Te peate jõudma seisu, kus te võtate vastutuse oma teadvuse seisundi eest ja ütlete: „Ma olen aru saanud sellest, et mitte keegi teine ei saa minu meeleseisundit mõjutada. Mina ise olen vastutav oma mõtete, tunnete ja oma identsustunde eest.“

Ema Maria, 19. aprill 2009
(katkend diktaadist)

Kas olla  õige inimeste silmis või Jumala silmis
Ma soovin teile rääkida siin illusioonist,  mida te ei ole veel läbi näinud. See puudutab, mu armsad, teie suhteid teiste inimestega. Kui hing tuleb Serapis Bey retriiti, siis pannakse ta gruppi koos teiste hingedega, kellega tal on pingeline astroloogia, kellega tema isiksus pole harmoonias, kellega tal on pingeline karma jne. Seda teemat on puudutatud ka eelmistes dispensatsioonides.  Ühesõnaga, need, kellel on kõrgem potentsiaal konflikti minna, on ühte gruppi  pandud ja nad jäävad kokku seniks, kuni nad jõuavad selle mõistmisele, et miski on tähtsam kui see, et nendel on õigus.

Mida, mu armsad,  ütles Meister MORE? Mida on teised meistrid öelnud? Elu on näitemäng – te võite mängida igat rolli, mida te tahate, senikaua kui te tahte seda mängida. Kuid kui te olete vaimsel teel ja kui te tahate tõusta kõrgemale teatud tasemest, siis peab teieni jõudma see, et te ei taha enam mängida dualistlikku mängu, kus te olete võitja või kaotaja osas või kus teil on õigus või te eksite, kõrvutades oma arvamust teiste inimeste arvamustega. Selle asemel, et võidelda oma arvamuse õigsuse eest  või tahta olla teiste poolt mõistetud, tahta, et teised teid kuulaksid või tunnustaksid, hakkab teile järjest rohkem tunduma, et tähtsam  kui teiste  tunnustus, on terviklikkus teie enese sees.

Kas te näete, mu armsad, mida Jeesus demonstreeris sellega, et lasi end risti lüüa? Teie hulgas on neid, kes ütlevad, et Jeesus kaotas, et nad võisid temaga teha, mida nad tahtsid ja seepärast olid nemad võidumehed. Kuid kas te näete, et nad polnud seda? Sest kui nemad oleksid võitjad olnud, siis Jeesus oleks pidanud asuma võitlusse anti-kristuse jõududega ja see oli just nimelt see, mida nad tahtsidki. Kui teie vaimse isikuna arvate, et teie peate võitlema ja hävitama anti-kristuse jõud, siis on nende edu selles, et nad tõmbavad teid dualistlikku võitlusse. Kas te näete siin tõsiasja, mu armsad?

Mõelge oma olukordade peale, kus teile on olnud konflikte ja arusaamatusi teiste inimestega. Mõelge selle üle, kui kerge on saada tõmmatud dualistlikku tajumisse arvates, et teil peab õigus olema ja et nemad eksivad, et teid tuleb kuulda võtta ja mitte neid, et teid peab kinnitatama, kuid keegi ei hooli teist. Ja mis siis nüüd saab?

Te lähete teiste muuta tahtmise mudelisse. Mu armsad, te võite olla läbinud nelja esimese kiire initsiatsioonid, kuid te ei suuda läbida viienda kiire initsiatsioone enne, kui te suudate aru saada sellest, mida ma siin öelda tahan.  Te peate tahtma mitte klammerduda sellesse, mis toimub Maa peal. Te peate jõudma selleni, nagu me oleme inspireerinud seda sõnumitoojat mitmeid kordi selgitusi andma, et teil oleks täielik arusaamine vabast tahtest ja vaba tahte suhtes täielik austus, kus te mõistaksite, et ilma vaba tahteta pole kasvamine ega enese-teadlikkus  võimalik. Vormimaailma loomisest tulenevat eesmärki ei saa täita ilma vaba tahteta, sest Jumal soovib, et te saaksite ENAMAKS läbi  omaenda vaba tahte valikute.

Te peate jõudma äratundmisele, et teie reageerimine  ükskõik missugustele maistele olukordadele pole teile peale pandud nende olukordade  või teiste inimeste poolt. Te peate jõudma tõehetkeni, kus te võtate vastutuse oma teadvuse seisundi eest ja te ütlete: „Mina pean nüüd loobuma niisugusest  mõtteviisist, et sina panid mind tundma niimoodi. Ma pean nüüd välja pääsema sellest teadvusest, sest ma mõistan, et mitte keegi ei saa panna mind tundma ennast nii või teisiti. Mina ise olen vastutav oma meeleseisundi eest, oma mõtete, oma tunnete, oma identsustunde eest.“

Sina ei ole vastutav teiste inimeste eest
Vaadake, mu armsad, paljud inimesed on oma teel jõudnud sinnamaani, kus nad omavad teatud meisterlikkust  füüsiliste olukordade läbinägemisel, suudavad valitseda oma tegusid ja nad ei tee kunagi midagi, mida nad peavad mitte-vaimseks. Kuid nad pole siiani saavutanud meisterlikkust oma sisemise meeleseisundi üle, oma mõtete  ja tunnete  valitsemise üle. Nad on suutelised peatama oma mõtete ja tunnete tegudes väljendumise, kuid nad ei suuda peatada oma mõtteid ja tundeid, sest nad pole seda täit vastutust iseenda eest enda peale võtnud.

Kuid vastutuse võtmise Omega aspekt on arusaamine, et teisel inimestel on vaba tahe ja nad on vastutavad oma reaktsioonide eest teie suhtes. Teie ei saa mitte ühelegi inimolendile haiget teha nii nagu ükski inimolend ei saa teile haiget teha. Te saate kasutada teisepoolset tegu kui õigustust, et minna madalamasse  vibratsioonitasandisse, kus te tunnete end haigetsaanuna. Ja teine  inimene võib teha täpselt sama, õigustades end mõne teiepoolse teo või sõnaga, et laskuda teadvuses madalamale.  

Teil on õigus valik teha. Teisel inimesel on õigus valik teha. Seepärast peate te tulema tõetundmisse, kus te mõistate, et vaba tahte seadus  teeb teid 100% vastutavaks  teie enda tegude eest, oma tunnete eest, oma mõtete eest, oma identsustunde eest. Kuid vaba tahte seadus ütleb ka, et teie ei ole teiste inimolevuste tegude, tunnete ja mõtete ning identsustunde eest vastutav ja seda 100%. Teie ei ole vastutav teiste inimeste eest.

Paljud vaimsel teel olijad tunnevad vastutustunnet teiste suhtes. Kuid mis  juhtub siis, kui te tunnete  seda vale-vastutustunnet, mu armsad? Siis juhtub see, et teil ei saa olla täit võimu oma meeleseisundi üle, sest alateadlikult te usute, et te olete vastutav teiste inimeste  eest ja et te peate laskma oma meeleseisundil sõltuda teiste inimeste meeleseisundist ehk te arvate, et  peate oma meeleseisundil, oma elukogemisel laskma sõltuda  neist valikuist, mida teised on teinud.

Te ei suuda kunagi lõhet ületada, mu armsad, kuni te hoiate kinni niisugusest vale-vastutustundest, sest niisugust olukorda, kus kõik selle planeedi inimesed oleksid teiega täielikult ühel nõul, et teki kunagi. Nemad on omaette indiviidid ja nad erinevad teist. Te mõtlete mitte-teadlikult,  oma alateadlikul tasandil, et te saate olla õnnelik ja sisemises rahus vaid siis, kui kõik inimesed käituksid  niimoodi, et nad ei tõmbaks teid välja õnnelik-olemise ja seesmises rahus olemise keskmest. Selleks, et niisugune asi juhtuda saaks, peaksid kõik inimesed saama teiesarnaseks, sest kui nad on teist erinevad, kuidas nad siis saaksid mitte häirida teie rahutunnet? Muidugi on see ego, kes niimoodi tunneb.

Kuid kuni te pole näinud, et see on ego aspekt, siis te identifitseerite iseennast sellega. Te peate selle üle mõtlema, kuni käib see  arusaamise klõps ja te sõna otseses mõttes kogete vaba tahte reaalsust. Ja te kogete ka sellest vale-vastutusest loobumist, sellest tundest loobumist, et teie meeleseisund sõltub teistest inimestest, et see sõltub selle universumi materiaalsetest tingimustest.

Mu armsad, kas te tahate sisse hingata koos minuga ja siis hingata välja  selle vale-vastutustunde?

Kas te tunnete kergendust? Kas te tunnete vabanemist? Mõned teist tunnevad. Kõik suudaksid tunda kergendust, kui te tõsiselt mõtiskleksite selle üle senikaua, kuni te jõuate piisavale mõistmisle, et te suudate teha teadliku otsuse aktiivselt loobuda niisugusest vale-vastutustundest.

Paljud vaimsel teel käijad on Maa peale kehastusse laskunud juba väga ammu, eesmärgiga aidata  sellel planeedil tõusta ja aidata tõsta selle planeedi teadvust. Mõned teie hulgast laskusid sellepärast, et keegi teie lähedane, võib-olla keegi väga lähedastest valis siseneda duaalsusesse ja langeda madalamale teadvuse tasandile ja te tulite teda päästma.

Niisuguste inimeste jaoks, kes teist päästma tuli,  on kõige raskem lahti lasta teiste eest vastutamise tundest. Kuid paljud teie hulgast tulid päästma inimkonda kui tervikut. Ja seega leiavad need, et teiste eest vastutamise tundest loobumine on pisut kergem, sest siis pole teie teiste eest vastutamise tunne nii personaalne ja seega te suudate eraldada ennast sellest kergemini, mu armsad.   

Siis tunnete te ära vaba tahte reaalsuse, te tunnete ära selle, et mitte keegi ei saa päästa mitte kedagi. Jeesust nimetatakse päästjaks, kuid seda jällegi seepärast, et tema peale tahetakse projekteerida niisugust jäika arusaamist, mis tema tõelist missiooni  varjutaks. Tema ei tulnud päästma kedagi, vaid ta tuli näitama, kuidas igaüks saab saavutada päästmise iseenda sees, läbides seitsme kiire  initsiatsioonid ja vabastades end illusioonist, et ta vajab päästmist, et ta on oma allikast ja Jumala kuningriigist lahus.

Viimistlus initsiatsiooniks
Kui keegi alustab kaheksa-kujundi altotsast, siis on talle selgesti näha, kus on lõhe selle vahel, kus tema asub ja kus on Jumala kuningriik ja te peate tekitama tõukejõu, mu armsad, et ületada massiteadvuse gravitatsiooniline tõmme, nagu Serapis Bey illustreeris seda raketianaloogia näitel. Peab olema olemas impulss, te peate looma jõu ja te peate tegema seda osalt selle teadvuse seisundiga, milles te olete sel hetkel. See tähendab, et teie lahusolev mina ja teie ego on sellesse segatud. 

Seepärast värvib teie ego teie jõupingutused sooviga tunda enesetähtsust. Seepärast te reageeritegi vaimsetele õpetustele, mis ütlevad, et teil on tähtis missioon Kuldse ajastu toomisel Maa peale ja et on vaja teha kõiki neid väliseid asju. Ja te arvate, et te peate osalema aktiivselt selles kõiges, te peate teatud mõttes forsseerima või tagant lükkama, et kõik see oodatav ilmnema hakkaks. Ja see arusaam  ongi korrektne nelja esimese kiire valguses. Kuid te ei saa sellest punktist edasi, kui te ei mõista, et see, mis tõi teid selle punktini, mu armsad, ei vii teid sealt enam edasi, see vajutab teid alla. 

Vaadake uuesti mitmejärgulist raketti. Kõigepealt on raketil väga suur kanderakett, mis on mõeldud teda kiirendama vaid teatud punktini ja siis on tema kütus otsas. Nüüd peab see raketist eralduma ja see kukub raketil küljest ning siis hakkab tööle teine mootor, mis viib ta orbiidile. Kas te mõistate, mu armsad, et kui  hoiate kinni sellest meeleseisundist, mis tõukas teid tagant nelja esimese kiire läbimisel, siis ei saavuta te edu edasiliikumisel ja te olete kinni ei-kellegi-maal? Te tunnete, et te tahate muutuda, et te peate muutuma, teil on vaimuvälgatusi selles suhtes, mis muutuma peaks, kuid te ei suuda seda lõpuni mõista ega seda oma teadvusse tuua.

Illustratsioon, mida ma tahan siin teile näidata, on selles, et kui te jõuate kaheksa-kujundi neksuspunkti, siis on teil potentsiaal küündida asju nägema teistsugusest vaatenurgast, Kristus- meele vaatenurgast, üksolemise vaatenurgast eraldatud meele asemel. Ja kui te saavutate Kristus-meele perspektiivi, siis näete te selgesti, et teekond ei lähe edasi mitte kaheksa-kuju ülemisse ossa. Ei, ta väljub neksuspunktist ja suundub paremale alla, kuhu te hakkate jälle laskuma. 

Miks näib nii, et kõrgemale tõusmiseks  oma vaimsel teel peate te hakkama laskuma? See on põhjusel, et siiamaani olete te lükanud osa oma teadvusest kõrgemale massiteadvusest, kuid siiani on osa teadvust endisel tasemel ja seepärast te tunnete lõhet, et te pole täiesti siin, te pole ka täielikult terviklik.  

Te peate kasutama kõrgemat tõuget, kõrgemat kaemust ja perspektiivi kui see, mida te olete saavutanud osa oma meelega, et minna alla tagasi ja päästa nii-öelda oma olemuse kõik teised osad, kõik oma  teised hingefragmendid, kui te tahate neid niimoodi nimetada. Kuid veel üle selle peate te arusaamisele jõudma, et te olete Jumala Keha üks rakuke ja et teie töö pole ellu äratada see üks rakk kui niisugune, vaid ellu äratada kogu keha.

Selleks, et isiklikult kõrgemale tõusta, peate te hakkama jagama  ja välja andma seda, mida te olete saavutanud, minnes turuplatsile ja püüdes jõuda teiste inimesteni, nagu demonstreeris seda Jeesus, minnes elu turuplatsile, andes inimestele seda, mida nemad vajasid, oli see siis kõrgem vaimne õpetus, oli see siis tervenemine või oli see siis  tassitäis külma vett Kristuse nimel või kuulajaks kõrvaks olemine. Teil kõigil on omadusi, millest te olete teadlikud või võite kiiresti teadlikuks saada  ja mis võivad teisi inimesi aidata. Mõned teist on seda väljendanud, kõigis teis on need olemas. Kõik te olete juba neid omadusi kasutanud, kuid te peate jõudma punktini, kus  te tahate kasutada neid teadlikumalt. Ja seda mitte oma isikliku kasvamise heaks, vaid isetuks teenimiseks, teiste elu osade tõstmise heaks, sest see on  teenimine, milles te ka ise  tervenete.

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine