On aeg kiirendada ennast kõrgemale psüühilistest projektsioonidest

Ema Maria, 15. oktoober 2010

Mu armastatud südamed, Maria olen mina, Jumalik Ema planeet Maa jaoks, see, kes hoiab Jumaliku Ema ametikohta Maa jaoks. Täna tulen ma andma teile õpetust, mis paljude jaoks võib olla hädavajalik võti tõusmaks järgmisele tasandile spiraalitrepil, mis viib teid teie isikliku Kristsuse suunas. See on õpetus, mis puudutab teemat, mida eelnevates dispensatsioonides nimetati psüühiliseks valdkonnaks, psüühilisteks energiateks, psüühilisteks projektsioonideks ja psüühilisteks jõududeks.

See on õpetus, millega peavad kursis olema kõik need, kes pürgivad Kristsuse poole, sest alates  teatud punktist seisate te silmitsi testiga, kus tuleb õppida eristama psüühiliste projektsioonide, psüühiliste jõudude ja Ülestõusnud Väe reaalsuse ning ülestõusnud valdkonna vahelist erinevust. Kui te ei suuda näha erinevust tõeliste Ülestõusnud Meistrite ja psüühilises valdkonnas olevate petiste vahel, siis ei suuda te tõusta oma vaimsel teel teatud punktist kõrgemale.

Mis on see, mis valmistab inimestele raskusi selle eristamisel? See on just nimelt põhjus, et inimesed pole suutnud vabastada ennast psüühilistest energiatest ja psüühilistest projektsioonidest omaenda olemuses. Kui psüühilisest valdkonnast on teie peale projekteeritud psüühilisi energiaid ja ideid, siis see moodustab filtri, mis takistab teid tõeliselt ära tundmast olulist vibratsioonivahet Ülestõusnud Väe ja psüühilise petturi vahel.

Kui teis  on psüühilisi ideid, mida te pole küsitavaks muutnud, kui teis on psüühilisi energiaid, mida te pole tuvastanud ja mis on armastuse tasandist madalamal, siis kuidas olete te suutelised küsitavaks muutma psüühilisi pettureid, kes teie juurde ilmuvad ja ütlevad, et tehke seda või teist või jätke see või teine asi tegemata. Kuidas te tunnete ära need jõud, kellel on agressiivsed kavatsused teie vaba tahte kontrollimiseks või on neil vaid soov anda teile taustsüsteem, mis võimaldab teil seda vaba tahet kasutada viisil, mis on tõeliselt vaba.

Psüühiliste projektsioonide algallikas
Mida ma mõtlen selle all, kui räägin millestki psüühilisest? Muidugi puudutab selle sõna  ülddefinitsioon meele ja psüühika võimeid. See võib olla seotud mõtete ja tunnetega ja see võib olla seotud sügavamate võimetega tajuda midagi materiaalsest maailmast kõrgemal, nagu juhtudel, kui inimesed, kes on tundlikud, suudavad olla vahendajad suhtlemisel kellegi surnud sugulastega, kehatute vaimudega või teiste ilmingutega, mida peetakse psüühika valdkonda kuuluvaiks. 

Siiski pole see viis, kuidas meie Ülestõusnud Väest eelistaksime kasutada neid termineid. Kui meie räägime psüühilisest, siis räägime me psüühiliste võimete konkreetsest väärkasutamisest. Ma püüan selgitada vahet.

Nagu Maitreya oma raamatus selgitab, saabus kõrgemas sfääris hetk, kus teatud grupp eluvoole otsustas, et nemad ei taha ületada oma teadvuse tasandit ja jätta oma elu, et teisi teenida. Nad mässasid Jumala plaani vastu saada lunastatud läbi vaba tahte, mis polnud tegelikult Jumala silmis üldse lunastusplaan, vaid kõigi enese-teadlike olevuste tõusmine Looja enese-teadlikkuse tasandile, kust nad väljunud olid. Jumala algses plaanis polnud vaja lunastamist, sest seal polnud langemist, polnud kosmilist õnnetust, mis oleks põhjustanud enese-teadlike olevuste laskumist lahusolevasse identsustundesse.

Jumal muidugi teadis selle võimalikkust, vaba tahte tagajärge, kuid Jumal oli kujundanud universumi ja selle universumi seadused  niimoodi, et ükski olevus poleks saanud langeda nii sügavale lahusoleku illusiooni, et ta poleks saanud tagasi üksolemisse, jõudes Kristus-meelde, mis on kõikide vormide taga ja kõikide vormide sees olev ühendav vahendaja ja seega on see ligipääsetav kõikjal vormimaailmas.

Sügavam tõde on see, et Jumala plaanis polnud viga. Vaba tahte andmine eneseteadlikele inimestele pole viga; vastupidi, vaba tahe on eneseteadlikkuse laiendamise vahend, sest kuidas saaks laiendada eneseteadlikkust pealesunnitud väliste tingimuste olukorras? Kasvamine eneseteadlikkuses peab alguse saama seestpoolt, mina läbitunnetamisest ja mina poolt tehtud otsustest.

Kui need olevused mässasid Jumala plaani vastu, siis nad eraldasid  end Elu Jõe voolust. Selle asemel, et tõusta koos oma sfääriga, jäid nad madalamasse sfääri, mis  nüüd loodud sai. Nad tajusid, et neid on jõuga välja visatud  ja, et seda on teinud olevused Taevasest valdkonnast. Isegi ilmutuste raamatus on seda kirjeldatud vigaselt, mis kujutab langust ja suurt sõda Taevas, kus Miikael võitles draakoniga. See polnud nii ja seda on selgitanud ka Peaingel Miikael ise, et ta ei võidelnud kuradiga. Peaingel Miikael on kõigutamatu ja see oli kurat, kes võitles ja võideldes end üksolemisest eraldas ja seeläbi end madalamasse sfääri vangistas, kui seda oli ülestõusev sfäär ja ta osutus olevaks väljaspool seda sfääri ja selle elanikke, kes tahtsid kõrgemale tõusta.

Mis juhtus langemise protsessis  ja  miks me nimetame neid, kes Jumala vastu mässu tõstsid, „langenud“ olevusteks? Nad said aru, et saada võimalus oma õigsust tõestada ja tõestada, et Jumal eksis – ja sellest tegid nad oma elu eesmärgi – pidid nad tõmbama  endaga kaasa madalamasse sfääri nii palju eluvoole kui võimalik. Nad teadsid, et nad langevad ja tahtsid endaga kaasa vedada nii palju olevusi, kui võimalik, arvates, et kui nad suudavad piisavalt paljusid endaga kaasa tõmmata, siis peab Jumal midagi ette võtma, et muuta universumi kujundust ja plaani.

Ja kuidas nad siis korraldasid suure arvu ülestõusmissfääris olevate olevuste langusesse tõmbamise? Nad kasutasid selleks oma meele niisuguseid jõude, mida ülestõusmissfääri enamus inimesi polnud kunagi kasutanud ega ka kohanud. Kui te olete ülestõusmisspiraalis ja teate, et te tõusete, siis on teil vaid üks soov ja seda võib väljendada Jeesuse sõnadega, kui ta ütles: „Kui mind üles tõstetakse Maa pealt, siis tõmban ma kõik endaga kaasa.“

Te ei püüa tõsta ennast teistest eraldi isekatel põhjustel, teil puudub üleolek teiste suhtes. Te ei püüa miskil moel asetada ennast teistest eraldi või kõrgemale. Vastupidi, te püüate tõsta Kõiki, te püüate tõsta ennast selleks, et olla tööriistaks Kõigi tõstmisel. Ja juba sellest puhtast motiivist olete te ülendatud ja seepärast ütles Jeesus, et alandlikud pärivad Maa.

Enamus ülestõusva sfääri olevustest olid kokku puutunud vaid olevustega, kellel olid puhtad kavatsused. Kuid need, kes ennast selle sfääri  kõrgeteks ja vägevamateks pidasid, mõistsid, et nemad küll ei taha jätta oma elu selleks, et Kõiki teenida ja siis muutus nende meeleseisund teistsuguseks, kui see oli neil varem, sest kuni selle pöördepunktini üritasid nemadki teisi tõsta, kuigi nad tegid seda varjatud motiiviga, lootes, et see neid endid lõpptulemuseks ülendab. Kuid kui nad mõistsid seda, et ainus viis edasiliikumiseks ja koos oma sfääriga ülestõusmiseks on maha jätta oma elu ja sealjuures ette teadmata, mis saab edasi, siis hakkasid nad mässama. Selles mässumeelsuse seisundis otsustasid nad endaga kaasa tõmmata nii palju teisi olevusi, kui vähegi võimalik. 

Nad  viisid  selle   täide oma meelevõimeid kasutades. Need on väga kaas-loovad võimed, kuid seda väärastunud vormis. Me oleme selgitanud paljudel erinevatel viisidel, et teil on võime moodustada mentaalne kujutis ja panna see kujutis Ma-ter Valguse peale. Nagu me hiljuti inspireerisime seda sõnumitoojat kirjutama, on teil nimelt õigus eksperimenteerida loovate võimetega. Teil on õigus moodustada mistahes mentaalne kujutis, mida te soovite ja projekteerida see Ma-ter Valguse peale, sest Ma-ter valgus võtab tänulikult vastu tema peale projekteeritud kuju, võimaldades teil kogeda seda, mida te loonud olete. Ja kogedes neid tagajärgi, saate te ise hinnata, kas teie mentaalne kujund oli niisugune, mida te tahaksite korrata või tahaksite selle hoopis ületada.

Loomulikult, omades võimet moodustada mentaalseid kujundeid ja neid projekteerida mitte ainult endast väljapoole, on teil ka võimalik see projekteerida teiste vaba tahtega olevuste sisemisse pühamusse.

Kuidas luua maksimum kogus karmat
Planeedil Maa  on teil võimalus läbi psüühiliste jõudude mõjutada teist tegema seda, mida teie tahate, et ta teeks. See on muidugi vaba tahte vägivaldne rikkumine, kuid see pole veel kõige karmim võimalik vaba tahte rikkumine. Isegi teise inimese tapmine pole maksimaalse karma loomine Maa peal. 

Kõige tõsisem vaba tahte vägivaldne rikkumine on psüühiliste võimete kasutamine, et projekteerida mõttekujundeid, uskumusi, emotsioone ja energiaid teise inimese sisemisse pühamusse, sekkudes seega teise meeleseisundisse ja tema võimesse teha vabu valikuid. Seega saab peenel viisil, mis sageli pole vastuvõtjale märgatav, mõjutada teist inimest  tegema seda otsust, mida teie tahate, et tema teeks. Kui te füüsiliselt tapate teise inimolevuse, loote te raske karma, kuid kui psüühiliste projektsioonide projekteerimine teise inimese meelde mõjub nii, et teine ennast ise ära tapab, loote te veelgi raskema karma.

Kas näete, mida ma öelda tahan? Üks asi on psüühiliselt vägistada teiste vaba tahet, sundides neid  välise jõuga ja nad tunnevad selle ära. Kuid täiesti teine asi on projekteerida psüühilisi projektsioone nende peale nii, et nemad ei saa aru, et neid mõjutatakse, kuid vaatamata sellele on teise tahe teie kontrolli all või te vähemalt segate tema suutlikkust  teha valik vabalt. See viimane on just see, mida kasutasid langenud olevused sfääris, mis oli ülestõusmispunktile lähedal.

Nagu me oleme varem selgitanud, kasutasid nemad  vennasüüdistamise energiaid ja seda  eesmärgiga luua mentaalseid kujutisi, mis piiraksid ülestõusmisprotsessi. Siis kasutasid nad väga tugevaid hirmul põhinevaid emotsioone, nagu on seda viha, hirm , rahulolematus ja muud seesugust, et projekteerida need kujutised teiste olevuste meelde. Paljud olevused oma süütuses olid selle eest kaitseta. Nad olid haavatavad kui tuvid, aga nad polnud targad kui maod, sest nad polnud kunagi madudele, mao valedele ega mao energiatele  avatud olnud. Paljud neist reageerisid neile projektsioonidele erineval moel, mis tõi kaasa nende laskumise madalamasse teadvuse seisundisse – kus nad püüdsid kas süüdistusi ümber lükata või süüdistajaid omakorda  rünnata. Ja nad sattusid, nagu langenud olevused ka ette nägid, dualistlikku võitlusse.

Ja muidugi, kui te olete duaalse võitluse meeleseisundis, ei saa te üles tõusta. Ja kui sfäär tõusis, siis need olevused osutusid tõusnud sfääris mitteolevaiks ja nad olid langenud uude loodud sfääri, et taasalustada ülestõusmise poole liikumist sealt. See polnud nii, nagu Ilmutuste raamat väidab, et kolmandik tähti taevast langes, see oli tunduvalt väiksem number. See oli kolmandik tähti teatud tähesüsteemist, kus Lutsifer ja algsed langenud inglid elutsesid.

Erinevus psüühiliste jõudude ja Ülestõusnud Meistrite vahel
Planeedil Maa jätkub tänapäevani  see protsess ja on palju jõude, kes püüavad neid psüühilisi projektsioone suunata inimolendite meeltesse eesmärgiga hoida neid dualistliku võitluse lõksus, mis takistab inimolendeid sisenemast ülestõusmise spiraali. Niisugused jõud eksisteerivad mitte ainult füüsilises valdkonnas, vaid emotsionaalses valdkonnas ja ka eetervaldkonna madalamatel tasanditel. Need on vaimsed olevused, võiks öelda mustad vaimud, kuid paljud nende hulgast on suutelised ennast maskeerima ja ilmuma healoomuliste vaimudena või isegi teatud valgust omavate vaimudena, sest nad on õppinud peegeldama tagasi teile teie oma valgust ja kui te seda valgust näete, siis peate te seda nende valguseks. Need olevused ei tööta ainult materiaalse valdkonna kohal, sest Maa peal on palju inimesi, kellest on saanud nende psüühiliste, pahatahtlike jõudude tööriistad ilma, et neil endil sellest aimu oleks, kuid mõnel juhul nad on sellest ka teadlikud. 

Mis on siis oluline erinevus psüühiliste jõudude ja ülestõusnud valdkonnas olevate olevuste  vahel? Ma olen juba selle lahti seletanud, öeldes, et kui te sisenete ülestõusmisspiraali, siis ületate te  kogu soovi tõsta ennast võrreldes teistega, vaid te püüate tõsta Kõiki. Kuid kuidas te selle punktini jõuate? Te jõuate sinna, puhastades oma kavatsused, oma motiivid, oma olemuse, oma chakrad, oma aura, oma sisemise pühamu madalamatest energiatest.

See on oluline vahetegemine ja seda peavad teadma kõik vaimsed õpilased, kes asja tõsiselt võtavad ja ülestõusmisele püüdlevad. See on võime tajuda erinevust teatud kriitilisest tasandist kõrgemal ja selle vahel, mis vibreerib allpool seda tasandit.

Seda vibratsiooni, mis asub kõrgemal teatud tasandist, ei ole kerge kirjeldada sõnadega, mida te tavapäraselt Maa peal kasutate, sest peaaegu iga sõna, mida te kasutate, võib vääriti tõlgendada ja tõlgendada mitmel erineval viisil ja erinevate inimeste poolt. Sõnade piiratuse tõttu oleme me kasutanud sõna „tingimusteta“, et neid vibratsioone kirjeldada. Siin on tegemist vibratsiooniga, mis pürgib kõrgemale ja püüab tõsta elu, ega püüa elu alla suruda ega piirata.

Võtkem näiteks vibratsiooni, mida inimesed tavatsevad nimetada „armastuseks“ ja püüdkem teadlikud olla sellest, et ülestõusnud valdkonnas kogeme ja väljendame me armastust, mis on täielikult kõrgemal sellest, mida tavaliselt inimesed armastuseks nimetavad. See on armastuse vorm, mis on täielikult kitsendustevaba, tingimusteta ja mis ainult tahab kogu elu tõsta. See ei tähenda sugugi mitte kõikelubavust ja kõigele kaasanoogutamist ja teistele meele järele olemist. Tingimusteta armastus ei tunnista piire oma teel. Ta tahab voolata, ta tahab end väljendada ja kui ta kohtab inimest, kellel on tingimused tema voolamise suhtes, siis muudab tingimusteta armastuse vool neid tingimusi sel moel, mis kõige paremini teenib selle inimese äratamise eesmärki nende  tingimuste suhtes.

Mis juhtub siis, kui armastus  on madaldatud madalamale teatud  kriitilisest lävest ja selle tulemusena saanud niisuguseks energialiigiks, mida enamus inimesi nimetab armastuseks, kuid see on  tingimuslik armastus, omav armastus, mis püüab teisi kontrolli all hoida, et ennast hästi tunda. Paljud teie hulgast on kogenud niisugust vanematepoolset armastust, niisugust abikaasa ja teiste inimeste poolset armastust. Need inimesed armastavad teid ainult siis, kui teie vastate nende tingimustele nii, et nad tunnevad end turvaliselt või tunnevad, et nendel pole vaja muutuda või et teie ei muutuks ja seepärast nende plaane segi ei paiskaks. Siin on selgelt tegemist armastuse vormiga, mis pole kõrgem armastus. See on omav, kontrolliv armastus, mis püüab sekkuda teie vabasse tahtesse ja panna teid tegema otsuseid, mis paneb teise inimese ennast mugavalt tundma või püüab asja kontrolli all hoida või tunda üleolekut või mistahes muud vajadust.

See pole see armastus, mis püüaks üles tõsta ja teid kiirendada; see püüab hoida teid teatud maatriksis, teatud piirides, teatud mentaalses kastis. Seda me võiksime nimetada psüühiliseks armastuseks, ehkki see muutub tõeliselt psüühiliseks vaid siis, kui see on projekteeritud kellegi meelde koos tahtliku ja agressiivse kavatsusega hoida teise inimese vaba tahet kontrolli all. Võiks isegi öelda, et siin on tegemist inimarmastuse vormiga, olgugi, et see on isekas ja enesekeskne, pole see agressiivne armastus, mis väljendub psüühilise projektsioonina.

Veelkord, tuleb vahet teha  madalamate energiate ja nende energiate vahel, mis on suunatud teiste inimeste meelde spetsiaalse eesmärgiga sekkuda nende vabasse tahtesse. Kui te mõtlete tagasi oma elule ja oma teele, siis te üsna tõenäoliselt näete, et te olete kohanud nii mõndagi inimest, kellel on olnud agressiivsed kavatsused. Ja kuigi need inimesed polnud suutelised ja võib olla nad ei tahtnudki sundida teid millekski  füüsilise jõu abil, olid nad valmis üritama teid mõjutada läbi psüühiliste vahendite, pannes teid ennast halvasti tundma, kui teie nende ootustele ei vastanud, pannes teid tundma, et te olete kohustatud nende ootustele vastama  või tekitades teis hirmu või kiskudes teid vaidlustesse, et seeläbi ise  teie valgust varastada.

Mu armsad, kas te olete kunagi kohanud inimest, kes püüab teid vaidlusse kiskuda ja kui vaidlus on mõne aja kestnud, siis äkitselt, isegi juhul, kui pole jõutud mingi välise lahenduseni, lõpetab inimene vaidlemise ja muutub kenaks ning lepitavaks. Mis te arvate, millest niisugune äkiline nihe on tingitud? See on nii, sest seda inimest on juhitud suunama  psüühilisi projektsioone  teie meelde, teie mentaalsesse ja emotsionaalsesse kehasse, et te läheksite närvi ja kaotaksite energiat, mille siis neelab ära see vaidluspartner või deemonid, kehatud olevused või entiteedid, kes seda inimest oma kontrolli all hoiavad. Ja kui teine inimene või entiteedid on saanud piisavalt valgust, siis pole mõtet vaidlust jätkata ja vaidlus lõppebki kuni järgmise korrani, kui neid jälle nälg vaevama hakkab ja nad jälle sama stsenaariumiga alustavad.

Kas näete, et maises ühiskonnas elades kohtate te peaaegu lõpmatut kogust psüühilisi projektsioone? Mõelge nüüd selle üle, kuidas te olete emaüsast kuni hauani reklaamirahe all, mis püüab teid suunata mingeid kaupu ostma või teid pommitatakse teatud poliitiliste ideede ja ideoloogiatega, püüdes saada teie häält teatud parteile või inimesele. Kõigil niisugustel juhtudel, kui sinna on segatud agressiivne kavatsus, on tegu psüühilise projektsiooniga. Kõik see, mis  tahab agressiivselt tungida sinu meelde ja olemusse, sinu sisemisse pühapaika ja üritab mõjutada sinu vaba tahet, on psüühiline projektsioon. Sinna on alati segatud psüühilised jõud, kuid tavaliselt tuleb see läbi  teiste inimeste – läbi nende inimeste, kes ei ole teadlikud sellest, mida nad teevad ja seepärast võivad nad arvata, et neil on  parimad kavatsused. Kuid võhiklikkus ja seaduse mittetundmine  ei ole vabandus, nagu nemad seda  arvavad.

Kuidas ennast psüühilistest projektsioonidest vabastada
Need, kes on avatud ukseks niisugustele psüühilistele projektsioonidele, peavad olema ülimalt vastutavad selle eest, mida nemad lasevad pimedusejõududel läbi enda teha ja loomulikult pead sa ise olema vastutav nende psüühiliste projektsioonide eest, mida sa oled teiste peale suunanud. Kui sa ausalt vaatad oma elu, siis võid sa näha endas kalduvust või tahet suunata teisi inimesi nõustuma oma ootustega ja sa võid seda sealjuures teha väga peenelt ja „kenasti“. Ma ei räägi seda selleks, et leida sinul mingit süüd, ma ei räägi seda selleks, et sulle etteheiteid teha ega ka selleks, et sulle hirmu peale ajada.

Ma räägin seda selleks, et sind äratada tahtmisele tunnistada psüühiliste projektsioonide fenomeni olemasolu ja tahtmisele otsustada, et sa tõuseksid niisugustest asjadest kõrgemale, et sa lõpetaksid psüühiliste projektsioonide teiste peale suunamise. Kui sa lõpetad niisuguse käitumise teiste suhtes, siis teed sa ühtlasi ka ennast haavamatuks selle suhtes, mida teised sulle teevad. Sest  kui sinu olemuses on mistahes uskumusi  või energiaid, mis on allpool psüühilise lävendit, siis see teeb sind haavatavaks psüühiliste projektsioonide suhtes, mis tulevad teiste inimeste või pimedusejõudude poolt. 

Kui selle maailma vürst leiab sinus mingi psüühilise energia või uskumuse, siis  on ta suuteline  sind mõjutama, suunates sinu peale psüühilised energiad või uskumused. See on tõde ja ma tahan, et kõik oleksid sellele õpetusele avatud, mida me anname, et kõik suudaksid seda näha ja tunnistada. Ja on hädavajalik, et sa astud peegli ette ja vaatad palki oma silmas ja vaatad seda, kuidas oled sina kasutanud oma psüühilisi võimeid, kas oled projekteerinud midagi teiste inimeste meelde. Kui sa näed seda ausalt, siis ei pea sa ennast süüdi tundma, sest kas ma mitte ei öelnud, et maailma on väga põhjalikult mõjutanud langenud teadvus ja et niisugused psüühilised jõud on olnud selle maailma ümber juba väga pikka aega.

Pole vajadust ennast süüdi tunda sellepärast, et su keha määrdub ja hakkab haisema. Siis lihtsalt mine duši alla. Kiirenda oma füüsiline keha puhtusse. Pole mingit põhjust süüd tunda, kui sa pärast mingit aega  maiste füüsiliste projektsioonide  tiheduses  elamist leiad, et ka sinu sisemine pühamu on määrdunud. Ära tunne end süüdi, ära tunne hirmu, vaid tunneta endas tahet  kiirendada oma olemus puhtusse, minnes kosmilise duši alla, mis tähendab kutsuda appi kõrgemad energiad, mis puhastavad  su olemuse neist psüühilistest energiatest ja projektsioonidest.

Sellel otstarbel olen ma andnud  viimase invokatsiooni, mis on spetsiaalselt kujundatud aitama teid vabaks saada psüühilistest projektsioonidest. Loomulikult on olemas lõpmatu kogus niisuguseid projektsioone ja me ei lülita kõike neid invokatsiooni, kuid invokatsioonis on ära märgitud neist piisav hulk, et te saaksite  lülituda kiirendavasse spiraali, mis lõpuks  vabastab teid niisuguste jõudude haardest. Eriti on kasulik kombineerida seda teiste rosaariumide ja invokatsioonidega, nagu on näiteks südame puhastamise rosaarium ja enese armastamise rosaarium ja ka paljud teised. Sellel on põhjus, miks ma avaldan selle invokatsiooni ja õpetuse selle kohta just praegusel ajal. Kas pole aasta 2010 mitte Poja aasta, nagu on öelnud seda ka Gautama Buddha. Kas pole mitte õige aeg tegeleda tõsiselt Poja aasta initsiatsioonide  läbimisega. Kuidas te muidu, nagu Jeesus hoiatas,  sisenete Ema aastasse, kui te olete psüühiliste jõudude meelevalla all.

Langenud inglid usuvad, et Jumala plaanis on viga
Mu armsad, las ma annan teile veel ühe võtme selleks, et mõista  psüühiliste jõudude olemust ja seda, miks need on nii kahjulikud ülestõusmisspiraalile. Ma olen juba öelnud, et Jumala plaanis ei olnud viga. Kuid pärast seda, kui algselt olevused langesid, on nad sellest ajast peale pika aja jooksul jätkanud selle kujundi projekteerimist, et Jumala plaanis ikkagi on viga, et miski läks valesti, et juhtus mingi kosmiline õnnetus. Isegi juudi kabbalas näete te niisugust kontseptsiooni, kus valguse laskumise teatud punktis juhtus kosmiline õnnetus, kus purunes miski ja killud läksid kaotsi valdkonnas, mis asus sellest madalamal. Isegi kabbalast nähtub, et Jumala plaanis peab viga sees olema, kuidas muidu oleks niisugune õnnetus juhtuda saanud? 

See on psüühilise projektsiooni tuum. Psüühiline projektsioon põhineb väga lihtsal dünaamikal: miski on valesti läinud ja see tuleb parandada. Sa oled teinud midagi valesti ja see tuleb korda teha.

Kuid kas te näete peent ridadevahelist mehhanismi? Kui sa suudad määratleda seda, mis oletatavasti valesti läks, siis need, kes tunnistavad seda määratlust, omavad omi valikuid, mis on tingimuste kontrolli all. Kui sa arvad, et tõesti on Taevas vihane ja kohutmõistev Jumal, kes saadab sind igavesse põrgusse, kui sa ei vasta teatud tingimustele, mis on määratletud maise välise religiooni põhjal, siis sa sunnid enda vaba tahet, et püüda vastata neile tingimustele, et vihane ja kohutmõistev Jumal Taevas  lubaks sind oma kuningriiki, mis oletatavasti on imelisem, kui seda on ainsaks alternatiiviks olev tuline põrgu.

Kuid kui imeline, mu armsad, saab olla see igavik, mis tuleb veeta koos vihase ja kohutmõistva Jumalaga? Kas see on tõesti tulevik, mida teie igatsete endale eneseteadliku olevuse potentsiaali kõrgema väljendusena?  Ma võin teile öelda, et see poleks küll minu igaviku veetmise parim eelistus, sest ma tahan seda veeta üksolemises oma armastava Loojaga, kes on kõrgemal kõigist tingimustest, mida suudab  määratleda mistahes ülestõusmata sfäär, mida suudab määratleda anti-kristuse meel.

Kas ta näete, mu armsad, et ma ei ütle siin, et te võite teha, mida tahate ja et sellel pole tagajärgi. Loomulikult olete te vastutavad selle eest, mida teie oma vaba tahtega ja Jumala energiaga  teete. Kuid Jumala seadus, Jumala kujundus oli täiuslik algusest peale ja on täiuslik siiani. See fakt, et arvukas hulk olevusi on langenud lahusolekusse ja duaalsusesse, ei ole Jumala plaani viga. Selle kõige juhtumist oli Jumala kujunduses võimalik ette näha ja Jumal kavandas täiuslikult funktsioneerivaks mehhanismiks selle, et iga eneseteadliku olevuseni jõuab tagasi see, mille ta endast väljapoole projekteerib. See toimimine põhjustab lõpuks enamike enese-teadlike olevuste jaoks otsuse tegemise, sest nad on juba piisavalt peaga vastu seina jooksnud, et nüüd peavad NEMAD tahtma muutuda selle asemel, et projekteerida niisuguste muutumiste vajadust väljapoole ennast.

Kas te näete, mu armsad, et algsed langenud olevused ei tahtnud muuta iseennast ja sellest ajast saadik on nad tahtnud teisi olevusi mõtlema panna järgmiselt: „Viga ei saa olla minus, see peab olema kusagil mujal, teistes inimestes, pimedusejõududes, isegi Jumala kujunduses universumi kohta. Mina ei saa eksida, mina ei pea muutuma. See on nende probleem!“ Ja siin on tegemist klassikalise mehhanismiga, mida Jeesus kirjeldas, kui ta käskis lõpetada venna silmas oleva pinnu vaatamise ja selle asemel vaadata palki oma silmas.

Kas te näete, et kosmiline peegel, tagastades teile selle, mida teie endast väljapoole projekteerite, on täiesti võimeline andma teile küllaldase võimaluse lõpuks jõuda punktini, kus te tahate vaadata palki oma silmas, ilma  et te selle endast väljapoole projekteeriksite ja see teile jälle tagastataks ja nii ikka  jälle ja jälle ja jälle ja jälle saate te tagasi, mille te välja olete projekteerinud. 

Jumala plaanis ei ole viga. Teil pole vaja seda viga püüda parandada, projekteerides psüühilisi projektsioone teiste inimeste peale, et nemad peaksid täitma teie ootuste standardeid. Selleks, et tegelda olemasoleva ebatäiuslikkusega Maa peal, tuleb teil lõpetada pinnu otsimine oma venna silmast, tuleb lõpetada igasugused projekteeringud teiste inimeste meeltesse, vaid selle asemel vaadata palki oma silmas ja see palk ületada. Ja kui te jätkate selle palgi ületamist, siis te sisenete ülestõusmisspiraali ja kui teid üles tõstetakse, siis te tõmbate teised kaasa koos endaga, nagu seda Jeesus on teinud, nagu on teinud seda iga Ülestõusnud Meister. Siis olete te Maa jaoks ülestõusmisspiraali osa ja see kergendab järjest inimeste jaoks lahusoleku ja duaalsuseillusiooni ületamist.

See on teie panus, see on teie panus nii-öelda Maa jooksva probleemi korrigeerimisse. Sest see probleem pole Jumala plaani veast tulenev, see on arvukate olevuste valikute tulemus, kes ei taha võtta vastutust enda eest ja seepärast selle teiste peale projekteerivad või Jumala süüks panevad.

Psüühiliselt mitte-vägivaldseks saamine
Kui sa tahad siseneda ülestõusmise spiraali, siis pead sa saama psüühiliselt mitte-vägivaldseks. Sa pead saama süütuks lapseks, sa pead saama üheks alandlike seas. Sa pead saama täiustatud armastuses nii, et sa ei  tunneks ennast ohustatuna selle poolt, mida teised inimesed teevad ja seepärast ei pea sa püüdma  sundida ega mõjutada  neid ei füüsiliste ega ka psüühiliste vahenditega. See on võti SINU ületõusmiseks ja see on ka võti planeet Maa ülestõusmiseks ja kogu sfääri ülestõusmiseks, kus te elate ja toimetate. 

Mitte kunagi pole mitte üheski vormimaailmas olnud ühtki olevust, ei selles sfääris ega eelmistes sfäärides, kes oleks üles tõusnud, püüdes teisi inimesi muuta. Sa saad üles tõusta ainult siis, kui sa keskendad oma tähelepanu enesemuutmisele ja lood sellega näite, mida teised saaksid järgida, kui nad seda teha valivad. Kuid teie ei pea muretsema selle pärast, mida nemad valivad, teie peate hoolt kandma vaid iseenda kiirendamise eest ülestõusmisspiraali puhtusse.

Siis kaob ka soov ja vajadus muuta teisi nende mõjutamise mõttes. Siis saate te puhastada omaenda olemust psüühilistest kujunditest, kavatsustest ja energiatest. Siis saate te puutumatuks psüühiliste projektsioonide suhtes, te saate läbipaistvaks psüühiliste projektsioonide suhtes nii, et need lähevad teist läbi ja ei kohta vastasseisu, ei kohta vastupanu, mis tekitab rahutust ja hõõrdumist teie olemuses.

Miks te tunnete end erutatuna, kui tunnete teiste inimeste psüühilisi projektsioone? Sellepärast, et teis on midagi, millest te pole lahti lasknud või mida te pole märganud. Selleks, et saada vabaks, peate te tähelepanu suunama iseendale, mitte teistele. Me koostasime  selle viimase invokatsiooni kahel eesmärgil. Üks eesmärk on see, et te saaksite vabastada end psüühilistest projektsioonidest, et te oleksite kaitstud. Ja samuti võtta see kasutusele eesmärgiga vabastada oma olemus psüühilistest energiatest, uskumustest ja kavatsustest nii, et te lõpuks muutute läbipaistvaks ja ei vaja enam kaitset, sest teis ei ole enam kaitsetvajavat haavatavust.

Miks me andsime selle invokatsiooni ja selle õpetuse just praegusel ajal? Osaliselt seepärast, et kriitiline mass veebilehe lugejaist on selleks õpetuseks valmis, kuid ka veel seepärast, et Poja aasta hakkab lõppema ja on selgeks saanud, et inimkond tervikuna pole läbinud neid initsiatsioone, mis lubaksid neid siseneda Ema aastasse ilma raske eepilise meeleseisundi pagasita. Meie lootus on, et piisav hulk võtab ette selle invokatsiooni ja loeb seda mingi ajavahemiku jooksul iga päev ja et soodne projektsioon jõuab kollektiivsesse teadvusse, mis ei piira ega suru maha,  vaid püüab ülendada – kiirendada inimesi eepilise meeleseisundi ebatäiuslikkusest kõrgemale, mis on tegelikult põhjustanud kõik konfliktid, mida te selle planeedil näinud olete.

Ja kui inimkond kui tervik ei taha liikuda kõrgemale, siis vähemalt teie, teenides sel moel, saate ennast kiirendada sellest kõrgemale, ega ole kistud alla selle eepilise meeleseisundi poolt, ega ka seotud mõne konfliktiga, mis tõenäoliselt võib tekkida  Ema aastal ja Püha Vaimu aastal, mis on tulemas üsna varsti sel planeedil. See ei ole hirmutamiseks öeldud.

Mina ei taha mingil moel teie vaba tahet mõjutada, ega ka mõjutada teie tahet seda invokatsiooni  lugeda. Mina olen teie tingimusteta ema, kellel pole muud soovi kui näha teid kasvamas läbi oma vaba tahte valikute. Ent mul on alati soov ja õigus anda õpetus ja abivahend, mis kiirendab teid kõrgemale teie praegusest teadvuse tasandist – juhul, kui te tahate olla kiirendatud. Ma lõpetan selle edastuse, öeldes:

Kiirenege puhtusse

kiirenege puhtusse

kiirenege puhtusse

-Ema, puhtusse, mis Mina Olen!

Me õpetasime läbi Summit Lighthouse´i, et Veevalaja ajastu algab aastal 2010. Nagu Gautama Buddha on selgitanud, on see ka Poja aasta. Kuid kes on Poeg? Poeg esindab Kristus-eristamisvõimet, võimet eristada Jumala reaalsust anti-kristuse teadvuse ebareaalsusest, duaalsuse ja lahusolekuteadvusest, sellest teadvusest, millest on tärganud eepiline meeleseisund ja tekkinud eepilised draamad. Kui te ei kasuta seda võimalust, siis saab märksa raskem olema teie jaoks  ületada neid draamasid, mis tulevad järgmisel aastal. Kui saabub aasta 2011, Ema aasta, siis need, kes pole loobunud eepilisest meeleseisundist, hakkavad arvama, et füüsilised sündmused kinnitavad seda meeleseisundit. Ja see tähendaks, et nad lähevad aastasse 2012  uskumusega, et neid juhib Püha Vaim võitluses pimedusejõududega ja nende hävitamises, kusjuures  juhivad neid tegelikult  needsamad jõud, kes on eepilise meeleseisundi loonud ja kellele meeldib  tuua kokku kaks inimgruppi üksteist hävitama.
Need, kel on kõrvad, need kuulgu.

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine