Peaingel Miikaeli sõnum saateks vaimse kriisi ületamise rosaariumile

Ma annan teile töövahendid vaimse kriisi ületamiseks

Sõnum Peaingel  Miikaelilt

MÄRKUS: See sõnum kuulub vaimse kriisi ületamise töövahendite hulka, mis on antud spetsiaalselt Peaingel Miikaeli, Jeesuse ja Ema Maria poolt selleks, et aidata teil ületada vaimne kriis ja suunata teie elu positiivsesse spiraali.

Mina Olen Peaingel Miikael ja Mina Olen JUMALA Kohalolek, kes on võimeline vastu seisma mistahes jõule Maa peal. Seepärast olen ma tulnud erilise dispensatsiooniga nende inimeste jaoks Maa peal, kes on koormatud negatiivse energia, massiteadvuse ja omaenda mineviku impulsside poolt või sellel planeedil juba eoone olnud pimedusejõudude poolt.

Teie  olete need, kes teavad, et seisavad silmitsi vaimse kriisiga, sest te olete jõudnud punktini, kus olete valmis tunnistama, et teid ründavad  välised jõud, niisugused jõud, mis tunduvad olema teie kontrolli alt väljas. Sellega olete te astunud sammu, mida suur osa inimkonnast pole tahtnud teha, sest nad pole tahtnud tunnistada, et maailmas  eksisteerivad niisugused jõud.

Niisiis, mu kallid, minu selle sõnumi eesmärk on aidata neid, keda on võimalik aidata, sest nad on valmis tunnistama, et neil on probleem, et neid ründavad jõud,  mis ei allu nende otsesele kontrollile.  Ja seepärast olen ma tulnud abi andma, andes teile osa enda impulsist, mis Mina Olen, Jumala Tahte impulsist, Jumala kaitse impulsist.

Kuid, mu kallid, teil on vaja mõista tõde peaingli olemuse kohta, sest ma pean teile ütlema, et sõltumata sellest, kuidas erinevad religioonid on kirjeldanud ingleid ja peaingleid, kinnitan ma teile, et mina, Peaingel Miikael, ei ole haaratud dualistlikku võitlusse kuradiga, deemonitega ega pimedusejõududega. Sest ma ei ole duaalsuses, mina olen kõrgemal igasugusest duaalsest teadvusest ja just sel põhjusel on peaingli jõud kõrgemal igasugusest maapealsest jõust. Seepärast ei saa mitte mingi jõud meie vastu, kui me ilmutame oma Kohalolekut täies võimsuses, kes me oleme.

Kas te mõistate, mu kallid, miks me lihtsalt ei ilmuta oma kohalolekut ja ei pühi minema Maa pealt kogu pimedust? Aga seepärast, et vaba tahte seadus näeb ette, et just need inimesed, kes on füüsilises kehastuses Maa peal, määravad, millel lasta jääda Maa peale ja millel lasta Valguse vormis Maa peal ilmuda.

Võti vaimse kriisi ületamiseks
Teie, mu kallid, seisate silmitsi vaimse kriisiga. Te tunnete end jõuetuna, te tunnete, nagu oleksite halvatud, tunnete, nagu teid koormaksid jõud ja suruksid teid alla ning nende jõudude vastu ei saa te oma välise mõistuse ja jõuga. Ja vaatamata sellele, et praegusel hetkel on see nii, pean ma teile ütlema, et see kõik on illusioon ja see illusioon tühistab tõe, et TEIE ise olete see ainus, kes peab oma jõuvälja kontrolli all hoidma.

Mu kallid, põhiline erinevus peaingli ja pimedusejõudude vahel on see: mina ei hakka rikkuma teie vaba tahet, samal ajal, kui pimedusejõud rikuvad teie vaba tahet. Kuid mõistke, mu kallid, nad saavad kuritarvitada teie vaba tahet ainult selle määrani, milleni teie neil seda teha lasete. Ja seepärast, mu kallid, ei saa mina tulla teie jõuvälja ja minema kihutada pimedust teie olemusest, mind on tarvis kutsuda. Kuid see kutsumine peab olema südamest, kus teie mõisate, et vaid teie olete see ainus, kellel eelkõige on tarvis teha otsus loobuda pimedusest enne, kui minu Kohalolek saab selle hävitada.

Kas te näete, mu kallid, seda erinevust siin? On palju mooduseid, mille kaudu te võite lasta pimedusejõud enda olemusse ja paljud neist on isegi teile tundmatud, kuna see maailm on tõesti niivõrd küllastunud salakavalatest maovaledest, et paljud lasevad pimedusejõud enda olemusse, mõistmata, mida nad teevad.  Kuid ma pean teile ütlema, et alati on nii, et kunagi on tehtud valik ja lõppude lõpuks te ei saa vabaneda pimedusest enne, kui te pole tühistanud seda  oma  valikut, mis lasi pimedusel siseneda ja lasi pimedusel jääda.

Mu kallid, te peate tahtma ärgata, tõusta kõrgemale ning lõpuks liikuda momendi suunas, kus te saate võtta täielikult ja lõplikult vastutuse enda eest, oma olemise eest, oma elutee eest ja isegi oma lunastuse eest. Sest te ju mõistate, mu kallid, et pimedusejõud ei sisene ainult nende tegevuste kaudu, mida te teate ilmselgelt kui tumedaid, näiteks narkootikumide ja alkoholi kuritarvitamine või teised ilmselged tumeda tegutsemise viisid. Sageli sisenevad nad läbi pealtnäha süütute tegevuste, isegi läbi religioosse tegevuse, mis portreerib igavest valet selle kohta, et lunastuseks on teil tarvis välist päästjat, sest te ise ei saa  ennast päästa.

Seepärst, mu kallid, on teil tarvis ärgata, teil on tarvis võtta vastutus enne, kui  minu jõud ja minu Kohalolek saavad siseneda teie olemusse. Sest kui te seda ei tee, siis minu Kohalolek hakkab suurendama  pinget teie olemuses, sest te ei võitle  siis mitte ainult pimedusejõududega, vaid osa teie olemusest  võitleb minu Valguse vastu, sest et tahab kinni hoida pimedust.

Kas te mõistate, mu kallid, seda võrdlust ?  Kui te suudate lahti lasta pimedusest, kui te teadlikult suudate lahti lasta illusioonist, mis laseb pimedusel jääda teie olemusse, siis minu Kohalolek saab siseneda ja minema ajada pimeduse. Kuid niikaua, kuni te ei lase lahti, hoiab osa teie olemusest, osa teie egost kinni pimedusest, sest tegelikult on teie egol mugav pimedusejõududega, see annab neile mingi võimu ja kontrollitunde teie üle.

Ja seepärast, mu kallid, ei saa mina, nagu on kirjeldanud paljud traditsioonilised religioonid, lihtsalt siseneda teie jõuvälja ja ajada minema kogu teie pimedust, isegi toetudes teie lihtsale palvele seda teha. Nõutav on teiepoolne võrdväärne tegutsemine: tahe järgi vaadata esiteks, miks te lasite pimedusejõud endasse.

Ma tean, mu kallid, seda, et kui te olete tõeliselt koormatud ja tunnete ennast halvatuna, pole teil praktiliselt võimalik mõtiskleda selle üle, et teie olite see, kes võis kunagi vabatahtlikult lasta pimedusel siseneda enda olemusse. Ja paljudel juhtudel, nii nagu ma ütlesin, polnudki  see teadlik või vabatahtlik otsus. See oli näiliselt süütu otsus, mis tehtud sai,  kuid vaatamata sellele ütlen ma teile, et niikaua, kui te ei taha vaadata seda otsust ja teadlikult see ümber teha, ei saa te täielikult vabaneda.

See, mida ma teie heaks teha saan ja mida ma teie heaks ka teen, on see, et kui teie uuesti ja uuesti seda diktaati kuulate ja minu sellekohast rosaariumi loete, hakkan ma ilmutama teie olemuses nii palju oma Kohalolekut, kui palju te seda välja kannatada suudate, tekitamata konflikti, mis on veel hullem sellest, mida te praegu kogete.

 

Esimene samm
Ma pakun teile astmelist teed, mu kallid ja sellel teel on teil tarvis teha  mõned sammud. On vajalik, et te praegu kohe avaksite oma südame ja kas omaette või kuuldavalt ütleksite lihtsa palve, et kutsuda mind oma olemusse ja paluda mul minema pühkida pimedus,  mis teid nii koormab, et te ei suuda astuda järgmist sammu ega tõusta kõrgemale.

Seege, mu kallid, kui te täidate selle lihtsa nõude ja teete selle lihtsa palve, saan ma ilmutada teatud osa oma Kohalolekust, mis annab teile mingi kergenduse teie praegusest koormast. Kuid mu kallid, see kingitus minu südamest ei  tööta siis, kui te kasutate seda abi selleks, et öelda: “Oh, nüüd ei ole mul vaja muretseda oma koorma pärast, nüüd pole mul vaja vaadata oma illusioone, nüüd ma äkki saan hakkama, seepärast lasen vanas vaimus edasi.”

Mu kallid, see ei tööta, sest tuleb hetk, kui te olete jälle koormatud pimeduse poolt ja tunnete end jälle halvatuna ning koormatuna. Seepärast on tarvis, et te oleksite tark tööline, kes tegutseb nii, nagu ütles Jeesus ja paljundaksite teile antud talente. Mu kallid, alles siis, kui teie olete need paljundanud, saan mina vastavalt vaba tahte seadusele ka edaspidi järjest rohkem pakkuda teile kaitset ja kergendust, kui te õigustate seda oma valmisolekuga jätkata rosaariumi lugemist, jätkata selle diktaadi kuulamist ja jätkata õpetuste õppimist, mis on teil tarvis omandada selleks, et võtta valitsemine oma psühholoogia üle.

Mu kallid, õpetused, mida teil on tarvis esmajärjekorras õppida mistahes vaimse kriisi ületamiseks, on kirjas Ema Maria suurepärases raamatus “Põhivõtmed küllusliku elu jaoks”.Seepärast soovitan ma seda raamatut igaühele, kes puutub kokku vaimse kriisiga ja tahab teha tööd, tahab vaadata palki enda silmas, et ületada see kriis.

Mu kallid, miks ma rõhutan teile vajadust teha midagi? Selleks on kaks põhjust. Mu kallid, traditsiooniline religioon kirjeldab teid passiivsete taeva armu vastuvõtjat. Ja seepärast arvatakse, et kui ma tõepoolest olen peaingel ja mul on võim Taeva ja Maa peal, siis teil on ainult vaja paluda mul kergendada teie koormat ja mina pean siis kohe kohale ilmuma ja tegema seda teie heaks. See, mu kallid, on vale- religioon, mida on propagandeerinud pimedusejõudud selleks, et nad saaksid sisse tungida teie olemusse.

Ja see viib meid teise põhjuse juurde. Kas te mõistate, mu kallid, et just usk sellesse, et te olete passiivsed ja et teil puudub isiklik jõud, teeb teid esmajoones kättesaadavaks pimedusejõududele. Kas te mõistate, et kui ma oleksin kunagi kinnitanud seda uskumust, siis ma tegelikult segaksin teie täielikku vabanemist nendest jõududest? Muidugi võin ma ajutiselt kergendada teie koormat. Kuid te ei saa vabaneda oma koormast, kui te ei võta ohja oma kätte ja ei ütle: “Ei, mina pean ise olema vastutav oma majapidamise eest, mina  pean ise vastutama oma elutee eest. Ja seepärast pean mina olema valmis vaatama illusioone, mida ma olen uskunud, tingimusi, mida ma olen loonud, ootusi elule, mis mul on. Ja järelikult mina pean olema valmis ära tundma, mis on ebareaalne, lahti laskma see ebareaalne ja selle asemel vastu võtma Kristuse tõe, mis teeb mind vabaks ebareaalsest”

Teadmine vaimsest reaalsusest
Siin, mu kallid, ongi erinevus Ülestõusnud Meistrite hulgas olevate tõeliste Jumala esindajate ja tohutu hulga valeõpetajate vahel, kes viibivad füüsilisel, emotsionaalsel, mentaalsel ja isegi madalamatel eetertasanditel.  Vaadake, mu kallid, kõik nad tahavad öelda teile, et teie ei saa ennast ise päästa, et teie ei saa tõusta omas jõus ja et teie vajate neid selleks, et nemad teeksid midagi teie heaks.

Vaadake, mu kallid, te ei vaja mitte midagi peale iseenda Olemuses oleva jõu, aga miks on see nii? Seepärast, et Jumala Kuningriik on teie enda sees ja see tähendab, et te olete loodud oma Looja Olemusest. Mu kallid, teie ja minu vaheline erinevus seisneb selles, et mina tõusin peaingli staatusesse seepärast, et ma olen valmis tunnistama Jumala jõudu endas, et Mina Olen Jumala Olemuse pikendus, mina Olen Looja individualisatsioon. Ja seepärast olen ma śuutnud lahti lasta eraldatuse illusionist, mis kunagi väga ammustel aegadel  pani mind samuti uskuma, et ma olen eraldatud Jumalast ja kogu ülejäänud loodust.

See on maotedvuse ja langenud teadvusesolijate põhiline illusioon ja kes tahavad orjastada kõiki inimesi Maal, et neil oleks võimalik lüpsta nendelt valgust ja  energiat. Sest need tumedad olendid pole ise enam võimelised vastu võtma Jumala valgust, seepärast, et nad ei suudaks taluda  seda valgust, nad ei saa seda kätte. Sellepärast peavad nad sundima teid, kes te veel võtate  vastu seda valgust Ülevalt, seda valesti kvalifitseerima, et nad saaksid seda neelata  niipea, kui te seda väärastate oma negatiivsete emotsioonidega.

Kas te, mu kallid, mõistate, et just seepärast nad pommitavad teid nii päeval ja öösel, et tõugata teid disharmooniasse ja taskaalustamata meelesisundisse? Ja vaat mille pärast nad mõtlesid välja nii palju valet ja illusioone, niipalju tegevusi Maa peal, millel pole muud eesmärki, kui tasapisi meelitada inimesi teadvuseseisundisse, milles saab neid vaimselt kahjustada, sest neil pole enam auravälja kaitset, mis oleks loomulik igale inimolendile.

See väli on ära lõhutud, on tekkinud nii palju avasid pimedate jõudude sissetungimiseks, kes tulevad mistahes ajal päeval või ööl ja võtavad kontrolli teie olemuse üle. Ja ühtäkki te teadvustate, et te enam ei konrolli oma olukordi, te enam ei kontrolli oma käitumist, emotsioone ja mõtteid. Isegi teie tunne selle kohta, kes te olete, on võetud üle ning te ei tunne ennast ära võrreldes momentidega, kui te tundsite kõrgendatud seisu ja rahu.

Nüüd, mu kallid, on teil tarvis ära tunda, et teatud välised tegevused selles maailmas on mõeldudki välja ainult ühel esmärgil, selleks, et avada teid pimedusejõududele. Ja ma pean teile ütlema, et kui te arvate, et võite lugeda minu rosaariumi, kuulata seda diktaati ja õppida raamatutest ning samal ajal järele anda nendele tegevustele, siis te kindlasti eksite, sest see on lihtsalt võimatu. Sest nii, nagu ma ütlesin, teie  jõupingutuste minupoolne paljundamine pole midagi muud, kui teie jõupingutuste minupoolne mitmekordistamine, mu kallid.

Niisiis, kui te ei taha teha jõupingutusi enda vabastamiseks teatud välistest tegevustest, siis ma ei saa jätkata teie aitamist. Ma võin aidata teil saavutada selgust ja rahu, mis võimaldab teil vabaneda nendest tegevustest, kuid ma pean ütlema, et see ei toimu kunagi automaatselt, sest te olete jõudnud oma praegusesse teadvuse seisundisse läbi teie enda poolt tehtud valikute ja saate välja tulla sellest samuti ainult läbi teie enda poolt tehtavate valikute.

Kas te mõistate seda? Ma tean väga hästi, et teie ego seda ei mõista, kuid ma ei pöördu teie ego poole, vaid ma pöördun teie teadliku mina poole. Ja kui te veel ei tea, mida tähendab teadlik mina, siis lugege Ema Maria raamatut, et teada saada ja mõista, et teie olemuses on osa, mis on reaalne, mis on Jumala, Looja enda pikendus. Ja et see osa teie olemusest saab teha valiku tõusta kõrgemale ja öelda:” See väline ebatäiuse ja ebareaalsuse ilming, see väline disharmoonia ja taskaalutuse ilming pole minu tõeline olemine, kes Mina Olen. Ja seepärast ma ei anna sellele enam järele, ma ei anna enam järele illusioonile, et sellel poleks võimu minu üle.

Mitte millelgi selles maailmas pole võimu reaalse mina üle
Niisiis, mu kallid, ma pean teile ütlema, et selles maailmas pole ühtki  asjaolu, millel oleks üldse absoluutset reaalsust. Aga absoluutse reaalsuse all mõtlen ma, et et selles maailmas pole olemas asjaolu, millel oleks mingit võimu tõelise Sinu üle, sinu kõrgema olemuse üle. Ja seepärast, mu kallid, ülim viis teie vabanemisel selle maailma jõududest on mõistmine, et need jõud on ebareaalsed ja kuna nad on ebareaalsed, siis pole neil võimu teie üle.

Mitte miski, mis on ebareaalne, ei  saa tegelikult ähvardada seda, mis on reaalne. Mis on võtmeks ebareaalsuse ületamisel? Ja nagu, mu kallid, oleme me korranud ikka ja jälle, on see Kristus-eristamisvõime. Ja ma mõistan väga hästi, et kuni teid koormab see või teine energia või jõud, ei saa teil olla täit Kristus-eristamisvõimet.  Ma ütlen teile, et teie olemuses on reaalsus, mis teab, just praegu, mis on reaalne ja mis ebareaalne teie praeguses olukorras. Te võite ära tunda kohe praegu, missugune on järgmine samm, mis on teil tarvis astuda, et vabaneda oma praegusest koormast, et välja tulla teie praegusest kriisist.

 Ja, mu kallid, ma pöördun just praegu selle teie tõelise osa  poole teie sees ja ütlen: “Ärgake ja jõudke äratundmisele, et teie olete Jumal, et teie olete Jumala individualisatsioon! Ja seejärel tehke niisugune valik, mille teeks Jumal teie praeguses situatsioonis, et ületada koorem, mis näib teie inimteadvuse seisukohalt ületamatuna. Ja see ongi ületamatu teie  praeguse teadvuse tasandil, sest kas mitte Jeesus ei öelnud, et see, mis on inimesele võimatu, on koos Jumalaga võimalik.

Mu kallid, teie olemuses on Jumalik  säde. Te pole võib-olla praeguseks veel saavutanud selle reaalsuse täiust ja järelikult te ei suuda valla päästa Jumala jõudu enda sees. Seepärast  vabastan ma teie jaoks selle õpetuse, sest ma pakun  teile ennast olema ajutiselt Jumala asendav jõud. Kuid, mu kallid, ärge pidage seda ekslikult võõra süü lunastamiseks, nagu arvavad inimesed, et tuleb Jeesus ja päästab nad.

Sest mina, Peaingel Miikael, ei tule ja ei päästa kedagi jäädavalt. Ma tulen ainult ajutiselt teid kõrgemale tõstama, et te saaksite  tunda vabadust ja rahu, et te saaksite ühineda Jumala jõuga enda sees. Ja et siis mõne aja pärast ei vaja te minu Kohalolekut kui välist Jumala jõudu, sest nüüd olete te avastanud sisemise Jumala jõu, mis te tegelikult olete.

Ja järelikult, mu kallid, kas te näete, et kui te olete jõudnud sinnamaani, siis pole teil enam tarvis, et Jumalik jõud voolaks läbi minu, kui läbi välise olendi, mida te näete kui välist. Sest te mõistate, et enda olemuse sees olete te üks kogu Ülestõusnud Väega, kogu Jumala Kehaga. Seega te mõistate, et Peaingel Miikael ei ole tegelikult  teist väljaspool.

Sest minu Kohalolek on universaalne, mida ei saa piirata aja ega ruumiga ja seega olen ma ka teie sees. Ja kui te seda endale teadvustate, siis mõistate, et ma esindan Jumala jõudu ja see jõud võib voolata läbi teie seestpoolt. See on siis, kui te saate vaimselt iseseisvaks ja siis põgenevad pimedusedeemonid teie juurest, sest nad teavad, et nad on kaotanud võimu teie üle, nagu te nägite neid kaotamas võimu Kristuse üle.

Kuid, mu kallid, selleks. et saavutada sellist ülimat vabadust, peate te olema valmis vaatama igat illusiooni, igat maovalet, mis on teie teadvusse hiilinud, roomates mööda maad, roomates läbi põõsaste ja rohu ning äkitselt tunginud teie olemusse siis, kui te seda kõige vähem ootasite. Ja, mu kallid, seda on võimalik teha, kuna teie sees on Kristus-mina. Ja kui te loote sideme selle Kristus-minaga, siis on võimalik teil  saada sisemine teadmine, tihtipeale siis, kui loete välist õpetust, võite te saada sisemise teadmise, mis kinnitab: „Just see väline õpetus puudutab mind minu praeguses olukorras”.

Ja kui te olete virgad ja kui te olete ustavad sellele sisemisele juhendamisele, siis te võite astuda sammu, mis läheb kõrgemale välisest õpetusest. Te saate astuda konkreetse sammu oma käesolevas olukorras, mis saab aidata teil astme võrra kõrgemale tõusta teie teel ja saavutada suurema vabaduseastme pimeduse suhtes. Ja seetõttu saate te samm-sammult ületada selle pimeduse.

Ja ma ütlen teile, et kui te praegu võitegi end tunda koormatuna, siis võin öelda,et kui te äkitselt vabaneksitegi kogu pimedusest, siis te kogeksite identiteedikriisi, sest te olete niivõrd ära harjunud illusioonidega, et isegi pimedusejõudude kohalolek võib saada peaaegu sõltuvuseks, kus teie väline meel on niivõrd sõltuvuses pimedusejõududest ja sellest mida nad teevad läbi teie ja teile, et te ei suuda neist loobuda ka juhul, kuigi isegi mõte neile on ebameeldiv.

Kui te tahate näidet, siis vaadake inimesi, kes suitsetavad. Isegi siis, kui nad on saanud kopsuvähi, ei suuda nad suitsetamist maha jätta. Vaadake inimesi, kellel on kõrivähk ja neile on pandud kunstkõri, nad siiski suitsetavad läbi selle kunstkõri.Vaadake neid, kellel on eemaldatud üks kops, kuid kes ikka jätkavad suitsetamist. See, mu kallid, on sõltuvus, mille puhul te tunnete,  teie väline meel tunneb, et te ei tule toime ilma pimeduseta. Ta on pimedusest nii läbi imbunud ja on teinud sellest oma olemuse osa, et sõna otses mõttes ta ei suuda olla ilma selleta ja tal ei suuda säilitada identsustunnet  ilma selleta.

Sihikindluse tähtsus
Mu kallid, kui te nii sügavalt olete samastunud pimedusega, siis ma ütle teile: „Teil on ees pikk teekond, kuid ma olen valmis käima teiega iga sammu sellel teel, siis kui te ise olete valmis astuma ühe väikese sammu teise järel. Ma ei oota, et te kohe, silmapilkselt olete võimelised saavutama täielikku vabadust. Selleks võib kuluda päevi, selleks võib kuluda kuid, selleks võib kuluda aastaid, selleks võib kuluda aastakümneid, aga mõnedel inimestel võib see võtta elusid, kuid ma ütlen teile, et pimedusejõud hakkavad hoidma teid illusioonide lõksus, et see käib teile üle jõu, et see on ületamatu.

Kuid tuhandemiiline teekond algab esimesest sammust, kuid jõuab lõpule ainult siis, kui te teete ühe väikese sammu teise järel. Ja kui te otsustate kohe praegu, et tahate vabaneda pimedusest, kui otsustate, et jätkate väikeste sammude tegemist, siis võin ma teile kinnitada, et lõpuks kaotavad pimedusejõud võimu teie välise meele üle. Ja te mõistate, et te saate vabaks, et tegelikult ka SAATE vabaks, siis kui jätkate sammukaupa astumist. Ja ma pean teile ütlema, et pole tähtsust, kui koormatud te olete, saate te alati teha mingi väikse sammu, kui te vaid seda tahate.

Niisiis, ma pean teile jälle ütlema, et ma ei saa aidata neid, kes ise ennast aidata ei taha. See on võimatu seepärast, et vaba tahte seadus ütleb, et ma ei saa aidata neid, kes ei taha teha otsuseid.

Mu kallid, võimalik et teie välisel meelel on seda raske mõista, kuid kui te vaatate Maad ja sellel planeedil vohavat pimedust, siis on vaid kaks varianti. Te kas võite öelda, et Jumal lõi pimeduse ja lasi sellel Maal olla või on see loodud vaba valiku tagajärjel, mille tulemusena inimesed lasid pimedusel siseneda sellele planeedile ja on lasknud sellel siin olla.

Mu kallid, pole olemas mingit muud loogilist varianti. Ja ma võin teile kinnitada, et see polnud mitte Jumal, kes tahtis pimedust. Paljud mao uskumused selle kohta, et Jumal ja saatan esindavad kahte polaarsust duaalses ühtsuses, on lihtsalt vale. Ego ei suuda seda kunagi mõista, kuid teadlik Sina mõistab seda, sest teadlikul Sinul on võime ühendada end Jumala reaalsusega ja kogeda seda, mis on duaalsusest väljaspool. Ja seega, mu kallid, kui te olete valmis astuma ühe väikese sammu korraga, siis hakkate te tõusmama oma teadvuses, kuni te jõuate punkti, kus pilved hajuvad ja äkitselt näete te Jumala mitte-duaalse reaalsuse vilksatust. Ja siis, mu kallid, sellel momendil tunnete te ära, et ma räägin tõtt, isegi kui te praegu ei suuda seda tunda oma välise meelega.

Millest alustada?
Niisiis, mu kallid, mu programm on lihtne: see diktaat, see valguse vabastamine andis teile tõuke, mida teil on vaja, et teha järgmine samm. Pärast selle kuulamist, lugege minu rosaariumi. Siis jälle kuulake uuesti diktaati ja jälle lugege uuesti rosaariumi. Ma ei ütle, et tehke 24-tunnine lugemine, vaid ma soovitan seda teha nii tihti, kui tunnete selleks vajadust, kuni te tunnete selget vabanemist, selget kergendust jõududest ja energiatest, mis koormavad teid praegu.

Kui te tõepoolest olete ülekoormatud, kui te tõepoolest olete omadega täiesti läbi, siis jätkake selle tegemist niikaua, kui te tunnete, et olete saavutanud mõningase kontrolli enda olemuse üle. Peale selle, mu kallid, mida te veel saate teha oma olukorras? Kas jätkate neid samu impulsse, lastes emotsionaalsel kehal ja mõtetel väljuda oma kontrolli alt, kuna neid kontrollib pimedus?

Kas poleks siiski parem jääda minu Kohalolekusse nii kauaks, kui on tarvilik, kuni te tunnete, et pimedus on taandunud piisavalt, et te saate vastu võtta mingi selge otsuse? Seejärel pöörduge tagasi oma igapäevase elu juurde, jätkates oma tegevust, kuid alustage programmi, kus te üks kord päevas kuulate seda diktaati ja loete minu rosaariumi ning sealjuures uurite minu soovitatud raamatuid.

Vältige arakstegemist
Mu kallid, Jumal aitab neid, kes ise ennast aitavad. Kui te olete ausad, siis te näete, et maailmas on neid, kes on langenud allakäiguspiraali, enesehävitamise musta auku. Nad on teinud seda seepärast, et nad pole tahtnud vastu võtta oma isiklikke otsuseid, et aidata endal tõusta kõrgemale ja teha üks väike samm korraga.

Mõnikord on nad lootnud mingile kiirele kergendusele. Mõningatel juhtudel on nad lihtsalt araks tehtud või on tüdinud või hakanud kahtlema, et see lõppkokkuvõttes töötab. Ma ütlen teile, mu kallid, et arakstegemist on nimetatud saatana tööriistakasti kõige võimsamaks tööriistaks  ja selleks on ka põhjust. Sest pimedusejõud  püüavad teid araks teha ja ma pean ütlema teile, et leidub miljoneid inimesi, kes on  iseendas jõudnud niikaugele, et neil jääb puudu veel natukene kõrgemale teadvusetasandile läbimurdmisest, kuid nad on kahtlusel lasknud pugeda oma meelde ja nad on araks tehtud just viimasel hetkel enne seda kui nad oleksid kogenud täiesti uut etappi oma elus.

 See, mu kallid, võib ka teiega kas juhtuda või mitte juhtuda. Ma ei saa panna seda juhtuma või mitte juhtuma, sest teie ise peate tegema otsuse. Mida ma aga SAAN teha, on anda teile töövahend ja seda ma olen ka teinud. Ja mu kallid, ma pean teile ütlema veel üht asja: kui te olete tahtnud kuulata seda diktaati, siis viitab see sellele, et teil on potentsiaal tõusta kõrgemale ja muuta oma elu positiivseks spiraaliks. Kui te poleks jõudnud sellesse punkti, oleksite te liiga kaugele läinud ja teil puuduks võime enda üle kontroll võtta, siis te ei oleks olnud valmis kuulama neid sõnu, sest pimedusejõud oleksid teid ammu õhutanud leidma mingi  õigustus sellele, miks teil tuleks kinni keerata see täiesti ebameeldiv valguse vabastamine, mis teeb nende olukorra nii ebamugavaks, et nad vaevalt suudavad jääda teie auravälja sel ajal, kui teie väline meel on keskendunud minu sõnadele.

Sest läbi selle diktaadi on tõepoolest edastatud palju enamat  kui sõnad. Mu kallid, minu Kohalolek on tõesti teiega, sest ta on sisenenud teie olemusse sel määral, kuivõrd te olete sellel lasknud siseneda ja nii palju, kui on seda võimalik teha, tõukamata teid tsakaalust välja. Seega, mu kallid, kuulake mu sõnu, kuid mu sõnade taga tunnetage vibratsiooni, mille ma teile läbi selle toon. Tunnetage selle reaalsust, kuigi teid koormavad ja kontrollivad pimedusejõud ja nagu teile tundub,  omavad mõjuvõimu teie üle, siis mina, Peaingel Miikael, ei tunnista, et neil oleks võimu minu üle. Ja ma ei tunnista ka seda, et neil oleks mingitki võimu teie üle.

Kuigi ma tunnistan, et teil on vaba tahe, tahan ma, et te mõistaksite, et te ei tee praegu päris vabu valikuid. Kuna pimedusejõud ja teie enda ego on kontrollinud teie võimet teha valikuid kuni selle punktini, et te ei suuda näha reaalsust, mis laseb teil vabu valikuid teha.

Niisiis, te võite lasta pimedusejõududel jätkata oma valikute  mõjutamist või võtta vastu minu ettepanek kuulata minu poolt määratut ja minu reaalsust ja selle kaudu saavutada tugevus teha omi otsuseid, võttes tagasi oma jõu otsuseid teha, leides mõningast rahu, lohutust, tundes, lootust, et päike siiski särab tormipilvede kohal, mis on teie jõuvälja vallutanud.

Kas jätkate deemonite ja ego kuulamist, kes vahetpidamata uluvad omi laule, püüdes teid enese alla matta? Või kuulate te peaingli häält, kes on siin, et öelda: „Jumal on olemas, see Jumal on reaalne, see Jumal on kõikjal, sealhulgas ka teis. Leidke Jumal enda sees, tunnistage selle Jumala tõelisust ja seda, et see on ainus tõelisus ja et kõik ilmingud sellel planedil on illusioonid, millel pole võimu tõelise vaimse olevuse üle, kes te olete. Jõudke sellesse tõelusse ja aktsepteerige peaingli Kohalolekut, kuniks te olete võimelised aktsepteerima iseenda Kõrgema Olemuse Kohalolekut.

Niisiis, olge pitseeritud Jumala Tahte esimesse kiirde - lõpmatusse usku, mis on kõrgemal kahtlustest, sest see pole usk, see pole uskumus, see on Üksolemine tõelusega, selle tõelusega, mis Mina Olen.  


Jaga seda lehteE-poed ja kodulehed ning e-poe valmislahendus:

E-poe tegemine