Peaingel Miikaeli rosaarium vaimse kriisi ületamiseks

 

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Imelise Ema tingimusteta armastuse nimel. Aamen

Kallis Peaingel Miikael, ma pühendan selle rosaariumi Jumala tahte ja Jumala kuningriigi  ilmumiseks ……………..

(kirjelda situatsioone ja olukordi, mida sa tahaksid, et Peaingel Miikael ja tema inglid lahendaksid.)

MeieIsa palve
Minu Isa-Ema Jumal, kes on kogu elu sees.
Ma austan sinu Kohalolekut, Mina Olen, minu sees.
Ma aktsepteerin sinu kuningriigi ilmumist Maa peal minu läbi.
Ma aktsepteerin oma vastutust ilmutada sinu tahet Maa peal,
nii nagu ta on ilmne Taevas.

Ma aktsepteerin, et sina annad mulle igapäevase võimaluse
olla kõik see, mis sina oled.
Ma tunnistan, et sina andestad mulle minu ebatäiused,
nagu mina andestan teistele ja allutan oma tahte
kõrgemale tahtele minu sees. Seepärast aktsepteerin ma tõde,
et universum tagastab mulle selle, mille ma välja saadan.

Ma võtan vastutuse oma meele ja oma elu eest.
Ma tõotan tõusta kõrgemale madalama mina kiusatustest
nii, et sina saaksid vabastada mind kõikidest ebatäiuslikest energiatest.
Ma kinnitan, et sinu kuningriik, jõud ja hiilgus
on ilmunud minu olemusse, nüüd ja igavesti. Aamen.

Peaingel Miikael, ma tahan võtta aktiivse lähenemisviisi
1. Peaingel Miikael, ma tunnistan, et sina oled Issanda Kohalolek, kes suudab vastu seista igale maise jõu kallaletungile Maa peal. Mina tahan olla sinu erilise dispensatsiooni osa, tõusta kõrgemale kogu negatiivsest energiast, massiteadvusest, oma mineviku isiklikest impulssidest ja kõikidest pimedusejõududest.

 Austatud Miikael (korduv salm)
Austatud Peaingel Miikael, Inglite Issand,
sinu kohalolek on alati minuga.
Kaitse mind kõikide pimedusejõudude eest
ja seo kinni vaenlane minu sees.
Ma võtan valitsemise oma meele üle
ja ilmutan Jumala kuningriiki oma elus.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Ma kutsun sinu Sinileegi Mõõka.
Lõika mind vabaks anti-kristuse valedest,
et ma saaksin läbi lõigata eraldatuse loori.
Ma kinnitan oma üksolemist Jumalaga
ja ühinen Jumala Kehaga Maa peal.

2. Peaingel Miikael, ma tean, et seisan silmitsi vaimse kriisiga ja ma tahan tunnistada, et ma olen endast väljaspool olevate jõudude rünnaku all, nende jõudude, mis tunduvad olema minu kontrolli alt väljas. Nüüd astun ma nende sekka, keda saab aidata – sest ma tahan tunnistada, et mul on probleem. Peaingel Miikael, ma palun sinult abi ja ma tahan vastu võtta osa sellest impulsist, mis oled sina, Jumala Tahte impulsist, Jumala kaitse impulsist.

Korda korduvat salmi

3. Peaingel Miikael, ma tunnistan, et sina ei ole suletud dualistlikku võitlusse saatana, deemonite ja pimeduse jõududega – ma tunnistan, et sina ei ole duaalsuses. Ma mõistan, et sellepärast polegi Maa peal jõudu, mis saaks sinu vastu, kui sa ilmutad oma Kohalolekut täies oma võimsuses. Ma tunnistan  Vaba Tahte Seadust, mis  volitab, et mina pean määrama, missugusel pimedusel ma lasen jääda ja missugusel Valgusel ilmutada end oma jõuväljas. Seega ütlen ma: „Ma tahan tõusta kõrgemale pimeduset ja tõusta sinu Kohaloleku Valgusse, Jumala Valgusse!“

Korda korduvat salmi

4. Peaingel Miikael, ma tean, et mu ego ja pimedusejõud ei taha, et ma seda rosaariumi loeksin, sest see Valgus, mida ma välja kutsun, teeb nende olemise ebamugavaks. Kuid ma ei lange nende rafineeritud kiusatuste lõksu, mis on allaandmine. Selle asemel ma kasutan nende vastupanu selleks, et paljastada nad oma reaktsioone püsivalt jälgides ja kasutades oma Jumalast antud tahtejõudu, mida toetab Peaingel Miikaeli lõputu tahtejõud, et astuda välja opositsioonist ja luua isiklikud suhted  Miikaeliga, Jumala Tahte Ingliga.

Korda korduvat salmi

5. Peaingel Miikael, ma tunnistan, et jõuetuse tundmine, enda halvatuna tundmine, rünnaku ohvrina tundmine, murtuna koormatusest ja jõududest, millele ma ei suuda vastu seista oma välise meele tugevusega ja välise olemusega, on kõik illusioon. Ja selle illusiooni hajutab see, et mina olen ainus, kes peab oma jõuvälja kontrolli all hoidma.

Korda korduvat salmi

6. Peaingel Miikael, ma tunnistan, et sina ei astu üle minu vabast tahtest, kuid pimedusejõud astuvad üle mu vaba tahte. Ma mõistan, et nad vägistavad mu vaba tahet ainult selle määrani, milleni mina lasen sellel sündida. Siinjuures ma kutsun sind, Peaingel Miikael, oma jõuvälja viskama välja pimedust minu Olemusest. Ma saan aru, et mina olen ainus, kes peab valima pimedusel minna lasta enne ja siis sinu Kohalolek saab pimeduse hävitada.

Korda korduvat salmi

7. Peaingel Miikael, ma saan aru vaba tahte valemist. Ma tahan näha, kuidas ma olen lasknud pimedusejõud oma olemusse ja ma tahan näha isegi nende sisselaskmise võimalusi, mis on mulle teadmata. Ma näen, et maailm on küllastunud peentest maovaledest nii, et ma olen kutsunud pimedusejõud oma olemusse, teadmata, mida ma teen. Ma tahan näha valikuid, mida olen teinud ja ma tahan ümber teha need valikud, mis on lasknud pimeduse minusse ja lubanud sellel sinna jääda.

Korda korduvat salmi

8. Peaingel Miikael, ma tahan ärgata, kõrgemale tõusta ja lõplikult võtta täielik ja lõplik vastutus iseenda eest, oma olemuse eest, oma elutee eest, ühtlasi oma lunastuse eest. Ma tean, et pimedusejõud ei sisene mitte ainult nende tegevuste kaudu, mida ma näen selgelt kui pimedaid, vaid läbi väliselt süütuna näivate vahendite, sealhulgas läbi religioossete tegevuste, mis hoiavad üleval igavest valet sellest, et ma vajan välist päästjat, sest ma ei saa ise teha midagi enese päästmiseks.

Korda korduvat salmi

9. Peaingel Miikael, ma tahan ärgata, võtta vastutus nii, et sinu jõud ja Kohalolek saavad siseneda minu olemusse. Ma ei hakka võitlema  sinu Valguse vastu ja ma ei taha kinni hoida pimedusest. Ma näen, et minu ego hoiab kinni pimedusest, sest mu egol on pimedusejõududega mugav, need annavad talle võimu- ja kontrollitunde minu üle. Kuid ma tean, et teadlik mina on enamat kui ego ja seepärast tahan ma näha, miks ma lasin pimedusejõud sisse. Ma tahan üle vaadata iga otsuse, mis avas mu  olemuse pimedusejõududele ja teadlikult oma otsused ümber teha nii, et ma saan olla lõplikult vaba.

Korda korduvat salmi

Mina valin Elu!
Kallis Peaingel Miikael, päästa mind või muidu ma hukkun! (3x)

Peaingel Miikael, päästa mind surma teadvusest, mis paneb mind ennast selle sureliku olevusena identifitseerima, kes on oma Jumalast lahus.

Kallis Peaingel Miikael, sina, minu Usu Kaitsja, kui inimesed teaksid paremini, siis teeksid nad paremini ja minu Jumala poolt antud vaba tahte mõjuvõimu abil kinnitan ma siinjuures, et ma olen valmis rohkem teada saama. Ma tahan saada lahti lõigatud anti-kristuse valedest, mis on mu hinge nii sisse mässinud, et ma olen valede ämblikuvõrku püütud, millest ei näi olevat väljapääsu.

Peaingel Miikael, ma tahan tõusta surma teadvusest kõrgemale ja olla vaba selleks, et näha Kristuse tõde ja Jumala hiilgavat reaalsust. Ma olen valmis nägema oma Jumalat ja enam mitte elama inimolendina, vaid elama selle vaimse olevusena, kes ma tõeliselt olen.

Peaingel Miikael, ma tahan muuta oma elu. Ma tahan kaotada oma sureliku elu tunde, oma sureliku identsustunde, mis põhineb selle maailma piirangutel ja lihaliku meele duaalsusel. Ma tahan  lasta oma silmal olla üks nii, et ma saan näha mao meele kavalatest valedest kaugemale ja saan täidetud Kristuse Valgusega. Ma tahan allutada oma emotsionaalsed selle maailma asjade külge klammerdumised ja need piirangud, mis nii reaalsetena näivad. Ma tahan  kaotada selle elu tunde, et võita Kristuse teadvuse surematu elu ja aktsepteerida oma tõelist identsust Jumalaga kaas-loojana.

Seepärast lausun ma nüüd oma vaba tahte täie mõjuvõimuga ja Kristuse Tule jõuga minus:

MINA VALIN ELU! (4x).

Ma valin elu teadvuse, Kristus-teadvuse ja ma aktsepteerin, et ma  elan igavesti Kristuse Valguses. Ma aktsepteerin, et kõikide selle maailma ilmumiste taga on minu Jumala reaalsus ja seepärast tõotan ma mitte kunagi enam anda kestvust ühelegi maisele näivusele. Ma kinnitan, et Jumal on kõikjal ja seega ka minus.

Ma valin oma Jumalaga üksolemise ja seepärast mina olen Peaingel Miikaeli Kohalolek selles maailmas.

Peaingel Miikael, ma tunnistan enda sees olevat Jumala jõudu
1. Peaingel Miikael, ma kutsun sind ilmutama nii palju oma Kohalolekut minu olemuses, kui palju ma seda vastu võtta suudan. Ma tõotan järgida seda astmelist teed, mida sa pakud. Ma kutsun sind oma olemusse, et sa pimeduse sealt välja saadaksid. Ma kasutan oma koormast kergendust selleks, et vaadata otsa oma illusioonidele ja teha ümber oma valikud, mis tegid mind kaitsetuks  pimedusejõudude ja pimeduse-energiate suhtes. Ma tahan tõusta teadvuses kõrgemale ja saavutada üksolemine oma Kõrgema Olemusega, oma Mina Olen Kohalolekuga. Ma olen tark tööline, kes paljundab oma talente nii, et pimedusejõud ei saa mind enam koormata. 

Austatud Miikael (korduv salm)
Austatud Peaingel Miikael, Inglite Issand,
sinu kohalolek on alati minuga.
Kaitse mind kõikide pimedusejõudude eest
ja seo kinni vaenlane minu sees.
Ma võtan valitsemise oma meele üle
ja ilmutan Jumala kuningriiki oma elus.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Ma kutsun sinu Sinileegi Mõõka.
Lõika mind vabaks anti-kristuse valedest,
et ma saaksin läbi lõigata eraldatuse loori.
Ma kinnitan oma üksolemist Jumalaga
ja ühinen Jumala Kehaga Maa peal.

2. Peaingel Miikael, ma tahan astuda sinuga jätkuvatesse suhetesse nii, et kui ma paljundan seda, mis on mulle antud, siis saad sina mind rohkem kaitsta ja abi anda, kui ma tagan oma tahtega lugeda seda rosaariumi, kuulata sinu diktaati ja jätkata nende õpetustega tegelemist, millega ma tegelema pean, eesmärgiga võtta valitsemine oma psühholoogia üle.

Korda korduvat salmi

3. Peaingel Miikael, ma mõistan, et sinuga isiklike suhete loomisel pean mina võtma aktiivse osa. Seega lasen ma lahti traditsioonilise religiooni illusioonist, mis kujutab mind kui Taeva Õnnistuse passiivset vastuvõtjat. Seega ei looda ma,  et kui ma palun sul oma koormat kergendada, siis sa astud silmapilkselt ligi ja teed seda minu heaks. Ma näen, et see on vale-religioon, mida reklaamivad pimedusejõud selleks, et saada võimalus minu olemusse sissetungimiseks.

Korda korduvat salmi

4. Peaingel Miikael, ma olen ära tundnud, et uskumus selle kohta, et ma olen passiivne ja et mul endal pole jõudu, teeb mind kõigepealt haavatavaks pimedusejõudude suhtes. Ma tean, et kui sina oleksid kinnitanud seda uskumust, siis takistaksid sa minu vabadust. Nüüd võtan ma ohjad enda kätte ja ütlen: „Mina olen vastutav oma majapidamise eest. Mina olen vastutav enda elutee eest. Ja seega tahan ma otsa vaadata neile illusioonidele, mida ma olen hakanud uskuma, neile tingimustele, mille ma olen seadnud, neile ootustele elu suhtes, mis mul on. Ja seepärast tahan ma näha, mis ei ole tõene, loobuda sellest, mis pole tõene ning selle asemel aktsepteerida Kristuse tõde, mis vabastab mind sellest, mis pole tõde.“

Korda korduvat salmi 

5. Peaingel Miikael, ma näen Ülestõusnud Väe hulgas olevate tõeliste Jumala esindajate ja tohutu hulga füüsilisel, emotsionaalsel, mentaalsel ja madalaimatel eetertasanditel olevate valeõpetajate vahelist erinevust. Ma tean, et nad kõik tahavad mulle öelda, et ma ei saa  ise ennast päästa, et ma ei saa tõusta omas jõus ja et ma vajan neid selleks, et nad minu heaks midagi teeksid. Ma olen ära tundnud selle tõe, et ma ei vaja mitte midagi välist, midagi peale enda Olemus sees oleva jõu, sest Jumala Kuningriik on minu sees, mis tähendab, et ma olen loodud oma Looja Olemusest.

Korda korduvat salmi

6. Peaingel Miikael, ma tahan jaatada enda sees olevat Jumala jõudu – seda, et ma olen Jumala Olemuse pikendus, Mina Olen Looja individualisatsioon. Seepärast lasen ma lahti lahusoleku illusioonist, mis pani mind uskuma, et ma olen eraldi oma Loojast ja ülejäänud loodust. Ma näen, et see on maoteadvuse keskne illusioon ja nende langenute teadvus, kes tahavad kõiki maapealseid inimesi orjastada nii, et nad saaksid neid lüpsta nende valgusest ja nende energiast tühjaks. Ma saan aru, et need pimeduseolevused ei saa enam valgust Jumalalt ja nad peavad viima mind nii kaugele, et ma väärastaksin oma valgust tasemele, kust nemad selle kätte saavad.

Korda korduvat salmi

7. Peaingel Miikael, nüüd mõistan ma, miks pimedusejõud mind päeval ja ööl pommitavad, et mind tasakaalust ja tasakaalustatud meeleseisundist välja viia. Ma tean, miks nad on loonud nii palju valesid ja illusioone, nii palju tegevusi, millel pole mitte mingit muud eesmärki kui manipuleerida mind meeleseisundisse, kus ma olen vaimselt kahjustatud, sest mu aura pole enam kaitstud. Ma pean sulgema kõik avad oma energiaväljas, mis annavad pimedusejõududele võimaluse  siseneda minusse mistahes ajal, kas päeval või ööl ja minu olemus üle võtta. Koos sinu abiga kontrollin ma iga situatsiooni,  oma tegevusi, emotsioone, mõtteid ja oma tunnet sellest, kes ma olen nii, et ma saan alati tunda end tõstetuna ja rahuseisundis.

Korda korduvat salmi 

8. Peaingel Miikael, ma olen ära tundnud, et selles maailmas on teatud väliseid tegevusi, mis ongi selleks mõeldud, et avada mind pimedusejõududele. Ma olen mõistnud, et ma ei suuda vaimsest kriisist välja tulla ja meelerahu saavutada neid tegevusi endale lubades. Ma tahan teha jõupingutuse, et vabastada ennast kõigist neist välistest tegevustest, mis minult rahu röövivad. Ma otsin selgust ja rahu, mis annab mulle võimaluse end vabastada neist tegevustest läbi vastutuse võtmise oma minevikuvalikute eest. Ma otsin selgust, mis annab mulle võimaluse teha paremaid valikuid olevikus ja tulevikus.

Korda korduvat salmi

9. Peaingel Miikael, ma tunnistan, et minu ego ei mõista nendest tegevustest loobumise kergendust, kuid ma tean, et mina olen enamat kui mu ego ja mu teadlik mina mõistab tõde. Ma mõistan, et see osa minust on Jumala, Looja enda pikendus. Seega on minul võime teha valik kõrgemale tõusmiseks ja öelda: „See väline ebatäiuse ja ebareaalsuse ilming, see väline tasakaalutuse ilming pole tõeline mina, kes ma tegelikult olen. Ja seepärast ei anna ma enam järele sellele, ma ei anna enam järele illusioonile, sellel poleks mingit mõju minu üle.“

Korda korduvat salmi

Mina valin Elu!
Kallis Peaingel Miikael, päästa mind või muidu ma hukkun! (3x)

Peaingel Miikael, päästa mind surma teadvusest, mis paneb mind ennast selle sureliku olevusena identifitseerima, kes on oma Jumalast lahus.

Kallis Peaingel Miikael, sina, minu Usu Kaitsja, kui inimesed teaksid paremini, siis teeksid nad paremini ja minu Jumala poolt antud vaba tahte mõjuvõimu abil kinnitan ma siinjuures, et ma olen valmis rohkem teada saama. Ma tahan saada lahti lõigatud anti-kristuse valedest, mis on mu hinge nii sisse mässinud, et ma olen valede ämblikuvõrku püütud, millest ei näi olevat väljapääsu.

Peaingel Miikael, ma tahan tõusta surma teadvusest kõrgemale ja olla vaba selleks, et näha Kristuse tõde ja Jumala hiilgavat reaalsust. Ma olen valmis nägema oma Jumalat ja enam mitte elama inimolendina, vaid elama selle vaimse olevusena, kes ma tõeliselt olen.

Peaingel Miikael, ma tahan muuta oma elu. Ma tahan kaotada oma sureliku elu tunde, oma sureliku identsustunde, mis põhineb selle maailma piirangutel ja lihaliku meele duaalsusel. Ma tahan  lasta oma silmal olla üks nii, et ma saan näha mao meele kavalatest valedest kaugemale ja saan täidetud Kristuse Valgusega. Ma tahan allutada oma emotsionaalsed selle maailma asjade külge klammerdumised ja need piirangud, mis nii reaalsetena näivad. Ma tahan  kaotada selle elu tunde, et võita Kristuse teadvuse surematu elu ja aktsepteerida oma tõelist identsust Jumalaga kaas-loojana.

Seepärast lausun ma nüüd oma vaba tahte täie mõjuvõimuga ja Kristuse Tule jõuga minus:

MINA VALIN ELU! (4x).

Ma valin elu teadvuse, Kristus-teadvuse ja ma aktsepteerin, et ma  elan igavesti Kristuse Valguses. Ma aktsepteerin, et kõikide selle maailma ilmumiste taga on minu Jumala reaalsus ja seepärast tõotan ma mitte kunagi enam anda kestvust ühelegi maisele näivusele. Ma kinnitan, et Jumal on kõikjal ja seega ka minus.

Ma valin oma Jumalaga üksolemise ja seepärast mina olen Peaingel Miikaeli Kohalolek selles maailmas.

Peaingel Miikael, ma tahan olla vaimselt iseseisev
1. Peaingel Miikael, ma olen ära tundnud, et selles maailmas pole olemas ühtki asjaolu, millel oleks mingitki lõplikku reaalsust üldse. Selles maailmas pole ühtki tingimust ega asjaolu, millel oleks mingigi võim tõelise minu, minu teadliku mina, minu Kõrgema Olemuse üle. Ma näen, et ülim viis vabastada end selle maailma jõududest, on mõista, et need on ebareaalsed – ja seepärast, et nad on ebareaalsed, pole neil võimu minu üle. 

Austatud Miikael (korduv salm)
Austatud Peaingel Miikael, Inglite Issand,
sinu kohalolek on alati minuga.
Kaitse mind kõikide pimedusejõudude eest
ja seo kinni vaenlane minu sees.
Ma võtan valitsemise oma meele üle
ja ilmutan Jumala kuningriiki oma elus.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Ma kutsun sinu Sinileegi Mõõka.
Lõika mind vabaks anti-kristuse valedest,
et ma saaksin läbi lõigata eraldatuse loori.
Ma kinnitan oma üksolemist Jumalaga
ja ühinen Jumala Kehaga Maa peal.

2. Peaingel Miikael, ma mõistan, et mitte miski, mis on ebareaalne, ei saa ohustada seda, mis on reaalne. Seega kutsun ma oma Kristus - mina appi saavutama Kristus-puhas eristamisvõime, et eraldada tõeline ebatõelisest minu olemuses ja maailmas. Ma mõistan, et kui mind koormab see või teine energia või jõud, ei saa mul olla täielikku Kristus-puhast eristamisvõimet. Kuid ma tean, et minu olemuses on tõelus, mis suudab tunda, mis on tõene ja mis ebatõene minu olukorras. Ma suudan ära tunda selle, missugune on minu järgmine samm selleks, et vabaneda oma praegusest koormast ja välja tulla oma praegusest kriisist.

Korda korduvat salmi

3. Peaingel Miikael, ma tunnen ära oma  Olemuse sisemise reaalsuse ja ma ärkan mõistmisele, et ma olen Jumal – ma olen Jumala individualisatsioon! Seega teen ma valiku, mida teeks Jumal minu praeguses olukorras selleks, et ma suudaksin ületada koorma, mis näib mu inimteadvuse seisukohalt vaadatuna ületamatuna. Ma tunnistan tõde Jeesuse sõnades: „Inimese abil on see võimatu, kuid koos Jumalaga on kõik võimalik“

Korda korduvat salmi

4. Peaingel Miikael, ma tunnistan jumalikku sädet oma olemuses. Ma näen ka seda, et ma ei suuda siiski oma sisemist  Jumala jõudu valla päästa. Seepärast palun ma sul olla ajutiselt Jumala asendav jõud, kuni ma olen iseenda sees täielikult Jumala jõuga ühendatud ja niimoodi olen ma vaimselt iseseisev.

 Korda korduvat salmi

5. Peaingel Miikael, ma ei looda, et sa mu jäädavalt päästad. Ma palun, et sa tuleksid ajutiselt mind kõrgendama nii, et see võimaldaks mul vabaduses ja rahus ühineda Jumala jõuga iseenda sees. Ja siis mõne aja pärast  ei vaja ma enam sinu Kohalolekut kui välist Jumala jõudu, sest ma olen avastanud enda sees oleva Jumala jõu, mida ma tõeliselt olen. Seega mõistan ma, et oma olemuse sisemistes osades olen ma üks kogu Ületõusnud Väega, kogu Jumala Kehaga.

Korda korduvat salmi

6. Peaingel Miikael, ma mõistan, et tegelikult sa pole minust väljaspool. Ma mõistan, et sinu Kohalolek on universaalne, mida ei saa piirata aja ega ruumiga ja seega oled sa ka minu sees. Ma tean, et sa esindad Jumala Jõudu ja et Jumala jõud võib voolata läbi minu seestpoolt, tehes mind vaimselt iseseisvaks ja siis põgenevad pimedusedeemonid minu juurest, sest nad teavad, et nad on minu üle oma võimu kaotanud, sest nad on Kristuse üle võimu kaotanud. 

Korda korduvat salmi 

7. Peaingel Miikael, ma tahan ülimat vabadust. Ma tahan tuvastada iga illusiooni, iga maovale, mis on mu teadvusse hiilinud. Ma tean, et see saab tehtud, sest mul on Kristus-mina, mis on minu sees. Ja kui ma ühinen selle Kristus-minaga, siis jõuan ma sisemisele äratundmisele, mis näitab mulle, mis on tõeline ja mis on ebatõeline minu olemuses ja maailmas.

Korda korduvat salmi

8. Peaingel Miikael, ma olen valvas ja truu Kristus-mina sisemisele häälele nii, et ma suudan astuda sammud, mis on vajalikud minu praeguses situatsioonis ja võimaldavad mul astuda ühe sammu kõrgemale minu teel ja saavutada pimeduse suhtes suurem vabadusaste. Ma tean, et astudes ühe sammu korraga, ületan ma järk-järgult kogu pimeduse.

Korda korduvat salmi

9. Peaingel Miikael, ma mõistan, et kui keegi ükskord harjub  illusioonidega, siis võib isegi pimedusejõudude kohalolek saada peaaegu sõltuvuseks, kus väline meel on sõltuvuses pimedusejõududest ja sellest, mida nad teevad, et väline meel ei suuda neist loobuda. Ma näen, et iga sõltuvuse taga on  välise meele tunne, et ta ei suuda olla pimeduseta. Ta on pimeduse nii väga omandanud ja teinud sellest oma olemuse ja identiteedi osa ega suuda ilma selleta edasi eksisteerida. Kuid ma tean ka, et ma olen enamat kui väline meel ja keha. Seetõttu laseb teadlik mina lahti minu olemuses olevast pimedusest.

Korda korduvat salmi

Mina valin Elu!
Kallis Peaingel Miikael, päästa mind või muidu ma hukkun! (3x)

Peaingel Miikael, päästa mind surma teadvusest, mis paneb mind ennast selle sureliku olevusena identifitseerima, kes on oma Jumalast lahus.

Kallis Peaingel Miikael, sina, minu Usu Kaitsja, kui inimesed teaksid paremini, siis teeksid nad paremini ja minu Jumala poolt antud vaba tahte mõjuvõimu abil kinnitan ma siinjuures, et ma olen valmis rohkem teada saama. Ma tahan saada lahti lõigatud anti-kristuse valedest, mis on mu hinge nii sisse mässinud, et ma olen valede ämblikuvõrku püütud, millest ei näi olevat väljapääsu.

Peaingel Miikael, ma tahan tõusta surma teadvusest kõrgemale ja olla vaba selleks, et näha Kristuse tõde ja Jumala hiilgavat reaalsust. Ma olen valmis nägema oma Jumalat ja enam mitte elama inimolendina, vaid elama selle vaimse olevusena, kes ma tõeliselt olen.

Peaingel Miikael, ma tahan muuta oma elu. Ma tahan kaotada oma sureliku elu tunde, oma sureliku identsustunde, mis põhineb selle maailma piirangutel ja lihaliku meele duaalsusel. Ma tahan  lasta oma silmal olla üks, nii et ma saan näha mao meele kavalatest valedest kaugemale ja saan täidetud Kristuse Valgusega. Ma tahan allutada oma emotsionaalsed selle maailma asjade külge klammerdumised ja need piirangud, mis nii reaalsetena näivad. Ma tahan  kaotada selle elu tunde, et võita Kristuse teadvuse surematu elu ja aktsepteerida oma tõelist identsust Jumalaga kaas-loojana.

Seepärast lausun ma nüüd oma vaba tahte täie mõjuvõimuga ja Kristuse Tule jõuga minus:

MINA VALIN ELU! (4x).

Ma valin elu teadvuse, Kristus-teadvuse ja ma aktsepteerin, et ma  elan igavesti Kristuse Valguses. Ma aktsepteerin, et kõikide selle maailma ilmumiste taga on minu Jumala reaalsus ja seepärast tõotan ma mitte kunagi enam anda kestvust ühelegi maisele näivusele. Ma kinnitan, et Jumal on kõikjal ja seega ka minus.

Ma valin oma Jumalaga üksolemise ja seepärast mina olen Peaingel Miikaeli Kohalolek selles maailmas.

Peaingel Miikael, ma jätkan minekut võidu suunas
1. Peaingel Miikael, ma mõistan, et isegi siis, kui mul on pikk tee minna, tahad sa minuga koos astuda iga sammu – kui mina tahan jätkata oma väikeste sammude astumist. Ma ei looda, et astun silmapilkselt tõelisse vabadusse. Ma tean, et tuhandemiiline teekond saab käidud vaid siis, kui  ma  jätkan sammhaaval astumist. 

Austatud Miikael (korduv salm)
Austatud Peaingel Miikael, Inglite Issand,
sinu kohalolek on alati minuga.
Kaitse mind kõikide pimedusejõudude eest
ja seo kinni vaenlane minu sees.
Ma võtan valitsemise oma meele üle
ja ilmutan Jumala kuningriiki oma elus.

Püha Miikael, Usu Kaitsja.
Ma kutsun sinu Sinileegi Mõõka.
Lõika mind vabaks anti-kristuse valedest,
et ma saaksin läbi lõigata eraldatuse loori.
Ma kinnitan oma üksolemist Jumalaga
ja ühinen Jumala Kehaga Maa peal.

2. Peaingel Miikael, ma otsustan siin ja praegu, et ma tahan olla vaba sellest pimedusest ja et ma jätkan astumist üks väike samm korraga. Peaingel Miikael, ma usun sinu lubadust, et lõpuks saab mu meel  pimedusejõudude haardeulatusest välja. Ma mõistan, et ma SAAN vabaks, kui ma jätkan sammukaupa edasiastumist.

Korda korduvat salmi

3. Peaingel Miikael, ma mõistan, et pole vahet, kui koormatud ma ka olla võin, saan ma alati astuda mõne väikese sammu – ja ma tahan seda teha. Ma olen mõistnud, et vaba tahte seadus ütleb, et sa saad aidata vaid neid, kes ise tahavad ennast aidata, tehes otsuseid. Ma tean, et Jumal ei loonud pimedust, ega lasknud sel Maa peale jääda, vaid see on loodud vaba tahte läbi, mille abil on maapealsed inimesed  lasknud pimedusel siseneda sellele planeedile ja on lubanud sellel siin olla.

Korda korduvat salmi

4. Peaingel Miikael, ma mõistan, et minu teadlikul minal on võime ühendada end Jumala tõelusega ja kogeda seda, et Jumal on duaalsusest kõrgemal. Ma tahan jätkata ühekaupa väikeste sammude astumist ja tõusta teadvuses, kuni pilved laiali lähevad ja ma näen äkitselt Jumala tõeluse vilksatusi. Siis ma tean, et see, mida sina räägid, on tõsi ja seda ka siis, kui ma ei suuda praegusel hetkel oma välise meelega seda tõde tunda.

Korda korduvat salmi

5. Peaingel Miikael, ma jätkan sinu programmi, lugedes rosaariumi ja kuulates sinu diktaati senikaua, kui olen tagasi võtnud kontrolli oma olemuse üle. Ma keeldun jätkamast sama vana impulssi, lastes oma emotsionaalsel kehal ja mõtetel kaootiliselt liikuda, sest nad on pimeduse poolt üle võetud. Selle asemel jään ma sinu Kohalolekusse niikauaks, kui ma seda vajan, kuni ma tunnen, et pimedus on piisavalt taandunud nii, et ma suudan teha selgeid otsuseid ja edasi minna oma igapäevaeluga. Ma olen kindel, et sinuga olles ei ole ma nende seas, kes lähevad allaminevat spiraalipidi alla, kes langevad enesehävitamise musta auku. Selle asemel tahan ma teha omi otsuseid – ja jätkata oma väikeste sammude astumist. 

Korda korduvat salmi 

6. Peaingel Miikael, sinu abiga ei looda ma saada viivitamatut kergendust, ma ei muutu araks ega tüdi ega hakka kahtlema selle eesmärgi saavutamise võimalikkuses. Ma olen aru saanud, et arakstegemine on saatana tööriistakasti teravaim töövahend. Ma tean, et pimedusejõud püüavad mind araks teha, kuid ma jätkan, kuni ma murran läbi kõrgemale teadvuse tasandile. Ma ei lase kahtlusel oma meelde sisse hiilida, ega muutu viimasel hetkel araks. Ma tulen sinuga kogu tee, kuni ma kogen täiesti uut faasi oma elus.

Korda korduvat salmi

7. Peaingel Miikael, ma mõistan, et sa oled andnud mulle vahendi oma elu ümberpööramiseks. Ma tean, et mul on potentsiaal tõusta kõrgemale ja pöörata oma elu positiivsesse spiraali. Ma ei lange ühegi oma ego ega pimedusejõu vabanduse lõksu peatada edasiminek. Ma tean, et kuulates sinu sõnu ja tehes seda rosaariumi, muutub nende elu nii ebamugavaks, et nad vaevalt suudavad mu auravälja jääda. Ja ma ei taha muud, kui näha neid lahkumas nii, et mina saaksin liikuda üksolemisse oma Kõrgema Olemusega ja saavutada meelerahu.

Korda korduvat salmi

8. Peaingel Miikael, ma tahan, et sinu Kohalolek jääks minuga  ja ma annan sulle täieliku ja piiramatu loa minu olemisse tulemiseks nii, et sa saaksid särada oma valgust ja kõrvaldada kõik pimeduse peidupaigad. Ma kuulan sinu sõnade kohal sinu vibratsiooni. Ma tunnen ära tõe, et kuigi neil pimedusejõududel, kes on mind koormanud ja kontrollinud, näib olevat jõud minu üle, ei aktsepteeri Peaingel Miikael seda, et neil minu üle võimu oleks. Siis ei aktsepteeri ka mina, et neil on mingit võimu minu üle.

Korda korduvat salmi

9. Peaingel Miikael, ma mõistan, et pimedusejõud ja mu ego on kontrollinud minu võimet valikuid teha selle määrani, et ma ei suuda teha vabu valikuid. Kuid ma ei lase enam pimedusejõududel mõjutada oma valikute tegemist ja ma võtan vastu sinu pakkumise saada üheks sinu tahtejõuga ja sinu reaalsusega. Ma tean, et seeläbi saavutan ma tugevuse teha omi valikuid, võttes tagasi oma tahtejõu. Ma leian rahualge, lohutuse ja lootuse. Seega aktsepteerin ma, et minu jõuväljas paistab päike ikkagi edasi tormipilvede kohal ja see päike on minu enda Mina Olen Kohaloleku päike ja see on minu tõeline identiteet Jumalas. Ma tean, et  kogu madalam identsustunne on ebareaalne ja seepärast ma loobun sellest. Ma tahan kaotada oma sureliku elu selleks, et võita igavene Kristuse elu.

Korda korduvat salmi 

Mina valin Elu!
Kallis Peaingel Miikael, päästa mind või muidu ma hukkun! (3x)

Peaingel Miikael, päästa mind surma teadvusest, mis paneb mind ennast selle sureliku olevusena identifitseerima, kes on oma Jumalast lahus.

Kallis Peaingel Miikael, sina, minu Usu Kaitsja, kui inimesed teaksid paremini, siis teeksid nad paremini ja minu Jumala poolt antud vaba tahte mõjuvõimu abil kinnitan ma siinjuures, et ma olen valmis rohkem teada saama. Ma tahan saada lahti lõigatud anti-kristuse valedest, mis on mu hinge nii sisse mässinud, et ma olen valede ämblikuvõrku püütud, millest ei näi olevat väljapääsu.

Peaingel Miikael, ma tahan tõusta surma teadvusest kõrgemale ja olla vaba selleks, et näha Kristuse tõde ja Jumala hiilgavat reaalsust. Ma olen valmis nägema oma Jumalat ja enam mitte elama inimolendina, vaid elama selle vaimse olevusena, kes ma tõeliselt olen.

Peaingel Miikael, ma tahan muuta oma elu. Ma tahan kaotada oma sureliku elu tunde, oma sureliku identsustunde, mis põhineb selle maailma piirangutel ja lihaliku meele duaalsusel. Ma tahan  lasta oma silmal olla üks nii, et ma saan näha mao meele kavalatest valedest kaugemale ja saan täidetud Kristuse Valgusega. Ma tahan allutada oma emotsionaalsed selle maailma asjade külge klammerdumised ja need piirangud, mis nii reaalsetena näivad. Ma tahan  kaotada selle elu tunde, et võita Kristuse teadvuse surematu elu ja aktsepteerida oma tõelist identsust Jumalaga kaas-loojana.

Seepärast lausun ma nüüd oma vaba tahte täie mõjuvõimuga ja Kristuse Tule jõuga minus:

MINA VALIN ELU! (4x).

Ma valin elu teadvuse, Kristus-teadvuse ja ma aktsepteerin, et ma  elan igavesti Kristuse Valguses. Ma aktsepteerin, et kõikide selle maailma ilmumiste taga on minu Jumala reaalsus ja seepärast tõotan ma mitte kunagi enam anda kestvust ühelegi maisele näivusele. Ma kinnitan, et Jumal on kõikjal ja seega ka minus.

Ma valin oma Jumalaga üksolemise ja seepärast mina olen Peaingel Miikaeli Kohalolek selles maailmas.

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid Sini-Leegi inglid lõikavad mind  mustadest vaimudest ja mustadest energiatest vabaks.

Ma kinnitan, et Peaingel ja tema miljardid Sini-Leegi Inglid lõikavad mind anti-kristuse valedest vabaks.

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid Sini-Leegi inglid vabastavad mind anti-kristuse jõudude all olemise vaimsest orjusest.

Ma kinnitan, et Peaingel Miikael ja tema miljardid Sini-Leegi inglid lõikavad mind võimueliidi all olemise materiaalsest orjusest vabaks.

Jumala oma on minu olemus, maailm ja kogu tema täius. (3x) Aamen

Isa, Poja, Püha Vaimu ja Imelise Ema tingimusteta armastuse nimel. Aamen.

Pitseriga kinnitamine
Peaingel Miikael, ma ei kuula enam deemoneid ega ego, kes uluvad oma laule lakkamatult, püüdes mind enda alla matta. Ma võtan kuulda  ja võtan endasse peaingli vibratsiooni. Ja sinu vibratsioonis olen ma pitseeritud sisemisse teadmisse, mida ükski väline jõud ei saa minult võtta. Ma tean, et Jumal on olemas, et Jumal on tõeline, et Jumal on kõikjal, sealhulgas ka minus. Nüüd ma leian Jumala endas ja ma aktsepteerin selle Jumala tõelust ja see on ainus tõelus.

Ma olen pitseriga kinnitatud teadmisse, et kõik sellel planeedil olev on illusioon ja sellel pole võimu tõelise vaimse olevuse üle, kes Mina Olen.  Ma olen pitseeritud tõelusse ja ma aktsepteerin peaingli Kohalolekut, kuni ma suudan aktsepteerida omaenda Kõrgema Olemuse Kohalolekut. 

Ma olen pitseeritud Jumala Tahte esimese kiire Jumala Jõudu – lõputusse usku, mis on kõrgemal kahtlusest, sest see pole usk,
see pole uskumus,
see on Üksolemine reaalsusega,
selle reaalsusega, mis
MINA OLEN.

 

 

 

 


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine