Kuidas panna raske suhe sisemist kasvamist teenima

Kallis Jeesus ja Kim

…. Ma olen abikaasa oma mehele ja mul on mitu väikest last. Ma olen olnud vaimsel teel mitmeid aastaid. Minu abikaasa on evangelistlik kristlane.  Ma armastan oma abikaasat  väga  ja mul pole soovi elada temast lahus, kuid minu äratamisprotsess viis mind nende õpetusteni ja ma tunnen oma südames, et need on õiged õpetused. Ma ei püüa oma abikaasat veenda nende õpetuste õigsuses. Mu abikaasa on tore mees, kuid ta pole valmis ega avatud seda tüüpi õpetustele, mida pole pühakirjas kirja pandud. Meie arusaamise erinevused on nüüdseks põhjustanud juba igapäevaseks saanud tõsiseid vaidlusi.

Mu abikaasa on nüüdseks aru saanud, et ma ei ole niisugune usklik, kes usub kirjapandud piiblit sõna-sõnalt. . Ma ei taha talle ei valetada ega ka varjata midagi tema eest.  Ta on hakanud mind järjest rohkem küsimustega piirama minu uskumuste kohta  ja ma tunnen ennast kui politseikabinetis.

Ma olen meeleheitel, ega suuda niiviisi elada, kuid ma ei ohverda Tõde selle nimel, et olla armastatud ja heaks kiidetud, kuid ma siiralt armastan oma abikaasat ja oma lapsi ja ma olen hirmul selle ees, et võin nad kaotada või et nemad kaotavad minu. Mu abikaasa väga protestantlik ja fundamentalistlik perekond suunab oma ülekuulamise minu peale. Ma olen juba kaotanud perekonna, kust mina pärit olen.  Ma kasvasin üles Rooma katoliku usus ja ma juba tükk aega tagasi kasvasin välja katoliku usus valitsevast väärjumalakummardamisest, kaotades oma perekonna toetuse ja armastuse. Ma tunnen ennast nagu Peetrus, kes vee peal käies uppuma hakkab. Ma olen hirmunud ja üksi ja hulk musti mõtteid siseneb mu meelde, mis pole Jumalast. Ma ei tea, mida teha  ja kuidas reageerida, mida öelda. Ma ei oska kuidagi käituda selles situatsioonis. Palun aidake mind. Mida peaksin tegema?

Ma olen nii rusutud, et ei suuda isegi mediteerida ega leida vastust oma Kristus-teadvusest.

Palun aidake mind.
Tänuliku südamega

Lyra

 

Vastus Jeesuselt
17. september 2010

Kõigepealt pead sa tegema kindla otsuse, et sa ei tee kunagi ühtki elutähtsat otsust kui sa oled ärritunud meeleseisundis. Kui sa niisuguseid otsuse juba teed, siis tunned sa mõnevõrra ärritustaseme langust.

Järgmiseks pead sa ära tundma, et igas olukorras, kus sa tunned end halvatuna ja sa ei tunne sisemist juhatust, on probleemi tuum selles, et selles situatsioonis on miskit, mida sa ei taha näha.

Senikaua, kui on olemas midagi niisugust, millesse sa ei taha vaadata, ei ole sa suuteline saama selget sisemist juhtimist. See tähendab, et sinu ärritustase võib ainult suureneda, kuni sellest saab mingi kriis või vapustus. Seepärast pead sa nägema, et see on allaminev spiraal ja sa pead tegema midagi niisugust, mida sa pole varem teinud selleks, et murda ennast sellest spiraalist välja. Kuidas sellest välja murda? Tehes teadlik otsus, et sa just nimelt tahad läbi vaadata selle situatsiooni iga aspekti. Seega selle asemel, et vastu seista oma sisemisele juhtimisele, avad sa nüüd oma meele ja südame sisemisele juhtimisele. Siis sinu Kristus-minal ja meistritel, kes sind juhivad, on võimalus aidata midagi läbi töötada, sest nüüd saavad nad austada sinu vaba tahet astuda samm tagasi.

Kuidas sa saad välja selgitada selle, mida sa näha pole tahtnud? Igas olukorras on hea koht alustamiseks oma hirmude peale vaatamine. Kogu hirm on hirm tundmatuse ees, see on millegi tundmatu olemasolu, mida sa ei ole tahtnud näha. Kui sa oleksid vaadanud  sellele tundmatusele otsa ja palunud Kristus-juhatust, siis ei oleks see enam tundmatu ja sa suudaksid lahendada oma hirmu.

Nagu alati, kasutan ma spetsiifilisi küsimusi selleks, et jagada õpetusi, mis saavad aidata paljusid nii, et mõned asjad, mida ma siin ütlen, ei ole seotud teatud kindla isikuga, kes küsimuse küsis, kuid üks on selge, nimelt see, et sinu kiri näitab selgesti seda, et sa oled paralüseeritud, sest sul on kaks põhilist konfliktset hirmu:   Sa kardad kompromissi luua oma teel Kristsusse ja sa kardad, et su suhe lõpeb. Sinu kombineerunud hirm on selles, et pole olemas võimalust  mõlemaks – oma teel püsimiseks ja selle suhte jätkamiseks.

Põhjus, miks on sul niisugune hirm, on selles, et sa usud, et vastus sellele sõltub sinu abikaasa hoiakust ja otsustest. Sa oled lubanud endal uskuda, et olukorra lahendus pole sinu teha ja pole midagi, mida sa saaksid teha olukorra muutmiseks oma valikutest lähtuvalt. Kuid põhjus, miks ma inspireerisin oma saadikut kirjutama vestlusteseeria  läbimurdest oma teel, on just nimelt see, mida ma tahaksin, et inimesed mõistaksid, nimelt, et nad pole IIALGI niisuguses olukorras, kus neil pole olemas valikuid. .

ALATI on midagi, mida te teha saate ja see on oma reaktsioonide täielik kontrolli alla võtmine mingis olukorras. Ja kui te juba olete suutelised oma reaktsioone kontrollima, siis näete te, kuidas teie hirmud taanduvad ja teie lähenemine antud olukorrale muutub täiesti teistsuguseks.  Vabastades end  selleks, et leida selles olukorras kõrgem vastutoime, .annab võimaluse – see on võimalik, kuid mitte kindel – teie abikaasa vabastamiseks, et tema samuti leiaks  kõrgema reageeringu. Suhe on kahepoolne ja seega pole teie abikaasa reaktsioon vaid tema  psühholoogia produkt, vaid see on mõjutatud teie reaktsioonist, mis tuleneb teie psühholoogiast.

Järgmine asi, mida sa teha võiksid, on mõelda tõsiselt selle üle järele, kuidas sina näed oma isiklikku teed. Kas sa näed seda nagu paljud teised, välise teena, kus sa suurendad oma teadmistepagasit ja usud ning aktsepteerid  teatud ideid, nagu näiteks on seda sellel veebilehel olevad õpetused? Või sa hakkad nägema, et  sinu isikliku tee tõeline tuum on sinu enda sees toimuv protsess. Teiste sõnadega, kas sa näed, et põhiline osa sinu Kristsuse teel on võtta täieliku kontrolli alla oma reaktsioonid selle maailma tingimuste suhtes?  See on läbiv sõnum Kimi artiklites nagu see on läbiv sõnum ka Ülestõusnud Meistrite sõnumites Buddha aegadest saadik.

Mida tähendab Kristsuse ilmutamine? See tähendab, et selle maailma vürstil pole sinust saada midagi, sest mistahes nuppe ta sinus ka ei vajutaks, ei saa ta mingit reageeringut, mis on madalam kui armastus. Armastus on vahend, mis viskab välja kõik teie hirmud. Kui te suudate armastusega reageerida, siis olete vaba nii teie ise kui te annate vabaduse ka oma partnerile leidmaks kõrgemat vastust olukorrale, kui partner selle muidugi valida võtab.

Kas panete tähele, mida ma ütlen? Partnerlus on üks kõige tõhusamaid  võimalusi, et õpetada inimesi võtma oma reaktsioonid täieliku kontrolli alla. Olles suhtes inimesega, kes on vastu teie vaimsetele uskumustele, pole mitte takistus teie teel Kristsusesse. Sellest võib saada, kui te muidugi lähenete sel viisil, imetlusväärne võimalus võtta oma reaktsioonid kontrolli alla ja see õpetab teid vastama igale olukorrale armastusega. Teiste sõnadega, teil on täiesti võimalik jääda suhtesse ja sellele vaatamata käia oma Kristsuseteed. Te võite saavutada isegi kiiremini edu raskes suhtes kui kerges suhtes olles.

Ma ütlen teile seda selleks, et anda teile lootust, et te võite jätkata suhet ja sealjuures püüelda Kristsuse poole. See peaks teie hirmu vähendama ja nii saate te oma hirmu lähemalt uurida. Fakt on see, et kui te kardate, et teie suhe lõpeb, paneb hirm teid Kristsuse teel kompromisse tegema. Sellega ma tahan öelda, et alistumine hirmu pärast EI OLE sama, mis oma reaktsioonide kontrolli alla võtmine. Paljud inimesed on lasknud hirmul end kuulekaks teha ja mõned isegi mõtlevad, et see on mitte-agressiivne ja järelikult Kristuse-pärane, vaimne või armastav. Ta ei ole seda.

Teil on vaja jõuda punktini, kus te ei alistu hirmust ja ainus viis seda teha on oma hirmud läbi vaadata. Laskem endal vaadata lähemalt seda suhtekaotamise  hirmu.

See on fakt, julm fakt, kuid sellest hoolimata vältimatu fakt, et enamus vaimsel teel olijaid kogevad suhtekriisi. See kehtib eriti juhtudel ja suhte kohta, mis algas enne, kui te vaimse tee leidsite või suhe algas enne, kui te astusite suure sammu vaimsel teel edasi. Põhjus on selles, et kui te astute suure sammu edasi, siis partner võib seda tajuda. Ja kui teie partner ei taha koos teiega edasi liikuda , siis see teie suur samm näib talle hädaohuna. Ta võib näha riski, et ta võib teid kaotada ja partner võib püüda takistada teie vaimset aktiivsust.

Paljud vaimsed otsijad on seda kogenud ja paljud on selle tõttu oma suhted katkestanud. Siiski on suhete katkestamine paljudel juhtudel olnud kas mittevajalik  või ennatlik. Las ma selgitan.

On täiesti õige, et teie kui vaimne otsija, võite katkestada suhte selleks, et teha hüpe edasi (või selle tulemusena, et te niisuguse hüppe tegite). Mina demonstreerisin seda olukorras, kus ma jutlustasin rahvahulgas ning mu ema, vennad ja õed tulid mulle ütlema, et ma lõpetaksin ja oleksin kui normaalne inimene. Minu vastus oli niisugune, et need, kes kuulevad Jumala sõna, need on minu tõeline perekond. Mingis mõttes on see õige iga vaimse otsija jaoks. Teie teel võivad tekkida olukorrad, kus teil on vaja edasi liikuda ja jätta maha teatud inimesed.

Kuid siiski, ja see on tähtis SIISKI, ei tohi seda kasutada kui vabandust kergemaks väljapääsuks. Tegelikult on paljud otsijad kasutanud minu näidet selleks, et õigustada oma suhte lõpetamist. Nad tahtsid sellest suhtest vabaneda, kuid ei tahtnud seda tunnistada endale ja kui partner hakkas vastu nende  vaimsele tegevusele (mis oli tihtipeale tasakaalust väljas), siis oli see sobiv vabandus suhte lõpetamiseks. Seda on väga kerge projekteerida teise peale, et see oli just tema tahtmatus aktsepteerida teie vaimset aktiivsust, mis viis lahutuseni. Muidugi on see vaid aegadetagune ego trikk, kus projekteeritakse vastutus endast väljaspoole ja see vaimsele progressile ei vii ja pole vahet kui hästi te oskate seda õigustada.

Kui te tahate suhtest vabaneda, siis on teil muidugi õigus valik teha, kuid tunnistage siis seda, et te niisuguse valiku teete ja ärge projekteerige vastutust väljaspoole kellegi teise peale.

Kas näete, mida ma öelda tahan? Ühest küljest on vajalik, et kusagil meelesopis on võimalus suhte lõpetamiseks, kuid vajalik on ka hoiduda tegemast otsust välise meelega, mis lõpetab ennatlikult suhte. Kuidas te leiate selle tasakaalu? Esiteks ärge tehke ühtki otsust suhte katkestamiseks ja lõpetage keskendumine tahtele partnerit muuta ning selle asemel suunake kogu oma tähelepanu selles suhtes omaenda reaktsioonides meisterlikkuse saavutamisele.

Te liigute siis selles suunas, et tegelikul pole sellel üldse mingit tähtsust, kas suhe jätkub või lõpeb, sest te olete suuteline oma reaktsioone valitsema, et te suudate leida sisemise rahu sõltumata oma partnerist.

Kui te kord juba selle rahu leiate, siis õpite reageerima vaid armastusega ja on väga tõenäoline, et teie partner muutub ja kriis saab läbi. Kuna kõiges on tegemist vaba tahtega, siis võib olla võimalik, et teie partner ei taha muutuda. Sel juhul võib teie partner otsustada suhte lõpetada või teie suhe lihtsalt hääbub näivalt iseenesest. Ma räägin siin teile oma reaktsioonide kontrolli alla saamisest ja hoidumisest teha mistahes otsuseid oma välise meelega. Püüelge sisemise rahu suunas ja laske situatsioonil end avada.

See tähenda, et kui suhe ka lõpeb, on rahu teiega. Et sellesse seisu jõuda, on vajalik vaadata otsa oma hirmule ja sellest läbi tulla. Parim viis seda teha, on küsida endalt: „Mis on halvim asi, mis võiks juhtuda?“ Siis teie meeles kangastub, mis on see tagumine asi, mis juhtuda võiks ja kuidas te mentaalselt ja emotsionaalselt sellega toime tuleksite. Lastes endal selle hirmu läbi elada, lähete te sellest lõpuks läbi ja näete, et kõige mustem stsenaarium polegi nii hull, kui te kartsite. Te tulete sellega toime ja liigute edasi kui see ka juhtuma peaks.

Ülevalkirjeldatud juhtudel on samuti vajalik näha veel üht faktorit, mida inimesed on tõrksad tunnistama. See on julm fakt, et fundamentaalne kristlus on suuresti lahus kokkupuutest Kristusega. Vähesed religioossed liikumised Maa peal on agressiivsemad kohtumõistjad ja see tähendab, et paljud fundamentaalsed kristlased on avanud end põrgu deemonitele. Need deemonid töötlevad paljusid fundamentaliste, isegi paljusid jutlustajaid ja neid inimesi kasutatakse konfliktide õhutamiseks. Seepärast on õigustatud ja vajalik, et sa kasutaksid rosaariume ja dikriisid, mis on selle veebilehel, et kutsuda abi ja lahti lõigata deemonitest oma abikaasa ja kaitsta teda nende deemonite eest.

Veelkord, on vajalik, et sa teeksid seda ilma hirmuta ja sa suudaksid ületada hirmu, kui mõistad, et neil deemonitel pole võimu sinu üle, kui sa võtad oma reaktsioonid oma kontrolli alla. Kuni sinnamaani on vajalikud abikutsungid, et teie lapsed ja  abikaasa ning tema perekond vabaks lõigata ja neid vaimselt kaitsta. Sa võid samuti kutsuda mind kohut mõistma nende jõudude üle, kes kasutavad minu nime, et õigustada neid tegusid, millel pole Kristusega mingit pistmist. Kasuta  Peaingel Miikaeli rosaariumit, vennasüüdistuse invokatsiooni, kuid sa võid kasutada ka leebemaid südame puhastamise ja tingimusteta armastuse invokatsioone.

 Lõpuks siis viimane samm. Kui sa oled abi kutsunud ja kui sa oled hakanud valitsema oma reaktsioone mingil määral, on vaja abikaasaga rääkida. Arvesta sellega, et see pole võimalik ja konstruktiivne selles olukorras, kus sa pole oma reaktsioonide üle kontrolli veel saavutanud. Kui sa pole seda saavutanud, siis muutub see jutuajamine vaenulikuks ja suurendab kriisi.

Kui situatsioon paistab konstruktiivne, püüa oma abikaasaga rääkida kahest asjast.. Kõigepealt püüa temalt küsida küsimusi selle kohta, kas tema käitumine sinu suhtes on tema arvates kooskõlas Kristuse ideaaliga. Kas ta tõesti pöörab teise põse või on ta kallaletungija, kes peksab sind vastu üht põske sel ajal kui sina püüad teise põse pöörata? Näita, et sina ei taha tema põhimõtteid muuta, kuid tema ei vasta siin samaga.

Ta võib vastata sellega, et sina võid minna põrgusse ja tema teeb seda, mida Jeesus tahab, et tema teeks. Siis püüa temalt küsida, kas ta usub, et Jeesus austab inimeste vaba tahet? Kas ta tõesti usub, et Kristus tahab, et tema ei austaks sinu vaba tahet?  Küsi temalt, mida tema tunneks, kui keegi ründaks agressiivselt tema kristlikke uskumusi? Kas ta arvab, et nii oleks õige? Kui see pole nii, siis kas ta suudaks aru saada, et kui tema ei taha, et keegi avaldaks survet  selleks, et tema peab oma uskumusi muutma, siis kas ta ei teeks teistele seda, mida ta tahab, et teised temaga teeksid. Ja agressiivselt sinu uskumusi rünnates astub ta üle minu käskudest.

Küsi temalt kas Kristus tahab, et ta oma naist terroriseerib või tahaks ta hoopis, et ta leiaksite võimaluse koos rahus elada ja seda ka sel juhul kui teil pole ühesugused tõekspidamised? Sa võid talle meelde tuletada, et ma palusin kristlastel armastada üksteist, nagu mina teid olen armastanud. Ja mina armastasin kõiki inimesi, olenemata  nende religioossest kuuluvusest ja ma jõudsin samariitlasteni, tölneriteni, roomlasteni jne.

Teine teema millest rääkida, on tunded sinu vastu. Alusta selle selgekstegemisega, mida sina tunned tema suhtes, nagu sa seda oma kirjas kirjeldad. Siis palu temal ausalt rääkida, mida tema sinu vastu tunneb. Kas ta armastab sind niisugusena, nagu sa oled või sõltub tema armastus sellest, kas sina saad päästetud? Kas ta on suuteline eraldama sind kui inimest sinu religioossest kuuluvusest? Kas ta armastab sind sellepärast, kes sina oled ja kas tema armastus on piisavalt sügav, et lubada sinul sinu enda teed järgida, mis jääb tema jaoks mõistetamatuks. Kas ta suudab sind piisavalt armastada, andes sulle vabaduse järgida oma teed nagu sina armastad teda piisavalt, et lasta temal järgida tema teed?

Kui ta vastab, et armastab sind niisugusena, nagu sa oled, siis järeldub siit vajadus teie mõlema jaoks läbi töötada võimalus koos elamiseks armastuses ja vastastikuses austuses, selle asemel et pidevalt vaielda ja süüdistada teineteist. Kui ta ausalt vastab, et ta ei armasta sind enam, sest sina pole päästetud, siis peaksite te rääkima sellest, kas teie suhtel on üldse mõtet.

Ma mõistan, et  niisuguse läbimurdega vestluse arendamine võib tekitada ängistust ja sellepärast ma palungi sul töötada enne oma reaktsioonide meisterlikkuse saavutamise kallal nii, et sa suudaksid vestluses olles jääda rahusse, olenemata vestluse tulemusest, et sa suudaksid säilitada sisemise rahu ja kontrolli oma reaktsioonide üle – ja siis lisatakse sulle kõik muu.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine