Vabadus psüühilistest projektsioonidest

[SEE INVOKATSIOON ON ANTUD 18. OKTOOBRIL 2010.
EMA MARIA PALUB SEDA LUGEDA KORD PÄEVAS VÕIMALIKULT PALJUDEL INIMESTEL ÜLE MAAILMA.
SELLE INVOKATSIOONI TÄHTSUSEST LOE SIIT.]

 

Kosmilise Kristuse, Jumal Maitreya ja kogu Ülestõusnud Väe vaimu nimel pühendan ma selle invokatsiooni oma vaimse vabaduse võiduks  psüühiliste projektsioonide üle, eriti ..........(Loetle psüühilisi projektsioone ja allikaid, kes nad sinu peale saatsid.)

Astrea ja Puhtuse dikrii
Armas Astrea, sinu süda on tõene,
valgest ja sinisest Ringi ja Mõõgaga
lõika rumalatest draamadest vabaks kogu elu,
puhtuse tiibadel tahame me tõusta.

Kiirenemine Puhtusse teeb meid tõeliseks,
Kiirenemine Puhtusse tervendab kogu elu,
Kiirenemine Puhtusse teeb meid ENAMAKS,
Kiirenemine Puhtusse aitab meil üles [kõrgele] lennata.

Armas Astrea Puhtuse Kiirelt,
saada vabastamine täna kogu elule,
kiirenemine Puhtusse teeb meid vabaks
kõigest sellest, mis on vähem kui armastuse Puhtus.

Armas Astrea Jumala Puhtuses,
kiirenda kogu mu eluenergiat,
tõstes mu meele tõelisse ühendusse
Lõpmatuses koos armastuse Meistritega.

Armas Astrea, kiirenda meid kõiki,
sest vabastamist me sinult palavalt kutsume,
vabasta elu ebapuhastest visioonidest
kõrgemale hirmust ja kahtlusest me tõuseme kindlasti.

Kiirenemine Puhtusse teeb meid tõeliseks,
Kiirenemine Puhtusse tervendab kogu elu,
Kiirenemine Puhtusse teeb meid ENAMAKS,
Kiirenemine Puhtusse aitab meil üles [kõrgele] lennata.

Armas Astrea, kiirenda elu
kõrgemale duaalsuse kogu võitlusest ja heitlusest,
Hävita kogu jagunemine Jumala ja inimese vahel,
Kiirenda Jumala täiusliku plaani täitumist.

Armas Astrea, Jumala Puhtuses,
kiirenda kogu mu eluenergiat,
tõstes mu meele tõelisse ühendusse
lõpmatuses koos armastuse Meistritega.

Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Armas Elohim Astrea.
Kiirenda puhtusesse! (3x)
Armas Gabriel ja Lootus.
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Armas Serapis Bey.
Kiirenda Puhtusesse! (3X)
Armas MINA OLEN.

MÄRKUS: Loe seda dikriid vähemalt üks kord. Sa võid seda lugeda ka mitu korda, senikaua, kuni sa tunned psüühiliste energiate koormast kergendust.

Esimene kiir – Jõud
Siinjuures tunnistan ma teadlikult ja aktsepteerin, et mina olen Jumalaga kaas-looja ja et minul on õigus olla kehastuses planeedil Maa. Mul on õigus käia vaimset teed, ületada oma ego ja oma minevik ning saavutada oma Kristsus ja väljendada seda kui mulle Jumala poolt antud individuaalsust. Mul on õigus lasta oma valgusel nõnda särada inimeste ees, et nad saaksid näha mu head tööd ja siis kas omaks võtta või tagasi lükata nende oma potentsiaal, mis väljendub iidses ütluses: „Mida üks on teinud, seda suudavad teha kõik.“

1. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt projektsioonidest, mis õõnestavad  minu vaba tahet, öeldes, et ma pean  kohanduma teiste tahtega.

Korduv salm  1:
Peaingel Miikael, kaitse mind
kõikide anti-tahte projektsioonide eest.
Elohiim Hercules, puhasta mu kõrichakra
kõigist tahtejõu väärastustest.
Meister MORE, näita mulle
esimese kiire väärastusi minu olemuses.

Võimas Mina Olen Kohalolek, Mina Olen üks
sinu tingimusteta jõuga.
Armas Jeesus, las Kristuse SÕNA
mõistab kohut kõigi nende üle, kes mind ründavad.
Armas Akshobya, ole peegliks,
mis tagastab kõik projektsioonid oma allikale.

OM AKSHOBYA HUM (3X või 9X)

2. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et mul pole õigust olla Maa peal.

Korda korduvat salmi 1

3. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest  projektsioonist, et mul pole õigust kasutada oma vaba tahet ja teha omi valikuid.

Korda korduvat salmi 1

4. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt agressiivsetest mentaalsetest sisendustest, eesmärgiga allutada mind teiste psüühilisele kontrollile.

Korda korduvat salmi 1

5. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et ma olen liialt nõrk, et vastu panna teiste inimeste või pimedusejõudude tahtele.

 Korda korduvat salmi 1

6. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonist, kes on pimestatud eepilise meeleseisundi poolt ja tahavad, et Jumal minu üle kohut mõistaks, arvates, et nemad teavad seda, kuidas Jumal kohut mõistab.

Korda korduvat salmi 1

7. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et ma pole piisavalt hea ja et ma ei saa kunagi olla sinuga üks või Jumalale vastuvõetav.

Korda korduvat salmi 1

8. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on pimestatud eepilise meeleseisundi poolt, arvates, et nemad teavad paremini kui Jumal, kuidas universum peab töötama.

Korda korduvat salmi 1

9. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes tunnevad end õigustatud olevat saatma viha minu peale  sellepärast, et ma ei lase end nende kontrolli all hoida.

Korda korduvat salmi 1

Teine kiir – Tarkus
Ma tunnistan nüüd teadlikult ja aktsepteerin , et oma Kristsuse väljendamiseks ja oma minevikust vaba olemiseks  peab minul olema  täielik austus teiste vaba tahte vastu ja täielik austus oma vaba tahte vastu. Ma tunnistan, et kuna mul on õigus projekteerida mistahes mentaalseid kujundeid Ma-ter Valguse peale, siis kujundite ja energiate projekteerimine teiste inimeste meelde rikub nende vaba tahet. Seega tõotan ma mitte kunagi suunata oma psüühilisi projektsioone teiste peale ja ma tõotan mitte kunagi aktsepteerida ainsatki psüühilist projektsiooni, mis on suunatud minu sisemisse pühamusse. Ma tõotan keskendada oma täielik tähelepanu palgi paljastamisele enda silmas ja selle palgi ületamisele, et selle maailma vürst ei saaks minust midagi. 

1.Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on eepilise meeleseisundi lõksus, arvates, et nemad suudavad määratleda absoluutset tõde.

Korduv salm 2:
Peaingel Jophiel, kaitse mind
kõikide anti-tarkuse projektsioonide eest.
Elohiim Apollo, puhasta mu kroonchakra
kõikidest maovaledest.
Armas Lanto, näita mulle
teise kiire väärastusi minu olemuses.

Võimas Mina Olen Kohalolek, Mina Olen üks
sinu tingimusteta tarkusega.
Armas Jeesus, las Kristuse SÕNA
mõistab kohut kõigi nende üle, kes mind ründavad.
Armas Akshobya, ole peegliks,
mis tagastab kõik projektsioonid oma allikale.

OM AKSHOBYA HUM (3X või 9X)

2. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes määratlevad standardi, millele mitte keegi ei suuda vastata ja siis kasutavad seda teiste, mitte iseenda üle kohtu mõistmiseks.

Korda korduvat salmi 2

3. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes süüdistavad teisi selle eest, mida nemad ise teevad.

Korda korduvat salmi 2

4. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt mao valede projektsioonidest, mis püüavad hävitada minu sisemist eristamisvõimet.

Korda korduvat salmi 2

5. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et ma pean kuulama teisi ja kuulda võtma  nende seisukohti isegi siis, kui see on vastuolus minu sisemise teadmisega.

Korda korduvat salmi 2

6. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on eepilise meeleseisund lõksus ja on seetõttu veendunud, et nende uskumuste süsteem ja taju on absoluutselt õiged, väites, et eksida saan ainult mina.

 Korda korduvat salmi 2

7. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on eepilise meeleseisundi lõksus ja kellel on must-valge maailmavaade, uskudes, et nad töötavad Jumala heaks teiste üle kohut mõistes.

Korda korduvat salmi 2

8. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kellel on hall maailmavaade ja kes arvavad, et miski pole tegelikult vale, öeldes, et ma ei peaks nende uskumustele väljekutset esitama.

Korda korduvat salmi 2

9. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et ma ei suuda iseendas tõde tunda, vaid pean järgima välist autoriteeti.

Korda korduvat salmi 2

Kolmas kiir – Armastus
Selleks, et võita oma vaimne vabadus, tõotan ma saada psüühiliselt vägivallatuks nii, et ma võtan täieliku vastutuse oma reaktsioonide eest igas olukorras. Ma mõistan, et kui ma ei reageeri tingimuslike tunnetega, see tähendab ühegi tundeta, mis on väiksem kui tõeline armastus, mis viskab välja hirmu, siis ei produtseeri ma psüühilist energiat. Ja kui ma ei kuhja psüühilist energiat, siis pole mul mingit vajadust saata mistahes psüühilisi projektsioone  teiste inimeste peale. Kui ma olen vastutav oma reaktsiooni eest, siis olen ma vastutav oma vaba tahte eest ja seega  puudub mul vajadus kontrollida teiste vaba tahet. Ja kui minu aura ning mu chakrad on vabad kõigist energiatest, mis on madalamal kui tingimusetuse tasand, siis pole mul ühtki kaitsmata kohta psüühiliste projektsioonide ja energiate suhtes, mis minu olemusse saaksid siseneda. Ma saan olla vaba iseenda sees ja ma saan vabaks lasta kõik teised, et nad saaksid olla need, kes nemad on ja kasvada sellisena. 

1. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes arvavad, et armastus on tingimuslik ja seepärast tahavad, et mina võtaksin omaks nendepoolsed tingimused armastuse väljendamiseks.

Korduv salm 3:
Peaingel Chamuel, kaitse mind
kõikide anti-armastuse projektsioonide eest.
Elohiim Heros, puhasta mu südamechakra
kogu tingimuslikust armastusest.
Paul Veneetslane, näita mulle
kolmanda kiire väärastusi minu olemuses.

Võimas Mina Olen Kohalolek, Mina Olen üks
sinu tingimusteta armastusega.
Armas Jeesus, las Kristuse SÕNA
mõistab kohut kõigi nende üle, kes mind ründavad.
Armas Akshobya, ole peegliks,
mis tagastab kõik projektsioonid oma allikale.

OM AKSHOBYA HUM (3X või 9X)

2. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et mul pole õigust oma meelt muuta ja üle kasvada oma minevikuotsustest.

Korda korduvat salmi 3 

3.Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et oma vana teadvuseseisundi ületamiseks ja Jumalaga üksolemisse tagasijõudmiseks pean ma elama maiselt määratletud tingimuste järgi.

Korda korduvat salmi 3

4. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes ei taha muuta iseennast ja kes nõuavad, et mina muutuksin nende mugavuse nimel.

Korda korduvat salmi 3

5. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes ise ei taha ennast ületada ja seepärast tunnevad, et minu kasvamine ohustab neid.

Korda korduvat salmi 3

6. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et ma ei saa lahti oma minevikust ja et isegi Jumal tahab mind karistada minu minevikuvalikute eest.

Korda korduvat salmi 3

7. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes kasutavad emotsionaalset väljapressimist, öeldes, et ma pean vastama  nende nõudmistele selleks, et olla vastuvõetav  neile  või Jumalale.

Korda korduvat salmi 3

8. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes kasutavad emotsionaalset väljapressimist, öeldes, et mina olen vastane (vaenlane) ja seepärast olen mina konflikti  looja.

Korda korduvat salmi 3

9.Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes ei taha võtta vastutust oma meeleseisundi eest ja seepärast väidavad, et mina olen nendelt meelerahu röövinud.

Korda korduvat salmi 3

Neljas kiir - Puhtus
Nüüd ma tunnistan, et ma tahan näha palki oma silmas ja et ma tahan loobuda kõigest, mis seisab minu Mina Olen Kohalolekuga üksolemise tee peal ees. Ma armastan oma Kohalolekut rohkem, kui ükskõik missugust oma ego aspekti ja ma soovin, et ma oleksin võimeline vastama igas olukorras tingimusteta armastusega, et ma mitte kunagi enam ei projekteeriks välja ühtki impulssi, mis piirab ükskõik missugust elu vormi. Selle asemel tahan ma olla Elavaks Kristuseks, kes teenib ainult kogu elu tõstmist.

1. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt pahatahtlike inimeste kavatsustest, kes tahavad, et minuga juhtuks midagi halba.

Korduv salm 4:
Peaingel Gabriel, kaitse mind
Kõikide  anti-puhtuse projektsioonide eest.
Elohiim Puhtus, puhasta mu baaschakra
kõikidest ebapuhastest kavatsustest.
Serapis Bey, näita mulle
neljanda kiire väärastusi minu olemises.

Võimas Mina Olen Kohalolek, Mina Olen üks
sinu tingimusteta puhtusega.
Armas Jeesus, las Kristuse SÕNA
mõistab kohut kõigi nende üle, kes mind ründavad.
Armas Akshobya, ole peegliks,
mis tagastab kõik projektsioonid oma allikale.

OM AKSHOBYA HUM (3X või 9X)

2. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende kriitilistest projektsioonidest, kes ainult otsivad süüd ja tahavad, et mul läheks halvasti või et ma eksiksin.

Korda korduvat salmi 4

3. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende hukkamõistvatest projektsioonidest, kes on eepilise meeleseisundi lõksus ja loovad oma eneseaustust teiste mustamise hinnaga.

Korda korduvat salmi 4

4. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende kadedate projektsioonidest, kes ei taha kasvada  ja seepärast tahavad peatada minu eneseületamise.

Korda korduvat salmi 4

5. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende kadedate projektsioonidest, kes teavad, et mul on rohkem vaimset valgust, kui seda on neil  ja seepärast tahavad nad mind alandada selle asemel, et ennast ületada.

Korda korduvat salmi 4

6. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende rahulolematute projektsioonidest,  kes ei taha muutuda ja kes ei taha, et ma kasvaksin   ja et ma esitan  sellega  nende tasakaalutundele väljakutse.

 Korda korduvat salmi 4

7. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende kättemaksu ja samaga tasumise projektsioonidest, kes tahavad mind karistada sellepärast, et mina ei ela oma elu nende standardi järgi.

Korda korduvat salmi 4

8. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kellel on soov mind karistada, sest ma olen rikkunud nende omaloodud standardeid, mida nemad peavad Jumala standarditeks.

Korda korduvat salmi 4

9. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende keelepeksu projektsioonidest, kes lasevad mind paista negatiivses valguses selle asemel, et keskenduda oma kasvamisele.

Korda korduvat salmi 4

Viies kiir – Tõde
Ma tunnistan nüüd, et kui ma väljendan oma Kristsust, siis võib olla neid, kes ei taha muutuda, kes ei  taha võtta vastutust eneste eest. Nad tunnevad endid minu poolt ohustatuna ja seega püüavad nad minu peale projekteerida igasugust psüühilist energiat ja mõtteid selleks, et kohandada mind oma mentaalse kastiga. Kuigi  mul on lõbus koos Kristusega, kui inimesed räägivad minu kohta igasugu valelikke asju tema pärast, siis tunnistan ma, et nende projektsioonid  on otsene minu vaba tahte rikkumine. Minul on õigus teha omad valikud oma elutajumise tasemel ilma, et teiste inimeste või pimedusejõudude psüühilised projektsioonid mind mõjutaksid.

1. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on nõus valetama selleks, et mind kontrolli all hoida.

Korduv salm 5:
Peaingel Raphael, kaitse mind
Kõikide  anti-tõe projektsioonide eest.
Elohiim Cyclopea, puhasta mu kolmanda silma chakra
kõigist visiooniväärastustest.
Armas Hilarion, näita mulle
Viienda kiire väärastusi minu olemuses.

Võimas Mina Olen Kohalolek, Mina Olen üks
sinu tingimusteta tõega.
Armas Jeesus, las Kristuse SÕNA
mõistab kohut kõigi nende üle, kes mind ründavad.
Armas Akshobya, ole peegliks,
mis tagastab kõik projektsioonid oma allikale. 

OM AKSHOBYA HUM (3X või 9X)

2. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on kaotanud kogu pühendumise tõele ja ütlevad midagi selleks, et hävitada minu maine või minu eneseaustus.

Korda korduvat salmi 5

3. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt kahtluseprojektsioonist, mis püüab mind uskuma panna, et kõik, mida ma teen, on vale.

Korda korduvat salmi 5

4. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes väidavad, et kui ma ei kohanda end sellega, mis paneb nende ego tundma end turvaliselt, siis sel juhul  on kõik, mida ma teen, vale.

Korda korduvat salmi 5

5. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et mul pole õigust käituda teistest  erinevalt, vaid ma pean järgima teatud dualistlikke standardeid.

Korda korduvat salmi 5

6. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes ütlevad, et mul pole õigust väljendada end avameelselt ja kes keelduvad kuulamast südamega.

Korda korduvat salmi 5

7. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on eepilise meeleseisundi lõksus ja seepärast on täiesti kindlad oma tajumise õigsuses ja selles, et nemad ei pea kuulama mitte kedagi siin Maa peal.

Korda korduvat salmi 5

8. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on eepilise meeleseisundi lõksus ja seepärast on täiesti kindlad, et neil on õigus projekteerida oma taju minu peale ja nõuda, et mina sellega kohandun.

Korda korduvat salmi 5

9. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes ei taha tunnistada, et tõde on kahe teraga mõõk ja et nemad kasvavad ainult siis, kui nad vaatavad palki oma silmis.

Korda korduvat salmi 5

Kuues kiir – Teenimine
Siinkohal ma kinnitan, et mul on  küllalt teiste inimeste psüühiliste energiate või surma- ja põrgujõudude jalamatiks olemisest. Ma soovin olla vaba kõigest, mis piirab minu Jumala ja Ülestõusnud Väe teenimist. Siinkohal ma nõuan oma vabadust kõigist psüühilistest projektsioonidest ja ma annan käsu seitsmele peainglile kaitsta ja kinnitada mind pitseriga, kuni ma olen suuteline nägema ja allutama  valed uskumused, mis teevad mind kaitsetuks nende projektsioonide suhtes. 

1. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes püüavad mulle oma ego soove peale suruda  ja kellel puudub austus minu õiguse vastu järgida oma sisemist juhatust ja teha sõltumatuid valikuid.

Korduv salm 6:
Peaingel Uriel, kaitse mind
kõikide  anti-rahu projektsioonide eest.
Elohiim Rahu, puhasta minu päikesepõimiku chakra
kõikidest  energiatest, mis on väiksem kui rahu.
Armas Nada, näita mulle
kuuenda kiire väärastusi minu olemuses.

Võimas Mina Olen Kohalolek, Mina Olen üks
sinu tingimusteta rahuga.
Armas Jeesus, las Kristuse SÕNA
mõistab kohut kõigi nende üle, kes mind ründavad.
Armas Akshobya, ole peegliks,
mis tagastab kõik projektsioonid oma allikale.

OM AKSHOBYA HUM (3X või 9X)

2. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt hirmuprojektsioonidest, mis ütlevad, et ma pole väärt ja et ma olen teinud midagi nii halba, et ma ei saa kunagi oma süüd lunastada.

Korda korduvat salmi 6

3. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt mahalaitmise projektsioonist, mis püüab halvata mind, pannes mind tundma, et ükskõik, mida ma ka teen, see ei muuda midagi või et ma ei suuda kõrgemale tõusta oma minevikust.

Korda korduvat salmi 6

4. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on eepilise meeleseisundi  lõksus ja püüavad haarata mind dualistlikku võitlusse, selle kaudu, et ma kas olen nende poolt või nende vastu. 

Korda korduvat salmi 6

5. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt mässumeelsete emotsioonide projektsioonidest, mis üritavad mu teenistust nurjata, mind segades, üle koormates ja stressi viies.

Korda korduvat salmi 6

6. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on eepilise meeleseisundi lõksus ja seega arvavad, et nemad teenivad Jumalat teisi süüdistades, nende üle kohut mõistes või neid mustates.

Korda korduvat salmi 6

7. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes usuvad, et nende viha minu peale suunamine on õigustatud nende oma mõõdupuu järgi.

Korda korduvat salmi 6

8. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt sellest projektsioonist, et minu toimimist või väärtust on võimalik arvustada materiaalse näivuse põhjal.

Korda korduvat salmi 6

9. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kelles pole rahu ja seepärast suunavad oma hirmu minu peale, et võtta minult minu sisemine rahu.

Korda korduvat salmi 6

Seitsmes kiir – Vabadus
Mina Olen Kes Ma Olen nimel, Jeesuse Kristuse nimel, annan  ma käsu seitsmele Elohiimile puhastada mu chakrad kõigist psüühilistest energiatest, mis on  sinna kuhjunud. Ma käsin seitsmel cohanil valgustada mind  nii, et ma suudaksin läbi näha ja alistada seitsme kiire psüühilised väärastused. Ma käsin oma Mina Olen Kohalolekul aidata mul näha kõike, mis on takistuseks ees minu teel  üksolemisse. Ma käsin Jeesuse SÕNAL olla õigusemõistja nende olevuste üle, kes on oma psüühilised energiad minu peale suunanud. Ma käsin Akshobyal vormida täiuslik peegel, mis peegeldab kõik minu peale suunatud psüühilised projektsioonid tagasi  nende allikale nii, et need olevused, kes need saatsid, võiks saada võimaluse õppida ära igavene õppetund selle kohta, et nad lõikavad seda, mida nad külvavad. 

1.  Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes arvavad, et nemad on minu tegemiste ohvrid ja et mina olen vastutav nende tunnete eest.

Korduv salm 7:
Peaingel Zadkiel, kaitse mind
kõikide  anti-vabaduse projektsioonide eest.
Elohiim Arcturus, puhasta mu hinge chakra
kõikidest  vabaduse väärastustest.
Saint Germain, näita mulle
seitsmenda kiire väärastusi minu olemuses.

Võimas Mina Olen Kohalolek, Mina Olen üks
sinu tingimusteta vabadusega.
Armas Jeesus, las Kristuse SÕNA
mõistab kohut kõigi nende üle, kes mind ründavad.
Armas Akshobya, ole peegliks,
mis tagastab kõik projektsioonid oma allikale.

OM AKSHOBYA HUM (3X või 9X)

2. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt silmakirjateenrite  projektsioonidest, kellele meeldib teisi mustata ja kes, teadvustades süüd, kasutavad seda oma üleoleku demonstreerimise õigustuseks.

Korda korduvat salmi 7

3. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on vaimsest uhkusest niivõrd pimestatud, et nad ei suuda näha olemuslikku tõde selle kohta, et nad ei saa kasvada enne , kui nad lõpetavad teiste peale projekteerimise ja selle asemel vaatavad iseennast.

Korda korduvat salmi 7

4. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on vaimsest uhkusest niivõrd pimestatud, arvates, et nendel on alati õigus ja et neil on õigus rikkuda Armastuse Seadust, sest eesmärk õigustab vahendeid.

Korda korduvat salmi 7

5.Võimas Mina  Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes on niivõrd pimestatud vaimsest uhkusest, et nad ei tunnista psüühiliste projektsioonide teiste peale suunamise lubamatust.

Korda korduvat salmi 7

6. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes tahavad, et ma peaksin oma vigade pärast tundma suurt piinlikkust, et ma oleksin kui halvatud, ega suudaks enam midagi teha.

Korda korduvat salmi 7

7. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes ei kasuta oma vabadust, vaid kasutavad selle asemel oma  psüühilist energiat  minu vaba tahte enda kontrolli all hoidmiseks.

Korda korduvat salmi 7

8. Võimas Mina Olen Kohalolek, mul on küllalt nende projektsioonidest, kes soovivad minu surma ja rõõmustaksid, kui minuga midagi halba juhtuks, pidades seda Jumala õigusemõistmiseks, arvates, et Jumal on minu peale niisama vihane kui nemad.

Korda korduvat salmi 7

9. Võimas Mina Olen Kohalolek,  mul on küllalt  massimentaliteedi projektsioonidest, mis tahavad mu Vaimu kohandada vastavalt materiaalse maailma tingimustele.

Korda korduvat salmi 7

Ema Valgus on kõigis tõstetud
1. Austatud Maria, au sulle anname,
Ema Valgust sa kõigis tõstad
Valgus voolab täiuslikus tasakaalus,
meie hinged hiilgavad harmoonias.

Korduv salm:
Oo, Ema Maria, me laseme lahti
kõik mõtted ja tunded, mis on rahust vähemad,
vabastades end nüüd vanadest mustritest,
jätame selja taha sureliku vormi.

Elujõgi, igavene vool,
me tahame elada,  me tahame kasvada.
Me ületame ennast ja saame enamaks,
elurõõmu me austame.

2. Baas on puhtast valgest,  
neli kroonlehte kiirgavad su valgust.
Ema kummardub ehedas armastuses
Jumal-Isale Kõrgelt.

(korda korduvat salmi)

3. Hing peesitab rõõmus,
kui violetne tuli eredalt helendab.
Hing hingab Jumala puhast õhku
Ema hooles  tunneb ta end nii vabana.

(korda korduvat salmi)

4.  On päiksepõimik rahu sees
kui hirmu ja viha me laseme lahti.
Püha kümme laotavad nüüd lahti
purpurse ja  kuldse hiilguse.

(korda korduvat salmi)

5. Kõik mured südamest nüüd kaovad,
sest Maria armastus toob suure vabanemise.
Kaheteist-leheline roos täies õidepuhkemises,
hing on vaba kohtama oma peigmeest.

(korda korduvat salmi)

6. Oo, kui siniselt kõri hiilgab,
Jumala tahe on alati õige.
Jumala jõud on lahti päästetud armastuses,
läbi Kristuse juhtimise Ülevalt.

(korda korduvat salmi)

7. Otsmik kiirgab smaragdrohelist tooni,
me püüdleme Kristuse täiuslikku visiooni
ja kui näeme Jumala täiuslikku plaani,
tunneme Jumala armastust igaühe vastu.

(korda korduvat salmi)

8. Kroon on kui kullameri,
nagu oleks nüüd õide puhkenud tuhat kroonlehte.
Me näeme kroonis  Buddhat,
riietatuna oma taevalikku rüüsse.

(korda korduvat salmi)

9. Kui Ema Valgus ja  Buddha kohtuvad,
hävitavad  nad pimedusejõud,
Koos Jeesuse ja meie Saint Germain´iga
toovad nad  Kuldse ajastu jälle. 

(korda korduvat salmi)

10. Tunnen Ema leebet suudlust
olles selles igiõndsuses,
hõljudes ülevas maailmaruumis
harmoonias püha kellamänguga.

(korda korduvat salmi)

Lõpposa:
Läbi Ema Maria lõpmatu  armu
võidame aja, võidame  ruumi.
 Buddha loomus on kõiges,
Ja niisiis me tõuseme, et järgida kutset
olla Kristusega ühinenu Maa peal,
Kuldne ajastu on sündinud.

Märkus: loe seda dikriid vähemalt korra, kuid võid seda lugeda ka nii mitu korda, kui soovid ja siis jätka invokatsiooni lugemist.

OM AKSHOBYA HUM (9X või 33X)

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid sini-leegi inglid lõikavad kõik vaimsed otsijad deemonite, kehatute hingede, entiteetide ja teiste pimedusevaimude psüühilistest projektsioonidest vabaks.

Ma kinnitan , et Peaingel Miikael ja tema miljardid sini-leegi inglid lõikavad kõik vaimsed otsijad anti-kristuse jõudude psüühilistest projektsioonidest vabaks. 

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid sini-leegi inglid lõikavad  kõik vaimsed otsijad eepilise meeleseisundi lõksus olevate inimeste psüühilistest projektsioonidest vabaks.

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid sini-leegi inglid lõikavad  kõik vaimsed otsijad vabaks kõikidest nende inimeste psüühilistest projektsioonidest, kes on meie peale kadedad meie vaimse valguse pärast.

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid sini-leegi inglid lõikavad  kõik vaimsed otsijad vabaks nende inimeste psüühilistest projektsioonidest, kes ei taha võtta vastutust  endi eest.

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid sini-leegi inglid lõikavad  kõik vaimsed otsijad võimueliidi psüühilistest projektsioonidest vabaks.

Ma valin olla üks oma Jumalaga  ja seepärast mina olen Peaingel Miikaeli Kohalolek, sidudes kõik jõud, kes kasutavad  psüühilist energiat teiste piiramiseks.

SIDHI (9x või 33X)

Mina Olen Jumala ja tema Rahu täius (3X) Aamen.

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Imelise Ema tingimusteta armastuse nimel. Aamen

Pitseriga kinnitamine
Alfa ja Omega nimel. Ma aktsepteerin oma elu teenimise täiuslikku visiooni, mille on mulle andnud minu Kõrgem Mina. Ma allutan lahusoleva  mina kõik soovid, tahtmised ja ootused ja sukeldun Elu Jõkke. Ma lasen Pühal Vaimul viia end sinna, kus ma saan voolata koos Elu Jõega ja pingevabalt täita oma Jumalikku plaani.

Ma aktsepteerin Kristuse ühtset visiooni, mis paljastab palgi minu enda silmas nii, et ma suudan näha ja teadlikult allutada  kõik psüühilised energiad või illusioonid oma olemuses. Ma seisan alasti Kristuse ees ja ma ei püüa  midagi varjata Jumala kõikenägeva silma eest. Ma allutan teadlikult  ego illusiooni selle kohta, et kõik, mis on inimese eest peidus, on peidus ka Jumala eest. Ma ei hoia kinni millestki ja ma tahan läbi näha ja allutada kõik psüühilised illusioonid.

Selles tingimusteta allutamises näen ma, et millelgi siin maailmas pole võimu minu Vaimu üle ja seega ma aktsepteerin, et ühelgi psüühilisel projektsioonil pole jäävat ega ülimat reaalsust. Seega saan ma läbipaistvaks selle maailma psüühiliste projektsioonide suhtes. Mu silm on ühtne ja selle maailma vürstil pole minust saada midagi. Kui ma allutan kõik oma olemuses olevad  psüühilised energiad ja  illusioonid, siis ma tean, et rikkumatu kontseptsioon minu nelja madalama keha jaoks saab võidule ja ma aktsepteerin, et ma olen pitseriga kinnitatud  Jumala täiuslikku visiooni.

Ma tean, et see, mis on ebareaalne, ei saa mõjutada seda, mis on reaalne. Ma aktsepteerin, et mina olen reaalne ja et vaid minu elu rikkumatu kontseptsioon on reaalne. Ma aktsepteerin, et Jumal lõi mind ja nägi, et „see oli hea.“ Selle visiooni puhtuses jään ma kaitstuks nüüd ikka ja igavesti, sest MINA OLEN ENAMAT.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine