Tingimusteta armastusest

TEEMA: Arvatavasti pole olemas teist teemat, mida on nii valesti mõistetud, kui seda on armastusega seonduv teema. Probleem on selles, et inimesed püüavad  armastusest „aru saada“.

Elohiim Heros ja Amora, Armastuse kolmanda kiire esindajad
2. jaanuar 2009

Laskumine anti-armastusse
Kui inimesed võtavad omaks piiratud seisukoha, siis, mu armsad, satuvad nad paratamatult anti-armastuse vibratsiooni. Kui sa võtad omaks mingi konkreetse piiratud seisukoha ja tõstad selle eksimatuse, ainuõigsuse staatusse, siis ei pääse sa ka fakti eest, et Maa peal on ka teistsuguseid seisukohti. Siis laskud sa dualistlikku võitlusse, kus pead kaitsma oma arusaamu opositsiooniliste või konkureerivate arusaamade eest, arvates mõnikord isegi, et need konkureerivad arusaamad tuleb hävitada või tuleb hävitada või tappa need, kes niisuguseid arusaamu kehastavad  või on valinud uskuda neisse.

Niisuguses tundes olija  tunneb end ohustatuna teiste arvamuste poolt,  teiste piiratud uskumuste poolt ja see, mu armsad, on märk sellest, et te olete vale-õpetajate anti-armastuse lõksu langenud, et te olete endasse võtnud anti-armastuse teadvuse ja te olete lasknud sellel teadvusel  mõjutada oma isiklikku andmebaasi. Anti-armastuse teadvus on värvinud teie maailmavaate sisemuse, teie maailmanägemise, selle, kuidas te näete Jumalat ja teisi inimesi. See värvib ka teie enesenägemise ja teie suhte maailmaga, teistega, Jumalaga, selle, kuidas teie iseendasse suhtute, kuidas teie ennast näete.

Ma üritan selgitada, et kui te olete niisuguses meeleseisundis, siis te ei suuda suhelda südame kaudu, sest nagu me oleme eelnevalt öelnud, seondub südamest tulenev Üksolemisega  - teie olemise tuum on eluga üks. Selleks, et Üksolemisega ühendust saada, et Üksolemine omaks võtta, selleks, et lasta sel voolata läbi iseenda ja lasta tal väljenduda iseenda kaudu, peate te muutma küsitavaks oma andmebaasi, oma maailmavaate ja mõtlema tõsiselt järele, kas see tugineb armastusele või anti-armastusele. Ja siis te näete, et tõeline armastus, ehtne armastus, elav armastus on tingimustest vaba. 

Miks on armastust valesti mõistetud
Kui te vaatate maailma, siis te näete, et pole ilmselt muud teemat, millest oleks nii valesti aru saadud, kui on seda armastusega seonduv teema. Kuid probleem siin on selles, et inimesed püüavad armastusest aru saada. Ja kuidas enamus seda arusaamist mõistab? Nad näevad seda kui intellektuaalset tegevust, kus te kõrvutate armastust sellega, mis on teie andmebaasis olemas. Seeläbi saab armastus selle inimese andmebaasi värvingu ja ta värvub veel selle inimese eelnevaist, sellel planeedil saadud armastuse kogemustest.

Tegelikult on väga vähesed inimesed sellel planeedil olles kogenud tingimusteta armastust. Võiks öelda, et  tingimusteta armastust tema puhtas vormis pole võimalik kogeda planeedil Maa siinolevate raskete energiate tõttu. Siiski võib kogeda tingimusteta armastuse lähedasi peegeldusi. Enamus inimesi pole seda kunagi kogenud, nad on kogenud vaid tingimuslikku armastust, mis põhineb inimese enda andmebaasil, tema uskumustel selle kohta, kuidas armastus peaks olema väljendatud või mitte-olema väljendatud ja see oleneb inimese maailmavaatest ja eelnevatest kogemustest.

Muidugi, kui inimesed püüavad armastust mõista, siis püüavad nad selles arusaamises toetuda oma olemasolevale andmebaasile. Kuid kas näete, mida me siin selgitame? Andmebaas on kujundatud või loodud intellekti poolt, kes tegutseb vormimaailmas, kus kõike iseloomustavad teatud tunnused ja kitsendused. Armastus on tingimusteta. Kuidas saaks üldse armastust suruda sellesse andmebaasi, mis on kujundatud Maa peal tegelema maiste asjadega? Kas näete? Pole võimalik aru saada tingimusteta armastusest niisugusel viisil. Ja seega inimesed kas ei saa armastusest aru – ja paljud loobuvad -  või nad arvavad, et nad saavad aru. Kuid nad vaid mõistavad selle all omaloomingut oma andmebaasi põhjal, mille nad projekteerivad Jumala peale.

Las armastus voolab
Mu armsad, kui võtame inimese planeedilt Maa, kes on valinud vaadata Päikest läbi punase klaasi ja on veendunud, et päike on punane ja teie, kes te näete päikest ilma värviliste prillideta  otse niisugusena, nagu ta taevasse ilmub, arvate et see inimene on ilmselt rumal. Kas te mõistate, et väga paljud inimesed näevad maailma , näevad armastust läbi just niisuguste värviliste prilliklaaside?  Ja nad väidavad, et see ongi armastus, see ongi elu, niisugune ongi Jumal, niisugused ongi teised inimesed. Niisugused inimesed ei suuda häälestuda tingimusteta armastusele. Nad ei suuda seda vastu võtta ega ka kogeda.

Nad ei suudaks  tingimusteta armastust ka pakkuda, sest nad ei suuda lasta tingimusteta armastusel jääda tingimusteta, voolates läbi enda ja seda tingimusteta kogeda. See ei tähenda, et tingimusteta armastus on igas olukorras sama, vaid see tähendab, et igas erinevas olukorras  väljendub ta sel moel, et ülendab inimesi, olenevalt nende teadvuse tasandist.  

Selle asemel püüavad inimesed väljendada armastust vastavalt mingile armastuse kohta loodud kujutlusele oma andmebaasi põhjal. Ja muidugi järeldub siit, et nad peavad armastust kontrolli all hoidma. Siit omakorda järeldub, et nad sulevad endid Elu Jõe suhtes, tingimusteta armastuse voolu suhtes, mis pole kontrollitav, mis ei saagi olla kontrollitav, sest siis poleks ta enam tingimusteta.

Kui te tahate tõeliselt suhelda südame kaudu, siis peate te mõtisklema tõelise armastuse tingimusetuse üle, võrreldes oma arusaamaga armastusest, sest viimane takistab teid avamast oma olemust tingimusteta armastuse voolule ja takistab isegi kogemast seda, et te olete tingimusteta armastatud.

Mida te teete teistele
Mu armsad, Jeesus ütles: „Tehke teistele seda, mida te tahate, et teised teile teeksid.“ Nende sõnade sisu on ka selles, et see mida te teistele teete, näitab seda, mida te olete alateadlikult  teinud juba endale.  Kui te loote andmebaasi ja kasutate seda teiste arvustamiseks, kas siis pole ilmne, et esimene andmebaasi standardi järgi arvustav olete teie ise? Loomulikult olete te juba ennast hukka mõistnud enne seda, kui te hakkate projekteerima seda hukkamõistu teiste peale  väljaspool ennast. Kui te teisi hukka mõistate, siis panete te ennast mentaalsesse kasti, mis takistab teid kogemast, et teie Allikas armastab teid tingimusteta. Ja muidugi ei tunne te siis tingimusteta armastust, vaid olete seotud lõputusse tsüklisse, kus te püüate õigustada oma tingimusliku armastuse versiooni.

Kuidas ületada surnud seisu? Mis on see, mis nokk kinni, saba lahti seisu purustab? Siin aitab arusaamine, kuid mitte intellektuaalne, vaid kõrgem mõistmine, selle äratundmine, millest me räägime, see on andmebaasist kõrgemaletõusmise  vajaduse äratundmine, andmebaasi filtrite tagant äraastumine, kuni te olete astunud nii kaugele, et filtrid ei sega ja teile hakkavad kohale jõudma selle maailma, tõelise maailma vilksatused, mis on filtri taga. Siis näete te päikest niisugusena, nad see tõeliselt on, siis näete te oma Kõrgemat Mina niisugusena, nagu ta tõeliselt on ja siis kogete te tingimusteta armastust, mis teie Kõrgemal Olemusel  on teie vastu. Te jõuate  täielikule vapustavale ärkamisele, kui te  mõistate, et teie Mina Olen Kohalolek ei näe maailma läbi filtri, mille teie olete loonud oma madalamas minas. See, mu armsad, pole asi, mida inimene suudab silmapilkselt. See võib võtta palju aastaid, isegi eluaegu, mille käigus inimene järk-järgult eraldab end egost selle kriitilise tasemeni, kus inimese teadlik mina hakkab ära tundma, et egol pole õigus.

Sinu egol pole reaalsuse üle mõju.
Vaadake mõnd inimest Maa peal, kes vaevlevad mingis konfliktis. Need on inimesed, kelle teadlik mina samastab end selle inimese egoga ja ego loodud maailmavaatega. Nende jaoks on usu või oma poliitilise ideoloogia kaitsmine elu ja surma küsimus ja selle kaitsmiseks on nad nõus isegi tapma.

Teie, kui vaimsete inimeste jaoks, on alanud enese egost eraldamise protsess. Kuid tark tegu on järele mõelda, et selles on oma peensused ja et kõigi vaimsete inimeste jaoks on oluline jõuda täieliku, vaieldamatu tõehetkeni, kus te mõistate, kus te kogete ego piiranguid.

Mõelge, mu armsad, tagasi sellel keskajal valitsenud arvamusele, et universum on väga väike ja et Maa on universumi keskpunkt. Nüüd mõelge, et tänapäeval teab igaüks, et Maa on tolmukübemake  miljardite galaktikatega väga, väga suures universumis. Siis mõelge fakti peale, et Maa peal on miljardeid inimesi, kes siiani arvavad, et palvetades Jumala poole või mingeid teatud  rituaale sooritades, suudavad nad Jumalat kontrolli all hoida ja nad panevad ta tegema midagi enda heaks.

Te peate jõudma niisugusele järeldusele, et teie ego ei oma absoluutselt mingisugust võimu reaalsuse üle. Pole tähtis, kui kindlalt on teie ego veendunud selles, et tema maailmavaade  ongi tõde, on see siiski vaid täielik illusioon. Ja väljaspool ego tillukest paralleelmaailma asub tõeline maailm, mida mingil viisil ei saa mõjutada ego maailm, nagu ei saa Päikest mõjutada miski, mis Maa peal toimub.  Kas te arvate, et Päikest saab mõjutada see, et täna on Maa peal pilves ilm? Te võite arvata, et taevas võivad olla mõned pilved seal, kus asute teie, kuid Maa ümber on tohutu ala, kus pilvi pole.

Tingimusteta armastus ei tunne tingimusi
Kui te vaatate maailmale teatud nurga alt, olles selle lõksus, et teie pisike ego ja teie pisike andmebaas on universumi keskus, siis ei suuda te kogeda tingimusteta armastust, seda, et tingimusteta armastus on tingimusteta, mida antakse kõigile inimestele Maa peal 24 tundi ööpäevas, mu armsad.

Te ei saa asuda üheski sfääris, on see siis materiaalne või miski muu, kus te oleksite ära lõigatud Jumala tingimusteta armastusest. See ei ole võimalik. Kuidas te saaksite sulgeda end millegi eest, mis on tingimusteta? Jumala tingimusteta armastus tungib läbi kõigist tingimustest! Te võite arvata, et te olete sellest ära lõigatud, kuid teid takistab vaid teie enda maailmanägemine läbi andmebaasi, mis ütleb: „Armastus on nii- ja niisugune ja see pole sellina ja selline.“

Kui te suhtlete teistega, siis suhtlete te teistega läbi oma isikliku andmebaasi ja teine suhtleb teiega läbi oma andmebaasi. Seepärast satuvad erinevate andmebaasidega inimesed  konflikti. Ja seepärast kipuvad sarnaste andmebaaside esindajad kokku hoidma, et suurematest konfliktidest pääseda. Kuid te näete, mu armsad, et sarnaste illusioonidega inimestega kokku hoidmine ei aita teil neist piirangutest kõrgemale tõusta. Otse vastupidi, nii saab vaid kinnitada üksteise illusioonide paikapidavust. Paljud vaimsed ja usklikud inimesed üle maailma aitavad tegelikult üksteise progressi tagasi hoida , kinnitades üksteisele, et nende nägemus tõest on ainus ja õige.

Me ei anna sihilikult sellele liikumisele väga tugevalt määratletud piire. Me ei taha, et te tekitaksite endas  tunde, et te oleksite erinevad teistest vaimsetest inimestest, arvates, et te olete paremad, et teil on see või teine kõrgem õpetus. Meie tahame, et teie oleksite need, kes tahavad suhelda südame kaudu, häälestudes kõigepealt oma Kõrgemale Olemusele ja laseksite tingimusteta armastusel avalduda nii, et te tunneksite läbi kogemuse ,  mitte läbi intellektuaalse seletuskäigu, vaid läbi otsese kogemise – et te olete ENAMAT kui materiaalne osa teist.

Siis on teil teist inimest kohates võimalus luua harjumus mitte reageerida nii, nagu teine oma  välistes sõnades, välistes tegudes reageerib, ka mitte vastata tema vibratsiooniga, tema teadvuse seisundiga. Selle asemel võite te luua harjumuse häälestuda oma igavikulisele minale. Tundke ära, et teisel inimesel, hoolimata tema välisest olekust, on samuti igavikuline mina. Ja kui te tajute selle teise inimesega seoses mingitki konflikti, siis paluge, et teie igavikuline mina suhtleks tolle teise inimese igavikulise minaga ja nii palju kui võimalik tooks üksolemisest arusaamist teise inimese teadlikusse teadvusesse.  Ja te näete, kui paljud arusaamatused või konfliktid saavad üleöö lahendatud, kui inimene jõuab sellesse uude teadlikkusesse. Muidugi jõuate ka teie sellesse uude teadlikkusesse, et te pole vaenlased, sest te olete ühendatud igavikulises maailmas ja seda ka juhul, kui siin materiaalses, illusioonide maailmas olles pole teie vahel sidet.

Kuidas andmebaas teid lõksus hoiab
Vaadake, mu armsad, inimeses oleva andmebaasi tõttu töötab alateadlik meel igal hetkel pingsalt selle kallal, et võrrelda kõike, mis ümberringi toimub, andmebaasis olevaga ja sellega, mis andmebaasi andmetel on varem juhtunud. Seetõttu ei koge te praegust hetke nii nagu see on. Te ei koge reaalsust. Te ei koge süütus lapsemeelsuses, nagu Jeesus seda väljendas.

Te kogete praegust hetke läbi minevikufiltri. Ja seega tegelikult te ei kogegi praegust hetke. Te projekteerite praeguse hetke peale kujutise vastavalt oma andmebaasis olevale. Kõik materiaalses maailmas olev on tehtud Ma-ter valgusest, mis on kujundatud teenima  kosmilise peeglina, peegeldades tagasi selle, mille te tema peale projekteerite. Kui te lasete oma minevikul projekteeruda käesoleva hetke peale, arvates, et maailm on koht, kus on väga ebasõbralikud inimesed, kes on teie suhtes pahatahtlikud, siis te tõmbate ligi neid, kes tahavad seda rolli mängida, sest neil võib olla vajadus, mis põhineb sellel faktil, et maailma on koht, kus on palju ohvreid või neid, kes ei taha eneste eest otsuseid teha ning nad vajavad teisi oma asju korraldama ja ütlema neile, mida nad tegema peaksid. Samuti tõmbavad need, kellel on pidev kontrollivajadus, ligi kedagi, kellel on vajadus olla kontrolli all, olla ohver.

Ja millal te sellest vabaks saate? Te saate vabaks  siis, kui te tahate vaadata oma andmebaasi ja te tahate näha seda, mida sisaldavad kõik teie alateadlikus failiruumis olevad failifolderid. Ja siis minge nendesse ja tehke oma majapidamises puhastus, visake välja kõik paberitükid ja kõik need apteegi retseptid, mis on juba 15 aastat vanad, neid pole enam vaja säilitada . Ja niisamuti ei pea seal olema ka otsused, mida te tegite 15 elu tagasi vastavalt toonastele olukordadele.

Tahtke kogeda tingimusteta armastust
Suhtlemise põhituum on selles, et te saate suhelda ainult südamest lähtudes siis, kui teil on olnud tingimusteta armastuse kogemused ja kui te tahate seda tingimusteta armastust pakkuda ka teistele, sest te ei taha neid hukka mõista, et taha neid sildistada, vaid te tahate lasta neil olla need, kes nemad olla tahavad sel praegusel hetkel.  Ja nagu Master MORE selgitas,  lasete te olla ka endal see, kes teie olete, olenemata sellest, kelleks nemad valivad olla, mõistes, et teie saate valida oma reaktsiooni sõltumata nende meeleseisundist.

Kui te nii ei toimi, siis lasete te kõigil teistel inimestel oma minevikust, kes teid teatud viisil kohtlesid, otsustada ja määrata teie praegune reaktsioon inimese suhtes, kes tundub teie suhtes kasutavat sama käitumist. Kuid see inimene vaid väljendab oma praegust teadvuse seisundit,  sõltumata kõigist neist teistest ning selle praeguse inimese ja teie minevikus kohatud inimeste vahel pole mitte mingisugust seost. Siin pole mingit objektiivset seost. Ainukene seos on vaid teie teadvuses, kus te jätkate nende teatud isikute ligitõmbamist, sest te pole ära lahendanud oma andmebaasis olevat filtrit, mis ütleb , et maailm ongi niisuguste poolt asustatud.

Seega on südamest tulev suhtlemine tingimusteta armastuse väljendamine. Ja tingimusteta armastus tähendab seda, et teie olete minevikust vaba. Kuid see tähendab ka seda, et teil pole emotsionaalseid hirme ega haavu ega mentaalseid uskumusi, mis panevad teid reageerima teatud mustri järgi siis, kui te kohtate inimest, kes vajutab teie minevikunuppe.

Kohtuge olevikuhetkega
Teil pole nuppe, kuhu vajutada. Te võite öelda: „Hoolimata sellest, mis juhtus minu minevikus, ma ei ela läbi oma minevikku  praeguses hetkes. Ma võtan vastu olevikuhetke puhta lehena lapse süütus meeles.“ Seda tehes, mu armsad, vabastate te ennast  vanade  reaktsioonimustrite kordamisest ja leiate kõrgema lähenemise sellele olukorrale, mida te olete varem kohanud. Ja kui te näitate üles oma tahet leida kõrgem lähenemine olukorrale, siis olete te avatud tingimusteta armastuse voolule, sest nüüd te ei püüa ennast kaitsta ega teisi piirata. Selle asemel püüate te ülendada teisi. See ongi tingimus, mis muudab teid avatuks tingimusteta armastusele.

Kas panite tähele näivat vastuolu mu sõnades? On olemas tingimus, et olla avatud tingimusteta armastuse voolule. Kuid tingimus on ju see, et tingimusi pole, et te lasete armastusel voolata  ja väljendada iseennast tingimusteta. Vastuolu on siis, kui te olete kinni neis andmebaasi tingimustes ja oma minevikus ning tahate kontrollida seda, kuidas armastus teie läbi väljendub.  Siis, te sulete voolu sellega, et te seate tingimused armastuse väljendumisele ja tingimusteta armastus peab tagasi astuma, öeldes: „Ma austan sinu valikut. Kuid ma olen olemas igal hetkel, kui sa otsustad seda valikut muuta  ja lubad mul läbi enda voolata.

Sa saad ainult andes
Niisiis, mu armsad, kas te suudate nüüd selle kõik oma meeles kokku panna ja näha kaht väga tähtsat järeldust? Tingimusteta armastus tahab voolata selleks, et ülendada kogu elu. Kui sa hakkad oma meeles  tingimusi looma ja nende järgi teisi arvustada, siis sa nagu ütleksid: „Ma saan väljendada armastust ainult nende suhtes, kes vastavad teatud standardile. Ja kui inimesed sellele standardile ei vasta, siis tuleb neid karistada või kontrollida.“ Sel juhul pole teie armastus vaba ega tingimusteta. Siis ei armasta te teisi vabalt, siis ei saa armastus voolata läbi teie  ning seepärast ei saa te kogeda tingimusteta armasust.

Nii ütleb rosaariumi ridade peidetud mõte: „ Sest mida ma annan, seda ma kindlasti saan“. Kui te tahate andeks saada, siis andke andeks teistele. Kui te tehte armastatud olla, siis armastage teisi, kuid tehke seda tingimusteta. Andke andeks teistele tingimusteta ja teile antakse andeks tingimusteta. Kas Jeesus mitte ei öelnud: „ Ärge mõistke kohut, et teie üle kohut ei mõistetaks?“ See mõõt, millega teie mõõdate teistele, sellega mõõdetakse ka teile, sest universum on peegel.

Ja niisiis, tahtke näha seda, et kui teie ei väljenda tingimusteta armastust, siis on teie alateadlikus andmebaasis mingi tingimus, mis takistab selle voolamist, püüdes seda kontrollida, sest te püüate piirata teisi inimesi selleks, et neid kohandada oma maailmavaatesse nii, et teie arusaamine maailmast poleks ohtu seatud. Niisiis, olge valmis mitte ainult küsitavaks muutma oma maailmavaadet, vaid mõelge selle üle, et te jõuate punktini, kus te sellest loobute. Mu armsad, mõelge veelkord nende peale, kes samastavad ennast oma uskumuste süsteemiga. Paljud neist ei suuda loobuda oma uskumuste süsteemist, sest kui nad seda teeksid, oleksid nad paisatud identiteedikriisi ega teaks siis enam, kes nad on.

Vaimsuse reaalsus
Vaimsel teel olemise tõde on see, et te liigute järk-järgult punkti suunas, kus te suudate teha seda, mida tegi Jeesus ristil olles, kus ta äkki märkas, et kuigi ta oli saavutanud selles elus kõrge Kristsuse astme, olid temasse veel siiski jäänud mõned ootused selle kohta, kuidas asjad peaksid olema. Ja need ootused sidusid teda Maa külge. Oma viimases loobumisaktis otsustas ta  maha jätta kõik minevikuvarjud ja sellepärast ta üles tõusiski. 

Kui ta poleks neist minevikuvarjudest ristil loobunud, mu armsad, siis mis te arvate, mis oleks võinud juhtuda? Ta oleks pidanud siia uuesti kehastuma, neist minevikuvarjudest üle saama, muutes küsitavaks oma maailmanägemise ja mõistes, mis on selles ebatõeline.

On neid, kes mõtlevad, et Jeesus oli Jumal või Jumala poeg algusest peale ja tema võit ja ülestõusmine olid garanteeritud. Kuid vaba tahte maailmas pole garanteeritud mitte miski. Ka Jeesus võis keelduda  ristil rippudes minevikuvarjudest loobumast ja seega poleks ta olnud Jeesus Kristus. Veelkord me viitame sellele, et mõned pidasid Jeesust puusepaks, aga nagu on juba öeldud, pole Jeesus selles kehastuses kunagi puusepp olnud.

[Keegi auditooriumi seast lausub: „Ma teadsin seda,“ millele järgneb naer.]

Mul on hea meel, et keegi mu vestlust mõistis. [naer]

Andke inimestele valik
Vaimse tee eesmärki võib kirjeldada kui oma tingimuslikkusest ülesaamist, kuni te näete maailma nii, nagu see tegelikult on, aktsepteerite seda  kui ebareaalsuse väljendust ja seda, et ebareaalsusel pole kestvust. Ja seepärast lasete te igas olukorras tingimusteta armastusel  väljenduda nii, et see annaks teistele võimaluse valida armastus või anti-armastus. 

Kuid teie ei lähe anti-armastuse vibratsiooni ega sunni teisi tegema mingit valikut. Teie annate neile võimaluse valik teha. Teie lasete armastusel olla väga juhatav – kui vaja – kui nemad oma valikuga vastamisi seisavad ja väga selgesti üles näidates – kui vaja – et neil on teistsugune valik, kuid teie neid ei piira ega püüa neid milleski sundida.

Siis jääte te vabaks nii, et teie saate olla tingimusteta armastuses, olenemata sellest, missuguse valiku teevad nemad. Muidugi võivad teil olla parimad kavatsused teisi aidates ja te võite teha suure jõupingutuse, et  aidata teisel näha midagi, kuid kui  teine ei vali seda näha, kuidas te siis ennast tunnete? Kui te tunnete miskit negatiivset, millessegi klammerdumist, seda, et teis pole tingimusteta armastus, siis te peate enda kallal tööd tegema. Te peate vaatama oma andmebaasi, et näha, miks olete te loonud kujutise, et teised olevused teie ümber, kelle kohta te teate, et Jumal on andnud neile vaba tahte, peaksid reageerima teatud viisil, miks peaksid nad tegema teatud valiku vastavalt teie tegudele või sõnadele. Miks te olete lubanud endal oma andmebaasis, oma maailmavaates need anti-armastuse elemendid ühendada?

Muidugi, kui teil pole niisuguseid ootusi, siis pole te pettunud teistes, vaatamata sellele, mida nemad teevad või tegemata jätavad. Vaadake, ainult siis, kui te pole pettunud teistes või kui teised ei suuda teid kuidagi negatiivselt mõjutada, ainult sel juhul olete te tõeliselt vaba. Ja vaid sel juhul olete te tingimusteta armastuses. Kuidas te saate vabaks, mu armsad? Ainult tingimusteta armastuses olles. Sest vaid siis, kui pole tingimusi, saate te olla tõeliselt vabad.

Saage osa mu Kohalolekust
Väljaöeldud sõnade kohale on ankurdatud mees- ja naiselemendina, maskuliinse- ja feminiinse väljendusena, Jumala Armastuse kolmanda kiirena meie Kohalolek. Teil on tahtmise korral olnud võimalus seda kogeda. Kui te pole seda kogenud, siis teadke, et minu Kohalolek on kõrgemal materiaalse universumi mistahes piirangutest. Igal hetkel tulevikus võite te kogeda minu Kohalolekut ja kui te ei suuda avada oma südant praegu, siis ärge heitke meelt, ärge laske oma alateadlikul andmebaasil luua mingit hukkamõistu enda suhtes. Kuid mõistke seda, et teil on vaja tööd teha, et vabastada end mõnedest tingimustest, mis taksitavad teil omaks võtmast tingimusteta armastust, omaks võtmast seda, et te olete tingimusteta armastust väärt. Töötage selle kallal. Ja pange tähele, et kui te jõuate faililaegaste puhastamise kriitilise punktini, siis tingimusteta armastuse päike hakkab läbi pilvede paistma ja te kogete seda.

Mina Olen kõrgemal ajast ja ruumist. Ka teie olete kõrgemal ajast ja ruumist. Teie valite ikka veel samastada end aja ja ruumi piirangutega, mis on täiesti aktsepteeritav – kuid see pole mitte teie ainus võimalik valik.

Tingimusteta Armastuse Leeki, mida mina olen,  pitseerin ma teid ja selle liikumise. Kui te jääte tingimusteta armastusse, siis tuleb selle maailma vürst ja ei saa teist midagi.

Selle maailma vürsti esindajad pole suutelised peatama loodud  ülesminevat spiraali, millel on omadus kiireneda ja muutuda helendavaks valguseks pimeduses, mis siiani seda planeeti katab. See on valgus, mis näitab teed uude reaalsusse, see on uus viis olla ühenduses üksteisega , uus viis suhtlemiseks, lähtudes tingimusteta armastusest. Olge kinnitatud sellesse armastusse.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine