Üheteistkümnes kiir – transtsendentsus (ületamine)

Gautama Buddha diktaat, edastatud 9. mail 2009

Ületamine on võtmesõna üheteistkümnenda kiire jaoks. Mille ületamine? Teie praeguse minatunde ületamine, missugune see minatunne siis praegu ka poleks. Te saate alati ületada end ja saate ENAMAKS, sest ka teie Looja saab ENAMAKS  teid luues.

Transtsendentsus  on jällegi  kontseptsioon, mille lineaarne meel leiab võimatu olevat kategoriseerida ja panna mentaalsesse kasti, sest lineaarne meel tahab minna ülimasse äärmusse ja öelda: „Kusagil peab saabuma punkt, kus ületamine pole enam võimalik. Kusagil peab saabuma mingi lõpp, kus te olete jõudnud perfektsuse seisundisse, mida ei saa enam ületada.“

Kes nii ütleb, mu armsad? Lineaarne meel ei pruugi haarata eneseületamise lõpmatust ja sellepärast peavadki need õpilased lineaarse meele maha jätma, kelles kasvab  ENAMAKS saamise tahtmine veel enam, kui see avaldus neis varem.

Vaimses valdkonnas pole olemas lineaarsust, see on sfääriline reaalsus ja kui te kord lineaarsest meelest välja astute ja selle ületate, siis muutub elavaks tõeluseks lakkamatu enese-ületamine. Te ei muretse selle pärast, mis saabub mingis tulevikuhetkes. Te voolate koos Elu Jõega, mis eksisteerib igaveses OLEVIKUS – see on lakkamatu enese-ületamine. Te ei projekteeri tuleviku peale seda, mis võiks või ei peaks juhtuma. Te ei analüüsi minevikku, mis selles juhtus või mis poleks pidanud juhtuma. Te lihtsalt voolate koos Elu Jõega ja see on midagi niisugust, mida ego teha ei saa, sest ego tahab omada ja omandada.

Siit tuleneb küsimus: „Kas sa ikka veel tahad kogeda millegi omamaist, tahad omada teatud kogemust, teatud minatunnet?“ Kas sa tahad seda tehes olla oma lahusoleva mina poolt loodu omanduses, mis tahab nüüd sind omada – tahab sinu kui piiramatu, lõputu vaimse olevuse minatunnet piirata, tahab piirata sinu identsustunnet mingi uskumusega, millest sündis ego.

Laskumine duaalsusesse
Kuidas, mu armsad, see allalaskumine duaalsusesse alguse sai. Nagu Maitreya selgitab, algas ülestõusmine siis, kui sfäär oli jõudnud ülestõusmispunktini, kus tal oli võimalik saada vaimse valdkonna osaks. Ta oli jõudnud valguse kriitilise  intensiivsuseni, mis tegi võimalikuks kiirendada kogu sfääri vaimse sfääri kõrgemasse vibratsiooni – tingimusetuse, armastuse vibratsiooni. Mis oli tingimus selleks, et niisugune kiirendus aset leiaks? Mu armsad, selles sfääris oli palju neid olevusi, kes olid palunud, et saaksid anda oma kontsentreeritud jõupingutuse selleks, et see sfäär kõrgemale tasemele tõstetud  saaks. Nad tegid suuri jõupingutusi. Nad töötasid tõesti isetult, et tõsta kõiki selle sfääri olevusi teatud punktini. 

Kuid isegi nii toimides, säilitasid mõned neist lahusoleva mina jäänused, arvates, et kui nad on selle sfääri tõstmisel nii tublisti töötanud, siis saab neile osaks see, mida nad tajusid kui mingit  Jumala poolt antavat ülimat tasu oma jõupingutuste eest. Nende jaoks oli suur šokk, kui kõigile neile olevustele, kes olid eesminejad nimetatud sfääri tõstmisel, teatati ja  näidati, et järgmine loogiline samm pole superkangelastena vaimsesse valdkonda sisenemine  - saavutades positsiooni ja tuntuse vaimses valdkonnas – vaid otse vastupidi, järgmine loogiline samm oleks jätta maha oma elu, oma saavutused ja anda see impulss, enese-teadlikkus ja saavutus järgmise sfääri loomise vundamendiks, mis on algul valgustamata sfäär ja asustatud nende olevuste poolt, kellel on piiratud enese-teadlikkus. Sealjuures ülestõusnud sfääri arenenud olevused peaksid nii-öelda laskuma ja siis saaksid neist need, kes lubavad järgmise sfääri olevustel teha oma valgusega seda, mida nood omas vabas tahtes sellega teha tahavad.

See oli loogiline samm, sest see sfäär, mis üles tõusis, oli loodud nende olevuste poolt, kes olid kõrgemast sfäärist. Nüüd said nemad nendeks, kes asusid ülestõusva sfääri ülaosas ja neid lihtsalt paluti teha teiste heaks seda, mida teised kunagi nende heaks teinud olid. Paljud neist olevustest olid ülestõusmiseks valmis – olid valmis maha jätma viimased lahusoleva mina jäänused   ja rõõmsalt haarama  järgmisesse sfääri ülestõusmise võimalusest. Te poleks siin, kui mitte mõni poleks vabatahtlikult  jätnud maha oma elu selleks, et anda teile võimalus, et teil oleks olemas sfäär, kus te saate kasvada enese-teadlikkuses. Seega on väga loogiline, et kui teie olete oma võimalust maksimaalselt kasutanud, siis palutakse teil pakkuda seda võimalust ka teistele, mu armsad.

Nende olevuste seas oli väike arv neid, kellel oli võimalus küll üles tõusta, kuid kes ei tahtnud loobuda viimastest lahusoleva mina jäänustest. Nad mässasid Jumala plaani vastu. Nad tahtsid säilitada ja omada seda, mida nad nägid kui ülemat positsiooni selles sfääris, mille nad arvasid enese välja teeninud olevat ja seepärast peaks neil olema lubatud säilitada seda ülemuslikku kogemist pikemaajaliselt.  Nad nõudsid, et nad saaksid privileegi, et nad saaksid erandina vabastuse. Nii toimides kukkusid nad muidugi automaatselt järgmisse sfääri, mis loodi, sest nad ei suutnud säilitada oma eksistentsi ülestõusnud sfääris ja nad said vaid minna sfääri, mis polnud veel üles tõusnud ja seepärast oli seal ruumi lahusolevale minale, et lahusolev mina saaks edasi eksisteerida.

Need olevused polnud lõpuni mõistnud oma saavutust. Nad tulid järgmisse sfääri suuremate teadmistega ja suurema teadlikkusega, kui omasid need olevused, kes olid just selles sfääris alustanud. Loomulikult seadsid nad end üles juhtideks – nendeks, keda Jeesus nimetas pimedate järgijate  pimedateks juhtideks. Mõned nende järgijaist olid tegelikult järginud neid ka siis, kui nood olid ülestõusnud sfääris juhtpositsioonil  olnud. Ja see osa nende  järgijaist, kes ei tahtnud loobuda kuulekusest nende suhtes, pidid samuti  langema.

Üheteistkümnenda kiire initsiatsioonid
Kui te jõuate üheteistkümnendale kiirele, siis kohtate te ületamise väljakutset, kus te peate lahti laskma  lahusoleva mina viimastest jäänustest ja jõudma selleni, mida me nimetame ülimaks reaalsusetundeks, ülimaks realismiks, teades, et lahusolev mina on ebareaalne. Vaid siis, kui te teate, et lahusolev mina on ebareaalne ja vaid siis, kui te näete seda oma minasfääri seestpoolt, suudate te näha, et kõik, mis oli loodud duaalsusest lähtuvalt, on samuti ebareaalne. 

See on siis reaalsuseseisund, kus te küsite endalt: „Miks ma olen siin?“ Ja kuni siiani, eriti seitsme esimese kiire initsiatsioonide ajal võisite te samuti küsida endalt sedasama küsimust palju kordi. Te võisite küsida  näiteks: „Miks ma tulin Maa peale? Miks ma tulin siia vabatahtlikult? Miks ma tulin tagasi Maa peale?“ Te olete Maa peal selleks, et siin midagi teha, tuua siia midagi, saavutada mingit tulemust. Kui te jõuate üheteistkümnendale kiirele, siis peate te ületama  selle idee, et te olete tulnud siia saavutama mingit eesmärki.

See võib olla ego jaoks šokk. See võib olla šokk ka lahusoleva mina jäänuste jaoks. Sellepärast ma edastangi seda õpetust sellel moel, et teie lahusolevat mina šokeerida õpetusele vastu vaidlema selleks, et anda teile võimalus näha enda lahusoleva mina jäänuseid.

Mõelge selle üle, et me oleme nüüd mitmel korral rääkinud tõsiasjast, et see, mis toob teid teatud punkti, ei vii teid sellest punktist kaugemale. Te ei suuda tõusta kõrgemale kümnenda kiire väljakutsest, kui te ei taha süüvida küsimusse: „Miks ma olen siin?“ täiesti uuest perspektiivist. Te ei pea küsima endalt, miks te siin olete, vaid kes on see „mina“, kes on siin?

Kes on see see mina, kes siiani näeb end eraldi oma allikast, nagu ta näeb end lahusolevana  teistest enese-teadlikest olevustest? Kas te arvate, et te olete siin selleks, et midagi Jumala ja Ülestõusnud Meistrite heaks ära teha või midagi ära teha teiste inimeste heaks, et peaks neid päästma, vabastama, äratama või mis iganes see olla võiks? Miks te peate selle üle mõtisklema, mu armsad? Sellepärast, et vaid lahusolev mina omab tunnet, et ta teeb midagi selleks, et mõjutada teisi.

Kas näete seda peensust siin? Nii paljud hea tahtega inimesed usuvad, et nad on siin selleks, et sellel planeedil mõjutada asju positiivses suunas. Paljud usklikud arvavad, et nende eesmärk on teisi oma usku pöörata, kuid isegi need, kes on ületanud vajaduse teisi oma välisesse usku pöörata, takerduvad sellesse, et tahavad teisi äratada vaimsele teele, tahavad neid muuta, tahavad muuta ühiskonda, tahavad muuta Maad ja inimkonda? Kuid miks vajab Maa muutmist? Miks vajavad inimesed päästmist? Nad vajavad päästmist, sest on lõksus eraldatud minatundes. Maailm vajab muutmist, sest inimesed on kaas-loonud hulga probleeme läbi lahusoleva minatunde, seeläbi kindlustades illusiooni, et lahusolev mina on tõeline, reaalne, jääv, omab mingit reaalset eksistentsi. Kas näete, et teel saabub punkt – kui te lähete läbi salajaste kiirte – kus te peate hakkama mõistma, tajuma ülimat tõde, et te ei saa tõelist eesmärki, oma sfääri tõstmise eesmärki täita senikaua, kui teis on säilinud veel mingigi lahusoleva mina kahvatu jäänus, isegi vari sellest – kuni te arvate, et teie kui lahusolev mina, olete siin selleks, et avaldada mingit mõju teiste lahusolevatele minadele.

Missugune see Kuldne ajastu tegelikult on?
Kas näete lõksu? Kui teis on ikka veel needsamad lahusoleva mina jäänused, siis te arvate, et teie lahusoleval minal on õigus ja ta teab kõike ja seepärast ka teab, mis sellel planeedil juhtuma peaks. 

Missugune on Ülestõusnud Meistrite plaan? Te arvate, et teate, mismoodi peaks välja nägema Saint Germaini Kuldne ajastu – missugune on Jumala tahe ja missugune peaks olema Jumala kuningriik Maa peal. Te arvate, et peaksite minema rahva sekka ja saama ka teised inimesed mõistma selle ülima vaate ülimlikkust, et ka nemad saaksid sellest aimu, saaksid sellega nõus olla ja võib-olla võiksid seada teid mingile juhtpositsioonile. Või tunneksid nad ära, et teie olete vaimne õpetaja, kelles on enamat kui tavatarkus.

Kuid te näete, et probleem on lahusolevas minas ja kõigis neis entiteetides, mis on loodud läbi inimkonna lahusoleva mina. Need lahusolevad minad ei tunne kunagi ära tõde nende enda ebareaalsuse kohta. Seepärast ei tunne nad kunagi ära õiget õpetajat, kes räägib suuremast reaalsusest. Seepärast ei tundnud paljud ära ka Buddhat, ei tundnud ära Kristust, vaid nägid neis ohtu oma mugavusele. Kui te unistate veel siiani mingist avalikkuse tähelepanust, oma vaimse maailmavaate või õpetuse üldtuntusest, siis saab see olla vaid teie lahusoleva mina jäänus, kellel on niisugune unistus. Te tegutsete siis tasakaalustamata moel ja lisate juurde võitlust ja energiaid, mis seda võitlust toidavad .

Pange tähele peenikest vahet. Te olete siin, et aidata kaasa Jumala tõelisele eesmärgile – nimelt tõsta seda sfääri, kuni see üles tõuseb ja muutub vaimse valdkonna osaks, kuid väljakutse on siin näha, et te ei suuda seda eesmärki täita, kui te tegutsete lahusoleva minana, püüdes muuta teiste inimeste lahusolevaid minasid. Te saate tõsta seda sfääri ainult siis, kui te äratate kriitilise massi inimesi tõusma lahusolevast minast  kõrgemale. Kuidas te saate teenida aitamaks teisi äratada? Kõigepealt äratades iseennast, see on siis, kui te sisenete salajaste kiirete valdkonda ilma, et teil oleks midagi varjata. Kuidas te transparentsuses saaksite midagi varjata? Te peate käima oma jutu järgi, te peate elama oma tõe valguses, teie sõnad peavad saama teie tegudeks,  teie jutt peab saama teie tõelise Olemise väljenduseks, mitte te ei pea rääkima välist õpetust ja teistele seda peale suruma.

Mis tegelikult maailma muudab? See pole  mingi kogus õpetust, mida antakse edasi ühe lahusoleva mina poolt teistele lahusolevatele minadele. Maailma muudaks valguse sissetoomine, mis saab teoks vaid siis, kui teie madalam olemus muutub avatud ukseks, mis on transparentne, et valgus saab sellest läbi paista oma puhtas vormis selle astmeni, et teiste inimeste teadlikud minad seda näha suudaksid. Ja siis nad näevad, et see on kõrgemal kõigest, mida nemad oma lahusoleva mina läbi näevad – ja nad on seega äratatud potentsiaalile olla ENAMAT.

Hoiduge soovist olla tuntud
Selgita välja oma kavatsused, oma motiivid. Kas sinus on soov olla teiste seas tuntud? Kas sul on hirm, et teised sind välja naeravad või üldse ignoreerivad? Kas sina kardad, et planeeti võiks ohustada mingi suur õnnetus, kui inimesed ei mõista sinu maailmavaadet ega õpetust? 

Vaid lahusoleval minal on hirm. Vaid lahusoleval minal on soov, mis vajab, mis tahab midagi teistelt lahusolevatelt minadelt. Seega, kui sa näed mingeidki niisuguse vibratsiooni elemente oma olemises, siis tea, et need peab saama ületatud selleks, et sa saaksid läbida üheteistkümnenda kiire initsiatsioonid.

Kuid see, mis kõigepealt peab saama ületatud, on niisugune minatunne. See muidugi on jällegi suur samm nende jaoks, kes on käinud vaimset teed palju aastaid ja paljude kehastuste jooksul, kes on loonud impulsi, arvates, et on omandanud suure tarkuse ja teadmised. Ja nüüd järsku paistab, et see kõik on ilmaasjata? – nagu te võiksite seda tunda. Nüüd palutakse teil sellest kõigest loobuda. Kuid miski pole ilmaasjata. Mida te iganes õppinud olete, mida iganes te kogenud olete – see kõik on toonud teid sellele teadvuse tasandile, milles te praegu olete. Siin pole midagi valesti. Kõik on vaid edasiliikumine teie individuaalsel teel, kus teil on mitmel põhjusel soov saada teatavaid kogemusi.

Teil on vaba tahe, mu armsad, jätkata teatavate kogemuste saamist, olles mingis staatuses vaimne õpilane, võib-olla isegi üleolev senikaua, kui te niisugune olla soovite. Ma ei ütle, et see, mida te olete teinud, oleks vale või väärtusetu.

See on tee, kus te peate valima. Kui te tahate läbida üheteistkümnende kiire initsiatsioonid, siis peate te ennast ületama. Te peate tahtma jätta oma elu selleks, et tõusta kõrgemale, sest te ei saa tõusta kõrgemale oma praeguse minatundega, missugune iganes see minatunne ka poleks.

Tingimusta loovutamine
Üheteistkümnendal kiirel peate te tõsiselt järele mõtlema, kas on teil mingeidki lahusoleva minatunde jäänuseid, mida on vaja realiseerida veel selles maailmas enne, kui te tunnete, et saate selle maailma selja taha jätta. Selle initsiatsiooni läbis see sõnumitooja ja seda ta ka kirjeldas, jõudes selle punktini, kus ta tundis, et kui ta sellel hetkel peaks surema, siis suudaks ta selle maailma selja taha jätta ilma mingi kahetsustunde või lõpuni tegemata tegudeta.  

Ego jaoks on see ülim kaotus, kuid teadliku mina jaoks on see ülim võimalus. Kas see sõnumitooja tundis, et ta kaotas midagi, kui ta koges täielikku loobumist? Ei! Ta võitis midagi võrratult suuremat, kui tema lahusolev mina iialgi ette oskaks kujutada. Ja te näete, et paljud teie hulgast on jõudnud punktini oma teel, kus te olete suutelsied astuma sammu edasi oma teel elu teenida. Kuid te ei suuda näha seda teenimist oma praeguses minatundes. Ja selleks, et saada üle sellest minatundest, peate te loobuma sellest minatundest ilma, et te teaksite oma välises teadlikkuses, mis tuleb selle asemele.

Vaadake, mu armsad, üheteistkümnes kiir esindab olulist loobumise pöördepunkti – tahet loobuda ilma nägemata, mis tuleb siis, missugune minatunne tuleb siis, kui te loobute praegusest minatundest. Kui te teaksite seda, siis poleks teis millestki  loobumise tunnet, kas pole nii? Kui ostate dollari eest loteriipileti, siis loobute te dollarist. Kuid kui te teate täiesti kindlasti, et võidate suure auhinna, siis pole teil tunnet, et te millestki loobusite.

Ületamise üheteistkümnes kiir esindab  seda loobumise kogemust teadmata, mis järgneb  - loobumist kui armastuse ülimat väljendust – tingimusteta armastust, mis on täiesti klammerdumisvaba. Selles punktist alates oma teel, mu armsad, olete te hakanud nägema, et te olete enamat kui lahusolev mina. Teil on olnud põgusad nägemused sellest, mis see enamat tähendab. Kui te vaatate inimest, kes on alustanud vaimset teed ja palute tal läbida üheteistkümnenda kiire initsiatsioonid, siis oleks see niisuguse inimese jaoks täielik šokk ja seepärast ei soovitatagi teil alustada sellest initsiatsioonist.

Kuid kui te olete jõudnud vajaliku punktini oma isiklikul teel, siis te teate, et kõigest loobumise läbi ei lõpeta te eimillegagi. Loobudes kogu minatundest, ei lõpeta te minatundeta, sest osa teist on tõeline. Ja see osa, mis teis on tõeline, tuleb teie juurde tagasi. See, millest te loobute, on ebareaalne osa, mis varjab tõelist.

Senikaua, kui te olete klammerdunud lahusoleva mina jäänuste külge ja soovi külge rakendada ellu midagi või teha ära midagi läbi lahusoleva mina, ei suuda te näha oma Jumaliku plaani kõrgemat potentsiaali. Te ei suuda seda näha.

Sest lahusoleva mina jäänused ja unistused millegi ärategemisest moodustavad barjääri, mis pole läbipaistev ja seepärast takistab see nägemast  ja ta ei lase ka valgusel särada teie välisesse olemusse. Ja seega ei suuda te näha enne, kui te loobute.

See on oluline printsiip, mida te peate mõistma hakkama selleks, et läbida üheteistkümnenda kiire initsiatsioonid. Te peate tahtma loobuda viimasest varjust ristil rippudes teadmata, kas te ärkate ellu või mitte. Selles mõttes te teate, et kui te tõeliselt suudate loobuda, siis te ärkate ellu tõelise minana, kes te olete. Kuid siiani te ei näe, mis on see tõeline mina ja seepärast peate te tahtma loobuda, isegi siis, kui see tähendaks teie Maa pealt lahkumist ja maiste toimetuste edasist võimatust.

Loobumise printsiibi mõistmine
Muidugi ei taha Ülestõusnud Meistrid, et te jätaksite selle planeedi maha ilma midagi korda saatmata. Kuid me tahame, et te suudaksite ellu viia oma kõrgeima potentsiaali ja see nõuab teilt  madalamast potentsiaalist loobumist. Osa sinust võiks praegu öelda: „Aga ma olen Ülestõusnud Meistrite õpetustega tegelenud juba kümneid aastaid; see ei saa kõik olla illusioon. Ma pean teadma midagi, millel on tõeline väärtus. Mul on olnud visioone ja kõrgemaid kogemusi, ma olen saanud ühest või teisest allikast juhiseid ja ka otse enese seest või otse meistritelt. Mõned neist peavad olema tõelised.“ Nii see ka on. 

Kuid keskendades oma tähelepanu sellele minatundele, mis teil on just praegu, fokusseerite te oma tähelepanu sellele tasandile, kuid teie jumalik plaan on enamat kui see, mida te näete praegu. Kui te tahate seda näha ja väljendada, siis peate te loobuma oma praegusest visioonist, oma praegusest minatundest. Sellel peab enne minna laskma, kui uus tulla saab.

Ego ei saa mitte kunagi, mitte iialgi aru sellest printsiibist. Ka lineaarne mõistus peab  seda raskestimõistetavaks. Kuid teie, teadlik sina, suudab jõuda mõistmise astmesse, et see ongi järgmine loogiline samm. Ja siis jõuab ta punktini, kus ta lihtsalt loobub, laseb selle kõik lahti. Kõik ootused. Kõik soovid.
Vabastab.

Ülim vabastamine
Kuidas saate te oma jumalikku plaani ülima teostuseni? Vaid siis, kui te saate ülimalt mitte-klammerduvaks kõiges, mida te teete. Sest ainult täielikus mitte-klammerdumises saate te loobuda lahusoleva mina jäänustest, sest lahusolev mina ei suuda loobuda  soovist midagi teostada. Ja seepärast peab selle lahusoleva mina paljastama  ja selle käigus näete te ta läbi ja loobute temast, sest te näete tema ebatõesust. 

See on üheteistkümnenda kiire initsiatsioon. See pole kerge mitte kellelgi jaoks. Meie, kes me oleme vaimsesse sfääri tõusnud, oleme sellest kõigest läbi tulnud. Me võime vaadata tagasi, nagu seda teevad mõned mu kolleegidest  ja näha, kuidas me seda initsiatsiooni edasi lükkasime mõnikord isegi kehastusi, kõheldes ja jalalt jalale tammudes selle vajalikkust kaaludes, arutledes ja kaaludes  lineaarse meelega, mis tõde võib selles olla, kui maailmas oleks nii tohutu vajadus midagi korda saata ja ära teha.

Kas te näete, kui kerge on sellesse mõtteviisi kukkuda, olles Ülestõusnud Meistri õpilane? Mõelda, et nii tohutu palju oleks ära teha, et päästa maailm ja aidata tuua Saint Germaini Kuldset ajastut planeedile Maa. „ Ma pean tegutsema, ma ei saa siin lihtsalt istuda ja mõtiskleda selle üle ja lasta kõigel minna. Mida sellega saavutada?“ Kuid see teenib ülimat  tulemust, olla avatud ukseks, teostada seda, et uks avatud oleks, olla läbipaistev nii, et Jumala Valgus saaks siseneda  materiaalsesse maailma  ja see valgus saaks oma töö siin ära teha.

Kuid millest siis sel juhul loobuda? Te loobute tundest, et teie kui lahusolev mina teeb tööd Jumala heaks. Siin on probleemiks lahusoleku tunne. Kuidas saaks lahusolev mina teha tööd Jumala heaks, kui tõeline töö Jumala heaks on inimeste äratamine lahusoleku illusioonist?

Järelikult saate te Jumala heaks töötada vaid ületades lahusolev mina, nähes, et te olete üks Kõigega ja et kogu Maa peale tulemise eesmärk pole see, et lasta lahusoleval minale midagi ära teha, et ta tunneks ennast tegijana ja liiatigi veel tunneks, et ta teeb Jumala heaks midagi ära. Ei, teie tõeline siiatulemise põhjus on Kõigi tõstmine ja siin on tegemist tõelise minaga. Sest on olemas vaid üks mina, kellel on palju  individuaalseid väljendusi ja ainus viis seda ühte tõsta, on tõsta Kõiki.

Seepärast, niikaua, kui on olemas neid mina osi, mis on duaalsuse lõksus, senikaua olete te nende mina osade kaudu duaalsuse lõksus. Te soovite need äratada  ja teha  seda mitte muutes nende lahusolevat mina, vaid olles see, kes te olete, olles Üks Mina. Teades seda , manifesteerides seda, lastes sellel  särada läbi kõigi oma sõnade ja tegude, et nemad võiksid näha, et on olemas midagi enamat kui lahusolev mina. Sest teis on õnn, rõõm, tõeline meelerahu, mis tuleb teie läbipaistvusest nii, et miski maine ei saa teid välja viia  sellest kerguse seisundist, Elu Jõega koosvoolamisest.

Ei ole olemas  lühiteed
Te võite mõelda, mu armsad, et meie, Ülestõusnud Väest, võiksime lagedale  tulla mingi lühiteega, mis saaks teid aidata seda üheteistkümnenda kiire initsiatsiooni läbida. Kuid otsetee puudub. 

See on nüüd koht teie teel, kus te peate kohtuma omaenda deemonitega – deemonite, entiteetidega, kelle teie olete loonud, andes elujõu teatud kujunditele, mis ei pärine üksolemisest, vaid lahusolekust. Te peate nendega silmitsi seisma. Teie olete nad loonud.

Te peate seisma silmitsi sellega, mida teie loonud olete ja te peate eraldama  oma tõelise mina sellest, kuidas teised teie mina näevad ja millise mina te ise endast loonud olete. Te võite arvata, et see kõlab ebaloogiliselt, et te peate loobuma lahusolevast minast ja samal ajal ma räägin teile enda eraldamisest massiteadvusest, loobudes lahusolevast minast. On ainult üks viis ennast eraldada, sest see on lahusolev mina, kes teid massiteadvusse tõmbab.

Tee madalamatel tasanditel  loote te selle ülesmineva impulsi, kus te tegelikult  hoiate kinni lahusoleva mina osast, tehes sellest mina osast vaimse isiku, kes võtab üle vaimses keskkonnas nõutavad  omadused. Kuid see on osa, millest tuleb loobuda, see tuleb jätta seljataha selleks, et te saaksite vabaks ja et te saaksite vabalt väljendada oma Kõrgemat Mina, seda osa, mis on tõeline sina. Nii, et pole olemas otseteed. Te peate sellega võitlema kuni hetkeni, kus te enam deemonitega ei võitle, sest te näete läbi selle illusiooni, mis nad lõi. Ja te lihtsalt loobute sellest, te lasete selle endalt maha kukkuda.

Millest ma siin räägin?  On olemas palju deemoneid, mu armsad, palju entiteete, mis on loodud. Ja teie võite Ülestõusnud Meistri õpilasena pidada neid kurjadeks pimedateks ilmutusteks. Kuid on aeg tõele näkku vaadata, et on olemas ka deemoneid ja entiteete, kes on  maskeerunud heatahtlikeks, vaimseteks ja religioosseteks. See, mida te oma tee selle punktini loonud olete, on entiteet. Lahusolev mina on entiteet, kellel on vaimsed omadused ja kes tahab esineda nii heana, et Jumal lihtsalt peab ta vastu võtma oma kuningriiki.

Kuid teda ei saa kunagi sinna vastu võtta. Mitte ükski ei saa üles tõusta Taevasse kui see, kes on Taevast alla laskunud.

See, kes Taevast alla laskus, on Teadlik mina. Ja vaid Teadlik mina saab tagasi tõusta Taevasse. Kuid ta ei tõuse üles mitte samasugusena, kui ta alla langes, vaid suurema olevusena, kelleks ta on saanud läbi kogemuste selles maailmas. Kuid see suurem, milleks mina on saanud, pole mitte lahusolev mina. See on olevus, kes on lahusoleku ületanud, nähes selle läbi ja saavutades uutmoodi perspektiivi üksolemisest, mida sul poleks, kui sa poleks olnud kunagi väljaspool üksolemist.

Mistahes minatunde loovutamine
Mõelge vajaduse peale ületada  iga minatunne, mis teil on praegu, sest see on igavene tõde, et te vaid kasvate minatunnet ületades. 

Ja te suudate, mu armsad, jõuda punktini, kus te mõistate, et on olemas mina ja on olemas objektid, minaks olemist  iseloomustavad omadused. Praegu  pole teist paljudel selget minatunnet, mis oleks puhas teadvuse seisund. Te identifitseerite end omadustega ja objektina.

Võiks öelda, et teie mina on kui konteiner ja reisil materiaalses valdkonnas olete te selle konteineri täitnud objektidega, millega te ennast praegu identifitseerite. Kuid  see pole tõeline sina. Kui te kord loobute neist lahusoleva mina jäänustest, siis te näete, et  mina on enamat kui objektid ja omadused.

Mina on voolav  teadvusevoog, mis jätkuvalt ületab end ja seepärast  ei identifitseeri end omadustega, kunagi ei püüa omandada ega omada, kunagi ei püüa  paigal püsida samal tasemel, vaid leiab oma rõõmu ja täitumuse pidevalt ületades oma loovat väljendumist, saades ENAMAKS, kui ta oli sekund varem. Ta ei püüa korrata  teatud kogemust, ta ei püüa astuda samasse jõkke kaks korda, vaid selle asemel otsib väljenduse uudsust, loova voolu uudsust, kus pole kohta lahusolekul.

Ja siis pole ka soovi teha midagi selleks, et puudusest välja tulla. Pole vajakajäämise tunnet, vaid on üksnes täitumine  ja soov väljendada  enamat täitumist. See on siis, kui sa koged  rõõmu, transtsendentset , tingimusteta rõõmu, mida pole võimalik kunagi kogeda  läbi lahusoleva mina filtri. Ja kui sa läbid selle üheteistkümnenda kiire  initsiatsiooni, siis on see rõõm sinu – ja su rõõm on täielik.

 

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine