Vaimse kaitse loomine

Jeesus: Tänapäeva teadus on selgitanud, et kogu materiaalne universum on energiast tehtud. Teadus on selgitanud ka seda, et energiat ei saa luua ega hävitada. Need kaks fakti sisaldavad tähtsat võtit järgmise väite mõistmiseks: „Lööge lahku ja saage valitud rahvaks.” Ma olen teile juba rääkinud, et see väide tähendab kõigepealt seda, et te peate  teadvuses lahku lööma.

 Ma olen vaimne olevus ja ma näen paljusid asju, mis on enamuse inimeste füüsilise  nägemise eest varjatud. Ma näen paljusid asju, mis ründavad neid, kes tõeliselt püüavad vaimse kasvamise poole. 

Kui teil on isikliku vaimse kasvamisega tõsi taga, siis on teil vaja ära õppida, kuidas ennast negatiivse energia eest kaitsta. Teadus ütleb teile, et kõik on energia. Seepärast kõik see, mida te teete, puudutab  Jumala energit. Te võtate  pidevalt vastu vaimse energia voolu, mis voolab teie hinge. Teie hing väljendab seda energiat läbi oma mõtete, tunnete ja tegude. Energia väljendamise protsessis muudetakse see energia vastavalt teie teadvuse seisukorrale. Teiste sõnadega, kui läbi teie väljendub vaimne energia, siis on selle energia vibratsioon juba vastavalt teie teadvusele kohandatud. Positiivne mõte, tunne või tegu  genereerib kõrge või positiivse sagedusega energiat. Negatiivne mõte, tunne või tegu genereerib madala ehk negatiivse sagedusega energiat.

Energiat ei saa luua aega hävitada; teda saab ainult teise energiavormi ümber muuta. Selle fakti tähtsus on selles, et inimolendite poolt genereeritud negatiivne energia ei kao lihtsalt ära. Osa inimolendite poolt genereeritud negatiivsest energiast jääb nendega. 

Ka kaasaegne teadus hakkab aru saama, et inimese keha ümbritseb energiaväli. Teadus on ka hakanud aru saama sellest, et planeeti samuti ümbritseb energiaväli. Ma ei hakka rohkem detailidesse minema, kuid ma ütlen teile, et teie isiklik energiaväli tegutseb  hoidlana nii negatiivse kui positiivse energia jaoks.

Samuti on planeedi energiaväli hoidlaks nii negatiivse kui positiivse energia jaoks, mida inimolendid on genereerinud. Ma olen kindel, et kui te inimkonna ajalugu vaatlete, siis mõistate te, et inimkond on genereerunud tohutul hulgal negatiivset energiat. Ei tohiks olla raske ette kujutada, et planeet Maa energiaväli on sõna otseses mõttes negatiivse energia heitmete kogumiskaev.

Te elate energiaheitmete kogumiskaevus. Teie isiklik energiaväli on kui üks tilk planetaarses energiaookeanis. Nüüd kerkib järgmine küsimus: "Kuidas planetaarne energiaväli mõjutab teie isiklikku energiavälja ja  teie mõtteid ja emotsioone?"

Ma pean teile ütlema, et selle planeedi energiavälja on  ladestunud väga palju  negatiivset energiat ja kui te ka otsustate  teha väga otsusekindla jõupingutuse enda vabastamiseks negatiivsest gravitatsioonilisest tõmbest, siis teid vältimatult tõmmatakse sinna tagasi. Miljonid inimesed sellel planeedil on nii tugevalt planetaarse energiavälja poolt vallutatud, et nad sõna otseses mõttes ei ole võimelised säilitama oma isiksuse ja individuaalsuse terviklikkust. Teiste sõnadega, nende meeled ja emotsioonid on ära neelatud selle poolt, mida võiks nimetada massimeeleks või massiteadvuseks. Need inimesed on nagu lambad, kes pimesi järgnevad sellele hoovusele, mis voolab läbi massiteadvuse ookeani.

Endastmõistetavalt ei taha ma, et minu järgijad oleksid selle massimeele osa. Kuidas on teil võimalik käia individuaalse Kristsuse teed, kui teie meel on vallutatud mingi massiteadvuse poolt, mis tühistab teie individuaalsuse?  Sellepärast peategi te lööma lahku sellest massiteadvusest ja looma puhastatud sfääri oma energiavälja ümber. Seda teha ei ole raske, kui teil on õiged abivahendid ja need abivahendid ma teile annan.

Kaitske oma valgust
Te peate ära õppima, kuidas ennast kaitsta negatiivse energia eest ja selle negatiivse energiavormi eest, m is avaldub kurjade vaimudena. Ma olen teadlik, et paljud kristlased ja paljud vaimsetest asjadest huvitatud inimesed, kes on niinimetatud New Age’i liikumise osa, on tõrksad kurjade vaimude teema käsitlemise suhtes. See tõrksus põhineb kaitsemehhanismil, mis on inimpsüühikasse sisse loodud. Lihtne fakt on see, et inimpsüühika ei taha tunnistada ohtu, mille vastu ta oma arvates ei suuda ennast kaitsta. Kui te pühakirja loete, siis näete te, et ma ajasin sageli kurje vaime välja. Seepärast ei saa te endale lubada kurjade vaimude teema ignoreerimist.

Ma ütlen teile, et kõikide kurjade vaimude vastu on tõepoolest efektiivne kaitse olemas. Kui keskaegne teadus esmakordselt avastas bakterid, siis paljud inimesed keeldusid bakterite eksisteerimist omaks võtmast. Nad ei tahtnud aktsepteerida, et  võib olemas olla mingi mikroskoopiline organism,  mida nad ei suuda näha ja mis võiks nende kehasid ohustada. Aga niipea, kui te tunnistate mingi varjatud ohu eksisteerimist, hakkate te otsima viise enda kaitsmiseks selle ohu vastu. Teisest küljest, kui te teemat tahtlikult ignoreerite, siis ei suuda te niisugust kaitset leida.

 Ma olen teadlik sellest, et enamus inimesi pigem ei mõtleks sellistest teemadest, aga ettehoiatatud on eelrelvastatud. Ma võin teile öelda, et kurjad vaimud on peamine faktor inimolendeile teadaolevate  igat liiki sõltuvuse puhul. Palju hõlpsam on kaitsta ennast  sõltuvuse lõksu langemise eest (või pääseda sellest lõksust), kui te teate, millega täpselt on tegemist.

Et näha, kuidas te saaksite ennast kaitsta nende jõudude eest, peate te mõistma, et kõik on Jumala energiast tehtud. Materiaalne universum on palju madalama vibratsiooniga energiast kui on need energiad, mis on vaimsele maailmale omased. On olemas lihtne moodus, et kaitsta  end igasuguste kurjade vaimude või negatiivsete energiate eest.

Teie kaitse on välja kutsuda kõrgsageduslikku vaimset energiat Ülevalt. See energia saab sõna otseses mõttes luua kaitsekilbi teie meele ja energiavälja ümber nii, et seal ei ole ruumi kurjadele vaimudele sisenemiseks.

Kui mina ajasin kurje vaime välja, siis andsin ma õpetuse, et kui ”maja” (mis tähendab isiku energiavälja), jäetakse tühjaks, siis kuri vaim võib tagasi pöörduda ja tuua teisi kurje vaime omakorda kaasa. Et seda vältida, ei tohi te kunagi oma ”maja” tühjaks jätta. Seepärast tehke jõupingutus, et täita oma energiaväli kõrgsagedusliku vaimse energiaga. Paljud religioossed rituaalid on kavandatud selleks, et täita teie meel Jumala valgusega ja on ka teisi  viise valguse väljakutsumiseks. Tegelikult, kui te lubate, siis sisenen ma ja täidan teie energiavälja nii, et ükski ebatäiuslik vaim ei saa siseneda.

Ma aitan teil ära tunda, et te elate negatiivse energia meres. Selles meres on haid kurjade vaimude, kehatute hingede ja entiteetide näol. Ma loodan, et see ei kohuta teid ülemäära. Te teate, et ookeanis on haid, aga see ei takista teid ujuma minemast. Te lihtsalt võtate tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud selleks, et vältida hai rünnakut. Teiste sõnadega, ma ei taha, et teid halvaks hirm  nii, et te ei julge eluprotsessi lülituda. Ma tahan lihtsalt, et te oleksite ohust teadlikud ja saaksite võtta tarvitusele vajalikud ettevaatusabinõud ning kaitsta ennast nende ohtude eest.

Iga positiivne muudatus teie elus algab suurenenud teadlikkusest ja arusaamisest. Teil on vaja suurendada oma teadlikkust negatiivsest energiast nii, et te saaksite ära tunda, inimesed, olukorrad ja kohad, kus kontsentreerub niisugune energia. Siis saate te hakata tegema tarku valikuid ja vältida tormamist sinna, kuhu inglid ka ei julgeks astuda.

Enese sulgemine massiteadvuse eest
Ma olen teile öelnud, et te peate lahku lööma massiteadvusest, mis tirib inimkonda alla sellesse, mida võiks nimetada tõepoolest endaloodud põrguks Maa peal. Sellel on seesmine ja väline aspekt. Väline aspekt on vajadus hoiduda niisugustest tegevustest, mis seovad teid massimeele külge või tirivad teid alla sellesse teadvuse seisundisse, milles teil ei ole mingit võimalust Kristsust ilmutada. Ma ei ütle teile, mida te peaksite või ei peaks tegema, sest ma tahan, et te kasutaksite oma sisemist häälestumist ja otsustaksite ise.

Seesmine massiteadvusest lahkulöömise aspekt on vajadus sulgema ennast nende massiteadvuse energiate eest. See vajab mõningast teiepoolset pingutust, aga teil on vaja luua ja säilitada kõrgsagedusliku vaimse energia kaitsekilp, mis ümbritseb teie energiavälja ja järelikult ka teie meelt. Teil on vaja ka täita oma enenrgiaväli vaimse valgusega ja säilitada see vaimne energia oma väljas.

Ma olen teadlik paljude kristlaste uskumusest selle kohta, et neil tarvitseb vaid lausuda ühekordne palve oma kaitseks. Kuid me ei räägi siin palvest. Me räägime vaimse energia väljakutsumisest selleks, et luua kõrgsageduslik energiakilp oma energiavälja ümber. Seda lihtsalt ei saa teha ühekordse palve lausumisega.

Pärast seda, kui te olete vaimse energia kilbi välja kutsunud, pommitatavad seda kilpi selle maailma madalad energiad. Need energiad transformeeritakse kaitsekilbis olevate energiate abil, kuid selle tagajärjel kaitse järk-järgult nõrgeneb. Seepärast peate te vaimset energiat välja kutsuma regulaarselt (iga päev või isegi mitu korda päevas).

Et end täielikult massiteadvuse eest sulgeda, on teil vaja rajada isiklik suhe minu armastatud valguse venna Peaingel Miikaeliga. Peaingel Miikael on Jumala poolt saadetud teie usu kaitsjaks. Endastmõistetavalt sisaldab teie usu kaitsmine ka teie sulgemist massiteadvuse eest, mis tirib teid alla niisugusesse meeleseisundisse, mida valitseb hirm, kahtlus, küsimuste esitamine  ilma vastuseid saamata, lootusetus ja meeleheide.

Ma võin teile kinnitada, et Peaingel Miikael on  lõputult võimas vaimne olevus ja ta on absoluutselt pühendunud oma ülesandele ja teie kasvamisele. Aga nagu igaüks vaimses maailmas, austab ka Peaingel Miikael vaba tahte seadust.

Teie olete ülimalt vastutavad selle eest, mida te Jumala energiaga teete.  Mida te oma võhiklikkuses loonud olete, selle te peate parandama arusaamises. Seepärast ei saa te lihtsalt eeldada, et Jumal võtab kogu teie negatiivse energia teilt  ära ühe palve tulemusena. Kui Jumal seda teeks, siis jätaks ta teid ilma õppimise kogemusest ja võidutundest. Samuti ei saa te lihtsalt Peaingel Miikaeli poole pöörduda  palvega sulgeda teid massiteadvuse eest ja loota, et ühest palvest on küllalt. Te peate tegema pingutuse selleks, et Peaingel Miikaeli vaimne energia  välja kutsuda ja luua selle energia müür oma energiavälja ümber

Vaimse kaitse väljakutsumine
Järgnevate kinnitustega saate te välje kutsuda vaimset kaitset Peaingel Miikaelilt. Et neist kinnitustest täit efekti lõigata, peate te lausuma neid valjusti ja te peate tegema seda jõuliselt ja mõjuvõimuga. Miks peate te kinnitusi valjusti lausuma? Sellepärast, et kui Jumal maailma lõi, ütles ta: „Saagu Valgus.” Teisisõnu, Jumal kasutas maailma loomisel  lausutud sõna jõudu.

Mõte omab jõudu, aga lausutud sõna vabastab selle jõu materiaalsesse maailma. Et saavutada maksimaalset vaimset progressi, peate te õppima kasutama lausutud sõna jõudu. See on teie sünnipärane õigus.

Et neid kinnitusi lausuda, peate te alustama invokatsioonist. Ma soovitan järgmist:

Mina Olen kes Ma Olen  nimel, Jeesuse Kristuse nimel, ma pöördun Peaingel Miikaeli südame poole palvega kaitsta mind kõikide ebatäiuslike energiate, kõikide kurjusejõudude, kõikide anti-Kristuse jõudude ja kõikide anti-rahu jõudude eest.

(te võite siia lisada spetsiaalse palve Peaingel Miikaelile, et ta kaitseks teid teatud ohtude eest, mida te enda suhtes tajute).

Pärast selle invokatsiooni tegemist korrake üht või kõiki alljärgnevaid kinnitusi 3, 9, 33 või 144 korda:

Ma aktsepteerin  Peaingel Miikaeli elektroonset Kohalolekut enda ümber  ja ma aktsepteerin täielikult seda, et ma olen suletud kõigi ebatäiuslike energiate eest.

Ma võtan teadlikult vastu ja omaks, et koos Jumalaga on kõik asjad võimalikud. Seepärast  aktsepteerin ma seda, et Peaingel Miikael suleb mind kõikide ebatäiuslike energiate eest.

Ma aktsepteerin ja kinnitan, et Peaingel Miikael lõikab mind kõikidest ebatäiuslikest energiatest, kõikidest kurjusejõududest, kõikidest anti-Kristuse jõududest ja kõikidest anti-rahu jõududest vabaks.

Jeesus Kristuse nimel kutsun ma Peaingel Miikaeli täielikku leegitsevat Kohalolekut hävitama  kõik ebatäiuslikud energiad, kõik kurjusejõud, kõik anti-Kristuse jõud ja kõik anti-rahu jõud, kes minu hinge ründavad. Ma aktsepteerin seda kaitset  ja ma tean, et ma olen suletud kõige eest, mis on väiksem kui Kristus- täius.

Et sind veel rohkem selle maailma energiate eest sulgeda, pakun ma sulle spetsiaalse kingituse oma südamest. Ma tahan panna sulle peale Jumala Pitseri ja seega pitseerida sind kui üht enda omade hulgast. Aga seadus nõuab, et sa kinnitaksid seda oma vaba tahet kasutades. Seepärast palun ma, et sa kordaksid  järgnevat kinnitust iga päev:

Jeesuse Kristuse nimel,
ma võtan vastu, et Jumala Pitser on nüüd minu peal.
Ma võtan vastu, et Jumala Pitser on nüüd minu peal.
Ma võtan vastu, et Jumala Pitser on nüüd minu peal.

Pärast seda, kui sa oled kõik kinnitused teinud, palun ma, et sa sulgeksite energiad järgmise väitega:

Ma aktsepteerin Jeesuse Kristuse nimel, et see on tehtud sellel tunnil täies mõjuvõimus. Kuid siiski, Isa, mitte minu, vaid sinu tahtmine sündigu. Aamen.

Selleks, et need kinnitused täielikult mõjule pääseksid, peate te neid iga päev kordama. Ma ei hakka teile ütlema, kui palju aega te peate selle peale kulutama, sest see on tõepoolest individuaalne küsimus. Ma tean, et paljud inimesed tunnevad, et nad on negatiivse energia poolt koormatud. Tegelikult peaks igaüks olema võimeline kiiresti arendama tundlikkuse mis võimaldaks ära tunda, kui neid ebatäiuslike energiate poolt rünnatakse.

Mil iganes te sellist rünnakut tunnete, korrake kinnitusi, kuni te tunnete, et negatiivne energia ei mõjuta teid enam. Kui te teate, et negatiivne energia on teid rünnanud pika ajaperioodi jooksul, siis tehke otsusekindel pingutus nende kinnituste kasutamiseks, et sulgeda end niisuguste negatiivsete energiate eest. See võib nõuda suurt pingutust teatud perioodi jooksul, kuni te tunnete, et te olete uuele teadvuse tasandile end välja murdnud. Teil on vaja olla tundlik oma individuaalse olukorra suhtes ja te võite kasutada häälestumisharjutust niisuguse tundlikkuse saavutamiseks.


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine