas saab olla tervenemist ilma tõeta?  Ei, sest kuidas saab dualistlikust teadvusest loodud tsakaalutusi ravida  dualistliku teadvuse abil?

Ei saa – neid saab ravida ainult siis, kui kõigepealt on  olemas panustus sirutuda tõeni, Ühe Jagamatu Tõeni, jagamatu Kristuse Tõeni, mis ületab dualistlikud äärmused. Seega mina, Maria, tõstan oma parema käe – kui ma seisan näoga selle püha Peetruse basiilika poole ja kuulutan Jumaliku Ema kohtumõistmist tsölibaadi peale katoliku kirikus ja selle taga oleva teadvuse peale. Ma kuulutan Jumaliku Ema kohtumõistmist naiste allasurumise peale katolikus kirikus ja selle taga oleva teadvuse peale. Ma kuulutan Jumaliku Ema kohtumõistmist selle peale, et keeldutakse naisi laskmast ametikohtadele kirikus ja selle taga oleva teadvuse peale.

Ma nõuan selle meelelaadi avamist, ma nõuan, et see purustataks. Sest mina olen Jumaliku Ema esindaja planeet Maa jaoks ja seega ma ütlen: ”Lõppegu see Kalade ajastu lõpus.” Tuleb uus teadlikkus, uus nõue, et katoliku kirik kas muutub või sureb. Naistel tuleb lubada olla igal positsioonil – kaasa arvatud Paavsti ametikoht – ja et kogu mehe üleoleku ja naise alaväärsuse teadvus saaks kõrvaldatud sellest Vatikanist ja kogu katoliku kiriku sfäärist kogu maailmas.’’

(Kirikukell lööb).  Nii, koos selle kella kõlaga lasen ma kõlada kella vaimses valdkonnas, kella, mis kutsub mehi ja naisi tõstma oma pilku kõrgemale maistest suhetest, häälestuma sellele iidsele kõlale, mis saab anda teile tasakaalu Alfa ja Omega vahel. Ma lasen kõlada sellel iidsel kellamängul, mis on kosmiline kuma. Sest see oli algne heli, helitu heli enne seda, kui kaks polaarsust said moonutatud. See laseb kõlada täielikku tasakaalu, tasakaalustavat kõla Alfa ja Omega vahel.

Seega   ütlen ma: „Saagu see valguse vabastamine pitseeritud!” Sest kui meie kaks saadikut on tulnud kokku ühenduses ja on kõndinud nendes Vatikani aedades nüüd mitu tundi, siis oleme me vabastanud läbi nende, läbi nende chakrade Puhtuse Valguse absoluutset Jumala Võitu. Oleme vabastanud  seda Puhtuse Valgust, mis kiirendab kõiki, kes on valmis minema Jumaliku Ema puhtusse ja seejuures mõistma kohut nende üle – omal valikul – kes ei taha    kiiremat puhtusesse minekut.

Kiirenege puhtusesse,
Kiirenege puhtusesse,
Kiirenege puhtusesse,
Kiirenege puhtusesse.

Ja seega, mina olen Jumalik Ema, mina olen see puhtusesse kiirenemine, mina olen puhtusesse kiirenemise protsess. Mina Olen, nii Üleval kui all. Sest ma olen kõik see, mis on all ja mina olen üks kõigega, mis on Üleval – Puhtuses.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine