Inimolendil pole võimalik armastust genereerida

Teema: Inimlik armastus pole mitte ainult Jumaliku armastuse väärkasutamine  ja inimlik armastus pole mitte ainult lahus Jumalikust armastusest, vaid  inimlik armastus pole üldsegi mitte armastus, sest inimolendil pole võimalik armastust  genereerida

Saint Germain (15. detsember 2007).

Saint Germain olen mina. Mina Olen, sest ma olen üks selle võimsa vooluga, mis On Elu Jõgi.

Mu armsad, mida tähendab olla vaene? Kuidas te saate olla vaene? Mu armsad, te saate olla vaene vaid siis, kui te olete Elu Jõest endast eraldi, sest Elu Jõgi on kujundatud aitama kogu Elul saada ENAMAKS: Jah, muidugi, ENAMAKS saamise protsessis ei saa olla vaesust, sest kui teil ka pole kogu küllust kohe praegu, siis  te saate selle kindlasti, kui te jätkate oma olemasoleva teadvuse tasandi ületamist. Sel juhul saab teile ühel päeval osaks suurem küllus. Ja see protsess ei peatu, sest te teate, et te olete Jumala igaveses voolus.

Niisiis, mu armsad, need, kes on vaesuse väliste tingimuste lõksus ja vaesuse-teadvuses, on just sellepärast lõksus, et nad on lahus sellest Elu Jõest ja seepärast pole neil visiooni, äratundmist, kogemust, et Elu Jõgi on pidev ENAMAKSsaamise protsess. Nemad näevad seda kui liikumatut ja seepärast arvavad, et nad on oma materiaalse külluse praeguse taseme ja oma praeguse vaimse külluse  lõksus, nad on oma praeguse taseme võhiklikkuse lõksus.  Neil puudub äratundmine selle kohta, et elu on enamat või nad ei usu seda tegelikult, et elu enamat on või ei usu nad seda, et nende elu võiks enamat olla, sest nad on selle illusiooni lõksus, et küllus on väheste jaoks, see on valitute privileeg.

Inimolendid ei saa armastust genereerida
Mu armsad, vaesus on Elu Jõest lahusolemise näitaja. Kuid kuidas te saate, mu armsad, Elu Jõest lahus olla, kui Elu Jõgi on Kõikehõlmav vool, ta ON, hõlmates kõike, mis eksisteerib? Te saate, mu armsad, olla lahus Elu Jõest vaid siis, kui teis ei ole armastust, kui te olete kaotanud armastuse. Ja kuidas te saate kaotada armastuse, kui armastus on kõikjal? Vaid läbi anti-Kristuse meele loodud  illusiooni. Sellel illusioonil on kaks tasandit. 

Esimene tasand on jällegi Isa Alfa-aspekti väärkasutamine ja see on arusaam, et Elu Jõest on üldse võimalik lahus olla. Illusioon, et Kõiksuse – kõige selle, mis ON -  mingi aspekt võiks olla lahus kõigest sellest, mis ON. Mu armsad, kui ma teile seda sel viisil esitan, siis isegi teie intellekt suudab tabada, et  midagi selles ei klapi, sest pole ju loogiline, et miski on lahus kõigest sellest, mis ON, pole loogiline, et üks ookeanipiisk on ookeanist eraldi või et üks planeet selles materiaalses universumis  saaks olla lahus materiaalsest universumist.

Teine illusioonitasand on Omaga- või Ema-aspekti väärkasutamine ja see on arvamus enda kohta, et sa oled lahusolev olevus. Ja sellepärast, et sa oled lahusolev, pole sa armastust väärt, et sa pole väärt olema armastuse voolus.  Seega te näete, mu armsad, kui te vaatate inimesi sellel planeedil, kes on tugevasti vaesuseillusiooni ja vaesuse teadvuse lõksus, kes on vaesuseenergia keerises, et need on inimesed, kelles on vähem armastust. Nad ei julge uskuda, et nad on armastust väärt ja kuidas nad siis saavad armastust? Mu armsad, mis on armastus?

See, mida enamus armastuseks peavad, pole tegelikult armastus. Te kuulete väga tihti inimesi ütlevat:“ Ma armastan seda“ või  „ ma armastan seda inimest“ või „ma armastan ŝokolaadi, suuri ilusaid maju või kiireid autosid.“ Kuna inimesed on pimestatud duaalsuseillusioonist, siis nad ei mõista, et kui nad räägivad armastusest, siis pole see mitte armastus, millest nad räägivad, sest inimlik armastus pole mitte Jumaliku armastuse väärkasutamine – inimlik armastus pole mitte lihtsalt Jumalikust armastusest lahus, vaid inimlik armastus pole üldse armastus. Ma pean teile ütlema, et inimolevusel pole võimalik genereerida armastust.

Laske oma meelel see väide endasse haarata, mu armsad. Te võite arvata , et te tunnete armastust teise inimolevuse vastu ja siis teie armastate ja te võite sealjuures arvata, et see armastus on miskit, mida teie genereerite. Kuid see pole nii. Mu armsad, te ei saa armastust luua ega armastust hävitada, sest armastus on universumi ülimalt jumalik jõud. Armastus andis Jumalale tahte luua, tahte saada ENAMAKS. See on armastuse Alfa-aspekt. Armastuse Omega-aspekt   tõmbab kogu mitmekesise loomingu tagasi ühendusse oma allikaga. Armastuse Omega-aspekt  püüab viia kõik materiaalses sfääris oleva  üksolemisse oma allikaga, üksolemisse Isaga selle asemel, et olla sellest Isast lahus.

Mu armsad, armastus ON väga loov jõud, mida iseloomustab  kaheksa-kujuline vool, kus armastus algab Loojaga vaimses valdkonnas  väljasuunduva, allasuunduva  vooluna, mis voolab kaheksa-kuju ülemisest osast  alla neksusesse ja sealt materiaalsesse maailma, kus ta ilmutab ennast  materiaalses maailmas.

Kui sa jõuad sellesse alumisse punkti, siis Omega armastus peaks kõik üle võtma ja tõmbama materiaalsest universumist kõik kaheksa-voolus üles tagasi. See toimub läbi neksuses oleva Kristuseks-saamise, Elavaks Kristuseks saamise ja siis saab ta voolata tagasi suuremasse ja suuremasse oma allikaga üksolemise astmesse ja üksolemisse eluga.

See, mu armsad, on armastuse vool, mis voolab läbi Alfa ja Omega. Kas te mõistate, mu armsad, et see vool ON loomingut edasiviiv jõud. Tegelikult pole olemas  ühtki teist jõudu, midagi ei eksisteeri väljaspool seda , vaid kõik on lihtsalt erilaadne armastuse väljendus.   Kui sa oled end eraldanud Elu Jõest, siis on see ikkagi  armastus, mis on võtnud vähima väljendumise, kuigi  näib, et  olevus on end Elu voolust eraldanud. Seepärast, mu armsad, ma ütlengi, et teie, inimolevused, et saa luua ega genereerida armastust. 

See, mida sa teha saad, on  avada  oma olemus, oma meel ja süda  ning lasta  elujõul, Elu Jõel voolata läbi enda ja lasta sel leida väljendus läbi enda armastusena teiste suhtes, armastusena, mis on võimeline looma midagi veel ilusamat. Te näete, mu armsad, et valik ei ole mitte luua armastust või mitte luua armastust, vaid valik on avada  end armastusele ja lasta Jumalal voolata läbi enda. Kuid seda tehes peate te olema nõus laskma Elu Jõel kanda end sinna, kuhu iganes tema teid kanda tahab, et te saaksite täita oma Jumalikku plaani, mille te olete ise loonud enne sellesse kehastusse tulekut selle konkreetse elu tarvis ja arvestades ka seda plaani, mille te tegite enne materiaalsesse universumisse laskumist.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine