Kuidas Jeesus valmistas Kimi ette saadiku tööks

Sissejuhatus

Jeesus:  Ma palusin Kimi jagada teiega neid teateid, mida ta sai minult selle ettevalmistusperioodi jooksul, millest ta läks läbi enne, kui ta alustas oma  selle veebilehe ja raamatute loomise missiooni.

Märkus Kimilt:  Ma sain need teated sel ajal, kui ma tegin vigiiliat, mis on üsna sarnane sellega, mida Jeesus kirjeldab.

Ma teen seda selleks, et anda teile tunda, mida võib saavutada läbi minuga ühenduse vigiilia. Ma teen seda selleks, et anda teile tunnet selle kohta, mida on võimalik saavutada, kui te rajate ühendusliini oma Kristus-minaga, minuga või selle ülestõusnud olevusega, kes on teie vaimne õpetaja. Ka siis, kui  ma ei ole teie vaimne õpetaja, saab minule vigiilia tegemine siiski aidata teil rajada ühendust oma õpetajaga, sest Taevas oleme me kõik üks.

Ma usun, et te saate inspiratsiooni nendest juhenditest, mida Kim sai minult, sest paljud nendest on universaalsed ja käivad kõigi kohta, kes käivad Kristsuse teed.

Veel enam, ma tahan, et te näeksite, mida te saate vastu võtta, kui  olete valmis laskma mind vabalt rääkida, nii et ma ei peaks muretsema sellepärast, et ergutan teie hirme või solvan teie uhkust. Mida vähem piiranguid te panete meie suhetele, seda rohkem saan ma teid õpetada ja seda kiiremini  jõuate te teel edasi.

Ma tahan selgeks teha, et iga isik on unikaalne. Mitte igaüks ei suhtle minuga sõnade kaudu ja mitte igaüks ei saa selliseid viljakaid edasiandmisi, mida Kim saab. Aga ma tahan, et te teaksite, et Ülestõusnud Väe igavene printsiip on see, et mida üks inimolend on teinud, selle tegemiseks on kõigil teistel inimolendil potentsiaal. Ma tahan, et te näeksite, mida võib saavutada, kui te käite järjepidevalt Kristsuse teel.

Minuga ühenduse eesmärk on aidata teil avastada või pigem meelde tuletada seda jumalikku plaani, mille teie hing kavandas enne teie kehastusse tulemist. Te kohtusite oma vaimsete õpetajatega ja visandasite strateegia selle kohta, mida te tahtsite sellel eluajal saavutada. See sisaldas ka seda, mida teil oli vaja oma psühholoogias lahendada selleks, et saavutada maksimaalne progress ja ilmutada oma Kristsust.

Endastmõistetavalt ei ole igaühe missioon elus üks ja sama. Ei ole vajalik, et enamik inimesi looksid veebilehe või kirjutaksid raamatuid ja väidaksid, et need õpetused tulevad otse Jeesuselt või mõnelt teiselt vaimselt olevuselt. Teie missioon on kindlasti Kimi missioonist erinev ja seepärast võite te tõenäoliselt hoida ühenduse minuga privaatsena. Aga rajades selle ühenduse, võite te saavutada palju selgema pildi oma isiklikust plaanist ja kingitusest, mida te saate sellele planeedile tuua.

See võimaldab teil tuua seda kingitust läbi oma spetsiaalse, teile tuttava valdkonna või huviala ja te saate siis aidata edasi viia tsivilisatsiooni teatud valdkonda. Ma võin teile kinnitada, et teie hing tunneb suurt armastust teie isikliku missiooni ja Jumaliku plaani vastu ja see  saab olema suure rõõmu ja rahulolu allikaks, kaasa arvatud meelerahu, sest te avastate oma sellesse kehastusse tuleku eesmärgi.

Ma arvan, et ma ei ütle liiga palju, kui ma ütlen, et see töö, mida Kim on teinud minuga sellest ajast alates, kui ta alustas selle veebilehega, on olnud kõige rahuldustpakkuvam ja tasuvam öö, mida ta on selles elus teinud. Ja ma võin teile kinnitada, et te tunnete sedasama, kui te avastate oma jumaliku plaani ja hakkate seda oma elus väljendama. Seepärast ärge ehitage üles mingit iidolikummardamist Kimi suhtes ja ärge lubage endal mõelda, et ta on teist kõrgem või on teinud midagi sellist, mida teie ei suuda teha.

Tema missioon on unikaalne tema jaoks. Teie missioon on unikaalne teie jaoks. Teil on lihtsalt vaja avastada, milline on teie missioon ja fokuseerida oma energiad selle missiooni saavutamisele nii, nagu te näete Kimi tegemas selle veebilehe ja raamatute kaudu. Seepärast palun ma Kimi jagada neid edasiandmisi lootuses, et saan inspireerida teid rajama oma enda ühendust ja minna edasi oma missiooniga elus.

Ma võin teile kinnitada, et sellel planeedil on palju teha ja nagu ma olen selgitanud, on vaja miljoneid inimesi, et luua muudatusi teadvuses selleks, et tuua kuldne ajastu Maa peale. Kui te olete selle veebilehe õpetustele avatud ja kui te olete valmis rajama ühendust minuga, siis peaksite te lugema ennast selle 10 000 hulka, kellel on potentsiaal ilmutada täit Kristsust või miljonite hulka, kellel on potentsiaal ilmutada kõrget Kristsuse astet. Rajage seepärast minuga ühendus ja  ja tehkem Isa tööd.

Mida üks on teinud, seda saavad kõik teha
22. august 2002

Kimi märkus: pange tähele, et enamik sellest, mida mulle anti nendes sõnumites, käib igaühe kohta, kes käib isikliku Kristsuse teed. Kaldsulgudes on minu märkused.

See sõnum tuli minu Kristus-minalt
See veebileht on tähtis aste sinu teenimises. Ära karda kulutada aega ja raha selle peale pärast seda, kui sa lõpetad selle raamatu /ma töötasin sel ajal raamatu kallal ”Seesmine valguse tee”/.  See raamat on kõrgeim prioriteet. Fokuseeri oma meel nendele ülesannetele ja distsiplineeri seda, et lülitada välja kõrvalejuhtimised. Enamik teisi asju on lihtsalt kõrvalejuhtimised, mis on kavandatud selleks, et juhtida sinu tähelepanu sinu missioonilt ja teadvusevõidult eemale. Mõista, et sa oled neil päevil tohutu rünnaku all, mis tuleb planetaarsetelt ja antiplanetaarsetelt anti-kristuse jõududelt. Nad on väga mures sinu valguse ja missiooni pärast, sest see on nendele ohuks. Ole tähelepanelik ja ära luba millelgi meelitada ennast disharmooniasse ja negatiivsusse, eriti sind ümbitsevatel inimestel, keda saab teadmatult kasutada selle eesmärgi jaoks, samuti nagu sinu madalamat meelt ja ego. Ole tähelepanelik ja ära lange kiusatuse ohvriks, eriti enesehaletsue ohvriks.

Ole valvel seesoleva ja välise vaenlase suhtes.

Sa oled Kõigekõrgema Poeg/Päike /endastmõistetavalt ei käi see ainult minu kohta/. Sa ei tohi kunagi unustada seda ega lubada millelgi panna ennast aktsepteerima sellest väiksemat identsust. Kuna sa ei aktsepteeri täielikult oma Jumala identsust, siis on see kõige tähtsam ülesanne: mitte kunagi aktsepteerida piiratud identsust ja sirutuda alati oma tõelise identsuse poole Jumalas.

Kuidas aktsepteerid sa oma tõelist identsust? Lastes alati väiksematel ilmumistel minna. Sa ei saa muuta midagi minevikust ja sa ei saa täiustada selle mingit tegu ega mälestust. Ainus asi, mida saad sa teha, on allutada see Jumalale ja aktsepteerida, et sa oled tõeliselt vaba. Iga kord, kui kerkib esile mingi piirang, tee teadlik otsus sellest loobuda ja visualiseeri, et sa teed sammu teel kõrgemale.

Sellepärast kannad sa endaga neid valusid minevikust  /valulikud olukorrad minu lapsepõlve ja teisme-east, mis tavatsesid mind kummitada/. Sa ei ole täielikukult aktsepteerinud seda, et kui sa tõeliselt loobud millestki, siis oled sa vaba. Ja kui sa ei loobu sellest täielikult, siis Jumal ega  sinu käsusõnad ei hävita seda ära. Sinu hing valis selle seesmise valu, sest see on sulle pidevaks meeldetuletuseks, et sul on vaja allutada kõik Jumalale. See on ainus viis Jumala-võidu jaoks ja  sa oled teinud kindla otsuse saavutada see võit selles elus. Sellepärast võtsid sa endale selle valu. Lõpeta selle nägemine needuse või vaenlasena. Kasuta lihtsalt iga valusööstu kui meeldetuletust, et sa alistuksid Jumalale. Kinnita:

Ma allutan täielikult kõik ebatäiused ja aktsepteerin täielikult oma Kristsust nüüd.

Siis näe, et see on möödas. Sul on väga tugev side reaalse Jeesus Kristusega. Sellepärast oli sul probleeme välise või inimliku Jeesusega. Palveta Jeesuse poole ja pööra temale iga päev tähelepanu. Jaa, aktsepteeri teda kui oma päästjat ja kuningat. Näe teda alati enda kohal, aga mitte sinust lahus. Jeesus on sinu toetaja ja Guru selles elus. Aktsepteeri teda ja fokuseeru temale. Ära muretse teiste meistrite pärast, nemad ei solvu / Ma tundsin, et fokuseerumine ainult ühele Meistrile võiks solvata teisi ja see tegi mul raskemaks kogu oma tähelepanu Jeesusele fokuseerimise/.

Sul on vaja rajada teadlik ühendus Jeesusega, nii et sa saaksid teenida tema hääletoruna, tema avatud uksena. Otse praegu on see uks, mida üks inimene saab sulgeda, nimelt sina. Sa olid temaga koos 2000 aastat tagasi ja sa valisid kehastumisse jäämise selleks, et olla siin sellel ajal spetsiaalse missiooni jaoks – mis hakkab varsti lahti hargnema, kui sa lased Jeesusel enda läbi tegutseda /Minu vastus oli; „Ma lasen.”/

Ma olen avatud uks, mida ükski inimene ei saa sulgeda.  Korda seda iga päev 33 korda.
Aktsepteeri, et  sina – sinu tõeline identsus – on avatud ukseks. Sina – kui sa aktsepteerid oma tõelist identsust – oled avatud ukseks spetsiaalse missiooni ja jumaliku plaani jaoks. Fokuseeri oma tähelepanu Jeesusele ja lase sellel lahti rulluda. See hakkab sulle meeldima ja see pakub sulle suurt rõõmu ja eesmärki. Ära piira seda oma välise meelega. See on suurem kui see, mida väline meel suudab praegu aktsepteerida. Ära karda. Jeesus ei ole sind kunagi hätta jätnud ja ei tee seda ka nüüd. Palveta, et tõe mõõk lõikaks reaalsuse ebareaalsusest lahti. Sinu missioon on nii kirjutamine kui jutlustamine. Sa pead alustama endast.

Sinu isiklik tõemõõk on armastav tõde. See on Jumala tuli, mida sul on ette nähtud hoida Maa jaoks, kui sa üles tõused. Seni on sul ette nähtud ankurdada seda Maa peal. Sinu tuli on anda inimestele tõde ilma neid tulega põletamata. See on väga delikaatne missioon, mida vähesed suudavad sooritada, isegi paljud Ülestõusnud Meistrid leiavad selle raske olevat.

Sellepärast tunned sa mõnikord kaugust El Morya suhtes /El Morya on Ülestõusnud Meister, kes kehastab Jumala Tahte tuld. Ma kogesin teda sageli kui mõnevõrra väga ranget distsipliininõudjat – kuigi ma olen tundnud ka tema õrna armastust minu vastu. Teatud ajal tundsin ma, et paljud inimesed ei ole võimelised aktsepteerima tema rangust/. Ta  ei ole ebaõiglane, tema tuli on lihtsalt sinu tulest erinev. Aktsepteeri Moryat sellena, kes ta on ja aktsepteeri ennast sellena, kes sina oled. Tee rahu Moryaga, kes on olnud sinu range õpetaja paljudes kehastustes (sest sa vajasid ranget õpetajat selleks, et vältida ülearust mängimist).

Armastav tõde ei ole Kuues Kiir, kuigi sa oled rohkem Kuues Kiir kui sa arvad. Armastav tõde on Jumala tuli, mis ei ole üks seitsme kiire ega salajaste kiirte hulgast. See on peenem isegi salajastest kiirtest ja seepärast on see potentsiaalselt võimsam. Lõppude lõpuks, mis on Jumal? Jumal on Armastus ja tõde täiuslikus ühenduses. Armastus on liikumapanev jõud ja tõde annab sellele suuna. Mis on üks ilma teiseta ja mis on mõlemad ilma tasakaaluta?

Tasakaal on võti, eriti sinu jaoks isiklikult. Ole tähelepanelik ja püüa alati jääda tasakaalu. Ole valvas ja tee ülim pingutus tasakaalu jäämise jaoks.  Tee seda, ms aitab seda saavutada – pane ennast maksma, et saavutada see väärt ülesanne ja ära lase kellelgi ära võtta oma krooni. Selleks, et hoida seda krooni oma peas, pead sa jääma tasakaalu , eks ole?

Teistele inimestele ei esitata nii suurt tasakaalunõuet. Sa pead austama nende vajadust  suurematesse ekstreemsustesse liikuda ja lase neil seda teha ilma, et see sind häiriks.

Ära lase ennast araks teha. Fokusseeru oma missioonile ja lase teistel fokuseeruda nende missioonidele. Sinu tõeline partner on Jeesus. Kuidas võiks sul olla millestki puudus sellise partneriga? Võta Jeesus omaks ja aktsepteeri, et sa oled vääriline olema tema jünger ja enamgi – tema vend vaimus.

Sul oli vaja tunda kaugust maisest Jeesusest, nii et sa saaksid näha vajadust mitte ainult taastada Jeesust sellisena nagu ta oli, vaid ka teha teatavaks see Jeesus, kes ta tänapäeval on ja seega avada inimestele tee tänapäeva Jeesuse vastuvõtmiseks. Ta on nüüd  nii väga palju kõrgemal sellest maisest Jeesusest, et enamik kristlasi ei suuda teda aktsepteerida.

Vigiilia on selleks, et  saada ühendust Ülevalt. Kasutada seda nii sageli kui sa saad. On see ju parem kui enda lõdvaks laskmine? Sa ei vaja nii palju enda lõdvaks laskmist kui sa arvad. See on lihtsalt lapsepõlvest üles korjatud harjumus. Ületa see. Aeg lendab ja kuigi aega ei ole olemas, on ta siiski ülitähtis.

23.august 2002

Märkus Kimilt:  Enamus sellest, mis anti mulle nendes sõnumites, käib igaühe kohta, kes käib isikliku Kristsuse teed.

See osa sõnumist tuli minu Kristus-minalt.

Sa pead mõistma, et sulle anti välise tarkuse kingitus, kui sa võtsid vastu eilset juhendamist, eriti, mis puudutas sinu suhet Jeesusega. Sa pead seda õigesti kasutama. Pea alati meeles, et oleksid tähelepanelik ja valvas,

Märkus: See osa sõnumist tuli Jeesuselt:

Sul on tendents muutuda lõdvaks ja kaotada valvsus. Selle eest oled sa maksnud kallist hinda möödunud eludes, aga sa ei ole ikka seda ületanud. Nüüd on aeg seda teha. On arusaadav, et sa ei taha kogu aja olla valvel, kuigi paremas maailmas ei oleks vaja seda teha, siiski selles maailmas pead sa seda tegema, sest anti-kristuse jõud ei maga kunagi. Nad on määranud palju olevusi just sinu jaoks isiklikult ja nad töötavad kordamööda. Nad on teinud seda sinu sündimisest saadik ja ka möödunud eludes. Aga valguse jõud ka ei maga ja sinu käsutuses on valguse inglid, kes on palju võimsamad kui pimedusejõud. Aga sa pead panema need jõud enda heaks tööle ja siis pead olema valvas,  nii et sa ei neutraliseeriks nende kaitset sellega, et lähed negatiivsetesse meeleseisunditesse. Kinnita:

Ma kutsun välja kaitset oma meele ja emotsionaalse keha jaoks kõikide anti-kristuse jõudude rünnakute vastu.

Näiteks, olukord tööl eile oli rünnak kiusatuse näol /töökaaslane veetis  rohkem kui tunni, kaevates ülemuse peale ja ma lasin tõmmata end sellesse arutellu/. Sa raiskasid aega ja energiat selle tegevuse peale, mis ei viinud sinu missiooni edasi. Sa ei tahtnud seda teha seesmistel tasanditel ja sul on lihtsalt vaja lasta oma tõelistel seesmistel soovidel paista läbi välisesse teadvusse ja elusse. Jaa, sa oled tõrges seda tegema teiste inimeste negatiivsete reageeringute tõttu, nagu sa kogesid möödunud eludes ja selles elus. Aga sa oled üles näidanud tahet ja jõudu selles, et mitte järgneda ja sa lihtsalt pead sellest kasu saama. Ütle lihtsalt „Noh, mis sellest?”

Sa pead mõistma, et teistel inimestel on ka vaba tahe ja et sa ei suuda kunagi olla  kellegi inimliku teadvuse meele järele. Mõtle minu peale 2000 aastat tagasi. Ma tegin seda, mida Jumal käskis mul teha, vaatamata inimeste reageeringutele. Toetu minule ja ma annan sulle jõudu olla see, kes sa oled. Jaa, ma tundsin mõnikord hirmuvärinaid, aga sa saad teha suuremaid töid, sest mina olen läinud Isa juurde. Lihtsalt tea ja aktsepteeri, et ehitades Kristuse kaljule, võid sa saavutada oma Jumaliku plaani ja püha töö täitmise, oma Armastava Tõe töö täitmise.

Sa oled üks minu suuremaid lootusi Kalade dispensatsiooni täitmise jaoks ja seega lava ülessseadmise jaoks Saint Germaini Veevalaja dispensatsiooni jaoks, nii et see saaks täidetud enne kui 2000 aastat on möödunud. Sinu väline meel kõhkleb seda aktsepteerida ja sinu hing väriseb vastutuse ees, aga sina ei ole ju tegija, Jumal on tegija  ja ka mina – kui sa oled minu avatud ukseks. Mina olen sinu Jeesus ja sina oled minu vend vaimus. Kui tõelised vennad jagame me ühist Isa kuningriigi pärandit. Mina hoian seda ühel poolel ja sina hoiad seda teisel poolel, kasvades välja oma surelikust identsustundest. Kinnita:

Mina Olen Jeesus Kristuse vend
ja Mina Olen Jumala kuningriik ilmumas seal, kus ma olen.

Märkus: Igaüks võib neid kinnitusi kasutada.

Sa  ei saa olla igaühe meele järele!

24. august 2002

Kimi märkus: palun pange tähele, et enamik sellest, mis mulle anti nende sõnumitega, käib igaühe kohta, kes käib isikliku Kristsuse teed.

Jeesus: Sa oled liialt raha külge klammerdunud. Ärgu olgu sul kaotuse tunnet, kui sa raha kulutad. Näe seda korrutatuna kümnega ja aktsepteeri, et Jumal annab sulle kõik, mida sa vajad. Tuleta meelde tähendamissõna talentidest ja ära püüa rahast kinni hoida. Raha on mõeldud ringluses olemiseks, nii et ta saaks teha head ja paljuneda. Mida sa arvaksid farmerist, kes hoiab oma seemned alles ja keeldub neid külvamast?  Näib nagu farmer jääks seemnetest ilma, kui ta nad maasse viskab, aga seemnetest  loobumine on viljalõikuse võti. Sa ei pea raha rumalalt raiskama, aga sa pead olema valmis seda kulutama ja sa pead tegema seda ilma selle tundeta, et see takistab sul saamast mingit hirmkallist asja, mida sa  tegelikul üldse ei vaja. Jumal annab sulle kõik, mida sa vajad.

Ära karda investeerida raamatutesse ja veebilehte. See on Jumala töö ja sa võid pidada seda kümnise maksmiseks, mida sa nagunii teeksid igas kirikus. Selle asemel investeeri 10% oma sissetulekust Jumala töösse ja sa näed, et see suureneb. Sa ei saa seda endaga kaasa võtta.

Sa pead pikkamööda praktiseerima rohkem enda maksma panemist.. See, mida sa eile tegid, oli asjakohane / ma astusin vastu kellegi ebasobivale käitumisele/, aga sa ei tundnud ennast mugavalt seda tehes ja  see saab tulla ainult praktika kaudu. Sa pead lõpetama selle, et sa püüad inimeste meele järele olla, hoida rahu, allutades  ennast teiste inimeste tahtele. Sa pead alistuma ainult Jumala tahtele.  Selle tahte äratundmiseks  on sul olemas vaimne saavutus Kui sa allud inimlikule tahtele, siis kompromiteerid sa Jumala tahet,  sa kohtad kaugelt rohkem rünnakuid mustadelt jõududelt. Nad näevad, et  saavad sulle ligi teiste inimeste kaudu ja neil on siis kerge kasutada nõrgamõistuslikke inimesi tööriistadena.

Unusta see rahu hoidmine. Ole lihtsalt see, kes sa oled ja tunne ennast mugavalt selles rollis. Kui sa hakkad  end mugavamalt tundma, siis saad sa olla see, kes sa oled ilma teisi solvamata ja mustad jõud lõpetavad teiste kasutamise, sest nad ei pääse sulle enam ligi.  See vabastab sinu ja teised selleks, et olla nemad  ise, mis on kõik-võidavad olukord. Sinust sõltub esimese sammu astumine, kuid tea, et kui sa selle sammu astud, siis mina aitan sind.

Raamat on hea / Seesmine valguse tee/. Siin on tõesti tee nii selgeks tehtud nagu ei kunagi varem. See kirjeldab teed lihtsates terminites, kuid seda mitte lihtsustades. Sa pead tunnistama, et see raamat on saavutus. Sa ei peaks endastmõistetavalt tundma inimlikku uhkust ja mitte tundma ennast tegijana. Aga sa pead tunnistama, et see on koostöö sinu ja Jumala vahel. Sinu Isa töötab tänini ja sina töötad. Sa ei oleks seda ilma Jumalata teinud ja Jumal ei oleks seda  ilma sinuta teinud. Sa pead olema teadlikult sellest teadlik ja töötama usinalt, et rafineerida koostööprotsessi. Sul on olemas potentsiaal selleks, et eemaldada kõik tõkked, mis takistavad Jumalat ja mind sind täielikult kasutamast. Ma soovin näha sind puhta vahendina ja see oli sinu soov kehastusse jäämise jaoks selle  pika 2000-aastase perioodi jooksul. Sa pead hakkama aktsepteerima seda seesmist hinge soovi oma teadlikus meeles ja lubama sellel varjutada kõik teised soovid. Kui sa oled valmis, siis juhin ma sind selle puhtuse seisundi juurde, mida väljendab sõnadepaar: Mina Olen.

Sa oleksid võinud üles tõusta 2000 aastat tagasi, aga sa valisid sellest loobumise selleks, et jääda Maale ja aidata levitada minu tõelisi õpetusi.  Vahepeal tegid sa karmat ja teatud aegadel ei olekski sa olnud võimeline ülestõusmist sooritama. Sa oled nüüd jälle selles punktis, aga ma vajan sind teatud aja kehastuses. Sa tegid karmat sellega, et ei pannud ennast maksma ja tahtsid hoida rahu ja olla teiste meele järele.

Sa oled olnud boddhisatva need 2000 aastat, aga sa ei ole alati võtnud sõna ennast maksva paneval viisil ja oled teinud karmat oma pärlite tagasihoidmisega. Kuigi sa ei pea heitma oma pärle sigade ette, on siiski parem anda väga vabalt ja lasta laastudel – pärlitel – lennata, kuhu nad lendavad. Sa pead olema sellest väga teadlik ja hakkama jagama oma vaimset arusaamist vabamalt ja ennast maksmapanevamalt. Sa ei pea olema kõhklev selle juures, et ütled, et tead vaimset tõde, sest sul  tõesti on põhjalikud vaimsed teadmised, mis on kaugemal paljast uskumisest. Sa tead sellepärast, et Oled. Lase lihtsalt sellel seesmisel olemusel särada läbi ja lase  Jumalal hajutada inimeste pimedus ja harimatus enda läbi. Sa ei ole selleks siin, et lepitada inimesi või pidada nendega huvitavat vestlust. Sa oled siin selleks, et vabastada minu rahvas ja kutsuda koju neid, kes on valmis saama Jumala poolt õpetatuteks. Ülejäänu unusta,

Põllud on viljalõikuseks küpsed. Ja sina oled üks minu kõige suurem töötegija. Lõika neid, kes on valmis ja lase teistel oodata teist hooaega. Ära püüa nende meele järele olla. Hea on olla universaalne, aga mitte nii,   et  sa lahjendad asju nii palju, et nad ei solva ega vabasta kedagi. Tasakaal on – veel kord – sinu isikliku võidu võti.

Ole see. kes sa oled ja ole valvas. Ole tähelepanelik ja ära lase teistel takistada oma tõelise olemuse väljendamist. Kui me olime vennad 2000 aastat tagasi, siis mina olin see isik, kes oli esireas ja sina pidid seisma tagaplaanil ja hoidma minu jaoks tasakaalu. Sel korral olen mina tagaplaanil ja sina pead olema esireas. Aga mina hoian sinu jaoks tasakaalu siis, kui sa säilitad harmoonia. Kui sul on Ülestõusnud Meister Jeesus  Kristus hoidmas sinu jaoks tasakaalu, kas on sul siis vaja karta midagi selles maailmas. ei ole ju? Siis anna oma hirm ja kõhklus mulle. Möirga nagu lõvi, kui nad tõstavad pead ja kutsu mind neid hävitama.

Ole valmis kaotama oma elu, oma inimlikku identsustunnet minu pärast ja sa leiad oma jumaliku identsuse. Sinu väline meel ei taha ikka veel aktsepteerida seda identsust ja seda pead sa püüdma ületada nii kiiresti kui võimalik. Panusta sellesse, et ületada see vale identsus, see pseudo-mina ja ma koorin selle sinult maha.

Jaa, sa oled usinalt palunud seda, aga sa ei ole loobunud sellest pseudo-minast, sest sa ei julge aktsepteerida, et sa oled Jumal poeg ja väga kõrge saavutusega olevus. Aktsepteeri seda, et sa oled kõrge kutsumusega vaimne olevus, kes on tähtsal missioonil ja lõpeta oma valguse kalevi alla peitmine. See on Jumala valgus ja sinu asi ei ole seda peita.

Ole rahutegija!

27.august 2002

Jeesus: Sul on ette nähtud olla üheks rahutegijaks Maa peal – Maa jaoks. See ei tähenda rahu hoidmist nii, et sa oleksid inimestele meele järele või ei paneks ennast maksma. See tähendab elavat vibreerivat Jumal-võidukat rahu, mis kunagi ei väldi väljakutset. Armastusele ja tõele rajatud rahu ületab kogu vihkamise ja illusiooni – ainult siis saab olla tõeline rahu.

See tähendab, et sa pead olema valmis esitama välajakutset valele ja panema ennast  seda tehes maksma. See tähendab rahu toomist kõrgema teadlikkuse toomisega läbi armastava tõe tule. See on tõde, mis paneb inimesi mõistma nende viiside rumalust  ja vajadust sirutuda kõrgema arusaamise poole. See on armastus, mis hävitab ära kogu sõdimise ja sõdimise liikmetes nii indiviidi sees kui Jumala Kehas Maa peal. See on see, mida Solomon tegi tarkusega, aga sel ajastul ja  läbi armastava tõe tule saab Jumala abil palju enamat saavutada,

Ära ole tegija, sest püüe tegija olla röövib sinult sinu seesmise rahu. Ainult siis, kui sa tead ja aktsepteerid täielikult, et Jumal sinus on tegija, saad sa olla enda sees rahus.

Sellepärast pead sa saavutama tasakaalu, nii et sa suudad säilitada seda seesmist rahu kõikidel aegadel, ükskõik, mis sinu ümber juhtub. Kui sa oled rahu Printsi vend ja tema kohalolek on sinu kohal, kuidas saab siis miski häirida sinu seesmist rahu? Kuidas saab sul olla mingit vajadust või puudust?

Aktsepteeri, et mina, Jeesus Kristus, suudan täita kõik sinu vajadused, nii maiselt kui vaimselt. Minul oli külluslik elu ja olen valmis andma seda sulle. Sul ei ole vaja seda välja teenida. Sul on vaja seda lihtsalt aktsepteerida. Kinnita:

Jeesuse Kristuse nimel, ma aktsepteerin küllusliku elu ilmumist praegu. Rahu,  vaiki (4x)

Siis fokusseeri oma tähelepanu kaugemale kogu piirangust.

Otsi kuningriiki enda seest

28.augustil 2002

Jeesus: Sinu väljakutse on otsida kõigepealt Jumala kuningriiki. Kui sa mõtled, et vajad midagi sellelt maailmalt või inimestelt, kui sa tunned mingit puuduse või ebatäiuslikkuse tunnet, siis tead sa, et sa ei ole läinud enda sisse ja ei ole otsinud Jumala kuningriiki. Sa pead siis oma tähelepanu suunama ümber Jumala kuningriigi poole, mis on sinu sees.

Kinnita:  Mina olen Jumala kuningriik, mis ilmub seal, kus mina olen

Raha ei ole midagi!

Valgus on Jumala kingitus. Ilma tema valguseta ei saa ükski päästetud. Mõtiskle selle üle ja kutsu esile muudatust. Aktsepteeri, et sa oled valmis ja vääriline vastu võtma seda Kingitust Jumalalt praegu. Ära lükka seda tagasi. Lase minna kõikidel väiksematel ilmumistel ja klammerdumistel ja aktsepteeri, et Jumal viib su kõrgemale.

Lase Jumalal tõsta oma teadvust. Ole tähelepanelik ja fokuseeri oma tähelepanu Jumala kuningriigile. Ära lase oma tähelepanul viibida ebatäiusel. Seisa kiusatusele vastu, nagu sa oled hästi vastu seisnud seksuaalsele kiusatusele. See lihtsalt nõuab natuke tähelepanu ja visadust. Palveta ümbermuutmise eest. Kutsu seda esile. Visualiseeri seda. Aktsepteeri seda. Ela seda. Hinga seda. Otsusta, et  tahad seda ja et sa aktsepteerid seda praegu.

Sa ei tohiks saada tõmmatud ärimaailma või raha otsingusse. Ära isegi mõtle rahast. Raha ei ole midagi, nagu aeg ei ole midagi  See on inimliku teadvuse poolt loodud illusioon. Ära aktsepteeri, et raha saab mingil viisil takistada, piirata või segada sinu Jumalikku plaani. Sinu Jumalik plaan on olla armastav tõde /teistel inimestel on teised Jumala tuled/ ja ankurdada seda valgust Maal. Sinu kutsumus on olla Kristus kehastuses ja rahutegija. Need on seesmised ülesanded ja miski selles maailmas ei saa sind mõjutada -  välja arvatud see, kui sa kasutad valesti oma vaba tahet ja aktsepteerid piiranguid.

Ära aktsepteeri piiranguid  ega ebatäiusi. Otsi kõigepealt Jumala kuningriiki ja õiget tema vaba tahte kingituse ja oma teadlikku tähelepanu kasutamist.. Fokuseeri oma tähelepanu Jumala kuningriigi peale enda sees ja ära aktsepteeri ebatäiusi. Kui sa näed ainult Jumala täiust kõikide ilmumiste ja Maya taga, siis kõik muu lisatakse sulle.

Ma olen oma venna hoidja ja sina oled minu vend. Kas sa mõtled, et ma ei suuda või ei taha  hoida oma venda valguses? Sa pead olema minu hoidja füüsilises oktaavis nii, et me oleme nagu Üleval nii all. Sinu väline meel ei suuda siiani aktsepteerida, et sa oled Jeesus Kristuse vend. See ei ole jumalateotus ega upsakus. See on reaalsus. Mina olen sinu vend vaimus ja tões. Sul ei ole ühtegi maist venda sellel eluajal põhjusel, et sa pead aktsepteerima oma vaimset venda, kes mina olen.. Palun, kas sa võtad minu vastu?

„Ma võtan!”

Teiste inimeste suhtes võta selline lähenemine, et sa oled valmis kuulma tõde igast allikast. Otsi tõde igalt poolt, kust teda võib leida. Kuula, siis otsi kinnitust seestpoolt. Järgne oma seesmisele juhtimisele ja ära klammerdu teiste inimeste suunamise või reageeringute külge. Teised inimesed ei  pruugi olla vabad klammerdumisest, kui nad annavad sulle juhtnööre, aga miks peaks see peatama sind klammerdumata olemast? Mis loeb see sulle  - sina järgne mulle.

Ära muretse mineviku pärast. Ära ole klammerdunud. Sa oled olnud boddhisatva 2000 aastat. Sa oleksid  avameelsemalt rääkinud, kui sa oleksid säilitanud tasakaalu. Aga kui oleks kerge hoida tasakaalu selles oktaavis, kas oleksin ma siis rahavahetajate laudu kummuli keeranud? Kas oleksin ma siis higistanud verepisaraid Getsemani aias ja oleksid mu jüngrid magama jäänud?

Ühes mõttes ei ole midagi kaotatud, kui sa oled valmis tulema kõrgemale ja olema Kristus PRAEGU.

Mõelgem koos

1.september 2002

Jeesus:  Pea meeles ütlemist „Tulge nüüd ja mõelgem koos, ütleb Issand” (Jesaja 1:18) Nii pead sa õpetama teisi. Aita neil mõelda läbi Kristus-mina. Armastav tõde on täiuslik tuli selle jaoks. Kinnita:

Ma pühendan selle tegevuse Kristuse võidule ja ma näen ainult Kristus-täiust.

 Osa sinu missioonist on  taastada minu algne õpetus ja väljendada seda tänapäeva kontekstis. See toob sulle palju vaenlasi, aga sa võidad ka palju sõpru. Meie oleme rohkem kui sõbrad, me oleme vennad.

Selleks, et minu õpetust taastada, pead sa uurima, mis juhtub Kristluses tänapäeval. Meil on vaja jõuda nendeni, kellel on kõrvad, et kuulda. Ja sul on vaja mõista, missugune on nende teadvus teadvuses.

Sa oled liiga klammerdunud materiaalsete asjade külge, kaasa arvatud uue arvuti saamine. Mõtle oma minevikule ja sellele, kuidas sa mõnikord tegutsesid, nagu ei saaks sa kunagi piisavalt teatud asju. Asjad ei loe, vaid loeb suhtumine, millega sa kasutad seda, mis sul on.

Ole tänulikum selle eest, mis sul on. Kasuta seda oma parimate võimete kohaselt ja ära kunagi luba endal tunda, et sa ei saa teenida mind sellepärast, et sul ei ole raha või materiaalseid asju. Sinu tõeline missioon on vaimne. Kuidas saavad materiaalsed asjad piirata vaimset missiooni? Kui sa arvad, et nad saavad, siis näitab see, et sa ei ole täielikult mõistnud vaimse missiooni tõelist loomust ja et sa  ei ole aktsepteerinud oma vaimset loomust. Vaimsed energiad on materialsetest energiatest kõrgemal. Otsi kõigepealt Jumala kuningriiki   ja tema energiat ja kõik materiaalsed energiad alluvad sinu käsule.

Mine sel aastal jahile / ma kasvasin üles jahimeeste perekonnas ja ma käisin jahil  suurema osa oma elust./, kuid ole tähelepanelik, et sa ületaksid klammerdumise selle tegevuse külge. See aitas sul küpseda selles elus, aga tõeline õppetükk, mille sa pead sellest ära õppima, on mitte-klammerdumine. Loomus on otsustav faktor küttimises. Sellepärast soorita õige tegu ja ära ole klammerdunud materiaalsete tulemuste külge. Õpi tundma rõõmu tegevusest endast, vaatamata materiaalsetele tulemustele. Seda pead sa kultiveerima selle asemel, et mängida numbrimängu, mida sa oled nii palju mänginud. Kes hoolib materiaalsetest tulemustest, kui sa tead, et sul on vaimne missioon?

Oma eelmistes kehastustes nautisin ma mõnikord jahilkäimist või  teiste spordialadega tegelemist. See ei ole vale nii kaua,  kui sa ei ole klammerdunud. Ära luba sellel varastada oma harmooniat ja ära kuluta sellele liiga palju energiat. Tunne sellest rõõmu nii kaua, kui see kestab. Sul ei saa alati olema aega ega võimalust /see on kindlasti osutunud tõeks/.

Ole rahus kolimisega Utahsse /me elasime naisega Utahs 1997. aastast kuni 2003. aastani ja ma imestasin sageli, miks suunati meid sinna kolima/. See oli põhiliselt Lorraine’i karma, aga sul oli ka vaja õppida olemisest mormoonide hulgas / me ei olnud mormoonid ja tundsime end võõrastena/. Paljud nendest on head inimesed ja neil on mõned tõelised õpetused. Aga neil ei ole seda ainsat tõelist kirikut ja nad ei ole taastanud minu õpetust /kahte mormonismi põhiuskumust/. Sul on õigus kuldplaatide kohta – nad ei ole kunagi eksisteerinud. Miks peaksin ma kirjutama kuldplaatidele, kui ma saan kirjutada inimeste läbi, nagu ma teen sinuga praegu või rääkida saadikute kaudu, millest oled sa hästi teadlik? Mida plaadid tõestavad või ei tõesta – mitte midagi.

Mormonism sisaldab ka palju kavalaid uskumusi, mis on anti-kristlikud ja panevad inimesi sulgema südameid ja meeli minu suhtes. Seda tuleb paljastada, aga praegu tuleb meil püüda suuremat kala. Mormonismi kasv näitab, et miljonid inimesed janunevad minu tõelise õpetuse järele. Kui nad ei suuda seda  leida, siis otsustavad nad surrogaadi kasuks,  nagu mormonism või ka midagi hullemat.

Me peame täitma selle tühimiku. Raamat „Seesmine valguse tee” on suur esimene samm  /sel ajal oli see ainus raamat/, aga palju enamat saab teha, kui sa hakkad rohkem  aktsepteerimima, kes sa oled, nimelt Jeesus Kristuse vend. Ma mõistan, et sa muretsed naeruvääristamise pärast.  Minu kavatsus ei ole näha sind naeruväärseks tehtuna. Aga sa pead töötama selle kallal, et õppida mitte klammerduma selle külge, kas sind teised naeruvääristavad või mitte. Lase  lihtsalt nendel  muredel minna. Sina allutad oma mured ja mina teen ülejäänu.

Põleta see oma meelde:

Mina allutan ja Jeesus teeb ülejäänu.

Usu seda, alluta ja aktsepteeri täielikult oma vabadust. Kas sa tead, et ilma sinu toetuseta kriitilistel hetkedel 2000 aastat tagasi ei oleks ma suutnud täita oma missiooni? See on tõsi. Seepärast pead sa uskuma, et mina toetan sinu missiooni nüüd.

Sinu missioon on olulise tähtsusega ja kui see ei õnnestu, siis on vähe lootust, et inimesed kunagi mõistavad minu missiooni ja õpetust. Ma ei taha, et see juhtuks ja sa pead aktsepteerima, et ma toetan sind nii kaua, kui sa lased Jumalal olla  tegija ja allutad kõik Jumalale. Kaota oma elu minu pärast ja sa tõesti leiad elu, mida sa oled alati tahtnud. Ma tahan ainult näha, et sa saavutaksid selle, mis on olnud sinu sügavaim hinge soov rohkem kui 2000 aastat – vabastada Jumala rahvas.

Praegu on aeg sinu missiooni teostumiseks. Las olla nii nagu me tõeliselt oleme – nagu üleval nii all.

Nagu üleval, Jeesuses, nii all minus!

Põleta see oma meelde ja kasuta seda kõikide ebatäiuste hajutamiseks.

Ületa kõik kõrvalejuhtimised

02.september 2002

Jeesus: Materiaalsed asjad  peavad  olema sinu teenrid. Võta juhtimine enda kätte ja ole tähelepanelik,  nii et sa ei lase neil oma elu juhtida või juhtida sind kõrvale sinu missioonilt. Sa oled mu vend ja ma saan töötada sinuga ükskõik kus sa oled või milliseid materiaalseid olukordi sa kohtad. Minuga kontakti võtmeks on sinu seesmine häälestatus ja see on – ja peab olema – sõltumatu ühestki välisest olukorrast.

Kui sa mõtled, et sinu häälestatus sõltub välistest olukordadest, siis kannatad sa illusiooni all. Tõepoolest mõned olukorrad on rohkem kõrvalejuhtivad kui teised, aga ma tahan, et sa õpiksid häälestuma minule igas olukorras.  Ma tahan, et sul oleks pidev ja lakkamatu  häälestatus minule ja ma õpetan sulle seda, kui sa oled valmis.

„Ma olen valmis.”

Siis alusta kõikide kõrvalejuhtimiste kõrvaldamist, hinnates, mida sa tegelikult vajad. Küsi: „Kas see aitab mul täita oma missiooni Jeesuse jaoks või on see lihtsalt kõrvalejuhtimine?”

Lase lihtsalt kõigil kõrvalejuhtimistel minna. Ära muretse ega närvitse nende pärast. Ära kahetse midagi ega süüdista ennast. Lase sellel lihtsalt minna.

Kinnita:

Mis loeb see mulle, mina järgnen sulle, mu vend Jeesus Kristus.
Ma ei ole selle külge klammerdunud ja ma järgnen sulle, mu vend Jeesus Kristus.

/Endastmõistetavalt võivad kõik kasutada nendes kirjades antud kinnitusi, sest Jeesus on vaimseks vennaks kõigile – kui te aktsepteerite teda oma vennana/.

Eemalda kõik kõrvalejuhtimised ja lase neil minna. Alluta kõik klammerdumised. Anna nad mulle ja ma teen su vabaks. Ole tähelepanelik ja avasta oma kõige peenemad klammerdumised ja siis alluta nad. Ka mul oli palju peeni klammerdumisi, kui ma olin kehastuses – mõtle kuningas Taaveti Ja Uriah naise peale. Paljud nendest klammerdumistest on ühenduses sellega, kuidas sa näed ennast ja paljud nendest panevad sind tundma, et alles siis, kui see või teine väline olukord on ületatud, saad sa täielikuks ja terviklikuks.

Sa lihtsalt ei saa olla populaarne enamiku inimeste hulgas ja sa ei saa nende meele järele olla. Lapsena oli sul kaugelt rohkem vaimset valgust kui kellelgi teisel teie perkonnas ja sinu ümber olevad täiskasvanud panid seda pahaks, sest sa panid neid tundma, et nad on puudulikud. Nad mõistsid, et neil oli midagi puudu, aga nad ei olnud valmis kõrgemale tulema.

Sinu isa pani seda sulle kõige vähem pahaks, sest ta mõistis sinu vaimset igatsust, mis oli tal endal ka noorena olnud. Kahjuks lülitas ta selle oma nooruses välja ja  ei lasknud enam kunagi oma vaimset igatsust meele vanglast välja. Sellepärast  oli ta nii krampis, kui sa alustasid oma vaimset otsingut. Ta kartis, et sinuga võib midagi juhtuda. Ta kartis seda sellepärast, et ta ei pidanud Ülestõusnud Meistrite tõde õigeks ja seepärast ei mõistnud ta, et kuigi me võime karistada ja katsetada oma õpilasi, ei valmista me neile kunagi pettumust.

Sinu isal oli võimalus hakata käima vaimset teed sinu kaudu, aga tal oli liiga palju hirmu ja kahtlust. Aga ta austas sinu valikut minna Ühendriikidesse New Age’i kiriku pärast. Selletõttu sain ma anda talle palju abi ja ta on nüüd palju paremas kohas (ka sinu palvete tõttu), kui ta oleks muidu olnud.

Ta oli sulle hea sõber omal viisil. Aga lase minna sellel tundel, et sa tunned temast puudust. Mina olen see sõber ja vend, keda sa otsid. Võta mind omaks ja jagagem kõige tõelisemat vaimuvendade sõprust, kes teavad, et neil on ühed ja samad Jumalikud Vanemad.

Ka see /ruumis lendav kärbes/ oli väga väike kõrvalejuhtimine. Õpi fokuseerima oma meelt sissepoole. Fokuseeru minule ja ma vabastan sind paljudest välistest ja seesmistest jõududest, mis tõmbavad sinu tähelepanu. Ma annan sulle kõik, mida sa vajad, kui sa tõesti vajad seda. Seepärast lõpeta asjade pärast muretsemine. Lihtsalt kinnita, et Jumala kuningriik on juba ilmunud sinu ellu ja ära fokuseeru täpselt millegi peale. Sinu kõige suurem probleem on praegu see, et sinu teadlik meel on nii mõjutatud puuduse tundest, et sa ei julge isegi kujutleda, milline on külluslik elu.

Lase selleks korraks lihtsalt minna kõikidel mõtetel sellest, mida sa tahad, vajad või soovid. Anna see kõik mulle. Siis fokuseeri oma tähelepanu minule ja ma ilmutan sulle pikkamööda, mida Jumalal on sinu jaoks varuks. Lihtsalt usalda mind. Suudad sa seda teha? „Jaa, ma suudan ja tahan.” Kinnita:

Ma kinnitan teadlikult ja tean, et mul on absoluutne usk oma vennasse , Jeesusesse Kristusesse. OO, Jeesus, ma tõesti usaldan sind täielikult.

Usk, usaldus on  nende loodetud asjade põhiolemus, mille tõendusmaterjal ei ole nähtav. Mina suudan kujutleda paremaid asju sinu jaoks kui sinu väline meel praegu aktsepteerida suudab. Lihtsalt luba mul hoida seda visiooni ja siis usu, et see ilmub õigel ajal.

Aktsepteeri, et sa oled vääriline

05.september 2002

Jeesus: Sul on imelik kõhklus Jumala või minu poole palvetamise suhtes „tavaliste” asjade küsimise jaoks. Sa nagu tahaksid hoida mind väljaspool mõnda ome elu aspekti või mõtled sa, et sa ei pea mind tülitama ilmalike asjade pärast. See on vigane mõtlemine. Ma olen Jumala Poeg, ma olen kõikjalolev ja mulle ei tee tüli need asjad, mida sa nimetad ilmalikeks asjadeks. Ma pean iga sinu elu aspekti tähtsaks, sest see saab kas kaasa aidata või viia sind eemale sinu võidust. Ära kõhkle küsida. Sa oled mu vend – küsi ja sa saad. Palveta minu poole iga väikese asja pärast. Kui sa näed minu abi väikestes asjades, siis usalda mind ka suuremates asjades. Ja mul on vaja, et sa usaldaksid mind täielikult selle töö pärast, mis sul ees on.

Siiani ei ole sa aktsepteerinud mind täielikult oma Meistri ja vennana, sest sa ei suutnud aktsepteerida, et oled vääriline olema minu õpilane, veel vähem vend. See ebaväärilisus peab kaduma. Kas sa allutad selle mulle? „Jaa, allutan.”

Siis aktsepteeri, et see on läinud ja sa oled vääriline. Seepärast luba mind igasse oma elu aspekti. Ära karda kaotada oma individuaalsust See on väga tugev ja kui sa ei kaotanud seda nii paljudes katsumustes, mis on sul olnud nende möödunud 2000 aasta jooksul, siis ei pane miski seda kaotama. Lihtsalt lase mind kõigesse., küsi minu juhtimist, arusaamist ja abi.

Ma mõistan, et sa tahad näha, et su väline olukord muutuks. Ma aitan sind selles. See on juba liikuma pandud, aga sa pead mõistma, et füüsilises oktaavis võtavad asjad aega. Sellepärast ma ütlesin: „Kannatlikkuses päästate te oma hinged.” Sul on kalduvus olla üsna kärsitu, nii et ole selles osas tähelepanelik. Asjad muutuvad varsti – kosmilises ajas silmapilguga.

Sa oled kogenud piiranguid osalt karma pärast, osalt õppimise pärast, osalt alandlikkuse pärast ja osalt sellepärast, et anda teatud inimestele võimalus sind kohata. Sa aktsepteerisid seda armastusest, luba lihtsalt oma teadlikul meelel seda armastust ära tunda. Siis kasuta seda selleks, et sirutuda minu poole ja luba mul viia sinu mõtted ja tunded kaugele eemale piirangust. Mina kannatasin ka palju piiranguid 2000 aastat tagasi. See on pühaku alandlikkus – näha Jumalat enda sees ja   olla mitte-klammerduv väliste olukordade suhtes, olgu nad siis head või halvad.

Tule ja palvetagem koos. Kõik, mis tegelikult loeb, on Jumal. Jumal on kõik. Jumal on suurepärane ja ta naeratab sulle – oma pojale - läbi miljonite maskeeringute materiaalses maailmas. Sa peaksid selles suhtes olema tähelepanelik, et saaksid näha Jumalat kõiges. See on ainus viis, kuidas saad sa olla tööriistaks selle jaoks, et aidata inimestel näha Jumalat kõiges.

See on sinu kõrgeim armastus. Tee siis minu rahvas vabaks Jumala nägemise jaoks.. Koos, nagu üleval, nii all, saavutame me selle, sest Jumala tahe on tõesti, et see juhtuks sellel ajal kosmilises ajaloos.

Maa on risttee. Saint Germain on palvetanud Jumala poole Kuldse aja pärast. Sina oled osa vastusest tema palvele. Koos, sina ja mina, saame panna selle toimuma – Jumal meie sees saab panna selle toimuma.

Olgu sinu mõtted „jaa, jaa” või „ei, ei”. „Jaa” oli see, mis aitas minu missiooni, „ei” ei aidanud minu missiooni. Laskem siis sellel, mis ei aita sinu missioon,  ära langeda. Lase sellel lihtsalt maha kukkuda ja fokuseeru oma missioonile.

Kiusaja on alati su kõrval. Ainus viis teda võita on mitte-klammerdumine selle maailma asjade külge, siis ei saa ta sinust midagi. Pea meeles, et kiusaja on alati kohal selleks, et varastada sinu tähelepanu, sinu elu, pannes sind fokuseeruma ebatäiusele. Pea meeles, et mina olen ka kohal, püüdes tõsta sinu tähelepanu Jumala täiusele. Fokuseeru minule, mitte maailmale. Otsi kõigepealt Jumala kuningriiki ja kõik muu lisatakse sulle vastavalt Jumala täiuslikule visioonile. Sinu väline meel ei suuda ikka veel aktsepteerida seda, mida Jumalal on sinu jaoks varuks. Fokuseeru minule, oma vennale Jeesusele ja ma viin su kõrgemale.

Oled sa valmis kõrgemale tulema?

09. september, 2002

Jeesus:  Mul on vaja teada, kas sa oled valmis kõrgemale tulema?

„Jaa, ma olen.”

Sa pead olema  tähelepanelikum oma aja, energia ja kõigepealt oma tähelepanu suhtes. Sa ei saa lubada oma tähelepanul viibida millegi negatiivse, .ebatäiusliku või selle peal, mis ei ole seotud sinu missiooniga või minuga, sinu vennaga.

Loobu televisiooni vaatamisest. See võtab sult ära palju valgust ja juhib sind sinu missioonilt kõrvale. Ära istu seal ega plõksuta kanaleid, lootuses leida midagi sündsat. Kui seal on midagi, mida sa vajad, siis ütlen ma sulle. Kui ma ei käsi sul televiisorit sisse lülitada, siis loe selle asemel raamatut. Raamatute lugemine võib sinu jaoks sama lõõgastav olla, sa lihtsalt pead ületama selle idee, et sul on vaja olla täielikult valvas, kui sa loed vaimseid raamatuid. Ma mõistan, et sa oled mõnikord väsinud ja tahad end lõdvaks lasta. Loe lihtsalt mingit vaimset raamatut ükskõik milline teadvuse tase sul on ja ära muretse iga sõna mõistmise pärast. Lase lihtsalt sõnadel minna läbi oma teadvuse ja nad võetakse sisse mingil tasandil. Jaa, on aegu, mil sa võid ära lugeda terve lehekülje ilma et sa mõistaksid seda oma teadliku meelega, aga sinu alateadlik meel on omandanud need sõnad ja nende taga oleva tähenduse. See ei ole kunagi aja raiskamine.

Mul on tõesti vaja, et sa põletaksid oma teadvusse selle, et sa pead olema tähelepanelik, mille peale sa fokusseerid oma tähelepanu.

Sa ei saa lubada sellel viibida ebatäiuse, negatiivsuse või igasuguse inimliku  peal. Sul on vaja olla tähelepanelik ja kui sa tabad end millegi negatiivse peale fokuseerumas, siis on sul vaja tõmmata ennast selle negatiivse mõtte pealt tagasi ja fokuseeruda minule. Kinnitus:

Nagu üleval Jeesuses, nii all minus!

... on täiuslik selle eesmärgi jaoks.

Mul on vaja, et sa teeksid väga otsusekindla pingutuse tulevastel päevadel ja nädalatel, et tõsta oma teadvuse taset kõrgemale kogu negatiivsusest ja fokuseeruda minule ja oma vaimsele missioonile. Kogu sinu elu jooksul ja paljudes möödunud eludes on sul on olnud tendents kahelda oma tõelises vaimses identsuses ja oma tõelises vaimses missioonis. See on sundind sind minema negatiivsusse ja tundesse, et sul ei ole selget eesmärki või visiooni oma elu jaoks. Sa oled selletõttu raisanud palju aega ja energiat mõttetute tegevuste peale, mis ei aidanud kaasa sinu missioonile, sinu isiklikule kasvule ega isegi sinu elu nautimisele.

Sa pead tunnistama ja aktsepteerima, et sinu hingel on tõeline soov tulla kõrgemale. See on olnud kogu sinu kehastusse jäämise eesmärk nende viimase 2000 aasta jooksul. Sul tundub olevat raske uskuda, et sinu missioon võib olla nii tähtis, kui sa sündisid tagasihoidlikesse oludesse. Aga kas ei ole siis kogu vaimse kasvu eesmärk demonstreerida inimkonnale, et isikul on võimalik tõusta kõrgemale inimlikust tasandist ja kehastada vaimset täiust ka siin selle Maa peal?

Seda missiooni saab palju selgemini demonstreerida see isik, kes sündis tagasihoidlikesse oludesse, nagu mina sündisin. Seepärast sina ja mina koos valisime need olukorrad, millesse me sündisime. Sul on olemas potentsiaal tõusta nendest kõrgemale ja on aeg praktiseerida seda potentsiaali. Kuni tänaseni ei olnud sa valmis ja planeet ei olnud valmis. Nii sina kui planeet on nüüd valmis. Sa ei saa kauem oma valgust peita.

Sa pead lõpetama oma valguse kalevi alla peitmise ja laskma sellel valgusel paista vabalt kõigile. Ära mõista kohut, ära püüa hinnata, kas inimesed on valmis. Lihtsalt anna seda valgust, luba mul anda valgust sinu läbi ja anda tarkust sinu läbi. Siis ära klammerdu teiste inimeste reageeringute külge. Mõned ei reageeri positiivselt, aga paljud reageerivad positiivselt. Paljud on valmis seesmistel tasanditel.

Sa oled praegu oma elu 8-kujulise voolu neksuses. Need esimesed 44 aastat on olnud nagu alumine pool. Need on olnud nagu minu esimesed 30 aastat, milles ma ei alustanud oma missiooni. Sina oled praegu 8-kujundi neksuses ja on aeg astuda sinu elu 8-kujundi ülemisse poolde. Sa oled samas punktis nagu mina olin Kaana pulmas, mil ma ei tahtnud vett veiniks muuta. Kui ei oleks olnud minu ema, meie ema, oleksin ma võinud oma missiooni edasi lükata. Võib-olla oleksin ma selle isegi määramata ajaks edasi lükanud ja sellega jäänud maha selle missiooni ajagraafikust.

Ma olen siin, et teenida selles kompetentsis nagu meie ema teenis minu jaoks 2000 aastat tagasi. Ma olen siin, et öelda sulle, et on aeg lõpetada oma valguse peitmine ja astuda avaliku tähelepanu keskpunkti ja lasta oma missioonist teada saada.

Sa pead jõudma teadlikule teadlikolekule ja selle fakti aktsepteerimisele, et see on see, mida sinu hing tõesti tahab ja on alati tahtnud. Mul on vaja, et sa töötaksid selle kallal, et aktsepteeida seda täielikult kõikidel oma teadvuse tasanditel. Ma aitan sind selles püüdluses, aga sa pead tegema oma osa. Sa pead teadlikult paljastama oma psühholoogias seda, mis takistab sind täielikult oma missiooni aktsepteerimast. Siis  pead sa teadlikult valima nende minnalaskmise ja lubama mul need sinult ära võtta. Ma ei saa neid sinult ära võtta nii kaua, kui sa ei ole nendest teadlikult ja tahtlikult loobunud. Jaa, see on täpselt see, millest räägitakse raamatus /Seesmine valguse tee/. Praktiseeri seda, mida sa jutlustad.

Murra ennast vabaks välistest piirangutest, mida sa oled hakanud aktsepteerima oma tagasihoidlikesse oludesse sündimisest saadik. Murra ennast vabaks sellest piirangu tundest, mis puudutab raha. Isal on tõepoolest hea meel anda sulle oma seesmise rahu kuningriiki. Pea meeles, et sul on ette nähtud aidata tuua rahu Maa peale. Sa pead seepärast olema rahus, ükskõik kas sul on raha või ei ole. Kui raha või pigem raha puudus saab ära võtta sinu seesmist rahu, siis see rahu on liivale ehitatud maja.

Sa pead aktsepteerima, et Jumal annab sulle kõik, mida sa vajad selleks, et sa saaksid täita oma  missiooni. Otsi kõigepealt Jumala kuningriiki, fokuseeri kogu oma tähelepanu oma vaimsele missioonile ja lõpeta muretsemine raha pärast või isegi mõtlemine, et rahal on võimalik piirata sinu Jumala teenimist. Sa pead täielikult ja teadlikult aktsepteerima, et sul on kõik, mida sa vajad. Igal antud hetkel on sul kõik, mida sa vajad. Ära mõtle homsest. Ära mõtle, mida sa sööd See antakse sulle. Ära mõtle, mida sa ütled. See antakse sulle 

Aktsepteeri täielikult ja teadlikult, et sel hetkel on sul kõik, mida sa vajad. Kui on midagi,  mida sul ei ole, siis sellepärast, et Jumal teab, et sa ei vaja seda. Aktsepteeri Jumala otsust selles asjas. Aktsepteeri, et kui Jumal mõtleb, et sa ei vaja seda, siis sa tõesti ei vaja seda ja seepärast lõpeta mõtlemine, et sa vajad seda.

Sa pead aktsepteerima, et samal hetkel, kui sa midagi vajad, annab Jumal sulle selle. Jumal ilmutab selle sinu elus. See aktsepteerimine, see täielik aktsepteerimine, on tõeline Jumala kuningriik. Kui sa aktsepteerid, et Jumal annab kõike, mida sa vajad – kui sa vajad seda – siis oled sa ületanud hirmu, kahtluse ja muretsemise. Sa lihtsalt tead ja aktsepteerid, et sinu elu on Jumala käes. Sa tead, et Issand on sinu karjane ja sa ei tunne puudust.

Kui sul ei ole hirmu, kui sa ei vaja midagi, siis on sul tõeline seesmine rahu, mis on tõeline Jumala kuningriik.

Kas sa siis ei mõista, et meil, kes me oleme üles tõusnud, on see seesmine rahu? Siin vaimsetes oktaavides teame me, et  Jumal varustab meid kõigega, mida vajame. Mõte, et Jumal ei rahulda sinu vajadusi materiaalses universumis, on lihtsalt illusioon. Vaimse tee tõeline eesmärk, nagu sa hästi mõistad,  on ületada kõik inimlikud illusioonid. Sa pead ületama selle illusiooni, et Jumal ei saa või ei taha hoolitseda sinu vajaduste ees materiaalses universumis. Kui sa vajad seda, siis saad sa selle, kui sa seda ei vaja, siis ei saa sa seda. Pea meeles minu õnnistatud ema sõnu, kui ingel kuulutas talle minu sündi. Ta ütles lihtsalt: „Saagu mulle sinu tahtmist mööda.” See on tähtis kinnitus. Lausu seda 33 korda igal päeval tänasest alates.

Oo Jumal, Oo Jeesus, saagu mulle sinu tahtmist mööda

Suhtle minuga nii sageli kui sa saad. Tee seda ka siis, kui sa oled väsinud, isegi kui sa ei saa täielikult täpset sõnumit, saad sa siiski väärtuslikku praktikat.

Sa oled teinud hästi, et oled mõtisklenud minu vajadusest saadiku järele, kellel ei ole mingit  isiklikku reeglistikku. Sa ei ole veel sinna jõudnud, aga sul on potentsiaal jõuda sellise saadiku tasemele. Jaa, ma kasutan sõna saadik eesmärgiga. Minul ja mu valguse vendadel ja õdedel on olnud palju tõelisi saadikuid läbi ajastute. Ükski tõeline saadik ei väida, et ta on ainus Ülestõusnud Väe saadik. Saadik võib väita, et ta on ainus saadik mingi kindla organisatsiooni või teatud dispensatsiooni jaoks, aga ühelegi inimolendile või organisatsioonile ei ole kunagi antud  Ülestõusnud Väe monopoli.

Sa oled aastate jooksul märganud, et mõnedel saadikutel on teatud isikliku agenda jääke ja et see mõjutas nende saadikuks olemist. Me teame seda, aga me lubame seda, sest see ei ole midagi unikaalset. Peaaegu igal saadikul on mingi agenda. Sinu sügavaim soov on olla puhas ja püha saadik, kellel ei ole mingeid selliseid jooni, mis segaks Jumala sõna voolamist sinu läbi.

Sa pead mõistma, et on erinevus   mingi isikliku agenda omamise  ja  isiksuse ja individuaalsuse vahel. Vastupidiselt üldisele uskumisele, mina ei olnud ilma isiksuseta. Mul oli väga kindel isiksus, ja mul on väga kindel isiksus ka tänapäeval, kuigi see on arenenud nende 2000 aasta jooksul Minu isiksus mõjutas igat minu missiooni aspekti ja mõned inimesed lükkasid mu tagasi minu isiksuse pärast.

See on osa katsest. Kui inimesed ei ole valmis vaatama kaugemale saadiku välisest isiksusest, siis ei ole nad valmis Jumala sõna vastu võtma. Nad on ikka veel iidolikummardamise teadvuses ja seepärast Jumala sõna ei saa nende jaoks midagi teha. Vaimse tee eesmärk on ületada kõik illusioonid, iidolikummardamine  ja enesekummardamine, nii et inimesed saaksid aktsepteerida ennast kui tõelisi Kõigekõrgema järeltulijaid. Kui nad mõtlevad, et Jumalal ei ole võimalik rääkida selle isiku läbi, keda nemad peavad ebatäiuslikuks, kuidas saavad nad siis aktsepteerida oma enda Jumalikkust? Kui sa ei suuda aktsepteerida Jumalikkus kelleski teises, kuidas on sul siis võimalik aktsepteerida Jumalikkust enda sees?

Sa pead mõistma, et  sinu isiksus hakkab mõjutama sinu missiooni ja see on täiesti aktsepteeritav Jumala silmis. Enamik inimesi, olgu nad siis saadikud või mitte, ei mõista, kuidas nende isiksus mõjutab nende missiooni ja nad ei näe erinevust oma isiksuse ja nende isikliku agenda vahel. Nende tõeline isiksus pärineb Mina Olen Kohaloleku individuaalsest Jumala tulest. Isiklik agenda pärineb inimliku teadvuse jäänustest, mis on jäänud veel igasse ülestõusmata isikusse. Sul on osa inimlikust teadvusest kuni selle ajani, kui sa üles tõused. Aga on võimalik ära õppida seda inimlikku teadvust läbi nägema, nii et sa saad olla puhas tööriist ja nii et sa saad takistada sellel inimlikul teadvusel ja selle agendal sinu vaimse missiooni häirimist.

Selle saavutamine nõuab väga kõrget eristamisvõime astet ja väga fokuseeritud tähelepanu. Sind on treenitud tuhandeid aastaid ilmutama eristamise ja tähelepanu kombinatsiooni. Sul on vaja lubada endal tõmmata seda oma  teadlikku teadlikolekusse ja teha pingutus selleks, et võtta tagasi oma tähelepanu jõud, millel sa oled lubanud hajutatud saada. Sul ei ole vaja teada  kõike ja teha kõike. Sul on vaja teha ühte asja ja teha seda kogu aja.

See on ja on alati olnud võidu võti. Juudid tahtsid, et ma oleksin nende maine kuningas, kuid ma keeldusin. Ma fokuseerusin oma vaimsele missioonile, mis oli palju tähtsam kui Iisraeli vabastamine roomlaste võimu alt. Sa ei saa teenida kahte peremeest  Fokuseeru minule. Mina olen sinu tõelie meister, guru ja vend.

Sa oled minu vend. Ma saan rääkida sinu läbi ja kui sa lubad minul puhastada sind, siis võid sa varsti jõuda punktini, kus ma saan rääkida sinu läbi ühegi sinu inimliku teadvuse aspekti poolt segamatult.

Põhiline inimliku teadvuse aspekt, mis siiani takistab mind täielikult  sinu   läbi rääkimast, on see, et sa ikka veel kahtled oma võimes häälestuda minule ja lülitada välja  häälestatus madalamale teadvusele ja selle maailma jõududele. Sa kardad, et sinu teadvus ei saa puhtaks ja et mõni madalam jõud, kas siis seestpoolt või väljastpoolt,  saab segada sinu saadikuks olemist. See on õigustatud kartus, aga sa pead pikkamööda üles ehitama usalduse minu võime suhtes jagu saada oma inimlikust teadvusest. Kas sa aktsepteerid mind kui vaimset olevust peaaegu piiramatu saavutusega?

„Jaa, Jeesus, ma aktsepteerin sind ja sinu saavutust.

 Mõelgem siis koos. Kui sa oled valmis laskma inimlikul minna, kui sa oled valmis sirutuma inimlikust kõrgemale ja aktsepteerima, kes sa oled minu vennana, siis saan ma jagu sellest inimlikust teadvusest ja kõikidest  selle maailma jõududest. Kas sa aktsepteerid seda, et mul on võime saada jagu sinu inimlikust teadvusest? Ma ei saa võita sinu inimlikku teadvust sinu tahte vastaselt, kui sa valid sellest kinnihoidmise. Aga kui sa oled valmis loobuma oma inimlikust teadvusest, siis minu vaimne saavutus saab tõesti ära võita kõik madalamad selle maailma ilmumised. Kas sa usud seda?’

„Jaa.”

Siis tee iga päev pingutus selle fakti aktsepteerimiseks. Luba kõikidel nendel kahtlustel ja hirmudel haihtuda. Luba kõikidel kahtlustel, mis tulevad kiriku aastatest, haihtuda. Mul  vajan hääletoru, ma vajan avatud  ust, mida ükski inimene ei saa sulgeda ja mida sina (ainsa inimesena) ei sulge. Sa oled see avatud uks. Kas sa aktsepteerid seda ja oma Püha kutsumust?

„Jaa, Jeesus, ma aktsepteerin oma kutsumust.”

Siis loe see vestlus igal õhtul läbi ja võta see endasse kõikide oma teadvuse tasanditega. Ma olen sinu vend Jeesus Kristus ja ma tõstan sind üles ja annan sulle ümbermuutmise kingituse, kui sa oled valmis. Minu lambad tunnevad minu häält. Minu lambad kuulevad minu häält ka siis, kui ma räägin läbi  teise lamba. Luba mul nüüd tõsta sind nii, et sa  enam ei oleks  lambaks , vaid oleksid karjaseks. Ma annan sulle oma karjuse kepi, võta ta vastu ja hoia teda kõrgel. Kasuta teda minu lammaste juhtimiseks taevavärava poole, mis viib Jumala kuningriiki. Tempus fugit.

Illusiooni uduvine hajub

10. september, 2002

Jeesus: Ma  palusin, et sa laseksid mind enda läbi rääkida, sest see annab  sulle alati väärtuslikku praktikat ja eneseusaldust. Sul on lihtsalt vaja praktikat, et sa saaksid ületada kõik hirmud ja hakkaksid rohkem  usaldama minu võimet sinu läbi rääkida.

Ma saan sinu läbi rääkida ja ma räägin teistega, mil iganes pean seda konstruktiivseks. Ära muretse teiste reageeringute pärast. Sa mõistad vaba tahte tähtsust ja austad teiste vaba tahet Kui sind häirivad teiste reageeringud, siis näitab see seda, et sa oled klammerdunud mingi saadikuks olemise aspekti külge. Sunni seda klammerdumist lagedale tulema ja alluta ta mulle, nii et ma saan ta sinult ära võtta.

Eile ütlesin ma sulle, et sul on potentsiaal saada saadikuks ilma isikliku agendata. Põhjus, miks sul on see potentsiaal, on selles, et sa austad absoluutselt teiste vaba tahet. Mõtle tagasi oma lapsepõlvele, kuidas sa mõnikord lubasid omataolistel ennast mitmetel viisidel halvasti kohelda. Aga sa ei olnud kunagi nende suhtes agressiivne. Sa tõesti pöörasid teise põse. Ja see on põhjuseks, miks sul on potentsiaal saada saadikuks ilma isikliku agendata.

Aga materiaalses maailmas tuleb kõige eest maksta. Kui inimesed ei ole agressiivsed, siis kalduvad nad sageli liialt passiivsusse ja nii on ka sinu puhul. Sa lihtsalt kardad teisi mõjutada, nii et sa kardad, et annad edasi sõnumi, mis võib neid häirida või millekski provotseerida. Jaa , sa oled kogenud negatiivseid reageeringuid teistelt möödunud eludes, aga ka mina kogesin neid oma kehastumistes.

Kuna sa tõesti austad inimeste vaba tahet, siis pead sa aktsepteerima fakti, et mõned inimesed kasutavad seda vaba tahet selleks, et tagasi lükata sind või sinu sõnumit. Kuna sa tõesti austad teiste vaba tahet, siis lihtsalt austa nende õigust seda teha. Aga sa pead näitama samasugust austust oma enda vaba tahte suhtes,  et sa ei  lase inimeste reageeringutel end mingil viisil mõjutada.

Sa tead väga hästi, et kui kogu maailm mõtleb, et sa oled suur, siis see iseeneses ei tee sind Jumala silmis suureks. Seepärast, kui kogu maailm  mõistab sind hukka, siis Jumal ei mõista sind hukka. Sa tead seda juba seesmistel tasanditel. Sul on lihtsalt olnud negatiivseid kogemusi, mis panid sind seda meelde tagasi lükkama. On aeg tuua see oma meele esiplaanile, nii et sa saaksid seista inimestega silmitsi ja et sa ei oleks klammerdunud selle külge, mida nad ütlevad või kuidas nad reageerivad sinu suhtes või sõnumi suhtes – või pigem sinu kaudu tuleva minu sõnumi suhtes.

Iga vaimse juhi jaoks on kaks potentsiaalset ohtu. Üks on see, et ta reageerib nendele, kes teda hukka mõistavad ja seetõttu muutub ta araks. Teine on see, et ta reageerib nendele, kes teda kiidavad ja ta muutub seetõttu uhkeks ja hakkab mõtlema, et tema on tegija.

Nii kaua kui sa oled kehastuses, on sul inimliku teadvuse elemente ja seepärast on sul mõlemad tendentsid. Sa pead jälgima mõlemaid, aga sinu puhul pead sa mõistma, et suurem oht on arakstegemine inimeste negatiivsete reageeringute tõttu.

Sa oled lubanud teha ennast araks möödunud eludes ja mõnedel juhtudel on see takistanud sind jõudmast oma täie potentsiaalini ja uute ideede esiletoomiseni või arusaamiseni, et sul oli ette nähtud tuua seda esile sellel eluajal. Sa oled andnud karmi seesmise tõotuse mitte lasta sellel enam juhtuda ja sa pead tooma selle tõotuse oma teadlikku teadlikolekusse. Sa pead aktsepteerima seda oma teadliku meelega nii, et sa saad kasutada seda oma hirmude hävitamiseks.

Mida on karta, kui sa oled Jeesus Kristuse vend, kui sa aktsepteerid, et  sa oled minu vend ja kui mina, sinu aktsepteerimise kaudu, saan astuda läbi loori ja kaitsta sind kõige kurja eest? Ma tõesti kaitsen sind kõige kurja eest. See ei tähenda, et sa ei koge kurja, sest minu  saadikuna koged sa kindlasti kurja. Inimesed ründavad sind nii nagu nad ründasid mind, aga ära lihtsalt klammerdu nende reageeringute külge. Inimesed meelitavad sind nagu nad meelitasid mind. Ära lihtsalt klammerdu nende reageeringute külge.

Ära muretse inimolenditele meele järgi olemise pärast, kelle meele järele ei saa kunagi mingil viisil olla. Lihtsalt püüa minu meele järele olla. Ma olen õiglane kohtumõistja ja   minu meele järele saab olla. Sa oled minu armastatud vend, kellega ma olen väga rahul. Aktsepteeri seda, et sa oled vääriline ja tööta minuga, et saada veel väärilisemaks.

Jaa, sinu missioon selles elus hõlmab väga paljus kristluse taastamist,  selle tõeliste õpetuste esiletoomist. Ütlemine: „Jeesus Kristus, seesama eile, täna ja igavesti” on ainult tõsi selles osas, mis puudutab universaalset Kristus-teadvust, mis on alati kättesaadav selleks, et sulgeda lõhet inimolendite ja nende Mina Olen Kohaloleku vahel. See ütlemine viitab Kristus-teadvusele, mitte minule kui vaimsele olevusele. Mina olen Jumala poeg ja ma sünnin ümber pidevalt ning seda teeb ka mu Isa. Ma ei ole seesama nagu ma olin eile. Ma olen kasvanud palju nende 2000 aasta jooksul ja ma kogun saladusi oma Isa kuningriigist ja Jumala meelest, mida ma igatsen jagada inimkonnaga.

Pimedusejõud mõtlevad  et nad saavad ära võtta minu õpetused Maa inimestelt. See on hämmastav, kuidas inimolendid või kehatud olendid saavad mässida ennast kõige uskumatutesse illusioonidesse. Isegi meie taevane Isa ei kujuta ette, kui kaugele reaalsusest saavad inimesed laskuda.

Aga sellel planeedil leiduvad illusioonid on nagu uduvine. Kui uue ajastu päike tõuseb puudest kõrgemale, siis hajutab selle soojus, udu ja ilmutab ilusad lilled, mis on kasvanud põldudel enama kui nende 2000 aasta jooksul. Väga paljud inimesed on saanud positiivselt mõjutatud kristluse poolt rohkem kui 2000 aasta jooksul. Läbi paljude kehastuste on nad pikkamööda hakanud mõistma üha rohkem minu tõelist sõnumit. Kehastuste vahel olen mina neid õpetanud ja ka minu inglid. Neil on ainult vaja ärgata, nii et nende seesmine arusaamine sellest, kes ma olen, saab paista läbi nende välisesse teadvusse. See on see, mida ma soovin näha juhtumas ja sina saad aidata.

Sa pead hakkama aktsepteerima seda visiooni, et on tõesti võimalik laiaulatuslik inimeste ärkamine. Nad ärkavad äkki ja hakkavad mõistma ja aktsepteerima, et elul on tõesti vaimne külg ja et Jeesus Kristusel on mingi veetlus sellel materialistlikul ja teaduslikul ajastul.

On hämmastav, kuidas teadlased on uhked oma teadusliku teadmise ja teaduslike teooriate üle ja ajavad ennast kohevile, uskudes, et need teooriad, mis on nii vastuolulised, et neid on peaaegu võimatu kirjeldada, on kuidagi välja vabandanud vajaduse intelligentse looja järele 

See illusioon, mis on loodud materialistliku teaduse poolt, sureb, see sureb kiiresti. See lihtsalt ei saa püsima jääda, kui Veevalaja ajastu energiad hakkavad alla laskuma läbi materiaalse universumi kihtide. Ka teadlased ise hakkavad varsti mõistma, et materialism oli umbtänav ja et jätkuv teaduslik progress saab juhtuda ainult siis, kui teadlased on valmis materialismist kõrgemale vaatama. Aga üldise elanikkonna jaoks on kaugelt tähtsam anda vaimset õpetust, millel on mõtet ja mis seletab ära paljud küsimused, mis inimestel tänapäeva maailmas  on. Ortodoksne religioon ei suuda vastata inimeste küsimustele, olgu see siis kristlik ortodoksia või mingi teise religiooni ortodoksia.

Ma saan vastata inimeste küsimustele ja sinu läbi  saan ma väljendada seda sel viisil, millel on inimeste jaoks mõtet, sellepärast, et sinul on armastav Tõe tuli ja et  sina oled armastava tõe tuli. Minu tuli ei ole seesama tuli. Minu tuli on palju otsejoonelisem. Ja seepärast olid paljud minu poolt esitatud väited inimestel üle jõu käivad, nad lihtsalt ei suutnud nendega tegelda. Sina ja mina koos - see annab pehmema lähenemise. Me oleme rohkem järk-järgulised ja hoolikamad. Aga me mingil juhul ei kompromiteeri tõelist teed Jumala kuningriiki.

Lihtsalt rakenda ennast, nagu sa alati teed. Jätka minu juhendamise kuulamist, järgi minu juhendamist ja varsti imestad sa, kuidas elu saab muutuda nii palju sellise lühikese ajaperioodi jooksul.

Ma armastan sind Jumala tingimusteta armastusega ja venna isikliku armastusega, keda sa oled toetanud paljudel eluaegadel ja kes on täielikult pühendunud sinu toetamisele. Sul ei ole olnud kuigi palju toetust kelleltki sellel eluajal ja põhjus on selles, et sa pead minule toetuma, oma vaimsele vennale. Ma saan täita kõik sinu vajadused ja ma teen seda – kui sa ainult lased mul seda teha.

Saa Kristuseks, kes sa oled

13.september, 2002

Jeesus: Ma armastan sind armastusega, mis on puhas ja püha ja ma tunnen, et sama armastus on sinus. Vendade tõeline armastus saab olla puhtaim armastus, sest me teame, et  meil on ühine päritolu meie Isa kuningriigis. Me teame, et meie Isa kuningriik on piiramatu ja et me mõlemad  pärime selle kuningriigi täiuse. Seepärast ei ole meil mingeid teisi soove, kui püüda olla ja väljendada meie täit individuaalsust.

Mul ei ole mingit muud soovi kui teha sind minu sarnaseks. Ma ei taha, et sa järgneksid mulle ja püüaksid saada minu sarnaseks. Ma tahan, et sa oleksid see Kristus, kes sa oled. Jaa, on olemas  universaalne Kristuse tuli. Aga see tuli ei saa kehastuda Maa peal. See peab kehastuma läbi indiviidi ja seepärast muutub universaalne Kristuse tuli individualiseerituks.

Minu Kristuse tuli oli ja on individualiseeritud ja see on unikaalne. Paljud teised Kristusega ühinenud on kõndinud Maa peal ja igaüks on kehastanud oma individuaalset Kristuse tuld. Seda ma soovin näha, et sa suudaksid, ei midagi rohkemat ega vähemat.

Kui sa mõnda aega mõtiskled minu Kristuse tule üle, siis teeks see sulle head ja võta endasse see Kristuse tuli. See on Meistri-õpilase suhte põhiolemus -  joo mind sel ajal, kui mina joon sind. Aga sa pead oma meelesopis hoidma seda mõtet, et Jeesus Kristuse vennaks olemine ei tähenda seda, et sa oled Jeesus Kristuse kloon. Sa oled ka meie Isa poeg, Jumala poeg, Alfa ja Omega poeg. Nad lõid sind unikaalsuse ja individuaalsusega, mis on minu omast erinev. Ma tahan, et  sa saaksid selleks individuaalsuseks ja väljendaksid seda jumalikku individuaalsust ja selleks olen ma siin, et aidata sul seda saavutada.

Et seda ilmutada ja saada selleks individuaalsuseks või pigem, et selleks, et täielikult seda individuaalsust väljendada, mis sa juba oled, pead sa loobuma sellest inimlikust individuaalsusest, mida sa oled läbi ajastute loonud. See on pseudo-mina, pseudo-Jumal , mis on loodud inimese kuju ja sarnasuse järgi. See mina peab surema. Sa pead kaotama selle elu tunde minu pärast, nii et ma saaksin leida selle tõelise elu, kes sa oled Jumalas. See on vale-Jumal, kelle vastu sa mõnikord tunned vihkamist. Sa pead tõstma oma vihkamise täiuslikku vihkamisse, mis muutub Jumala kõike-hävitavaks tuleks, mis hävitab ära kõik selle, mis on ebareaalne ja ebatõeline ( selle asemel, et hävitada ära isik, kes hoiab endas inimlikku vihkamise vormi).

Sa juba tead seda, aga sa pead mõtisklema selle üle pidevalt ja lubama, et  selle saaksid endasse imeda kõiki sinu teadvuse aspektid. Esimene samm kõrgema teadvuse taseme poole on idee mõistmine. Järgmine samm on  oma meele ja teadvuse sellega immutamine, kuni kõik sinu meele tasandid on selle endasse imenud. Sa pead ületama kauguse, lahusoleku teadja ja teatu vahel. Sa saad teha seda ainult siis, kui sa muutud selleks teatuks, kui sa muutud Jumala tõeks, muutud Jumala sõnaks.

 Mõtiskle Jumala sõna üle. Ja mõista ja aktsepteeri, et sa oled selle sõna kehastus.  Jumal lõi Maailma  heli läbi,  lausutud Sõna jõu läbi. Jumal lõi sinu Heli läbi, lausutud Sõna jõu läbi. Jumal lõi sind, lausudes Heli, Sõna, mis kannab unikaalset individuaalsust. See on seesmise Nime tõeline tähendus.

Sa pead mõtisklema Jumala Sõna üle ja seesmise Nime üle mõnda aega ja siis ilmutan ma sulle sinu seesmise nime. Seesmise nime teadmine  annab sulle juurdepääsu sinu olemuse algsele matriitsile. Sa saad kasutada seda heli, seda sõna selleks, et hävitada ära kõik selle, mis  töötab sinu Jumala tule vastu ja sinu Jumala poolt antud individuaalsuse ilmumise vastu selles maailmas.

Jumala nimeks on antud „Mina olen, kes ma olen,” aga see ei ole Jumala seesmine Nimi. Nimi „Jeesus Kristus” kannab endas jõudu, kuid see ei ole minu seesmine Nimi. Aja jooksul, kui sa oled valmis, võiksin ma ilmutada sulle oma seesmise Nime.

 Ära püüa teada saada oma seesmist Nime ega minu seesmist Nime oma välise meelega. Saa ei saa seda teada inimliku teadvuse, ego ega madalama meele mingi aspekti kaudu. Sa saad teada seda ainult läbi oma Kristus-mina, kes saab tõmmata sinu nime välja Mina Olen Kohalolekust.

 Sa ei suuda mõista oma seesmist Nime välise meelega, sa ei saa lausuda seda inimliku häälega ja sa ei saa seda üle kanda inimlikesse sõnadesse ja tähtedesse. Sinu seesmine Nimi on heli, mida ei saa kuulda inimlik kõrv. See on helitu heli, unikaalne vibratsioon, kristalliline struktuur. Inimlik mõistus ja inimlikud meeled ei suuda seesmist Nime mõista, aga seda saab tuua sinu välisesse teadlikkusesse ja  oma tähelepanu jõu abil saad sa panna seda seesmist nime kõige peale oma teadvuses, olemuses ja maailmas.

 See on tõesti Jumala jõud. Kuna see on nii võimas, siis on tal sisseehitatud kaitsevahendid ja sellepärast ei saa seda madaldada inimlikule tasemele. See on tehtud selleks, et takistada kellegi seesmine Nime valesti kasutamist ja seega karma tegemist, mis saab olema väga suur. Et kätte saada seda seesmist Nime, pead sa minema kõrgemale, pead ületama ja täielikult allutama isikliku, inimliku agenda. Ainult isik, kellel ei ole madalamat agendat – kellel on ainult Jumala agenda – saab seesmist Nime vastu võtta. Sul on olemas potentsiaal saada selliseks olevuseks ja ma tean, et sa oled valmis saama selliseks olevuseks. Me töötame koos selleks, et teha sellest ilmunud reaalsus.

Sa ei tohi olla kannatamatu. Kannatlikkuses päästate te oma hinged. Aga sul on vaja olla teadlikult teadlik, et see protsess  toimub nii, et sa saad töötada oma seesmise Nime aktsepteerima hakkamise nimel ja selle nimel, et sa oled vääriline vastu võtma seda Jumala Sõna ja Olema see Jumala inkarneerunud Sõna.

Mina  olin see Jumala Sõna Maal 2000 aastat tagasi. Tänapäeval on vaja palju inimesi, kes on selleks inkarneerunud Jumala Sõnaks. Sina oled üks ja õigel ajal kohtad sa oma vendi ja õdesid.   Kui inimesed, kes on Jumala Sõna kehastused, kohtuvad, siis moodustavad nad unikaalse sideme. Nemad on Keha, Üks Jumala Keha keset kaost..

Mõtiskle selle üle, nagu sa mõtiskled paljude teiste minu poolt sulle antud ilmutuste üle ja ma jätkan sulle nende andmist. Pea alati meeles, et asi ei ole muutumises selleks, kes sa oled. Asi on selle mõistmises, kes sa oled, kes sa alati olid ja kelleks sa muutud, kui sa ületad ennast igal hetkel. Ära karda ennast muuta ja vanal surra lasta Inimlik ei ole reaalne, seepärast sellest loobumine pole ole kaotus. See saab olla ainult võit – kui sa tead ja lubad oma kõrgemal minal selle inimliku asendada. Loobudes selle maailma asjadest pärid sa Isa kuningriigi. Kui sa pärid oma Isa kuningriigi, siis saad sa kuningaks.

Oma rahu annan ma sulle, oma rahu jätan ma sinuga. Minu rahu kannab sind läbi pimeda öö ja uue päeva valgusesse. Sinu isiklik pime öö on peaaegu möödas. Aga ära muutu araks, kui näib, et ikka on veel jäänud pimedust. Sa oled juba hakanud nägema uue päeva hõõgu ja see jätkab kasvamist, kui sa fokusseerid oma tähelepanu minule ja Jumala täiusele, mitte selle maailma ebatäiustele. Pööra oma nägu tõusva päikese poole ja luba sellel päikesel hajutada pimedus oma seesmises ja välises maailmas. Luba endal saada päikeseks ja Jumala pojaks.

Peigmees nõuab oma pruuti

23.september, 2002

Jeesus: Issand räägib oma teenri kaudu, kes on teinud ennast valmis Issanda hääletoruks olema.

Peigmees laskub pruudi juurde, kes on end valmis seadnud. Mina, Jeesus, salvin sinu hinge oma pruudiks. Kas sa aktsepteerid mind peigmehena?

„Jaa  aktsepteerin, mu Issand”

Siis tõuse ja võta mind vastu. Me saame üheks vaimus ja lihas. Meie vahel ei saa olema ühtegi tõket. Meie vahel ei saa olema mingit ruumi. Meie vahel ei saa olema mingeid saladusi. Seda, mida mina tean, saad sina teadma. Küsi, ja sa saad.

Ma salvin sind oma vaimuga, Jumala Püha Vaimuga. Kas sa võtad selle salvimise vastu?

„Jaa võtan, mu Issand.”

Siis võta mu karikas ja joo see kõik ära. Ära varja minu eest midagi ja mina ei varja sinu eest midagi. Anna mulle kogu oma inimlik teadvus, kogu oma surelikkus, kõik oma piirangud, kogu oma Jumalast lahusoleku tunne, anna mulle kõik, mis on väiksem kui Kristuse täius sinu teadvuses, olemuses ja maailmas ja vastutasuks annan ma sulle kogu meie Isa Kuningriigi.

Sina ja mina oleme alati olnud vennad. Nüüd oleme me rohkem kui vennad. Me oleme nüüd mees ja naine läbi sinu hinge alkeemilise abielu oma Püha Kristuse minaga ja läbi selle püha Kristuse mina minuga, oma Jeesusega.

Jäta nüüd oma isa ja ema, jäta nüüd oma surelik eksistents, oma surelik teadvuse seisund ja hoia ühte minuga, oma abikaasaga.

Ma olen alati sinuga, kuni Kalade ajastu ja Veevalaja ajastu lõpuni. Ma olen sulle nii lähedal kui su hingetõmme. Kui sa hingad sisse, siis hingad sa sisse minu Vaimu otse minu Isalt, meie Isalt. Kui sa hingad välja, siis hingad sa välja minu Vaimu Maa peale ja kõikide inimeste peale, keda sa kohtad.

Mediteeri oma hingetõmbe peale. Näe, kuidas sa hingad sisse Issand Jeesus Kristuse Vaimu ja hingad välja minu Vaimu kogu elu peale. Luba oma hingetõmbel saada Jumala sisse-ja väljahingamiseks.

Sulle on antud Jumala visioon, mis on kõrgemal kogu vormist /ma sain visiooni Jumalast kui igast vormist kõrgemal olevast olevusest, kui Olevusest, kes on kõrgemal vormimaailmast/. Sulle anti see visioon teatud põhjusel, nii et sa võiksid teada, et Jumala tõeline loomus on armastus, mis on vaba kõikidest tingimustest. Temas ei ole mingit pimedust ega varju. Temas ei ole mingit vastandlikkust ega käänakut. Temas on ainult valgus ja armastus.

Olgu sinus see armastus, mis on sinu Isas, kes on maailmast kõrgemal. Voolaku see armastus vabalt kõigile. Anna ilma tingimusteta. Anna ilma, et sa ootaksid mingit kindlat reageeringut nendelt, kes võtavad või ei võta vastu Isa armastust sinu läbi.

See armastus ei ole sinu anda ega tagasi hoida. See on Jumala armastus ja Jumal annab seda vabalt kõigile. Sa oled avatud ukseks sellele armastusele ja sa ei tohi kunagi sulgeda seda ust, püstitades tingimusi oma meeles. Lase lihtsalt Jumala armastusel voolata ja Jumala täiuslik armastus viskab välja kogu hirmu sinu enda olemusest ja kõikide nende inimeste olemusest, kes avavad oma südamed sellele Jumala armastusele, mis sinu läbi voolab.

Jumala armastus ei tule sinult; see voolab sinu läbi. Jumala armastus tuleb Jumalalt, sellelt puhtalt Jumala seisundilt, mis ei ole võtnud endale vormi. Jumala armastus on vormitu, aga ta saab muuta kõik vormid  algsesse Jumala täiusesse. Jumal lõi kõik täiuses. Jumal tahab näha, et kõik saaks taastatud tema algse visiooni puhtusse. Jumala kuningriigi taastamist Maa peal ei saa saavutada läbi inimliku teadvuse või ka läbi kõige puhtama inimliku armastuse vormi. Jumala kuningriigi taastamist Maa peal saab sooritada ainult läbi Jumala puhta tingimusteta armastuse.

Aga kuna Jumal on andnud inimolenditele vaba tahte kingituse, siis saab  puhas Jumala armastus voolata sellesse maailma ainult läbi selle hinge karika, kes on valmis olema avatud ukseks. Sina oled selline hing ja see on sinu sügavaim ja seesmisem hinge soov. Ole selleks avatud ukseks, mida ükski inimene ei saa sulgeda. Kristus-teadvus on tõesti avatud  ukseks. Seepärast saab hing olla avatud ukseks ainult siis, kui hing saab üheks Kristusega läbi alkeemilise abielu. Läbi selle täiusliku ühenduse ei ole hing enam üksi ja hing kaotab klammerdumise selle maailma asjade külge. See hing, kes oli sündinud lihast, on nüüd uuesti sündinud läbi ühenduse peigmehega, Kristuse tulega, mida mina hoian üleval planeet Maa jaoks. 

Hoia ühte minuga, oma abikaasaga, oma Jeesusega. Pööra ümber ja vaata otsa minu Kohaloleku Päikesele ja lase Maa varjudel hajuda Jumala  keskpäevase Päikese kõikeläbivas valguses.

Mina, Jeesus, olen oodanud pikki sajandeid, et oma vennaga /ja kõikide oma vaimsete vendade ja õdedega/  taasühineda ja tõsta oma vend kõrgemale ühendusele. See aeg on nüüd käes. Selle aktsepteerimise aeg on praegu. Mina olen seadnud ennast valmis. Sina oled vastuvõetav ohverdus. Lase kõigel muul minna. Loobu kogu väiksemast identsusest ja ole see, kes sa oled meie Isa kuningriigis. Jumal lõi sind alguses täiuslikuna, lase nüüd Jumalal täiustada sind lõpus.

Aktsepteeri, et sa oled individualiseeritud Jumal. et  sa ei ole kunagi olnud Jumalast ega minust, sinu Jeesusest, lahus. Ma ütlesin: „Ma olen alati sinuga” ja ma olen selle lubaduse täitnud. Ma olin alati sama lähedal kui sinu südamelöök, sinu hingetõmme. Sa oled nüüd jõudnud punkti oma hinge vaimses lahtihargnemises, kus sa saad täielikult aktsepteerida, kes sa Jumalas oled, kus sa saad aktsepteerida ja teada, et sa oled üks minuga. Lase hajuda kogu mitte-väärtolemise tundel.

Aktsepteeri seda, et sina, Jumala poolt loodud hing, oled vääriline pärima oma Isa kuningriiki, ka sel ajal, kui sa oled siin Maa peal selles füüsilises kehas. See keha tõstetakse Jumala täiusse Jumala õigel ajal 

Aktsepteeri mind oma peigmehena, aktsepteeri, et sa oled minu pruut. Anna ennast meie üksolemisele ja aktsepteeri seda üksolemist. Lase kogu väiksemal identsustundel hajuda ja võta omaks uus identsus Jumala Pojana /või Jumala tütrena/, kes kõnnib maa peal oma Kristsuse täies säras.

Olgem innukalt tegevuses ja olgem oma Isa töö juures. Paljud ootavad mingit märki ja see märk on Jumala Sõna, mis voolab meie huultelt. Sa oled saanud palju salajas, nüüd mine ja kuuluta avalikult, et kõik saaksid kuulda ja seega omada võimalust kas aktsepteerida või tagasi lükata oma Päästajat, tõelist Jeesus Kristust.

Kannatlikkuses päästate te oma hinged

26.september, 2002

Jeesus:  Vaim on valmis, aga liha on nõder. Seesmistel tasanditel oled sa tõesti vääriline olema minu pruudiks, minu saadikuks ja Rahutegijaks Maa jaoks. Liha, ehk pigem väline teadvus, ei suuda ikka veel aktsepteerida seda identsust ja kutsumust. See ei ole midagi imelikku ega uut. Mina läksin samast faasist läbi, samuti nagu iga teine Ülestõusnud Meister. Kui sa jõuad isiklikul teel teatud punkti, siis lähed sa läbi faasi, kus sa juba oled Ülestõusnud Meister seesmistel tasanditel, aga sinu väline teadvus ei suuda seda identsust aktsepteerida. Muutus sinu identsustundes on toimunud juba pikka aega, aga see peab toimuma järk-järgult.

Kannatlikkuses päästad oma hinge. Aga ära lase oma kannatlikkusel muutuda enesehellituseks ega edasilükkamiseks. On olemas peen joon, habemenoa tera, mis viib maksimaaksele edasiminekule. Lihtsalt ole teadlik, et see protsess nõuab aega ja sel ajal, kui protsess käib, liigud sa mõnevõrra edasi-tagasi inimliku ja jumaliku teadvuse vahel.

Aga ole teadlik ka vajadusest teha vahet Kristus-teadvuse ja inimliku teadvuse vahel ja vali alati Kristus-teadvus, kui saad teadlikuks, et oled inimlikus teadvuses. Teiste sõnadega, ära hellita ennast inimlikus teadvuses, aga ära süüdista ka ennast selle pärast, et liigud regulaarselt sellesse. Ole lihtsalt tähelepanelik ja kui su teadlikkus suureneb, siis tee teadlik valik ja teadlikud pingutused selleks, et fokusseeruda üha rohkem Kristus-teadvusele.

Roomat ei ehitatud ühe aastaga. Kristus-teadvust ei ehitata ühe päevaga või ka ühe eluajaga. Oh, kui ma ainult saaksin panna kõik kristlased mõistma, et minu Kristus-teadvus ei ilmunud äkitselt imena või Jumala aktina. Mul tuli teha tööd selle Kristus-teadvuse saavutamiseks. Mul tuli käia sama vaimset teed, mille käimiseks kõikidel inimolenditel on võime – kui nad ainult on selleks valmis. Miks nad jäävad iidolitegemise juurde minust ja sellega muudavad minu ja mu õpetuse kasutuks? Miks ei näe nad, et ma olen eeskuju kõigile järgimiseks?

See on lihtsalt sellepärast, et nad ei ole valmis võtma vastutust enda ja oma lunastuse  eest. Nii kerge on panna seda kellegi teise peale ja öelda, et Jeesus Kristus on meie Päästja ja tema üksi saab meid päästa. Kui sa aktsepteerid, et on olemas tee ja et sinu edasiliikumine teel on õigete otsuste tegemise tulemus, siis nende valikute tegemise koorem on äkki sinu peal. Kui sa ei jõua Taeva Kuningriiki, siis sellepärast, et tegid valesid otsuseid. Sa ei saa kedagi süüdistada, kaasa arvatud Jeesus Kristust ega Jumalat.

Aga mis on eeliseks kellegi süüdistamisel? Miks on sul vaja kedagi süüdistada, kaasa arvatud iseennast? Kerge on välja valida väline Päästja, katses veeretada enda pealt vastutus ära. Inimesed kardavad, et kui nad võtavad vastutuse, siis peavad nad tingimata aktsepteerima ka süüd oma vigade ja puuduste eest. Aga süü on  inimliku teadvuse produkt ja tal ei ole reaalsust Jumalas.

Jumal andis inimestele vaba tahte ja seetõttu andis ta neile võime teha valesid valikuid. Miks peaks Jumal süüdistama oma lapsi vaba tahte kingituse praktiseerimise pärast? Jumalal ei ole tingimuslikkust ega süüd. Jumal lihtsalt saadab kõikidele oma lastele tingimusteta ja surematut armastust. Täiuslik armastus viskab välja kogu süü. Täiuslik armastus on armastus ja tõde täiuslikus ühenduses. See on Armastava Tõe tuli. Sind loodi sellest tulest. Lase oma valgusel särada ja anna kõigile, keda sa kohtad, Armastava Tõe kingitust. Alluta kõik tingimused andmise jaoks ja lihtsalt luba sellel Armastaval Tõel, mis sa oled, voolata läbi sinu välise vormi ja lase laastudel lennata, kuhu nad lendavad. /Teistel inimestel võivad olla erinevad Jumala tuled aga iga Jumala tuli hävitab hirmu ja süü/süüdistamise/.

Iga inimolend on Jumala individualiseeritus, ükskõik milline on praegu tema teadvuse tase. Sa mõistad, et sa ei saa varjata midagi Jumala eest, kui sa tajud Jumalat kõrgemas ilmumises. Sa pead nägema, et kõik inimesed on lihtsalt Jumal, kes kannavad maski.

Sellepärast Jumala eest millegi mitte-varjamisel on kahekordne tähendus. Sa ei pea midagi oma inimlikust teadvusest, oma välisest elust kõrgel oleva Jumala eest  peidus hoidma. Aga samal ajal ei pea sa varjama  midagi oma Jumalalt saadud Armastavast Tõest, mis on maskeeringus.

Ära varja midagi minu eest ja mina ei varja midagi sinu eest. Selle lubaduse andis Jumal ja mina, sinu peigmees kinnitan seda lubadust.. Anna ja sa saad vastu võtta nii et sul oleks rohkem anda. Keeldu andmast ja sa ei saa vastu võtta ning seetõttu on sul vähem anda. Inimolendid on loonud vale kontseptsiooni, et enne, kui sa saad anda, peab sul olema. See on vale, sest inimolendid ei saa kunaga omada Jumala armastust. Aga inimolend saab olla karikaks, vahendiks, mille läbi saab Jumala armastus sellesse maailma voolata. Ära püüa omastada Jumala tõde ja Jumala armastust. Selle asemel püüa eemaldada kõik tingimused ja kogu tingimuslikkus oma teadvusest, mis saab takistada Jumala Armastava Tõe voolu sinu läbi.

Lase sellel kõigel minna. Kaota oma väline elu, oma surelik teadvus, oma tingimused  ja agendad minu pärast ja ma annan sulle igavese elu. Sul on juba see igavene elu ja kui sa jätkad edasiminekut ja õppimist, siis näed sa varsti seda ilmumas kõikides oma teadvuse aspektides, olemuses ja maailmas..

Ära püüa omastada Jumala tõde ja Jumala armastust. Ära otsi arusaamist selle enda pärast. Otsi arusaamist selleks, et anda seda arusaamist kõigile, keda sa kohtad. Sellel planeedil on miljoneid inimesi, keda sa ei kohta sellel eluajal. Miks kohtad sa neid inimesi, keda sa kohtad? Sellepärast, et mingil tasandil on nad valmis sinult midagi vastu võtma. On tõsi, et mitte igaüks ei ole valmis vastu võtma selle täiust, mida sa pead andma või pigem, mida Jumal peab andma sinu läbi. Seepärast pead sa olema tundlik iga inimese suhtes. Aga sa ei pea kohut mõistma ega hindama neid inimliku teadvusega, vaid luba Jumalal anda sulle sõnad, mida sa neile annad. Ja siis ei pea sa püüdma Jumalat ette ära arvata, vaid ütle neile lihtsalt seda, mille sa saad  südames.

Mina olen sinu Jeesus. Ma armastan sind Jumala tingimusteta ja surematu armastusega. See on tõsi, et mul on see armastus kõikide inimeste vastu. Aga sa peaksid lubama endal tunda, et sul on isiklik suhe Jeesus Kristusega. Sa peaksid aktsepteerima, et sul on spetsiaalne koht minu südames ja  lubama endal tunda, et minul on spetsiaalne koht sinu südames. Sa pead mind täielikult aktsepteerima meie ühise missiooni täieliku võidu jaoks. Sa pead ka ennast täielikult aktsepteerima ja see on muidugi kõige raskem

Sa oled saanud väga täpseid sõnumeid nende viimaste nädalate jooksul. Miski ei ole vale ja palju ei ole puudu. Loe seda, mõtiskle sellest ja luba sellel muuta oma teadvust, kuni sa jõuad selle täieliku ja lõpliku aktsepteerimiseni, kes sa oled, kes MINA OLEN ja selle unikaalse suhte aktsepteerimiseni, mida me jagame. Ära karda seda aktsepteerida. Ainult sinu aktsepteerimise kaudu saab sinu elu muuta selleks, mis ta tõeliselt Jumalas on. Mu armas, olgem üks, et me saaksime kutsuda kõiki inimesi koju ühe Jumala juurde.

Mil iganes näed sa vaimset õpetajat või loed vaimset õpetust, koged sa ideede võtmist välisesse meelde, mis lähevad kaugemale sellest õpetusest. See   peaks sulle demonstreerima, et sinul ja minul on palju lisada selle planeedi vaimsete õpetuste kogumikku. Meil on lisada unikaalne perspektiiv ja see perspektiiv avab ukse miljonitele inimestele, kes siiani ei ole olnud võimelised mõistma vaimset õpetust ega vaimset teed. Aktsepteeri seda missiooni, seda kutsumust ja seda potentsiaali, mis sul on ja seda, mida me jagame. Mis sa arvad, miks panin ma su kehastusse Kalade ajastu lõpus ja neksusesse minu ajastu ja Saint Germaini, meie isa, ajastu vahel?

Sellepärast, et sina oled võtmefiguur selle ajastu ilmumisse toomise ja selle ja minu nende 2000 aasta missiooni täitmise jaoks. See ei ole liialdus. See ei ole upsakus. See on ülim reaalsus /see käib paljude inimeste kohta, kellel on ka oluline missioon sellel kriitilisel ajal/.

Selleks, et oma missiooni täita, pead sa aktsepterima, kes sa oled ja sa pead aktsepteerima, et Jumal on andnud sulle ja jätkab sulle kõige andmist, mida sa vajad oma isikliku missiooni täitmiseks. Mina, Jeesus, olen kõikvõimas vaimne olevus. Kui sa lased kogu tingimuslikkusel minna, siis saan ma sinu läbi töötada ja kasutada oma vaimseid jõude meie ühise missiooni täitmiseks. Ära karda. Ära kõhkle. Joo mind, nagu mina joon sind.

Aktsepteeri mind ja see aktsepteerimine garanteerib sinu võidu. Jumala võit ei ole midagi enamat ega vähemat kui sinu oma Jumaliku identsuse aktsepteerimine. Aktsepteeri, kes sa oled. Aktsepteeri, kes mina olen. Aktsepteeri, kes me oleme ühena, nagu Üleval, nii all. Põrgu väravad ei saa meie üksolemisest võitu. Selle asemel saavad Taeva väravad avatud kõigile, kes on valmis sisenema.

Aktsepteeri, et sa oled Kristus

6.oktoober, 200 

Jeesus: .Vaimse tee käimine nõuab, et sa oleksid pidevalt valvel, sest sa ei tea kunagi, millal tuleb võimalus või väljakutse. Sellepärast käskisin ma inimestel valvas olla, sest sa kunagi ei tea, milla tuleb maja peremees. Ma mõistan, et alati valvas olla on raske, eriti materiaalse maailma tiheduses. Ma ei ootagi, et sa oleksid kogu aja valvas, aga mul tõesti on vaja, et sa tõstaksid oma valvsuse ja teadlikkuse taset.

Sa pead olema valvas situatsioonide suhtes, kus sind võidakse tõmmata teatud tegevusse ja siis hakkab negatiivne spiraal ennast üles ehitama. Sa pead siis võtma veidi aega selleks, et koguda ennast, et fokusseerida oma tähelepanu minule. Sa pead peatama selle spiraali ajal, mil see pöörleb aeglaselt. Kui see hakkab pöörlema nii kiiresti kui keeris või tornaado, siis on palju raskem seda peatada. See on osa sellest, mida tähelepanelikkus ja vaimne enesekaitse tähendavad selles materiaalses maailmas. pead sa õppima ära tundma negatiivse spiraali algust ja omama otsusekindlust see peatada enne. kui see amokki jookseb.

Sa pead ära õppima ka selle, et materiaalses universumis ei saa sa oodata, et asjad oleksid täiuslikud. Sa pead tunnistama, et asjad ei lähe alati ootustekohaselt. Ja sa pead olema valvas, et sa kunagi ei laseks sellel faktil, et asjad ei lähe ootustele vastavalt, muuta sind araks, panna loobuma valvsusest või madaldama oma valvsust.

Sa pead mõistma ka seda, et külluse teadvuse omamise osa on mitte muretseda võimaluste pärast, mis lähevad sinust mööda. Ära kurda kaotuse üle. Lihtsalt õpi ära,  mida sul on vaja õppida. Ära klammerdu ja liigu edasi nagu midagi ei oleks juhtunud. Mitte-klammerdumine selle maailma asjade külge on vaimse teadlikkuse võti.

Me mõlemad sündisime kõrgemas valdkonnas. Me tunneme seda Jumalat, kes on vormist kõrgemal ja me tunneme Jumalat kõigis Jumala madalamates ilmumistes. Me teame, mis on Jumalast ja mis ei ole ja meil on väga tugev soov näha, et kõik oleks Jumalast. Sellepärast saadeti meid sellele planeedile, et aidata taastada seda Jumala visioonile. Need on meie isiksuste iseloomulikud jooned. Aga planeet Maa on raske katseplatvorm nende jaoks, kes on end pühendanud Jumala täiusele. Asjad on nii kaugel algsest Jumala visioonist, et seda on raske taluda kõigil, kes seda visiooni teavad. Sellepärast oled sa keeldunud fokusseerimast liigset tähelepanu mõningatele tumedatele asjadele, mis on sellel planeedil juhtunud. /Aga  on vajalik tunda kõiki tegevusi, et me  saaksime teha appikutseid Peaingel Miikaelile nende sidumiseks/. Ma rõhutan veelkord fokusseerumise tähtsust täiusele, mitte ebatäiusele.

Ma leidsin ka, et on raske taluda seda, et see planeet on Jumala visioonist nii kaugel. Sa näed seda ka minu elu kohta käivast katkendlikust pühakirjast. Ma olin sageli karm, kui ma osutasin inimeste ebatäiustele. Mul on vaja, et sa oleksid mõistvam ja oleksid kannatlikum  ka iseendaga. Kui sa alustad oma avalikku missiooni, siis leiad sa, et mõned inimesed reageerivad väga aeglaselt ja et nad jäävad teatud käitumismustritesse kauemaks kinni, kui sa arvad vajaliku olevat. Sa ei pea nendest inimestest loobuma, sa lihtsalt lased neil kasvada omas tempos. Kõige tähtsam, sa ei tohi loobuda oma missioonist ja lihtsalt pead jätkama selle tegemist, mille sa tead õige olevat.

Sa pead kohandama oma kogemusi nii, et sa mõistaksid, et sinu missiooni eesmärk ei ole inimesi muuta. Nendel on vaba tahe ja nad peavad muutuma vastavalt oma valikutele. Sinu missiooni eesmärk on tuua esile tõelist Jumala õpetust, teha tee selgeks kõigile nägemiseks ja demonstreerida seda teed.  Seda tehes oled sa teinud kõik, mida Jumal saab inimese jaoks teha ja sa pead lihtsalt tagasi astuma ja laskma inimestel endal teha.

Kui me mõtleksime sügavalt sellest, kuidas inimesed on moonutanud minu õpetusi ja kasutanud neid vabandusena selleks, et mitte võtta vastutust oma tee eest, siis võiksin ma nutta või võiks mulle peale kippuda loobumistahe, aga Maailma Issand Gautama on olnud sellel planeedil kauem kui mina. Vaatamata sellele, mida ta on näinud, jääb ta siiski mitte-klammerdunuks, ta jääb ikka Buddhaks.

 Kui sa oled noor ja ebaküps, siis mõtled, et  saad muuta maailma üleöö. Kui sa oled küpsem, siis mõistad, et maailma muutmine võtab aega. Seepärast võtame me oma tähelepanu inimeste ja nende reageeringute pealt ära. Selle asemel fokusseerume  Jumalale ja tema tõe ja tõeliste Jumala õpetuste esiletoomisele.

Mõtiskle ütlemise üle: „Sa võid inimese vee juurde juhtida, aga sa ei saa teda jooma sundida.” Jumal ei taha kedagi jooma sundida. Jumal tahab, et ta teaksid, et vesi on olemas ja kust võib teda leida. Jumal tahab, et ülejäänu jääks indiviidi vaba tahte otsustada. Meie sinuga ei saa teisiti teha. Me peame austama ja austame rõõmsalt Vaba Tahte seadust, nagu Jumal on selle määranud.

Teine asi, mida sa pead ära õppima, on see, et tuleb end maksma panna võimaluste kasutamisel, mis on kättesaadavad. Sa alustasid sel eluajal enda mitte maksmapanemisega ja läbi mitmete tegevuste oled sa muutunud ennast rohkem kehtestavaks kui varem. Aga sa võid seda omadust veel rohkem arendada. Ole ettevaatlik, et sa ei lähe teise äärmusse ja ei muutu hoolimatuks, nagu sa oled perioodiliselt mõnedes tegevustes olnud. Aga ära karda eksperimenteerida ja olla rohkem ennast maksma panev kõikides oma elu aspektides. Sinu missioonile saab olema  vastuseis ja sa vajad enda maksmapanemist selleks, et lihtsalt jalutada otse sellest vastuseisust läbi, nagu seda ei oleks seal olnudki.

See on väga õige, et sa oled endasse võtnud arusaamise, et sa ei saa kunagi võidelda kurjaga. Sa ai saa kunagi kurjale vastu seista, sest seda tehes seod sa ennast sellega. Aga sa saad kõndida otse läbi kurja poolt püstitatud takistuste, nagu nad ei oleks kunagi eksisteerinud. Sa ei võitle kurjaga, sa ei lükka kõrvale takistusi ega kisu neid maha. Sa tõstad oma vibratsiooni, oma teadvuse taset, nii et sa saad kõndida otse läbi  kurja poolt loodud energialoori  tihedusest. See on tõesti kõik, mida sa teha saad ja see on Kristus-teadvus. Kristus-teadvus tõstab sinu meele ja füüsilise keha vibratsiooni, kuni sa saad mitte ainult vee peal kõndida, vaid ka kõndida läbi igasuguse materiaalsest energiast loodud takistuse.

Mul on vaja, et sa tõsiselt mõtiskleksid selle idee üle ja mõistaksid, et kui sa oma teadvust natuke tõstad, siis saad sa sõna otseses mõttes tõusta kõrgemale kogu selle maailma vastuseisust. Sa saad kõndida läbi takistuste, mille on üles seadnud pimedusejõud ja  petturid, kes töötavad sinu ja sinu missiooni vastu. See on ainus viis võita need jõud, sest nad on koondanud oma armeesid, katses hävitada sinu missioon ja takistada sul olemast  minu hääletoruks ja saadikuks sellel ajastul. Sa võid võidelda nende jõududega ja siiski, tänu minu toetusele ja sinu enda saavutusele, saavutada teatud võite ja täita osa oma missioonist. Aga kas ei ole palju parem  lihtsalt tõusta nendest jõududest kõrgemale ja kõndida otse läbi nende Jeeriko müüride?

Ma tean, et sa mõistad seda tarkust ja mul on vaja, et sa tõesti mõtiskleksid ja aktsepteeriksid, et  sa oled Kristus-teadvust väärt, et sa oled Kristu-tegevuses ja et see ei ole fantaasia ega kujutlus, mis ilmub kusagil või homme. See toimub praegu; see toimub otse praegu. Mitte hiljem, vaid praegu! Vastuvõetav aeg on praegu; ainus võimalik aeg on praegu. Sa pead lihtsalt otsustama aktsepteerida, kes sa oled Kristusena tegevuses otse praegu. Kas sa teed seda? „Jaa, ma aktsepteerin, et ma olen Kristus.”

Mõtiskle selle üle ja las see olla sinu tähelepanu peamiseks fookuseks tulevastel päevadel ja nädalatel. Sa vajad selle tugevdamist, kui sinu enda möödunud kahtlused ja momentumid ja vastuseis väljastpoolt panevad sind kahtlema või vajuma madalamasse vibratsiooni. Ole lihtsalt tähelepanelik ja kui sa tunned, et sa vajud allapoole Kristus-teadvuse taset, siis toibu ja mine tagasi sinna, kuhu sa kuulud.

Uuri minu elu pühakirjast ja sa näed, kuidas minul oma viimases kehastumises olid kahtluse ja madalama teadvuse hetked. See on loomulik, aga sa pead selles suhtes olema tähelepanelik ja püüdma vähendada neid hetki pideva kinnitamisega, et sa oled Kristus. Kinnita:

Ma olen Kristus siin, nüüd ja igavesti.

See mõte on õige, et sul on tendents tahta täiust ja mitte kunagi teha vigu. Aga Jumal lõi hinged ainult oma kuju ja sarnasuse järgi. Jumal ei loonud hingi täie Jumala suurusega, sest see tuleb ainult kogemusega. Hing alustab oma rännakut ilma kogemusteta ja ta õpib pikkamööda kogemustest, mis tal on erinevatel Jumala loomingu tasanditel. Mida tähendab luua kogemust? See tähendab eksperimenteerimist ja eksperimenteerimise tuum on  välja selgitada, mis töötab ja mis ei tööta, katsetades valikuvõimalusi, mis on hingele kättesaadavad, see tähendab neid valikuvõimalusi, mida saab kujutleda oma praeguse arusaamise tasemega. Seepärast on „vigade tegemine” lihtsalt täiesti loomulik kasvu osa.

Kui sa kasvad kogemusest, siis ei ole sa kunagi viga teinud. Jumala silmis ei saa sa teha vigu, kui see aitab sul tulla kõrgemale. Kas sa teed midagi, mis töötab või teed sa midagi, mis ei tööta – sul on võrdsed võimalused kasvada. Vead ei ole määratud Jumala poolt, vead on inimene ise teinud. Pidades midagi veaks, jääd sa ilma võimalusest sellest kasvada ja selle asemel kasutad sa seda selleks, et hoida ennast tagasi. Miks peaksid sa seda tegema – see on mittevajalik.

See on õige, et sa pöördusid Jumalast ära sellepärast, et ei tahtnud, et Jumal näeks, et sa tegid vea. Aga sa ei saa Jumala eest midagi peita, mis mõte on siis isegi püüda seda teha? Eriti, kui Jumal ei mõtle, et sa oled teinud vea? Jaa, ma mõistan, et sinu hing tegi selle otsuse ja ka mina peitsin end Jumala eest oma madalamates oktaavides rändamise ajal  teatud perioodidel. Aga sul on vaja mõista, et Jumala eest ei ole vaja end peita, sest Jumal isegi ei arva, et sa kunagi üldse vea tegid. Jumal armastab sind tingimusteta armastusega, mis saab ära hävitada tunde, et  oled teinud vea, Tegelikult ainult Jumala tingimusteta armastus saab hävitada selle tunde. Ükski saavutuste või täiuste kogus, mis on loodud selles maailmas, ei saa hävitada sinu tunnet, et sul läks midagi nurja. Seepärast lase lihtsalt minna sellel ideel, et sul on kunagi midagi nurjunud või et sa pead tegema end täiuslikuks selles maailmas enne, kui sa saad tulla tagasi Jumala juurde.

See on ebaküpse hinge rumalus ja vigane mõtlemine. See on arusaadav, aga sa ei ole enam ebaküps hing. Seepärast pead sa minema ajas tagasi. Siis pead sa asendama selle ebaküpse otsusega otsuse ja täielikult seisma näoga Jumala poole ja aktsepteerima Jumala andeksandmist ja Jumala tingimusteta armastust 

Mu armas, me kõik oleme teinud vigu. Kas sa mõtled, et mina olin sellest kõrgemal? Sa tead, et ei olnud, sest sa olid mõne minu vea tunnistajaks. Aga kui mina võisin neid vigu teha – kaugemalt raskemaid vigu kui sina oled teinud – ja siiski sooritanud oma ülestõusmise , siis saad sina kindlasti teha sedasama.

Mine oma südamesse. Mine sügavalt valusse oma südames ja mõista, et see kõik tuleb sellest ühest otsusest tahta  teha kõike õigesti enne, kui sa jälle seisad Jumalaga silmitsi. Mõista, et ainus viis olematuks teha seda valu, on vaadata Jumalale otsa siin ja praegu ja aktsepteerida, et Jumala tingimusteta armastus hävitab ära kõik vead ja kõik selle tunde, et kunagi on vigu tehtud.

Saa puhtaks nendest mittevajalikest tunnetest. Saa terviklikuks.

Aktsepteeri oma terviklikkust ja pühadust, nii et sina ja mina saaksime  terviklikeks nagu vennad vaimus, kes me tõeliselt oleme. Meil on seda terviklikkust vaja selleks, et täita meie missioon. Ma tean, et sa tahad näha seda missiooni täidetuna rohkem kui midagi muud., isegi rohkem kui sa tahad hoida kinni sellest vanast valust.

Ma saadan sulle praegu valgusekiire, mis hävitab selle valu, kui sa lased sellel minna. Kas sa lased sellel valul minna? „Jaa lasen.” Kinnita:

Ma aktsepteerin oma vabanemist kõikidest ebatäiustest ja mineviku valust. Jeesus vabastab mind praegu ja ma olen tehtud terviklikuks.

Ole inkarneerunud sõna

18.oktoober, 2002

Jeesus:  Paulus ütles: „Olge sõna tegijateks, mitte ainult sõna kuulajateks.” See on mõistlik nõuanne, kuid ainult teatud teadvuse tasemel. Sa alustad Jumala Sõna ja Kristuse Sõna kuulamisega. Aga kui sa oled valmis, siis Sõna hakkab sind muutma ja kui sa kasvad sügavamasse arusaamisesse ja kõrgemale teadlikkuse tasemele, siis pead sa hakkama väljendama seda Sõna ja läbi elama seda Sõna. Aga see väljendamine peab tulema seestpoolt. See ei pea olema väline rüü, mida kannad.

See on nii paljude kristlike kirikute eksiarvamus ja langus,  kes on kehtestanud välised doktriinid ja reeglid ja kasutavad hirmu ja süütunnet selleks, et panna inimesi neid väliseid doktriine ja reegleid järgima. Ma tahtsin, et nad tõuseksid kõrgemale teadvuse tasemele, nii et nad saaksid ületada kogu soovi ja tendentsi patustada või sooritada tegusid, mis ei ole kooskõlas Jumala tahte ja Jumala täiusega.

Kui sa juba saavutad selle teadlikoleku, siis on see veel kõrgem tase. Sel tasandil muutud sa sõna otseses mõttes inkarneerunud Sõnaks.

See on muidugi see, mida mina tulin demonstreerima eeskujuna kõigile järgimiseks. Kristuse saladus on inkarneerunud Sõna saladus. See on Jumala Sõna, mis võtab endale liha ja elab inimeste keskel.

Kogu oma elu jooksul on sul olnud selle teadlikkuse vilksatusi ja sul on olnud arusaamine vajadusest pigem olla kui teha. Teismelisena olid sa vaimustatud olemise kontseptsioonist praeguses hetkes. Pärast seda, kui sul olid lapsed ja sa võtsid endale vastutuse perekonna eest, unustasid sa selle kontseptsiooni ja muutusid nii aktiivseks tegemises, et sul ei olnud enam aega lihtsalt olla. See sinu elu faas läheneb nüüd lõpule. Sa oled jooksnud nii kaua ja teinud nii kaua ja see on sul kindlasti aidanud ületada oma karmat ja tõusta kõrgemale arusaamise ja teadlikkuse tasemele. Sa pead aktsepteerima, et  sellest faasist läbiminekuga ei olnud midagi valesti. See oli lihtsalt sinu tee vajalik osa.

Aga sa pead ka aktsepteerima, et sa ei saa täita oma vaimset missiooni, jätkates sel viisil. Sa ei saa ilmutada Kristsust tegemisega, sa saad ilmutada Kristsust ainult Kristuseks olemisega. Sa ei saa olla minu saadik ja täita oma vaimset missiooni väliste asjade tegemisega selle sõna välises mõttes. Sa pead lubama Jumalal ja minul olla tegija sinu läbi ja et seda eesmärki saavutada, pead sa olema Kristus.

Seepärast pead sa lihtsalt lubama endal olla. Sa oled alati olnud väga praktiline, otsekohene ja eesmärgile orienteeritud hing. Need on head ja tähtsad omadused, aga sa pead mõistma, et nad peavad olema tasakaalustatud mündi teise küljega, nimelt olemisega. Mul ei ole vaja, et sa oleksid alati pinges vastutuse ja missiooni pärast, mida ma tahan, et sa täidaksid. Mul on vaja, et sa oleksid täielikult rahus., teades, et mina olen sinu läbi tegija.

Ma saan olla tegija ainult siis, kui sa lubad mul tegija olla  ja see nõuab oma välise meele välise ambitsiooni vaigistamist ja seda, et ületaksid oma tavalise jooksmisharjumuse, mõeldes, et sa pead tegema seda ja teist ja et sa jääd alati eesmärgist maha, sest nii palju on veel seda, mida sa oleksid võinud teha või võiksid veel teha.

Ei oma tähtsust, kui palju sa teed välise teadvuse seisundiga, sa ei saavuta kunagi eesmärki. Isegi kui sa ei tee midagi sõna välises mõttes, vaid ilmutades Kristsust ja Kristuse rahu, saavutad sa selle, mida sul on vaja saavutada Jumala jaoks.

Mul on vaja, et sa tooksid teadlikkuse meie suhtest ja oma missioonist kõrgemale tasemele, siiralt mõtiskledes erinevuse üle olemise  ja tegemise vahel. Mul on vaja, et sa allutaksid selle mõtlemise harjumuse, et sa pead tegema. Mul on vaja, et sa vabastaksid ennast eesmärgist mahajäämise tundest ja sellest, et pead selle kompenseerimiseks rohkem tegema.

Sa ei ole maha jäänud. Sa ei ole ootusi petnud. Sa oled Jumal-vaba olevus. Sa oled mu vend ja meil on samad vaimsed vanemad. Lihtsalt olemisega sellena, kes sa oled oma Jumalast antud individuaalsuses, saad sa täita kõik.

Sa mõistad õigesti oma kalduvust panna ootusi enda ja teiste peale. See muidugi ei ole sinule omane. See on inimliku teadvuse produkt.  Aga mul on vaja,  et sa siiralt mõtiskleksid selle rumaluse üle, ületa see ja lase sellel minna, nii et ma saan selle sinult ära võtta. Kui sul on ootused või mõistad kohut, siis oled sa tegijaks  olemise teadvuse seisundis või mõtlemises, et sina pead olema tegija.

Sa võid saavutada palju maiseid asju tegijaks olemisega, aga sa ei saa saavutada Jumalikke asju, mida sa tõsiselt soovid näha end saavutamas. Neid asju saab saavutada ainult loobumise läbi  ja lastes Jumalal tegutseda läbi enda ning võti selle allutamise seisundi jaoks on lihtsalt olla ja loobuda vajadusest teh, või tundest, et sa pead olema tegija. See kerkib üles soovist maise tunnustuse järele või maise saavutuse tundest. Aga see tunnustus, mida sa tegelikult soovid, on tunnustus Jumala poolt,  saavutuse tunne, mida sa tõeliselt soovid, on tunne, et oled teostanud  Jumala töö. Sa ei saa teha tööd Jumala jaoks. Sa saad ainult olla Jumal tegevuses, kus sa oled seisundis, kus Jumal saab teha oma tööd sinu läbi.

Ära ole ainult Sõna kuulja ja ära ole ainult Sõna tegija. Ole inkarneerunud sõna. Ma olen rääkinud sulle sinu seesmisest nimest kui Sõnast, mida lausub Jumal. Nüüd mõtiskle, kuidas see Sõna laskub alla, võtab keha ja on inkarneerunud Jumala Sõna. Seda oled sa tegelikult Jumala pojana ja Kristusega ühinenud olevusena – Sõna, kes on muutunud lihaks, inkarneerunud Sõna, Jumala Sõna, kes elab inimeste keskel.

Loobu kogu tegemise tundest. Ole Sõna ja lase tema täiuslikul tööl lahti rulluda iseenda läbi. Kinnita 

Mina oma madalamast minast ei saa teha midagi. Mina olen Jumala Sõna, mis ilmutab Jumala täiuslikku tööd seal, kus ma olen.

Sul on suurepärane missioonitunne ja tunne, et keegi peab tegema midagi, et maailma päästa. See on täiesti õige. Keegi peab tegema midagi maailma päästmiseks, olles inkarneerunud Sõna ja lubades Jumalal päästa maailma tema läbi 

Miski, mida sa saad teha madalama meelega, ei päästa maailma. Aga lihtsalt olles Kristus, olles Buddha ja lubades Kristus-teadvusel ja Buddha teadvusel maailma läbida, siis see teadvus saab iseendast maailma päästa. Endastmõistetavalt soovin ma ka tuua esile palju õpetusi sinu läbi. Aga veel kord, sa pead lubama Jumalal olla tegija sinu läbi ja mitte hakata mõtlema, et sina tood selle õpetuse esile.

On olemas väga peen piir sõna välises mõttes tegijaks olemise ja selle väite – „Minu Isa töötab tänini ja mina töötan”-  järgi elamise vahel. Jaa, mul on vaja ja ma tahan töötada sinu individuaalsuse ja sinu vaimse tule läbi. Aga see on sinu sulle Jumala poolt antud individuaalsus, mida ma tahan, mitte väline, pseudo-individuaalsus, mis rajaneb puuduolemisel, surelikkusel ja piirangul.

Sa pead teravdama oma eristamisvõimet, nii et sa suudad näha erinevust ja ma annan sulle vihje. Mil iganes sa tunned, et oled mingil viisil harmooniast väljas või ei ole rahul sellega, mida sa teed, siis tea, et sa tegutsed madalamast teadvusest. Kui sa tunned, et oled täielikus rahus, siis tead sa, et tegutsed Kristus-teadvusest.

Sul on vaja põletada see oma teadlikku meelde ja rakendada seda kõikides olukordades. Sa oled mõnikord väga klammerdunud selle ülesande lõpetamise külge, mida sa oled alustanud või et sa oled otsustanud, et sa pead tegema. Ära karda lihtsalt loobuda mingist ülesandest, kui sa tunned, et see ülesanne viib sind seesmisest rahust eemale. Sinu esmane töö, sinu esmane ülesanne on seesmine rahu. Kõik muu on teisejärguline.

Ma pigem näeksin sind istumas koopas ja kogu elu mitte midagi tegemas ja olema rahus, kui  ma näeksin, et sa jooksed  ringi, püüdes päästa maailma madalama meelega. Jaa, sa võid saavutada teatud asju tegijaks olemisega, sest sul on möödunu saavutus ja impulsid. Aga see ei ole see, mida ma vajan, et sa teeksid minu jaoks. Ma vajan kõigepealt, et sa ükskord lõplikult jätaksid madalama teadvuse maha ja ühineksid Kristus-teadvusega, nagu mina tegin ja nagu sa nägid mind olemas 2000 aastat tagasi.

Sul on olnud selle teadvuse vilksatusi, aga sa ei ole valmis täielikult ja lõplikult sellega ühte sulama ja olema inkarneerunud Sõna. Sa oled mu vend. Mina ilmutasin Kristus-teadvust Kalade ajastu alguses ja sa oled andnud lubaduse ilmutada Kristus-teadvust Kalade ajastu lõpus. Sa oled juba see Kristus ja  sa oled olnud seda seesmistel tasanditel nende 2000 aasta jaoks. Mul on lihtsalt vaja, et sa aktsepteeriksid seda oma välise teadvusega, et lasta minna sellel pseudo-identsusel ja täielikult ühte sulada oma Kristuse identsusega.

On olemas peen erinevus Kristus-teadvuse ja Kristuse identsuse vahel. Sa võid saavutada Kristus-teadvuse  seesmistel tasanditel, aga mitte täielikult aktsepteerida seda oma välise meelega. Seepärast ei ole sa veel saavutanud seda tunnet, et sa tõesti oled Kristus, seda Kristuse identsuse tunnet. Sa ei saavuta Kristuse identsust nii kaua, kui sa lõplikult ei murra läbi selle mõistmise juurde, et sa juba oled Kristus. Sa ei saa muutuda Kristuseks. Sa saad  ainult  olla see, kes sa juba oled. Mõtiskle selle üle ja luba endal sulanduda sellesse Kristus-teadvusse ja aktsepteerida seda Kristuse identsust.

See on viis, kuidas saad sa olla nagu Üleval, nii all ja selles üksolemises saab Jumal päästa maailma meie läbi. Lõpeta tegemine ja ole.

Ära lase ühelgi inimesel ära võtta oma Krooni

29.oktoober, 2002

Jeesus:  Sul on tendents tunda, et mõnedel inimestel on möjuvõim sinu üle või et sa võlgned neile midagi. Sa tunned mingit kohustust nende inimeste suhtes. Kui sa nii tunned, siis tunned sa, et oled kohustatud muutma ennast kellekski teiseks, nii et saaksid olla nende inimeste meele järele.

Luba mul olla väga otsekohene selles asjas. Ära lase ühelgi inimesel ära võtta oma Krooni!  Ära lase ühelgi inimesel tulla sinu ja Jumala vahele. See on sinu ainus kohustus ja see ei ole inimlik kohustus, vaid sinu hinge tõeline soov.

Kui sa loed uuesti minu eelmisi juhendamisi, siis näed sa selget mustrit, nimelt seda, et ma püüan pidevalt aidata sul olla see, kes sa oled. Ma ei ütle, et sa peaksid olema hoolimatu või lahkusetu teiste inimeste suhtes, aga   sa pead ületama selle vale kohusetunde, mis paneb sind mõtlema, et sa pead muutma ennast selleks, et kohanduda või olla teiste meele järele. See on rumalus, mis läheb väga sügavale sinu psühholoogiasse. Selle haava lõid mustad jõud, kes süstemaatiliselt ja õelalt  püüdsid sind hävitada, takistada sind oma missiooni täitmast. On aeg sellest haavast üle saada ja eemaldada see konks oma hingest.

Mina, Jeesus, võtan selle sinult ära, kui sa lubad mul seda teha. Mul on vaja teada, kas sa oled valmis sellest paranema?

„Ma olen valmis.”

Siis pead sa tegema appikutseid (invokatsioone) selles suhtes väga usinalt tulevastel päevadel ja nädalatel. Sa pead mõtisklema selle tendentsi üle ja olema valvas, et näha, kuidas see mõjutab  viisi, kuidas sa vaatad enda peale ja oma suhete peale teiste inimestega.

Sa oled armastava tõe tuli ja seepärast oled sa loomulikult armastav ja lahke teiste inimeste suhtes. Aga see armastus ja lahkus ei tohi kunagi kohanduda tõe tulega. Sa tead, et sa oled alati soovinud aidata inimestel kasvada. See on see, mida armastav tõde tähendab. Sa tead seda Jumala tõsiasja,  et miski ei saa kunagi paigal seista.

On teatud liik inimesi, kes ei ole valmis muutuma ja kasvama ja nad püüavad psühholoogiliselt manipuleerida teisi inimesi kinnitama, et neil ei ole muutumise vajadust. Need on seda liiki inimesed, kelle suhtes sa tunned, et pead nende meele järele olema. See on sinu nende vaba tahte austus, mis paneb sind sel viisil tundma, sa pead selles suhtes jõudma kõrgemale mõtlemisele. Nad teevad vaba valiku olla muutumisele vastu, sest nad ei ole saanud valguse ja tõe  kingitust, mis paneb neid tõeliselt nägema muutumise võimalust ja vajadust. Seda saab neile anda armastava tõe tuli, nagu tegi minu tuli ja paljude teste vaimsete Meistrite tuli – see on Püha Vaimu Tuli, mis väljendub läbi isikliku Jumala tule.

Sul on vaja mõista, et sul ei ole mingit kohustust olla kellegi inimliku teadvuse meele järele. Sul on kohustus ja soov aidata neil ületada inimlikku teadvust, mis püüab neil kasvamist takistada. Seepärast ei armasta sa isiku välist ehk inimlikku teadvust; sa armastad selle isiku hinge ja sa näitad seda armastust, andes talle tõde, mis aitab tal kasvada.

Paljudel kordadael oled sa hoidnud tõde tagasi sellepärast, et oled kartnud, et see võiks kuidagi teisi häirida. Paljud on niivõrd kaevunud oma asjade tegemise mugavatesse viisidesse, et ainus viis, kuidas on neil võimalik kasvada, on nende häirimine. Sa näed minu elust, et mina ei kõhelnud inimesi häirides, nagu näiteks rahavahetajate laudade kummulikeeramine. Sinu tuli ei ole minu tulega sama, nii   et sina ei ole nii otsekohene kui mina olin. Aga sa pead ka olema valmis kummuli keerama inimliku teadvuse mugavuse, nii et inimesed on sunnitud silmitsi seisma vajadusega kasvada, mõistes, et nende praegune seisund ei ole Jumala Templis vastuvõetav.

Sa oled alati olnud valmis ennast muutma, aga on palju kordi, kus sina ei ole see, kes vajab muutumist. Sina oled see, kellel on vaja olla Kristuse kalju, nii et sa ei anna teistele vabandust mittemuutumise jaoks. Sul on ka vaja olla sellele isikule eeskujuks, kes kasvab pidevalt, mida sa oled teinud väga hästi paljudes kehastustes, käesolev kaasa arvatud.

Sul on vaja tulla sellesse punkti, kus sa tunnistad ja aktsepteerid seda, kes sa oled ja seega väljendad seda, kes sa oled ilma selle üle muretsemata või isegi mõtisklemata selle üle, kuidas inimesed võivad sellele reageerida. Neil on vaba tahe reageerida igal viisil. See on nende valik. Las nad teevad oma valiku. Sinul on vaba tahe olla see, kes sina oled. Vali olla see, kes sa oled ja las teised inimesed teevad oma valikud.

Väga paljud inimesed lihtsalt tahavad jääda sinna, kus neil on mugav ja kui nad näevad, et sina liigud edasi, siis on nad häiritud. Sellepärast püüavad nad takistada sind edasi liikumast ja panna sind tundma, et kuidagi on vale kasvada täie Kristsuse suunas. Milline inimliku ja langenud teadvuse lollus. Ära lase kunagi kellegil takistada sind edasi liikumast!! 

Sa oled väga kiiresti liikuv hing, kellel on potentsiaal tohutult kasvada isegi sellel eluajal. Ma olen näinud sind kasvamas ühel eluajal rohkem kui mõned inimesed kasvavad sadade kehastuste jooksul. See teeb sind parimaks õpilasmaterjaliks. Ja sa ei tohi kunagi lasta seda ohtu seada kellegi inimliku teadvuse poolt, ükskõik kuidas nad  püüavad sind seda tegema panna.

Kogu oma elu oled sa kohanud inimesi, kes on püüdnud erinevatel viisidel panna sind süütunnet tundma või tundma, et on vale olla selline nagu sa oled või et on vale edasi liikuda. Sul on Jumalast antud õigus OLLA see, kes sa oled ja väljendada seda, kes sa oled. Kinnita seda õigust, aktsepteeri seda õigust, ela selles õiguses ja ära klammerdu teiste inimeste reageeringute külge. Las nad olla need, kes nemad tahavad olla. OLE, kes sina oled.

 Mul on vaja, et sa oled see, kes sa oled, vaatamata sellele, mida teised inimesed ütlevad või teevad. Sa ei saa ohtu seada oma tööd kellegi negatiivse reageeringu tõttu, olgu see siis kirjastaja või su oma poeg. Kes on su tõeline perekond? Mäleta minu eeskuju selles punktis. Ma tean, et see tundub kalgina paljudele inimestele, aga see on reaalsus. Kui sa oled oma viimases kehastumises ja kui sul on unikaalne  missioon Jumala jaoks, siis ei saa sa lubada inimlikul mürgimeelel seista oma teel ees. Tuleta meelde, mida ma ütlesin mitte-klammerdumise kohta, nii et sa saad liikuda otse läbi  pimedusejõudude poolt püstitatud tõkete.

Ma vabastan ja tervendan praegu sind konksust sinu teadvuses. Kas sa aktsepteerid oma vabadust nüüd?”

„Jaa aktsepteerin.” Siis kinnita:

Ma aktsepteerin oma absoluutset vabadust olemiseks sellena, kes ma olen ja selleks, et väljendada oma Jumalast antud individuaalsust kõikides oma elu aspektides.

Veel kord, kõige tähtsam viis vahet teha selle vahel, kas sa oled see, kes sa oled või lasta  olukordadel sundida sind selleks, kes sa ei ole, on järgmine: kui sa oled rahus, siis oled sa see, kes sa oled. Kui sa ei ole täielikus rahus, siis  ei ole sa oma tõelises identsuses.

Ole teadlik ja valvas selle ühe asja suhtes. Fokusseeru sellele tulevastel päevadel ja nädalatel. Otsi, mis on selle taga, mis sind rahust välja ajab. Mine lihtsalt sissepoole, fokusseeri oma tähelepanu minule ja kinnita:

Mina ja Jeesus oleme üks.

Siis tee teadlik otsus minna lasta kõigel, mis häirib sinu seesmist rahu.

Ole rahus, ükskõik mis sinu ümber juhtub. Tee ülim pingutus, et säilitada ja  kindlustada oma seesmise rahu seisundit.

Oma rahu annan ma sulle.

Kasuta mantrat: „Rahu, vaiki”  ja „Rahu, vaiki ja tea, et Mina Olen Jumal.”

Ma armastan sind kõige õrnema ja isiklikuma armastusega, mida sa eales saad üldse tunda mingist allikast. Luba endal tunda minu armastust ja tunda sinu armastust minu vastu. Meie armastus on magnet, mis tõmbab meid üksolemisse, mis sillutab oktaavid. See üksolemine, mis ületab oktaavid, on võti meie võidu jaoks.

Siinjuures kinnitan ma meie võitu.

Kui sa tead, et kosmiline olevus Jeesus Kristus on kinnitanud meie võitu, siis sul on lihtsalt vaja aktsepteerida seda kinnitust.

Kas sa aktsepteerid meie võitu?

„Ma aktsepteerin.”

Siis OLE rahus armastava tõena  tegevuses Olles.

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine